Transcript
Page 1: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

UNIVERSITATEA „STEFAN CEL

MARE” SUCEAVA

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

Departamentul ID

Specializarea : Asistenta Manageriala si Secretariat, anul I, sem. I

BAZELE CONTABILITATI

STUDENT: ABALANOAIE MARCEL IONUT

LECT. DRD. FLORIN BOGHEAN

~2010 ~

Page 2: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

CUPRINS

ContentsCUPRINS.................................................................................................................................................2

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil comercializarea de bunuri.......................................3

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil comercializarea de bunuri.......................................4

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil producția de bunuri.................................................5

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil producția de bunuri.................................................6

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil prestarea de servicii................................................7

S.C. Alfa S.R.L..........................................................................................................................................9

REGISTRU JURNAL............................................................................................................................16

CARTEA MARE..................................................................................................................................19

S.C. Zeta S.R.L.......................................................................................................................................23

REGISTRU JURNAL............................................................................................................................24

CARTEA MARE..................................................................................................................................29

Balanta de verificare cu 4 serii de egalitatii......................................................................................34

2

Page 3: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil comercializarea de bunuri.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.

2.

3.4.

5.6.7.8.

9.

10.

11.12.13.14.

15.16.17.18.

19.20.21.

205

211

212213

3021302230233028

303

351

3573584111413

43824424461471

511251215311

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare Terenuri și amenajări de terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Materiale auxiliare Combustibili Materiale pentru ambalat Alte materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Materii și materiale aflate la terți Mărfuri aflate la terți Ambalaje aflate la terți Clienți Efecte de primit de la clienți Alte creanțe sociale TVA de recuperat Debitori diverși Cheltuieli înregistrate în avans Cecuri de încasat Conturi la bănci în lei Casa în lei

600

20000

300005000

1000600020001000

500

700

2005040070

1000500080003000

100005000100

1.2.3.4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.16.17.

18.

19.20.

10121041061106816

1621

167

168

1682

280

29

293

40

42

4411462472

49

51865191

Capital subscris vărsat Prime de capital Rezerve legale Alte rezerve Împrumuturi și datorii asimilate Credite bancare pe termen lung Alte împrumuturi și datorii asimilate Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung Amortizări privind imobilizările necorporale Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție Furnizori și conturi asimilate Personal și conturi asimilate Impozitul pe profit Creditori diverși Venituri înregistrate în avans Ajustări pentru deprecierea creanțelor Dobânzi de plătit Credite bancare pe termen scurt

25000135001400120015000

5000

2000

1200

1200

3800

1300

1380

7300

2500

330017801420

1280

40106050

TOTAL ACTIV 99620 TOTAL PASIV 99620

3

Page 4: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil comercializarea de bunuri.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.

3.

4.5.6.7.

8.

9.10.

11.12.13.14.15.16.

17.

18.19.20.21.

201205

211

212213321342675

2676

30223025

30263563613584111418

4452

46151215311

Cheltuieli de constituire Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare Terenuri și amenajări de terenuri Construcții Mijloace de transport Animale și plantații Împrumuturi acordate pe termen lung Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung CombustibiliSemințe și materiale de plantat Furaje Animale aflate la terți Animale și păsări Materiale auxiliare Clienți Clienți - facturi de întocmit Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții Debitori diverși Conturi la bănci în lei Casa în lei

12003000

10000

500030003000045000

10000

30080

458034203010009070

5000

1000760020

1.2.3.4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.12.

13.

14.15.16.

17.18.

19.

1012104105121132

1621

2801

2805

2913

3956

401408

421

431437444

462491

5192

Capital subscris vărsat Prime de capital Rezerve din reevaluare Profit sau pierdere Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții Credite bancare pe termen lung Amortizarea cheltuielilor de constituire Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare Ajustări pentru deprecierea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți Furnizori Furnizori - facturi nesosite Personal - salarii datorate Asigurări sociale Ajutor de șomaj Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadentă

600001500010201030013800

1280

1300

1190

1340

1150

149001000

3000

150013001800

150110

130

4

Page 5: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

20. 5194Credite externe garantate de stat 120

ACTIV 130390 TOTAL PASIV 130390

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil producția de bunuri.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.11.12.

13.14.15.

16.

201205

208

211

213

214

231

233

2675

301302332

3541114118

418

Cheltuieli de constituire Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare Alte imobilizări necorporale Terenuri și amenajări de terenuri Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Imobilizări corporale în curs de execuție Imobilizări necorporale în curs de execuție Împrumuturi acordate pe termen lung Materii prime Materiale consumabile Lucrări și servicii în curs de execuție ProduseClienți Clienți incerți sau în litigiu Clienți - facturi de întocmit

150420

180

5600

2300

1250

86

35

420

1231057

892486

19

1.2.3.4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

10121051068133138

1625

167

280

281

290

291

293

296

39

392

Capital subscris vărsat Rezerve din reevaluare Alte rezerve Donații pentru investiții Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții Credite bancare externe garantate de bănciAlte împrumuturi și datorii asimilate Amortizări privind imobilizările necorporale Amortizări privind imobilizările corporale Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției - în curs de execuțieAjustări pentru deprecierea materialelor

2992560110701470

810

96

130

80

1485

47

255

120

256

1250

5

Page 6: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

17.

18.19.20.

471

511251215311

Cheltuieli înregistrate în avans Cecuri de încasat Conturi la bănci în lei Casa în lei

33

2238950

16.

17.

18.

19.20.

40

42

43

441444

Furnizori și conturi asimilatePersonal și conturi asimilateAsigurări sociale, protecția sociala și conturi asimilateImpozitul pe profit/venit Impozitul pe venituri de natura salariilor

154

780

11

636220

TOTAL ACTIV 11532 TOTAL PASIV 11532

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil producția de bunuri.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.3.

