Transcript
Page 1: Raport La Practica Tehnologica

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

Colegiul Politehnic din mun. Chişinău

Catedra:

LA PRACTICATEHNOLOGICĂ

A efectuat: ........................................... Ciornei Radu

A verificat:...........................................

Chişinău 2011

CUPRINS:

INTRODUCERE................................................................................................. 4

Page 2: Raport La Practica Tehnologica

1. CARACTERISTICI ALE COMUTAŢIEI ELECTRONICE...... 5

2. FUNCŢIILE GENERALE ALE COMUTAŢIEI............................. 6

3. COMUTAŢIA TEMPORALĂ ŞI TRANSMISIUNEA

NUMERICĂ........................................................................................................ 8

4. SUPERIORITATEA COMUTAŢIEI ELECTRONICE............... 11

5. BIROUL ECHIPAMENT RURAL........................................................ 13

6. DISPOZITIVELE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA LEGĂTURILOR

TELEFONICE............................................................... 14

7. SECTORUL REŢELE............................................................................... 15

8. TELEFONIA.................................................................................................. 16

9. INTERNETUL.............................................................................................. 17

10. CENTRALA TELEFONICĂ „TOPEX URBAN”...................................... 18

11. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII............................................... 20

12. CLASIFICARE A CABLURILOR DE

TELECOMUNICAŢII.................................................................................... 21

13. SIMBOLIZARE. NOTARE. ................................................................. 21

14. CONSTRUCŢIE......................................................................................... 22

15. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII URBANE ......................... 24

16. CONDIŢII TEHNICE ............................................................................. 24

17. CABLURILE DE TELECOMUNICAŢII INTERURBANE..... 25

18. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII DE CENTRALĂ............ 25

19. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII DE MINĂ.......................... 26

20. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII COAXIALE..................... 26

21. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII CU FIBRE OPTICE..... 27

22. PROTECŢIA CABLULUI TELEFONIC. PUNEREA LA

PĂMÎNT............................................................................................................... 28

23. TIPURI DE FIBRE OPTICE. CLASIFICAREA........................... 29

24. FIBRA MONOMOD................................................................................. 30

25. COMPONENTELE SISTEMULUI COMUNICAŢIILOR PRIN FIBRE OPTICE.

DESTINAŢIA..................................................... 31

26. COMPONENTELE SISTEMULUI DE COMUNICAŢII PRIN FIBRE

OPTICE.................................................................................... 33

27. SURSE DE RADIAŢIE OPTICĂ ŞI „MOE”................................... 34

2

Page 3: Raport La Practica Tehnologica

INTRODUCERE

Încă din cele mai vechi timpuri omenirea a căutat soluţii de transmitere a informaţii

la distanţă. Ruguri aprinse în locuri înalte, stafete, clopote, tobe, buciume au reprezentat

multe vremuri o soluţie de comunicare. În 1790 francezul Clande Chappe propune

telegraful optic, realizat dintr-un catarg înalt de 4.55 m, pe care erau fixate indicatoare

mobile, a căror poziţie putea fi văzută de la mare distanţă. În anul 1837, Samuel Morse

înventează alfabetul care-i poartă numele şi care reprezintă prima codificare binară, cu

puncte şi l in i i , a literilor. Alfabetul Morse a permis transformarea simplă şi directă a

caracterelor în semnale electice. Sistemul de comunicaţii bazat pe acest principiu s-a

numit telegraful electric. În 1876 a urmat telefonul lui Graham Bell.

La începutul secolului XX sa declanşat o nouă revoluţie în telecomunicaţii.

Înventarea triodei, оn 1906 de către Lee de Forest a dus la întroducerea pe scară largă a

electronicii în telecomunicaţii. Astfel s-a deschis calea realizării de staţii de comunicaţii

radio, capabile să transmită masage fără a avea o conexiune fizică între emiţator şi

receptor. Utilitatea unor asemenea sisteme a fost sesizat mai întâi în sfera aplicaţiilor

militare, pentru că mai apoi, prin anii 1920 să apară primele staţii de radiodifuziune

comerciale. Începînd cu anii 1950, marcaţi de apariţia tranzistorului, a circuitelor

integrale şi de întrarea оn era cosmică, telecomunicaţiile au intrat într-o nouă eră.

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor corespunzătoare, sau extins la scara mondială

fascilităţile de transport a unor volume impresionante de date folosind infrastructuri

performante cablate, pe fibra optică sau radio (reţele fără fir, sateliţi de comunicaţii). În

acest context a devenit posibil accesul utilizatorilor individuale la serviciile publice de

date, deservite de o infrastructură mondiala de comunicaţii cunoscută sub denumirea de

Internet. Acest concept înclude atît infrastructura cît şi tehnologiile de comunicaţii

aferente precum şi ansamblu serviciilor asociate acestora: accesul la informaţii text sau

grafice, transfer de fişiere, mesageria electronică dar şi altele mai recente cum ar fi

telefonia digitală, vidio la cerere.

3

Page 4: Raport La Practica Tehnologica

1. CARACTERISTICI ALE COMUTAŢIEI ELECTRONICE

Comutaţia electronica a devenit o realitate tehnica in dezvoltarea sistemelor

destinate echiparii reţelelor de telecomunicaţii.

Pentru a defeni comutaţia electronica, se poate afirma ca ea constituie aplicaţia

tehnicii electronice in comutaţia telefonica. Totuşi, aceasta definiţie trebuie precizata

amintind mai întâi care sunt funcţiile esenţiale ale comutaţiei telefonice; apoi trebuie

arătat modul in care electronica intervine pentru a realiza aceleaşi funcţii cu metode noi.

După cum se ştie, domeniul schimburilor de informaţii este format din trei părţi:

-transmisiunea, adică transportul semnalelor electrice care reprezintă

informaţia:

-comutaţia, adică dirijarea spre corespondentul desemnat;

-informatica, sau prelucrarea acestei informaţii la plecare, la sosire şi în cursul

desfăşurării comunicaţiei.

În telefonia clasică s-a pus accentul pe primele două aspecte, transmisiunea si

comutaţia, deoarece tratarea informaţiilor de selecţie permitând indrumarea

comunicaţiilor era considerate ca inclusa in echipamentele de comutaţie.

Odată cu revoluţia tehnologica adusa de comutaţia electronica, s-a admis ca nu

exista o diferenţa sensibilă de structura între problemele de decizie şi de manipulare a

informaţiilor necesare comutaţiei şi acela care se întîlnesc în informatica. De aici rezultă

apropierea între două tehnici, care se traduce prin apariţia sistemelor cu program

înregistrat şi constitue una din caracteristicile comutaţiei electronice. Este de la sine

înţeles că centralele telefonice electronice vor fi comandate de maşini organizate precum

sunt calculatoarele electronice, fiind similare acestora în unele privinte, cu excepţia

anumitor organe (ca de exemplu, reţeaua de conexiune).

Principiul comenzii prin program înregistrate permite dezvoltarea comutaţiei

electronice, introductând în centralele telefonice la nivelul organelor de decizie, un

element de flexibilitate necunoscut până acum.

În domeniul transmisiunilor, trebuie menţionată apariţia noţiunii de transmisiune

numerică, în special sub forma modulaţiei impulsurilor în cod sau PCM (Puise Code

Modulation). Orice informaţie poate fi pusă sub formă numerică cu o precizie

4

Page 5: Raport La Practica Tehnologica

satisfăcătoare. În acest scop este suficient să se funcţioneze periodic semnalul care o

reprezinta, făcând astfel ca fiecărui esantion să-i corespundă un cod numeric.

Întrucât aceasta reprezentare de informaţii sub forma de trenuri de impulsuri binare

are un caracter universal, este posibil să se efectueze comutaţia la însuşi nivelul

elementului binar prin tehnici multiplexării şi a comutaţiei temporale.

Aceasta constituie o caracteristica de baza a comutaţiei electronice; totuşi,

comutaţia numerică temporală reprezintă numai una din posibilităţile de a realiza reţeaua

de conexiune a unei centrale telefonice, o alta posibilitate fiind comutaţia spaţială care

urmează o linie mai tradiţională, prin folosirea unor puncte de conexiune atribuite

fiecărei comunicaţii.

2. FUNCŢIILE GENERALE ALE COMUTAŢIEI

În cadrul centralelor telefonice sunt realizate în diverse moduri o serie de funcţii

principale de comutaţie.

Prima funcţie constă în supravegherea tuturor liniilor de intrare pentru recunoaştere

solicitărilor de convorbiri, la ridicarea microreceptorului. Releul de apel asociat fiecărei

linii acţionează un organ comun însărcinat cu identificarea liniei chematoare şi cu

conectarea sa temporară la un organ receptor, denumit registru.

După aceasta, releul de apel este deconectat şi se trimite abonatului tonul de

formare a numărului.

A doua funcţie a comutaţiei execută înregistrarea numărului format la disc de

abonatul chemator. Registrul primeşte, analizează şi decodifică cifrele primite, după care

decide îndrumarea apelului. Desi în sistemele moderne, determinarea deranjamentelor

este asistata de dispozitive de test automate, ea necesita prezenta unei maini de lucru

specializate şi se face încă frecvent prin reglaje manuale. Supravegherea funcţionării şi

observarea traficului centralei se pot efectua de către organe specializate construite în

acest scop.

Pentru a permite funcţionarea satisfăcătoare a unui centru de comunicaţii, trebuie să

se manipuleze o cantitate de informaţii de natura foarte diversă, care pot fi clasificate în

cele patru categorii de mai jos.

a) Date de transmis, care se referă fie la comutaţia telefonică, fie la comutaţia

datelor. Ele pot fi deci analogice (convorbiri sau date adaptate la calea telefonică

5

Page 6: Raport La Practica Tehnologica

prin modemuri) sau numerice (date binare sau informaţii codificate), nefiind însă

în general prelucrate de reţeaua de telecomunicaţii; dimpotrivă, se urmăreşte ca

ele să fie transmise integral de la postul terminal la cel corespondent. Pe parcurs

pot apărea modificări ale suportului informatiei, însă la sosire ea este redata

fidel.

b) Semnalizarea terminala, care consta din informaţiile schimbate între postul

terminal şi centrala automată de racordare a acestui post. În sensul post terminal

spre centrala, ele permit ca exploatoarele să primească şi să interpreteze în timp

real cererea de serviciu (ridicarea microreceptorului) sau de sfârşit de serviciu

(punerea microreceptorului pe furca), formarea numărului postului chemat şi

răspunsul la apel.

