Transcript
 • 8/11/2019 satnica-ispita-15-09-19-09-oktobarski-rok-2014

  1/4

  1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U KOLSKOJ 2013/2014. GODINI

  ISPITNI ROK: Oktobarski

  PERIOD: 15.09.-19.09.2014.

  Datum: 15.09.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Naziv predmeta Grupa Br.Stud

  Sale

  Linearna algebra

  A

  B

  C

  7

  2

  4

  A2

  A2

  A2

  Matematika I

  B-A

  B-B

  B-C

  37

  36

  42

  A3

  A4

  A2

  Raunarstvo u oblaku MS 1 A2

  Tehnike i metode analize podataka MS 1 A2

  Senzori i pretvarai u vozilima MS 1 A2Struna praksa/timski projekat M-NNP 2 332

  Upravljanje procesima B-EEN

  B-US

  3

  3

  A2

  A2

  Datum: 15.09.2014. godineVreme: 14,00 sati

  Engleski jezik I

  EEN-NNP

  B-E

  B-M

  B-EEN

  B-RI

  B-US

  R-NNP

  1

  1

  3

  11

  4

  4

  1

  A4

  A4

  A4

  A4

  A4

  A4

  A4

  Engleski jezik II

  E-NNP

  B-E

  B-M

  B-EEN

  B-RI

  B-T

  B-US

  R-NNP

  US-NNP

  2

  2

  9

  5

  9

  3

  9

  4

  1

  A2

  A2

  A2

  A2

  A2

  A2

  A2

  A2

  A2

 • 8/11/2019 satnica-ispita-15-09-19-09-oktobarski-rok-2014

  2/4

  2

  Datum: 16.09.2014. godineVreme: 09,00 satiProjektovanje mikrosistema MS 1 A2

  Elektrine instalacije

  A

  EEN-NNP

  B-EEN

  1

  1

  30

  A2

  A2

  A2

  Testiranje i kvalitet softvera MS 3 A4

  Automobilska elektronika E-NNP 1 A2

  Zatita u elektroenergetici EEN-NNP

  B-EEN

  2

  4

  A2

  A2

  Fotografija B-E 3 233

  Mikrokontroleri B-E 4 A4

  Mikrokontroleri i programiranje

  B-M

  B-US

  US-NNP

  2

  12

  1

  A4

  A4

  A4

  Specijalne elektrine maine B-EEN 2 A2

  Pravni aspekti informatike R-NNP 1 A4

  Socijalni i pravni aspekti informatike B-RI 5 A4

  Digitalne telekomunikacije T-NNP 3 A4

  Digitalne telekomunikacije 1 B-T 3 A4Digitalne telekomunikacije 2 B-T 1 A4

  Digitalni SAU B-US 1 A4

  Osnovi analize signala i sistema B-RI 23 A4

  Obrada signala u telekomunikacijama T-NNP 1 A4

  Poluprovodnike komponente B-M 2 A2

  Mikrotalasni sistemi T 1 A4

  Datum: 17.09.2014. godineVreme: 09,00 satiHeterogene met.za obradu dig.signala MS 3 A2

  Princici softverskog radija MS 1 A2

  Tehnika i primena lasera MS 1 A2

  Elektromotorni pogoni EEN-NNP 9 A2

  Eksploatacija elektroenergetskih mrea EEN-NNP 3 A2

  Kvantna i statistika fizika M-NNP 3 A2

  Komponente snage M-NNP 1 A2

  Kontrola kvaliteta M-NNP 1 A2

  Objektno orjen.tehnike proj. sistema B-E 1 A2

  Elektromehaniko pretvaranje energije B-EEN 3 A2

  Elektromotorni pogoni B-EEN 4 A2

  Programski jezici B-RI 13 A2

  Zatita informacija B-RI 1 A2

  Detekcija signala u umu B-T 2 A2

  Web programiranje

  B-RI

  B-T

  R-NNP

  10

  1

  3

  Lab

  Lab

  Lab

  Sistemi za akviziciju podataka US-NNP 1 A2

  Osnovi optike B-M 1 A2

 • 8/11/2019 satnica-ispita-15-09-19-09-oktobarski-rok-2014

  3/4

  3

  Datum: 18.09.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Uvod u raunarstvo

