Transcript
Page 1:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Dom za starije osobe TREŠNJEVKA Zagreb_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10000 Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1 - tel. 36 59 555, fax. 36 31 470 - MB 3274497

IZVJEŠĆE O RADU

ZA 2017. GODINU

U Zagrebu, 29.1.2018.

1

Page 2:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

OSNOVNI PODACI O DOMU

Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka ustanova je socijalne skrbi koja djeluje od 1986. kao jedinstvena ustanova na dvije lokacije:

- Trg Slavoljuba Penkale 1 i- Podružnica – Drenovačka 30

Djelatnost Doma, osim pružanja usluga stalnog smještaja, preko projekta Gerontološkog centra, pruža usluge pomoći i njege u kući, prehrane te drugih programa na lokalnoj razini s ciljem poboljšanja života starijih i nemoćnih osoba.

-Ukupna površina dviju lokacija iznosi 35.272 m2.

-Ukupna stambena površina iznosi 22.165 m2

-Kapacitet Doma - 622 korisnika, od toga 314 osoba na jedinicama za pojačanu njegu od kojih je 18- tero mlađih osoba s invaliditetom.

- Po rješenjima CZSS smješteno je 272 korisnika, od toga za 126 korisnika smještaj podmiruje Ministarstvo soc.pol.i mladih po nižoj cijeni od redovnih.

- Kapacitet praonica rublja na dnevnoj razini je 1.150 kg ( oprano, posušeno izglačano).

- Kapacitet kuhinja na dnevnoj razini je 2.201 obrok.

O korisnicima skrbi 185 radnika, od kojih su 63 stručna radnika.

UNUTARNJI USTROJ DOMA TREŠNJEVKA

Trg. S Penkale 1:

1. Odjel socijalnog rada, radnih aktivnosti i izvaninstitucijske skrbi

2. Odjel pojačane njege i rehabilitacije

3. Odjel njege i brige o zdravlju

4. Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova

5. Odjel financijsko-računovodstvenih poslova i praone

6. Odjel održavanja prostora i okoliša

7. Odjel prehrane

2

Page 3:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Podružnica Drenovačka 30.

1. Odjel pojačane njege i rehabilitacije2. Odjel njege i brige o zdravlju 3. Odjel tehničkih poslova i održavanja prostora, rublja i okoliša4. Odjel prehrane

KADROVSKA STRUKTURA DOMA

TABLICA – KADROVSKI PRIKAZ RADNIKA

Ravnateljica VSS 1

ODJEL SOCIJALNOG RADA, RADNIH AKTIVNOSTI I IZVANINSTITUCIJSKE SKRBI

Trg S. Penkale 1 i Drenovačka 30

NAZIVA RADNOG MJESTASTUČNA SPREMA

TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

DRENOVAČKAUKUPNO TRG I DRENOVAČKA

VIŠE ZAPOSLENIH

MANJE ZAPOSLENIH

Socijalni radnik VSS 2,5 2 4,5 0 0

Stručni suradnik terapeut

VSS 1,5 1 2,5 0 0

Socijalni radnik za izvaninstitucijsku skrb

VSS 1 0 1 0 0

Radnik na poslovima pomoći i njege u kući

PKV 1 0 1 0 0

UKUPNO 6 3 9 0 0

3

Page 4:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

ODJEL NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

Trg S.Penkale 1 ( Voditelj odjela Mira Senjak)

NAZIVA RADNOG MJESTASTRUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O

MINIM.UVJETIMA

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH

MANJE ZAPOSLENIH

VŠS medicinska sestra

VŠS 1 1 0 0

SSS medicinska sestra SSS 10 7 3

VŠS fizioterapeut VŠS

SSS fizioterapeut SSS 4 3 1

PKV njegovateljica PKV 15 13 2

UKUPNO 30 24 0 6

ODJEL POJAČANJE NJEGE I REHABILITACIJE

Trg S.Penkale 1 (Voditelj odjela Halida Rekić)

NAZIVA RADNOG MJESTASTRUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O

MINIM.

UVJETIMA

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

VŠS medicinska sestra VŠS 1 1 0 0

SSS medicinska sestra SSS 10 7 3

VŠS fizioterapeut VŠS

SSS fizioterapeut SSS

PKV njegovateljica PKV 15 12 3

UKUPNO 26 20 0 6

4

Page 5:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

ODJEL POJAČANJE NJEGE I REHABILITACIJE

Trg S.Penkale 1 (Voditelj odjela Halida Rekić)

ZA JEDINICU ALZHEIMER

NAZIVA RADNOG MJESTASTRUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O

MINIM.

UVJETIMA

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

Medicinska sestra SSS 5 0 0 5

NJegovateljica PKV 8 3 0 5

UKUPNO 13 3 0 10

ODJEL FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA I PRAONE

Trg S.Penkale 1 ( Voditelj odjela Snježana Futač)

NAZIVA RADNOG MJESTASTUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O MINIM.UVJETIMA

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

voditelj financijsko računovodstvenih poslova

VŠS 1 1 0 0

financijsko računovodstveni referent-financijski knjigovođa

SSS 1 1 0 0

financijsko računovodstveni referent-obračun plaće/konter

SSS 2 2 0 0

financijsko računovodstveni referent/likvidator

SSS 1 1 0 0

financijsko računovodstveni referent/materijalni knjigovođa/blagajnik

SSS 2 2 0 0

skladištar SSS 1 1 0 0

pralja NSS 5 6 1 0

5

Page 6:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

UKUPNO 13 14 1 0

ODJEL ODRŽAVANJA PROSTORA I OKOLIŠA

6

ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Trg S.Penkale 1 (Voditelj odjela Snježana Seničić)

NAZIVA RADNOG MJESTASTRUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O MINIM.UVJETIMA

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

administrativna tajnica

SSS 1 1 0 0

viši stručni referent za kadrovske poslove

VŠS 1 1 0 0

radnik odgovoran za zaštitu na radu

SSS 1 1 0 0

stručnjak za zaštitu na radu II.stupanj

VSS 1 1 0 0

portir NSS 8 8 0 0

UKUPNO 12 12 0 0

Page 7:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Trg Slavoljuba Penkale 1 (Voditelj odjela Ivan Butina)

NAZIVA RADNOG MJESTASTRUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O MINIM.UVJETIMA

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

kućni majstor SSS 3 2 1 0

pomoćni radnik NSS 1 1 0 0

čistačica NSS 14 14 0 0

UKUPNO 18 17 1 0

ODJEL PREHRANE

Trg Slavoljuba Penkale 1 (Voditelj odjela Fadil Rekić)

NAZIVA RADNOG MJESTASTRUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O MINIM.UVJETIMA

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

kuhar SSS 10 8 0 2

pomoćni radnik u kuhinji

NSS 6 8 2 0

UKUPNO 16 16 2 2

7

Page 8:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Predstojnica Podružnice VSS 1

ODJEL NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

Drenovačka 30 (Voditelj odjela Ankica Stažnik)

NAZIVA RADNOG MJESTASTRUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O MINIM.UVJETIMA

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

VŠS medicinska sestra

VŠS 1 1 0 0

SSS medicinska sestra SSS 8 6 0 2

VŠS fizioterapeut VŠS 1 1 0 0

SSS fizioterapeut SSS 3 1 0 2

PKV njegovateljica PKV 14 14 0 0

UKUPNO 27 23 0 4

ODJEL POJAČANJE NJEGE I REHABILITACIJE

Drenovačka 30 (Voditelj odjela Mirjana Putica)

NAZIVA RADNOG MJESTASTRUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O MINIM.UVJETIMA

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

VŠS medicinska sestra

VŠS 1 1 0 0

SSS medicinska sestra SSS 9 5 0 4

VŠS fizioterapeut 0 0 0 0

SSS fizioterapeut 0 0 0 0

PKV njegovateljica PKV 13 11 0 2

UKUPNO 23 17 0 6

8

Page 9:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA, ODRŽAVANJA PROSTORA, RUBLJA I OKOLIŠA

Drenovačka 30 (Voditelj odjela Ivan Podnar)

NAZIVA RADNOG MJESTASTUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O MINIM.UVJET.

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

kućni majstor SSS 2 2 0 0

čistačica NSS 9 9 0 0

pralja NSS 5 4 0 1

UKUPNO 16 15 0 1

9

ODJEL PREHRANE

Drenovačka 30 (Voditelj odjela Dragica Balažić)

NAZIVA RADNOG MJESTASTRUČNA SPREMA

MINIMALNI BROJ PO PRAVILNIKU O MINIM.UVJET.

TRENUTNI BROJ IZVODITELJA

VIŠE ZAPOSLENIH MANJE ZAPOSLENIH

kuhar SSS 9 6 0 3

pomoćni radnik u kuhinji

NSS 6 7 1 0

UKUPNO 15 13 1 3

Page 10:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Minimalan broj radnika prema Pravilniku i trenutan broj radnika na obje lokacije

Radna mjesta

Minimalni broj izvoditelja po Pravilniku o

min.uvjetima (40/14)

Trenutan broj zaposlenih

na neodređeno

vrijeme

Manje zaposlenih Više zaposlenih

Ravnatelj 1 1 0 0

Predstojnica podružnice 1 1 0 0

Spremačica 23 23 0 0

Pralja 11 10 1 0

Kuhar 19 14 5 0

Pomoćni radnik u kuhinji- servirka 12 15 0 3

medicinska sestra VŠS 4 4 0 0

Medicinska sestra 37 25 12 0

Medicinska sestra za Alzheimer 5 0 5 0

Njegovateljica 57 50 7 0

Njegovateljice za Alzheimer 8 3 5 0

Fizioterapeut 8 5 3 0

Socijalni radnik 4,5 4,5 0 0

Socijalni radnik za izvaninstitucijsku skrb 1 1 0 0

Njegovateljica-gerontodomaćica 1 1 0 0

Radni terapeut- stručni suradnik 2,5 2,5 0 0

Računovodstveni radnici 3 7 0 4

Stručnjak zaštite na radu II.stupanj 1 1 0 0

Radnik odgovoran za zaštitu od požara 1 1 0 0

Ekonom 1 0 1 0

Skladištar 1 1 0 0

Kućni majstor 5 4 1 0

Referent za kadrovske poslove 1 1 0 0

Administrativni radnik 1 1 0 0

Portir 8 8 0 0

Pomoćni radnik 1 1 0 0

Vozač 0 0 0 0

Ukupno 218 185 40 7

10

Page 11:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Radnici koji obavljaju poslove kroz projekt GC

Radna mjesta Minimalni broj izvršitelja Trenutan broj izvoditelja

Pomoćni radnik u kuhinji 0 0

Socijalni radnik za izvaninstitucijsku skrbi 1 1

Njegovateljica-gerontodomaćica 2 2

Ukupno 3 3

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Radna mjestaStručno osposobljavanje

od 1.1.-31.12.2017.Trenutan broj izvoditelja

Socijani radnik 3 3

Radni terapeut 0 0

Fizioterapeut 0 0

Ukupno 3 3

Provođenje prakse

Radna mjestaBroj izvršitelja

od 1.1.31.12.2017.Trenutan broj izvoditelja

Bolničar 0 0

Njegovatelj 4 4

Pomoćni radnik u kuhinji 0 0

Djeca na praksi 6 6

Rad za opće dobro 4 4

Medicinske sestra/med.tehničar 54 54

Ukupno 68 68

11

Page 12:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

POMOĆ U KUĆI IZVANINSTITUCIJSKI OBLIK SKRBI - djelatnost DOMA

organiziranje prehrane - dostava obroka DRENOVAČKA 30 ( cca 135 obroka)

Radna mjesta Minimalni broj izvršitelja Trenutan broj izvoditelja

Kuhar 10

Pomoćni radnik u kuhinji 2 2

Ukupno 3 2

POMOĆ U KUĆI-IZVANINSTITUCIJSKUI OBLIK SKRBI - djelatnost DOMA organiziranje prehrane - dostava obroka u kuću Trg Slavoljuba Penkale 1 (cca 200 obroka)

Radna mjesta Minimalni broj izvršitelja Trenutan broj izvoditelja

Kuhar 20

Pomoćni radnik u kuhinji 4 2

Ukupno 6 2

Rad za opće dobro

Radna mjesta Broj izvršitelja Trenutan broj izvoditelja

Pomoćni radnici 4 4Ukupno 4 4

12

Page 13:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA RADA DOMA

U PERIODU OD 1.1.2017. – 31.12.2017.god.

Redovne aktivnosti

U navedenom periodu provodile su se redovne aktivnosti na pružanju socijanih usluga u okviru smještaja starijih osoba: stanovanje, prehrana, briga o zdravlju, socijalni rad, psihosocijalna rehabilitacija, fizikalna terapija, radne aktivnosti, aktivno provođenje vremena te pružanje usluga pomoći u kući kroz vaninstituciju i Projekt Gerontološkog centra:dostava obroka, savjetovanja i pomaganja.

Uslugama koje se pružaju u okviru stalnog smještaja obuhvaćeno je 622 korisnika smještenih na dvije lokacije (Trg.S.Penkale 1; 338 korisnika i Podružnica Drenovačka 284 korisnika .

Osobama starije životne dobi, na području GPČ Trešnjevka, pružaju se usluge: pomoć geronto domaćice, 57 osoba, dostava obroka/ručka 300 osoba i razne aktivnosti uz stručne voditelje, 510 osoba.

Ukupan broj starijih osoba koji je uključen u neki od programa iz područja djelatnosti Doma ( smješta, pomoć i njega u kući, dostava obroka, psihosocijalna pomoć, radionice na cijelom području GČ Trešnjevka......) obuhvaćeno je cca 1.500 osoba

Usklađivanje rada ustanove sa novim zakonskim propisima:

Tijekom godine izvršilo se usklađivanje akata kao i načina rada, sukladno novim zakonskim propisima i potrebama rada Doma: Zakonom o socijalnoj skrbi, Obiteljskim zakonom, Zakonom o zaštiti duševnih bolesnika, Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnikom o standardima kvalitete socijalnih usluga, Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o gospodarenju otpadom, Zakonom o arhivskoj građi te propisima vezanim za financijsko poslovanje.

Kadrovi ( zaposlenici, probacija,provođenje prakse....)

Na kraju 2017. godin bio je zaposlen 201 radnik, od čega je 185 radnika zaposleno na neodređeno vrijeme i 16 radnika na određeno vrijeme ( Projekt Gerontološki centar i Program izvaninstitucijske skrbi, zamjena za duža bolovanja ).

Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u Domu bi trebalo biti zaposleno 218 radnika, što predstavlja manjak od 40 radnika.

Najveći manjak radnika iskazuje se u zdravstvu (10 med.sestara i 9 njegovateljica) i pomoćnim kuharima ( 5 ). Manjak se kompenzirao radnom snagom po ugovorima o

13

Page 14:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

provođenju prakse za njegovatelje i medicinske tehničare, ugovorom sa Zavodom za zapošljavanje – javni radovi, provođenjem vježbeničkog staža socijalnih radnika, ugovorima sa Uredom za probaciju , Prekršajnim sudom i Volonterskim centrom. Uz navedeno, kako je sklopljen ugovor o provođenju prakse za učenike Centra za odgoj i obrazovanje Zagorska, tijekom cijele godine, praksu su provodili učenici koji se osposobljavaju za pomoćne kuhare.

Praksu za bolničare, njegovatelje i pomoćne radnike u kuhinji obavilo je ukupno 64 kandidata.

Rad za opće dobro, u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa, Upravom za kazneno pravo i probaciju, odradilo je 4 kandidata.

Na poslove stručnjaka zaštite na radu izmješten je radnik s porte koji ispunjava uvjete stručne spreme za navedeno radno mjesto.

Osim ugovora o suradnji za provođenje prakse njegovateljica sa Strukovnim učilištem Krešimir i Pučkim otvorenim učilištem, tijekom godine nastavila se dobra suradnja i sa Učilištem „Piramida znanja“, Ustanovom za obrazovanjem odraslih „Magistra“, Srednjim medicinskim školama Mlinarska i Vinogradska bolnica.

Suradnja i povezivanje s drugim institucijama

Tijekom 2017.god. ostvareni su brojni kontakti koji su doprinijeli boljoj kvaliteti rada i proširenju socijalnih usluga Doma. Osobito dobra suradnja ostvarena je sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom, Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Domom zdravlja Zapad ,VII Policijskom upravom, Volonterskim centrom Zagreb, Caritasom, Ericsson Nikola Tesla, Akademijom likovnih umjetnosti, Udrugom za zaštitu prava starijih osoba, Udrugom sunce, kazalištem Moruzgva, Udrugom za zaštitu prava ljudi treće životne dobi, Udrugom Sunce, školama i vrtićima i ostalim civilnim i vjerskim udrugama. Sudjelovali smo u različitim projektima i nastavili suradnju s CMIO.

Sukladno socijalnoj strategiji, socijalne politike Grada Zagreba, koja se odnosi na širenje socijalnih usluga na lokalnoj razini, uspostavljena je suradnja i sklopljeni slijedeći ugovori :

- ugovor o partnerskim odnosima sa DZ Zagreb-zapad na projektima stomatoloških usluga kroz mobilni stomatološki tim i projekt u koji je uključena i Udruga za zaštitu prava starijih osoba. Udruga provodi edukativne radionice vezane za pravne savjete, ostvarivanje pojedinih prava, ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i t.d.

DZ Zapad, ustupio je spec. psihijatra, koji u Domu ordinira dva ili više puta mjesečno. Na taj način riješen je problem nepokretni i teže pokretnih psihički bolesnih korisnika.

Suradnja sa patronažnim timom DZ Zagreb-zapad je izuzetno dobra, dok suradnja sa liječnicima obiteljske medicine, u razmjeni potrebnih informacija i rješavanju problema kod zajedničkih korisnika u lokalnoj sredini, nije na zadovoljavajućoj razini.

- u postupku je ugovaranje suradnje sa spec.fizijatrom koji će pružati potrebne zdravstvene usluge korisnicima unutar Doma,

- ugovorom sa udrugom „Prisutnost“, omogućuje se korištenje SOS telefona našim korisnicima koji žive sami u svojim kućama. Za sada su uključena 5 korisnika,

14

Page 15:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- suradnja sa CZSS Trešnjevka, na prijenosu informacija o potrebama starijih i bolesnih građana na lokalnoj razini i zajedničkom rješavanju problema, odvija se redovno i na visokoj je razini,

- ugovor sa Domom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb o pružanju psihosocijalne pomoći korisnicima Gerontološkog centra u njihovim kućama, provodio se redovno tokom cijele godine. Psihosocijalnu pomoć pruža mobilni tim navedene ustanove sa socijalnim radnicama Gerontološkog centra. Do sada je programom obuhvaćeno pet osoba oboljelih od psihičkih bolesti na području GČ Trešnjevka.