În sens invers, ele indică progresul apelului, comanda unei unităţi periferice

efectuându-se prin distribuitoare: tonul pentru formarea numărului, starea de

ocupare, curentul de sonerie, răspunsul abonatului chemat (inversiunea

bateriei), impulsurile pentru plata taxei.

Intre semnalele care ies şi cele care intră în centrala există o deosebire esenţială;

dacă centrala poate decide asupra semnalelor de plecare, ea nu le stăpâneşte pe

cele de sosire şi trebuie să fie organizată pentru a le accepta şi interpreta în timp

real. Aceasta înseamnă a le recunoaşte cu o întârziere de maximum câteva

miimi de secundă, independent de numărul mare de surse de supravegheat.

Pentru a avea noţiunea clară asupra ordinului de mărime a fluxului de informaţii

incident, se menţionează ca la stabilirea unei comunicaţii trebuie sa se

recunoască cel puţin 80 tranziţii elementare pe linii, ceea ce într-o centrala de

10.000 linii, corespunde la circa 1.000 elemente aleatoare pe secunda.

c) Semnalizarea internă, care cuprinde datele de exloatare,

informaţiile care descriu o centrala automata şi sectoarele înconjurătoare sub

forma implicita sau explicta (numărul de linii racordate, tipul liniilor,

discriminări diverse, reguli de indrumare) şi în general programul, adică

metodele de aplicat în relaţiile dintre diverse organe. Ea cuprinde de asemenea

informaţii cu caracter temporar, datele de selecţie, instrucţiunile necesare pentru

stabilirea unei comunicaţii (numărul chemat, elemente pentru calculul taxei) si

informaţii de stare; deoarece numeroase comunicaţii ocupă simultan reţeaua,

6

Page 7: Raport La Practica Tehnologica

trebuie sa se cunoască starea de disponibilitate a organelor, stadiul de

desfăşurare a fiecărei comunicaţii şi să se asigure în permanenţa superviziunea.

d) Semnalizarea externă constituie ultima categorie de informaţii, conţinând toate

semnalele schimbate la distanţa între centralele automate care constituie o reţea

interconectată. Aceasta semnalizare reprezintă un adevărat limbaj, desi foarte

rudimentar, căci comporta puţine „cuvinte”, dar poseda o sintaxa, deoarece

sensul atriburii unui „cuvânt” depinde adesea de ceea ce 1-a precedat.

Ansamblul mesajelor posibile este denumit „cod de semnalizare”. Există mai

multe tipuri de coduri (zecimal, multifrecventa, etc); in comutaţia

electromecanică, semnalizarea este de tipul descentralizat.

Deoarece in comutaţia electronică se dispune de organe logice de comanda

puternice şi centralizate, acestea sunt prevăzute cu posibilitatea de a dialoga

direct. În acest scop, calculatoarele de comanda ale centralelor distante se

conectează printr-un canal de comanda de transmisiune a datelor de

semnalizare, denumit „canal semafor”.

Aceasta semnalizare externa centralizată prezintă două avantaje: o economie

considerabila de material în jonctoarele circuitelor şi un vocabular de semnale

mult mai bogat, oferind în consecinţă largi posibilităţi de exploatare.

3. COMUTAŢIA TEMPORALĂ ŞI TRANSMISIUNEA NUMERICĂ

În comutaţia temporală, legătura nu este stabilită în permanenţa în cursul

comunicaţiei, ci are loc în mod periodic, în intervale foarte scurte. Acesta permite ca de

fiecare data să se transmită un esantion al modulaţiei; multiplexand esantionarile în timp,

acelaşi link poate fi utilizat ca suport simultan pentru circa 30 comunicaţii.

Comutatorul temporal are deci rolul de a transporta un esantion din convorbirea

care soseşte pe o linie multiplex de intrare, spre calea temporală determinată de o linie

multiplex de ieşire. El trebuie deci să îndeplinească două operaţii distincte:

- un transfer fizic (spaţial) de la un multiplex la celălalt;

- o schimbare a poziţiei în timp, care se obţine făcând ca esantionul să rămână

într-o memorie tampon timp de o fracţiune din ciclul 125 pe o linie multiplex

de intrare, spre calea temporala determinată de o linie multiplex de ieşire.

7

Page 8: Raport La Practica Tehnologica

Având în vedere marile avantaje prezentate de tehnica temporală, este interesant să

se analizeze relaţia strânsă care apare intre tehnica transmisiunii numerice şi comutaţia

temporală.

Pentru a mări eficacitatea circuitelor baza de transmisiuni, s-a căutat de multa

vreme să se combine cel mai mare număr posibil de semnale independente (spre

exemplu convorbiri telefonice) într-un suprasemnal, prin procedeul multiplexării. Până

în anul 1960 nu s-a utilizat practic decât multiplexarea în frecvenţa pe suportul comun a

cărui banda de trecere este foarte largă; prin caracterul lor analogic, aceste sisteme

necesită multă atenţie atât la punerea in funcţiune cât şi în exploatare.

După aceea a apărut sistemul de multiplexare bazat pe modulaţia prin impulsuri şi

codificare sau „multiplex PCM”; principiul sau este de a produce multiplexarea în timp a

semnalelor esantionate, valoarea fiecărui esantion fiind apoi codificata sub forma de

număr binar din opt cifre (se pot distinge 256 niveluri diferite).

Semnalul electric proventi din microfon în timpul unei convorbiri telefonice este

esantionat, măsurat şi codificat. Aceasta analiza instantanee, repetată cu o frecvenţa

mare (8 kHz), furnizează o serie importanta de numere, al căror ansamblu constituie

codificarea numerică a convorbirii. Aceste numere exprimate în cod binar au o forma

analoaga aceleia a semnalelor provenite din calculatoare, putând fi transmise în mod

identic.

La capătul opus al legăturii telefonice, frecvenţa de esantionare (circa 8.000 de ori

pe secunda) este suficientă pentru că reconvertirea acestor valori cuantificate în trepte de

curent proporţionale, să permită reconstituirea cuvintelor emise, ca şi cum comunicaţia

ar fi fost stabilită printr-o legătura telefonică clasică de înaltă calitate.

Prin efectuarea analizei mai multor convorbiri la viteza foarte mare, se obţin

grupuri de numere sau cuvinte, care, inseriate într-o ordine determinată, constituie o

serie de impulsuri, un „cadru” sau o „trama” analoaga formatului mesajelor care sunt

schimbate între calculatoare.

La recepţie, orientarea diferitelor cuvinte ale fiecărei trame conform ordinei lor

„temporale” de sosire, permite reproducerea convorbirilor emise.

Poziţia atribuită în trama esantioanelor succesive ale aceleiaşi convorbiri este

denumită „calea temporală”. Numărul acestor căi, definit prin numărul de cuvinte al

tramei, exprimă capacitatea multiplexului.

8

Page 9: Raport La Practica Tehnologica

În conexiunea PCM, fiecare comunicaţie de intrare este definită prin poziţia sa în

trama, iar, destinaţia sa este impusă la ieşire. Scopul comutaţiei este de a permite unui

abonat să intre în legătura cu corespondentul dorit.

În telefonia clasică, conexiunea între un abonat chemător şi un abonat chemat este

realizată prin poziţionarea organelor mecanice, comandată de formarea numărului la

disc.

În comutaţia temporală, formarea numărului are ca scop fixarea - pe durata

comunicaţiei - a adresei spre care vor trebui să fie orientate esantioanele de cuvinte

succesive ale unui corespondent.

Aceste esantioane sunt întroduse într-un loc determinat al tramelor unei legături

PCM, care intra într-o centrala automata. Funcţia de conexiune constă din compunerea

unor noi trame de legaturi PCM, în care fiecare dintre aceste esantioane este transferată

în locul afectat chematului, în cursul întregii durate a comunicaţiei.

În modulaţia PCM, pentru a transmite un semnal telefonic pe o cale multiplex de 4

kHz, spre exemplu, trebuie scurs un flux de elemente binare la viteza de 64 kbit/s.

Acesta este în concordanţa cu formula lui Shannon care exprimă astfel cantitatea de

informaţii ce pot fi transmise pe un circuit dat:

D= ?Flog (l+S/N),

?F = lărgimea de banda a semnalului;

S/N = raportul semnal/zgomot.

Pentru o cale telefonică multiplexată în frecvenţa de 4 kHz

?F = 4 kHz, iar S/N = 50 dB, rezultă:

D = 4.000 x 3 x 5 = 60 kbit/s.

Avantajul principal al procedeului PCM constă în realizarea unei calităţi superioare

a transmisiunii prin faptul că aceasta nu este sensibilă la distorsiunea lineară; de

asemenea nu se produc zgomote sau diafonie, aşa cum este cazul liniilor de transmisiune

curente şi - spre exemplu - al sistemului cu modulaţie în amplitudine. În fond,

suprasemnalul este un semnal binar, deci regenerarea impulsurilor care îi compun este

uşoară chiar când ele au suferit pe parcurs deformaţii importante; este suficient că la

sosire să se poată recunoaşte prezenta sau absenta lor.

De asemenea, tehnica numerică conduce la reducerea costurilor; costul unei căi

PCM este de 1,7 ori mai mic decât costul în tehnica analogică.

9

Page 10: Raport La Practica Tehnologica

Utilizarea regeneratoarelor de semnale asigură o reproducere mai exactă între două

amplificări (2 dB faţă de 15 dB epntru un circuit analogic trecând printr-un centru de

tranzit).

