Transcript
 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  1/47

  MINISTERUL EDUCA IEI AL REPUBLICII MOLDOVAȚ

  UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNA IONALĂȚ

  Catedra TEHNOLOGII INFORMA IONALE Ț 

  RAPORT

  al stagiului de practică

   

  Practica

  Studeta

  Specialitatea

  Aul de studii

  !rupa

  L"cul practicii

  Data stagierii#

    De la

    P$a la

  C"ducăt"rul practicii

  de la ui%ersitate

  C"ducăt"rul practicii

  de la c"legiu

    C&i iău '()*ș

  1

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  2/47

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  3/47

  Capitolul I Informații despre compania unde a avut locpractica de stagiere

  1.1 Despre companieC"+paia DAAC S,ste+ Itegrat"r

  -ace parte di grupul de c"+paii DAAC. iș  acti%ea/ădi aul )00*1 Astă/i. DAAC S,ste+

  Itegrat"r este cea +ai +are c"+paie aut"&t"ă.

  care acti%ea/ă $ calitate de ela2"rat"r al pr"dusel"r s"-t3are iș  itegrat"r +ultiser%ice $d"+eiul Te&

  "l"giil"r C"+uica i"aleț   iș  I-"r+a i"ale1ț

  4 cadrul c"+paiei acti%ea/ă +ai +ult de )*( de c"la2"rat"ri de cali-icare $altă. care i5ș

  au -ăcut studiile $ Eur"pa. A-rica

  de Sud. arileț  CSI. iș  care p"sedă e6perie ăpr"-esi"alăț  $ d"+eiile c"respu/ăt"are ale TIC1

  Siste+ul calită iiț  $ e-ectuarea pr"iectel"r iș  ela2"rarea pr"dusel"r s"-t3are este certi-icatc"-"r+ sta

  dardel"r ISO

  0(()#'(((. iar ser%iciul de sup"rt te&ic este ela2"rat c"-"r+stadardului ITIL1 4 Cetrul de $%ă ăț

  +7t. creat $ cadrul c"+paiei DAAC S,ste+ Itegrat"r. se

  iț  cursuri de istruire iș  certi-icare după pr"gra+ele VUE1

  D"%adă a succesel"r c"+paiei DAAC S,ste+

  Itegrat"r este cre tereaș  sta2ilă a2ee-iciului. precu+ iș  lărgirea tereului de acti%itate. care s5

  a e6tis pe terit"riul Rusiei.Asiei Mi8l"cii iș  a alt"r ăriț  CSI1

  1. Istoria !ompaniei

  C"+paia DAAC S,ste+ Itegrat"r S1R1L1 a -"st -"dată $ aul '((9

  ca e6tidere ac"+paiei DAAC Siste+ SRL :i -ace parte di grupul de c"+paii DAAC5;er+es1

  Ist"ria c"+paiei $cepe $ aul )00*1 De

  la $ceputul acti%ită

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  4/47

  • O2Aut&"ri/ed Dell Reseller?=

  • Pri+ul pr"iect c"+ple6 de li%rare :i istalare a ec&ipa+etului de calcul petruAcade+ia

  de Ad+iistrare Pu2lică=

  )009

  • O2Micr"s"-t Dealer?=

  • Se+area ac"rdului de parteeriat cu c"+paia APC=

  • Participarea la e6p"/i

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  5/47

  • 4ceputul c"la2"rării cu c"+paia OFI# istruirea pers"alului. "rgai/area ser%ice5cetrului p

  etru deser%irea pr"dusel"r OFI. $c&eierea uuiac"rd e6clusi% de distri2uit"r "-icial al c"+pa