- sklopljen je ugovora o suradnji sa Obrtničkim učilištem o provođenju prakse gerontodomaćica u našem Domu

- suradnja sa CZSS Trešnjevka, na prijenosu informacija o potrebama starijih i bolesnih građana na lokalnoj razini i zajedničkom rješavanju problema, odvija se redovno i na visokoj je razini.

Aktivnosti na unapređenju kvalitete usluga, stanovanju, opremi, prostoru i okolišu - lokacije Trg S.Penkale i Podružnici Drenovačka:

Realizacija plana i Programa rada Doma koja se odnosila na unapređenje kvalitete usluga, stanovanje, opremu i prostor i okoliš :

- poboljšanje kvalitete stanovanja korisnika i radnih prostora vršilo se kontinuirano, sukladno financijskim mogućnostima, najviše doniranim sredstvima i vlastitim angažmanom, a odnosilo se na obnavljanje i popravke stambenih, radnih, zajedničkih prostora, adaptacijom i prenamjenom prostora , popravcima, obnovom ili izradom namještaja i uređenjem vanjskih površina.

- nastavljeno je opremanje informatičkom opremom u Odjelima pojačane njege, fizikalne terapije kao i Odjela socijalnog rada,

- kvaliteta prehrane i ostalih usluga za korisnike Doma, vaninstitucije i Gerontološkog centra, pratila se provođenjem anketa i sastancima s korisnicima. Na temelju dobivenih informacija, vršila su se poboljšanja u kvaliteti i vrsti obroka. Kvaliteta obroka kao i uslužnost osoblja, ocijenjena je visokom vrlo dobrom ocjenom.

- nastavljeni su radovi na prenamjeni prostora u Jedinici za smještaj oboljelih od Alzheimera i drugih demencija kao i postupno preseljenje oboljelih korisnika u taj prostor na lokaciji Trg.S.Penkale 1::

-postavljena su elektro-senzorska vrata,

-uređena je sestrinska soba

-uređena je i opremljena čajna kuhinja

-premještaj opreme vatro-dojave na V odjel s porte

-postavljeni rukohvati na zapadni dio V odjela

- ugrađen je klima uređaj za rashlađivanje hodnika

- donacija Prime: 26 tapeciranih stolica ,2 velika stola za dnevni boravak i 12 manjih stolova za stambene jedinice.

15

Page 16:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Uređenje okoliša:-Rušenje i zamjena stabala na obje lokacije

-Zamijenjena ulazna vrata većim u parku Doma

-Izgradnja vježbališta za odrasle osobe na lokaciji Drenovačka

- Postava parkovne opreme klupe s naslonom i stol,

- Nabava, dovoz i ugradnja koševa za odpatke,

- Nabava, dovoz i postavljanje ogradnih panela dim 1560 x 2150 mm ( 2 kom ),

- Nabava, dovoz, istovar i sadnja drveća s kompletnom izmjenom zemlje,

- Sanacija zelene površine travnjaka poslije prijekopa uz upotrebu djelomičnu izmjenjenu zemlje i sjetva trave,

- Postavljena dva stalka za bicikle,

- Betonirana rampa iz male kućice prema južnom dvorištu,

Uređenje i popravci u interijeru:- Ukupno je obnovljeno oko cca 7 500 m2 zidova na obje lokacije

-Uređenje dvorane za događanja ( postavljene knauf ploće, obojena drvenarija i zidovi, zamjena tapisona)

-Obojena stubišta na svih pet etaža kao i mezanin

-Obnavljanje i stolarski popravci inventara

- Adaptacije stambenih jedinica

-Zamjena rasvjetna tijela led rasvjetom na stubištima

-Uređenje kapelice

Popravci i redovna ispitivanja i servisiranja strojeva, uređaja i instalacija-zamjena sajli na liftovima

-kemijsko čišćenje sustava za centralno grijanje

-zamjena javljivača požara

Nabava opreme: - radna odjeća i obuća

- informatička oprema

- sitni inventar za potrebe kuhinje

- 2 profesionalna i 2 kućna usisavača

-nabava blanjače i glodalice

-nabava profesionalne pegle

-nabava kompenzatora za jalovu struju

-nabava 3 prozorska ventilatora za kuhinju i radionicu

16

Page 17:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Hitne intervencije - popravak elektroinstalacija u kuhinji

- adaptacija sanitarnog čvora u Podružnici

Iz sredstava osiguravajućeg društva Sava

- izvršeni popravci strojeva, cijevi, vodovodnih instalacija, instalacija centralnih grijanja, izmjena stakala itd.

-saniranje kvara u kupaonici na drugi katu Odjela njege i brige o zdravlju

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: 64.519,86

Investicije / oprema financirana iz drugih izvora ( donacije..)

a) VGČ Trešnjevka sjever investiralo je kroz opremanje i radove na okolišu

UKUPNO : 617.288,00 KN

b) Donacije privatnih i pravnih osoba:- donacije privatnih i pravnih osoba u novcu i opremi

UKUPNO: 137,796.07 kn.

c) Koorporativno volontiranje u Domu:

1. INA Klub volontera povodom manifestacije “Hrvatska volontira”

2. Pernod Richard

3. RIT Croatia

4. Nova TV

Navedene tvrtke osigurale su financijska sredstva za nabavku materijala potrebnog za volonterski rad

UKUPNO : 40.140 kn

Tijekom 2017.god. investicije i oprema ostvarena iz drugih izvora ( donacije...) na obje lokacije iznosila je 795 224,00 kn.

Stručni socijalni rad

17

Page 18:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Socijalni radnici u Domu provode stručni socijalni rad sukladno pravilima struke, Kodeksu rada socijalnih radnika i pozitivnim zakonskim propisima.

U svom postupanju primjenjuj stručne metode i tehnike kao i individualni i grupni pristup u rješavanju različitih potreba korisnika.

Socijalni radnici provode poslove socijalnog rada:

- zaprimanje zahtjeva za smještaj

- davanje informacija o smještaju

- vođenje stručne dokumentacije

- rad na prilagodbi

- pomoć u zadovoljavanju potreba

- stručni tretmani

- prekidi smještaja

- rad u stručnim tijelima Doma

Poslovi radno okupacijskih aktivnosti:

- provođenje i organiziranje slobodnog vremena

- procjena i izrada programa za uključivanje u aktivnosti

- nabava materijala i sredstava za potrebe okupacione terapije

- organiziranje kulturno zabavnih aktivnosti

- zdravstvene tribine

- sportsko rekreativne aktivnosti

- stručni tretmani u Jedinici za oboljele od Alzheimeove bolesti

- izvandomska suranja sa korporacijama, Volonterskim centrom i dr.

Pružanje socijalnih usluga na lokalnoj razini preko Programa izvaninstitucijska skrb i Projekta Gerontološki centar:

- dostava ručkova

- kreativne radionice

- posudionice ortopedskih pomagala

- psihosocijalna podrška u kući korisnika

- pomoć gerontodomaćice

Ukupni broj zahtejva za smještaj na obje lokacije Doma iznosi 6 876. Od toga 790 zahtjeva odnosi se na stacionarni smještaj. U posljednje vrijeme zainteresirani korisnici odbijaju smještaj na stambeni dio lokacije Drenovačka, obzirom da stambene jedinice nemaju svoj sanitarni čvor.

18

Page 19:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Kroz program vaninstitucije i Projekt GC pružaju se usluge za cca 750 starijh osoba na cijelom području GČ Trešnjevka.

Stručna usavršavanja zaposlenika

Kako bi se osigurala visoka stručna razina rada i stjecala nova znanja i vještine radnika, provodile su se redovne edukacije i upućivanja na stručna usavršavanja.

iz područja zdravstva, socijalne skrbi, javne nabave, računovodstva, radnih odnosa.

Socijalni radnici i zdravstveno osoblje dodatno je upućivano na edukacije za oboljele od Alzheimerove bolesti i ostalih demencija.

Provedene edukacije znatno su utjecale na viši standard i kvalitetu pruženih usluga:

-Unapređenje komunikacijskih vještina u domu

-Psihološka podrška – Stres na radnom mjestu

-Edukacija o kroničnim ranama za svo osoblje u ustanovi

-Edukacije osoblja o bolničkim infekcijama

-Edukacija za Alzheimerovu bolest – Hrv. Udruga za Alzheimer-Vlaška 24

-Edukacija o enteralnoj prehrani

-Predavanje o palijativnoj skrbi

Tijekom godine održana su i predavanja za korisnike- dijabetes,krvni tlak,kronične bolesti.

Naplata dugovanja od opskrbninaDugovanja obveznika plaćanja za smještaj tijekom 2017.godine rješavala su se utuživanjem ili nagodbom sa dužnicima. Na taj način Dom je postao vlasnikom 39 umjetničkih slika kojima pokriveno dugovanje od 37.750 kn. .Sve su postavljene u zajedničke prostore, na 5 etaža Doma.

Na dan 31.12.2017. potraživanja za opskrbnine iznosila su 519.997,94 KN, od toga je potraživanje kroz sudske postupke u iznosu od 443.031,81KN.Sudski postupci se odnose na 10 dužnika i vode se deset i više godina.

U 2017 godini od utuženih korisnika naplaćeno je 146.735,25 kuna.

Unutarnji nadzor

19

Page 20:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Radi boljeg praćenja potrošnje i rada svih organizacijskih cjelina, provodi se Unutarnji i redovni nadzor, koji je reguliran Pravilnikom o unutarnjem nadzoru Doma Trešnjevka te godišnjim Planom i programom njegovog provođenja.

Redovni nadzor proveden je unutar svih Odjela:

1 Područje radne discipline, pritužbi i sporova

2. Područje inventure

3. Financijsko poslovanje i namjensko trošenje financijskih sredstava

4. Odjel prehrane, nabave namirnica, skladištenje, obrada namirnica, jelovnici, podjela

obroka za korisnike doma i vaninstitucije

5. Stručni rad socijalnih radnika

6. Područje postupka nabave

7. Odjel pojačane njege i rehabilitacije i Odjel njege i brige o zdravlju

8. Područje recepcija /porte

9. Tehnička služba, nabava, čišćenje prostora i okoliša, održavanje rublja

Tijekom 2017.god.obavljeno je 25 redovnih nadzora. Na temelju dobivenih nalaza, izvršene su potrebne promjene i uklonjeni svi nedostaci.

Evaluacija

Uslijed mnogobrojnih zakonskih propisa tijekom 2017.god; stručni i ostali radnici Doma bili su pojačano angažirani u prilagodbama i primjenama novih propisa.

Zbog nesrazmjera između prihoda i rashoda, ali i zbog povećanih potreba i izvanrednih situacija, naše potrebe osim redovnim putem, osiguravali smo iz donacija u robi, namirnicama i novcu te našim pojačanim angažmanom 755.084,00 kn

Manjak radne snage i sve veći broj korisnika kojima je potrebna pojačana njega, kompenzirali smo suradnjom sa Medicinskom školom i učilištima za osposobljavanje za zanimanje njegovatelj.

U želji da Dom pruža što bolje usluge, sav kadar prolazio je potrebne i dostupne edukacije, ovisno o financijskim mogućnostima, a dosta toga je bilo i besplatno.

Svoj rad i djelovanje, Dom Trešnjevka proširio je na cijelu lokalnu sredinu, objedinjujući u zajedničkom djelovanju sve važne dionike koji također djeluju na lokalnoj razini.

Iz izvješća o radu, vidljivo je da su potrebe Doma velike, naročito ako se uzmu u obzir veličina i starost ustanove. Najveći problem iskazuje se u povećanju režijskih troškova (naročito HEP toplinarstvo) kao i nedostatku novčanih sredstava za redovno plaćanje svih pristiglih obveza.

20

Page 21:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Potrebe za održavanje i opremu Doma osiguravali smo iz donacija privatnih i pravnih osoba, naročito kroz korporativno volontiranje. Na taj način, na obje lokacije prikupljena su sredstva u robi i novcu u iznosu od 795 224,00 kn.

Ravnateljica:

Ivančica Balenović.mag soc.rada

IZVJEŠĆE O RADU ODJELA SOCIJALNOG RADA, RADNIH AKTIVNOSTI I IZVANINSTITUCIJSKIH OBLIKA I PRUŽANJU IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA PUTEM

PROJEKTA GERONTOLOŠKI CENTAR ZA 2017. GODINU

Socijalni radnici su stručni djelatnici koji obavljaju poslove sukladno pravilima struke, pozitivnim zakonskim propisima i Kodeksu rada socijalnih radnika. U svom radu prema svakoj osobi koriste individualni pristup, komunikacijske vještine i najrazličitije metode stručnog rada.

Poslovi i radni zadaci izvršavali su se sukladno godišnjem Programu rada za 2017. godinu.Odjel je djelovao cjelovito iako se rad provodio na dvije odvojene lokacije.

U realizaciji programa Odjel je blisko surađivao s drugim odjelima te je izvršenje zadataka rezultat suradnje i koherentnosti svih sudionika u ostvarivanju postavljenih ciljeva.Za 622 korisnika smještenih na obje lokacije i za 1.391 korisnika usluga izvaninstitucijskih oblika u okviru Doma i Projekta Gerontološki centar, u odjelu su radili: 4,5 socijalna radnika, 2,5 socijalna radnika na poslovima stručni suradnik terapeut, 1 socijalni radnik na poslovima izvaninstitucije i 1 gerontodomaćica, dok su na Projektu Gerontološkog centra radile 1 socijalna radnica i 2 gerontodomaćice. Zbog dugotrajnih bolovanja, porodiljnih i roditeljskih dopusta je bilo dosta izmjena stručnih djelatnika u obavljanju poslova. Tijekom godine tri pripravnice stručno su se osposobljavale za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjelu, a na pripravnički staž primani su i socijalni radnici Centra za socijalnu skrb i srodnih ustanova.

Stručni rad socijalnih radnika tijekom 2017. godine odvijao se u skladu s postojećim kapacitetom i prema dolje navedenim područjima rada.

Kapacitet

a) na lokaciji Trg S.Penkale 1 – kapacitet 338 osoba

Na ovoj lokaciji se nalazi 101 jednokrevetna soba s balkonom, 7 jednokrevetnih soba bez balkona, 12 velikih dvokrevetnih soba i 19 malih dvokrevetnih soba na prva tri kata, gdje su

21

Page 22:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

smještene osobe u I i II stupnju usluge. Na tzv. stambenom dijelu je smješteno 170 osoba, od toga 126 u I stupnju usluge, a 44 u II stupnju. Na odjelima gdje su funkcionalno nesposobne osobe sve su sobe dvokrevetne – ukupno 84 sobe u kojima je smješteno 168 osoba, uključujući i osobe smještene u Jedinici za Alzheimer i ostale demencije.Funkcionalna sposobnost i zdravstveno stanje primatelja usluga promjenjivo je na svakodnevnoj bazi.

b) na lokaciji Drenovačka 30 – kapacitet 284 osobe

Na ovoj lokaciji na tzv. stambenom dijelu se nalaze 32 jednokrevetne sobe i 53 dvokrevetne sobe, gdje je smješteno 138 korisnika. U I stupnju usluge je 85 korisnika, 53 korisnika u II stupnju usluge. Na odjelima gdje su funkcionalno nesposobne osobe je ukupno smješteno 146 korisnika, od čega je u 14 jednokrevetnih i 2 dvokrevetne sobe smješteno 18 mlađih osoba s invaliditetom na prilagođenom odjelu. Ostalo su dvokrevetne sobe sa zajedničkom upotrebom kupaonica i sanitarnih čvorova.Funkcionalna sposobnost i zdravstveno stanje primatelja usluga promjenjivo je na svakodnevnoj bazi.

1. Prijem korisnika u Dom:

Na obje lokacije u 2017. na smještaj je primljeno je 142 korisnika.Za svakog novoprimljenog korisnika izrađen je je plan individualnog rada, socijalna anamneza, osobni list, procjena za sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima.

- na lokaciji Trg S. Penkale 1 primljeno je 79 korisnika, od čega 29 na stambeni dio, a 50 na Odjel za pojačanu njegu i rehabilitaciju i Odjel njege i brige o zdravlju. Po Ugovoru je smješteno 74 korisnika, a po rješenjima Centra za socijalnu skrb 5 korisnika.Na Odjel za pojačanu njegu i rehabilitaciju i Odjel njege i brige o zdravlju na lokaciji Trg S. Penkale premještena su sa stambenog dijela 22 korisnika kojima je potreban III stupanj usluge. S Odjela njege i brige o zdravlju na tzv. stambeni dio je prešlo 3 korisnika. Preseljenja unutar Doma (iz sobe u sobu) je bilo 23.

- na lokaciji Drenovačka 30 primljeno je 63 korisnika, i to 41 na stambeni dio i 22 korisnika na Odjel u III stupnju usluge. Po Ugovoru je primljeno 39 korisnika, a 24 po rješenju Centra za socijalnu skrb. Na Odjel je premješteno 12 korisnika stambenog dijela kojima je potreban III stupanj usluge.

- priprema korisnika za smještaj i upoznavanje obitelji – bilo je preko 150.

- Komisija za prijam, otpust i premještaj korisnika sastajala se 12 puta na lokaciji Drenovačka 30, te 7 puta na lokaciji Trg S. Penkale 1. U Drenovačkoj 30 je komisijski obrađeno 129 zahtjeva za smještaj i 1 prekid smještaja, a na lokaciji Trg S. Penkale 136 zahtjeva.- za svakog novoprimljenog korisnika koji je smješten temeljem ugovora, napisan je ugovor o smještaju i ovjeren kod javnog bilježnika. - obavještavali su se Centri za socijalnu skrb za korisnike smještene temeljem rješenja i one kojima obveznik plaćanja ne podmiruje troškove smještaja.

22

Page 23:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

2. Informacije o smještaju

Velik dio radnog vremena tijekom 2017. godine socijalni radnik proveo je u savjetodavnom radu s osobama koje se prvi put informiraju o smještaju, kao i u redovnim kontaktima s podnositeljima zahtjeva za smještaj. Trenutačno na lokaciji Trg S. Penkale 1 ima 5877 zahtjeva, od toga 421 za Odjel za pojačanu njegu i rehabilitaciju i Odjel njege i brige o zdravlju. Tijekom 2017. godine zaprimljeno je novih 612 zahtjeva, od toga 63 za Odjele (III i IV stupanj usluge). Na lokaciji Drenovačka 30 trenutno ima 999 zahtjeva, od kojih je 379 zahtjeva za Odjel. Tijekom 2017. godine zaprimljeno je novih 240 zahtjeva za smještaj, od toga 117 zahtjeva za Odjel (III stupanj usluge).Također, kontinuirano su se provodile revizije zahtjeva pa je u 2017. godini adaktirano njih 203 na Trgu S. Penkale 1, a na lokaciji Drenovačka 196. Tijekom 2017. arhivirana je i sređena sva arhivska građa, te uručena povjereniku za arhiv.Zbog dostupnosti web stranice Doma i e-mail adresa, u 2017. godini osobe zainteresirane za smještaj postavljale su upite elektronskom poštom, na koje se odgovaralo na isti način (cca 365 e-mailova).

