2
Către SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TELESTI REFERAT DE NECESITATE Subsemnatul/ Subsemnata________________________________________, încadrat(ă) la__________________________________________(unitatea de învățământ) pe funcţia de _________________________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba și aloca fonduri în vederea procurării următoarelor materiale: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______. Cele de mai sus sunt necesare pentru buna funcționare a unității și desfășurarea unui proces instructiv-educativ de calitate. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

Referat necesitate model

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Referat necesitate model

CătreSCOALA GIMNAZIALA NR.1 TELESTI

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul/Subsemnata________________________________________, încadrat(ă) la__________________________________________(unitatea de învățământ) pe funcţia de _________________________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba și aloca fonduri în vederea procurării următoarelor materiale: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Cele de mai sus sunt necesare pentru buna funcționare a unității și desfășurarea unui proces instructiv-educativ de calitate. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Data: Semnătura,

Page 2: Referat necesitate model