  B

  B-A

  B-B

  B-C

  1

  7

  10

  6

  A2

  A2

  A2

  A2

  Osnovi raunarske tehnike SNP 1 A2

  Informacioni sistemi

  B-RI

  R-NNP

  T-NNP

  1

  2

  1

  A2

  A2

  A2

  Operativni sistemi

  Operativni sistemi

  B-RI

  R-NNP

  4

  1

  A2

  A2

  Prepoznavanje uzoraka B-RI 3 A2

  Distribuirani sistemi R-NNP 2 A2

  Digitalna elektronika

  E-NNP

  B-E

  B-RI

  B-T

  B-US

  R-NNP

  T-NNPUS-NNP

  2

  3

  16

  2

  15

  2

  31

  A3

  A3

  A3

  A3

  431

  431

  431431

  Radiokomunikacije E-NNP 1 A3

  Projektovanje RF i mikrotalasnih sklopova MS 1 A4

  Raunarski sistemi za merenje i kontrolu MS 1 A4

  Algoritmi i arh.spec.ra.sistema R 1 A2

  Elektroenergetske komponente EEN-NNP

  B-EEN

  2

  8

  A4

  A4

  Distributivne i industrijske mree B-EEN 13 A4

  Modeliranje elektrinih maina i pogona EEN-NNP 3 A4

  Senzori i pretvarai M-NNP

  B-M

  2

  6

  A4

  A4

  Projektovanje tampanih ploa B-M 2 A4

  Antene i antenski sistemi T-NNP 1 A4

  Mobilni komunikacioni sistemi T-NNP 1 A4

  Proj.kom. i inf. sistema T-NNP 2 A4

  Projektovanje informacionih sistema US-NNP 1 A2

  Uvod u informacione sisteme US-NNP 1 A2

  Upravljanje u robotici US-NNP 1 A4

 • 8/11/2019 satnica-ispita-15-09-19-09-oktobarski-rok-2014

  4/4

  4

  Datum: 19.09.2014. godineVreme: 09,00 satiSistemi virtuelne i proirene realnosti MS 1 A2

  Digitalna forenzika MS 1 A2

  Energetska elektronika E-NNP 1 A4

  Fizika i dijagnostika otkaza M-NNP 1 A4

  Sistemi za rad u realnom vremenu E-NNP

  B-E

  1

  7

  A4

  A4

  Metrologija elektrinih veliina

  M-NNP

  B-M

  B-EEN

  B-US

  US-NNP

  3

  4

  2

  3

  1

  A2

  A2

  A2

  A2

  A2

  Matematiki metodi u raunarstvu B-RI 40 A2

  Matematika 4 B-T 7 A4

  Numerika analiza M-NNP 3 A4

  Integrisani senzori M-NNP 1 A4

  Elektrina i elektronska merenja B-E 2 A4

  Osnovi energetske elektronike B-E

  B-EEN

  7

  16

  A4

  A4

  Izvori za napajanje B-E

  B-EEN

  1

  1

  A4

  A4

  Tehnike prenosa slike E-NNP 1 A4

  Inenjerka pedagogija 1 121

  Didaktika

  Didaktika

  1

  9

  121

  121

  Metodika nastavnog rada 1

  11

  121

  121

  Dokimologija 1

  8

  121

  121

  Struna praksa u nastavi 9 121

  SAU B-US 5 A2

  Merenje neelektrinih veliina B-USUS-NNP 112 A2A2

  Uvod u softverko inenjerstvo R-NNP 1 A4

  Elektromedicinska instrumentacija T-NNP 1 A4

  Beini pristup internetu T-NNP 2 A4


Recommended