  iei OFI=

  • O2

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  6/47

  ala c&eie? a RISC5S,ste+s. Su Micr"s,ste+s :i Oracle Data2ase=

  o Li%rări c"+ple6e :i sup"rt te&ic c"rp"rati% petru sta

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  7/47

  • 4-ii area c"+paiei DAAC Siste+ pe 2a/a Departa+etului TI al DAAC5;er+es S1A=ț

  • O2la c&eie? a siste+el"r de ser%er pe 2a/a ser%erel"r :i re

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  8/47

  • Reali/area pr"iectului c"+ple6 de istalare a ec&ipa+etel"r de telec"+uica

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  9/47

  • I+ple+etarea pr"iectului pri%id c"+ple6ul de &ard5 :i s"-t3are petru aut"+ati/area

   pr"ducerii pa:ap"artel"r c"-"r+ c"+e/il"r !u%erului Repu2licii F$rg$/e. lasarea

  Cetrului de calcul :i a reAll"Card?1 S"lu)C 4trepridere?=

  • 4c&eierea ac"rdului de distri2uit"r cu c"+paia P"l,c"+=

  • A -"st "2APC Aut&"ri/ed Dep"t Repair Ser%ice Ceter?=

  '((

  &

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  10/47

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  11/47

  • Reali/area pr"iectului >Registrul de Stat al CirculaRegistrul Epide+i"l"gic de Stat? G crearea siste+ului de $registrare :i

  c"tr"l a răsp7dirii 2"lil"r i-ece5C"t a asigurării s"ciale? G per+ite accesul pri iteret a

  c"tri2ua2ilil"r :i pers"ael"r asigurate la datele c"tului di siste+ul asigurării s"ciale=

  11

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  12/47

  • 4c&eierea ac"rdului de distri2uit"r cu c"+paia B"sc&=

  • 4c&eierea ac"rdului de distri2uit"r cu c"+paia PlusteH=

  • O2

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  13/47

  • Recerti-icarea siste+ului de +aage+et al calită

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  14/47

  C"+paiil"r di d"+eiul TIC ATIC. $ parteeriat cu Pr"iectul USAID Cre:terea

  C"+petiti%ităE5Rep"rtig? 5 plat-"r+a ui-icată petru -"r+area :i

  depuerea rap"artel"r electr"ice. care se pre/ită de către $treprideri :i "rgai/aRegistrul de Stat al Ac&i/i

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  15/47

  Cisco Systems G este liderul ic"testa2il $ r7dul pr"ducăt"ril"r de pr"duse :i

  te&"l"gii petru re

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  16/47

  iid parteer 2r"/ al SAP BusiessO28ects DAAC SSTEM Itegrat"r "-eră " ga+ă largă de

  s"lu

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  17/47

  -iltrare a tra-icului Je2Sese pr"te8ea/ă c"tra peric"lel"r iteret. cu+ ar -i pr"gra+ele spi" :i alte

  s"-t3are dăuăt"are1 Pr"tec

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  18/47

  Trend icro G lider +"dial $ d"+eiul pr"ducerii ati%iru:il"r de re

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  19/47

  • securitatea i-"r+a

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  20/47

  • MOLDINCONBANF S1A1

  • PROCREDITBANF S1A1

  • VICTORIABANF S1A1

  • UNIVERSALBANF S1A1

  2ndustire

  • !rupul de $treprideri Ui" e"sa $ M"ld"%a

  • Cetrele aut" DAAC

  • R"+Petr"l5M"ld"%a

  • M"ld"%a5!a/

  • [Apă5Caal C&i:iăuQ

  • [ra/elu

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  21/47

  • Miisterul A-aceril"r E6tere

  • Miisterul Mucii si Pr"tec

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  22/47

   pr"iectului1 Istruirea este $depliită at7t -ără a $trerupe pr"cesul de 2a/ă al lasării pr"iectului. c$t

  :i la cursuri de istruire special "rgai/ate1

  Pe l7gă istruirea di pr"iecte. cetrul de studiere DAAC S,ste+ Itegrat"r des-ă:"ară cursuri.

