Transcript
Page 1: Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Optimization (SEO)

GVHD: NGUYỄN THỊ TRÚC LYSV THỰC HIỆN:

09272601 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 09272591 LÝ HOÀNG PHƯỢNG

Page 2: Search Engine Optimization (SEO)

TỐI ƯU HÓA TÌM KIẾM(SEO)

- SEO LÀ GÌ?- THIẾT KẾ

THẺ TITLE THẺ META TỐI ƯU HÓA HÌNH ẢNH CẢI THIỆN CẤU TRÚC URL XÂY DỰNG LIÊN KẾT

- NHỮNG LƯU Ý TRONG SEO

Page 3: Search Engine Optimization (SEO)

SEO LÀ GÌ?- SEO là một tập hợp các phương pháp nhằm

nâng cao thứ hạng của một website. - Là một chiến lược tiếp thị trên internet.

Page 4: Search Engine Optimization (SEO)

Google.com Yahoo.com

Live.com

CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Page 5: Search Engine Optimization (SEO)
Page 6: Search Engine Optimization (SEO)

TÊN MIỀN - Tên miền phải liên quan tới nội dung.- Nên chọn tên miền:

- Không nên chọn tên miền:

- Không sử dụng tên miền có gạch ngang(-).

Page 7: Search Engine Optimization (SEO)

THIẾT KẾ- Đạt chuẩn: w3c.org, CSS 2.0- Xây dựng từ khóa liên quan tới nội dung.- Trình bày bố cục rõ ràng, dễ đọc.- Menu: <ul>, <ol>, <li>- Add các H tags vào heading: <h1> <h6>.- Sử dụng tiểu xảo với những mục tiêu từ khóa muốn SEO:

<strong> in đậm danh từ </strong>. <U> gạch dưới động từ </U>. <I> In nghiêng tính từ </I>.

Page 8: Search Engine Optimization (SEO)

THẺ TIÊU ĐỀ- Sử dụng từ khóa có liên quan đến nội dung.- Không dùng nhiều ký tự HOA và ký tự đặc

biệt.- Mỗi trang sử dụng tiêu đề riêng.- Trong source code:

Page 9: Search Engine Optimization (SEO)

- Trên Search Engine:

- Trên trình duyệt:

Page 10: Search Engine Optimization (SEO)

- Độ dài tiêu đề từ 11 đến 70 ký tự.

Page 11: Search Engine Optimization (SEO)

THẺ META

<meta name=“keywords” content =“phần này chứa từ khóa chính của trang bạn cần truyền tải ”>

< meta name = “description” content = “Mô tả ngắn gọn cho trang web”>

(Từ 50 150 từ).

Page 12: Search Engine Optimization (SEO)

<img src=“images/logo.gif” alt=“vietSEO.net yahoo web analytics” width=“415” height =“100” / >

TỐI ƯU HÓA HÌNH ẢNH

Page 14: Search Engine Optimization (SEO)

XÂY DỰNG LIÊN KẾT

Page 15: Search Engine Optimization (SEO)

- Chất lượng liên kết.

- Vị trí liên kết.- Xây dựng liên kết trong.

Page 16: Search Engine Optimization (SEO)

NHỮNG LƯU Ý TRONG SEO

- Hạn chế sử dụng Ajax, Flash, JavaScript.- Không sử dụng Iframe.- Không đi spam các site khác.- Thường xuyên biên tập nội dung mới.

Page 17: Search Engine Optimization (SEO)

THANKS FOR LISTENING!