Transcript
 • 8/11/2019 satnica-ispita-18-08-23-08-septembar-2014

  1/4

  1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U KOLSKOJ 2013/2014. GODINI

  ISPITNI ROK: Septembarski

  PERIOD: 18.08.-23.08.2014.

  Datum: 18.08.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Naziv predmeta Grupa Br.Stud

  Sale

  Linearna algebra

  A

  B

  C

  7

  7

  5

  A1

  A1

  A1

  Matematika I

  B-A

  B-B

  B-C

  44

  38

  42

  A1

  A3

  A2

  Napredno softversko inenjerstvo MS 1 A1

  Materijali za mikroelektroniku M-NNP 3 A1Struna praksa/timski projekat M-NNP 3 332Engleski jezik M

  SS

  1

  1

  A4

  A4

  Engleski jezik I

  EEN-NNP

  B-E

  B-M

  B-EEN

  B-RI

  B-T

  B-US

  R-NNP

  T-NNP

  US-NNP

  2

  2

  4

  13

  9

  3

  9

  2

  3

  2

  A4

  A4

  A4

  A4

  A4

  A4

  A4

  A4

  A4

  A4

  Engleski jezik II

  E-NNP

  B-E

  B-M

  B-EEN

  B-RI

  B-T

  B-US

  R-NNP

  T-NNP

  US-NNP

  4

  3

  4

  18

  15

  6

  10

  4

  1

  1

  A4

  A4

  A4

  1111111

  Upravljanje procesima B-US 1 A1

  Napredne metode za obradu slike R-NNP 4 A1

 • 8/11/2019 satnica-ispita-18-08-23-08-septembar-2014

  2/4

  2

  Datum: 19.08.2014. godineVreme: 09,00 satiProjektovanje VLSI E 1 A1

  DSP algoritmi i programiranje MS 2 A1

  Raunarski mer..inf. sistemi u industriji MS 1 A1Testiranje i kvalitet softvera MS 2 A1

  Paketske komunikacije MS 1 A1

  Automobilska elektronika E-NNP 2 A1

  Zatita u elektroenergetici EEN-NNP 3 A1

  Opta teorija el. maina EEN-NNP 1 A1

  Fotografija B-E 1 233

  Multimedijalni sistemi B-E 2 A1

  Mikrokontroleri B-E

  R-NNP

  2

  2

  A1

  A1

  Mikrokontroleri i programiranje

  B-M

  B-US

  US-NNP

  3

  21

  2

  A1

  A1

  A1

  Poluprovodnike komponente B-M 5 A1Specijalne elektrine maine B-EEN 1 A1

  Socijalni i pravni aspekti informatike B-RI 13 A1Digitalne telekomunikacije T-NNP 5 A1

  Digitalne telekomunikacije 1 T-NNP 2 A1

  Digitalne telekomunikacije 2 T-NNP 5 A1

  Digitalni SAU B-US 1 A1

  Obrada signala u telekomunikacijama T-NNP 1 A1

  Datum: 20.08.2014. godineVreme: 09,00 satiTehnolog.organ. polup.mater. i komponenti MS 1 A1

  Eksploatacija elektroenergetskih mrea EEN-NNP 3 A1

  Kvantna i statistika fizika M-NNP 6 A1Komponente snage M-NNP 1 A1

  Kontrola kvaliteta M-NNP 4 A1

  Projektovanje digitalnih integrisanih kola B-E 1 A1

  Elektromehaniko pretvaranje energije B-EEN 2 A1Elektromotorni pogoni B-EEN 9 A1

  Programski jezici B-RI

  R

  38

  1

  A1

  A1

  Zatita informacija B-RI 2 A1

  Detekcija signala u umu B-T 6 A1

  Testiranje i kvalitet softvera B-RI 3 A1

  Web programiranje

  B-RI

  B-T

  R-NNP

  14

  2

  4

  Lab

  Lab

  Lab

  Internet tehnologije T-NNP 2 Lab

  Merenja u optikim komunikacijama T-NNP 1 A1Sistemi za akviziciju podataka US-NNP 1 A1

 • 8/11/2019 satnica-ispita-18-08-23-08-septembar-2014

  3/4

  3

  Datum: 21.08.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Uvod u raunarstvo

