Transcript
 • 8/11/2019 satnica-ispita-25-8-02-09-septembarski-rok-2014

  1/5

  1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U KOLSKOJ 2013/2014. GODINI

  ISPITNI ROK: Nastavak septembarskog roka; PERIOD 25.08-02.09.2014.

  Datum: 25.08.2014. godine

  Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Broj studenata

  Sale

  Zatita od atmosferskog pranjenja MS 1 A1Studijski istraivaki rad 1 MS 2 121Studijski istraivaki rad 2 MS 4 121

  Mikrotalasna elektronikaMM-NNPB-MT-NNP

  1422

  A1A1A1A1

  Inteligentne komponente snage MB-M

  11

  A1A1

  Analogna elektronika B-E 5 A1

  Arhitekture digitalnih sistema B-E 1 A1Programabilni logiki kontroleri B-EENB-US

  69

  A1A1

  Sistemi baza podataka B-RI 17 A1Mobilni sistemi i servisi B-RI 11 A1Optike komunikacije B-T 7 A1Identifikacija sistema B-US 20 A1Mobilni i ddistribuirani inf. sistemi R-NNP 2 A1Projektovanje RF i mik.kola i sklopova T-NNP 1 A1Elektronika u telekomunikacijama T-NNP 1 A1Mikrotalasna i submilimetarska tehnika T-NNP 2 A1Optoelektronski komunikacioni sistmi T-NNP 3 A1DSP zasnovano upravljanje US-NNP 1 A1

  Datum: 26.08.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Opta fizikaABC

  111

  A1A1A1

  FizikaB-AB-BB-C

  343125

  A11 A3

  Sinteza mrea A 1 A1Specijalne elektrine instalacije MS 1 A1Stohastiki procesi, detekcija i estimacija MS 1 A1

  Arhitektura mikrosistema

  M

  E-NNPM-NNP

  1

  21

  A1

  A1A1Obrada medicinske slike E-NNP 4 A1Digitalna integrisana kola E-NNP

  B-E42

  A4A4

  Raunarske mree i interfejsi E-NNPB-E

  11

  A1A1

  Kamera E-NNP 2 233Projektovanje elektronskih sistemaProjektovanje elektronskih sistema

  E-NNPB-E

  13

  A1A1

 • 8/11/2019 satnica-ispita-25-8-02-09-septembarski-rok-2014

  2/5

  2

  Modeliranje i simulacija din. sistemaEEN-NNPB-EENB-US

  547

  A4A4A4

  Elektrotermija EEN-NNP 1 A4Projektovanje integrisanih kola M-NNP 1 A1Projektovanje analognih integ.kola B-E 2 A1

  Dijagnostika i monitoring el.maina B-EEN 19 A4Sistemi za upravljanje i nad. u industriji B-EEN 1 A1

  Objektno orjentisano programiranje

  B-RIB-TB-USR-NNPSST-NNPUS-NNP

  23413233

  A2A2A2A2A2A2A2

  Softversko inenjerstvo B-RI 18 A2Raunarska grafika B-RI

  R-NNP135

  A2A2

  Modelovanje i sim. telekom. sistema B-T 3 A3

  Informacioni sistemi T-NNP 1 A3Merenja u telekomunikacijama T-NNP 3 A3Tehnike i metode programiranja R 1 A1

  Datum: 27.08.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Elektrotehnika IABC

  535

  A1A1A1

  Osnovi elektrotehnike IB-AB-BB-C

  243625

  A1A2A3

  Integrisani mikrosistemi MS 2 A1Inteligentni sistemi MS 1 A1irokopojasne mree za pristup MS 2 A1Prediktivno upravljanje MS 2 A1Kodovanje i kompresija E-NNP 1 A1Raunarska animacija III E-NNP 3 233

  Elektroenergetski pretvarai EEN-NNPB-EENB-US

  131

  A2A2A2

  Upravljanje el.energ.pretvaraima EEN-NNP 1 A2Dozimetrija i dozimetri M-NNP 1 A2Alati za multimediju B-E 3 A2Pouzdanost mikroel.komponenata B-M 7 A2Digitalna mikroelektronika B-M 3 A3

  Interakcija ovek raunar B-RI 5 A3Pretraivanje informacija B-RI 6 A3Osnovi telekomunikacija B-T

