22
EKONOMIKA PREDUZEĆA U PRAKSI

Ekonomika preduzeća u praksi

  • Upload
    -

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ekonomika preduzeća u praksi

EKONOMIKA PREDUZEĆA U

PRAKSI

Page 2: Ekonomika preduzeća u praksi

O PREDUZEĆU Osnovano 04.01.2006. pod nazivom

Enia d.o.o. Osnovano odvajanjem strateške

poslovne jedinice Sintaf preduzeća “Sintelon R&C”

AD Sintelon kao osnivač 31.03.2006. sa strateškim partneom Enia Eastern Europe AG zaključuje ugovore i novi osnivački akt

U toku 2010. Tarkett d.o.o. kupuje udele i postaje osnivač i jedini član društva

21.12.2010. donosi se rešenje o promeni naziva u SINTELON.RS d.o.o.

Page 3: Ekonomika preduzeća u praksi

O PREDUZEĆU Pretežna delatnost preduzeća je

proizvodnja tepiha i prekrivača za pod Pored toga, preduzeće se bavi:

proizvodnjom veštačke (sintetičke) trave za fudbalske terene,

proizvodnjom filamenata, proizvodnjom tkanina (primarnih, sekundarnih

i retkih). U preduzeću je trenutno zaposleno 245

zaposlenih. Preduzeće spada u preduzeća srednje

veličine.

Page 4: Ekonomika preduzeća u praksi

SINTELON TEPISI

Pleasure City

Savana Tattoo

Page 5: Ekonomika preduzeća u praksi

STALNA IMOVINA Stalna imovina je procenjene vrednosti od

324.956.000 din. od čega:Nekretnina, postrojenja i oprema iznose

322.554.000 dinNematerijalna ulaganja iznose 2.402.000 din

Struktura nekretnina, postrojenja i oprema je: Građevinski objekti Mašine i oprema Instalacije Kompjuterska oprema Automobili Nameštaj i ostala oprema

Page 6: Ekonomika preduzeća u praksi

STALNA IMOVINA - AMORTIZACIJA Amortizacija se obračunava po

proporcionalnom metodu primenom amortizacionih stopa koje su određene tako da se nabavna vrednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku veka upotrebe.Opis % Vek trajanja

Građevinski objekti 3,33 30Mašine i oprema 14,71 6,8Instalacije 10 10Kompjuterska oprema 33,33 3Automobili 24 4Nameštaj i ostala oprema

20 5

Page 7: Ekonomika preduzeća u praksi

OBRTNA IMOVINA Obrtna imovina preduzeća je procenjena

na 833.866.000 dinara. Obrtna imovina je struktuirana iz

sledećih pozicija: Zalihe, u iznosu od 326.282.000 dinara Potraživanja, u iznosu od 216.727.000 dinara Kratkoročni finansijski plasmani, u iznosu od

171.963.000 dinara Gotovinski ekvivalenti i gotovina, u iznosu od

111.946.000 dinara Porez na dodatu vrednost i AVR, u iznosu od

6.948.000 dinara

Page 8: Ekonomika preduzeća u praksi

STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA

Page 9: Ekonomika preduzeća u praksi

OBAVEZE IZ POSLOVANJA Sredstva se prikupljaju putem:

Dugoročnih kredita Kratkoročnih kredita

Dugoročna rezervisanja i obaveze su procenjena na 496.843.000 dinara od čega je iznos dugoročnih rezervisanja 28.989.000 dinara.

Kratkoročne obaveze su procenjene na iznos od 467.854.000 dinara od čega su: Kratkoročne finansijske obaveze – 91.714.000 dinara Obaveze iz poslovanja – 270.865.000 dinara Ostale kratkoročne obaveze – 24.638.000 dinara Obaveze po osnovu poreza i PVR – 80.637.000 dinara

Page 10: Ekonomika preduzeća u praksi

ROČNOST DOSPEĆA SREDSTAVA I OBAVEZA

Page 11: Ekonomika preduzeća u praksi

KAPITAL PREDUZEĆA Ukupan kapital preduzeća iznosi

1.547.911.000 dinara. Struktura kapitala:

Page 12: Ekonomika preduzeća u praksi

TROŠKOVI PREDUZEĆA

Page 13: Ekonomika preduzeća u praksi

TROŠKOVI PREDUZEĆA

Page 14: Ekonomika preduzeća u praksi

PRIHODI PREDUZEĆA

Page 15: Ekonomika preduzeća u praksi

PRIHODI PREDUZEĆA

Page 16: Ekonomika preduzeća u praksi

ANALIZA OSTVARENE EKONOMIČNOSTI Ostvarena ekonomičnost u 2012. godini:

E=C1/T1

C1= 2.762.204.000 dinT1=2.130.820.000 dinE=1,2963

Ostvarena ekonomičnost u 2013. godini:E=C2/T2

C2= 2.781.514.000 dinT2=2.182.411.000 dinE=1,2745

Page 17: Ekonomika preduzeća u praksi

ANALIZA OSTVARENE EKONOMIČNOSTI Ke=(1+Kc/1+Kt)-1 – koeficijent promene

ekonomičnosti Kc=C2-C1/C1=0,007 – koeficijent promene

prihoda Kt=T2-T1/T1=0,0242 – koeficijent promene

troškova Ke=-0,0168 Kec=Kc/1+Kt=0,0068 – koeficijent promene

ekonomičnosti uzrokovan promenom prihoda Ket=Kt/1+Kt=0,0236 – koeficijent promene

ekonomičnosti uzrokovan promenom troškova

Page 18: Ekonomika preduzeća u praksi

ANALIZA OSTVARENE EKONOMIČNOSTI Zaključak: koeficijent pada ostvarene

ekonomičnosti u 2013. iznosi 0,0168 poena ili 1,68%. Na ovaj rezultat je uticala pozitivna promena koeficijenta rasta ekonomičnosti uzrokovana promenom prihoda za 0,0068 poena ili 0,68% i negativna promena koeficijenta ekonomičnosti uzrokovana rastom troškova za 0,0236 poena ili 2,36%.

Page 19: Ekonomika preduzeća u praksi

NETO DOBIT Neto dobit je u 2013. godini iznosila

293.063.000 dinara.

Page 20: Ekonomika preduzeća u praksi

BILANS STANJA

Page 21: Ekonomika preduzeća u praksi

BILANS USPEHA

Page 22: Ekonomika preduzeća u praksi

HVALA NA PAŽNJI!