Deteriorările raportului semnal/zgomot nu se insumează ca în cazul tehnicii

analogice. Trebuie totuşi menţionat că procentele de erori se adaugă, fapt care poate fi

însa evitat prin utilizarea unui rapot S/N convenabil pentru fiecare circuit.

Sistemul PCM oferă o mai bună folosire a suporturilor de transmisie existente, cum

ar fi perechile simetrice utilizate în general în transmisiunile de joasă frecvenţă. El

permite mărirea de 15 ori a capacităţii lor de transmisie.

O altă consecinţă fundamentală a avantajelor sistemului de transmisiuni PCM este

posibilitatea de a folosi reţele de telecomunicaţii integrate, capabile să prelucreze

comunicaţii telefonice (sub forma de cuvânt codificat în PCM) sau date binare cu

diferite viteze.Într-adevăr, codificarea PCM nu este decât o formă de numerizare a

informaţiei, iar forma numerică este forma cea mai universală a informaţiei.

4. SUPERIORITATEA COMUTAŢIEI ELECTRONICE

Pe lângă flexibilitatea de adaptare a comutaţiei electronice, ea prezintă posibilităţi

de modificare a condiţiilor de exploatare, de introducere a unor funcţiuni noi, de

ameliorare a metodelor de gestiune. Pentru organele de exploatare, avantajele sunt

următoarele:

- frabicatie îmbunătăţită prin normalizare mai avanşată a echipamentelor şi

utilizarea unor componente de mare răspândire;

- instalarea mai uşoară din cauza testului automat (folosind calculatoare de

comanda);

- reducerea volumului instalaţiilor în raportul 2...5;

- cost redus al primei instalaţii;

- întreţinere redusă şi uşurată prin înlocuirea cu elemente anfisabile;

- creşterea fiabilităţii şi deci reducerea costurilor de întreţinere;

- modificări de exploatare uşurate, cu ajutorul programelor. În afară de acestea,

gestiunea reţelei va fi uşurată şi va deveni posibilă realizarea economică a

serviciilor esentiale bunei funcţionări a reţelei ca: observarea detaliată a

10

Page 11: Raport La Practica Tehnologica

traficului, executarea de statistici, modificarea îndrumării, supravegherea

calităţii serviciului.

În organizarea reţelei, se vor putea introduce îndrumări preferentiale ale traficului,

in funcţie de solicitări. Reţelele de comutaţie electronică pot fi organizate fie în schema

dispersata, fie în schema cu mai multe nivele.

În reţele dispersate, primele etaje de concentrare a liniilor din reţeaua de conexiune

a centralelor respective, sunt transferate în centrul de greutate al grupului de abonaţi

distanţi; funcţionarea elementului de selecţie îndepărtat (concentrator sau satelit)

depinde de centrul principal şi centrele satelit.

În reţelele cu mai multe nivele, fiecare centrala păstrează funcţiile de scurgere a

traficului în timp real (prelucrarea apelurilor etc.), urmând ca într-un centru specializat

să fie transferate funcţiile de exploatare, gestiune, contabilitate, etc.

Se prevede de asemenea că valorile costurilor anuale de exploatare şi întreţinere vor

scădea la 3% din costul primei instalări, faţă de 7... 10% la sistemele crossbar.

Pentru abonaţi, comutaţia electronică este avantajoasă în special la ameliorarea

calităţii serviciului:

- siguranţa comunicaţiei prin utilizarea unor componente mai fiabile;

- rapiditatea selecţiei, datorită în special îmbunătăţirii semnalizării;

- calitatea transmisiei, foarte constantă în cadrul reţelei numerice.

De asemenea, abonaţii vor putea beneficia în mod economic de o mulţime de

servicii care nu se întâlnesc încă în reţeaua telefonică publică ca:

- formarea prescurtată a numărului, care permite obţinerea unor abonaţi

distanţi predeterminaţi fără a compune numărul întreg;

- transferul (în scopul ca legătura să ajungă la un alt post);

- înregistrarea apelului;

- conferinţa între trei sau mai multe posturi etc.

5. BIROUL ECHIPAMENT RURAL

Acest birou cuprinde toate staţiile telefonice rurale care sunt conectate cu staţia

principală EWSD prin cablu de tipul KCПП de cupru. În raion sunt de asemenea cîteva

puncte cu care se face conectarea cu fibră optică. Comeşti, Drujba, Condrăteşti, acestea

reprezintă nişte centrale de tranzit. Centralele telefonice care realizează legăturile

telefonice la nivel rural sunt:11

Page 12: Raport La Practica Tehnologica

Tipurile de centralelor rurale

1) DATSK-50/200 tip Cros-Bar

Sunt centrale de tip mai vechi care pot asigura un număr de abonaţi de la 50 la 200,

în activitate acum la S.A. „MOLDTELECOM” Anenii Noi sunt 4 astfel de staţii, dar în

viitorul cel mai apropiat ele vor fi înlocuite cu altele mai noi şi mai performante.

2) TOPEX-1000D

Acest model de centrală este semi digitală şi poate asigura un număr de abonaţi

mult mai mare decît cele ATSC.

3)TOPEXRURAL

Acest model de centrală este electronică.

4) SI-2000

Aceste centrale telefonice sunt digitale care au o gamă largă de facilităţi pentru

abonaţi pe care cele de tip Cros Bar nu le pot îndeplini ca de exemplu:

Serviciul CLIP (depistarea numărului abonatului apelant),

Readresarea apelului,

Parola şi multe altele.

În afară de aceasta în caz că la un oarecare abonat sunt careva defecţiuni pe cablu

sau receptorul nu este bine fixat atunci centrala îl deconecteză automat şi se dau

semnale la calculatorul ce verifică modul de funcţionare a centralei, acesta se află

permanent sub observare şi odată la două ore are loc verificarea legăturilor ce au avut

loc şi greşelile care eventual au fost produse sau de centrală sau de abonat şi se iau

măsurile potrivite. Odată ce defecţiunea este înlăturată abonatul automat este conectat

din nou.

Sub răspunderea acestui birou se află de asemenea şi echipamentul folosit pentru

desfăşurarea legăturilor telefonice în interiorul raionului sau altfel spus în zona

acoperită de centrala telefonică de bază.

6. DISPOZITIVELE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA

LEGĂTURILOR TELEFONICE

l. OGM - Dispozitivul care realizează adaptarea fluxului pentru centrală, adică

formează din diferite căi şi diferite direcţii rurale un fux standart european E1

parametrii potriviţi pentru ca centrala telefonică EWSD să-1 poată dirija şi prelucra. 12

Page 13: Raport La Practica Tehnologica

2. PCM30C4 - Dispozitiv de multiplexare care permite transmiterea a 30 de canale

printr-o singură linie de cupru cu 4 fire tip KSPP, iar apoi la staţia rurală el extrage cele

treizeci de canale. Acest utilaj permite economisirea surselor financiare pentru cablu

prin micşorarea considerabilă a numărului de fire utilizate. Acesta este alcătuit din două

părţi componente unul care are îndeplineşte sarcina unui multiplexor de a converta din

cîteva semnale de intrare numai unul de ieşire, iar al doilea realizează procesul invers

adică de demultiplexare, de extragere dintr-un semnal de la intrare cele treizeci de

canale iniţiale la ieşire. Dispozitivul respectiv necesită regenerarea semnalului la

fiecare 4km.

3. KEDR(15-30) - Dispozitivul dat este aproape echivalent cu dispozitivul de

multiplexare PCM30C4 doar că acesta poate forma 15 sau 30 de canale. Semnalul fiind

transmis cu ajutorul acestui dispozitiv, ca şi în cazul transmiterii cu PCM30C4, necesită

regenerare la fiecare 4km.

4. STU - Sau altfel numit „ULAF” - Reprezintă un sistem de transmisiuni SHDSL

prin 2 fire care permite divizarea impulsului de standart european E1 în 30 de canale.

Deosebirea faţă de PCM30C4 şi KEDR (15-30) este că el permite transmisiunea

semnalului pînă la o distanţă de 7-10 km fără a fi regenerat. Sistemul respectiv este

alcătuit din două blocuri, unul care se află mai aproape de centrala de tip EWSD-

SIEMENS şi realizează multiplexarea şi al doilea care realizează procesul invers, de

extragere a celor 30 de canale ce se transmit pe un singur canal. Acest sistem de

transmisiune se alimentează de la sursa de curent continuu de 34-72V sau de la cea de

curent alternativ de 220V.

5. STU2 - Sau altfel numit „ULAF+” - Reprezintă în esenţă acelaşi sistem de

transmisiune ca şi STU deosebirea fiind că lucrează pe 4 fire şi necesită regenerare la

fiecare 10-15 km.

7. SECTORUL REŢELE

Acest sector este răspunzător de întreţinerea reţelei de abonaţi, de starea cablurilor

ce fac conexiune între centrala telefonică şi abonaţi.

Tipurile de cablu folosite pentru conectarea abonaţilor sunt:

- TPP 10/2,

13

Page 14: Raport La Practica Tehnologica

- TPP 20/2,

- TPP 40/2,

- TPP 80/2,

- TPP 100/2.

Unde cifra de la numitorul fracţiei indică numărul de perechi de fire, o pereche din

aceste fire poate face legătura centralei cu un singur abonat. În cazul în care este nevoie

de extras dintr-un cablu cu capacitatea mare un număr oarecare de perechi se folosesc

„mănuşile”, acestea permit extragerea unui anumit număr de perechi de fire şi

conexiunea cu alt cablu de tip TPP de capacitate mai mică, ca de exemplu la trecerea de

la cablul de tip TPP 40/2 la cel de tip TPP 20/2 se foloseşte o mănuşă care permite de a

extrage din primul cablu 20 de perechi de fire, iar celelalte 20 perechi să fie cuprinse în

cablul de tip TPP 20/2. Astfel aceste mănuşi, realizate după o tehnologie complicată,

permit reducerea numărului de perechi de fire la jumătate.