4.

5.6.

7.

8.9.

10.11.12.13.14.15.

201203205

211

212 2131

2132

21332675

301302330243413454111

Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare Terenuri și amenajări de terenuri Construcții Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) Aparate și instalații de măsurare, control și reglare Mijloace de transport Împrumuturi acordate pe termen lung Materii prime Materiale pentru ambalat Piese de schimb Semifabricate Produse finite Clienți TVA de recuperat Conturi la bănci în lei

200200003000

8000

199002700

590

6009000

100080010020035002800

1.2.3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.10.

11.

12.

10121061131

2803

2814

2914

348

3945

401408

421

4281

Capital subscris vărsat Rezerve legale Subvenții guvernamentale pentru investiții Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea altor imobilizări corporale Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale Diferențe de preț la produse Ajustări pentru deprecierea produselor finite Furnizori Furnizori - facturi nesosite Personal - salarii datorate Alte datorii în legătură cu personalul TVA de plată

300005081400

550

420

790

890

1800

3500780

14450

370

6

Page 7: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

16.17.18.

19.20.

442451215124

53115314

Conturi la bănci în valută Casa în lei Casa în valută

210063504208

420130

13.14.

15.

16.17.

18.

19.

20.

4423444

446

457481

491

5191

5198

Impozitul pe venituri de natura salariilor Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate Dividende de plată Decontări între unitate și subunități Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți Credite bancare pe termen scurt Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

4203800

19090

7001400

580

3000

1150

TOTAL ACTIV 85598 TOTAL PASIV 85598

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil prestarea de servicii.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.

3.4.5.

6.

7.

8.9.10.

11.

203205

2122133214

303

332

41114424505

506

Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare Construcții Mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materiale de natura obiectelor de inventar Lucrări și servicii în curs de execuție Clienți TVA de recuperat Obligațiuni emise și răscumpărate Obligațiuni

60019000

950018003200

100

900

14004300200

800

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

101110611211621

1625

1682

2805

2812

2813

Capital subscris nevărsat Rezerve legale Profit sau pierdere Credite bancare pe termen lung Credite bancare externe garantate de bănci Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare Amortizarea construcțiilor Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport,

3000040003002000

1000

1000

8000

4000

500

7

Page 8: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

12.

13.14.15.16.17.18.19.20.

5088

51125121512451875311531453215322

Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament Cecuri de încasat Conturi la bănci în lei Conturi la bănci în valută Dobânzi de încasat Casa în lei Casa în valută Timbre fiscale și postale Bilete de tratament și odihnă

600

20001000060010001000200070005000

10.

11.

12.13.14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2913

2966

401404408

421

4281

4312

44

49

5186

animalelor și plantațiilor Ajustări pentru deprecierea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung Furnizori Furnizori de imobilizări Furnizori - facturi nesosite Personal - salarii datorate Alte datorii în legătură cu personalul Contribuția personalului la asigurările sociale Impozitul pe venituri de natura salariilor Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți Dobânzi de plătit

1000

1300

700100004000

1300

200

100

100

700

800

TOTAL ACTIV 71000 TOTAL PASIV 71000

8

Page 9: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

S.C. Alfa S.R.L.

La începutul lunii ianuarie 2010 S.C. Alfa S.R.L. care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor, prezintă următorul bilanț inițial.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.3.

4.

5.6.7.

8.9.10.11.

12.

13.

14.15.

16.17.

2111212213

214

301302303

3453714111413

425

456

461501

51215311

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Clienți Efecte de primit de la clienți Avansuri acordate personalului Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Debitori diverși Acțiuni deținute la entitățile afiliate Conturi la bănci în lei Casa în lei

50008920025000

15000

250030004500

3000100050002000

4000

6000

30002800

85002000

1.

2.3.4.5.

6.7.8.

9.

10.

11.12.

1011

10121061121281

401403404

421

444

4625191

Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat Rezerve legale ProfitAmortizări privind imobilizările corporale Furnizori Efecte de plătit Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Credite bancare pe termen scurt

16000

750009000570014300

5000475010000

30000

1000

32507500

TOTAL ACTIV 181500 TOTAL PASIV 181500

1. În cursul lunii, se încasează în contul societății o creanță de la S.C. BETA S.R.L. conform extrasului de cont în valoare de 3000 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. Simbol Denumirea elementului Suma Nr. Simbol Denumirea elementului Suma

9

Page 10: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

crt. crt.

1.2.3.

4.

5.6.7.

8.9.10.11.

12.

13.

14.15.

16.

17.

2111212213

214

301302303

3453714111413

425

456

461501

5121

5311

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Clienți (5000-3000)Efecte de primit de la clienți Avansuri acordate personalului Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Debitori diverși Acțiuni deținute la entitățile afiliate Conturi la bănci în lei (8500+3000)Casa în lei

50008920025000

15000

250030004500

3000100020002000

4000

6000

30002800

11500

2000

1.

2.3.4.5.

6.7.8.

9.

10.

11.12.

1011

10121061121281

401403404

421

444

4625191

Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat Rezerve legale ProfitAmortizări privind imobilizările corporale Furnizori Efecte de plătit Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Credite bancare pe termen scurt

16000

750009000570014300

5000475010000

30000

1000

32507500

TOTAL ACTIV 181500 TOTAL PASIV 181500

A+X-X=P

2. În contul societății se transfera rezerve la capitalul social în valoare de 4800 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.3.

4.

2111212213

214

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor

50008920025000

15000

1.

2.

3.

4.5.

1011

1012

1061

121281

Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat (75000+4800)Rezerve legale(9000-4800)ProfitAmortizări privind imobilizările corporale

16000

79800

4200

570014300

10

Page 11: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

5.6.7.