  "rietate pe pr"duse s"-t3are tira8ate di 2"6e :i pe te&"l"giile &ard3are1

  Pe pr"pria 2a/ă. cetrul de studiere pr"pue ur+ăt"arele cursuri de istruire1

  • 45 Cetrul de Istruire Aut"ri/at1 Istruirea utili/at"ril"r :i a pr"gra+at"ril"r1

  • Oracle1 Ela2"rarea :i ad+iistrarea 2a/ei de date Oracle )(g

  • 5 Pricipiile de c"struire a re

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  23/47

  Calculat"r per-"r+at de +asă cu u pr"cess"r i. la care a -"st istalat s"-tul Micr"s"-t Visual Studi"

  '()(. -ra+e3"rH5ul ASP1Net MVC a -"st istalat aparte de"arece $ pac&etul de 2a/ă e6ista d"ar

  ASP1Net MVC '. SL Ser%er C"+pact 1(1

  . Introducere 0n 2#.3et )4! 5!67

  Patter5ul M"del5Vie35C"tr"ller MVC separa " aplicatie i trei c"+p"ete

   pricipale# +"delul M"del. %i/uali/area Vie3 si c"tr"ller5ul C"tr"ller1

  ASP1NET MVC este u ra+e3"rH itegrat cu trasaturile e6istete ale ASP1NET si este

  de-iit i a+espace S,ste+1Je21M%c1

  ra+e3"rH5ul MVC iclude ur+at"arele c"+p"ete#

   Figura 1 G C"+p"etele MVC

  odel1 O2iectele +"del sut par i ale aplica iei ce i+ple+etea/ă l"gica petruț ț

  d"+eiul de date al aplica iei1 Adesea. "2iectele +"del regăsesc i +e+"rea/ăț ș

  starea +"delului itr5" 2a/ă de date1

  !ie-s1 Vie35urile sut c"+p"ete ce a-isea/ă ele+etele di iter-a ă cuț

  utili/at"rul UI1 4 +"d "2i uit acestea c" i te6t2"65uri. c"+2"2"65uri.ș ț

  list%ie35uri. etc1 L"gica UI apar ie %ie35ului1ț

  Controllers1 C"tr"ller5ele sut ele+ete ce +aipulea/ă iputul de la utili/at"r.

  iteracti"ea/ă cu +"delul i selectea/ă u %ie3 petru a a-i a re/ultatele1ș ș

  23

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  24/47

  Iteractiuea cu utili/at"rul este gesti"ată de c"tr"ller1

  Procesul de executie al unei a"licatii !C 8C9:

  Cererile catre " aplicatie Je2 2a/ată pe ASP1NET MVC trec pritr5u "2iect

  ;rlRoutingodule. "2iect ce este u +"dul ;TTP1

  M"dulul parsea/ă cererea i deter+iă calea de ur+at r"ute selecti"1ș

  U "2iect [r"uteQ este " ista ă a uei clase ce i+ple+etea/ăț Route&ase. i $ +"dș

  "2i uit este " istată a claseiș Route1 Dacă "2iectul ;rlRoutingodule u p"ate

  deter+ia " cale petru a c"tiua. cererea este returată către pr"cesul ASP1NET sau

  IIS1

  Di "2iectul Route selectat. "2iectul ;rlRoutingodule "2 ie u "2iectț

  2Route.andler. "2iect ce este as"ciat cu "2iectul Route1 I +"d "2i uit. itr5"ș

  aplicatie MVC. acesta %a -i " ista ă a claseiț 3cRoute.andler1 Ista aț

  2Routehandler crea/ă u "2iect 2.tt".andler i ii tras+ite "2iectulș 2.tt"Context1

  I+plicit. ista aț 2.tt".andler petru MVC este "2iectul 3c.andler1 O2iectul

  3c.andler %a selecta c"tr"ller5ul ce %a trata cererea1

  Rutarea

  Se -"l"se te " ta2ela de rutare petru a trata cererile ce apar1ș

  Rutarea di ASP1NET este -"l"sită de ASP1NET MVC1

  Met"da -"l"sită este RegisterRoutes $ care se adaugă " itrare $ RouteCollection

  -"l"sid +et"da a"Route1 C"dul se plasea/ă $ !l"2al1asa6 $ cadrul apelului +et"dei

