Click here to load reader

5.2 i 3. abraham ojciec wszystkich wierzących

  • View
    190

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of 5.2 i 3. abraham ojciec wszystkich wierzących

  • 1. Cele katechetyczne: ukazanie Abrahama jako ojca wszystkich wierzcych; ukazanie ofiary Izaaka jako zapowiedzi ofiary Chrystusa; ksztatowanie postawy zaufania wobec Boga.

2. wiczenie Abraham test z lukami uzupeniamy na podstawie katechizmu.............................. imi znaczy: ojciec wielu narodw. .................... otrzyma je od ................. w miejsce pierwotnego imienia Abram, ktre znaczy: ojciec jest wzniosy. Wedug Biblii ........................ wyznaje wiar w jednego ...................., ktremu bezgranicznie ufa i ktrego czci i kocha ponad wszystko, bardziej ni wasnego ................, wykonujc wszystkie Jego rozkazy dokadnie i bez wahania. Z rozkazu Boga ........................ opuszcza rodzinne strony, wyrusza z ........ chaldejskiego do .............................. Wstawia si do Boga za grzeszn Sodom i ....................... Bg zawiera z ................................ przymierze i obiecuje, e .................................... stanie si ojcem wielu narodw. Obietnice dane ....................................... wypeniy si w osobie Jezusa Chrystusa i w ludzie Boym Nowego Przymierza. Nowy Testament stawia ..................................... za wzr wiary w Boga, ufnoci Bogu i mioci do Boga, posuszestwa Bogu. 3. wiczenie Abraham test z lukami uzupeniamy na podstawie katechizmu.............................. imi znaczy: ojciec wielu narodw. Abraham Boga .................... otrzyma je od ................. w miejsce pierwotnego Abraham imienia Abram, ktre znaczy: ojciec jest wzniosy. Wedug Biblii ........................ wyznaje wiar w jednego ...................., Abraham Boga ktremu bezgranicznie ufa i ktrego czci i kocha ponad wszystko, bardziej ni wasnego ................, wykonujc syna wszystkie Jego rozkazy dokadnie i bez wahania. Z rozkazu Abraham Boga ........................ opuszcza rodzinne strony, wyrusza z ........ Ur Kanaanu chaldejskiego do .............................. Wstawia si do Boga za Gomor grzeszn Sodom i ....................... Bg zawiera z Abraham ................................ przymierze i obiecuje, e Abraham .................................... stanie si ojcem wielu narodw. Obietnice Abraham dane ....................................... wypeniy si w osobie Jezusa Chrystusa i w ludzie Boym Nowego Przymierza. Nowy Abraham Testament stawia ..................................... za wzr wiary w Boga, ufnoci Bogu i mioci do Boga, posuszestwa Bogu. 4. Odczytanie fragmentu Rdz 17,1-21Jakie obietnice da Bg?Obietnice 5. A gdy Abram mia dziewidziesit dziewi lat, ukaza mu si Pan i rzek do niego: Jam jest Bg Wszechmogcy. Su Mi i bd nieskazitelny, chc bowiem zawrze moje przymierze pomidzy Mn a tob i da ci niezmiernie liczne potomstwo. Abram pad na oblicze, a Bg tak do niego mwi: Oto moje przymierze z tob: staniesz si ojcem mnstwa narodw. Nie bdziesz wic odtd nazywa si Abram, lecz imi twoje bdzie Abraham, bo uczyni ciebie ojcem mnstwa narodw. Sprawi, e bdziesz niezmiernie podny, tak e staniesz si ojcem narodw i pochodzi bd od ciebie krlowie. Przymierze moje, ktre zawieram pomidzy Mn a tob oraz twoim potomstwem, bdzie trwao z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym by Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaj tobie i twym przyszym potomkom kraj, w ktrym przebywasz, cay kraj Kanaan, jako wasno na wieki, i bd ich Bogiem. Potem Bg rzek do Abrahama: Ty za, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mn. Przymierze, ktre bdziecie zachowywali midzy Mn a wami, czyli twoim przyszym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mczyni maj by obrzezani; bdziecie obrzezywali ciao napletka na znak przymierza waszego ze Mn. Z pokolenia w pokolenie kade wasze dziecko pci mskiej, gdy bdzie miao osiem dni, ma by obrzezane... Przymierze moje, przymierze obrzezania, bdzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli mczyzna, ktremu nie