Transcript
 • zdravie

  magazín12

  Bežkovanie má množstvo výhod – človek dýcha čerstvý vzduch uprostred prírody, pretiahne si kosti a zároveň možno aj kilo–dve zhodí. Má však aj jeden háčik – možno sa mu venovať len v zime. Ľudia, ktorí si obľúbili tento šport, však majú alternatívu aj pre teplejšie dni, nordic walking alebo po slovensky „chôdzu s pomocou paličiek“.

  Bežkovaním na suchu k lepšej postave

  Elena Zemková [email protected]

  Hoci nordic walking si mnoho ľudí spája skôr s aktivitou pre seniorov, podľa inštruktorky Anny Linekovej je skvelý pre všetkých, ktorí majú chuť urobiť niečo pre svoje telo a myseľ. Jeho výhoda spočíva v tom, že sa mu môžu venovať aj ľudia, ktorí nie sú veľmi športovo nadaní. „Chôdza je pre človeka ešte stále prirodzený pohyb, a tak nepotrebuje na jeho zvládnutie žiadny mimoriadny talent či danosti. Je na kaž-dom, aký terén si nájde či akým tempom pôj-de,“ vysvetľuje Anna Lineková.

  Paličky smerujú za teloNordic walking sa od turistiky či bežnej chôdze líši nielen intenzitou, ale aj techni-kou chôdze a samozrejme používaním jedi-ného potrebného náčinia – paličiek. Niekomu sa možno zdá, že keď sa počas turistiky opie-ra o palice, ktoré zdvihol zo zeme, ide takmer o nordic walking. Opak je však pravda. „Pri turistike paličky využívame na oporu, stabilitu. Pomáhajú nám v náročnom teré-ne, na úzkych či zarastených chodníčkoch, v skalnatejšom teréne. Preto hroty smerujú často mierne dopredu alebo kolmo k zemi. Pri nordic walkingu nás paličky majú pohá-ňať smerom vpred v menej komplikovanom teréne. Preto vždy smerujú dozadu a zapichu-jeme ich pod uhlom. Nikdy nie dopredu ale-bo kolmo,“ vysvetľuje Anna Lineková. Základnou črtou nordic walkingu je podľa nej rozpohybovanie celého tela. Zo všetkých

  športov sa najviac podobá bežeckému lyžova-niu, ale nasucho, bez sklzu. Nohy aj paže ro-bia rozsiahle pohyby vpred a vzad, zo zadnej nohy a paličky je aktívny odraz vpred. „Počas celej aktivity dodržiavame zásady správneho držania tela. Najlepšie je naučiť sa ich v jednoduchších podmienkach a do chôdze ich zapracovať postupne,“ spresňuje Anna Li-neková a dodáva, že predovšetkým v začiat-koch nie je na škodu spätná väzba od kva-lifi kovaného inštruktora. Ľudia totiž podľa jej skúseností často majú nevhodné paličky a nevyužívajú ich skutočný potenciál. Asi najčastejšou chybou pritom je nedostatoč-ný rozsah pohybov v ramennom kĺbe a níz-ke zapojenie chodidiel.

  Zlepší držanie telaNordic walking možno považovať aj za vhodný prostriedok k lepšej postave. Pri chôdzi s pa-ličkami totiž človek zapája celé telo oveľa vý-raznejšie ako pri obyčajnej chôdzi. „Čím viac svalov pri pohybe zapájame, tým väčšiu energetickú spotrebu máme a to vie-me využiť pri znižovaní hmotnosti. Opro-ti obyčajnej chôdzi bez paličiek nordic wal-king zvyšuje energetickú spotrebu približneo 20 – 25 %. Pri správnej intenzite, dostatoč-nom čase a zníženom kalorickom príjme mô-žete byť aj v tomto ohľade veľmi úspešní,“ ho-vorí Anna Lineková. Táto aktivita sa takmer určite prejaví na spev-nených ramenách a štíhlych nohách. Milov-níci pohybu aj vo vyššom veku tiež mávajú často oveľa menej zdravotných komplikácií.

  Výhodou nordic walkingu je aj priaznivý vplyv na držanie tela a krčnú chrbticu.

  Ideálne paličky nie sú lyžiarskePaličky by mali byť čo najľahšie a mali by tiež dobre absorbovať nárazy, ktoré vznikajúpri energickejšom zapichnutí, aby nepreťa-žovali ramenný pletenec, lakte a ramená. Pri výbere paličiek je tiež dôležité, koľko chceme do výstroja investovať a čo od neho očakáva-me. Karbónová palička je veľmi ľahká a ab-sorbuje nárazy, stojí však viac. „Karbónové paličky odporúčam športovcom a ľuďom, ktorí sa do paličiek opierajú razant-nejšie, prípadne sú robustnejší alebo vysokí,“ spresňuje Anna Lineková. Druhou a lacnej-šou možnosťou je sklolaminát. Pri výške palíc115 centimetrov rozdiel v hmotnosti takmer necítiť, treba sa však pripraviť na mierne vib-rovanie spôsobené zapichnutím. Madlo na nordic walking paličke je jed-noduché, bez výčnelkov a najpríjemnejšie je korkové. Pútko má tvar jednoduchej ru-kavičky, ktorá paličku pevne, ale pohodlne prepojí s rukou. Praktické je, ak sa dá jed-noducho odopnúť. Hrot paličky je ostrý a tr-čí mierne dopredu, aby zabezpečil stabilné zapichnutie a odraz pod uhlom. Pri zapich-nutí by mal držať v podloží a nemal by od-skakovať. Kvalitné paličky sú tiež pripravené

  Čo na nohy? Terra Fi Lite, sandále pre dámy, cca 80 eur

  Keen Newport H2, sandále pre pánov, cca 90 eurAlpine Pro Caracas,

  unisex sandále, cca 40 eur


Recommended