  A""lication

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  25/47

  C"tr"ller5ul este resp"sa2il cu tratarea iput5ului de la utili/at"r raspude la

  iterac iuile utili/at"rului cu aplica ia1ț ț

  C"tr"llerul c" ie l"gica des-ăsurarii aplica iei1ț ț

  U c"tr"ller este " clasă al cărei u+e tre2uie să se ter+ie "2ligat cu Controller 1

  !ie-s

  Ac iuile e6puse +ai sus de către c"tr"ller sut#ț  Index ] e6act ca ide61&t+l ^ iș

   About 1

  View ete e!"i#alent !u o pagin$%

  Vie35urile tre2uiesc create i l"ca ia c"rectăț B !ie-s.ome2ndex#as"x

  Petru -iecare ac iue e6istă u %ie3 cu acela i u+e i e6tesia 1asp6 plasat $ direct"rulț ș ș

  !ie-snume

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  26/47

  sec iuea este "pti"ală sau u11ț

  Vie3s5urile p"t adăuga sectiui -"l"sid ur+at"rul c"d #

  Gsection footer

  >

  %E Pagina su%sol aici @%E ?

  Creare Rute 8C9:

   Ne pr"pue+ să creă+ " rută u+ită &log i care să trate/e cereri de -"r+aș

  Arc&i%eentr' date. ude [etr, dateQ este de tip Data caledaristică1

  Ruta se crea/ă $ -i ierul !l"2al1asa61ș

  !apitolul III Descrierea procesului de stagiere

  ".1 !on(gurarea mediului de programare

  Petru $ceput a+ istalat s"-t3are5ul Visual Studi" '()( se istalea/ă cu %ersia de ASP1Net MVC '

  deaceia a+ istalat pri Je2 Plat-"r+ Istaller ASP1Net MVC . SL Ser%er C"+pact 1(1

  După ce -ace i clic Istala i istru+etul Je2 Plat-"r+ Istaller %a -i $cărcat i istalarea %a $cepeț ț ș

  ASP1NET MVC. $+preuă cu t"ate celelalte c"+p"ete ecesare1

  26

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  27/47

   Figura ' G Je2 Plat-"r+ Istaller

  Je2 Plat-"r+ Istaller istalea/ă t"ate istru+etele ecesare petru %ersiuea de Visual Studi"

  27

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  28/47

  ". !rearea primei aplicații )4!

  A+ crea u "u pr"iect MVC este u pr"ces si+plu 5 de la tastarea di Visual Studi" '()( +eiul ile

  i ier. la selectarea ele+et "u pr"iect "u pr"iect. acest +eiu1 După ter+iarea acest"r pa i aș ș

  apărut -ereastra Ne3 pr"8ect cu+ este arătat $ -igura K11

   Figura K 5 Ne3 pr"8ect

  Petru a crea " aplica ie. %"+ -"l"si li+2a8ul de pr"gra+are C b ast-el $c7t. $ pa"ul di parteaț

  st7gă a casetei de dial"g. a+ selectat Visual C b. i ap"i su25Je21 E6istă +ai +ulte te+plate5uriș

  disp"i2ile petru crearea de aplicatii 3e2. dar petru acest e6e+plu. a+ ales u a2l" ASP1NETș

  MVC Je2 Applicati"1

  După a+ dat la e6ecu ie aplica ia apăs7d c"+2ia ia de taste Ctrl * sau apăsa i $ +"d repetatț ț ț ț

  De2ug De2ug di 2ara de istru+ete de pr"gra+ Visual Studi". i ap"i clic pe Start1 Acest lucru %aș

  $cepe ASP1NET De%el"p+et Ser%er. iar aplica ia se desc&ide $tr5u 2r"3ser 3e2. i+plicit. a a cu+ț ș

  se arată $ igura 1

  2!