3. Vođenje stručne dokumentacije:

Evidencija i dokumentacija korisnika vodi se na način i prema propisima o vođenju evidencije i dokumentacije u domovima za starije osobe.- propisana dokumentacija i evidencija o korisniku vodila se i u implementiranom programu Dogma - izvještavali su se Centri za socijalnu skrb, Gradski ured za soc.zaštitu i osobe s invaliditetom, Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, HZZO, HZMO o promjenama vezanima za korisnike- preko aplikacije MUP-a prijavljuje se boravište korisnika- vodila su se mjesečna izvješća o promjenama vezanima uz tretman i odsutnosti korisnika u suradnji s Odjelom za pojačanu njegu i rehabilitaciju i Odjelom njege i brige o zdravlju, te Odjelom prehrane- dogovoreni su novi protokoli o postupanju - vodila se druga dokumentacija (matična knjiga, pomoćna matična knjiga, evidencija stanara po sobama, popis rođendana, osobni podaci za Odjel za pojačanu njegu i rehabilitaciju i Odjel njege i brige o zdravlju, osobni list, individualni plan promjene za korisnika, zapisnici s katnih sastanaka, Izvještaj o radu, Plan i program rada i druga potrebna izvješća, zapisnici, zahtjevi, potvrde ili bilješke vezano za potrebe korisnika i rada Doma)

4. Rad na prilagodbi

- odvijao se kroz individualni i grupni rad uključivanjem korisnika u dnevne rasporede i aktivnosti Doma, ovisno o psihofizičkim mogućnostima korisnika;- suradnja s obitelji za 395 korisnika;

23

Page 24:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- praćenje kretanja promjene stanja za 217 korisnika;- 34 korisnika preseljeno je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja na Odjel za pojačanu njegu i rehabilitaciju ili na Odjel njege i brige o zdravlju, a za velik broj korisnika izvršena su preseljenja unutar kuće.

5. Pomoć u zadovoljavanju potreba- korisnicima se pomagalo u rješavanju svakodnevnih potreba (socijalnih, kulturnih, materijalnih) - cca 466, kao i pomoć u ostvarivanju različitih prava - cca 120 (za velik broj korisnika bilo je potrebno regulirati osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje)- izdavale su se razne potvrde (cca 50)- pomoć korisnicima na ostvarivanju prava na izborima - prijava boravišta svakom korisniku.

6. Stručni tretman

Isti se odvijao u okvirima metodologije individualnog i grupnog rada te rada u terapijskoj zajednici, a osnovni sadržaji uključivali su:

- pomoć u održavanju kontakta s članovima obitelji i prijateljima – kontinuirano;- unaprjeđivanje socijalnih veza korisnika unutar i izvan ustanove – kontinuirano;- pomoć u rješavanju konfliktnih i kriznih situacija – svakodnevno;- priprema korisnika i obitelji za premještaj na Odjel za pojačanu njegu prema zdravstvenim indikacijama;- poslovi vezani za smrt korisnika, pokretanje ostavinskog postupka prema potrebi;- rad u terapijskim zajednicama, Vijeću korisnika, grupama za dosjećanje i radionicama s korisnicima s demencijom;- sastanci po katovima odvijali su se prema mjesečnim programima na obje lokacije- rad u interesnim grupama se odvijao tjedno.

7. Prekid smještaja

U 2017. godini otišlo je i preminulo 132 korisnika, bio je velik broj prekida smještaja(ukupno 12). Od 3 prekida na lokaciji Trg S. Penkale, sve tri osobe su bile s Odjela za pojačanu njegu, a na lokaciji Drenovačka prekida smještaja bilo je 9, od kojih 3 s Odjela za pojačanu njegu.

Trg S. Penkale Drenovačka 30

Preminuli 73 47

Prekid smještaja 2 9

Premještaj u drugu ustanovu

1

UKUPNO 76 56

24

Page 25:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

8. Timski rad

- stručni djelatnici sastajali su se svakodnevno na jutarnjem timu na svakoj lokaciji, a prema potrebi i zajedno obje lokacije radi rješavanja problema i unaprjeđenja kvalitete rada;- za novoprimljene korisnike kreiran je individualni plan rada s korisnikom;- stručno vijeće se sastajalo 3 puta;- jednom mjesečno se održavao sastanak Odjela socijalnog rada, radnih aktivnosti i izvaninstitucijskih oblika9. Suradnja i povezivanje s drugim službama, institucijama, udruženjima i slično

Tijekom 2017. socijalni radnici kontaktirali su institucije izvan Doma koje su u procesu stručnog rada pridonijele realizaciji Programa. Osobito dobra suradnja ostvarena je s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Domom zdravlja Zapad, Policijskom upravom, Volonterskim centrom Zagreb, Caritasom, HVIDROM, Udrugom za zaštitu prava ljudi treće životne dobi, Udrugom Sunce, školama i vrtićima i ostalim civilnim i vjerskim udrugama. Sudjelovali smo u različitim projektima i nastavili suradnju s CMIO.

Ugostili smo studente iz škole za obrazovanje medicinskih kadrova i zdravstvenu skrb iz Graza.

Ostvarili smo suradnju sa Srednjom školom – Centar za odgoj i obrazovanje s kojima smo zajednički nastupali na Svjetskom danu plesa. Također smo ostvarili suradnju s Privatnom gimnazijom i ekonomskom školom Katarina Zrinski čiji su učenici zajedno s našim korisnicima uredili Dom za blagdane.U protekloj smo godini mnogo surađivali s medijima na način da su provedena snimanja korisnika (RTL, Nova TV, HRT, Portal Trešnjevka itd.) u Domu na razne teme, provedena istraživanja od Studijskog centra socijalnog rada, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i dr.Sudjelovali smo u raznim projektima, npr. “Cvijet za Osmijeh”, “Čarolija darivanja” itd.

U 2017. godini razne tvrtke u našem Domu provele su koorporativno volontiranje:5. INA Klub volontera povodom manifestacije “Hrvatska volontira”6. Pernod Richard7. RIT Croatia8. Nova TV

Navedene tvrtke osigurale su financijska sredstva za nabavku materijala potrebnog za volonterski rad.

U 2017. godini imali smo deset volontera koji su redovito volontirali.

10. Kulturno-zabavne, okupacijsko-radne i rekreacijske aktivnosti

25

Page 26:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Korisnici su sudjelovali u aktivnostima za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti, sportsko-rekreacijskim aktivnostima, kreativnim radionicama prema svojim interesima i psihofizičkim mogućnostima u okviru mjesečnih programa. Omogućeno im je da aktivno sudjeluju u aktivnostima ili da budu samo konzumenti istih. Mjesečni programi bili su dostupni na našoj web stranici i oglasnim pločama u Domu.

I. Zadovoljavanje kulturno-zabavnih potreba

- posjet kazališnim predstavama, koncertima, izložbama u gradu, Koncertnoj dvorani »V.Lisinski», Domu OSRH Zvonimir, Hrvatskom narodnom kazalištu, Kazalištima Komedija, Vidra i Gavella, Hrvatskom glazbenom zavodu / 20x /

- posjet Etnografskom muzeju / radionica / II. Zdravstvene tribine

- predavanja i savjeti - vezano za zdravlje korisnika /12x/

- Klubovi hipertoničara i dijabetičara /40x/

- Bontech – besplatno testiranje sluha / uzimanje otisaka i postavljanje aparata za sluh/

- aromaterapija – sudjelovanje korisnika u istraživanju od strane Instituta za aromaterapiju

III. Sportsko-rekreacijske aktivnosti

- rekreativna grupna gimnastika /320x/

- sudjelovanje na sportsko-rekreacijskoj manifestaciji za starije osobe u sklopu «Maksimirskih jeseni» i „Jarunskih susreta“ zajedno s korisnicima GC, kao i natjecanju u Domu za starije osobe Sv. Ana

- pikado i mini košarka i viseća kuglana /60 x/

- boćanje /180x/

- poludnevni izleti / Sajam cvijeća

- cjelodnevni izlet u Karlovac

- plesna grupa /100x/

- Svjetski dan plesa /Kazalište Komedija/

- Sajam Pravo doba /Velesajam/ - nastup plesne grupe

IV. Društvene igre

26

Page 27:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- kartanje /svakodnevno/

- šah /svakodnevno/

- tombola /68x/

- „Čovječe ne ljuti se“ /40x/

- sudjelovanje na međudomskom turniru u belotu u Domu za starije i nemoćne osobe Peščenica

- sudjelovanje na šahovskom turniru u sklopu „Maksimirskih jeseni“

V. Kreativno izražavanje

- kreativna radionica svakodnevno uz primjenu raznih tehnika kao što su: cvjetovi od jute, krep papira, izrada nakita od perlica, izrada tegli za cvijeće od smjese sačinjene od novinskog papira, izrada božićnog nakita od drvenih oblutaka, adventskih vjenčića od različitih materijala (drvo breze, teracota, vuna), pahulje od papira, decoupage, izrada ruža od najlon čarapa i debljeg krep papira, kaširanje namještaja, izrada dekorativnih jastuka, decoupage na staklu, decoupage teracota teglica za cvijeće, shabby chic i staklenke…

- likovna radionica /1x tjedno/

- šivanje, popravci, izrada ručnih radova (heklanje, kukičanje, pletenje) /svakodnevno/

- izrada trljačica i vreća za rublje za Odjel njege i brige o zdravlju i za Odjel pojačane njege i rehabilitacije, šivanje udlaga za elektroterapiju, izrada jastuka i jastučnica za potrebe Doma, izrada zavjesa za domsku kapelicu, izrada kombinezona za Odjel njege i brige o zdravlju;

- organiziranje kreativne radionice "Uradi sam pod trešnjevačkim kišobranom" za sve zagrebačke domove i Gerontološke centre – izrada adventskih vjenčića

- sudjelovanje na Adventskom balu u Domu za starije osobe Trnje

- sudjelovanje na Kreativnoj Korizmi u Domu za starije osobe Sv. Josip

- sudjelovanje na „Večeras sam netko drugi“ (imitatori) u Domu za starije osobe Maksimir

- sudjelovanje na radionici u Pučkom otvorenom učilištu

VI. Glazbeni sadržaji

- pjevački zbor /90x/

27

Page 28:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- glazbeni sastav doma (gitara i harmonika) koji svira na glazbenim slušaonicama, čajankama i na proslavama rođendana korisnika /128x/

- nastupi pjevačkog zbora i instrumentalne pratnje /40x /

- glazbena slušaonica /104x/

- koncerti raznih izvođača /35x/

- muzika i ples «Zaplešimo zajedno» /5x/

- natjecanje u solo pjevanju u Domu za starije osobe Dubrava

VII. Literarno-dramske aktivnosti

- sudjelovanje na manifestaciji «Dani scenske igre» u Domu Medveščak

- dramska grupa /50x/

- Književni klub «Tin» /25x/

- knjižnica i čitaonica, posudba knjiga /1x tjedno/

- nastupi dramske grupe /8x/

VIII. Radno-okupacijske aktivnosti

- grupa ljubitelja cvijeća - uređenje i održavanje vrta i balkona, sadnja cvijeća i povrća /svakodnevno/

- izbor najljepšeg balkona /na lokaciji Trg S. Penkale 1/

- čišćenje i uređenje okoliša /svakodnevno/

IX. Grupe za participaciju u odlučivanju

- sastanak s novoprimljenim korisnicima /18x/

- vijeće korisnika /80x/

- participiranje korisnika u izradi jelovnika /16x/

- sastanak svih korisnika /44x /

28

Page 29:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

X. Prigodne aktivnosti

- proslave rođendana korisnika /24x/

- radionica izrade adventskih vjenčića «Uradi sam pod trešnjevačkim kišobranom»

- obilježavanje blagdana i državnih praznika

- sudjelovanje u obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba „Gerontološki tulum„

- obilježavanje Majčinog dana, Dana grada Zagreba, Dana obitelji, Dana kruha, Dana plesa

- prigodni program uz glazbu i ples povodom Božićnih blagdana

- sudjelovanje na Tjednu udruga

- obilježavanje „Tjedna mobilnosti“ uz prigodni program u parku Doma na lokaciji Trg S. Penkale 1

XI. Druge aktivnosti

- radionica s korisnicima oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, te individualan rad sa navedenim korisnicima /120 x/

- socijalizacijske grupe - rad s novoprimljenim korisnicima

- grupe za dosjećanje /20x/

- razvijanje samo pomoći među korisnicima / pratnja u bolnicu, podizanje nalaza

- pojedinačni ili grupni posjeti korisnika drugim korisnicima u bolnicu

- odlasci na posljednji ispraćaj korisnika

- grupa za relaksaciju (motivacijski trening) /184x/

- internet grupa /40 x/

- gostovanje korisnika u OŠ „Voltino“, OŠ „August Šenoa“, Srednjoj školi Centar za odgoj i obrazovanje, Malodomijadi u Malom domu Zagreb

- proslava rođendana Anice Zubović u organizaciji Hrvatske glazbene unije

- pravne tribine u organizaciji Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi i individualna savjetovanja /12 x/

29

Page 30:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- interaktivne radionice u organizaciji Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi i individualna savjetovanja /14 x/

- promocija knjige Anke Juričić „Volonterka 37“

XII. Vjerski sadržaji

- Sv.Mise u kapelicama Doma služe se prema rasporedu Župnih ureda (subotom ili nedjeljom) i na sve vjerske blagdane tijekom godine

- Ispovijed se održava prije Svete Mise i po dogovoru

- Dijeljenje sakramenta bolesničkog pomazanja

- Svibanjske i listopadske pobožnosti (svakodnevna molitva)

- Petkom i nedjeljom prije Sv. Mise moljenje Svete Krunice

- Kroz Korizmu se Sv. Mise i Križni put održavaju svaki petak

- Bogoslužje za bolesne - Crkva Sv. Franje Asiškog

11. Izvaninstitucijski oblici u sklopu Ustanove i Projekta Gerontološki centar

Različiti oblici skrbi i zaštite starijih osoba provodili su se kroz zadovoljavanje egzistencijalnih potreba u svakodnevnom životu, organiziranjem pomoći u kući (prehrana i pomoć gerontodomaćice), savjetodavnog rada i preventive, kao i samoaktualizacija kroz kreativne, edukativne, rekreativne, kulturno-zabavne sadržaje, zdravstvene i muzičke radionice za starije građane s područja Gradskih četvrti Trešnjevka-sjever i Trešnjevka-jug putem Projekta Gerontološkog centra Trešnjevka i zaposlenika Ustanove.

Korisnici su ostvarili pravo na uslugu pomoći u kući (pomoć gerontodomaćice) temeljem 3 različita kriterija:

temeljem rješenja Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom - koristilo je cca 45 korisnika,

temeljem Ugovora – cca 2 korisnika, putem „Projekta“ – cca 10 korisnika.

Pomoć u kući obuhvaća: obavljanje kućanskih poslova, odlazak na poštu, banku, ljekarnu, nabavku namirnica, pratnju i šetnju, pomoć u održavanju osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Također, pomoć u kući obuhvaća i organiziranje prehrane - svakodnevnu dostavu ručka na kućnu adresu, odnošenje ručka sa šaltera Doma i ručak u restoranu Doma. Navedena usluga pružala se:

30

Page 31:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

temeljem rješenja Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom - cca 120 korisnika,

temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb - cca 12 korisnika, temeljem Ugovora o obavljanju usluge prehrane - cca 170 obroka dnevno, od čega:

- dostava na kućnu adresu: cca 130 korisnika- odnošenje ručka sa šaltera Doma: cca 25- ručak u restoranu Doma: cca 10 korisnika

U 2017.godini održavana su razna savjetovanja, edukativna i zdravstvena predavanja u prostorijama mjesnih samouprava i u prostorijama Doma. U sklopu izvaninstitucije djeluje pjevački zbor pod nazivom „Trešnjevački kišobrani“ i KUD „Vedar osmijeh“ koji su u 2017.godini okupljali oko 80 članova (korisnika Doma i građana starije životne dobi s područja Trešnjevke). Samoaktualizacija korisnika vršila se kroz:- rekreativnu gimnastiku, vježbe joge, vježbe za osteoporozu - za oko 250 korisnika;- kreativne radionice (likovna radionica, radionica za izradu nakita, radionica različitih tehnika i materijala, radionica heklanja i šivanja) za oko 50 korisnika;- edukativna radionica za rad na računalu održavala se u suradnji s Klubom mladih tehničara Trešnjevka-sjever (radionicu je pohađalo 30 polaznika), a radionicu za učenje engleskog i njemačkog jezika pohađalo je 40 polaznika .

Zajedno s korisnicima Doma, sudionici gore navedenih aktivnosti sudjelovali su na društvenim i sportskim igrama (boćanje, viseća kuglana), kao i na manifestacijama Maksimirske jeseni, Gerontološki tulum, Tjedan udruga, obilježavanje Svjetskog dana plesa i u događanjima u ustanovi (npr. Valentinovo, Maskenbal, obilježavanje Tjedna mobilnosti itd.), gdje su bili aktivni i pasivni sudionici programa.

U prošloj godini nastavljena je dobra suradnja s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, nadležnim CZSS (Podružnica Trešnjevka), VII. policijskom postajom Zagreb (PP Trešnjevka), Domom zdravlja Zagreb – Zapad (patronažnim sestrama), Studijskim centrom za socijalni rad, mjesnom samoupravom za gradsku četvrt Trešnjevka Sjever-jug. Suradnja sa Zakladom Zajednički put i dalje se provodi u organiziranju psihološke pomoć, kao i rekreativnih i kreativnih radionica za zainteresirane građane starije životne dobi. Nastavak dobre suradnje s ustanovom Dobri dom i poduzećem Ingop vezano za dostavu ručka našim korisnicima. U protekloj godini suradnja se nastavila uz proširenje kapaciteta za korisnike koji dobivaju usluge od Udruge Prisutnost (socijalni uređaj) i Doma za odrasle osobe Zagreb (mobilni tim).

