Download pdf - Sastav I Struktira CFRP

Transcript
 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  1/10

  Sastav I struktira

  Ugljik element, alotropiija

  Proizvodnja

  Pan, procesi, video ???

  Osobine I testovi:

  Tehnoloke osobine, mehanike osobine

  Testovi: material pull off

  Zatezanje, pritisak, smicanje

  Uticaj okoline

  Nain pripreme smole za izradu orgonita

  epoxy smola ti je najkvalitetnije ljepilo dostupno u irokoj prodaji. Lijepi gotovo sve osim PVC -a i

  teflona. Inae je dvokomponentna i mijea se u omjeru 2:1 ili 1:1 (striktno potuj uputstva). Kad je

  ispravno aplicirana ima vrstou aluminija. Jednostavnija je i puno kvalitetnija od poliester smole. Ima

  jednu manu koju mora znat, nije otporna na UV zrake, tako da ono to je dugotrajno izloeno suncu

  vremenom se jednostavno raspadne ako nije zatieno UV filterom. Ukoliko je zatiena od sunca

  praktiki je vjena i gotovo otporna na sve. Mijeaj uvijek minimalne koliine jer je smola poprilino

  skupa a vrijeme upotrebe varira od 5 min do 2 sata, ovisi o smoli. Jako je vano da mijea tone

  omjere.

  Epoksidna smola najee dolazi u dvije kantice s dvije komponente: A i B, koje se mijeaju u omjeru

  1:2. Znai stavi se recimo 1dcl A komponente i 2dcl B komponente, zatim se sve dobro promijea i

  lijeva. Mijeanje je dosta vano jer se ovime pokree kemijska reakcija aktiviranja smole. Stoga ja

  katkad mijeam i minutu i vie. Prije stvrdnjavanja imate otprilike od 20minuta pa vie, to ovisi o

  okolonoj temperaturi. Ljeti ide bre, a zimi hladnije. Epoksidu obino treba puno vie da se stvrdne,

  ak i 24 sata. Poliester katkad bude gotov i nakon jednog sata. Prilikom stvrdnjavanja smjesa se dosta

  grije, stoga treba biti oprezan u izboru kalupa da se stijenke kalupa jednostavno ne rastope.

  Poliesterska smola se aktivira tzv. katalizatorom ili aktivatorom u omjeru od 1-2%. Obino se ljeti

  stavlja manje katalizatora, a zimi vie. Mijea se sve dok smola ne poprimi malo zuckastu boju, tada

  znai da se aktivirala (, koja inae dolazi plava, ali nakon stvrdnjavanja bude transparentna). Ne smije

  se pretjerati s stavljanjem katalizatora jer prilikom stvrdnjavanja poliester moe popucati to i nije

  neka tragedija za orgonit, ali ne izgleda lijepo. Poetnicima preporuam nabavu precizne vage i

  mijeanje malih koliina smole prije nego to se stekne iskustvo. Ja danas obino umijeam u

  plastinu posudu pola litre ili 6dcl i ulijem jednu mjericu katalizatora (ep) koji je otprilike od 9ml, to

  daje tono 1.5% i to zasad fino funkcionira.

  Za mijeanje koristim plastine mjerice za kuhinju od pola litre i manje. Imam odvojene mjerice za

 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  2/10

  epoksid i poliester. Jednom kad se epoksid stvrdne tad ga je skoro nemogue odvojiti od plastine

  posude, dok se poliester nakon dan dva moe laganim tuckanjem izbaciti iz mjerice. Stoga uvijek

  prilikom spravljanja orgonita osigurajte rezervni kalup gdje ete izliti viak smole da ne ostane

  bezveze u vaim mjericama.

  Mijeam plastinim licama, a katkad i drvenim tapiima. Koristim obavezno latex rukavice, jer se

  smola uvijek nekako nae na prstima i teko ju je oprati- Ne koristim maske jer s poliesterom radimna otvorenom, a s epoksidom u sobi, ali poto on ne smrdi kao poliester to mogu si priutiti.

  roizvodnja karbon-epoksidom

  Danas se kompozitna struktura napravljena od ugljinih vlakana i epoksidne smole koristi u svim podrujima tehnike iproizvodnji sportskih rekvizita, glazbala, vozila i letjelica, itd.

