42
ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“ ТРАДИЦИЈА ЗНАЊЕ ПОДРШКА

ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“

ТРАДИЦИЈАЗНАЊЕПОДРШКА

Page 2: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

ШКОЛА ЗВАНИЧНО РАДИ ОД 1875.

Page 3: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 4: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 5: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

ПРОСТОР И ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

САВРЕМЕНА КАБИНЕТСКА НАСТАВА У ДВЕ СМЕНЕИНФОРМАТИЧКИ И ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТИНТЕРАКТИВНА УЧИОНИЦАФИСКУЛТУРНА САЛА И СПОРТСКИ ТЕРЕНИДНЕВНИ БОРАВАККУХИЊАБИБЛИОТЕКА

Page 6: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 7: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 8: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 9: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 10: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 11: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 12: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 13: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 14: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 15: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 16: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

ЖЕЛИМ КВАЛИТЕТНУ НАСТАВУ!

Page 17: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

НАСТАВА

СТРУЧНОСТ

КРЕАТИВНОСТ

ПОСТУПНОСТ

ПОДСТИЦАЈ

СТАНДАРД

ВАННАСТАВНЕ, КУЛТУРНЕ И ДРУШТВЕНЕ

АКТИВНОСТИ

Page 18: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

НАСТАВА

СТРУЧНОСТ•КВАЛИТЕТАН КАДАР •СЕМИНАРИ И ОБУКЕ•САВЕТОДАВНИ РАД•ПОСЕТЕ НАСТАВИ•РАЗМЕНЕ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ КРЕАТИВНОСТ

• РАЗНОВРСНОСТ МЕТОДА, ОБЛИКА И СРЕДСТАВА РАДА

• САДРЖАЈНОСТ• ТИМСКА НАСТАВА

ПОСТУПНОСТ• ОД ЛАКШЕГ КА

СЛОЖЕНИЈЕМ• ПРИЛАГОДЉИВ

ТЕМПОПОДСТИЦАЈ• ПОДСТИЦАЈНО

ОКРУЖЕЊЕ• ПОДРШКА У УЧЕЊУ• ТАКМИЧЕЊА• ТИМ ЗА ПОДРШКУ

ТАЛЕНАТА

СТАНДАРД• ТРАЈНА ЗНАЊА• ЗАВРШНИ ИСПИТ• УПИС У ЖЕЉЕНУ

СРЕДЊУ ШКОЛУ

ВАННАСТАВНЕ, КУЛТУРНЕ И ДРУШТВЕНЕ

АКТИВНОСТИ•СЕКЦИЈЕ•ПРЕДСТАВЕ•ДОГАЂАЈИ•ПОСЕТЕ•ИЗЛЕТИ•РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА...

Page 19: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 20: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 21: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 22: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 23: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 24: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 25: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 26: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 27: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 28: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 29: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 30: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 31: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 32: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 33: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 34: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 35: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 36: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

УЧЕНИК

ТИМСКИ РАД

ПОДРШКА

ДНЕВНИ БОРАВАК

УЧИТЕЉ/НАСТАВНИК

РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ

Page 37: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

УЧИТЕЉ/НАСТАВНИК

МЕНТОР – ОНАЈ КОЈИ ВОДИ И УСМЕРАВА

ИЗВОР – ЗНАЊА, ПОДРШКЕ, ИНФОРМАЦИЈЕ

ВАСПИТАЧ

САРАДНИК

Page 38: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

ПОДРШКА

БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ – ВИДЕО-НАДЗОР, ДЕЖУРСТВА, ОБЕЗБЕЂЕНИ УЛАЗИ, ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЈАЦ, ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА САВЕТ РОДИТЕЉАПОМОЋ У УЧЕЊУ – ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА,

ОН-ЛАЈН УЧЕЊЕ (САЈТ, ФЕЈСБУК ГРУПЕ, БЛОГ...)УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Page 39: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

ДНЕВНИ БОРАВАК

ДВЕ СМЕНЕ ДВЕ УЧИТЕЉИЦЕ УЖИНА И РУЧАКВРЕМЕ ЗА ОДМОР И ИГРУДОМАЋИ ЗАДАЦИПОМОЋ У УЧЕЊУКРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

Page 40: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016

ТИМСКИ РАД

РОДИТЕЉ

УЧИТЕЉ

Page 41: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016
Page 42: ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума 2015/2016