Djelatnici koji provode izvaninstitucijske oblike skrbi za starije osobe vodili su propisanu evidenciju i dokumentaciju i također su tijekom 2017. godine unosili podatke u implementirani sustav Dogma.

Evaluacija

U 2017. godini kapaciteti ustanove bili su popunjeni, a aktivnosti i poslovi su bili obavljeni u skladu s ljudskim i financijskim resursima ustanove. Sve veći broj korisnika iskazuje potrebu za smještajem na Odjelu za pojačanu njegu i veća je pojavnost potreba za smještaj oboljelih od Alzheimerove bolesti i ostalih demencija. U

31

Page 32:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

2015. godini je započela prenamjena prostora dijela Odjela njege i brige o zdravlju u Jedinicu za oboljele od Alzheimera i ostalih demencija koja još nije u potpunosti u funkciji. Općenito, smještaj na Odjelima za pojačanu njegu i rehabilitaciju i Odjelima njege i brige o zdravlju se predugo čeka s obzirom na to da se radi o teško bolesnim osobama u starijoj životnoj dobi i komorbiditetom više bolesti. Na lokaciji Drenovačka 30 pojavio se problem zbog male zainteresiranosti za smještaj u tzv. stambenom dijelu.Velik broj članova obitelji korisnika, a i sami korisnici, otvorili su zaštićene račune u Fini, zbog čega je došlo do sve većih problema u naplati usluge smještaja pa je napravljen protokol o postupanju u svezi dugovanja.Radi sigurnosti korisnika stambenog dijela u I stupnju usluge i dalje je aktualan jutarnji obilazak svih korisnika. Za razliku od proteklih godina, 2017. godine zbile su se incidentne situacije među korisnicima koje nisu bile samo verbalne, već i fizičke, zbog kojih je bila nužna intervencija policije i županijskog državnog odvjetništva.

Tijekom 2017. godine stručni radnici radili su i poslove koji nisu bili planirani. Odjel je bio koherentan i funkcionirao na način da su si stručni djelatnici, bez obzira na poslove za koje su zaduženi, međusobno pomagali. Socijalni radnici u 2017. godini kontinuirano su sudjelovali na edukacijama i stručnim usavršavanjima i različitim tribinama koje su se održavale u Gradu Zagrebu. Četiri socijalne radnice sudjelovale su na osmoj Konferenciji socijalnih radnika u Šibeniku i Konferenciji o ljudskim pravima u domovima za starije i nemoćne.Također, svi zaposlenici Odjela bili su aktivno uključeni u sve aktivnosti unutar ustanove.

U nedostatku financijskih sredstava neke aktivnosti koje su se dugo godina provodile se više ne provode. Usto, nedostatak financijskih resursa nije omogućio da se akcijski planovi vezani za standarde kvalitete provedu na način na koji su planirani i za koje su bili zaduženi stručni radnici Odjela.

IZVJEŠĆE O RADU ODJELA ZA POJAČANU NJEGU I REHABILITACIJU I ODJELA NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

Odjelima rukovode voditelji odjela

Svaki odjel ima svog voditelja. Na svakom odjelu se nalaze prostorije za svakodnevni rad. Na odjelu njege i brige o zdravlju nalaze se sljedeće prostorije ( sestrinska soba, čisto i nečisto, prostor za slaganje lijekova, kolica za previjanje , prostori za potrošni materijal za pomagala i inkontinenciju )

Na odjelu pojačane njege i rehabilitacije nalaze se sljedeće prostorije ( sestrinska soba, soba za voditelja, prostorija za čisto i nečisto, soba za terapiju, soba za previjanje, prostor za potrošni materijal i pomagala za inkontinenciju, soba za izolaciju korisnika te liječnička prostorija).

Pod vodstvom Ravnateljice, gospođe Ivančice Balenović, u Domu i dalje se provode pripreme za projekt „Odjel za Alzheimer i druge demencije“ te je uspostavljen kontakt sa Udrugom oboljelih od Alzheimerove bolesti.

32

Page 33:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Tijekom prošle 2017 obavljeni su sljedeći radovi na Jedinici za oboljele o9d Alzheimera i drugih demencija (senzor vrata, kupaona u sobi 429, čajna kuhinja opremljena u kompletu stolovi, stolice, viseće kuhinje, za senzor vrata podijeljene kartice za radnike koji su na IV odjelu, sva balkonska vrata na tom dijelu odjela su zaključana). Na istom odjelu na zapadnom dijelu premješteno je12 korisnika koji boluju od Alzheimerove bolesti i demencija. Na zapadnom dijelu odjela postavljen je klima uređaj.

Svaki odjel ima svoju čajnu kuhinju gdje se prihvaća i priprema hrana za podjelu korisnicima. Na odjelu V suđe za korisnike nalazi se u čajnoj kuhinji .U istom prostoru pranje suđa obavljaju djelatnici kuhinje. Suđe s IV odjela preseljeno je u centralnu kuhinju.

Rad je organiziran u 3 smjene. Radni zadatci su predviđeni sistematizacijom te planom rada.

Zdravstvena zaštita provodi se preko Doma Zdravlja Zagreb - zapad svakodnevno po 4 sata koju obavlja dr. Ivan Popić i medicinska sestra Božica Babović

Na oba odjela je zaposleno :

2 medicinske sestare vss

14 medicinskih sestara sss

24 njegovateljice

4 njegovatelja

3 fizioterapeuta

a ) ODJEL NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

Na odjelu se pružaju usluge korisnicima III stupnja – 91

Broj soba na odjelu njege i brige o zdravlju - 46 (dvokrevetne)

Broj korisnika oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija – 12

Odjel pruža usluge intervencija i obilazaka ( poslije podne) na 1, 2, i 3. katu korisnicima I II III stupnja usluge te prema potrebi pružaju se usluge zdravstvene njege.

Zdravstveni status korisnika na odjelu njege i brige o zdravlju

CVI (cerebro-vaskularni inzult ) -20

Parkinsonova bolest – 7

Alzheimerova bolest i teže demencije – 31

Multipla skleroza – 3

Dijabetes – 11

Cerebralna paraliza- 0

I ostale dijagnoze korisnika

b ) ODJEL POJAČANE NJEGE I REHABILITACIJE

33

Page 34:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Na odjelu se pružaju usluge korisnicima III stupnja – 76

Odjel pruža usluge korisnicima II i III stupnja na stambenom dijelu – 25cca,

a korisnicima I stupnja usiuge se pružaju prema potrebi

Broj korisnika na odjelu za pojačanu njegu V – 76

Broj soba na odjelu za pojačanu njegu V – 38 (dvokrevetne),s klima uređajima

Zdravstveni status korisnika na odjelu pojačane njege i rehabilitacije

CVI (cerebro-vaskularni inzult ) – 19

Parkinsonova bolest – 4

Alzheimerova bolest i teže demencije–17

Multipla skieroza- 3

Cerebralna paraliza-3

Dijabetes-22

I ostale dijagnoze korisnika

2. PRUŽANJE USLUGA NA ODJELIMA

Tijekom 2017. godine na odjelima uz svakodnevne usluge u skladu s planom i programom rada provođene su sljedeće radnje :

Svakodnevna priprema zdravstvene dokumentacije za centralno naručivanje za pregled u domove zdravlja i/ili bolnice

Individualna njega svakog korisnika koja obuhvaća podjelu obroka, hranjenje, pružanje prve pomoći, podjela lijekova, mjerenje tlaka, kontrola šećera, previjanje rana, obavljanje jutarnje higijene korisnika i dr.

Cijepljenje korisnika protiv gripe i pneumokoka

Vađenje krvi i uzimanje uzoraka za preglede

Transport uzoraka i nalaza

Pratnja korisnika na preglede

Nabava sanitetskog materijala te lijekova

Procedura s umrlim korisnicima

Briga o zdravstvenom osoblju te dokumentaciji

Svakodnevna komunikacija i sastanci s ostalim osobljem

Sudjelovanje u radu kluba hipertoničara i dijabetičara

Svakodnevno vođenje papirnate dokumentacije i elektronske -DOGMA

34

Page 35:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Brojčano stanje intervencija kroz 2017. godinu

Cijepljenje korisnika protiv gripe – 140

Cijepljenje djelatnika protiv hepatitisa B- 2

Uzimanje krvi za analizu – 2050

Uzimanje urina za analizu – 262

Uzimanje urinokulture za analizu – 283

Uzimanje brisa za analizu –15

Intervencija hitne pomoći s liječnikom – 360

Sanitetski prijevoz-410

Uzimanje stolice-16

Uzimanje ispljuvka-8

Mjerenje krvnog tlaka – 3 562

Mjerenje šećera u krvi – 3 561

Mjerenje šećera i krvnog tlaka u klubu dijabetičara i hipotoničara – 1 420

Mjerenje tjelesne temperature – 3 620

Primjenjivanje parenteralne terapije – 14 432

Previjanje korisnika – 7 920

Davanje infuzije -195

Naručivanje lijekova iz ljekarne – 18 925

Prikupljanje participacije za lijekove – 6700

Obavljanje vizite sa liječnikom – 538

Korisnicima Doma uzorke (za krv, urin, briseve i stolice) uzimaju voditelji i medicinske sestre te se uzorci odvoze na dijagnostiku u različite laboratorije Doma zdravlja i bolnica. Takvim načinom znatno je smanjen broj odlazaka korisnika u navedene laboratorije.

U okviru sprječavanja i suzbijanja infekcija redovito se vrše postupci sterilizacije, o čemu se vodi evidencija. Dva puta godišnje radi se biološko ispitivanje valjanosti sterilizatora za suhu sterilizaciju.

Velika pažnja posvećuje se prehrani korisnika, pa su osim obične prehrane ponuđene i dijete (dijabetična, žučna i ulkusna,neslana dijeta, dijeta bez kalija). Način pripreme za konzumaciju je primjeren mogućnostima gutanja i žvakanja korisnika. Prilikom sastavljanja mjesečnog jelovnika u kojem sudjeluju korisnici, glavni kuhar, voditelji odjela i

35

Page 36:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

socijalna radnica, zadovoljen je optimalan kalorijski unos, kvaliteta prehrambenih namirnica i normativi.

Tijekom 2017. godine na odjelima dogodile su se sljedeće promjene što se tiče hospitalizacije, premještanja i promjene broja korisnika:

Preminulo je 73 korisnika

Hospitalizirano je 108 korisnika

Premješteno sa stambenog dijela na odjele -22 korisnika

Na odjelima premješteno je u druge sobe - 23 korisnika

Novih korisnika došlo – 79

Umrli u bolnici -39

Sa odjela pojačane njege i rehabilitacije i njege i brige o zdravlju premješteno je -3 korisnika na stambeni dio.

Tijekom 2017. godine kupljeno je:

2 700 pelena

31 300 uložaka

Putem doznaka dobiveno je 53 000 pelena te 7 000 uložaka.

Putem 54 doznake dobivene su trakice za mjerenje šećera u krvi.

Putem doznake dobiveni su podmetači 15 000

3. SURADNJA S VANJSKIM SURADNICIMA U 2017. GODINI

Fizijatar (dolazak u dom 2 x mjesečno na 2 h)

Ortoped (dolazak po potrebi)

Psihijatar (jednom mjesečno i po potrebi)

Elbi medikal d.o.o.

Ljekarna Joukhadar

Zdravčica –Zagreb d.o.o

Bauerfeind d.o.o

Stoma medical d.o.o

Suradnja s frizerom i pedikerom

Karl Dietz Kijevo

Coloplast

Vinogradska medicinska škola

Učilišta – Magistra, Piramida, Krešimir

36

Page 37:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Stomatolog

Meditex

4. DONACIJE U 2017. GODINI

Medicinski kreveti sa daljinskim upravljačem – 5 kom

Podmetači za stolice -12 kom

Noćni ormarić – 4 kom

Stolić za ručanje -2 kom

Anti-dekubitalni madrac -2kom

Nadmadraci – 1 kom

Plahta – 20 kom

Boja za krečenje – 15 kg

Akril – 3 kom

Pik trake – 3 kom

Esmarha-4 kom

Garderobni ormar-1 kom

Kupaonski ormar- 1 kom

Jastučnice- 20 kom

Navlake za poplun- 10 kom

Folija za zaštitu 20 metara

Tuš za kadu

Daska za školjku

450 komada proizvoda pastila

Stolice tapecirane -26 kom

Stolice plastične -4 kom

Latex rukavice – 1500 kom

Toplomjer- 10 kom

Tlakomjer- 4 kom

Rezači za lijekove- 2 kom

Drobilice za lijekove- 2 kom

Pincete-8 kom

37

Page 38:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Fen za kosu- 3 kom

Magnezij- 50 kom

Stol veliki-2 kom

Stol mali- 80x80 -11 kom

Računala – 5 kom

Oximetar- 1 kom

Teranil- 5 kg

Klima uređaj – 1 kom

Postolje za temperaturne liste- 18 kom

Platno za tendu-1 kom

Ventilator- 1 kom

Kirurške škare-10 kom

TV-1 kom

Za oba odjela kupljen 1 sterilizator

5. ADAPTACIJE U 2017. GODINI

Tijekom 2017 . godine izvršeno je:

-krečenje soba i hodnika na odjelima – djelomično

-napravljeni su brojni sitni popravci od strane kućnih majstora

-početak radova i osnivanje novog odjela za Altzheimer-

-stavljena su elektro-senzorska vrata,

-uređena je sestrinska soba

-uređena je čajna kuhinja

-sadnja cvijeća po hodnicima i balkonima

-premještaj opreme vatro-dojave na V odjel s porte

-postavljeni rukohvati na zapadni dio V odjela

6. EDUKACIJE U 2017. GODINI

Kroz 2017. godinu uredno su održavane edukacije djelatnika o temama koje su najbliže njihovom djelokrugu rada i profesionalnom opredjeljenju. Redovno se pristupalo edukacijama od strane komore medicinskih sestara, te se na taj način usavršavalo znanje i stečene vještine zdravstvenog osoblja.

Za sve djelatnike održan je seminar .

38

Page 39:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Održani su razni tečajevi i predavanja o temama:

Unapređenje komunikacijskih vještina u domu

Psihološka podrška – Stres na radnom mjestu

Edukacija o kroničnim ranama za svo osoblje u ustanovi

Edukacije osoblja o bolničkim infekcijama

Edukacija za Alzheimerovu bolest – Hrv. Udruga za Alzheimer-Vlaška 24

Edukacija o enteralnoj prehrani

Predavanje u domu o palijativnoj skrbi

Tijekom godine održana su i predavanja za korisnike- dijabetes,krvni tlak,kronične bolesti.

Infektivni otpad odvozi se jednom tjedno.

Timovi Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi Doma za starije osobe Trešnjevka, održali su tri zajednička sastanka, pročitali izviješća za bolničke infekcije poslane u referentni centar Rebro.

U obavljanju prakse sudjelovalo je:

54 medicinske sestre i tehničari iz Vinogradske medicinske škole

5 njegovatelja iz učilišta Piramida, Magistra i Pučkog učilišta

1 njegovateljica volontira 2 puta tjedno na odjelima

Na odjelu je napravljena racionalizacija troškovnika te se pažljivo vodilo računa o narudžbama pri čemu je došlo do ušteda potrošnog materijala, energenata, sredstava za inkontinenciju, sitnog inventara, sanitetskog materijala te uredskog materijala. Svakodnevno se vodi sva zakonom propisana sestrinska dokumentacija.

Zdravstvena njega je planirana aktivnost, sa jasno postavljenim ciljevima, planiranim intervencijama, koje prati stalna evaluacija postignutih ciljeva.

Prema liječničkim nalazima specijalista i našeg liječnika opće prakse veliki broj korisnika bio je upućen na specijalističke preglede u zdravstvene ustanove, a od strane službe zdravstva za termin na preglede preko centralnog naručivanja.

7. EVALUACIJA

Pristup radu tijekom cijele godine je bio savjestan i odgovoran u cilju očuvanja zdravlja, dobrobiti i dostojanstva svakog korisnika te je pružana adekvatna i profesionalna njega za sve korisnike.

39

Page 40:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Rad s tako velikim brojem korisnika je bio zahtjevan zbog nedovoljnog broja zdravstvenog osoblja. Rad uz popunjene kapacitete korisnika nosi i određene rizike koji su i više nego dobro savladani, a zahvaljujući stručnosti i spremnosti osoblja.

IZVJEŠTAJ O RADU FIZIOTERAPEUTA - Trg Slavoljuba Penkale 1

1.UVOD

Fizikalnu terapiju provodile su tri fizioterapeutske tehničarke u jutarnjoj smjeni, na gore navedenoj lokaciji. Od travnja, dio aktivnosti provodio je i volonter – mag. cin. Robert Blažević, pod supervizijom stalno zaposlenih fizioterapeuta. U cilju očuvanja zdravlja i dostojanstva svakog korisnika, fizikalnom terapijom u Domu za starije osobe Trešnjevka, Trg Slavoljuba Penkale 1, obuhvaćeni su svi korisnici IV. i V. kata te prema potrebi i želji korisnici stambenog dijela.

2.TERAPIJSKI POSTUPCI

U sklopu elektroterapije su bile provedene sljedeće procedure:

Krioterapija (kriokinetika), 14 procedura Silazna galvanizacija, 485 procedura Ultrazvučna terapija, 337 procedura TENS - mezanin, 131 procedura TENS – u sobama korisnika, 163 procedure Magnetoterapija, 567 procedura Modulirane (dijadinamske) struje, 731 procedura Interferentne struje, 443 procedure

Grupna gimnastika u prizemlju provela se 72 puta, sa prosječno 25 – 35 korisnika, sveukupan zbroj 1742, dva puta tjedno.

Grupna gimnastika na IV. katu provela se 40 puta, sa 20 – 30 korisnika, sveukupan zbroj 1202, jednom tjedno.

Grupna gimnastika na V. katu provela se 37 puta, sa 20 – 30 korisnika, sveukupan zbroj 1885, jednom tjedno.

U gimnastičkoj dvorani su se provele:

Vježbe disanja i cirkulacije, 868 tretmana Vježbe ravnoteže, 94 tretmana Vježbe za ruke, 1436 tretmana Vježbe za noge, 508 tretmana Vježbe razgibavanja, 1228 tretmana Vježbe istezanja, 394 tretmana Vježbe statičke, 1088 tretmana Vježbe u suspenziji, 284 tretmana Vježbe hodanja, 208 tretmana

Individualna gimnastika ( provedena u sobama korisnika):

40

Page 41:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

IV. kat – 1803 tretmana V. kat – 2384 tretmanaKod korisnika s težim oštećenjima individualnu gimnastiku provode dva fizioterapeuta

(agresivna stanja, vertikalizacija, transfer krevet – kolica i obrnuto i sl.)