8.9.10.11.

12.

13.

14.15.

16.17.

301302303

3453714111413

425

456

461501

51215311

umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Clienți Efecte de primit de la clienți Avansuri acordate personalului Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Debitori diverși Acțiuni deținute la entitățile afiliate Conturi la bănci în lei Casa în lei

250030004500

3000100020002000

4000

6000

30002800

115002000

6.7.8.

9.

10.

11.12.

401403404

421

444

4625191

Furnizori Efecte de plătit Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Credite bancare pe termen scurt

5000475010000

30000

1000

32507500

TOTAL ACTIV 181500 TOTAL PASIV 181500

A=P+X-X

3. Conform extraselor de cont, se înregistrează încasarea unui credit pe termen scurt în valoare de 30.000 lei

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.3.

4.

5.6.7.

8.9.10.

2111212213

214

301302303

3453714111

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Clienți

50008920025000

15000

250030004500

300010002000

1.

2.3.4.5.

6.7.8.

9.

10.

11.

1011

10121061121281

401403404

421

444

462

Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat Rezerve legale ProfitAmortizări privind imobilizările corporale Furnizori Efecte de plătit Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Credite bancare pe termen scurt(30000+7500)

16000

798004200570014300

5000475010000

30000

1000

3250

11

Page 12: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

11.

12.

13.

14.15.

16.

17.

413

425

456

461501

5121

5311

Efecte de primit de la clienți Avansuri acordate personalului Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Debitori diverși Acțiuni deținute la entitățile afiliate Conturi la bănci în lei (30000+11500)Casa în lei

2000

4000

6000

30002800

41500

2000

12. 5191 37500

TOTAL ACTIV 211500 TOTAL PASIV 211500

A+X=P+X

4. La sfârșitul lunii se efectuează plata unei datorii comerciale fata de S.C. GAMA S.R.L. în valoare de 1700 lei, conform extrasului de cont.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.3.

4.

5.6.7.

8.9.10.11.

12.

13.

14.

2111212213

214

301302303

3453714111413

425

456

461

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Clienți Efecte de primit de la clienți Avansuri acordate personalului Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Debitori diverși

50008920025000

15000

250030004500

3000100020002000

4000

6000

3000

1.

2.3.4.5.

6.7.8.

9.

10.

11.12.

1011

10121061121281

401403404

421

444

4625191

Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat Rezerve legale ProfitAmortizări privind imobilizările corporale Furnizori (5000-1700)Efecte de plătit Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Credite bancare pe termen scurt

16000

798004200570014300

3300475010000

30000

1000

325037500

12

Page 13: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

15.

16.17.

501

51215311

Acțiuni deținute la entitățile afiliate Conturi la bănci în lei Casa în lei (2000-1700)

2800

41500300

TOTAL ACTIV 209800 TOTAL PASIV 209800

A-X=P-X

5. Se înregistrează efectul de comerț primit de la S.C. Theta S.R.L. în valoare de 4500 lei, iar în contul creanței se încasează suma de 1500 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.3.

4.

5.6.7.

8.9.10.11.

12.

13.

14.15.

16.17.

2111212213

214

301302303

3453714111413

425

456

461501

51215311

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Clienți (2000-1500)Efecte de primit de la clienți (2000+4500)Avansuri acordate personalului Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Debitori diverși Acțiuni deținute la entitățile afiliate Conturi la bănci în lei Casa în lei

50008920025000

15000

250030004500

300010005006500

4000

6000

30002800

41500300

1.

2.3.4.5.

6.7.8.

9.

10.

11.12.

13.

1011

10121061121281

401403404

421

444

4625191

472

Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat Rezerve legale ProfitAmortizări privind imobilizările corporale FurnizoriEfecte de plătit Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Credite bancare pe termen scurtVenituri înregistrate în avans (0+3000)

16000

798004200570014300

3300475010000

30000

1000

325037500

3000

TOTAL ACTIV 212800 TOTAL PASIV 212800

A+X-x”=P+x'

13

Page 14: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

6. Se înregistrează scăderea din gestiune a unei instalații cu valoarea de intrare de 5000 lei și amortizarea acesteia înregistrată în momentul cedării de 3000 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.3.

4.

5.6.7.

8.9.10.11.

12.

13.

14.15.

16.17.18.

2111212213

214

301302303

3453714111413

425

456

461501

51215311658

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (25000-5000)Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Clienți Efecte de primit de la clienți Avansuri acordate personalului Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Debitori diverși Acțiuni deținute la entitățile afiliate Conturi la bănci în lei Casa în lei Alte cheltuieli de exploatare (0+2000)

50008920020000

15000

250030004500

300010005006500

4000

6000

30002800

415003002000

1.

2.3.4.5.

6.7.8.

9.

10.

11.12.

13.

1011

10121061121281

401403404

421

444

4625191

472

Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat Rezerve legale ProfitAmortizări privind imobilizările corporale (14300-3000)FurnizoriEfecte de plătit Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Credite bancare pe termen scurtVenituri înregistrate în avans

16000

798004200570011300

3300475010000

30000

1000

325037500

3000

TOTAL ACTIV 209800 TOTAL PASIV 209800

A-X+x'=P-x”

7. Se emite în favoarea furnizorului S.C. Delta S.R.L. un efect comercial pentru suma de 2000 lei, în contul datoriei fata de acesta, ajunsa la scadenta de 500 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

14

Page 15: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

1.2.3.

4.

5.6.7.

8.9.10.11.

12.

13.

14.15.

16.17.18.

19.