8. TELEFONIA

1875 - Gardiner Hubbard şi Thomas Sanders finanţează lucrările lui Alexander

Graham Bell pentru inventarea unui telegraf vorbitor.

1876 - Alexander Graham Bell inventează telefonul. Elisha Gray Onainteaza o

cerere de patent pentru telefon la 3 ore după Bell. Prioritatea îi este acordata legal lui

Bell. În următorii 11 ani au fost depuse peste 600 de patente. Bell oferă patentul sau

companiei Telegraph Company, viitoarea Western Union, pentru 100.000 dolari.

Compania, ca urmare a raportului unui comitet, refuză propunerea deoarece nu vedea,

tehnic vorbind, ca un asemenea dispozitiv ar fi capabil sa transmită voce recognoscibilă

la o distanţă de cîteva mile. Ideea de a instala telefoane în fiecare oraş li se pare stupida

cînd telegraful este un mijloc mult mai sigur de comunicaţie şi a fost mult perfecţionat.

Suma ceruta pentru patent este considerata nerezonabila deoarece dispozitivul nu este

de nici un folos companiei.

1877 - Western Union pune în funcţiune prima linie telefonică între Somerville,

MA şi Boston, în SUA. Alexander Graham Bell şi finanţatorii lui Gardiner Hubbard şi

Thomas Sanders înfiinţează Bell Telephone Company. La Stockholm sunt instalate

primele linii telefonice private. Telefonia este experimentată şi în Romania, la

Bucureşti.

1878 - Thomas Alva Edison inventează microfonul cu cărbune. În ianuarie 1878 14

Page 15: Raport La Practica Tehnologica

se instalează prima centrala telefonică. În New Haven Connecticut, SUA, sub licenţa

companiei Bell Telephone. Era o centrala manuală cu zece abonaţi şi care utiliza baterii

locale (la fiecare abonat).

1879 - Se introduc cabluri telefonice pe stîlpi în reţelele americane de telefonie,

dar mult timp vor domina sîrmele neizolate montate pe izolatori de porţelan pe stîlpi.

La Londra se instalează primul sistem telefonic cu o centrală Bell Telephone.

1880 - în Elveţia la Zurich este lansată prima reţea telefonică locală.

1882 - în India la Calcutta se instalează o centrală telefonică manuală cu 50 de linii.

1900 - Bell Telephone System are 856.000 de telefoane în serviciu.

1910 - Se ajunge la 5.883.000 de telefoane conectate la Bell System.

1915 - Compan ia Bell introduce amplificatoare cu tuburi electronice pentru

telecomunicaţiile dintre cele două coaste ale SUA. La 25 ianuarie au loc ceremoniile

oficiale de deschidere a liniei transcontinentale New York - San Francisco. E.T.

Whitaker elaborează teorema esentionării care va sta la baza tehnologiilor de modulaţie

în impulsuri.

1925 - Bell Telephone are 12.000.000 de telefoane în serviciu, din care 1,5

milioane cu formarea numărului de la domiciliu (dial telephones).

9. INTERNETUL

1964 – 1965. Inventarea comutării de pachete de date, independent, de către Paul

Baran (SUA) şi Donald Davies (Anglia). Se elaborează ideea e-mailului la MIT.

1967. Donald Davies în Anglia realizează o mica reţea experimentală Mark I de

comunicaţie prin comutarea de pachete de date. A fost urmată de reţeaua Mark II

(1973-1986).

1967-1968. Începe în SUA proiectul ARPANET sub conducerea lui Lawrence

Roberts pentru o reţea de amploare bazată pe comutarea de pachete.

1972. Finalizarea proiectului ARPANET (sistem de calculatoare şi terminale

interconectate) constituit din 15 noduri.

1972. Începerea proiectului Cyclades în Franţa pentru o reţea de cecetare (Louis

Pouzin şi Hubert Zimmerman, care au elaborat şi o serie de idei explicite privind

interconectarea între reţele). Transpac a fost continuarea sistemului Cyclades pentru

sistemul public de transmisie de date din Franţa.

1972. Introducerea e-mailului pe reţeaua ARPANET (de către Ray Tomlinson).15

Page 16: Raport La Practica Tehnologica

1972 . Robert M. Metcalfe crează reţeaua locală ETHERNET, devenită referinţa

pentru toate reţelele locale LAN (Local Area Network).

1973 . INTERNETUL ca sistem de reţele interconectate a avut ca principali

arhitecti pe Cerf şi Kahn (SUA). La internet s-a lucrat începînd din 1973 fiind de fapt o

extindere Arpanetului.

1977. ARPA demonstrează viabilitatea funcţionării Internetului.

1973-1980. Vinton Cerf, Gerard Lelann şi Robert Metcalfe ş.a. pun la punct

protocolul TCP/IP.

1982. Arpanetul devine de fapt Internet.

1982. France Telecom introduce pentru prima oara servicii de conţinut (content),

nu numai servicii de telecomunicaţii, prin sistemul MINITEL. 1980 CERN-Geneva se

conectează la Internet.

1987. Bruce R. Schatz introduce conceptul unei faze superioare a Internetului :

„Concept navigation will become a standard function in the Interspace just as the

document browsing is in the Internet”, ceea ce va deveni în anii 1990 tehnologia

SEMANTIC WEB impulsionată de Tim Bernbers-Lee şi alţii.

1988. Franţa, Canada, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia se

conectează la Internet.

1989. Germania, Austria, Israel. Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Noua Zeelanda,

Marea Britanie şi Porto Rico se conectează la Internet.

1990. Încetarea funcţionării ARPANET-ului.

1990. Se racordează la Internet: Argentina, Austria, Belgia, Brazilia, Chile, Grecia,

India, Irlanda, Coreea de Sud, Spania, Elveţia.

1990. Tim Berners Lee crează World Wide Web (www) la Laboratorul de Fizica al

CERN-Geneva.

1992-1993. Internetul este globalizat.

1993. Romania se racordează la Internet.

1998. Conceptul de grid este dezvoltat de Ian Foster şi Cari Kesselman (SUA)

pentru crearea unui software care sa permită lucrul în comun a unui foarte mare număr

de calculatoare distribuite în întreaga lume, fiecare utilizator avînd senzaţia că lucrează

cu un singur calculator.

10. CENTRALA TELEFONICĂ „TOPEX URBAN”16

Page 17: Raport La Practica Tehnologica

Centrala TOPEX 1000D este o centrală telefonică digitală cu o capacitate maximă

de 1792 abonaţi locali şi 120 joncţiuni. Ea este concepută într-o arhitectură modulară ce

permite configurarea într-o gamă foarte diversă. Centrala este realizată cu componente

electronice moderne, specializate pentru comunicaţii digitale.

Centrala are o arhitectură ierarhizată pe mai multe nivele de comandă. La alegerea

arhitecturii s-a avut în vedere dublarea elementelor de comandă şi a cîmpului de

comutaţie.

Asigurarea fiabilităţii se face prin duplicare în regim de divizare de trafic la nivel

central sau reconfigurări de grup, în sensul că o unitate are disponibilităţi pentru a

prelua încărcarea unităţii vecine în cazul defectării acesteia.

Unitatea centrală este realizată cu două procesoare care lucrează paralel, tratarea

apelurilor fiind distribuită în mod egal între ele. În cazul defectării unuia dintre

procesoare, procesorul rămas în funcţiune va prelua tratarea tuturor apelurilor. Aceasta

va duce la scăderea capacităţii de trafic a centralei dar nu duce la ieşirea din funcţionare

a centralei.

Rolul unităţii centrale este de a identifica portul de destinaţie pe baza informaţiei

de numerotaţie primită de la unitatea de grup şi de a stabili o legătură prin reţeaua de

comunicaţie între unitatea de grup sursă şi unitatea de grup căreia îi aparţine portului

destinaţie. Grupul destinaţie va fi un grup de abonaţi locali, fie un grup de trunchiuri.

Identificarea se va face de către procesul de rutare pe

baza tabelei cu identificatori telefonici (număr de apel telefonic) ai porturilor centralei.

Cîmpul de comutaţie este realizat cu matrici de comutaţie spaţio-temporale format

din două subcîmpuri echivalente cu o structură Kloss pătrată 512 x 512. Cele două

plane funcţionează în paralel. În cazul defectării unuia din ele, celălalt poate prelua tot

traficul din centrală.

Unităţile de grup de abonaţi conţin interfeţele de abonaţi locali, modulul de test şi

procesorul de grup de abonaţi. Interfeţele sunt realizate pe module de opt abonaţi. O

unitate de grup de abonaţi are capacitatea de 128 linii şi este controlată de procesorul

de grup. Cartelele cu unităţi de abonaţi pot fi înlocuite cu cartele BL.

Unităţile de joncţiuni analogice conţin interfeţele de joncţiuni care pot fi de tip

E&M la 4/6 fire, modul de test şi procesorul de grup de joncţiuni analogice.

Unitatea de grup trunchi digital conţine două interfeţe de trunchi digital conforme

specificaţiilor G701 şi un procesor de grup. 17

Page 18: Raport La Practica Tehnologica

Unităţile de grup sunt interconectate două cîte două printr-o magistrală de control.

Acest lucru face posibil ca în cazul defectării unui procesor de grup procesorul celeilalte

unităţii să preia şi abonaţii procesorului defect.

Unităţile de grup sunt conectate la unitatea centrală prin fluxuri PCM prin care se

asigură transmiterea vocii cît şi comunicarea între procesoarele de grup şi unitatea

centrală.

Unităţile de grup sunt echipate de asemenea cu generator de apel. Tensiunile

necesare alimentării unităţii centrale şi a unităţilor de grup sunt obţinute cu ajutorul

unor convertoare DC/DC care sunt alimentate la -48V şi care furnizează tensiunile de ±

5Vcc.

