Click here to load reader

5. aqidah rukun iman Mabda ISLAM Rahmat Kurnia

 • View
  180

 • Download
  19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

..harmoko1924.bogspot.com ..hizbut tahrir.or.id

Text of 5. aqidah rukun iman Mabda ISLAM Rahmat Kurnia

 • Akidah Islamiyah 1Oleh Muhammad Rahmat Kurnia

 • Makna Akidahaqoda: membuat simpul, mengikat, transaksi, memperkuat, dan apa-apa yang diyakini dan menentramkan hati (Kamus al-Muhith, Fairus Abadi, akar kata aqoda).Secara bahasa:Secara istilah:Pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan; apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia; serta tentang hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Jawaban terhadap 3 pertanyaan mendasar: darimana, untuk apa, dan mau kemana?

 • DALIL AQIDAHPerkara yang diimaniDapat diinderaTidak dapat diinderaDalil aqliyDalil naqliy/SamiyDalil aqliy: suatu pembenaran melalui proses berpikirDalil naqliy: suatu pembenaran berdasarkan wahyu baik al-Quran maupun hadits yang melalui proses berpikir memang terbukti benar-benar sebagai wahyu.

 • AQIDAH AQLIYAHAqidah Islam: Aqidah Aqliyah

  Dalam beriman (beraqidah)

  Selalu BerfikirBerfikir Menambah Iman

 • D.a.l.i.l A.k.i.d.a.h

  Sheet1

  No.Iman kepada:Dalil

  AqliyNaqliy

  1Allah:

  * Eksistensi Allah

  * Sifat Allah

  2Malaikat

  3Kitab-kitab:

  * al-Quran dari Allah

  * Kitab-kitab lain

  4Rasul-rasul:

  * Muhammad Rasulullah

  * Rasul-rasul lain

  5Hari kiamat

  6Qadla - Qadar

  Sheet2

  Sheet3

 • AL-UQDATU AL-KUBRA(SIMPUL BESAR)DARI MANA MANUSIA BERASAL?UNTUK APA MANUSIA HIDUP?KEMANA SETELAH MATI?-Simpul semua pertanyaan-Bila terurai maka terurai pula pertanyaan cabangPERTANYAAN MENDASAR MANUSIA3

 • Lari dan tak acuhBerusaha menjawabMenemukan jawaban benar mantapMenemukan jawaban tapi salahTidak menemukan jawabanSikap Menghadapi Simpul Besar

 • AqidahFikrah kulliyahQaidah fikriyahAl-Nadzratu fi al-hayati al- dunyaMempengaruhi gaya hidupMenentukan kualitas hidupHarus dijawab,Sebagai . . .

 • Kegagalan Memahami Hakekat HidupKesesatanKelalaianKeenggananHawa Nafsu

 • Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi) neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai akal, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah), mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah) , dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah)... (QS Al Araaf : 179)

 • Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjad pemelihara atasnya? (QS Al Furqaan : 43)

 • Jawaban sekulerJAWABAN KOMUNISManusia jadi dengan sendirinyaHidup untuk mencari kepuasan jasmaniSetelah mati tidak ada kehidupan lagi

  JAWABAN KAPITALISMEManusia diciptakan TuhanHidup untuk mencari kepuasan jasmaniSetelah mati, akan ada hidup yang abadi di alam lain (?), atau pasti di sorga karena sudah diampuniAlam nanti tidak ada hubungannya dengan sekarang (?) (Sumber: pemikiran spekulatif)

 • JAWABAN ISLAMManusia diciptakan AllahHidup untuk beribadah kepada-NyaSetelah mati akan hidup abadi di alam akherat: di sorga atau nerakaTergantung hidupnya di dunia: beriman atau tidak; bila beriman, taat atau tidak (Sumber: wahyu Allah)

 • SEBELUMDUNIA(Allah Swt)DIDUNIA(alam semesta,manusia, kehidupan)SETELAHDUNIA(Akhirat)Jawaban komunis

 • DiciptakanDibangkitkanSEBELUMDUNIA(Allah Swt)DIDUNIA(alam semesta,manusia, kehidupan)SETELAHDUNIA(Akhirat)Jawaban sekulerisme kapitalisme

 • Akidah Islamiyah

 • Akidah islamiyyahPemikiran-pemikiran mendasar dalam akidah IslamiyahRUKUN IMAN:Iman kepada AllahIman kepada MalaikatImankepada kitab-kitab samawiIman kepada rasul-rasulIman kepada kiamatIman kepada al-Qadla dan al-Qadar

 • Mana jawaban yang benar?Yang benar adalah yang bersumber dari al-QuranPemikiran spekulatif tidak berdasar. Nilainya bisa benar bisa salahBila terdapat sumber yang pasti benar, maka pemikiran spekulatif tentang hakekat hidup di dunia pasti salah adanya.