2111212213

214

301302303

3453714111413

425

456

461501

51215311658

471

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Clienți Efecte de primit de la clienți Avansuri acordate personalului Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Debitori diverși Acțiuni deținute la entitățile afiliate Conturi la bănci în lei Casa în lei Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli înregistrate în avans (0+1500)

50008920020000

15000

250030004500

300010005006500

4000

6000

30002800

415003002000

1500

1.

2.3.4.5.

6.7.

8.

9.

10.

11.12.

13.

1011

10121061121281

401403

404

421

444

4625191

472

Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat Rezerve legale ProfitAmortizări privind imobilizările corporale Furnizori (3300-500)Efecte de plătit (4750+2000)Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Credite bancare pe termen scurtVenituri înregistrate în avans

16000

798004200570011300

28006750

10000

30000

1000

325037500

3000

TOTAL ACTIV 211300 TOTAL PASIV 211300

A+x'=P+X-x”

8. Conform statelor de plata a salariilor, se înregistrează reținerile de 15.000 lei reprezentând: avansuri acordate personalului în valoare de 4000 lei, contribuția la asigurările sociale în valoare de 5000 lei, contribuția angajaților pentru asigurărilor sociale de sănătate în valoare de 6000 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma

1.2.3.

2111212213

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace

50008920020000

1.

2.

1011

1012

Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat Rezerve legale

16000

79800

15

Page 16: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

4.

5.6.7.

8.9.10.11.

12.

13.

14.15.

16.17.18.

19.

214

301302303

3453714111413

425

456

461501

51215311658

471

de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Clienți Efecte de primit de la clienți Avansuri acordate personalului (4000-4000)Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Debitori diverși Acțiuni deținute la entitățile afiliate Conturi la bănci în lei Casa în lei Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli înregistrate în avans (0+1500)

15000

250030004500

300010005006500

0

6000

30002800

385003002000

1500

3.4.5.

6.7.8.

9.

10.

11.12.

13.

14.

15.

1061121281

401403404

421

444

4625191

472

431

4314

ProfitAmortizări privind imobilizările corporale Furnizori Efecte de plătit Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate (30000-15000)Impozitul pe venituri de natura salariilor Creditori diverși Credite bancare pe termen scurtVenituri înregistrate în avans Asigurări sociale (0+5000)Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (0+6000)

4200570011300

2800675010000

15000

1000

325037500

3000

5000

6000

TOTAL ACTIV 207300 TOTAL PASIV 207300

A-x”=P-X+x'

REGISTRU JURNAL

1. % = 8912111Terenuri212 Construcții 213Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

-5000

89200

25000

181500

16

Page 17: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

214Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție avalorilor umane și materialeși alte active corporale301 Materii prime 302Materiale consumabile 303Materiale de natura obiectelor de inventar 345Produse finite 371Mărfuri 4111Clienți 413Efecte de primit de la clienți 425Avansuri acordate personalului 456Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul 461Debitori diverși 501Acțiuni deținute la entitățile afiliate 5121Conturi la bănci în lei 5311Casa în lei

Înregistrat, descompunerea Activului în conturi

15000

2500

3000

4500

3000

1000

5000

2000

4000

6000

3000

2800

8500

2000

2. 891 = %1011Capital subscrisnevărsat 1012Capital subscris vărsat 1061Rezerve legale 121Profit281

181500 -16000

75000

9000

5700

14300

17

Page 18: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

Amortizări privind imobilizările corporale 401Furnizori 403Efecte de plătit 404Furnizori de imobilizări 421Personal - salarii datorate 444Impozitul pe venituri de natura salariilor 462Creditori diverși 5191Credite bancare pe termen scurtÎnregistrat, descompunerea Pasivului în conturi

5000

4750

10000

30000

1000

3250

75000

3. 4111 = 5121Clienți Conturi la bănci în leiÎnregistrat, conform extrasului de cont, încasarea în contul societății o creanță de la S.C. BETA S.R.L. în valoare de 3800 lei.

3800 3800 + A= - A

4. 1012 = 1061Capital subscris vărsat Rezerve legaleÎnregistrat, în contul societății se transfera rezerve la capitalul social în valoare de 4800 lei.

4800 4800 - P = + P

5. 5121 = 5191Conturi la bănci în lei Credite bancare pe termen scurtÎnregistrat, conform extraselor de cont, încasarea unui credit pe termen scurt în valoare de 30.000 lei

30000 30000 + A = + P

6. 5311 = 401Casa în lei FurnizoriÎnregistrat, conform extrasului de cont efectuarea plății unei datorii comerciale fata de S.C. GAMA S.R.L. în valoare de 1700 lei.

1700 1700 - A = -P

7. 413 = %Efecte de primit 4111de la clientii Clienti 472Venituri înregistrate în avans Se înregistrează biletul la ordin în suma de 4500 lei, primit de la S.C. Theta S.R.L., în contul creanței ajunsa la termenul

4500 -1500

3000

+ A = - A+ P

18

Page 19: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

de încasare de 1500 lei.

19

Page 20: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

8. % = 213658 Instalatii tehnice,Alte cheltuieli de mijloace de transport,exploatare animale si plantatii281Amortizări privind imobilizările corporale Înregistrat, conform procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scăderea din gestiune a unei instalații cu valoarea de intrare de 5000 lei și o amortizare calculata pana la la data de3000 lei.

-2000

3000

5000 + A = - A- P

9. % = 403471 Efecte de platitCheltuieli înregistrate în avans 401FurnizoriÎnregistrat biletul la ordin emis în favoarea furnizorului S.C. Delta S.R.L. cu scadenta peste o luna, pentru suma de 2000 lei, în contul unei datorii de 500 lei.

