8 - 1 Norrøn tid

 • View
  678

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Kap 8: Litterre utviklingslinjer Ml gjre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til vrig europeisk kulturhistorie forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har pvirket hverandre de siste hundre rene 793-1350: Norrn tid 1350-1600: Renessanse og reform. 1600-tallet: Barokken 1700-tallet: Opplysningstiden 1800-50: Romantikken
 2. 2. Norrn tid x 1350 Renessanse x 1600 FORNUFT FLELSE Barokken 1700 x Opplysningstid x 1800 Romantikken x I fornuftsperiodene over tidslinjen er litteratur og kultur opptatt av den ytre verden, for eksempel av samfunn, politikk og vitenskap. Fornuft, klarhet og logikk er viktige idealer, og regler og forbilder har stor betydning. I flelsesperiodene under linjen er oppmerksomheten vendt innover mot sjeleliv, religisitet og flelser. Ideer og symboler er viktigere enn vitenskap, og naturen viktigere enn sivilisasjonen. Det subjektive og det originale har hy status. (Cappelen Damm, 2012)
 3. 3. Vikingtid: 793-1066 Starter med plyndringen i Lindisfarne, slutter med Harald Hardes dd ttesamfunn Flinke sj- og handelsfolk/oppdagere tar m/ impulser hjem G i viking = DK + N reiser vest, SE st Koloniserte, grunnla byer, bygde riker Fra norrn mytologi til kristendom
 4. 4. Utvandring til Island: 860-1350 15-20.000 personer Felles norrnt kulturomrde = Norge og Island med felles litteratur, sprk og religion Hymiddelalder:1050-1300 Fredstid avlst av borgerkriger Storhetstid p 1200-tallet Norgesveldet
 5. 5. Overgangen skjer ikke over natten Norrn gudelre Kristendom Type religion Slektsreligion: Ritualer for fruktbarhet og helse Verdensreligion: Budskap og frelse for alle Moral re og troskap Ydmykhet og tilgivelse Konfliktlsning Blodshevn Nestekjrlighet Ideal Krigerideal, dyktig med vpen og i idrett, modig og listig Leve i pakt med guds lre Dd D i strid Oppn frelse
 6. 6. Eldre norrn tid: 700-1100 Skaldedikt Eddadikt Yngre norrn tid: 1100-1350 Snorre Sturlasson Islendingssagaer Kongsspegelen Andre sagaer og kristne skrifter NEDSKREVET P 1200-TALLET (TRADERT LITT.)
 7. 7. Eldre norrn tid: 700-1100 Runerekke m/16 tegn. Mange runeinnskrifter Norrnt: Fire kasus, verbbying i person, tall, tid og modus 1000-tallet: Det latinske alfabet Yngre norrn tid: 1100-1350 Utenlandske ord inn i sprket (engelsk og tysk). Sprkendringer fram mot mellomnorsk tid. Dialektforskjeller
 8. 8. Periode: Nedskrevet p 1200-tallet = tradert litteratur Inneholder ofte myter fra norrn gudelre Sjangre ofte ukjente forfattere: Eddadikt Skaldekvad ttesagaer Kongesagaer Innhold Slektstavle Kort og konsis Kun det viktigste Underdrivelse Flue p veggen-perspektiv Idealer: Hevn re Et godt ettermle/rykte