  Ideja nam je nizom lanaka skupiti to vie informacija iz ovog podruja tehnologije pa bi za poetak pokuali sa tomanje prie i informacija opisati osnovne metode rada sa ovom vrstom materijala.

  U osnovi danas se koristi nekoliko metoda proizvodnje karbon epoksida. Ovdje bi opisali nekoliko osnovnih metodakoje se danas koriste i one se mogu podjeliti na dva naina:

  - podjela prema pritisku koji se koristi prilikom otvrdnjavanja (suenja, peenja)- podjela prema nainu slaganja i pripremekompozitne strukture

  Ovdje emo opisati jedan od nainaproizvodnje koji se naziva vacuum bagging.

  Cijeli proces proizvodnje sastoji se od nekoliko faza. Prema gruboj podjeli moemo rei da su to: 1. faza pripreme laminata u kalupu2. faza slaganja elemenata za postizanje vakuma3. faza vakumiranja

  4. faza otvrdnjavanja odnosno suenja laminata

  U fazi pripreme laminata kako smo ve rekli imamo dva naina rada. Jedan je takozvani "wet lay up" odnosnoslaganje na mokro. To je nain u kojem se u kalup slau slojevi karbonskog platna i pri tom se svaki sloj premazuje ipaljivo natapa epoksidnom smolom.Drugi nain je da se u kalup slau slojevi karbonskog platna ve natopljeni epoksidnom smolom koja je dovedena u

  elirano stanje ili takozvani pre-preg sistem.Pre-pregsistem je sistem prethodne pripreme materijala na nain dase strojno natopi tkanje epoksidom, potom ga se strojno pakira izmeu dvije palstine folije i namota u rolu. Takopripremljena rola se stavi na nisku temperaturu kako ne bi dolo do stvrdnjavanja smole ve smola doe u stanjeeliranja i takva moe dugo vremena ostati na niskoj temperaturi prije upotrebe.

  Vie o pre-pregu nai eteu manualu koji moete pogledatiovdje.

  U fazi slaganja elemenata za vakumiranje se kalup u kojem je sloen laminat priprema za dovoenje pod atmosferskipritisak vakumiranjem.

  Pri tom se najee po rubu kalupa okolo naokolo priljepi dvostrano ljepljiva traka kontinuirano bez prekida, nalaminat se postavi porosno tkanje takozvani breather i slinim materijalom ili cjevicama povee sve pozicije ukalupu sa sredinjim breather-om kako nebi kod isisavanja zraka dolo do zaostajanj zraka i stvaranja depova.Ukoliko ostanu depovi zraka nee biti postinut vakum i na tim djelovima e ostati greke u materijalu.Zatim se postavi folija i priljepi se na ljepljivu traku. Kod kompliciranih kalupa je teko postaviti ravnu foliju da onasavreno prijanja pa je vano napomenuti da nije vano da folija estetski lijepo naljee na kalup, vano je da jekvalitetno zabrtvljena i da se iz nje isie sav zrak kako bi se postigao vakum. Potom se na foliju postavi prikljuak zavakum pumpu i prikljuak za manometar.

  Fazu vakumiranja smo namjrno odvojili jer je ona jako vana, ako ne i najvanija u cijelom procesu jer ukoliko:- nije postignut kvalitetan vakum

  http://www.lavender-ce.com/wp-content/uploads/guide-to-vacuum-bagging.pdfhttp://www.lavender-ce.com/wp-content/uploads/guide-to-vacuum-bagging.pdfhttp://www.lavender-ce.com/wp-content/uploads/guide-to-prepregs.pdfhttp://www.lavender-ce.com/wp-content/uploads/guide-to-prepregs.pdfhttp://www.lavender-ce.com/wp-content/uploads/guide-to-prepregs.pdfhttp://www.hexcel.com/NR/rdonlyres/230A6C2A-FDFA-4EC7-B048-E4EB28E3BC8C/0/PrepregTechnology2.pdfhttp://www.hexcel.com/NR/rdonlyres/230A6C2A-FDFA-4EC7-B048-E4EB28E3BC8C/0/PrepregTechnology2.pdfhttp://www.hexcel.com/NR/rdonlyres/230A6C2A-FDFA-4EC7-B048-E4EB28E3BC8C/0/PrepregTechnology2.pdfhttp://www.hexcel.com/NR/rdonlyres/230A6C2A-FDFA-4EC7-B048-E4EB28E3BC8C/0/PrepregTechnology2.pdfhttp://www.lavender-ce.com/wp-content/uploads/guide-to-prepregs.pdfhttp://www.lavender-ce.com/wp-content/uploads/guide-to-vacuum-bagging.pdf
 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  3/10