-1500

500

2000 + A = + P- P

10. 421 = %Personal – salarii 425 datorate Avansuri acordatepersonalului31Asigurări sociale 4314Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătateÎnregistrat reținerile efectuate pe statul de plata al salariilor de 15.000 lei, reprezentând avans chenzinal de 4000 lei, contribuția la asigurările sociale în valoare de 5000 lei, contribuția angajaților pentru asigurărilor sociale de sănătate în valoare de 6000 lei

15000 -4000

5000

6000

- P = - A+ P

TOTAL RULAJ 66800 66800

CARTEA MARE

D – debitor Sid - sold initial debitorRd – rulajul debitelorTsd – totatul sumelor debitelorSfc – soldul final creditor

C - creditorSic – sodul initial creditorRc – rulajul creditelor

Page 21: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

Tsc – totalul sumelor creditelorSfd – soldul final debitor

Page 22: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

D 2111 C D 1011 C

Sid 5000 Sic Sid [1012] 16000 16000 Sic

Rd Rc Rd 16000 Rc

Tsd 5000 Tsc Tsd 16000 16000 Tsc

Sfc 5000 Sfd Sfc Ø Sfd

D 212 C D 1012 C

Sid 89200 Sic Sid 7500016000[1011]4800[1061]

Sic

Rd Rc Rd 20800 Rc

Tsd 89200 Tsc Tsd 95800 Tsc

Sfc 89200 Sfd Sfc 96800 Sfd

D 213 C D 1061 C

Sid 20000 2000[658]3000[281]

Sic Sid[1012]4800

9000 Sic

Rd 5000 Rc Rd 4800 Rc

Tsd 20000 5000 Tsc Tsd 4800 9000 Tsc

Sfc 15000 Sfd Sfc 4200 Sfd

D 214 C D 121 C

Sid 15000 Sic Sid 5700 Sic

Rd Rc Rd Rc

Tsd 15000 Tsc Tsd 5700 Tsc

Sfc 15000 Sfd Sfc 5700 Sfd

D 301 C D 281 C

Sid 2500 Sic Sid [281]3000 14300 Sic

Rd Rc Rd 3000 Rc

Tsd 2500 Tsc Tsd 3000 14300 Tsc

Sfc 2500 Sfd Sfc 11300 Sfd

Page 23: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

D 302 C D 401 C

Sid 3000 Sic Sid [5311]1700[401]500

5000 Sic

Rd Rc Rd 2200 Rc

Tsd 3000 Tsc Tsd 2200 5000 Tsc

Sfc 3000 Sfd Sfc 2800 Sfd

D 303 C D 403 C

Sid 4500 Sic Sid 4750[471]1500[401]500

Sic

Rd Rc Rd 2000 Rc

Tsd 4500 Tsc Tsd 6750 Tsc

Sfc 4500 Sfd Sfc 6750 Sfd

D 345 C D 404 C

Sid 3000 Sic Sid 10000 Sic

Rd Rc Rd Rc

Tsd 3000 Tsc Tsd 10000 Tsc

Sfc 3000 Sfd Sfc 10000 Sfd

D 371 C D 421 C

Sid 1000 Sic Sid [425]4000[31]5000[4314]6000

Sic

Rd Rc Rd 15000 Rc

Tsd 1000 Tsc Tsd 15000 Tsc

Sfc 1000 Sfd Sfc 15000 Sfd

D 4111 C D 444 C

Sid 5000 3000[5121]1500[4111]

Sic Sid 1000 Sic

Rd 4500 Rc Rd Rc

Page 24: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

Tsd 5000 4500 Tsc Tsd 1000 Tsc

Sfc 500 Sfd Sfc 1000 Sfd

D 413 C D 462 C

Sid 2000[4111]1500[472]3000

Sic Sid 3250 Sic

Rd 4500 Rc Rd Rc

Tsd 6500 Tsc Tsd 3250 Tsc

Sfc 6500 Sfd Sfc 3250 Sfd

D 425 C D 5191 C

Sid 4000 Sic Sid 750030000[5191]

Sic

Rd Rc Rd 30000 Rc

Tsd 4000 Tsc Tsd 37500 Tsc

Sfc 4000 Sfd Sfc 37500 Sfd

D 456 C D 472 C

Sid 6000 Sic Sid 3000 Sic

Rd Rc Rd Rc

Tsd 6000 Tsc Tsd 3000 Tsc

Sfc 6000 Sfd Sfc 3000 Sfd

D 461 C D 431 C

Sid 3000 Sic Sid 5000 Sic

Rd Rc Rd Rc

Tsd 3000 Tsc Tsd 5000 Tsc

Sfc 3000 Sfd Sfc 5000 Sfd

D 501 C D 4314 C

Sid 2800 Sic Sid 6000 Sic

Rd Rc Rd Rc

Tsd 2800 Tsc Tsd 6000 Tsc

Page 25: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

Sfc 2800 Sfd Sfc 6000 Sfd

D 5121 C D 5311 C

Sid 38500 Sic Sid [401]1700 2000 Sic

Rd Rc Rd 1700 Rc

Tsd 38500 Tsc Tsd 1700 2000 Tsc

Sfc 38500 Sfd Sfc 300 Sfd

D 658 C D 471 C

Sid 2000 Sic Sid 1500 Sic

Rd Rc Rd Rc

Tsd 2000 Tsc Tsd 1500 Tsc

Sfc 2000 Sfd Sfc 1500 Sfd

S.C. Zeta S.R.L.

O societate comerciala S.C. Zeta S.R.L. al cărei obiect de activitate îl reprezinta comercializarea cu amănuntul a mărfurilor, prezintă la începutul lunii ianuarie 2010 următoarea situație a patrimoniului.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului Suma Nr. crt.

Simbol Denumirea elementului

Suma

1.2.3.

4.

5.6.7.

8.9.10.

