Click here to load reader

20152016 zs2

 • View
  240

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 20152016 zs2

 • http://www.zs2.tychy.pl/ email: [email protected] http://www.zs2.tychy.pl/ email: [email protected]

 • http://www.zs2.tychy.pl/ email: [email protected] http://www.zs2.tychy.pl/ email: [email protected]

 • O szkole:W skad Zespou Zesp Szk nr 2 wchodz:

  TECHNIKUM NR 2GIMNAZJUM NR 12

  Szkoa znajduje si w centrum Tychw, dlatego dojazd z kadego miejsca w Tychach nie stanowi adnego problemu.

  Adres szkoy:Zesp Szk nr 2ul. Elfw 9Tychy 43-100Tel. 032 227 41 85

 • Dy do doskonaoci, tworzc szko najlepsz, w peni bezpieczn, gdzie kady ucze jest indywidualnoci

 • SZKOA OFERUJE

  Zdobycie umiejtnoci praktycznego stosowania programw komputerowych finansowo ksigowych i wykorzystania technik multimedialnych,Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+,Wymian modziey z krajami Unii Europejskiej w ramach programu Comenius,Dowiadczon, o wysokich kwalifikacjach kadr pedagogiczn,Przyjazn atmosfer, opiek wychowawcz, pomoc pedagoga szkolnego,Rozwijanie indywidualnych zainteresowa i uzdolnie w ramach programw unijnych,Korzystanie z Multimedialnego Centrum Informacji,Ksztacenie w specjalnociach przydatnych w kadej firmie,Przygotowanie do dalszej edukacji i pracy zawodowej.

 • szkoa 4-letniaprzedmioty oglne i zawodowemoliwo zdawania maturymoliwo potwierdzania kwalifikacji zawodowychmoliwo uzyskania dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie

 • GIMNAZJUMZESP SZK NR 2Technik EkonomistaTechnik HandlowiecTechnik Obsugi TurystycznejTechnik Organizacji ReklamyStudia wyszeSzkoa policealnaPraca zawodowa

 • posuguje si programami komputerowymi kadrowo-pacowymi i finansowo-ksigowymirozlicza si z Urzdem Skarbowym i ZUSzna procedury postpowania zwizane z podejmowaniem wasnej dziaalnoci gospodarczejprowadzi negocjacje i korespondencj biznesow w jzyku polskim i obcym

 • Planowanie i prowadzenie dziaalnoci w organizacjiProwadzenie rachunkowoci Rozliczanie wynagrodzei danin publicznychuzyskuje dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowoci

 • TECHNIK EKONOMISTAMoe by pracownikiem:banku,biura podry,agencji reklamowej,biura rachunkowego,agencji nieruchomoci,agencji ubezpieczeniowych,ZUS-u,Urzdu Skarbowego,itp.

  Moe pracowa w takich dziaach jak:dzia marketingu,dzia handlowy,dzia zbytu,dzia obsugi klienta,dzia zaopatrzenia,dzia planowania produkcji,sekretariat,ksigowo.

 • posuguje si specjalistycznymi programami komputerowymi opracowuje strategi rozwoju firmy i plan marketingowy prowadzi korespondencj handlow i jzyku polskim i obcymsporzdza biznesplandokonuje rozlicze finansowo - ksigowych

 • Prowadzenie sprzedayProwadzenie dziaalnoci handlowejProwadzenie dziaalnoci informacyjno- bibliograficznejuzyskuje dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ksigarstwa

 • znajduje zatrudnienie w:

  punktach sprzeday detalicznej, hurtowniach, magazynach,dziaach zaopatrzenia, sprzeday, marketingu, obsugi klienta, ksigowoci przedsibiorstw produkcyjnych, usugowych i handlowychagencjach reklamowych (pracownik dziau obsugi klienta, pracownik dziau kreatywnego, autor tekstw i sloganw copy writer, pracownik dziau bada rynkowych itp.),agencjach ds. kontaktw z pras i ksztatowania opinii publicznej (public relations).TECHNIK HANDLOWIECJest take przygotowany do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia wasnej firmy handlowej.

 • organizuje dziaalno turystycznorganizuje imprezy iusugi turystyczneobsuguje klientw korzystajcych zusug turystycznychrozlicza koszty imprez iusug turystycznych

 • Planowanie i realizacja imprez i usug turystycznychProwadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda usug turystycznych

 • biurach podry,agencjach turystycznych, schroniskach, hotelach, agroturystyce,

  punktach informacji turystycznej, wydawnictwach publikujcych przewodniki turystyczne, organach administracji zajmujcych si organizacj i promocj turystyki.

  TECHNIK OBSUGI TURYSTYCZNEJznajduje zatrudnienie w:

 • zdobywa wiedz z zakresu organizowania i prowadzenia sprzeday produktw i usug reklamowychksztaci umiejtnoci projektowania oraz wykonywania produktw reklamowychuczy si sztuki organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej

 • Sprzeda produktw i usug reklamowychOrganizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 • TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMYznajduje zatrudnienie w:

  agencjach reklamowych,dziaach marketingu i reklamy przedsibiorstw produkcyjnych i handlowych,biurach ogosze rodkw masowego przekazu,studiach graficznych,studiach produkcyjnych,agencjach zajmujcych si kontaktami z pras i public relations,giedach, targach, domach handlowych.

 • technik ekonomista - 6 tygodni technik handlowiec - 4 tygodnietechnik obsugi turystycznej - 12 tygodnitechnik organizacji reklamy - 4 tygodniepraktyki w firmach i urzdach na terenie Tychw i okolicznych miejscowociOrganizowane przez szkopraktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ (poprzednio LEONARDO DA VINCI) (Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Wochy)

 • dyplom weryfikacyjny bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera EUROPASS MOBILITY (midzynarodowy certyfikat potwierdzajcy umiejtnoci zawodowe, umoliwiajcy podjcie pracy w caej Unii Europejskiej)

  ECDL (midzynarodowy certyfikat potwierdzajcy umiejtno pracy z komputerem)

 • Jestemy jedn z najlepiej zinformatyzowanych szk w Polsce!

 • Olimpiada Wiedzy EkonomicznejOlimpiada PrzedsibiorczociRegionalna Olimpiada Wiedzy o PrzedsibiorczociOlimpiada Wiedzy o Unii EuropejskiejOglnopolski Konkurs z Zakresu RachunkowociSzkolna Internetowa Gra GiedowaTyskie Dyktando Jzyka Angielskiego

 • IMPREZY SZKOLNE

 • ul. Elfw 9 43-100 Tychytel: (0-32) 227-41-85

  www.zs2.tychy.pl

  **