  - je postignut preveliki vakum- nije izisan sav zrak ispod folije-doe do odvajanja folije- doe do proputanja

  i pri tom je komad koji proizvodimo podvrgnut suenju izraeni komad moete baciti u smee. Postoji nekojiko stvarina koje treba paziti i na taj nain ete se prilino osigurati da nee doi do greaka. Pritom napomenimo da tednjana kvaliteti materijala za vakumiranje moe biti kobna, jer kad jednom ubacite kalup u pe i ako ste sve odradili kako

  treba ovisni ste i o tome da se folija ne odvoji zbog loe kvalitete, ako do toga doe ostaje vam jedino da komadispeete do kraja kako on prilikom bacanja u smee nebi bio tetan za okoli.

  Kada je sve pripremljeno i vakumirano ostaje vam samo da kalup ubacite u pe za suenje i osuite ga onako kakopropisuje proizvoa epoksida. Podjela prema pritisku koju smo ranije napomenuli javlja se u ovoj fazi, a radi se otome da kalup moete staviti u autoklav i podvrgnuti ga dodatnom vanjskom pritisku do 6 bara ili ba staviti u pe bezdodatnog pritiska i osuiti ga pod atmosferskim pritiskom od 1 bar koji je postignut vakumom. Pritisak vakumom i/ilidodatni pritisak je potreban kako bi se iz laminata istisnuo viak smole i na taj nain dobio tanji i vri laminat. Svakiod ova dva postupka ima svoje prednosti i mane pa emo ih posebno i obraditi.

  Napomenimo da se sav materijal i oprema moe pronai uYaht Center Adriatickoji je predstavnik zaWestSystemi iji katalog nahrvatskom jeziku moete pogledatiovdje.

  I na kraju pogledajte jedan kvalitetan video uradak kako bi sve gore reeno objedinili slikom.

  http://www.yachtcenter.hr/proizvodjac/west-system/proizvodihttp://www.yachtcenter.hr/proizvodjac/west-system/proizvodihttp://www.yachtcenter.hr/proizvodjac/west-system/proizvodihttp://www.wessex-resins.com/http://www.wessex-resins.com/http://www.wessex-resins.com/http://www.wessex-resins.com/http://www.yachtcenter.hr/pdf/brosura/5_1.pdfhttp://www.yachtcenter.hr/pdf/brosura/5_1.pdfhttp://www.yachtcenter.hr/pdf/brosura/5_1.pdfhttp://www.yachtcenter.hr/pdf/brosura/5_1.pdfhttp://www.wessex-resins.com/http://www.wessex-resins.com/http://www.yachtcenter.hr/proizvodjac/west-system/proizvodi
 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  4/10

 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  5/10

 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  6/10

 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  7/10

 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  8/10

 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  9/10

  POLIAKRONITRIL

  Most industrial acrylonitrile is produced bycatalyticammoxidationofpropylene,also known as the

  Sohio process. In 2002, world production capacity was estimated at 5 million tonnes per

  annum.[1][2]

  Acetonitrile and hydrogen cyanide are significant byproducts that are recovered for

  sale.[1]

  In fact, the2008-2009 acetonitrile shortagewas caused by a decrease in demand for

  acrylonitrile.[3]

