Transcript
Page 1: Zašto proveravati hormone štitne ţlezde ?¡to proveravati hormone štitne ţlezde ? Hipertiroidizam (povećano lučenje hormona) •Anksioznost, razdražljivost •Ubrzan rad srca

Zašto proveravati hormone štitne ţlezde ?

Hipertiroidizam

(povećano lučenje hormona)

• Anksioznost, razdražljivost

• Ubrzan rad srca

• Povećano znojenje

• Gubitak na težini

• Drhtanje ruku

• Strahovi, strepnja

• Opadanje kose

• Tanka i glatka koža

• Netolerancija toplote

• Smanjena pažnja

• Promene raspoloženja

• Dijareja

• Nesanica

• Ubrzan rast noktiju

• Poremećaj menstrualnog ciklusa

Štitna ţlezda proizvodi tiroidne hormone koji su neophodni za pravilno funkcionisanje svih metaboličkih procesa u

organizmu. Ukoliko se njihov nivo poremeti to se negativno odraţava na ceo organizam. Oboljenja štitne ţlezde se češće

javljaju kod ţena, a posebno u trudnoći moţe da dođe do ovih poremećaja. Kako se simptomi ovih oboljenja često zanemaruju

ili pogrešno tumače, proverite da li imate neki od simptoma koji ukazuju na nepravilan rad štitne ţlezde.

Rana dijagnoza dobija se proveravanjem nivoahormona štitne ţlezde u krvi :

T3, T4, FT3, FT4kao i nivoa TSH (hormon hipofize).

SIMPTOMI OBOLJENJA ŠTITNE ŢLEZDE

Hipotiroidizam

(smanjeno lučenje hormona)

• Umor

• Usporen rad srca

• Vrtoglavica, malaksalost

• Smanjena koncentracija i pamćenje

• Nizak krvni pritisak

• Depresija

• Dobitak na težini

• Suva koža

• Netolerancija na hladnoću

• Zatvor

• Neplodnost

• Bol u mišićima

• Krti nokti

• Poremećaj menstrualnog ciklusa

ŠTITNA ŢLEZDA I TRUDNOĆA

• Zdravim ženama koje nemaju problema sa štitnom žlezdom, preporučuje se da provere nivo hormona pre ili na samom početku

trudnoće.

• Kod žena koje već imaju neki od poremećaja štitne žlezde je veoma važno proveriti nivo hormona na samom početku trudnoće, u toku

trudnoće i nakon porođaja.

• Ukoliko trudnica pati od blagog oblika hipertireoze dovoljno je jednom u svakom trimestru kontrolisati nivo hormona.

• Kod ozbiljnijih oblika hipertireoze, gde trudnice uzimaju lekove, hormoni se moraju proveravati jednom mesečno.

• Ukoliko žena pati od hipotireoze i uzima lekove, potrebno je u trudnoći kontrolisati hormone na 6 do 8 nedelja, čime se obezbeđuje

pravilno doziranje leka.

Određivanje navedenih hormona u Laboratoriji INEP-a akreditovano je od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS). Testovi koji se koriste proistekli su iz

naučno-istraživačkog rada naše kuće. Proizvodnja testova je sertifikovana prema standardu ISO13485, a testovi su registrovani u Agenciji za lekove i

medicinska sredstva Srbije.

Recommended