Sursele de alimentare şi generatorul de apel sunt dublate: au două secţiuni identice,

una activă şi una de rezervă. În variantele noi, fiecare sertar este echipat cu câte o

cartelă pe care se află o sursă de alimentare şi un generator de apel dublarea realizându-

se în acest caz pe grupuri de câte două sertare.

Blocul de alimentare conţine un filtru de separare a tensiunii de -48V în -48V

analogic pentru alimentarea buclei şi -48V digital pentru alimentarea convertorilor

DC/DC. De asemenea mai conţine siguranţe pentru fiecare unitate de grup.

Blocul de alimentare conţine redresorul de -48V şi bateriile. Centrala se

conectează prin modem la un centru de supraveghere.

Centrala este prevăzută cu facilităţi de test atât a liniei de abonat cât şi a interfeţelor

de linie. Testele se pot face la cererea personalului de mentenanţă sau periodic în mod

automat.

Taxarea este asigurată de către procesorul de administrare şi taxare, informaţia de

taxare fiind memorata pe harddisk şi trimisă la centrul de supraveghere.

11. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII

Un ansamblu de conductoare (perechi, cuarte, terţe, quinte, etc.), izolate şi

înfuniate după anumite criteri i , cuprinse într-o manta etanţă peste care se pot aplica

diferite învelişuri de protecţie poate constitui, în linii generale, un cablu de

telecomunicaţii.

12. CLASIFICARE A CABLURILOR DE TELECOMUNICAŢII

18

Page 19: Raport La Practica Tehnologica

Cablurile de telecomunicaţii se clasifică ţinând seama de o serie de criterii cum

sunt: modul de utilizare, de armare, de pozare, tipul mantalei de protecţie, etc. După

modul de utilizare, cablurile de telecomunicaţii se clasifică astfel:

- cabluri de telecomunicaţii urbane;

- cabluri de telecomunicaţii interurbane;

- cabluri de telecomunicaţii de centrală;

- cabluri de telecomunicaţii miniere;

- cabluri de telecomunicaţii cu destinaţii speciale.

După modul de armare, cablurile de telecomunicaţii se clasifică în două mari

categorii: armate şi nearmate.

Din punctul de vedere al modului de pozare, cablurile de telecomunicaţii se

clasifică astfel:

- cabluri subterane, S;

- cabluri pozate în canalizaţie, C;

- cabluri pozate aeriene, A;

- cabluri subfuviale, SF.

După tipul mantalei de protecţie, cablurile pot fi:

- cabluri de telecomunicaţii cu mantale din Pb;

- cabluri de telecomunicaţii cu mantale din Al;

- cabluri de telecomunicaţii cu mantale din materiale termoplastice, policlorură de

vinii (PVC), polietilenă (PE), etc.

13. SIMBOLIZARE. NOTARE.

Pentru simbolizarea cablurilor de telecomunicaţii, se folosesc următoarele litere: T

- telecomunicaţii, U - urban, I - interurban (a doua literă din simbol), H - izolaţie hîrtie,

P - manta de plumb, A - manta de aluminiu, AO - manta ondulată din aluminiu, Y -

manta din policlorură de vinii (PVC), 2Y - peliculă izolantă din polietilenă (PE), I -

înveliş de protecţie exterior din fire textile (ultima literă din simbol), Ab - armătură din

benzi de oţel, Al - armătură din sîrmă de oţel lată (plată), Ar - armătură din sîrmă de

oţel rotundă, S - cuartă stea, DM - cuartă Dieselhorst-Martin, A - armătură netedă din

aluminiu.

19

Page 20: Raport La Practica Tehnologica

Notarea cablurilor de telecomunicaţii se face indicând simbolul cablului,

numărul de circuite fizice (perechi, cuarte, terţe, quinte, etc.), diametrul conductoarelor

precedat de numărul standardului sau normei tehnice de ramură. Exemple de notare:

- TUHP 101 x 2 x 0,5 STAS 6006-86. Cablu de telecomunicaţii urban cu 101

perechi de conductoare de cupru de 0,5 mm diametru, cu izolaţie de hîrtie şi

manta exterioară din Pb;

- TIHP 4 x 4 x 1,25 - 252 kHz NTR 2090-79. Cablu telefonic interurban cu

cuarte stea, cu conductoare de diametru 1,25 mm izolate cu hîrtie, în manta

de plumb, pentru 12—60 căi telefonice.

14. CONSTRUCŢIE.

Conductoarele cablurilor de telecomunicaţii se fabrică din sîrmă unifilară de formă

cilindrică din cupru sau aluminiu fără defecţiuni, cu o cilindricitate perfectă în cazul

cablurilor de telecomunicaţii coaxiale interurbane. Diametrul conductoarelor este

cuprins între 0,32 şi 1,4 mm.

Cablurile urbane au conductoare ale căror diametre sunt cuprinse în gama 0,32;

0,37; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 şi 0,9 mm, iar cele interurbane în gama 0,8; 0,9;1,0; 1,2; 1,3

şi 1,4 mm.

În prezent se constată o tendinţă de restrîngere a gamei diametrelor conductoarelor

pentru cablurile de telecomunicaţii urbane la 0,32; 0,4; 0,6 şi 0,8 mm, dictată în

principal, de acţiunea de tipizare a produselor. Diametrele conductoarelor cablurilor de

telecomunicaţii urbane, care se produc în ţară, sunt conform STAS 6005-86, cuprinse în

gama 0,35; 0,5; 0,65; 0,8 mm. Datorită dificultăţilor legate de procesul de joncţionare,

precum şi a caracteristicilor fizico-mecanice mai reduse în comparaţie cu cele ale

conductoarelor din cupru, conductoarele din aluminiu sunt utilizate destul de rar la

fabricaţia cablurilor de telecomunicaţii urbane şi interurbane. Cablurile de

telecomunicaţii cu conductoare din aluminiu se utilizează, în general, în reţelele urbane

pe porţiuni de lungimi reduse, iar în cazul reţelelor interurbane numai pentru ramificaţii

izolate, de importanţă secundară. Numărul de conductoare ce intră în construcţia unui

cablu de telecomunizaţii este variabil. Astfel, în cazul cablurilor de telecomunicaţii

urbane, numărul de perechi (circuite fizice) poate fi de: 1; 6; 1 1 ; 16; 26; 51; 101; 102;

202; 204; 408; 612; 918; 1020; 1224; 1836; 2448, etc.

20

Page 21: Raport La Practica Tehnologica

În cazul cablurilor de telecomunicaţii interurbane numărul de cuarte (patru

conductoare din cupru izolate răsucite în perechi, cuarte DM, sau împreună, cuartă S, cu

un anumit pas) poate fi de: 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 44; 48; 52; 61; 75; 80; 91;

102; 108; 114 cuarte, etc.

Pentru cablurile de telecomunicaţii interurbane coaxiale (cabluri nesimetrice),

variantele constructive întîlnite cel mai frecvent în reţele sunt cabluri coaxiale cu tuburi

mici 1,2/4,4 mm şi cabluri coaxiale în construcţie normalizată (tuburi normale), 2,6/9,5

mm.

Un caz cu totul aparte îl reprezintă cablurile de telecomunicaţii cu fibre de sticlă -

cablurile optice. Conductoarele acestor noi tipuri de cabluri de telecomunicaţii se

fabrică din silice foarte pură (Si02), utilizînd anumiţi dopanţi, precum şi din materiale

plastice. Cablurile optice actuale („generaţia întîi”), funcţionînd în spectrul vizibil şi

infraroşu apropiat (X= 0,8-7-0,9 u.m.) şi cu atenuarea medie de 4 - 7 dB/km, mai

utilizează încă circuite de telesemnalizări şi telealimentări cu conductoare din cupru.

Cablurile optice din „generaţia a doua”, funcţionînd în infraroşu îndepărtat (X = 1,3 -

1,55 (u.m.), conţin în întregime fibre optice atît pentru conductoarele propriu-zise, cît şi

pentru telesemnalizări şi telealimentări.

Diametrele uzuale ale fibrelor optice utilizate cel mai frecvent la fabricarea

cablurilor optice sunt: 50/125 µm, 62/125 µm, 75/125 µm şi 25/125 µm. Cifra de la

numărător (50) reprezintă diametrul inimii fibrei, iar cea de la numitor reprezintă;

diametrul exterior al reflectorului (cilindrul exterior al fibrei optice neprotejate).

Ca materiale principale frecvent utilizate la fabricarea cablurilor de telecomunicaţii

se menţionează: hîrtia electroizolantă, stiroflexul, mătasea, bumbacul, policlorura de

vinii, polietilena, polipropilena, teflonul, etc. Mantalele de protecţie ale cablurilor de

telecomunicaţii sunt din plumb, aluminiu, oţel sau materiale termoplastice (PVC sau

PE), etc. Ca materiale principale pentru straturile de protecţie se utilizează frecvent

câmpounduri vîscoase, benzi de hîrtie impregnate cu substanţe fungicide şi amestecuri

bituminoase, fibre de iută, cînepă, benzi din oţel de 0,3 sau 0,5 mm grosime, soluţie de

var stins sau cretă, etc.

15. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII URBANE

21

Page 22: Raport La Practica Tehnologica

Cablurile de telecomunicaţii urbane se utilizează la cablarea zonelor urbane şi sunt

destinate să funcţioneze la o tensiune maximă de exploatare de 150 V. Din punct de

vedere al modului de pozare, cablurile de telecomunicaţii urbane se grupează astfel:

- cabluri de telecomunicaţii aeriene montate pe faţadele clădirilor sau pe

stîlpi;

- cabluri de telecomunicaţii subterane pozate direct în sol sau în canalizaţie.