2111212213

214

301302303

345371381

Terenuri Construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Mărfuri Ambalaje

16.00025.00010.000

5.000

40.0003.00020.000

4.00010.0003.000

1.

2.3.4.

5.6.7.

8.

9.

10.11.

1012

1041061281

401403404

421

426

431437

Capital subscris vărsat Prime de capital Rezerve legale Amortizări privind imobilizările corporale Furnizori Efecte de plătit Furnizori de imobilizări Personal - salarii datorate Drepturi de personal neridicate Asigurări sociale Ajutor de șomaj

50.000

23.00030.00010.000

20.0003.00012.000

4.000

1.000

3.0001.500

Page 26: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

11.12.13.14.

411146151215311

Clienți Debitori diverși Conturi la bănci în lei Casa în lei

4.5004.00035.0003.000

12.13.14.

15.

16.

44114423444

447

462

Impozitul pe profit TVA de plată Impozitul pe venituri de natura salariilor Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate Creditori diverși

10.0004.500500

2.000

8.000

TOTAL ACTIV 182.500 TOTAL PASIV 182.500

REGISTRU JURNAL

1. % = 8912111Terenuri 212Construcții 213Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 214Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 301Materii prime 302Materiale consumabile 303Materiale de natura obiectelor de inventar 345Produse finite 371Mărfuri 381Ambalaje4111Clienți 461Debitori diverși 5121Conturi la bănci în lei 5311Casa în lei Înregistrat, descompunerea Activului în conturi

-16.000

25.000

10.000

5.000

40.000

3.000

20.000

4.000

10.000

3.000

4.500

4.000

35.000

3.000

182.500

2. 891 = %1012Capital subscrisvărsat

182.500 -50.000

Page 27: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

104Prime de capital 1061Rezerve legale 281Amortizări privind imobilizările corporale 401Furnizori 403Efecte de plătit 404Furnizori de imobilizări 421Personal - salarii datorate 426Drepturi de personal neridicate 431Asigurări sociale 437Ajutor de șomaj 4421Impozitul pe profit 4423TVA de plată 444Impozitul pe venituri de natura salariilor 447Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate 462Creditori diverșiÎnregistrat, descompunerea Pasivului în conturi

23.000

30.000

10.000

20.000

3.000

12.000

4.000

1.000

3.000

1.500

10.000

4.500

500

2.000

8.000

3. 1012 = 456Capital subscris vărsat Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 10.000 lei către asociați

10.000 10.000 +A=+P

4. 456 = 5121Decontări cu acționarii/ Conturi la bănci în lei asociații privind capitalul Se rambursează contravaloarea sumei către asociați prin contul de disponibil bancar

10.000 10.000 -A=-P

5. % = 401301 Furnizori

-10.000

14.280 +A=+P

Page 28: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

Materii prime 302Materiale consumabile 303Materiale de natura obiectelor de inventar 4426TVA deductibilă Societatea se aprovizionează cu mărfuri de la furnizori :materii prime 10.000, materiale consumabile 1.000, obiecte de inventar 1.000.

1.000

1.000

2.280

6. 5121 = 4111Conturi la bănci în lei Clienți Se încasează prin contul curent contravaloarea creanțelor fata de clienți

4.000 4.000 -A=+A

7. 601 = %Cheltuieli cu 301materiile prime Materii prime302Materiale consumabile Pe baza bonului de consum se scot din gestiune materii prime în valoare le 20.000 RON și materii consumabile în suma de 500 RON.

20.500 -20.000

500

+P=-A

8. % = 711345 Variația stocurilor Produse finite 346 Produse reziduale Se înregistrează obținerea de produse finite la un cost de producție de 30.000 RON, și produse reziduale în valoare de 500 RON

-30.000

500

30.500 +A=+P

9. 371 = 345Mărfuri Produse finite Se recepționează mărfuri pentru a fi vândute prin magazinele proprii de desfacere .

4.000 4.000 -A=+A

10. 4111 = %Clienți 707Venituri din vânzarea mărfurilor 4427TVA colectată Societatea vinde mărfuri la un preț de vânzare fără TVA de 40.000 TVA=19%

47.600 -40.000

7.600

+A=+P

11. 4111 = %Clienți 703Venituri din vânzarea produselor reziduale 4427TVA colectată Societatea facturează și vând produsele reziduale la un preț de 600 RON preț de vânzare fără TVA , TVA=19%

714 -600

114

+A=+P

12. 711 = 346 500 500 -A=-P

Page 29: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

Variația stocurilor Produse reziduale Se înregistrează scoaterea din evidenta și descărcarea din gestiune a produselor reziduale

13. 607 = 371Cheltuieli privind mărfurile Mărfuri Înregistrează scoaterea din evidenta și descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute

4.000 4.000 +A=-A

14. % = 5121431 Conturi la bănci în lei Asigurări sociale 471Cheltuieli înregistrate în avans 444Impozitul pe venituri de natura salariilor 447Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat și alte instituții publice prin contul de disponibil bancar

-12.000

1.000

4.000

500

17.500 -A=-P

15. 421 = 5311Personal - salarii datorate Casa în lei Se plătesc salariile nete

3.000 3.000 -A=-P

16. 5311 = 461Casa în lei Debitori diverși Se încasează prin casierie contravaloarea creanței fata de debitori diverși.

1.000 1.000 +A=-A

17. 426 = 5311Drepturi de personal neridicate Casa în lei Se plătesc și drepturi neridicate de 500 Ron.

500 500 -A=-P

18. 425 = 5311Avansuri acordate personalului Casa în lei Se înregistrează plata avansul salarial aferent exercițiului în curs în valoare de 1.500 RON

1.500 1.500 -A=-P

19. 641 = 421Cheltuieli cu salariile Personal - salarii personalului datorate Se înregistrează cheltuielile cu cu salariile aferente exercițiului în curs în valoare de 30.000 RON.

