Transcript
 • 8/20/2019 satnica-ispita-18-19-januar-2016

  1/1

    1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

  ISPITNI ROK: Januarsko-februarski ispitni rok

  PERIOD: 18. i 19.01.2016.

  Datum: 18.01.2016. godineVreme: 14,00 sati

   Naziv predmeta  Grupa   Br.Stud  

  Sale 

  Engleski jezik I

  E-NNP

  B-E

  B-M

  B-EEN

  B-RI

  B-T

  B-US

  T-NNP

  B-US

  1

  3

  24

  25

  98

  11

  32

  2

  1

  A1

  A1

  A3

  A3

  A4

  Č1 

  Č2 

  Č1 

  Č1 

  Engleski jezik II

  E-NNP

  B-M

  B-RI

  B-US

  T-NNP

  1

  3

  1

  1

  1

  Č2 

  Č2 

  Č2 

  Č2 

  Č2 

  Engleski jezik PS 1 Č2 

  Baze podataka B-RI

  R-NNP

  1

  1

  A1

  A1

  Datum: 19.01.2016. godineVreme: 09,00 satiPrenos električne ener gije EEN-NNP

  B-EEN

  2

  7

  A1

  A1

  Projektovanje VLSI B-E 9 A1Distribuirana proizvodnja el.energije B-EEN 4 A1

  Sistemi za upravljanje i nadzor u

  industriji

  B-EEN 1 A1

  Inženjerska pedagogija 28 A1

  Pedagoška psihologija 28 A1

  Društvo i održivi razvoj 17 A1

  Poslovne komunikacije

  A

  B

  C

  47

  38

  54

  A1

  A1

  A1

  Mikrokontroleri i programiranje US-NNP 1 A1


Recommended