Download pdf - Reseni Ispitni Zadaci 25

Transcript
 • 7/21/2019 Reseni Ispitni Zadaci 25

  1/7

  MEHANIKA TEKUCINA

  29. oujka 2012.

  1 Rezervoar je napunjen tekucinama Pl = 700 kg/m3i

  P

  = 900 kg/m3kao to je prikazano na slici. Potrebno je

  izracunati tlakove u tockama A, B, C, DiE. Nacrtati

  horizontalni i vertikalni dijagram hidrostatskog tlaka na dio

  konture rezervoara A-B-C-D-E te izracunati vrijednost

  ukupne hidrostatske sile koju trebaju preuzeti spojna

  sredstva u tockama B i E. Zadatakje ravninski (racunati na

  Im irine rezervoara).

  ,r im .r im

  ,f

  2m

  (20 bodova)

  -

  2) Iz rezervoara se cjevovodom s pumpom

  P

  voda doprema do stambenog naselja. Potreba za vodom iznosi

  Ql = 120 Vs a zahtijevani tlak u manometru M na samom kraju cjevovoda iznosi 7.5 bara. Sve cijevi su promjera

  Dl =30 cm, a apsolutna hrapavost cijevi iznosi e = 0.03 mm. Odrediti potrebnu snagu pumpe NI. ako je koeficijent

  iskoristivosti 11=0.7te nacrtatienergetskui piezometarskuliniju.Pretpostavitipotpunoturbulentnireimtecenja.

  Nakon nekog vremena, potreba za vodom se popela za 50 uz isti zahtijevani tlak na kraju cjevovoda, a zbog

  inkrustacije (taloenja kamenca u cijevima) smanjio se efektivni promjer cijevi na D = 25 cm, dok se apsolutna

  hrapavost cijevi povecala na 82= 0.5 mm. Izracunati novu potrebnu snagu pumpe

  N

  uz isti koeficijent iskoristivosti

  11

  =

  0.7da bi sezadovoljilinovonastaliuvjeti.

  (

  '

  . (25 bodova)

  Zadano je: c;UL=0.6; c;KOU = 0.2; LI = 50 m; L = 80 m; H = 8m; H = 25 ffi'

  ~KOU

  o O

  O O

  MiO O

  ~KOU

  ~~-----------------------------

  ----------

  ------------

  -

  I JJ. IO.5m

  A

  Pl

  2m

 • 7/21/2019 Reseni Ispitni Zadaci 25

  2/7

  MEH NIK TEKU IN 29. oujka 2012.

  3 Odredite horizontalnu silu na branu jedinicne irine B = 1 m i protok vode kroz temeljni ispust promjera D.

  Pretpostavite strujanje idealne tekucine.

  20 bodova

  Zadanoje:

  HI = 5m ;

  H2=

  0.8 m;

  H3=

  1.9 m;

  D

  = 0.3 m

  Zdenci ZI i Z2 te piezometri

  PI

  i

  P2

  postavljeni su u vodonosnik pod tlakom. Izmedu zdenaca nalazi se vodotok.

  Potrebno je odrediti snienja u piezometrima

  Pl

  i

  P2.

  20 bodova

  Zadanoje: k = 0.001 m/s;

  L

  = 100m;

  M= lOm debljina vodonosnog sloja ;

  Q

  =

  0.02 m3/s; Q2

  =

  0.01m3/s

  R

  = 250m radijus utjecaja zdenaca ;

  L U2 U2 L

  1

  o

  Teorija 15 bodova

  1. to su to hidraulicki glatke, a to hidraulicki hrapave cijevi

  2. toje to potencijal Girinskog?

  3. Skiciraj strujnu mreu kod zdenca uz vodotok.

  4. Pokai kojaje veza izmedu brzine na modelu i brzine u prirodi kod Froudeove i Reynoldsove slicnosti.

 • 7/21/2019 Reseni Ispitni Zadaci 25

  3/7

  2m

  - - -

  -it~-

  (E , :

  -

  -

  c

  -

  >

  I

  --.)0-

  I

  >-

  fA = -J- o >

  (~== fA

  ?c ~ f A + j 1 . .J - 2

  OIf . ,01 - r;

  ( S

  0r3 . 3, . - 1/ 5 i-

  -

  44 63

  - 13 6

  -

  -

  3 0/ t r -1f lA..

  ..---:::----

  - -[

  r l

  -t- r

  p

  c

  + fe-

  -

  +

  .

  ::::::

  },03 -+ l. 1,H. -t 1 1 S2

  -

  - :/t

  /

  --b

  -

  2,S+ lJ/

 • 7/21/2019 Reseni Ispitni Zadaci 25

  4/7

  o o

  o o

  i

  O .o~::J1

  0,0)

  \f:1= 1,+0 vo.. I)

  ~ r L,

  + Ll + li, -ILd + I

  f>LI

  + ~

  J

  )-1

  o O 1

  (

  )

  S Q+- g()+~o~+A:J

  +

  0,3

  T

  ) - 0,2 -r 1

  )

  ~V1 ::::S~..f- +6,L,5 + O,171-(Orf>+ L T >,2 T ~ r 1,l + 3- 0(7- + )

  tt

  p

  == ;f1~

  s 5 CM

  1 I

  f

  J ~1 H?1

  ~

  vf

  - - -

  -

  0(002 ~

 • 7/21/2019 Reseni Ispitni Zadaci 25

  5/7

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  1,6,'

  (

  ,m; l ) )

  =- 13 -t t-61) T - (JI'

  + .

  3.)0 +

  7.20

  -r

  1.0,1

  -+-'

  l

  .

  ,g

  1 D,1S

  \t1 =-

  > 1- 1-G

  Cr) -r

  I f 0,,,-

  Z,:r

  TO,' -r-1)

  4-P1:::: 1>1(37-

  -

  J

  g

  t1.z H-PL

 • 7/21/2019 Reseni Ispitni Zadaci 25

  6/7

  -

  -

  := fG--(

  Vi

  - V1) -t-

  - 1- 0, J5 ( O{ I ~ O n) + 1

 • 7/21/2019 Reseni Ispitni Zadaci 25

  7/7

  \j

  \lo

  J

  ,

  ~I ,\

  ..,

  I I

  ~ . O