Po preporuci liječnika – specijalista fizijatra, korisnici koji nisu bili u mogućnosti dolaziti u prostorije fizikalne terapije dobivali su terapiju TENS – om u svojoj sobi.

Provođenje individualne gimnastike na IV. i V. katu te u sobama stambenog dijela obuhvaćene su:

Vježbe disanja Vježbe cirkulacije Vježbe statičke Vježbe za hemiparezu Vježbe kod fraktura ( po programu – postupno) Vježbe sjedenja Vježbe stajanja Vježbe hodanja Transfer krevet – kolica – krevet Vježbe aktivnosti svakodnevnog života

3. DONACIJA

U 2017 godini ofarbana je gimnastička dvorana – donator NOVA TV.

4.STRUČNO USAVRŠAVANJE

Tijekom godine, omogućen nam je odlazak na predavanje s ciljem kontinuiranog usavršavanja i stručnog napredovanja na sljedećim lokacijama:

U našoj ustanovi Bolnica Sv. Duh Stara gradska vijećnica, ul. Sv. Ćirila i Metoda

5. SURADNJA SA ŠIROM LOKALNOM ZAJEDNICOM, SUSTRUČNJACIMA I PROMOCIJA RADA S KORISNICIMA

Već tradicionalno, i ove godine, fizioterapeuti su prikazali uvježbanu koreografiju s korisnicima na sljedećim manifestacijama:

Svjetski dan plesa - KAZALIŠTE KOMEDIJA Prikaz sportskih aktivnosti – JARUN Dan mobilnosti – PARK DOMA

Suradnja je provođena sa:

Liječnikom opće prakse Voditeljima odjela IV. i V. kata Medicinskim sestrama Odjelom socijalnog rada

41

Page 42:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Kučnim majstorima Hrvatskom komorom fizioterapeuta Robert Blažević, mag. cin. – volonter

6.OSTALO

Fizioterapeuti su aktivno sudjelovali na inventurnim komisijama u Domu. Organiziran nam je i omogućen odlazak na sanitarni pregled.

ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Rad u Odjelu odnosio se na dnevne i tekuće potrebe Odjela, kao što je prijem stranaka, poslovni proces, uredsko poslovanja, primanje, izdavanje i evidencija pismena, dostava pismena u rad, obradu i korištenje, otpremanje i arhiviranje, te ostali poslovi sukladno normativnim aktima i zakonskim normama. Tijekom godine urudžbirano je 8.573 predmeta.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi provedena je objava javnih nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama, za nabavu mesa i mesnih proizvoda za 5 grupa, kao i postupci javnih nadmetanja za jednostavnu (bagatelnu), malu vrijednost nabave, 25 postupaka za nabavu usluga i 21 postupak za nabavu roba. Dostavljeni su podaci i ovlaštenja za objedinjene postupke javne nabave, koje je proveo Grad Zagreb, ukupno 9 postupaka.

IZVJEŠČE O RADU KADROVSKIH POSLOVA

Kadrovski poslovi kao proces obuhvaćaju provođenje postupaka zasnivanja i raskida radnog odnosa.

U tijeku 2017. godine u Domu su produženi Ugovori o radu na određeno vrijeme za socijalnog radnika koji je zaposlen preko Projekta Gerontološki centar Doma za starije osobe Trešnjevka, kao i dvije njegovateljice na određeno vrijeme za pružanje pomoći i njege u kući.

U procesu organizirane prehrane – dostava obroka u kuću – djelatnost Doma produženi ugovori za jednog pomoćnog radnika u kuhinji Drenovačka 30 koja dostavlja cca 135 obroka u postupku je rješavanje zapošljavanje kuhara na određeno vrijeme za iste potrebe.

42

Page 43:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Isto tako su produženi Ugovori o rad na određeno vrijeme za dva pomoćna radnika u kuhinji na poslovima dostave obroka u kuću- djelatnost Doma na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1, dostava cca 200 obroka.

Napomena: za proces još kvalitetnijeg obavljanja poslova kuhanja i pripremanja obroka za vanjske korisnike neophodno bi bilo zaposliti dva ponoćna radnika u kuhinji koji su Pravilnika o minimalnim uvjetima predviđeni ( ukoliko bude financijskih sredstava za plaće za navedene radnike).

U tijeku siječnja podijeljeni popisi zaposlenih po Odjelima sa ukupnim brojem dana godišnjeg odmora za 2017. godinu. Radnici su koristili godišnji odmor najčešće u dva ili tri dijela, a manji broj radnika i u više dijelova, tijekom godine ili će ga sukladno zakonskim propisima, iskoristiti do 30.06.2018. godine.

Ažurirani podaci u Registru zaposlenih kao i podaci u Dogmi tijekom cijele 2017. godine, zatim Registar ljudskih potencijala Grada Zagreb za 2017. godinu.

Radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta , bilo na neodređeno ili određeno vrijeme u 2017. godini putem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, dobivene su suglasnosti Gradonačelnika Grada Zagreba.

Nakon dobivenih suglasnosti za zapošljavanje, a temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, potreba za radnicima za radna mjesta na neodređeno vrijeme, objavljena je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Oglasnim poločama Doma Trg Slavoljuba Penkale 1 i Drenovačka 30 i u Narodnim novinama.

Slijedom dobivenih suglasnosti u tijeku 2017. godine zaposleno je 3 radnika na neodređeno vrijeme,isto tako zaposlena su tri njegovatelja/ice na neodređeno vrijeme za jedinicu Alzheimera kao i 10 radnika na određeno vrijeme zamjene za odsutne radnike ( duga bolovanja, porodiljni dopust ili neplačeni dopust).

Dom je tijekom 2017. godine omogućio stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za tri socijana radnika.

U suradnji sa Ministarstvom pravosuđa uprava za kazneno pravo i probaciju, rad za opće dobro u našoj ustanovi rad je obavilo 4 osobe.

Kao nagradu za rad u djelatnosti socjalne skrbi , 38 radnika ostvarilo je pravo na jubilarnu nagradu, tijekom 2017. godine su isplačene jednokratne pomoći za bolovanja duža od 90. dana kao i pomoći za smrt člana obitelji, dar za djecu za djelatnike koji ostvaruju pravo na navedeno.

Ažurirani su osobni dosjei i očevidnici zaposlenih djelatnika, prijave i odjave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenih i članova njihove obitelji kao i izrada svih rješenja iz područja radnih odnosa, izdavanje potvrda za potrebe radnika. Izrada godišnjih izvještaja, svi mjesečni izvještaji prema računovodstvu na vrijeme dostavljeni.

Na realizaciji planiranog u 2017 godini radilo je 185 radnik na neodređeno vrijeme i 16 radnika na određeno vrijeme, od čega 10 radnika zaposlenih na određeno vrijeme, uglavnom kao zamjena za privremeno odsutne radnike, 3 radnika radilo je na provođenju Projekta Gerontološki centar Doma za starije osobe Trešnjevka Zagreb za 2017. godine te 3 pomoćna radnika u kuhinji na određeno vrijeme povećan opseg poslova- djelatnost Doma ( proprema obroka za ustanovu Mali dom i dostava obroka u kuću Trg Slavoljuba Penkale 1/ Drenovačka 30).

43

Page 44:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Na poslovima stručnjaka zaštite na radu zaposlen je radnik na puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme.

Prikaz radnika po stručnoj spremi i radu na neodređeno i određeno vrijeme na dan 31.12.2017.

Tablica 1

RADNI ODNOSNKV PKV SSS VŠS VSS MR.

SC. UKUPNO

NEODREĐENO VRIJEME

52 54 61 7 11 0 185

ODREĐENO VRIJEME

6 5 2 0 3 0 16

UKUPNO58 59 63 7 14 0 201

IZVJEŠĆE ZAŠTITE NA RADU ZA 2017. GODINu

OPĆI PODACI

Naziv: DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKASjedište: Trg S. Penkale 1, ZagrebLokacije: 1.Trg S. Penkale 1, Zagreb

2. Drenovačka 30, ZagrebUkupan broj radnika: 189Ukupan broj radnika na lokaciji: Trg S. Penkale 1

111

Ukupan broj radnika na lokaciji: Drenovačka 30

78

1. ORGANIZACIJA PROVEDBE ZAŠTITE NA RADU

Pisani akti: Procjena rizika- Izrađena 2015 god, U 2017 god. su napravljeni anexi procjeni rizika za poslove na radnim mjestima:

- Pomoćni radnik u kuhinji- Stručnjak za zaštitu na radu

Pravilnik za zaštitu na radu je izrađen i usvojen 2016 god. U Domu su imenovani ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

po odjelima na svakoj lokaciji.

44

Page 45:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

U Domu su izabrani povjerenici za zaštitu na radu,sukladno broju zaposlenih Odbor zaštite na radu je organiziran,

Sastanci odbora zaštite na radu se održavaju o čemu postoje upisnici sudionika i zapisnici sa sastanka.Zapisnici se nalaze kod Predsjednika odbora (g-đa Mira Senjak).

2.OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZAŠTITU NA RADU(RAD NA SIGURAN NAČIN)

U 2017 godini Domu su obavljena osposobljavanja radnika za rad na siguran način . Ukupan broj radnika koji su obavili osposobljavanja za rad na siguran način je 45.

2. PROVEDENA ISPITIVANJA I PREGLEDI RADNE OPREME, INSTALACIJA I SUSTAVA U GRAĐEVINAMA

Na lokacijama su obavljena potrebna isitivanja i pregledi radne opreme,ugrađenih instalacija i sustava.

Tjekom 2017 god.na lokaciji Drenovačka 30, izvedeni su radovi na:

1.ventilacijskim sustavima u centralnoj kuhinji (prostorija za pranje posuđa i pekara) i pomoćnoj kuhinji na stacionaru.

Nakon radova obavljen je pregled i ispitivanje ventilacijskih sustava i izdana je pozitivna dokumentacija.

2. Obnovljena je kupaonica i wc na prvom katu. Za navedeni prostor je obavljen pregled i ispitivanje el. instalacije.

U tablicama je prikazan popis obavljenih pregleda i ispitivanja u 2017 godini.

Za lokaciju:Trg S. Penkale 1

R.Br. VRSTA PREGLEDA I ISPITIVANJA Datum ispitivanja

1. Protupanična rasvjeta 09.05.2017

2. Tipkalo za isključ. za slučaj hitnosti(građevina)

20.02.2017.

3. Gromobranska instalacija ispit+pregled 09.05.2017

4 Gromobranska instalacija vizualni pregled

09.05.2017

5. Stabilni sustav za dojavu požara-vatrodojava

04.07.2017.

6. Hidrantska instalacija.(unutarnja-vanjska) 09.05.2017

7. Sustav za uzbunjivanje 20.02.2017.

45

Page 46:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

8. Plinska instalacija—kuhinja-Inspekt 06.06.2017.

9. Dizala – 5 kom.-zik 21.02.2017.

D-40-8333-A 21.02.2017.

D-40-8334-B 21.02.2017.

D-40-8335 21.02.2017.

D-08144 21.02.2017.

D-390-70183 21.02.2017.

10. Toplinska podstanica 09.05.2017

30.

Stolna debljača,metalbo,dodatak usisavač tip-dh330-stolarija

04.07.2017.

31. Stroj za čišćenje podova, Eureka E 03968 31.08.2017.

46

11. Klizna automatska vrata-glavni ulaz (1) 20.02.2017.

12. Klizna automatska vrata-glavni ulaz (2) 20.02.2017.

13. Klizna automatska vrata-blagavaonica 20.02.2017.

14. Klizna automatska vrata- alzheimer odjel/4kat

20.02.2017.

15. Rolo segmentna-garažna automatska vrata-garaža

09.05.2017

16. Rashladna komora, MB FRIGO, tv.br. 15/608

03.11.2017.

17. Rashladna komora, MB FRIGO, tv.br. 15/609

03.11.2017.

18. Rashladna komora, MB FRIGO, tv.br. 15/610

03.11.2017.

19. Plinski štednjak,končar,tv.br.89495 31.08.2017.

20. Plinski štednjak,končar,tv.br.89438 31.08.2017.

22. Plinski kotao za kuhanje,končar, tv.br.97966

31.08.2017.

23. Plinski kotao za kuhanje,končar, tv.br.05694 31.08.2017.

24. Plinski kotao, končar, tv.br. 16079 31.08.2017.

25. Plinski kiper,kovinostroj,Tv.br.249 7700215 31.08.2017.

26. Parna pegla sa postoljem,bieffe farinelliTip:maxi vapor, id.br.05112

14.11.2017.

27. Stolarija -ventilacija 03.04.2017.

28. Ručni cirkular za drvo, bosch-3630c280000 08.03.2016.

29. Električni cirkular,bosch 28400347 08.03.2016.

Page 47:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

LOKACIJA – DRENOVAČKA 30

1 Protupanična rasvjeta 20.02.2017.

2 Tipkalo za isključ. za slučaj hitnosti 20.02.2017.

3 Gromobranska instalacija-ISPITIVANJE 03.04.2017.

4 Gromobranska instalacija-VIZUALNI PREGLED

03.04.2017.

5 Stabilni sustav za dojavu požara-vatrodojava

03.04.2017.

6. Hidrantska instalacija.(unutarnja) 08.09.2017.

7. Sustav za uzbunjivanje 20.02.2017.

8. Plinska instalacija--kuhinja 30.08.2017.

09. Elektromehanička rampa-ulazni put 20.02.2017.

10. Elektromehanička rampa-izlazni put 20.02.2017.

11. Osobno dizalo 58-2002 21.02.2017.

12. Osobno dizalo P 05244 21.02.2017.

13. Stroj za čišćenje podova, eureka e 03807 31.08.2017.

14. ventilacija kuhinja 02.10.2017.

15. ventilacija-prostor pranja posuđa 02.10.2017.

16. ventilacija pekare 02.10.2017.

17. ventilacija kuhinje stacionar-prizemlje 02.10.2017.

18. Plinska friteza,končar,tv,br.93995 30.08.2017.

19. Plinski štednjak,končar,tv.br.55674 30.08.2017.

20. Plinski štednjak,končar,tv.br.97928 30.08.2017.

21. Plinski štednjak,končar,tv.br.12712 30.08.2017.

22. Plinski kiper,končar, tv.br.96060 30.08.2017.

23. Plinski kuhinjski kotao,končar,tv.br.10083 30.08.2017.

24. Plinski kuhinjski kotao,eurogast, tv.br.02995 30.08.2017.

25. Plinski kotao, končar-tv.br 16525-novi 30.08.2017.

3. PROVOĐENJE I PRUŽANJE PRVE POMOĆI

47

Page 48:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

U Domu, pružanje prve pomoći je organiziran na način da je medicinsko osoblje (medicinske sestre, tehničari) zaduženo za pružiti prvu pomoć svim osobama u Domu (radnicima i korisnicima usluga u Domu).

Dana 07.11.2017. godine održana je pokazna vježba pružanja prve pomoći, t.j. pokazane su osnove kod pružanja prve pomoći kako bi se zatečeni radnici bolje snašli i kako postupiti u slučaju ako dođe do nepredviđene nezgode (ozljede).

Isto tako radnici su upoznati koga sve trebaju informirati ukoliko dođe do nezgode na radu.

Obavijestiti: Voditelja odjela, prema potrebi pozvati hitnu pomoć,stručnjaka zaštite na radu.

Pokaznu vježbu su provele medicinske sestre (voditelji odjela), sa radnicima u kuhinji na lokaciji Trg S. Penkale 1.

4. ZAŠTITA NEPUŠAČA, ZABRANA UPORABA DUHANSKIH PROIZVODA

U Domu je zabranjeno pušenje sukladno zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda N.N. 45/17.

U prostorima Doma (lokacijama) postavljene su oznake o zabrani pušenja.

5. OBAVJEŠTAVANJE IZ ZAŠTITE NA RADUObavještavanje i informiranje radnika iz područja zaštite na radu se provodilo kontinuirano tjekom 2017 godine pisanim i usmenim obavijestima, pisanim uputama o načinu korištenja radne opreme u svakom odjelu, korištenje kemikalijama i dr. štetnostima na radu.

Svi su radnici upoznati i dostavljena im je na uvid procjena rizika na svakom odjelu, sukladno poslovima koje obavljaju.

6. POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Sukladno izrađenoj Procjeni rizika u Domu su definirana radna mjesta s posebnim uvjetima rada.

U 2017. godini svi radnici Doma na poslovima s posebnim uvjetima rada su obavili redovne liječničke preglede na medicini rada. Isto tako su obavljeni potrebni prethodni i kontrolni pregledi.

Broj obavljenih pregleda sukladno poslovima koji radnici obavljaju prikazano je u tablici:

POSLOVI: Pregled je definiran Procjenom rizika

sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima

BROJ OBAVLJENIH PREGLEDA U

2017.

48

Page 49:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

rada N.N. 5/84MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

toč. 16 i 18(56)/noćni rad 8

NJEGOVATELJICE toč. 16 i 18(56)/noćni rad 19

KUHARI/POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

toč. 16 I 18 21

ČISTAČICE toč. 18(56) 9

PRALJA toč. 18(56) 7

KUĆNI MAJSTORI toč.1,2,4,11,16,17,19 5

PORTIRI Noćni rad 5

7. OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

U 2017 godinini Dom je nabavio dio novih osobnih zaštitnih sredstava ( obuća , rukavice, kute...) od ovlaštene tvrtke sukladno Procjeni rizika za pojedine poslove.

Svi radnici kod zaprimanja ozs su potpisali preuzetu opremu, t.j. vodi se evidencija zaduženja osobnih zaštitnih sredstava.

Evidenciju o zaduženju ozs radnika u 2017 god. su vodili voditelji odjela.

8. OZLJEDE NA RADU

U 2017 god. dogodile su se ukupno 5 ozljeda na radu Sve ozljede su lakše prirode.

DATUM OZLJEDE

OPIS NASTALE OZLJEDE

OZLJEDA PRIJAVLJE

NALAKŠA/TEŽA

RADNO MJESTO

15.01.2017. PAD DA LAKŠA MED.SESTRA

19.03.2017.UDARAC

GLAVOM U POLICU

DA LAKŠA ČISTAČICA

31.05.2017. SUDAR SA LJESTVAMA DA LAKŠA POM.RADNIK U

KUHINJI

49

Page 50:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

21.06.2017. NA PUTU DA LAKŠA PRALJA

11.11.2017.SUDAR SA

PREDMETOM RADA (KREVET)

DA LAKŠA MED.SESTRA

9. EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE

Sukladno Zakonu zaštite na radu N.N. 71/14,118/14 čl.55, u Domu na lokaciji Drenovačka 30, dana 18.05.2017. održana je pokazna vježba evakuacije i spašavanja.