16. CONDIŢII TEHNICE:

Cablurile de telecomunicaţii urbane au conductoarele în perechi, din sîrmă de

cupru moale, conform STAS 4130-87. Conductoarele sunt izolate în hîrtie

electroizolantă de culoare naturală, avînd grosimea de 0,05...0,17 mm, funcţie de

diametrul conductorului. Înfăşurarea grupelor elementare şi a straturilor concentrice se

face cu fir de bumbac, conform STAS 287-80. Ca material principal pentru mantaua de

protecţie se utilizează plumbul Pb2 conform STAS 663-76, cu un conţinut de 0,6...0,8%

antimoniu. Straturile de protecţie ce acoperă mantaua de plumb sunt formate din hîrtie

creponată şi fire de cînepă sau numai din hîrtie creponată, iar stratul de protecţie

exterior este din fire de cînepă conform STAS 1716-84 sau PVC conform STAS 7014-

87. Armarea se face cu benzi din oţel laminate la rece cu grad de ecruisare moale şi

margini tăiate, conform STAS 1945-80 sau cu sîrme rotunde din oţel zincate sau late

conform STAS 889-80.

Impregnarea straturilor de protecţie se face cu bitum conform STAS 755-79.

Tipurile: TUHAY, TUHA2YAbY şi TUHA2YAbzY au conductoarele din cupru,

izolaţia acestora, firele de bumbac şi materialele de armare sunt identice cu ale tipurilor

prezentate mai sus. Pentru izolaţia termică se foloseşte folie din aluminiu de 0,05 mm

grosime conform STAS 10561-80.

17. CABLURILE DE TELECOMUNICAŢII INTERURBANE

Cablurile de telecomunicaţii interurbane sunt utilizate pentru cablarea traseelor de

mare distanţă. Acestea pot fi omogene, când cablul conţine conductoare cu acelaşi

diametru şi aceleaşi grupe de conductoare sau combinate, sau neomogene, când cablul

conţine conductoare sau grupe de conductoare cu diametre diferite. Cablurile

interurbane sunt destinate să funcţioneze la o tensiune maximă de 250 V.

Conductoarele sunt din cupru înfumiate în perechi cu un anumit pas, în cuarte dublă

22

Page 23: Raport La Practica Tehnologica

pereche DM (Diesel horst-Martin) sau cuarte S (stea). Atît perechile, cât şi cuartele stea

pot fi prevăzute cu ecrane electrostatice, electromagnetice sau combinate. O cuartă

combinată (DM) se obţine prin înfunierea a două perechi cu un anumit pas, iar o cuartă

stea se obţine prin răsucirea împreună a patru conductoare izolate cu un anumit pas.

Cablurile de telecomunicaţii interurbane de joasă frecvenţă omogene se utilizează la:

- conectarea centralelor telefonice interurbane la liniile telegrafo-tele-fonice

aeriene, precum şi în interiorul centralelor telegrafice şi telefonice

interurbane;

- introducerile traseelor aeriene în cablu (stîlpi H), la traversarea rîurilor,

lacurilor, căilor ferate electrificate şi peste liniile de înaltă tensiune;

- conectarea centralelor telefonice comunale şi judeţene de telecomunicaţii

interurbane pot fi de joasă şi înaltă frecvenţă.

18. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII DE CENTRALĂ

Cablurile de telecomunicaţii cu conductoare din cupru, izolate cu PVC în manta de

PVC sau plumb, se utilizează la cablarea centralelor telefonice schimbătoarelor

telefonice, precum şi la racordarea cablurilor de telecomunicaţii urbane cu manta de

plumb şi repartitorul centralei telefonice, tipul TCYP.

Notarea cablurilor se face indicîndu-se: simbolul cablului, numărul de elemente,

diametrul nominal al conductorului şi numărul standardului sau normei de produs.

Pentru simbolizare se utilizează următoarele litere: T - telecomunicaţii, C - centrală, Y -

izolaţie cu manta de PVC, P - manta de plumb.

Exemplu de notare: TCYY 35 x 2 x 0,5 NTR 2033 – 83 - cablu de telecomunicaţii

de centrală avînd 35 perechi cu conductori de cupru de diametru 0,5 mm, izolaţi cu

PVC şi manta exterioară de PVC. TCYP 202 x 2 x 0,5 NTR 2033 – 83 - cablu de

telecomunicaţii de centrală avînd 202 perechi cu conductori de cupru de diametru 0,5

mm, izolaţi cu PVC şi manta exterioară din plumb. Cablurile de centrală se fabrică cu

conductori din cupru răsuciţi în perechi, terţe, cuarte şi chinte.

19. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII DE MINĂ

23

Page 24: Raport La Practica Tehnologica

Cablurile de telecomunicaţii de mină sunt destinate să funcţioneze la o tensiune

continuă maximă de 175V şi temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între -30°C şi

+60°C.

Notarea cablurilor se face indicîndu-se simbolul cablului, numărul de perechi,

diametrul conductorului şi numărul normei interne de ramură sau al standardului de

produs.

Exemplu de notare: TM2YEYArY30 x 2 x 0,5, NTR 2377-79 - cablu de

telecomunicaţii de mină cu 30 perechi conductori din cupru cu diametrul de 0,5 mm,

izolaţie din polietilenă, ecranat, cu manta de PVC, armat cu sîrmă rotundă şi cu manta

exterioară din PVC.

20. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII COAXIALE

Ideea realizaţiei cablurilor coaxiale de mare distanţă, magistrale sau interurbane, a

apărut în deceniul al doilea al secolului, în Anglia. Cercetările şi experimentările

tehnologice în vederea realizării cablurilor coaxiale interurbane s-au desfăşurat în

perioada 1935 - 1950 cînd a fost realizat şi proiectul de execuţie a primului cablu

coaxial interurban în construcţie normalizată (2,6/9,6 mm).

Cablul coaxial interurban de mic diametru (1,2/4,4 mm) a fost realizat în anul

1959, iar la finele anului 1962 se realizaseră deja, pe plan mondial, 800 km din acest tip

de cablu. Cablurile coaxiale, au apărut ca o necesitate a vehiculării unui volum ridicat

de informaţii (mesaje, date etc.) prin creşterea accentuată a benzii de frecvenţă

transmise.

În cazul cablurilor de telecomunicaţii simetrice, frecvenţa maximă transmisă este

de 552 kHz. În apropierea acestei frecvenţei, creşte foarte mult diafonia între circuitele

fizice ale cablului, făcînd imposibilă transmisia de informaţii pe linie. Rezolvarea

acestei probleme se face prin utilizarea în reţelele de telecomunicaţii interurbane a

cablurilor coaxiale.

21. CABLURI DE TELECOMUNICAŢII CU FIBRE OPTICE

Dezvoltarea în ritm rapid a telecomunicaţiilor în ultimele trei decenii a dus la

orientarea cercetărilor spre noi metode şi tehnici de vehiculare a informaţiilor.

24

Page 25: Raport La Practica Tehnologica

Descoperirea laserului a declanşat numeroase cercetări pe linia utilizării fasciculului de

lumină ca suport pentru transmiterea informaţiilor în telecomunicaţii. Datorită

sensibilităţii crescute a fasciculelor luminoase la condiţiile atmosferice şi a atenuării

puternice a acestora în aer s-a găsit un alt mediu de transmisie a informaţiei: „fibrele

optice”. Frecvenţa undelor optice ca purtătoare de informaţii ce se transmit prin cablul

optic este de zeci de ori mai mare decît frecvenţa celor mai scurte unde radio, fiind

disponibilă o lărgime de bandă cu cinci ordine de mărime mai mare decît banda utilizată

în radiofrecvenţă. Parametrul de bază al transmisiei optice a informaţiilor (mesaje, date,

etc.) prin intermediul cablurilor cu fibre optice este „atenuarea”.

22. PROTECŢIA CABLULUI TELEFONIC.

PUNEREA LA PĂMÎNT.

Linia electrică de transport, căile ferate electrice, liniile de troleibuz şi tramvai,

pot crea curenţi paraziţi sau periculoşi nu numai pentru cablul telefonic dar şi pentru

dispozitivele din circuit şi personalul de deservire a reţelelor telefonice. Sub noţiunea de

tensiune şi curenţi periculoşi, în cablul de telecomunicaţii, se subîînţeleg aşa tensiuni şi

curenţi, care pot ameninţa nu numai sănătatea, dar şi viaţa personalului, în afară de

aceasta, curenţii creează perturbaţii şi înrăutăţesc calitatea transmisiunilor telefonice.

Situaţii periculoase în cablul telefonic pot crea şi descărcările electrice din atmo-

sferă. În acest caz, atît cablul telefonic, cît şi pilonii pot fi afectaţi sau distruşi. Pentru

protejarea liniei telefonice în acest caz se folosesc prize de punere la pămînt şi montarea

pe piloni a parafulgerului (pentru aceasta se foloseşte sîrmă din oţel zincată cu

diametrul de 4 - 5 mm). Caracteristicile electrice a cablului telefonic sunt indicate în

tabelul 3.

Tabelul 3.

Tipul izolaţieiDiametrul

filtrului, mmRb, Ω/km

Riz,

MΩ/kmC, nF/km

Izolaţie din 0,4 226 5000 50

25

Page 26: Raport La Practica Tehnologica

hîrtie

Izolaţie din

polietilenă226 5000 45

Izolaţie din

hîrtie0,5

190 5000 45

Izolaţie din

polietilenă190 5000 45

Izolaţie din

hîrtie0,7

95 5000 45

Izolaţie din

polietilenă95 5000 45

Pentru punerea la pămînt a pilonilor de cablu se foloseşte o ţeava din oţel cu

diametrul de 25÷50 mm, sau o bară metalică cu lungimea de 2,5÷3,0 m şi diametrul de

10÷12 mm.

De bara metalică se sudează o sîrmă din oţel zincată, cu diametrul de 4÷5 mm, iar

lungimea sîrmei se alege astfel ca după adîncimea barei la fundul gropii, fiind montată

pe pilon să ajungă pînă la cutia de cablu. În condiţiile cînd sîrma de oţel zincată nu

poate fi sudată de bara metalică, se recomandă de sudat preventiv de această bară un

bulon (şurub) cu piuliţă. Capătul sîrmei se învîrteşte de cîteva ori în jurul bulonului şi

piuliţa se strînge strîns cu cheia. Se pun la pămînt pilonii de cablu, de colţ şi terminali.

