of 7 /7
Геном и ген Геном- скуп гена у хаплоидној ћелији Геномика Геном прокариота без поновљивих секвенци Геном еукариота са поновљивим секвенцама: Високопоновљиве (сателитске DNK) Интермедијарне секвенце DNK Јединствене DNK секвенце

2. Replikacija

Embed Size (px)

Text of 2. Replikacija

  • 1. - : ( DNK) DNK DNK

2. DNK- 105 - (10- 105)- ( . ) - - DNK iRNK, tRNK rRNK 3. : 3 200 000 000 55% - 2 400 000 , 79 , 3685 , 1% 4. DNK- DNK S (semi-, konzervativan- ) 5. : - - DNK - 5-3 - - RNK 6. DNK , 5-3 , 7. DNK ( ) 5-3, ( )