Vježba je uspješno provedena.

Zapisnik o provedenoj pokaznoj vježbi se nalazi u dokumentaciji za zaštitu na radu.

10. ODBOR ZAŠTITE NA RADU

U 2017 godini održani su sastanci odbora zaštite na radu u cilju unapređivnja zaštite na radu.Prvi sastanak13.04.2017 Drugi sastanak: 05.10.2017. Upisnici i zapisnici sa sastanka odbora su kod predsjednika odbora,Mira S.

11. INSPEKCIJSKI NADZORIU 2017 god obavljen je jedan inspekcijski nadzor inspektora zaštite na radu.Nadzor je obavljen 06.02.2017 god. od strane Višeg inspektora Enes Felić.Inspektor je prilikom nadzora obavio pregled prostora doma kao i dokumentaciju iz područja zaštite na radu.Provedenim nadzorom nisu utvrđeni propusti u provođenju mjera zaštite na radu u Domu.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI UNUTARNJEG NADZORA U

Tijekom 2017.godine u domu za starije osobe Trešnjevka Zagreb provedeni su svi planirani unutarnji nadzori prema godišnjem planu i programu provedbe.Temeljem svih pisanih izvješća odgovornih osoba sastavljeno je sljedeće objedinjeno izvješće:

1. Područje radne discipline, pritužbi i sporova

50

Page 51:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- Tijekom 2017.godine nije bilo pritužbi niti sporova pa nije niti jednom bilo potrebe za okupljanje tima za izvanredni nadzor.

2. Područje postupka nabave- Svi postupci vezani uz plan nabave, nadmetanja i izvješća provedena su prema

Zakonu o javnoj nabavi.- Provedena je objava svih javnih nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne

nabave- Izrađen je plan nabave za 2018.godinu, koji je dat Upravnom vijeću na usvajanje- Iz sredstava hitnih intervencija potpuno je sanirana kupaonica s pripadajućim

sanitarnim čvorovima na lokaciji Drenovačka 30.

3. Područje inventure- Na obje lokacije provedena je inventura osnovnih sredstava, sitnog inventara i

skladišta živežnih namirnica- Nadzorom nisu utvrđene nikakve nepravilnosti

4. Financijsko poslovanje i namjensko trošenje financijskih sredstava- Nadzorom je utvrđeno da su sva sredstva namjenski utrošena i redovito su

evidentirane sve promjene u obvezama i potraživanjima. Redovito se provode knjiženja i popis imovine. Sve isplate preko blagajne su opravdane i ovjerene potpisima. Isplate plaća su bile redovite.

5. Odjel prehrane, nabave namirnica, skladištenje, obrada namirnica, jelovnici, podjela obroka za korisnike doma i vaninstitucije- Nadzorima na obje lokacije utvrđenoj je da se vodi sva propisana dokumentacija i

evidencije s posebnim naglaskom na evidencije zapisa koje zahtjeva HACCAP sustav

- Na obje lokacije proveden je sanitarni nadzor, nalazi i mišljenja nalaze se u arhivi doma

- Na obje lokacije svakodnevno se podatci i jelovnici upisuju u aplikativni sustav Dogma

- Na obje lokacije proces nabave namirnica odvijao se uredno, na vrijeme i prema narudžbama. Ukoliko je bilo primijećeno da roba ne odgovara kvaliteti ili kvantiteti ista je prije ulaska u skladište bila vraćena i zamijenjena odgovarajućom.

- Na lokaciji Drenovačka 30 sanirani su ventilacijski sustavi

6. Stručni rad socijalnih radnika- Unutar Odjela na obje lokacije vode se sve propisane evidencije i dokumentacija,

poslovi i radni zadatci obavljaju se na propisani način- Tijekom godine unutar Odjela jedna je socijalna radnica na dužem bolovanju,

dvije djelatnice na porodiljnom dopustu radi čega su bile uzete dvije djelatnice na zamjenu i tri vježbenice-socijalne radnice na stručno osposobljavanje.

- Svakodnevno se upisuju bilješke u aplikativni sustav Dogma- Kontinuirano se unutar Odjela išlo na edukacije i stručna usavršavanja- Svim korisnicima prijavljeno je boravište a onima koji su izgubili prebivalište

prema novom zakonu o prebivalištu isto je prijavljeno na adresu ustanove

51

Page 52:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- Aktivnosti korisnika kroz radno okupacijske aktivnosti provode se sukladno godišnjem i mjesečnim planovima i programima pri čemu se osobita pažnja posvećuje obilježavanju praznika, blagdana i međunarodnog dana starijih osoba

- I dalje je u porastu broj raznih oblika suradnje s udrugama, vrtićima, školama, volonterskim centrima i sl., s ciljem obogaćivanja kulturno-zabavnih sadržaja svakodnevnog života korisnika i lokalne zajednice

- U gerontološkom centru koji djeluje Domu također se vode sve propisane evidencije i dokumentacija te se poslovi i radni zadaci obavljaju na zakonom propisan način. Nastavljena je suradnja s Zakladom zajednički put, Domom za odrasle osobe Zagreb, udrugom prisutnost

- Na ovogodišnjem Sajmu Pravo doba, Dom za starije osobe Trešnjevka bio je partner Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom gdje je Odjel socijalnog rada odradio veliki posao u organizaciji i koordinaciji događanja na sajmu.

7. Odjel pojačane njege i rehabilitacije i Odjel njege i brige o zdravlju- Na obje lokacije utvrđeno je da se vode sve propisane evidencije i

dokumentacija- Redovito se provode edukacije osoblja u ustanovi i izvan nje- Na lokaciji Drenovačka 30, Odjel njege i brige o zdravlju u potpunosti je

adaptirana neadekvatna kupaonica sa sanitarnim čvorovima ( 1 kat, mali hodnik ).

- Na lokaciji Drenovačka 30 došlo je do poboljšanja uvjeta u velikom broju soba korisnika ali i dalje ima nekoliko soba s neadekvatnim namještajem i tehničkim aparatima

- Na obje lokacije svakodnevno se vode bilješke u aplikativnom sustavu Dogma radi čega su nabavljena nova računala na obje lokacije

- Na lokaciji Trg S.Penkale 1 na odjelu za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija nabavljena je klima radi boljih uvjeta boravka i rada u tom prostoru.

- Na lokaciji Trg S.Penkale i dalje se koriste koševi za otpad bez poklopaca, potrebno ih je zamijeniti odgovarajućima s poklopcima.

8. Područje recepcija - Sve propisane evidencije i dokumentacija vode se na propisan način- Na lokaciji Trg S.Penkale na recepciji ukinuta je noćna smjena, radnici su

preraspoređeni po drugim službama unutar Doma.- Nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu

9. Tehnička služba, nabava, čišćenje prostora i okoliša, održavanje rublja - Sve propisane evidencije i dokumentacija vode se na propisan način- Redovno se održava kontrola i servisiranje uređaja na obje lokacije- Mjere DDD odvijaju se prema sklopljenom ugovoru i rasporedu- Okoliš se na obje lokacije uredno i redovito održava- Na lokaciji Trg S.Penkale 1 na dosta mjesta je oštećena fasada pa je potrebna

sanacija. Također je 30 ak tendi na balkonima dotrajalo , potrebno ih je popraviti ili zamjeniti. Diletacije na svim katovima bilo je potrebno sanirati radi sprečavanja ozljeda korisnika i djelatnika, što je i učinjeno.

52

Page 53:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- Na lokaciji Drenovačka 30 veliki je problem s neadekvatnim kupaonicama i sanitarnim čvorovima. Tijekom 2017.godine u potpunosti je adaptirana jedna kupaonica sa sanitarnim čvorovima. U planu za 2018.godinu je također potpuna adaptacija još jedne kupaonice sa sanitarnim čvorovima ( 1 kat, veliki hodnik, Odjel njege i brige o zdravlju ). Nakon navedene sanacije kupaonice i instalacija trebalo bi prestati vlažiti zid na stubištu južnog dijela zgrade. Potrebno je adaptirati kupaonice ( male ) na prvom i drugom katu Odjela njege i brige o zdravlju. Također na spojnom traktu u sanitarnom čvoru za korisnike i posjete potrebno je zamijeniti WC školjke. Na Odjelu pojačane njege i rehabilitacije nadzorom je bilo utvrđeno da se u novim kupaonicama u tuširnicama stvaraju gljivice na ploćicama i umivaonicima. Nabavljena su sredstva za uklanjanje. Sljedećim nadzorom utvrđeno je da su gljivice otklonjene ali je potrebno i dalje posebnu pažnju posvećivati pravilnom i redovitom čišćenju.

Izvješće izradila

Koordinatorica unutarnjeg nadzoraMarija Šarić, mag.act.soc

Zapisnik o provedenom nadzoru se nalazi u arhivi zaštite na radu (stručnjaka znr).

HIGIJENA PROSTORA I ODRŽAVANJE OKOLIŠA LOKACIJA Trg S.Penkale 1

Za održavanje čistoće i urednosti 13500 m2, kao i održavanje okoliša zadužene su spremačice i kućni majstori. Sve prostorije čiste se redovito. Djelatnice su uključene i u sadnju i njegu bilja unutar i izvan Doma kako bi Dom odisao ugodnim i toplim ugođajem vlastitog doma.

Svoj posao, svi zajedno, smatram da obavljamo savijesno, timski i odgovorno s brigom za korisnike naše ustanove.

Tijekom 2017. godine na poslovima spremačica radilo je 16 djelatnica, u mirovinu su otišle 2 spremačice, a povremeno smo imali pomoć iz ureda za probaciju (4 djelatnice).

Racionalnijom organizacijom i raspoerdom rada, kojim su svi djelatnici podjednako opterećeni uspijevamo poštovati rokove rada te tako održavamo dosadašnji standard čistoće zgrade i urednost okoliša.

U par navrata smo pritekli u pomoć kolegama na lokaciji Drenovačka 30, kako u čišćenju, također u obnovi prostora, pri čemu smo imali premale rokove realizacije.

Svakodnevno se čiste stambene jedinice korisnika koji su u tretmanu a jutarnjim obilaskom ujedno vrši nadzor prisutnosti korisnika u istim. Svaka primjedba u jedinici i promijena u ponašanju prijavljuje se voditelju koji prenosi imformacije dalje kako bi se korisniku pomoglo u bilo kakvom pogledu.

53

Page 54:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Spremačice su raspoređene da naizmjence rade po jedan tijedan u posljepodnevnoj smjeni, pri čemu se odmah korite slobodni dani odrađeni vikendom. Godišnji odmori se koriste po rsporedu.

Za pripomoć u radu kupljen nam je stroj za čišćenje koji se pokazao vrlo dobrim za održavanje velikih površina, pri čemu imamo višestruku uštedu u ljudstvu, deterđentu i brzini realizacije posla. Sve su djelatnice prošle edukaciju za rad sa strojem. Redovito se provode DDD mjere od strane poduzeća SANATIO, 1 puta mjesečno, pri čemu spremaćice prethodno provijere stanje po jedinicama i pripreme prostor za obradu i tretiranje DDD. Po tom pitanju možemo biti zadovoljni jer skoro da i nema nametnika. Sredstva zs čišćenje kao i sav potrošni matrijal trošimo racionalno i po uputstvu proizvođača.

S obzirom da sad imamo stroj za čišćenje, pojedina sredstva ćemo zamijeniti sa sredstvima za rad sa strojem, pri čemo oped biti u financijskom okviru kao i prošle godine.

U slijedećoj godini i dalje ćemo pratiti djelatnosti Doma i uvelike pridonijeti realizaciji svake aktivnosti za korisnike i izgledu Doma u cijelini.

TEHNIČKA SLUŽBA

Kroz tekuću 2017. godinu tehnička služba je pratila i pomagala pri svim aktivnostima koje su se događale u Domu. Također bili smo aktivni u redovnom kao i vanrednom održavanju, uređenju ili prenamijeni radnog prostora i jedinica za stanovanje, kao i u održavanju okoliša. U svakodnevnom održavanju obrađeno je preko 10 000 intervencija u stambenim jedinicama, radnim prostorima i opremi za rad, što ukazuje na dobru aktivnost i opravdanost iste. Od radova na vodovodnoj instalaciji imali smo popravak puknuća cijevi u kuhinji - 2 puta, u dvorani - 2 puta, sanacija cijevovoda i kade u 4 kupaone te izvršili redovno kemijsko čišćenje spremnika tople vode.

Na instalaciji grijanja izvršili smo kemijsko čišćenje i 3 sanacije puknuća cijevi, te u toplinskoj podstanici redovito baždarili sigurnosne ventile i manometre. Na radijatorima po spisku smo obavili zamijenu 24 kom. radijatorskih ventila i prigušnica i spremni dočekali sezonu grijanja.

Održavanje liftova od poduzeća LO-GO je bilo kvalitetno, bez zastoja liftova, osim kvarova na elektrodijelovima, obavljena je izmjena vućnih sajli koje su bile loše (5kom. liftova), još nam nedostaje zamašnjak na jednom pogonskom elektromotoru ali to ne utiječe na rad dizala. Agregat za struju nije imao kvarova, osim redovnih mj. pregleda urađen je veliki servis te je isti uvijek u sustavu opskrbe el. struje.

U elektroinstalacijski sustav ugradili smo kompenzator jalove energije i tako smanjili račun za potrošnju struje, a u kuhinji izvršili sanaciju razvodnog ormara koji je bio u predpožarnom stanju i izmijenu 2 kom.podzemnih napojnih kabela za el. kotao i štednjak.

U vešeraju smo uradili remont na el. valjku za glačanje rublja, 3 x zamijene amortizera na perilicama rublja, 2x zamijena elektroventila za napajanje vode i na stroju br. 1 zamijenili smo set ležajeva. Održavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama vešeraja bila je 2x u zastoju, ali zbog toga vašeraj nije bio znatno u zastoju, a servis pumpi se vrši po planu.

54

Page 55:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Rashladi sustav - kuhinja i STC 5. kat servisiran je i nije bilo zastoja, radimo na dogradnji i proširenju sustava za klimatizaciju na 4. katu i mezaninu.

LIČILAČKI RADOVI

U uređenju prostora u tekućoj godini naš ličilac je bio vrlo aktivan te ga moram s pravom pohvaliti. Ne samo da je pratio tempo popune stambenih jedinica,već je uz povremene volontere uspio osviježiti zidove na svim etažama i 2 stubišta. Koliko je to posla urađeno pokazatelji su količine materijala koji su ugrađeni u isti:

----- cca 54pakovanja boje za zid x 15l

___ cca 15 x 10 l latex boje

----- cca 1000 kg glet mase

___ 90 kom akrilnog kita, te stanovite količine pik trake, zaštitne folije, impregnacije rigips ploča, raznih profila za isti i drugog sitnog materijala potrebnog za rad.

Ukupno je obnovljeno oko cca 7 500 m2 zidova u 2017. godini, na lokaciji trg S. Penkale, a puno je posla urađeno i na lokaciji Drenovačka 30, što je pokazatelj dobre aktivnosti rada ličilaca, ali i teh. službe.

STOLARSKI RADOVI

U tekućoj godini kućni majstor – stolar - rukovatelj radnim strojevima bio je aktivan (kao što je u nazivu) na više vrsta poslova. Također, održavao je travnjake, živice, žbunje i lišće, koji su sezonski, izrade ormarića za zdravstvo, raznih komoda, demontaže i montaže vrata, izrade zidnih stijena, pultova, polica, te popravak kliznih vrata, karniša, vrata komoda i ormara, montaža laminata i pripomći u radnoj terapiji. To je dakako obilan, često sitan, ali nadasve obilan posao u kojega je utrošeno puno materijala: vijaka, tipli, raznih držača, panti, kita, boje i lazure, spray-ova, drvene robe, štofova za tapeciranje, ali i alata potrebnog za obradu drveta i sličnog. Poslove koji su različiti, obavljao je prema žunosti pojedinih zahtijeva, vezano za obije naše lokacije. Od puno radova navest ću najveće:

__ izrada, toniranje, lakiranje lajsni na zidovima u dvorani, kao i pripomoć pri montaži rigips ploča na zidove.

__ demontaža 2 kom. sobnih vrata s nadsvijetlom i montaža u 2 prostora na hodniku 3. i 4 . kata (zapad) .

__ izrada ormara soba 7.

___ izrada noćnih ormarića za STC – D30 (17 kom)

__ izrada ormara, soba 104

__ izrada polica u spremištu D-30

__ izrada znakova –KLIZAV POD ! -14 kom

__ obnova namiještaja u sobama ,4 sobe

55

Page 56:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

__ izrada ormarića/ polica za 3 sobe

__ izrada rukohvata za 4. i 5. kat

__ izrada ormarića za kljućeve—D 30

__ izrada ormarića za STC – 5. kat

__ izrada okvira za obavijesti –16 kom

__ ogradica za cvijeće, 4 kom

__ popravak drvenih stolica iz restorana -D 30

__ obnova fotelja , 3 kom

__ popravak kutne grrniture kod šanka,prizemno

__ demontaža i montaža pulta na 3. katu

Sve skupa smatram da je dosta urađeno u 2017. godini i nadam se podjednakom učinku i u 2018. godini.

IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA PREHRANE – Trg S.Penkale 1.2017.g.

- Kapacitet kuhinje je 550 obroka

-Odjel prehrane je u 2017,.-toj godini pripremio, kuhao i posluživao oko 1.191.obroka na dnevnoj razini,uključujući i prilagođene dijete po naputku liječnika. ( za korisnike doma po tri obroka -337 i dva međuobroka za 15-20-tak dijabetičara, za korisnike Gerontološkog centra samo ručak 138-140, za Mali dom-samo ručak od pon-pet. -isporučivali smo po 45.obroka i personal gablec 5-10 ).

Uz redovne zadatke, kuhinja je odrađivala sva događaja u Domu (rođendani,razne tribine i predavanja, razna gostovanja , predavanje za sve domove umirovljenika vezano za uvođenje standarda kvalitete i drugo )

- U primjeni je program „DOGMA“ kojeg smo počeli primjenjivati od 01/09/2013. Prethodno smo uskladili normative i recepture koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo čime smo se maksimalno približili normativima te u potpunosti smo zadržali nivo kvalitete i zadovoljstvo korisnika sa prehranom uz stalno poboljšanje kvalitete u raznolikosti obroka, koliko pozicija novca za prehranu dozvoljava(14.00-14.50 kn.po osobi)Jelovnici i potrošnja su identični na obje lokacije,sa malim odstupanjima. Prosječna potrošnja po korisniku na poziciji novca za prehranu iznosila je oko 14,50.kn., Primjenom program „DOGMA ostvarene su značajne uštede u količini potrebnih namirnica.