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  29/47

   Figura  G Aplica ia e6ecutatăț

  "." !lase de controler 'i metode de acțiune

  4 ASP1NET MVC c"tr"lerele sut repre/etate ca clase care +" teesc de la C"tr"ller clasă deș

   2a/ă. $ care +et"dele idi%iduale u+ite ac iui $ MVC c"respud cu URL5adresele speci-ice1ț

  Petru a ilustra +"dul $ care -uc i"ea/ă acest lucru. %"+ c"sidera " ;"+eC"tr"ller clasă. careț

  este situat $ c"tr"l"ril"r de pr"iectul "stru1 C"dul petru această clasă este pre/etată $ ur+ăt"area

  $registrare1

  *isting 4 B Clasa ;"+eC"tr"ller 

  using System.Web.Mvc;

  namespace Guestbook.Controllers

  {

  public class HomeController : Controller

  {

  public ActionResult n!e"#$

  {

  %ie&'ag.Message ( )Mo!i*y t+is template to ,ump-start);

  return %ie$;

  public ActionResult About#$

  {

  %ie&'ag.Message ( )/our 0uintessential. . . );

  2&

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  30/47

  return %ie$;

  ".$ !onversia -89 adreselor 0n acțiune

  M"dul $ care -ra+e3"rH5ul de-ie te +"dul de a c"%erti URL5adresă $tr5" ac iue speci-icăș ț

  c"tr"ler se a-lă $ RegisterR"utes +et"da. situate $ -i ierul !l"2al1asa61 Această +et"dă deter+iăș

  rutarea pe care a2l"ul URL5adresă este c"%ertit la u "perat"r sau u c"tr"ler de ac iue1ș ț

  Reali/are a acestei +et"de este pre/etat +ai 8"s1

  *isting IB 4registrarea R"utel"r 

  public static voi! RegisterRoutes#RouteCollection routes${

  routes.gnoreRoute#){resource.a"!1{2pat+n*o)$;

  routes.MapHttpRoute#

  name: )3e*aultApi)4

  route5emplate: )api1{controller1{i!)4

  !e*aults: ne& { i! ( Route6arameter.7ptional

  $;

  routes.MapRoute#

  name: )3e*ault)4

  url: ){controller1{action1{i!)4

  !e*aults: ne& { controller ( )Home)4

  action ( )n!e")4 i! ( 8rl6arameter.7ptional

  $;

  ".% !rearea :a;ei de date

  Petru a crea " 2a/ă de date. a+ -ăcut clic dreapta pe -"lderul APP\DATA i a+ selecta Add. i ap"iș ș

  a+ -ăcut clic pe Ne3 Ite+1 O -ereastră de dial"g Add Ne3 Ite+. $ care a+ selectat tipul de 2a/ă dedate SL Ser%er C"+pact Data2ase a a cu+ este arătat $ igura *1ș

  39

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  31/47

   Figura * G Ba/a de date

  SL Ser%er C"+pact este " "uă 2a/ă de date si+pli-icată. care p"t -i -"l"site ca aplica ii 3e2 iț șaplica ii desHt"p1ț

  4 c"tiuare a+ adăugat u ta2el la 2a/a de date1 Petru a -ace acest lucru. a+ tastat du2lu clic pe+"use5ul pe 2a/a de date "u creată !uest2""H1sd-. după care sa desc&ide $ Ser%er E6pl"rer1 Dupăa+ -ăcut clic dreapta pe u ele+et di ta2elele Ser%er E6pl"rer i a+ ales Create Ta2le. a a cu+ esteș șarătat $ igura 91

  31

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  32/47

   Figura 9 G Crearea Ta2elei

  !uest2""HEtries ta2ela. c" ie c"l"ae 5 ID5ul. u+ele de utili/at"r. a+ lăsat i itrări $ cartea deț ș"aspe i. +esa8ul l"r. i data la care au -"st adăugat +esa8ul1ț ș

