76. phuong phap hoc mon hoa van

  • View
    54

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Để học tốt môn Hoa Văn mỗi ngày bạn nên thực hiện đều các biện pháp học tập thật khoa học, cũng như chăm chỉ tập viết lại những từ mới bạn đã học được qua phim, qua các bài hát, qua báo trong ngày hôm nay,có như thế sau một thời gian mới có thể nghe, nói,đ ọc thành thạo như người Trung Quốc. http://giasunhantri.com/phuong-phap-hoc-tot-mon-hoa-van-3678.html

Text of 76. phuong phap hoc mon hoa van

  • 1. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.comPHNG PHP HC TT MN HOA VN

2. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com hc tt mn Hoa Vn mi ngy bn nn thc hin u cc bin php hc tp tht khoa hc, cng nh chm ch tp vit li nhng t mi bn hc c qua phim, qua cc bi ht, qua bo trong ngy hm nay,c nh th sau mt thi gian mi c th nghe, ni, c thnh tho nh ngi Trung Quc. 3. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Diy l cc phng php hc tp tt mn Hoa Vn m bn c th tham kho hc tt hn. 4. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Lunhc phin m v ch cc thanh Mun hc tt Hoa Vn, iu u tin l phi nm tht chc phin m, v nm vng phin m ng ngha vi vic mnh c th pht m chun hn, v nh th th khi giao tip, bn s thy mnh tht t tin v ni hay hn rt nhiu. 5. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Giaotip tht nhiu bng ting Hn V khi bn bin ting trung thnh ngn ng giao tip hng ngy ca mnh th cng ng ngha n mt ngy ting trung s thnh cu ca ming ca bn khi bn ngh n mt iu g y v ni ra, lc chng t bn bt u thnh cng ri y 6. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Xemphim Trung Quc Xem phim Trung Quc v nghe thi s, tin tc tht nhiu v tt nhin lxem bng ting trung, va c gii tr li c th hc bi lun, mt cng i vic, nhng nh l khi xem phim th nn t mt cun t in bn cnh, khi no khng nh t no th tra ngay nh.. 7. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Hcting Trung qua bi ht Nu nh yu thch ting trung th chc chn rng cc bn cng s yu thch nhc Hoa nh. Nhng khng ch nghe khng ri y u, nu mun hc kh ting Trung th cc bn nn nghe v tp ht theo, v nu nh c th th hy c gng dch c cng nhiu cng tt ngha ca nhng bi ht nh. 8. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Chmch c bo Trung Quc Mi nghe n th c v nh rt kh khn y nh, nhng khng h g, bn hy c gng t nhng bi bo hay mu chuyn ci n gin nht, va c th th gin, li tng thm kh nng yuedu (c hiu) 9. Mi kin thc mc xin lin h: Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com