  2CH3-CH=CH2+ 2NH3+ 3O2 2CH2=CH-CN + 6H2O

  In the Sohio process,propylene,ammonia,and air (oxidizer) are passed through afluidized bed

  reactorcontaining the catalyst at 400510 C and 50200 kPag. The reactants pass through the

  reactor only once, before being quenched in aqueous sulfuric acid. Excess propylene, carbon

  monoxide, carbon dioxide, and dinitrogen that do not dissolve are vented directly to the

  atmosphere, or are incinerated. The aqueous solution consists of acrylonitrile, acetonitrile,

  hydrocyanic acid, and ammonium sulfate (from excess ammonia). A recovery column removes

  bulk water, and acrylonitrile and acetonitrile are separated by distillation. Historically, one of the

  first successful catalysts wasbismuth phosphomolybdatesupported on silica as a

  heterogeneous catalyst. Further improvements have since been made.[1]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Catalysthttp://en.wikipedia.org/wiki/Catalysthttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoxidationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoxidationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoxidationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Propylenehttp://en.wikipedia.org/wiki/Propylenehttp://en.wikipedia.org/wiki/Propylenehttp://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acetonitrile#Acetonitrile_shortage_in_2008.E2.80.932009http://en.wikipedia.org/wiki/Acetonitrile#Acetonitrile_shortage_in_2008.E2.80.932009http://en.wikipedia.org/wiki/Acetonitrile#Acetonitrile_shortage_in_2008.E2.80.932009http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-3http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-3http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-3http://en.wikipedia.org/wiki/Ammoniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Oxygenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Oxygenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Oxygenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Waterhttp://en.wikipedia.org/wiki/Waterhttp://en.wikipedia.org/wiki/Waterhttp://en.wikipedia.org/wiki/Waterhttp://en.wikipedia.org/wiki/Propylenehttp://en.wikipedia.org/wiki/Propylenehttp://en.wikipedia.org/wiki/Propylenehttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Fluidized_bed_reactorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Fluidized_bed_reactorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Fluidized_bed_reactorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Fluidized_bed_reactorhttp://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bismuth_phosphomolybdate&action=edit&redlink=1http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bismuth_phosphomolybdate&action=edit&redlink=1http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bismuth_phosphomolybdate&action=edit&redlink=1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bismuth_phosphomolybdate&action=edit&redlink=1http://en.wikipedia.org/wiki/Fluidized_bed_reactorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Fluidized_bed_reactorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Propylenehttp://en.wikipedia.org/wiki/Waterhttp://en.wikipedia.org/wiki/Oxygenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-3http://en.wikipedia.org/wiki/Acetonitrile#Acetonitrile_shortage_in_2008.E2.80.932009http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-ullmann-1http://en.wikipedia.org/wiki/Propylenehttp://en.wikipedia.org/wiki/Ammoxidationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Catalyst
 • 5/24/2018 Sastav I Struktira CFRP

  10/10

  crylonitrile is highly flammable and toxic. It undergoesexplosivepolymerization.The burning

  material releases fumes ofhydrogen cyanideandoxides of nitrogen.It is classified as aClass 2B

  carcinogen(possibly carcinogenic) by theInternational Agency for Research on

  Cancer(IARC),[4]

  and workers exposed to high levels of airborne acrylonitrile are diagnosed more

  frequently with lung cancer than the rest of the population.[5]

  Acrylonitrile increases cancer in high dose tests in male and female rats and mice.[

  http://en.wikipedia.org/wiki/Explosivehttp://en.wikipedia.org/wiki/Explosivehttp://en.wikipedia.org/wiki/Polymerizationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Polymerizationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Polymerizationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_cyanidehttp://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_cyanidehttp://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_cyanidehttp://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioxidehttp://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioxidehttp://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioxidehttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IARC_Group_2B_carcinogenshttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IARC_Group_2B_carcinogenshttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IARC_Group_2B_carcinogenshttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IARC_Group_2B_carcinogenshttp://en.wikipedia.org/wiki/International_Agency_for_Research_on_Cancerhttp://en.wikipedia.org/wiki/International_Agency_for_Research_on_Cancerhttp://en.wikipedia.org/wiki/International_Agency_for_Research_on_Cancerhttp://en.wikipedia.org/wiki/International_Agency_for_Research_on_Cancerhttp://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-4http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-4http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-4http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-5http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-5http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-5http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-6http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-6http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-6http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-6http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-5http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile#cite_note-4http://en.wikipedia.org/wiki/International_Agency_for_Research_on_Cancerhttp://en.wikipedia.org/wiki/International_Agency_for_Research_on_Cancerhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IARC_Group_2B_carcinogenshttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IARC_Group_2B_carcinogenshttp://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioxidehttp://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_cyanidehttp://en.wikipedia.org/wiki/Polymerizationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Explosive

Recommended