obrzezano ciaa jego napletka, taki czowiek niechaj bdzie usunity ze spoecznoci twojej; zerwa on bowiem przymierze ze Mn. I mwi Bg do Abrahama: ony twej nie bdziesz nazywa imieniem Saraj, lecz imi jej bdzie Sara. Bogosawic jej, dam ci i z niej syna, i bd jej nadal bogosawi, tak e stanie si ona matk ludw i krlowie bd jej potomkami. Abraham, upadszy na twarz, rozemia si; pomyla sobie bowiem: Czy czowiekowi stuletniemu moe si urodzi syn? Albo czy dziewidziesicioletnia Sara moe zosta matk? A Bg mu na to: ona twoja, Sara, urodzi ci syna, ktremu dasz imi Izaak. Z nim te zawr przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, ktre po nim przyjdzie. Moje za przymierze zawr z Izaakiem, ktrego urodzi ci Sara za rok o tej porze. (Rdz 17,1-21) 6. (z) Wieczne Przymierze Boga z Abrahamem i jego potomstwem.Abraham ojcem wielu narodw liczne potomstwo.Bogosawiestwo dla ony Abrahama urodzi si syn Izaak.Kraj Kanaan na wasno. 7. Przymn nam wiary, Panie, przymn nam wiary. 8. Rdz 22,1-18 (z) IZAAKKim jest Izaak? Co niesie Izaak na swoich plecach? Jak zachowuje si Izaak mimo obaw? Czy si buntuje? Jak si koczy historia? Co si dzieje z Izaakiem? JEZUSUkochany i jedyny syn Abrahama i Ukochany i jedyny Syn Boga Ojca. Sary. Sam niesie krzy, na ktrym ma Izaak niesie drwa, na ktrych ma by by ukrzyowany. zoony w ofierze. Jezus jest posuszny Ojcu Bd Izaak si nie buntuje jest Wola Twoja. posuszny ojcu. Jezus zmartwychwsta yje. Izaak zachowa ycie. 9. Bg wystawi Abrahama na prb. Rzek do niego: Abrahamie!. A gdy on odpowiedzia: Oto jestem powiedzia: We twego syna jedynego, ktrego miujesz, Izaaka, id do kraju Moria i tam z go w ofierze na jednym z pagrkw, jakie ci wska. Nazajutrz rano Abraham osioda swego osa, zabra z sob dwch swych ludzi i syna Izaaka, narba drzewa do spalenia ofiary i ruszy w drog do miejscowoci, o ktrej mu Bg powiedzia. Na trzeci dzie Abraham, spojrzawszy, dostrzeg z daleka ow miejscowo. I wtedy rzek do swych sug: Zostacie tu z osem, ja za i chopiec pjdziemy tam, aby odda pokon Bogu, a potem wrcimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, woy je na syna swego Izaaka, wzi do rki ogie i n, po czym obaj si oddalili. Izaak odezwa si do swego ojca Abrahama: Ojcze mj!. A gdy ten rzek: Oto jestem, mj synu zapyta: Oto ogie i drwa, a gdzie jest jagni na caopalenie?. Abraham odpowiedzia: Bg upatrzy sobie jagni na caopalenie, synu mj. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, ktre Bg wskaza, Abraham zbudowa tam otarz, uoy na nim drwa i zwizawszy syna swego Izaaka pooy go na tych drwach na otarzu. Potem Abraham sign rk po n, aby zabi swego syna. Ale wtedy Anio Paski zawoa na niego z nieba i rzek: Abrahamie, Abrahamie!. A on rzek: Oto jestem. [Anio] powiedzia mu: Nie podno rki na chopca i nie czy mu nic zego! Teraz poznaem, e boisz si Boga, bo nie odmwie Mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy si poza siebie, spostrzeg barana uwikanego rogami w zarolach. Poszed wic, wzi barana i zoy w ofierze caopalnej zamiast swego syna. I da Abraham miejscu temu nazw Pan widzi. Std to mwi si dzisiaj: Na wzgrzu Pan si ukazuje. Po czym Anio Paski przemwi gono z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysigam na siebie, wyrocznia Pana, e poniewa uczynie to, a nie oszczdzie syna twego jedynego, bd ci bogosawi i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeu morza; potomkowie twoi zdobd warownie swych nieprzyjaci. Wszystkie ludy ziemi bd sobie yczy szczcia [takiego, jakie jest udziaem] twego potomstwa, dlatego e usuchae mego rozkazu. (Rdz 22,1-18) 10. Jakie podobiestwa widzimy midzy Jezusem a Izaakiem?IZAAKJEZUS (z)Ukochany i jedyny syn Abrahama i Ukochany i jedyny Syn Boga Sary. Ojca. Izaak niesie drwa, na ktrych ma Sam niesie krzy, na ktrym ma by zoony w ofierze. by ukrzyowany. Izaak si nie buntuje jest Jezus jest posuszny Ojcu Bd posuszny ojcu. Wola Twoja. Izaak zachowa ycie. Jezus zmartwychwsta yje. 11. Odpowiedzmy na nastpujce pytania:JAKA JEST MOJA WIARA?JAKA POWINNA BY WIARA CHRZECIJANINA?DLACZEGO NIE JEST TAKA, JAK WIARA ABRAHAMA?CO MONA ZROBI, ABY BYA MOCNIEJSZA?

Search related