  32

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  33/47

   Figura G Date di ta2el

  AdJugarea modelului

  M"del de aplica ie ț  !uest2""H este -"arte si+plu 5 a%e+ e%"ie d"ar de " sigură clasă. care %a$truc&ipa itrarea "astră cartea de "aspeti1 A+ u+it această clasă !uest2""HEtr,. a+ adăugat $d"sarul M"dels di pr"iectul creat ateri"r. precu+ i adăugarea de c7te%a pr"prietă i#ș ț

  public class Guestbook9ntry

  {

  public int ! { get; set;

  public string ame { get; set;

  public string Message { get; set;

  public 3ate5ime 3ateA!!e! { get; set;

  33

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  34/47

  Petru a per+ite utili/area Etit, ra+e3"rH petru a adăuga clasa D2C"te6t1 Clasa D2C"te6t este" a2strac ie de Etit, ra+e3"rH. care e per+ite st"carea i preluarea datel"r1 A+ creat " clasăț șu+ită !uest2""HC"te6t. care este. de ase+eea. $ d"sarul M"dele de pr"iectul "stru aplicare1Puerea $ aplicare a acestei clase este pre/etată $ Listarea de +ai 8"s1

  *isting 7B Clasa D2C"te6t

  using System.3ata.9ntity;

  namespace Guestbook.Mo!els

  {

  public class GuestbookConte"t : 3bConte"t

  {

  public GuestbookConte"t#$

  : base#)Guestbook)${

  public 3bSetGuestbook9ntry< 9ntries { get; set;

  ".& !rearea 'i ad

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  35/47

   Figura  G Adăugarea C"tr"lerului

  După ce a+ tastat clic pe Add. "ul c"tr"ller sa desc&is $ edit"rul pr"gra+ului Visual Studi"A+

  adăugat " "uă +et"dă de ac iue $ c"tr"lerul. pe care " u+i+ Create. a a cu+ se arată +ai 8"s1ț ș

  *isting KB C"tr"ler !uest2""HC"tr"ller cu ac iueaț  Create

  using System.Web.Mvc;

  namespace Guestbook.Controllers

  {

  public class GuestbookController : Controller

  {public ActionResult Create#$

  {

  return %ie$;

  4 caseta de dial"g Add Vie3 per+ite să cree+ cu u uri ă "i pre/etări. i a sta2ilit uele setăriș ț șui%ersale1

  35

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  36/47

   Figura 0 G Add Vie3

  După adăugarea uui -i ier Create1cs&t+l a+ adăugat u +arc&er. care %a per+ite utili/at"ril"r săș p"ste/e u c"+etariu i cartea de "aspe i. a a cu+ se arată +ai 8"s1ț ș

  *isting LB C" iutul +et"dei Createț

  ={%ie&'ag.5itle ( )A!! ne& entry);

  +><*orm met+o!()post) action())<

  *iel!set<6lease enter your name:br 1<input type()te"t) name()ame) ma"lengt+()>??) 1<br 1<br 1<6lease enter your message:br 1<te"tarea name()Message) ro&s()@?) cols()?)<

  36

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  37/47

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  38/47

   {

  private GuestbookConte"t B!b ( ne& GuestbookConte"t#$;

  public ActionResult n!e"#$

  {

  var mostRecent9ntries (

  #*rom entry in B!b.9ntries

  or!erby entry.3ateA!!e! !escen!ing

  select entry$.5ake#>?$;

  %ie&'ag.9ntries ( mostRecent9ntries.5oist#$;

  return %ie$;

  public ActionResult Create#$

  {

  return %ie$;

  DHttp6ostE

  public ActionResult Create#Guestbook9ntry entry$

  {

  entry.3ateA!!e! ( 3ate5ime.o&;