30.000 30.000 +A=+P

20. 6451 = 4311Contribuția unității Contribuția unității la asigurările sociale la asigurările sociale 6452 = 4371Contribuția unității Contribuția

5.800

750

2.000

5.800

750

2.000

+A=+P

+A=+P

+A=+P

Page 30: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

unității pentru ajutorul de șomaj la fondul de șomaj 6453 = 4313Contribuția angajatorului Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale pentru asigurările sociale de sănătate de sănătate635 = 447Cheltuieli cu alte impozite, Fonduri speciale - taxe taxe și vărsăminte asimilate și vărsăminte asimilate Se înregistrează contribuții pentru salarii datorate de unitate (CAS, sănătate,fond șomaj,alte taxe).

500 500+A=+P

21. 421 = 5121Personal - salarii datorate Conturi la bănci în lei Se plătesc salariile nete în suma de 31.000 Ron.

31.000 31.000 -A=-P

22. 681 = 281Cheltuieli de exploatare Amortizări privindprivind amortizările, imobilizările corporaleprovizioanele și ajustările pentru depreciere Se încasează amortizarea lunara în suma de 400 RON pentru imobilizările corporale

400 400 +A=+P

23. 5311 = 4111Casa în lei Clienți Se încasează prin casa contravaloarea creanțelor fata de clienți.

40.000 40.000 +A=-A

24. 4427 = %TVA colectată 4426TVA deductibilă 4423TVA de plată Se regularizează fondurile de TVA.

19.114 -2.280

16.834

25. % = 121703 Profit sau pierdere Venituri din vânzarea produselor reziduale 707Venituri din vânzarea mărfurilor 711Variația stocurilor Se închid conturile de venituri.

-600

100.000

30.000

130.600

Page 31: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

26. 121 = %Profit sau pierdere 601Cheltuieli cu materiile prime 607Cheltuieli privind mărfurile 635Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 641Cheltuieli cu salariile personalului 6451Contribuția unității la asigurările sociale 6452Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj 6453Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 681Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere Se închid conturile de cheltuieli

63.950 -20.500

4.000

500

30.000

5.800

750

2.000

400

CARTEA MARE

D 2111 C D 1012 C

Sid 16.000 Sic Sid [456] 10.000 50.000 Sic

Rd Rc Rd 10.000 Rc

Tsd 16.000 Tsc Tsd 10.000 40.000 Tsc

Sfc 16.000 Sfd Sfc 40.000 Sfd

D 212 C D 104 C

Sid 25.000 Sic Sid 23.000 Sic

Rd Rc Rd Rc

Tsd 25.000 Tsc Tsd 23.000 Tsc

Sfc 25.000 Sfd Sfc 23.000 Sfd

Page 32: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

D 213 C D 1061 C

Sid 10.000 Sic Sid 30.000 Sic

Rd Rc Rd Rc

Tsd 10.000 Tsc Tsd 30.000 Tsc

Sfc 10.000 Sfd Sfc 30.000 Sfd

D 214 C D 281 C

Sid 5.000 Sic Sid 10.000400[681]

Sic

Rd Rc Rd 400 Rc

Tsd 5.000 Tsc Tsd 10.400 Tsc

Sfc 5.000 Sfd Sfc 10.400 Sfd

D 301 C D 401 C

Sid 40.000[401] 34.280 20.500 [601]

Sic Sid 20.00020.000 [301]2.500 [302]1.000 [303]2.280 [4426]

Sic

Rd 34.280 20.500 Rc Rd 25.780 Rc

Tsd 74.280 20.500 Tsc Tsd 45.780 Tsc

Sfc 53.780 Sfd Sfc 45.780 Sfd

D 302 C D 403 C

Sid 3.000[401] 34.280 20.500 [601]

Sic Sid 3.000 Sic

Rd 34.280 20.500 Rc Rd Rc

Tsd 37.280 20.500 Tsc Tsd 3.000 Tsc

Sfc 16.780 Sfd Sfc 3.000 Sfd

D 303 C D 404 C

Sid 20.000 Sic Sid 12.000 Sic

Page 33: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

[401] 34.280

Rd 34.280 Rc Rd Rc

Tsd 54.280 Tsc Tsd 12.000 Tsc

Sfc 54.280 Sfd Sfc 12.000 Sfd

D 345 C D 421 C

Sid 4.000[711] 30.000 2.000 [371]

Sic Sid [425] 1.500[4312] 2.850[4313] 2.000[444] 4.500[5311] 40.000

4.00030.000 [641]

Sic

Rd 30.000 2.000 Rc Rd 50.850 30.000 Rc

Tsd 34.000 2.000 Tsc Tsd 50.850 34.000 Tsc

Sfc 32.000 Sfd Sfc 16.850 Sfd

D 371 C D 426 C

Sid 10.000[345] 41.000 4.000 [607]

Sic Sid[5311] 40.000

1.000 Sic

Rd 41.000 4.000 Rc Rd 40.000 Rc

Tsd 51.000 4.000 Tsc Tsd 40.000 1000 Tsc

Sfc 47.000 Sfd Sfc 39.000 Sfd

D 381 C D 431 C

Sid 3.000 Sic Sid 3.000 Sic

Rd Rc Rd Rc

Tsd 3.000 Tsc Tsd 3.000 Tsc

Sfc 3.000 Sfd Sfc 3.000 Sfd

D 4111 C D 437 C

Sid 4.500[4427] 26.828[703] 600[707] 40.000

500 [5121]40.000 [5311]