-I dalje se vodi pojačana kontrola dolazaka korisnika sa stambenog dijela na redovite obroke,uredno se vodi evidencija o nedolascima,te se obavještavaju službe soc.rada i odjela zdravstva koji poduzimaju daljnje korake u istrazi zašto i zbog čega netko nije prisutan u restoranu.

56

Page 57:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Nadzori i inspekcije

-Svi nadzori,unutarnji,sanitarni,uzorkovanje hrane i briseva,HACCP,kontrola zdravstvene ispravnosti vode,hrane,kvalitete prehrane u javnim ustanovama i sve moguće inspekcije su bile redovne i bez negativnih nalaza.Nalazi u arhivi.

Stanje opreme-U 2017-toj godini nije bilo većih i zahtjevnijih popravaka,odnosno kvarova na pogonu

kuhinje i restorana. U 2017.Rekonstruiran električni ormar u kuhinji za napajanje el.energijom opreme u kuhinji,otklonjene moguće opasnosti od strujnog udara.

-Odjel prehrane uredno provodi dopremu hrane i suđa na odjele te povrat istog u centralnu kuhinju,te pojačanu kontrolu serviranja obroka korisnicima u smislu kvantitete i vizuelnog izgleda,također imamo i zaduženje brojanja poslanog i vraćenog posuđa i pribora za jelo na VI.kat za pojačanu njegu koji se uredno evidentira.

-Krajem godine imali smo donacija u voću-jabuke.-Imali smo problema sa dostavom zelene salate sa početkom godine zbog niskih

temperatura,te smo morali pojačano trošiti kisele salate.- UGOVORENI dostavljač svježe ribe za 2017,“VELPRO“;vrlo često nije bio u

mogućnosti isporuke naručene ribe ,uredno zapisnikom opomenuti da se moraju držati ugovorenih obaveza,ali i dalje su problem što će se nadamo se riješiti na nivou grada koji je i ugovaratelj.

-Ostali ugovoreni dobavljači za 2017-tu,su se držali ugovorene kvalitete i kvantitete,isporuke i nekih bitnih problema nije bilo,a koji su se dogodili rješavali su se odmah ,zamjenom,upozorenjem i sl.,osim dostavljača svježe ribe,vrlo često nije bio u mogućnosti isporuke naručene ribe ,uredno obaviješteni i zapisnikom opomenuti da se moraju držati ugovorenih obaveza,ali i dalje su problem što će se nadamo se riješiti na nivou grada koji je i ugovaratelj.

-Struktura djelatnika u kuhinji je po pravilniku i sistematizaciji radnih mjesta trenutno u manjku u odnosu na broj korisnika i pripremljenih obroka-ručak za vaninstitucijske korisnike.Broj radnika za bazni broja od 338.korisnika za pripremu tri obroka i dva međuobroka je u okvirima broja zaposlenika predviđenih sistematizacijom radnih mjesta. Bolovanja do 42.dana pokrivali smo sa praktikantima i tako da smo se racionalizirali.Poslije 42.dana tražene i odobrene zamjene.

-Osoblje kuhinje bilo je pojačano sa praktikantima , na osposobljavanju za pomoćnog kuhara iz Centra za odgoj i obrazovanje,Zagorska,14.ali bez njih za vrijeme ljetnih praznika i ostalih dopusta i praznika u školskoj godini.

-Izvršen nadzor primjene HACCP-sustava za obje lokacije.Novo ugovoreni nadzor primjene HACCP-sustava sa HZZJZ.

-Svi djelatnici odjela prehrane savjesno su se i odgovorno odnosili prema radu, korisnicima i imovini naše ustanove. Zdravstvene preglede, sukladno propisima,obnavljaju

57

Page 58:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

svakih 6.mjeseci. Svi djelatnici posjeduju potvrde o osposobljenosti rada u HACCAP sustavu.

-Godišnji odmori slobodni dani su se koristili po planu i propisu i nije bilo nepredvidivih situacija koje bi poremetile planirane god.odmore i slob.dane.

-Suradnja i profesionalan odnos sa ostalim odjelima i odsjecima sa međusobnim uvažavanjem bila je dobra,pogotovo sa odjelom za pojačanu njegu i gerontološkim centrom zbog povezanosti,timskog rada i sl.

Voditelj odjelaRekić FadilMajstor kuhar-specijalist

IZVJEŠTAJ O RADU PODRUŽNICE DRENOVAČKA 30

OSNOVNI PODACI O PODRUŽNICI

Podružnica djeluje od 1950. godine kada je Domu za starije osobe ( zgrada I ) Narodni odbor grada Zagreba pripojio zgradu bivšeg Ministarstva za slatkovodno ribarstvo ( zgrada II ).

Na ovoj lokaciji je kapacitet smještaja za 284 korisnika.

58

Page 59:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

PROSTOR I OPREMA

Podružnica ima ukupno 13.104 m2 prostora. Od te površine 5800 m2 su stambene jedinice a ostalo parkovi i dvorišta.

Odjel pojačane njege i rehabilitacije djeluje na tri etaže. Površina Odjela je 2.800 m². Po svim etažama u odnosu na broj korisnika nalazi se odgovarajući broj sanitarnih čvorova .

Na tom Odjelu su zajedničke kupaonice, njih 4 ( muške i ženske ) , te 13 sanitarnih čvorova ( muški i ženski ).

U prostoru tog Odjela nalazi se i dvorana za fizikalnu terapiju , kapelica i ambulanta liječnika primarne zdravstvene zaštite.

U preuređenom dijelu prizemlja Odjela pojačane njege i rehabilitacije nalazi se Odjel za mlađe osobe s invaliditetom na kojem je smješteno 18 korisnika. Taj prostor i pripadajuća oprema u potpunosti odgovaraju potrebama smještenih korisnika.

Na tom Odjelu , u dvokrevetnim sobama, smješteno je 132 korisnika, a 14 korisnika u jednokrevetnim sobama, što je ukupno 146 korisnika.

Površina Odjela njege i brige o zdravlju je 3.000 m², u sklopu kojeg se na 320 m² nalaze prostori praonice rublja, kuhinje, ambulante medicinske sestre, skladišnog i drugog prostora koji nije u funkciji korisnika.

Na ovom Odjelu su zajedničke kupaonice, njih 8 (muške i ženske), te 14 sanitarnih čvorova (muški i ženski).

Na Odjelu je u dvokrevetnim sobama smješteno ukupno 108 korisnika a 30 korisnika u jednokrevetnim sobama, što je ukupno 138 korisnika.

Korisnici prvog i drugog stupnja usluge, ovisno o funkcionalnoj ovisnosti, koriste blagovaonicu. Ukupne je površine 196,24 m² i u njoj istovremeno može blagovati 145 korisnika.

Na svakom katu nalazi se zajednički dnevni boravak za druženje, igranje društvenih igara i gledanja TV-a. Korisnici također mogu koristiti čajne kuhinje koje odgovaraju propisanim standardima u pogledu broja i veličine prostora.

U sklopu Podružnice djeluje radna terapija gdje svakodnevno korisnici u suradnji sa stručnim suradnikom provode dio slobodnog vremena.

Kontinuirano se ulažu veliki napori i sredstva za poboljšanje uvjeta prostora i rada, općenito na Podružnici.

59

Page 60:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

IZVJEŠĆE PREDSTOJNICE PODRUŽNICE

a) U Podružnici su izvršeni sljedeći radovi iz sredstava Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka sjever:

- rušenje stabala uz uporabu specijalne opreme, vađenje panja, raspiljavanje granja i debla, utovar, odvoz,

- glodanje panja ( 4 kom ),

- orezivanje stabala uz uporabu specijalne opreme , utovar i odvoz,

- nabava, dovoz i postava parkovne opreme klupe s naslonom i stol,

- nabava, dovoz i ugradnja koševa za odpatke,

- nabava, dovoz i postavljanje ogradnih panela dim 1560 x 2150 mm ( 2 kom ),

- nabava, dovoz, istovar i sadnja drveća s kompletnom izmjenom zemlje,

- sanacija zelene površine travnjaka poslije prijekopa uz upotrebu djelomično izmjenjene zemlje i sjetva trave,

- postavljena dva stalka za bicikle,

- betonirana rampa iz male kućice prema južnom dvorištu,

- UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: 177.288, 30 + PDV

b) uređenje vježbališta za odrasle osobe

- UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: 415.000,00

c) Iz sredstava Hitnih intervencija u potpunosti je adaptirana jedna kupaonica s 2

WC-a i 2 tuširnice na odjelu brige i njege o zdravlju.

- UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA 150.000,00 KN

d) Iz sredstava korisnika i obitelji izvršeni sljedeći radovi:

- adaptacija ( gletanje i ličenje zidova, farbanje vrata, prozora, postavljanje laminata i ponegdje stropne armature) iz donacija korisnika u 9 soba , cca 27.000,00 kn

- kompletna adaptacija ( gletanje i ličenje zidova, farbanje vrata, prozora, postavljanje laminata i uvođenje vode , postavljanje umivaonika s ručnom miješalicom , postavljanje keramičkih pločica oko umivaonika ) iz donacije korisnika u 2 sobe, cca 10.000,00 kn

60

Page 61:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- iz sredstava Doma oličeni zidovi u jednoj jednokrevetnoj sobi korisnika i sobi za medicinsko osoblje na Odjelu za pojačanu njegu i rehabilitaciju.

-UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: 37.000,00

e) Iz sredstava osiguravajućeg društva Sava

- izvršeni popravci strojeva, cijevi, vodovodnih instalacija, instalacija centralnih grijanja, izmjena stakala itd.

- saniranje kvara u kupaonici na drugi katu Odjela njege i brige o zdravlju ( mali hodnik)

-UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: 64.519,86

f) iz sredstava Župe Sv. Josipa kompletno je adaptirana kapelica

- UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA:10.000,00 KN

Prema Pravilniku o unutarnjem nadzoru u skladu sa Statutom Doma u Podružnici su izvršeni svi unutarnji i redovni nadzori.

Redovnim nadzorom utvrđeno je da zlouporabe, upropaštavanja ili pogrešnog upravljanja resursima nije bilo.

Svi postupci vezani za rad radnika i funkcioniranje Podružnice bili su u skladu s važećim propisima, zaštitom korisnika i ugledom ustanove.

Predstojnica Podružnice:

Ružica Rožman,mag.soc.rada

IZVJEŠĆE ODJELA POJAČANE NJEGE I REHABILITACIJE – PODRUŽNICA DRENOVAČKA 30 ZA 2017. GODINU

U odjelu je zaposleno 23 zdravstvena djelatnika (1 prvostupnica sestrinstva, 6 medicinskih sestara srednje stručne spreme + 14 njegovateljica + 2 fizioterapeuta).

Odjelom rukovodi voditelj odjela – prvostupnica sestrinstva.

61

Page 62:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

U Odjelu su smješteni funkcionalno ovisni korisnici kojima se uz usluge I. i II. stupnja pruža i III. stupanj usluge, u sklopu kojeg se svakodnevno osigurava pomoć pri održavanju osobne higijene, promjeni položaja, kupanju, kontroli uzimanja tekućine, pomoć kod uzimanja tekućine, posluživanje obroka u sobu.

Dva puta tjedno provodi se fizikalna terapija (individualne vježbe) i korisnici se uključuju u prilagođene sadržaje aktivnog provođenja vremena uz pomoć i nadzor stručnog osoblja (ako to dozvoljavaju zdravstvene mogućnosti korisnika).

U Odjelu je 146 korisnika različitih dijagnoza koje iziskuju individualni pristup u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba. 23 korisnika su mlađi tjelesni invalidi.

Najčešće dijagnoze su :

- CVI

- DM

- IM

- cerebralna paraliza

- MS

- Mb. Parkinson

- razni oblici demencija

- KOPB

Rad je organiziran u tri smjene. Radni zadaci su predviđeni sistematizacijom radnih mjesta, te planom rada.

Pružane usluge odjela:

1. kurativne:- opća njega nepokretnih, teže pokretnih i osoba sa posebnim potrebama- specijalna njega- nadzor nad uzimanjem terapije- fizikalna terapija- upućivanje korisnika na liječenje i rehabilitaciju

2. preventivne:- cijepljenje protiv gripe- održavanje klubova hipertoničara i dijabetičara- različita predavanja vezana uz zdravstvena stanja- edukacije- rekreativno vježbanje

62

Page 63:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Zdravstvena zaštita provodi se preko Doma zdravlja Zagreb zapad, svakodnevno po 3,5 sata. Dva puta mjesečno dolazi doktorica fizijatar, dok konzilijarni psihijatar dolazi prema potrebi, odnosno barem jednom u dva mjeseca, terenski stomatolog na poziv.

U zaštiti korisnika izvršene su slijedeće usluge:

- SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U BOLNI CAMA 279

- SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U USTANOVI 274

- SLAGANJE PER OS TERAPIJE 2x dnevno za 122

- SLAGANJE TERAPIJE PER OS 3X dnevno za 58

- NARUČIVANJE LIJEKOVA dnevno za 40

- PODJELA PARENTERALNE TERAPIJE (i.m., i.v.) 71

- DAVANJE INZULINA 2x dnevno za 10 korisnika

- DAVANJE INZULINA 4X dnevno za 2 korisnika

- PREVIJANJE KORISNIKA dnevno 13 korisnika

- VIZITA (AMBULANTA + SOBA) 1858

- VAĐENJE KRVI 262

- VAĐENJE KRVI NA MARTEFARINSKOJ 266

- UZIMANJE URINA ZA URINOKULTURU 84

- UZIMANJE UZORKA STOLICE ZA ANALIZU 7

- UZIMANJE BRISA RANE 6

- UZIMANJE BRISA VJEĐE 1

- UZIMANJE UZORKA SPUTUMA 1

- UZIMANJE UZORKA URINA CITOLOŠKI 1

- GUK profili 1X MJESEČNO ZA 20 korisnika

- GUK profili SVAKODNEVNO ZA 3 korisnika

- INHALOTERAPIJA 11

- VIZITA KOD OBOLJELIH OD GRIPE 10

- OKSIGENOTERAPIJA 2

- CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE 78

U izuzetno teškim uvjetima za rad, zbog nedostatka vode u sobama drugog kata sve usluge korisnicima su pružene, ali uz izuzetno zalaganje svih djelatnika.

U svrhu postizanja bolje kvalitete života korisnika, organiziran je pregled sluha od strane Bontech centra i opskrba slušnim aparatima na teret HZZO-a.

Posebna pažnja se posvećuje zaštiti i prevenciji ozljeda korisnika.

63

Page 64:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Korisnicima je omogućena prehrana sukladna zdravstvenim indikacijama

Podizanju kvalitete rada doprinijeli su svakodnevni sastanci zdravstvenog osoblja na kojima se vrši primopredaja službe, informiranje i educiranje djelatnika.

Dva puta mjesečno održavaju se sastanci sa voditeljicom podružnice i voditeljicama Odjela na kojima se mogla predočiti tekuća problematika.

Održavana su razna edukativna predavanja, kako za korisnike tako i za sve djelatnike.

.Provedeno je cijepljenje protiv gripe, korisnika i djelatnika.

Za 2017. godinu svi djelatnici dobili su djelomično zaštitnu obuću i odjeću.

Na II katu odjela adaptirana je sestrinska soba.

. Za zdravstveno osoblje su organizirani sistematski pregledi, a obavljani su i redovni sanitarni pregledi.

Sve medicinske sestre odlaze na edukativna predavanja u organizaciji HKMS.

U prostorijama Doma održano je edukativno predavanje u organizaciji Stoma medical.

Dobavljači lijekova su ljekarne «Joukhadar» i «Kuharić», s kojima je suradnja izuzetno dobra.

Donirano je:

- 250 plahti, 56 jastučnica od Stoma medical d.o.o. u vrijednosti 10 000 kn.

-150 m pastelnog platna od Potka d.o.o.

- Mg+vit.B šumeće tbl. od ljekarne Joukhadar u vrijednosti od 1 333,20 kn

-majice pamučne kratki i dugi rukav od ljekarne Kuharić u vrijednosti od 4 120 kn

Svi potrebiti korisnici zbrinuti su sredstvima za inkontinenciju koja su se naručivala putem doznaka pisanih od strane liječnika obiteljske medicine, te preko Doma..

Korisnici smješteni temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, a koji nemaju potrebne dijagnoze, pomagala dobivaju od Ustanove. Manji broj korisnika sam kupuje pomagala za inkontinenciju.

Putem doznaka rješava se i nabava ortopedskih pomagala

64

Page 65:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

U Ustanovi je 150 inkontinentnih korisnika (prosječno).

Dnevno se za korisnike troši cca:

- 450 uložaka (3 uloška/korisnik)- 150 pelena. (1 pelena/korisnik)

Mjesečno to iznosi

- 13 500 uložaka - 4 500 pelena.

Ustanova mjesečno naručuje

- 4000 uložaka- 2 000 pelena.

Godišnja potrošnja uložaka iznosi:

- 162 000 uložaka- 54 000 pelena

Godišnje Ustanova kupuje cca 48 000 uložaka i cca 24 000 pelena. Razlika do godišnje potrošnje je na teret doznaka.

bacc.med.techn. Ankica Stažnik

IZVJEŠĆE ODJELA NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU – PODRUŽNICA DRENOVAČKA 30 ZA 2017. GODINU

U odjelu je zaposleno 17 zdravstvena djelatnika (1 prvostupnica sestrinstva, 5 medicinskih sestara srednje stručne spreme + 11 njegovateljica).

Rad je organiziran u tri smjene. Radni zadaci su predviđeni sistematizacijom radnih mjesta, te planom rada.

Odjelom rukovodi voditelj odjela – prvostupnica sestrinstva.

U Odjelu je smješteno 138 korisnika (69 korisnika I. stupnja, 49 korisnika II. stupnja i 20 korisnika III. stupnja).

Korisnicima I. stupnja pomaže se u naručivanju lijekova, pri ostvarivanju prava na usluge primarne zdravstvene zaštite i specijalističke preglede, što uključuje i pratnju osoblja, te kontrola vitalnih funkcija po potrebi.

Korisnicima II. stupnja; uz usluge iz I.stupnja, dodatno se osigurava podjela i briga oko uzimanja terapije, kontrola vitalnih funkcija najmanje jednom tjedno, pomoć pri održavanju osobne higijene, odijevanju i svlačenju te pripomoć kod promjene položaja, posluživanja obroka u sobi. Uključuje ih se u različite aktivnosti, što dodatno zahtijeva angažman djelatnika (pripomoć u odlasku i dolasku).