  B!b.9ntries.A!!#entry$;B!b.SaveC+anges#$;

  return Re!irect5oAction#)n!e")$;

  De ase+eea. este e%"ie petru a crea " repre/etare c"respu/ăt"are petru această ac iue1 Diț"u. " ast-el de repre/etare p"ate -i creat pri du2lu5clic pe 2ut"ul di dreapta al +"use5ului cu

   pri%ire la ac iuea de Ide6 i selectarea +eiul c"te6tual Add Vie3 petru a crea -i ierul $tr5"ț ș șl"ca ie c"respu/ăt"are Ide61cs&t+l1 C"dul petru acest puct de %edere este. după cu+ ur+ea/ă#ț

  *isting B A-i ea/ă cartea de "aspetiș

  ={

  %ie&'ag.5itle ( )ist);

  +><

  p<

  a +re*()1Guestbook1Create)

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  39/47

  Petru a %edea re/ultatul -ace+ clic pe " "uă ac iue $ su2direct"rul !uest2""HIde61 Re/ultatulțde ie ire este pre/etată $ igura ))1ș

   Figura )) G Cartea de "aspe iț

  ".> #ersonali;area aspectului+ vederii folosind mac,ete

  Repre/etări pe care le5a+ %ă/ut +ai $aite . iclud c" iut care este speci-ic petru -iecare pagiăț$ parte1 Aspectul pagiii de e6e+plu . +eiul i titlul este de-iit $ structură1 Aspectul p"ate -ișaplicat petru a putea -"l"si geerice ele+etele de iter-a ă utili/at"rului care sut c"+ue petruțt"ate pagiile dacă utili/a i %ersiui ateri"are ale ASP1NET MVC i ASP1NET Je2 "r+s . acestaț șeste u aspect aal"gic +aster Page Master Pages 1 Să e uită+ la +"dul $ care pute+ sc&i+2aaspectul la aplica ia a-i ea/ă u titlu di-erit i ele+ete de +eiu supli+etare petru a %i/uali/aț ș ș$registrările de carte de "aspe i . a a cu+ se arată $ igura )) 1ț ș

  3&

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  40/47

   Figura )' G Mac&etul re$"it

  Petru a edita " aplica ie aspect de pagiă. desc&ide+ -i ierul \La,"ut1cs&t+l. situat $tr5uț șsu2direct"r Vie3sS&ared1 C" iutul acestui -i ier este pre/etată $ Listarea de +ai 8"s1ț ș

  *isting B Mac&etul -"l"sit $ +"d i+plicit

  37C5/69 +tml<

  +tml lang()en)<+ea!<

  ...

  1+ea!<

  bo!y<

  +ea!er<

  !iv class()content-&rapper)<

  !iv class()*loat-le*t)<

  p class()site-title)<

  =Html.Actionink#)your logo +ere.)4

  )n!e")4 )Home)$

  1p<  1!iv<

  !iv class()*loat-rig+t)<

  section i!()login)<

  Hello4 span class()username)

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  41/47

   1!iv<

  1+ea!er<

  !iv i!()bo!y)<

  =Ren!erSection#)*eature!)4 re0uire!: *alse$

  section class()content-&rapper main-content clear-*i")<

  =Ren!er'o!y#$

  1section<

  1!iv<

  *ooter<

  ...

  1*ooter<

  1bo!y<

  _&t+l`

  ".? 2tudierea 4ieDateDictionar@

  Pricipalul istru+et -"l"sit petru a tras+ite i-"r+a ii despre repre/etarea +"delț