  B

  C

  B-A

  B-B

  B-C

  2

  1

  11

  7

  10

  A1

  A1

  A1

  A1

  A1

  Upravljanje distributivnom mreom MS 2 A1

  Projektovanje RF i mikrotalasnih sklopova MS 2 A1

  Komponente i kola snage M 1 A1

  Algoritmi i arh.spec.ra.sistema R 2 A1Obrada video signala E-NNP 5 A1

  Elektroenergetske komponente EEN-NNP

  B-EEN

  1

  7

  A4

  A4

  Modeliranje elektrinih maina i pogona EEN-NNP 1 A4Senzori i pretvarai M-NNP

  B-M

  1

  7

  A4

  A4

  Digitalna obrada slike B-E 4 A1

  Projektovanje materijala za elektroniku B-M 1 A4

  Projektovanje tampanih ploa B-M 2 A4Modeliranje i simul mikroel. kom. i kola. B-M 3 A4

  Prepoznavanje uzoraka B-RI 13 A4

  Modulacione tehnike B-T 1 A4

  Optike mree B-T 2 A4Antene i antenski sistemi T-NNP 4 A4

  Proj.kom. i inf. sistema T-NNP 1 A4

  Teorija sistema US-NNP 1 A4

  Projektovanje informacionih sistema US-NNP 1 A1

  Uvod u informacione sisteme US-NNP 2 A1

  Datum: 22.08.2014. godineVreme: 09,00 satiSistemi virtuelne i proirene realnosti MS 1 A1

  Energetska elektronika E-NNP 1 A1

  Raunarska animacija II E-NNP 1 A1Sistemi za rad u realnom vremenu E-NNP

  B-E

  2

  2

  A1

  A1

  Nesimetrini reimi rada el. maina EEN-NNP 1 A1

  Metrologija elektrinih veliina

  M-NNP

  B-M

  B-EEN

  B-US

  US-NNP

  2

  5

  3

  2

  1

  A1

  A1

  A1

  A1

  A1

  Numerika analiza M-NNP 1 A1Integrisani senzori M-NNP 1 A1

  Elektrina i elektronska merenja B-E 3 A1Osnovi energetske elektronike B-E

  B-EEN

  6

  13

  A1

  A1

  Tehnike prenosa slike B-E 1 A1

  Inenjerka pedagogija 3 121

  Pedagoka psihologija 2 121

  Didaktika 7 121

  Metodika nastavnog rada 9 121

  Dokimologija 8 121

  Merenje neelektrinih veliina B-US 24 A1

 • 8/11/2019 satnica-ispita-18-08-23-08-septembar-2014

  4/4

  4

  Merenje neelektrinih veliina US-NNP 2 A1Uvod u softverko inenjerstvo R-NNP 3 A1

  Geometrijsko modelovanje R-NNP 1 A1

  Razvoj sist.softvera i sist. programiranje R-NNP 1 A1

  Elektromedicinska instrumentacija T-NNP 1 A1

  Modelovanje u telekomunikacijama T-NNP 2 A1

  Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi T-NNP 2 A1Beini pristup internetu T-NNP 1 A1Inteligentni sistemi i maine US-NNP 1 A1

  Datum: 23.08.2014. godineVreme: 09,00 satiBezbednost raunarskih mrea MS 5 A4Mikroprocesorska tehnika M

  B-E

  1

  5

  A4

  A4

  Akustika i psihoakustika E-NNP 4 A4

  Tehnika konverzije E-NNP 1 A4

  Multimedijalne komunikacije E-NNP 1 A4

  Metode obrade signala u muzici E-NNP 1 A4

  Signali i sistemi B-EB-M 68 A4A4

  Specijalni elektroenergetski pretvarai EEN-NNP 3 A4Transformatori i maine jednosmerne struje EEN-NNP

  B-EEN

  3

  19

  A4

  A4

  Prelazni procesi u elektrinim mainama EEN-NNP 1 A4Nanotehnologije M-NNP 1 A1

  Merenje u mikroelektronici M-NNP 1 A1

  Kamera i montaa B-E 2 233

  TV produkcija B-E 1 233

  Elektronska merenja

  B-EEN

  B-RI

  B-US

  US-NNP

  2

  4

  8

  1

  A1

  A1

  A1

  A1Diskretna matematika B-RI

  R-NNP

  72

  4

  A1

  A2

  Informacioni sistemi B-RI 2 A1

  Metodi i sistemi za obradu signala B-RI 6 A1

  Merenja u medicini B-US 3 A2

  Modeliranje i simulacija sistema T-NNP 1 A2

  Mikrotalasna kola i vodovi T-NNP 2 A2

  Kablovski i optiki komunikacioni sistemi T-NNP 1 A2Raunarske komunikacije T-NNP 2 A2Telekomunikacione mree T-NNP 2 A2

  Telemetrija US-NNP 3 A2