De asemenea se pun la pămînt pilonii folosiţi la trecerea subterană a cablului telefonic

la intersecţiile liniilor electrice de transport cu tensiune mai mare de 1000 V. Tot la

cutia de cablu se conectează şi odgonul, ce susţine cablul telefonic (la bulonul prizei de

punere la pămînt).

Sîrma de punere la pămînt se ridică pe pilon şi se conectează la cutia de cablu, se

întăreşte în scoabe peste fiecare 30 cm. Sîrma de punere la pămînt nu trebuie să

contacteze cu platforma coşului de cablu, cu treptele de ridicare, cu brăţara de fixare a

adaptorului din beton armat, cu sîrma parafulgerului şi trebuie acoperită cu un uluc de

lemn pe întreaga lungime.Rezistenţa de punere la pămînt a unui pilon de cablu depinde

nu numai de categoria solului, dar şi de numărul de fire conectate în cutia de cablu şi

variază de la 4 la 30 Ω.

26

Page 27: Raport La Practica Tehnologica

23. TIPURI DE FIBRE OPTICE. CLASIFICAREA.

Fibrele optice se produc prin diferite metode, care asigură transmiterea semnalului

optic la diferite lungimi de undă care au diferite caracteristici şi îndeplinesc diferite

sarcini. Toate fibrele optice se divizează în două grupe de bază: multimod MMF (mulţi

mode fiber) şi monomod SMF (single mode fiber).

Fibrele multimod se divizează în fibre cu profilul indicelui de refracţie în trepte

(step index mulţi mode fiber) şi gradient (graded index mulţi mode fiber).

Fibrele monomod se divizează în fibre monomod cu profilul indicelui de refracţie

în trepte (step index single mode fiber) sau fibre standard SF (standard fiber), fibre cu

dispersie polarizată DSF (dispersion-shifted single mode fiber), şi în fibre cu dispersia

nulă NZDSF (non-zero dispersion-shifted single mode fiber).

Fiecare fibră constă din miez şi înveliş cu diferiţi indici de refracţie a miezului, prin

care are loc propagarea semnalului de lumină, sunt obţinute din material optic cu o

densitate mai mare. La notarea fibrelor se reprezintă prin bară valoarea diametrelor

miezului şi învelişului. Fibrele se deosebesc prin diametrul miezului şi învelişului, şi de

asemenea prin profilul indicelui de refracţie a miezului. Pentru fibra multimod gradient

şi fibra monomod cu dispersie polarizată indicele de refracţie a miezului depinde de

rază. Un profil mai complicat se obţine pentru îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice

sau pentru înrăutăţirea unor caracteristici speciale a fibrelor.

24. FIBRA MONOMOD.

În fibra monomod în trepte (SF) diametrul firului purtător de lumină alcătuieşte 8-

10 u.m. şi este comparabil cu lungimea undei luminoase. În astfel de fibră la o lungime

de undă a luminii destul de mare CF (CF - lungimea de undă de tăiere) se

propagă numai o singură rază (o singură modă). Regimul monomod în fibra monomod

se realizează în ferestrele de transparenţă 1310 şi 1550 nm. Propagarea numai a unei

mode înlătură dispersia intermodală şi asigură o capacitate de transmisiune foarte înaltă

a fibrei monomod în aceste ferestre de transparenţă. Cel mai bun regim de propagare

din punct de vedere a dispersiei se obţine în apropierea lungimii de undă 1310 nm, cînd

dispersia cromatică este egală cu zero. Din punct de vedere a pierderilor aceasta nu este

27

Page 28: Raport La Practica Tehnologica

cea mai bună fereastră de transparenţă, în această fereastră pierderile alcătuiesc 0.3 - 0.4

dB/km, în timp ce cea mai mică atenuare 0.2 - 0.25 dB/km se obţine în fereastra 1550

nm.

În fibra monomod cu dispersie variabilă (DSF) lungimea de undă, la care

dispersia rezultantă se transformă în zero - lungimea de undă a dispersiei nule 0 - este

deplasată în fereastra 1550 nm. O astfel de deplasare se obţine datorită profilului

indicelui de refracţie special a fibrei. În aşa mod, în fibra cu dispersie variabilă se

realizează cele mai bune caracteristici atît pentru minimumul dispersiei, cît şi pentru

minim pierderi. De aceea un astfel de tip de fibră cel mai bine de folosit pentru

construcţia segmentelor mari cu distanţe între retranslatoare pînă la 100 km şi mai mult.

Evident, unica lungime de undă de lucru se ea aproape de 1550 nm.

Fibra monomod cu dispersie nulă NZDSF spre deosebire de DSF este optimizată

pentru transmiterea nu numai a unei lungii de undă, dar pentru a transmite cîteva

lungimi de undă de odată (semnalul optic multiplex) şi poate fi folosită mai efectiv la

construcţia magistralelor „reţelelor total optice” - reţelele, în nodurile cărora nu are loc

diferite transformări optoelecronice la propagarea semnalului optic. Transmiterea

semnalului multiplex la distanţe mari necesită folosirea amplificatoarelor optice liniare

de bandă largă, care cel mai des întrebuinţate sunt aşa numitele amplificatoare pe baza

erbiumului pe baza fibrelor dopate cu erbium (EDFA). Amplificatoarele liniare de tipul

EDFA pot amplifica efectiv semnalul în intervalul de lucru al său de la 1530 - 1560 nm.

Lungimea de undă pentru dispersia nulă la fibra NZDSF, spre deosebire de fibra DSF,

este în afara limitelor acestui interval, ce esenţial micşorează influenţa efectelor

neliniare în jurul punctului dispersiei nule la propagarea cîtorva lungimi de undă.

25. COMPONENTELE SISTEMULUI COMUNICAŢIILOR PRIN

FIBRE OPTICE. DESTINAŢIA.

Sistemul de comunicaţii prin fibre optice este similar în concepţiile de bază cu

orice tip de sistem de comunicaţii. Frecvenţa optică purtătoare este de ordinul a 1014

Hz, pe cînd frecvenţa microundelor purtătoare este de aproximativ 1010 Hz. Datorită

frecvenţei purtătoare mult mai mari a comunicaţiilor optice capacitatea de transmisie a

informaţiei este de 104 ori mai mare. Sistemul de comunicaţii de bază, al cărui schemă -

bloc este reprezentată în fig. 1, constă din emiţător, canal de informaţie şi receptor.

28

Page 29: Raport La Practica Tehnologica

Principala funcţie a sistemului de comunicaţii este de a converti semnalul de la sursa de

informaţie cu ajutorul emiţătorului, într-o formă convenabilă, pentru a fi transmis prin

canalul de informaţie spre receptor, iar apoi spre destinaţie. Informaţia este transmisă de

la emiţător spre receptor prin acest canal. Canalul de transmisie a informaţiei poate fi de

doua tipuri: ghidat şi neghidat.

Canale neghidate: (exemple) atmosfera, difuziunea de televiziune, radio şi prin

microunde.

Canale ghidate: structuri conductoare de transmisie ca: liniile cu două fire, cabluri

coaxiale şi fibrele optice.

Fig. 1. „Sistemul de comunicaţii de bază”

În orice canal de informaţie semnalul este atenuat sau suferă pierderi şi este

obiectul degradărilor datorită contaminării cu semnalele întоmplătoare şi zgomote,

precum şi distorsiunii datorită mecanismelor din limitele mediului de transmisie. Aceste

probleme dispar la comunicaţiile în spaţiu. Din aceste cauze şi este determinată distanţa

maximă permisă dintre emiţător şi receptor care va permite o transmisie satisfăcătoare a

informaţiei prin sistemul de comunicaţii. În cazul sistemelor de comunicaţii magistrale

se instalează repetoare sau amplificatoare la intervale necesare înlăturării distorsiunii

semnalului şi majorării nivelului semnalului înainte de a fi transmis mai departe.

Sistemele de comunicaţii optice de asemenea sunt ghidate şi neghidate. În cazul

sistemelor neghidate raza optică emisă la emiţător se împrăştie în spaţiul similar undelor

radio sau microundelor, iar în sistemele optice ghidate raza de lumină emisă de emiţător

rămîne spaţial limitată prin utilizarea fibrelor optice.

Comunicaţiile prin fibre optice, îndependenţă de distanţa la care este transmis

semnalul optic, pot fi: magistrale şi restrînse.

Origine

EMIŢĂ

Canalul

RECEP

Punctul

SISTEMUL DE COMUNICAŢII DE BAZĂ

29

Page 30: Raport La Practica Tehnologica

Sistemele d comunicaţii magistrale necesită linii de legătură de capacitate foarte

înaltă, utilizînd în aceste scopuri sistemele cu fibre optice. SCFO ce se folosesc în

aplicaţiile restrînse adică pentru transmisiuni la distanţe de pînă la 10 km, au şi viteze a

biţilor mai mici.

26. COMPONENTELE SISTEMULUI DE COMUNICAŢII PRIN

FIBRE OPTICE.

Emiţătorul optic: se realizează pentru conversia semnalului electric de la originea

informaţiei în formă optică, apoi cu ajutorul cuplorului de canal de al injecta prin fibra

optică. Originea informaţiei poate fi în cîteva forme fizice. Dar pentru a fi transmis prin

sistemul optic mesajul trebuie să fie în formă electrică. Apoi mesajele electrice vor fi

aplicate direct la modulator, pe cînd cele neelectrice trebuie convertite în electrice.

Semnalele modulate se transmit la sursa optică. Sursa optică generează unde purtătoare

prin intermediul cărora este transmisă informaţia. În CFO se folosesc laserul cu

semiconductori sau diode electroluminiscente. Diodele laser şi electroluminiscente sunt

construite astfel încоt să radieze la frecvenţele la care fibrele transmit eficient lumina,

adică au atenuare joasă.