  Vie3DataDicti"ar,1 4+preuă cu alte cadre MVC ASP1NET MVC -"l"seste u dic i"ar. $ sc"pul deț

  a "-eri p"si2ilitatea de a tras+ite " ac iue de c"tr"l $ "rice repre/etare a "2iectel"r de i-"r+areț

  i +"dele1 Cu a8ut"rul dic i"arului. pute+ trece la %i/uali/area c7t +ai +ulte "2iecte după cu+ esteș ț

  ecesar. $ sc"pul de a5l a-i a $ +"d c"respu/ăt"r1ș

  Petru a a-i a i-"r+a ii detaliate despre itrările cartea de "aspeti de pe ecra se p"ate trece u "2iectș ț

  de tip !uest2""HEtr, direct. a%7d $ %edere. după cu+ se arată +ai 8"s1

  public class Guestbook9ntry

  {

  public int ! { get; set;

  public string ame { get; set;

  public string Message { get; set;

  public 3ate5ime 3ateA!!e! { get; set;

  *isting B Ac iuea S&"3ț

  public %ie&Result S+oint i!$

  {

  var entry ( B!b.9ntries.in!#i!$;

    bool +as6ermission ( 8ser.!entity.ame (( entry.ame;

  %ie&3ataD)+as6ermission)E ( +as6ermission;

  return %ieentry$;

  41

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  42/47

  *isting 4QB "l"si+ i-"r+a ii Vie3Data petru a ascude liH5uriț

  p<

  ={

  bool +as6ermission ( #bool$ %ie&3ataD)+as6ermission)E;

  =i* #+as6ermission$

  { =Html.Actionink#)9!it)4 )9!it)4 ne& {i! ( Mo!el.!$

  =Html.Actionink#)'ack to 9ntries)4 )n!e")$

  _p`

  Detalii pagia de itrări $ cartea de "aspe i igura )K1ț

   Figura )K G Cartea de "aspe iț

  ".1A ('area datelor din model 0n pre;entare

  De "2icei. petru a a-i a i-"r+a iile c" iute $ pre/etare. este p"si2ilitatea de a utili/a uș ț ț;t+l;elper. care a8ută petru a asigura " repre/etare +"del petru geerarea ulteri"ară a ;TML5

   pagii1 4 listigul de +ai 8"s1

  *isting 44B A-i area iregistrată $ repre/etarea creată ateri"r ș

  +><

  42

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  43/47

  !l<!t

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  44/47

  ".11 Bemplate/uri Cditoror 'i Displa@or

  D"uă seturi de te+plate5uri. care a -"st la s-7r itul sec iuea ateri"ară. $+păr it $ editare a2l" iș ț ț ș ș+"del de a-i are1 Aceste +"dele sut geerate pri ur+ăt"arele +et"de#ș

   ;t+l1Displa,Message ;t+l1Displa,"r+ ` +1Message ;t+l1Displa,"rM"del ;t+l1Edit"rUserNa+e ;t+l1Edit"r"r+ ` +1UserNa+e ;t+l1Edit"r"rM"del

  De"arece pagia C&age Pass3"rd Sc&i+2are par"lă. este si+plu de a geera -"r+a de editare

   pute+ -"l"si Edit"r"rM"del +et"da1

  *isting 47B Utili/area uui +"del si+plu de Edit"r"rM"del

  =using #Html.'eginorm#$$ { J<

  !iv<

  *iel!set<legen!

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  45/47

    D3ata5ype#3ata5ype.6ass&or!$E

  D3isplay#ame ( )e& pass&or!)$E

  public string e&6ass&or! { get; set;

  D3ata5ype#3ata5ype.6ass&or!$E

  D3isplay#ame ( )Con*irm ne& pass&or!)$E

  DCompare#)e&6ass&or!)4 9rrorMessage ( )5+e ne& pass&or!) K

  ) an! con*irmation pass&or! !o not matc+.)$E

  public string Con*irm6ass&or! { get; set;

  Capitolul IV   Be,nica securitatii si protectiei muncii

  4 c"respudere cu te&ica securită

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  46/47

  $treprideri. răspuderea se ata:ea/ăad+iistrat"rului1C"ducăt"rul $trepriderii este "2ligat să

  cearăde la lucrăt"ri respectarea regulil"r de securitateatiicediară. $ ca/uri e6cep

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  47/47