  T-NNP12

  A3A3

  Beini komunikacioni sistemi B-TT-NNP

  41

  A2A2

  Raun.merno.inf.sistemi u industriji B-USUS-NNP

  86

  A3A3

  Mehatronika SS 1 A3Elektrine maine SS 1 A3

 • 8/11/2019 satnica-ispita-25-8-02-09-septembarski-rok-2014

  3/5

  3

  Datum: 28.08.2014. godineVreme: 09,00 satiPred. i planiranje u vis.tehnologijama MS 1 A1Svetlost i slika E-NNP 1 233Projektovanje dig.int.kola E-NNP 1 A1Sistemi za akviziciju podataka E-NNP 3 A1Uzemljivai EEN-NNP

  B-EEN14

  A1A1

  Memorijske komponente M-NNP 1 A1Materijali za elektroniku B-M 2 A4Mernja u elektroenergetici B-EEN 2 A4

  Automatsko upravljanjeB-EENB-RIR-NNP

  14126

  A1A1A1

  Baze podatakaB-RIT-NNPR-NNPB-T

  22221

  A1A1A1A1

  Arhitektura i projektovanje softvera R-NNPB-RI

  22

  A4A4

  Elektrina kola i signali B-T 3 A4Antene i prostiranje B-T 3 A4Operaciona istraivanja B-US 24 A4Kola za obradu signala T-NNP 2 A4Upravljanje velikim sistemima US-NNP 1 L-24

  Datum: 29.08.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Elektrotehnika IIABC

  8104

  A1A1A1

  Osnovi elektrotehnike IIB-AB-BB-C

  675161

  A2A3A4

  Virtualizacija MS 1 A4 Napredni operativni sistemi MS 1 A4Elektronika II R

  R21

  A4A4

  Montaa E-NNP 2 233MEMS E-NNP 1 A1Telekomunikacije u elektroenergetici EEN-NNP 5 A1Termovizija E-NNP

  B-E11

  1 1

  Maine naizmenine struje EEN-NNPB-EEN

  1312

  1 1

  Analiza elektroenergetskih mrea EEN-NNPB-EEN

  914

  11

  Digitalna obrada signala B-E 4 A1Studijska audio i video tehnika B-E 2 A1Obnovljivi izvori energije B-E 1 1 Komponente za telekomunikacije B-M

  B-T43

  A1A1

  Logiko projektovanje B-RIR-NNP

  311

  A1A1

 • 8/11/2019 satnica-ispita-25-8-02-09-septembarski-rok-2014

  4/5

 • 8/11/2019 satnica-ispita-25-8-02-09-septembarski-rok-2014

  5/5

  5

  Datum: 01.09.2014. godineVreme: 09,00 satiOdab.poglavlja iz elektroenerg. postrojenja MS

  EEN-NNP13

  A1A1

  Geografski informacioni sistemi MS 1 A1Primena vieznane logike u predstavljanju iobradi diskretnih signala

  MS 1 A1

  Multimedijalni komunikacioni sistemi MS 1 A1Tehnika i primena lasera MS 1 A1

  Telekomunikacije

  E-NNPB-EB-MB-RIR-NNP

  13978

  A1A1A1A1A1

  Alati za multimediju E-NNP 2 A1Svetlotehika EEN-NNP 2 A1Distributivne i industrijske mree B-EEN 14 A3Distribuirana proizvodnja el. energije B-EEN 1 A1Matematiki metodi u raunarstvu B-RI 40 A1Osnovi mikrotalasne tehnike B-T 5 A3SAU B-US 5 A3Dinamika mehanizama i maina B-US 13 A3Uvod u robotiku B-US

  US-NNP81

  A3A3

  Verovatnoa i statistika R-NNP 2 A1Distribuirani sistemi R-NNP 3 A3irokopojasne pristupne komunikacije T-NNP 1 A3

  Datum: 02.09.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Algoritmi i programiranje

  AB

  CB-AB-BB-C

  1111

  11655359

  A1A1

  A1A2A3A4

  Programiranje SS 1 A1Projektovanje tel.kom mrea i sistema MS 2 A1Operativni sistemi B-RI

  R-NNP22

  A1A1

  Programski prevodioci B-RIR-NNP

  104

  A1A1

  Matematika IV B-T 7 A1

  Datum: 02.09.2014. godineVreme: 14,00 sati

  Raunarski sistemi B-RIB-USR-NNP

  18265

  A1A1A1

  Prenos elektrine energije EEN-NNPB-EEN

  525

  A4A4

  Upravljenje procesima B-EEN 3 A4Optimalno upravljanje B-US

  US-NNP131

  A4A4


Recommended