Diodele laser pot injecta lumina cu puteri în diapazonul de la 0 la 10 dBm, iar LED

au P mai mici de -lOdBm, de asemenea sunt limitate în capacitatea de modulaţie.

Datorită acestor cauze, diodele laser au căpătat o răspîndire mult mai largă în sistemele

de comunicaţii de performanţă înaltă prin fibre optice.

Canalul de informaţie: serveşte pentru transportarea semnalului optic de la

emiţător pînă la receptor. Principala cerinţă faţă de el este ca să nu distorsioneze

semnalul pe parcursul transmisiei. Majoritatea SCFO utilizează fibrele optice drept

canal de informaţie, deoarece ele pot transmite lumina cu pierderi relativ mici ale

puterii. Aceste pierderi şi determină spaţiul de repetare, pe cînd dispersia fibrei duce la

extinderea impulsurilor optice prin fibră. Dacă ele se răspîndesc mult în afară perioadei

alocate lor, atunci se produce interferenţa cu biţii vecini. Amplificatoarele optice ridică

nivelele puterii semnalelor optice. Ele se utilizează în legăturile foarte lungi (de sute de

km), asigurînd puterea suficientă receptorului. Pe cînd repetoarele pot fi utilizate

doar pentru sistemele de comunicaţii digitale prin fibre optice. Ele transformă

semnalele optice slabe în semnalele electrice, le regenerează în fluxul iniţial pentru a fi

30

Page 31: Raport La Practica Tehnologica

transmis mai departe. În sistemele magistrale de CFO se folosesc mai multe

amplificatoare şi repetoare.

Receptorul optic. La celălalt capăt al canalului de informaţie al SCFO cuplorul de

canal îndreaptă lumina din fibră direct pe detectorul de lumină. Datorită faptului că

detectorii optici au o suprafaţă mare de unghiuri mari de acceptanţă, lumina poate fi

eficient cuplată din fibră. Ca detectoare optice se utilizează fotodiodele

semiconductoare, datorită compatibilităţii lor cu întregul sistem de comunicaţii.

În continuare, semnalul de la ieşirea detectorului fotoelectric variază

proporţional cu puterea radiaţiei incidente. Deoarece informaţia se conţine în variaţiile

puterii optice, curentul de la ieşirea detectorului conţine această informaţie,

acest curent fiind o replică a celui utilizat la dirijarea sursei optice purtătoare. În cazul

transmisiei analogice acest curent de la detectorul fotoelectric este amplificat şi filtrat,

avînd forma curentului elaborat de originea informaţiei.

În cazul sistemelor digitale, pe lîngă amplificatoare şi filtre, mai sunt şi circuite

electronice de decizie, care identifică biţii „1” şi „0” în dependenţă de

amplitudinea curentului electric. Aceste circuite de decizie îndeplinesc funcţia de

demodulare. Construcţia demodulatorului depinde de formatul de modulaţie utilizate în

SCFO.

27. SURSE DE RADIAŢIE OPTICĂ ŞI „MOE”

Destinaţia sursei de radiaţie optică constă în convertarea semnalului electric în

optic, care apoi se transmite prin CO al STFO. Specifica de funcţionare a STFO

înaintează anumite cerinţe faţă de sursele de radiaţie optică printre care pot fi

menţionate următoarele:

- corespunderea lungimii de undă a radiaţiei unuia din minimurile al

pierderilor în FO;

- nivel înalt al puterii a radiaţiei la ieşire;

- existenta condiţiilor care asigură pierderi minimale a radiaţiei optice la

injectarea ei în FO;

- posibilitatea înfăptuirii simple a modulaţiei radiaţiei cu o rapiditate înalta;

- fiabilitate înalta şi resurse mari de funcţionare (10 6 ore);

- dimensiuni, masă şi putere de consum mici.

31

Page 32: Raport La Practica Tehnologica

Acestor cerinţe cel mai pe deplin corespund sursele de radiaţie optică

semiconductoare: diodele electroluminiscente (DEL); şi diodele laser (DL). Cea mai

bună sursă pentru STFO este DL pe baza heterojoncţiunilor formate în structurile

semiconductoare polistratificate pe baza compuşilor GaAs şi InP. DL satisfac tuturor

cerinţelor enumerate mai sus. Însă DEL cedînd DL după un şir de parametri, la fel se

utilizează în STFO posedînd un cost mai redus. Sursele de radiaţie optică

semiconductoare posedă o proprietate importanta pentru STFO după cum este

posibilitatea modulaţiei nemijlocite a radiaţiei. Modulaţia intensităţii radiaţiei se

înfăptuieşte prin schimbarea corespunzătoare a curentului de alimentare (pompaj) al

sursei. Sursele de radiaţie optica se caracterizează cu ajutorul următoarelor caracteristici

şi parametri:

1. Caracteristica volt-amperică, care este dependenţa puterii radiaţiei de

curentul de pompaj a sursei la aplicarea tensiunii de polarizaţie directă.

Caracteristicile tipice sunt reprezentate pentru DEL ele sunt aproximativ

liniare, iar pentru DL -neliniare.

2. La curenţii de pompaj Ip mai mici decît cel de prag, DL funcţionează ca

sursa de radiaţie necoerentă, iar cînd curentul devine mai mare decît cel de

prag, dispozitivul funcţionează în regim de laser şi generează radiaţie

necoerentă. Cît este mai mare puterea radiaţiei P pentru valoarea data a

curentului de pompaj, cu atît este mai mare randamentul sursei.

Lungimea de undă de lucru şi lăţimea spectrală a liniei de radiaţie . Radiaţia

a oricărei surse reale posedă o mărime infinită al lăţimii liniei spectrale de radiaţie, care

se determină după nivelul jumătate din putere.

=

0,1...3nm pentru DL

20...40nm pentru DSL

50...120nm pentru DL

Cu cît este mai mica lăţimea liniei spectrale de radiaţii cu atît este mai mică

dispersia semnalului în FO.

3. Frecvenţa maximală de modulaţie a radiaţiei este egală cu frecvenţa

semnalului modulat, la care amplitudinea componenţei variabile a puterii

radiaţiei se reduce de 2 ori faţă de puterea radiaţiei nemodulate. Acest

32

Page 33: Raport La Practica Tehnologica

parametru este egal cu zeci şi sute de MHz pentru DEL şi fracţii de unităţi

de GHz pentru DL.

4. Componenţa modală a radiaţiei poate fi diferită; DEL sunt surse de radiaţie

multimod; DL se produc de două tipuri: monomod şi multimod.

5. Caracteristicile de temperatură. DEL sunt nişte elemente destul de termostabile,

iar puterea radiaţiei DL puternic depinde de temperatura şi la funcţionare într-un

diapazon larg de temperaturi este necesară schema de termocompensare.

6. Rezerva de funcţionare a DEL alcătuieşte 105 . . .106 ore, iar a DL IO4...105 ore.

Modulul optoelectronic de emisie MOE este un articol şi al optoelectronicii,

destinat pentru convertarea semnalelor electrice de telecomunicaţii în optice.

MOE tipic conţine: Sursa optică de radiaţie (DEL, DL);

7. Circuitele electronice pentru convertarea semnalelor electrice de intrare şi

stabilizarea regimurilor de funcţionare a sursei;

8. Conector optic sau un segment de CO. MOE se produce sub forma de construcţie

unică de modul.

MOE analogic serveşte pentru convertarea semnalelor electrice analogice în optice,

iar cel numeric pentru convertarea semnalelor numerice (în nivelele LTT şi LEG) în

optice. Pentru MOE numerice se normează următorii parametri:

• lungimea de undă de lucru (µm);

• viteza maximală de transmisie a informaţiei (bit/sec);

• formatul semnalului ce se transmite (LTT, LEG);

• puterea medie a impulsului radiaţiei la ieşire (mW);

• puterea radiaţiei de fon (mW);

• diametrul dispozitivului optic de acordare (fim);

• apertura numerica la ieşire;

• durata frontului impulsului radiaţiei după nivelele 0,1.. .0,95;

• durata de taiere a impulsului radiaţiei după nivelele 0,1.. .0,95;

• tensiunea de alimentare (V).

MOE se proiectează conform consecutivităţii. Iniţial se alege sursa de radiaţie

optică. La alegerea sursei urmează de a lua în considerate mărimea puterii, lungimea de

undă şi lăţimea spectrală a liniei de radiaţie, viteza de transmisie a informaţiei. În caz de

necesitate urmează de a fi utilizata schema de stabilizare a temperaturii.

Următoarea etapa este alegerea metodei de modulaţie: analogica sau digitala. La

utilizarea modulaţiei analogice, în afara de putere şi lăţimea informaţională a bandei, 33

Page 34: Raport La Practica Tehnologica

trebuie luata in consideraţie neliniaritatea caracteristicii Watt-amperice, care determină

mărimea distorsiunilor neliniare. La utilizarea modulaţiei digitale este necesar de a

aprecia rapiditatea de funcţionare a sursei şi metoda de codificare. După alegerea

metodei de modulaţie urmează de a fi calculate pierderile radiaţiei la injectarea ei în FO

şi de determinat dacăa puterea injectată este de ajuns pentru funcţionarea sistemei. Dacă

ea este mica, atunci se poate de utilizat alte metode de codificare sau de ales o altă sursă.

După alegerea sursei şi metodei de modulaţie este necesar de a calcula puterea injectată

şi zgomotul sursei, de determinat puterea de consum si de apreciat influienţa

temperaturii asupra caracteristicilor MOE. Daca schimbările temperaturii puternic

influienţează asupra nivelului puterii radiaţiei, atunci urmează de a intreprinde măsuri de

compensare a temperaturii (răcirea cu ajutorul microfrigiderelor, stabilizarea curenţilor

de polarizaţie si pompaj a sursei, introducerea circuitului cu reacţie după semnal optic).

34