 • Al-Quran

 • Kemungkinan dari orang Arab.Al-QuranTIDAK BENARSEBAB, AL QURAN MENANTANG MEREKA UNTUK MEMBUAT YANG SERUPA DENGANNYA TAPI, MEREKA TIDAK MAMPUAl Baqarah : 23 , Yunus : 38, Hud : 13, Al Isra 88

 • Kemungkinan dari MuhammadTIDAK BENARMuhammad adalah bagian dari orang arab, Gaya bahasa al-Quran tidak sama dengan HaditsAl-Quran

 • Maka.Alquran pasti Wahyu AllahAl-QuranTidak ada manusia yang bisa meniruKeotentikannya dijamin AllahIsinya pasti benarTermasuk menyangkut jawaban atas 3 pertanyaan mendasar tadi

 • Muhammad bukan pembuat al-Quran, tapi RasulullahAl-Quran adalah wahyu Allah Swt. Padahal, al-Quran itu dibawa oleh Muhammad. Sedangkan orang yang membawa wahyu adalah Rasul. Karenanya, pasti Muhammad adalah Rasulullah

 • Sikap Yang Harus DiambilMengambil jawaban yang pasti benarMeninggalkan jawaban yang pasti salahManusia diciptakan Allah untuk beribadah kepada-Nya, dan setelah mati akan kembali kepada Allah untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan di dunia pada hari perhitungan (yaumu al-hisab), dari itu akan ditentukan sebagai penghuni surga atau neraka

 • Manusia,alam semesta dankehidupan Diciptakan Allah

 • Manusia Hidupdi Dunia untuk Beribadah kepada Allah SWT

 • KE MANA SETELAH MATI?Dibangkitkan kembali pada hari kiamat (Al Mukminun:15-16)Dihisab, atas keyakinan dan perbuatannya di duniaTiga prototipe manusia dan balasannya

 • Keadaan di AkhiratTipologi 1 (Al Bayyinah:7-8)Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal shaleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluq. Balasan mereka adalah surga adn yang mengalir sungai-sungai di bawah. Mereka kekal di dalamnya selamanyaTipologi 2 Allah memerintahkan para malaikat mengentas dari neraka itu orang-orang yang tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan syirik. Yaitu mereka yang berucap Laa ilaaha illallah. Orang-orang ini dapat diketahui melalui ciri khasnya, yakni di wajahnya ada bekas sujud.. (HR. Muslim dari Abu Hurairah RA)Tipologi 3 (Al Bayyinah:6)Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluq.

 • Keadaan Di Akhirat

 • KehidupanSebelumDuniaAllahKehidupanDunia

  IbadahKehidupansetelahDuniaAkheratShillatul khalqiShillatul awamir wa nawahiShillatul batsi wa nushurShillatul muhasabah

 • Hubungan3 fase kehidupan

  Sebelum duniaSesudah duniaHubungan dengan kehidupan duniaPenciptaanKebangkitanPerintah dan LaranganPerhitungan

 • Dua Gaya HidupGAYA HIDUP ISLAMYHidup untuk beribadahLandasan imanTolok ukur perbuatan aturan Islam (halal dan haram)Orientasi hidup akherat dan duniaUntuk untuk kemuliaan diri, keluarga, umat dan perjuangan agama (dakwah)Makna kebahagiaan: ridha AllahGAYA HIDUP SEKULERHidup untuk mencari kesenangan jasmaniLandasan hawa nafsuTolok ukur perbuatan: manfaat Orientasi hidup dunia semataHidup untuk kepentingan diri dan keluarga sendiriMakna kebahagiaan: tercapainya kepuasan jasmani

 • Iman ProduktifIman melahirkan amal shalihBanyak ayat menyatukan iman dengan amal shalihBanyak ayat menjelaskan orang beriman melakukan amal: taat pada Allah, rasul, ulil amri (4:59), shaum (2:186), shalat khusyu, meninggalkan laghwu, menunaikan zakat, dll (23:1-7), dllIman disatukan dengan syariat Islam

 • AKTUALISASI IBADAH TERUJUD PADAKETERIKATAN MUSLIM PADA ATURAN ISLAMDalam urusan keimanan (mantap dan murni atau tidak syirik)Dalam urusan ibadah mahdah (taat selalu)Dalam urusan akhlaq (mulia)Dalam urusan makanan dan minuman (halal dan thayib selalu)Dalam urusan pakaian (menutup aurat)Dalam urusan keluarga (sakinah)Dalam urusan pekerjaan (profesional)Dalam urusan masyarakat (peduli)Dalam urusan dakwah (aktif terlibat)

 • Sifat-sifat Allah, eksistensi malaikat, kitab dan rasul terdahulu serta kiamat dan kehidupan di akhirat dsb. dijelaskan atas dasar berita dalam banyak ayat dan hadits mutawatir

 • HIDUP SEORANG MUSLIMHidup dengan misi yang agungHidup yang terarah dan mantap serta terhindar dari kemungkinan disorientasiHidup yang bermutu tinggiDengan keyakinan akan kegemilangan hidup hakiki yang abadi di akherat kelak

Search related