Najčešća oboljenja korisnika I. II. i III. stupnja su:

65

Page 66:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- bolesti lokomotornog sustava- kardiovaskularne bolesti- endokrinološke bolesti- bolesti dišnog sustava- neurološka oboljenja- psihička oboljenja.

Uz ta oboljenja, normalan proces starenja također uzrokuje psihoorgansku promijenjenost korisnika.

Usluga njege je izrazito otežana zbog nedostatka vode u sobama, a korisnici II. stupnja se zbog neprilagođene kupaone odvoze na II. Kat Odjela.

U svrhu poboljšanja kvalitete života u Domu i bržu dijagnostiku, materijali za laboratorijsku analizu uzimaju se u Domu i odnose u za to predviđene laboratorije ( u Domu zdravlja ili bolnici).

U svom radu, osoblje povremeno educira korisnike o uzimanju određene terapije, promjeni životnih navika u cilju kvalitetnijeg života, a s tom svrhom održavaju se i Klubovi dijabetičara i hipertoničara. Također se vodi briga o zaštiti korisnika od padova i ozljeda.

Posebna pažnja se posvećuje prehrani korisnika, pa je uz običnu prehranu omogućena i dijetna prehrana, ovisno o potrebama korisnika (dijabetička, žučna, neslana, prehrana kod netolerancije laktoze).

Zdravstvena zaštita provodi se preko Doma zdravlja Zagreb zapad, svakodnevno po 3,5 sata. Dva puta mjesečno dolazi doktorica fizijatar, psihijatar dolazi jednom u dva mjeseca, a terenski stomatolog na poziv.

U zaštiti korisnika izvršene su slijedeće usluge:

- SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U BOLNICAMA 288

- SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U USTANOVI 278

- SLAGANJE PER OS TERAPIJE 2X dnevno za 52 korisnika

- SLAGANJE PER OS TERAPIJE 3x dnevno za 19 korisnika

- NARUČIVANJE LIJEKOVA dnevno za 20 korisnika

- PODJELA PARENTERALNE TERAPIJE (i.m., i.v.) 63

- DAVANJE INZULINA 1X dnevno za 1 korisnika

- DAVANJE INZULINA 2X dnevno za 3 korisnika

- DAVANJE INZULINA 3X dnevno za 1 korisnika

- PREVIJANJE KORISNIKA dnevno 4

- VIZITA (AMBULANTA + SOBA) 1436

- VIZITA KOD OBOLJELIH OD GRIPE 46

66

Page 67:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

- VIZITE KOD OSTALIH RESPIRATORNIH OBOLJENJA 56

- VAĐENJE KRVI 251

- VAĐENJE KRVI NA MARTEFARINSKOJ TERAPIJI 259

- UZIMANJE URINA ZA URINOKULTURU 57

- UZIANJE UZORKA STOLICE 3

- UZIMANJE BRISA RANE 1

- GUK profili 1X mjesečno za 20 korisnika

- GUK profil svakodnevno za 3 korisnika

- INHALOTERAPIJA 14

- OKSIGENOTERAPIJA 2

- CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE 44

Svakodnevno su sastanci zdravstvenog osoblja na kojima se vrši primopredaja službe, informiranje i educiranje djelatnika.

Dva puta mjesečno održavaju se sastanci sa voditeljicom podružnice i voditeljicama Odjela na kojima se može predočiti tekuća problematika.

Za 2017. godinu svi djelatnici dobili su zaštitnu obuću ili odjeću ovisno o osobnim potrebama.

Održavana su razna edukativna predavanja, kako za korisnike tako i za sve djelatnike.

Za zdravstveno osoblje su organizirani sistematski pregledi, a obavljani su i redovni sanitarni pregledi.

Sve medicinske sestre odlaze na edukativna predavanja u organizaciji HKMS.

U prostorijama Doma održano je edukativno predavanje u organizaciji Stoma medical.

Dobavljači lijekova su ljekarne «Joukhadar» i «Kuharić», s kojima je suradnja izuzetno dobra.

Gđa. Mia Pervan donirala je jastučnica u vrijednosti 450,00 kn.

Svi potrebiti korisnici zbrinuti su sredstvima za inkontinenciju koja su se naručivala putem doznaka pisanih od strane liječnika obiteljske medicine, te preko Doma. Putem doznaka rješava se i nabava ortopedskih pomagala.

U svrhu poboljšanja kvalitete života obavljeni su pregledi sluha od strane Bontech d.o.o. te su korisnici dobili slušne aparate na teret HZZO-a.

67

Page 68:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Manji broj korisnika sam kupuje pomagala za inkontinenciju.

U Odjelu je 25 inkontinentnih korisnika (prosječno).

Dnevno se za korisnike troši cca:

- 50 uložaka (3 uloška/korisnik)- 25 pelena

Mjesečno to iznosi

- 1500 uložaka - 750 pelena.

Godišnja potrošnja uložaka iznosi:

- 18 000 uložaka- 9 000 pelena

Voditeljica Odjela

bacc.med.techn. Mirjana Putica

Izvješće rada fizikalne terapije Podružnice Drenovačka

Rad fizikalne terapije na lokaciji Podružnice Doma Trešnjevka obavljala su dva (2) fizioterapeuta, a provodila se u:

• dvorani za fizikalnu terapiju i elektro-terapiju – (od 7 – 10 sati i od 13 - 14)

• na stambenom djelu zgrade 1 – (od 11 – 12)

• i na odjelu pojačane njege zgrada 2 – (od 1010 – 1230)

Vježbe terapije izvodile su se individualno, grupno te uz prisutnost i nadzor dva fizioterapeuta.

U dvoranu za fizikalnu terapiju dolazili su pokretni i polupokretni pacijenti sami ili uz pomoć ortopedskih pomagala (štap, štake, hodalica i invalidska kolica).

Od procedura elektroterapije provodile su se:

• modulirane,

• interferentne,

• elektrostimulacije,

• galvanske (struje),

• solux terapije (nije propisana od strane fizijatra),

• UZV terapija,

• KV terapija,

• TENS (u dvorani i na odjelu).

68

Page 69:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Terapija se provodila svakodnevno u serijama od 10 do 15 terapija, nakon čega je slijedio kontrolni specijalistički liječnički pregled dr. fizijatra i nakon toga po potrebi ponovna terapija ista ili promijenjena. Osim spomenutih terapija provodila se i:

• krio-terapija (led) i krio oblozi

• terapija gelotripsije

• ciljana djelomična masaža (ručna masaža, linfna masaža i masažer) na odjelu i u dvorani.

Medicinska gimnastika provodila se u suspenziji (rasteretne vježbe za GE i DE), vježbe s pomagalima, vježbe uz švedske ljestve, vožnja ergometra (bicikl), vježbe na orbitreku i vježbe s pilates loptom.

Rad sa grupom tj. grupna medicinska gimnastika provodila se jedanput (1) puta tjedno po sat vremena u prostorijama dvorane za događanja (prizemlje - spojni trakt) za korisnike koji su dobre tjelesne pokretljivosti. Vježbe su se izvodile stojeći, sjedeći, uz pomoć štapova za vježbanje, lopte i uz muziku. Grupa se sastojala u prosjeku od 12 - 25 korisnika. U proljetnim i jesenskim mjesecima vježbe su se provodile izvan dvorane na terasi i u parku Doma. Vježbe su obuhvaćale:

• vježbe disanja,

• vježbe opuštanja,

• vježbe istezanja,

• vježbe balansa,

• vježbe koordinacije,

• vježbe hodanja (na prstima i na petama),

• vježbe uz ogradu,

• loptanje i

• pjevanje.

Grupne vježbe na odjelu pojačane njege (zgrada 2 dnevni boravak I. kat i boravak II. kat) provodile su se za korisnike/pacijente koji su teže pokretni i/ili u kolicima koje su terapeuti iz soba dovozili u boravak za vježbanje u trajanju od 30 minuta. Vježbe su se izvodile sjedeći i vježbe s loptom. Grupa se sastojala u prosjeku od 12 do 20 korisnika.

Rad fizioterapeuta na odjelu sastoji se od individualnog pristupa svakom pacijentu ovisno o dijagnozi. Provodile su se vježbe ovisno o dijagnozi:

• vježbe u krevetu (aktivne, pasivne, potpomognute, i sa otporom),

• vježbe transfer I.K. – krevet, vježbe transfer krevet – I.K., vježbe učenja vožnje I.K. za pacijente koji su nesigurni u hodu, koji uopće ne hodaju, koji trebaju I.K. zbog

69

Page 70:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

duljeg izbivanja iz sobe i zbog socijalizacije i pristupa raznim događajima u Domu (priredbe, predavanja, proslava rođendana),

• vježbe balansa,

• vježbe sjedenja,

• vježbe stajanja,

• vježbe hodanja (hod sa štakama, hod sa hodalicom, hod niz i uz stepenice),

• vježbe govora,

• vježbe vezane za aktivnosti svakodnevnog života /ASŽ/ (češljanje, zakopčavanje, obuvanje obuće, otvaranje vrata i sl.).

Za rad na odjelu pojačane njege kod određenih pacijenata bilo je potrebno provoditi gore navedene terapije. Kod nekih pacijenata bila je dovoljna samo prisutnost terapeuta i korekcija pokreta, a kod nekih je bio potreban isključivo timski rad fizioterapeuta. Kod dugogodišnjih ležećih pacijenata provedena je odražavajuća pasivna gimnastika i razgibavanje zbog prevencije kontraktura, prevencija respiratornih smetnji kod kroničnih neuroloških pacijenata.

Prema planu rada dva (2) puta mjesečno fizioterapeuti su radili sa dr. sc. fizijatrom (dr. Sokolić) koji je pregledavao i ordinirao terapije pacijentima i kontrolirao njihovo napredovanje ili pogoršanje. Ovim izvješćem potvrđujemo da je dr. Sokolić bila 24 puta u 2017. godini. Terapeuti su vršili potrebna mjerenja vezana uz opseg pokreta, obim pokreta, MMT poslije povrede ili imobilizacije, iza OP zahvata i poslije provedene ciljane rehabilitacije.

Nakon trauma i zadobivenih fraktura u 2017. godini bilo je četiri (3) operiranih pacijenata (TEP, PEP, kuka i koljena). Jedan (1) od navedenih boravilo je u specijalističkim bolnicama za rehabilitaciju (Varaždinske toplice). Tokom godine provođena je suradnja sa liječnikom opće prakse, glavnom medicinskom sestrom Doma, službom socijalnog rada, zdravstvenim djelatnicima te tehničkom službom Doma.

U suradnji sa glavnom sestrom Podružnice Doma Trešnjevka vršio se popis korisnika kojima je bilo neophodno odgovarajuće ortopedsko pomagalo (ortopedske cipele, ortoze, invalidska kolica, štake, hodalice, hodalice rolator, ovratnike, pojaseve i dr.) koje su i primili. Pacijenti su preuzeli na korištenje 4 rolatora, 1 par OC, 2 podlakatne štake, 2 pojasa za lumbalnu kralježnicu i 3 para koljenica.

Fizioterapeuti su se odazvali na stručna predavanja pozivu HKF-a radi unapređenja struke i edukacije o važnosti rada fizikalne terapije u:

• Zavod za javno zdravstvo 2 predavanja,

• Tribina Grada Zagreba 1 predavanje,

• Gerontološko predavanje na Zagrebačkom velesajmu 1 predavanje

70

Page 71:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

• Radionica o komunikaciji i stres na poslu (dr. Sakoman) 3 predavanja u Podružnici Drenovačka 30 i 2 predavanja u Selskoj.

Pružanje fizikalne terapije omogućeno je i samim djelatnicima Doma (12 djelatnika). Fizioterapeuti su sudjelovali svojim radom na događanjima sa korisnicima koje su uvježbavali, pratili i vodili na:

• Svjetski dan plesa /travanj 2017./

• Druženje sa korisnicima na terasi /lipanj 2017./

• Sportske igre Maksimir /rujan 2017./

• Gerontološki tulum - Zrinjevac /listopad 2017./

• Proslava Martinja /studeni 2017./

• Božićni domjenak za korisnike /prosinac 2017/

Tijekom godine fizioterapeuti su se uključivali u rad i program s radnom terapijom oko ostvarivanja kulturnih i zabavnih programa korisnika.

U toku godine obavljeni su sistematski, sanitarni pregledi (lipanj i prosinac) i planirani godišnji odmori terapeuta.

Tijekom cijele 2017. godine terapeuti su pisali dnevne, mjesečne i godišnje planove rada.

FIZIKALNE TERAPIJE U 2017. GODINI

- individualne vježbe u dvorani 180 korisnika

- elektro- terapija 87 korisnika

- rad na odjelu 428 korisnika

IZVJEŠĆE O RADU ODJELA TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA PROSTORA, RUBLJA I OKOLIŠA ZA 2017. GODINU

Redovne dnevne aktivnosti:

Svakodnevno održavanje i popravci koji se na dnevnoj bazi prijavljuju u Knjigu popravaka.

Saniranje manjih oštećenja i popravci koje mogu odraditi kućni majstori.

Dnevna kontrola tople vode, grijanja kao i kontrola aparata i strojeva u vešeraju i kuhinji.

Kontrola agregata, rashladne komore, električnih, vodovodnih i plinskih instalacija.

71

Page 72:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Redovno sezonsko održavanje zgrade i zelenih površina ( u ljetnim mjesecima košnja trave i održavanje nasada, a u zimskom periodu, čišćenje snijega i leda )

Redovne dnevne aktivnosti čišćenja, pospremanja i održavanja svih radnih prostorija i soba korisnika na lokaciji Drenovačka 30.

Redovne dnevne aktivnosti u vešeraju na lokaciji Drenovačka 30.

Nabava, raspodjela i briga o dnevnoj potrošnji sredstava za čišćenje i održavanje prostora.

Ostale obavljene aktivnosti

Drenovačka 30 – aktivnosti koje su odradili vanjski suradnici:

- Servis i popravci u kuhinji – 8 intervencija

- Servis i popravci u vešeraju – 5 intervencije

- Popravak instalacije vode, puknute cijevi – 2 intervencija

- Baždarenje tlakomjera – 1 intervencija

- Čišćenje mastolovca – 4 intervencije

- Servis čistača snijega i servis kosilica – 3 puta

- Popravak elektro kreveta na stacionaru – 1 puta

- Popravak liftova – 3 intervencije

- Servis solara -1 intervencija

- Popravak limarije na krovu-1 intervencija

- Kompletno kemijsko čiščenje grijanja-1 intervencija

- Servis i popravak kamera-3 intervencije

- Odštopavanje kanalizacije-1 intervencija

- Kuhinja-ugradnja 4 ventilatora

- Kuhinja-brušenje komplet noževa

- Izmjena stakala – 4 intervencije

- Baždarenje sigurnosnih ventila i manometara – 1 intervencija

- Redovni servis liftova – 12 puta

- Redovna kontrola klima uređaja - 1 puta

- Čišćenje kamenca na izmjenjivačima topline u toplinskoj stanici

- Uređenje sanitarnog čvora 4,5 i 6 1 kat stambeni-kom1

- Uređenje vježbališta u dvorištu- donacija

72

Page 73:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

Drenovačka 30 – aktivnosti koje su odradili kućni majstori

- Kompletno uređenje korisničkih soba – 10 soba

- Farbanje i uređenje kapelice -kom 1

- Kompletno farbanje dnevnih boravaka – 2 boravka

- Kompletno farbanje kupaona – 2 kupaone

- Izmjena rasvjetnih tijela u kuhinji – 4 kom

- Soba 229 - uvođenje interneta i kompletno uređenje sobe

- Izmijena ventila i prigušnica grijanja 12 kom

- Zbrinjavanje glomaznog otpada

- Košnja i održavanje zelenih površina – 12 puta

- Čišćenje i zbrinjavanje glomaznog otpada

- Intervencija prema knjigi kvarova - 1250 puta

Uz to, tvrtka Inspekt obavila je redovne aktivnosti vezano za zaštitu na radu.

Sava osiguranje do 23.11.2016. naplaćeno 64 519,86 kn.

Predviđeni plan i program za 2017. godinu gotovo je u cijelosti izvršen, osim u dijelu gdje je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva. Predviđeni, a ne završeni radovi nastavit će se čim sredstva budu osigurana.

Voditelj Odjela

Ivan Podnar

IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA PREHRANE ZA 2017. GODINU

U 2017.godini, Odjel prehrane pripremao je i posluživao 989 obroka dnevno. Od toga broja, dnevno se pripremalo 126 obroka za korisnike izvaninstitucionalnih oblika skrbi, 75 obroka prema dijetalnoj ishrani, 11 obroka za djelatnike Podružnice, te po tri obroka dnevno za 284 korisnika.

Uz pripremanje redovnih obroka, Odjel prehrane aktivno se uključio na obilježavanju mjesečnih proslava rođendana, proslavi Martinja i Fašnika.

73

Page 74:  · Web viewOdržavanje sušara vršimo sami i tu sam 3x mijenjao torne osovine i ležajeve. Na odvodnji smo imali 2 x intervenciju odštopavanja u dijelu vešeraja. Preljevna jama

U Odjelu prehrane, po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, zaposleno je 15 djelatnika. Pored toga, tijekom 2017. godine u Odjelu se odradila jedna stručna praksa.

Svi djelatnici Odjela prehrane su redovito, svakih 6 mjeseci, obavljali sanitarne preglede, potrebne za dobivanje sanitarne iskaznice, kako bi mogli raditi u kuhinji.

Tijekom godine, u okviru organizacije rada, posvećivala se pažnja i korištenju slobodnih dana i godišnjih odmora djelatnika Odjela.

Bile su dvije duže odsutnosti djelatnika radi bolovanja.

U Odjelu su tijekom godine provedeni unutarnji i sanitarni nadzor, te su svi bili zadovoljavajući i bez primjedbi.

U primjeni je program ''DOGMA'' kojeg smo počeli primjenjivati od 01.09.2013. godine. Unos normativa i recepture u navedeni program, uz suradnju, obavlja voditelj Odjela prehrane na lokaciji 1.

Kupljena su dva ventilatora odsisna tlačna ( za sustav ventilacije ) vrijednosti cca 10.000,00 kn.

Odjel je dobio donirani hladnjak od 600l „ Liber „.

Sa ugovorenim dobavljačima hrane nije bilo većih teškoća, a one manje su uspješno otklanjane. Suradnja sa drugim odjelima Podružnice je zadovoljavajuća i bez teškoća.

VODITELJICA ODJELA PREHRANE:

Dragica Balažić

74


Recommended