2

คำสั่งเลขที่ 76/2556 เรื่องแต่งตั้งครูและลูกจ้างปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันและเวรกลางคืน

Embed Size (px)

DESCRIPTION

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ เลขที่ 76/2556 เรื่องแต่งตั้งครูและลูกจ้างปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันและเวรกลางคืน

Citation preview