Sic Sid 1.500 Sic

Page 34: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

Rd 71.928 40.500 Rc Rd Rc

Tsd 71.928 40.500 Tsc Tsd 1.500 Tsc

Sfc 31.428 Sfd Sfc 1.500 Sfd

D 461 C D 4411 C

Sid 4.000 40.000 [5311] Sic Sid 10.000 Sic

Rd 40.000 Rc Rd Rc

Tsd 4.000 40.000 Tsc Tsd 10.000 Tsc

Sfc 36.000 Sfd Sfc 10.000 Sfd

D 5121 C D 4423 C

Sid 35.000[4111] 8.814

5.800 [4311]750 [4371]4.500 [444]

Sic Sid 4.50026.828 [4427]

Sic

Rd 43.814 11.050 Rc Rd 26.828 Rc

Tsd 78.814 11.050 Tsc Tsd 31.328 Tsc

Sfc 67.764 Sfd Sfc 31.328 Sfd

D 5311 C D 444 C

Sid 3.000[461] 3.000 31.000 [421]

1.500 [425]500 [426]

Sic Sid[5121] 500

50031.000 [421]

Sic

Rd 6.000 33.000 Rc Rd 500 31.000 Rc

Tsd 6.000 33.000 Tsc Tsd 500 31.500 Tsc

Sfc 27.000 Sfd Sfc 30.000 Sfd

D 447 C D 462 C

Sid[5121] 500

2.00031.000 [421]

Sic Sid 8.000 Sic

Rd 500 31.000 Rc Rd Rc

Page 35: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

Tsd 500 33.000 Tsc Tsd 8.000 Tsc

Sfc 32.500 Sfd Sfc 8.000 Sfd

D 121 C D 346 C

Sid [601] 20.500[607] 4.000[635] 500[641] 30.000[6451] 5.800[6452] 750[6453] 2.000[681] 400

600 [703]100.000 [707]30.000 [711]

Sic Sid [711] 30.000 30.000 [711] Sic

Rd 63.950 130.600 Rc Rd 30.000 30.000 Rc

Tsd 63.950 130.600 Tsc Tsd 30.000 30.000 Tsc

Sfc 66.650 Sfd Sfc Sfd

D 425 C D 4311 C

Sid[5311] 40.000 31.000 [421]

Sic Sid[5121] 500

12.0005.800 [645]

Sic

Rd 40.000 31.000 Rc Rd 500 5.800 Rc

Tsd 40.000 31.000 Tsc Tsd 500 17.800 Tsc

Sfc Sfd Sfc 17.300 Sfd

D 4312 C D 431 C

Sid 31.000 [421] Sic Sid 31.000 [421]2.000 [6453]

Sic

Rd 31.000 Rc Rd 33.000 Rc

Tsd 31.000 Tsc Tsd 33.000 Tsc

Sfc 31.000 Sfd Sfc 33.000 Sfd

D 4371 C D 4372 C

Sid[5121] 500

1.000750 [6542]

Sic Sid300 [421]

Sic

Rd 500 750 Rc Rd 300 Rc

Page 36: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

Tsd 500 1.750 Tsc Tsd 300 Tsc

Sfc 1.250 Sfd Sfc 300 Sfd

D 4423 C D 4426 C

Sid[401] 2.280 2.280 [4427]

Sic Sid [4423] 16.834[4426] 2.280

19.114 [411] Sic

Rd 2.280 2.280 Rc Rd 19.114 19.114 Rc

Tsd 2.280 2.280 Tsc Tsd 19.114 19.114 Tsc

Sfc Sfd Sfc Sfd

D 456 C D 601 C

Sid[5121] 10.000 10.000 [1012]

Sic Sid [301] 20.000[302] 2.500

22.500 [121] Sic

Rd 10.000 10.000 Rc Rd 22.500 22.500 Rc

Tsd 10.000 10.000 Tsc Tsd 22.500 22.500 Tsc

Sfc Sfd Sfc Sfd

D 607 C D 635 C

Sid [371] 4.000 4.000 [121] Sic Sid [447] 500 500 [121] Sic

Rd 4.000 4.000 Rc Rd 500 500 Rc

Tsd 4.000 4.000 Tsc Tsd 500 500 Tsc

Sfc Sfd Sfc Sfd

D 641 C D 6451 C

Sid [421] 30.000 30.000 [121] Sic Sid [4311] 5.800 5.800 [121] Sic

Rd 30.000 30.000 Rc Rd 5.800 5.800 Rc

Tsd 30.000 30.000 Tsc Tsd 5.800 5.800 Tsc

Sfc Sfd Sfc Sfd

D 6452 C D 6453 C

Page 37: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

Sid [4371] 750 750 [121] Sic Sid [4313] 2.000 2.000 [121] Sic

Rd 750 750 Rc Rd 2.000 2.000 Rc

Tsd 750 750 Tsc Tsd 2.000 2.000 Tsc

Sfc Sfd Sfc Sfd

D 681 C D 703 C

Sid [281] 400 400 [121] Sic Sid [121] 600 600 [411] Sic

Rd 400 400 Rc Rd 600 600 Rc

Tsd 400 400 Tsc Tsd 600 600 Tsc

Sfc Sfd Sfc Sfd

D 707 C D 711 C

Sid [121] 100.000 100.000 [411] Sic Sid [121] 30.500 30.000 [345]500 [346]

Sic

Rd 100.000 100.000 Rc Rd 30.500 30.500 Rc

Tsd 100.000 100.000 Tsc Tsd 30.500 30.500 Tsc

Sfc Sfd Sfc Sfd

Balanta de verificare cu 4 serii de egalitatii

Simbol cont

DenumireaContului

Total sume din balanța precedenta

Mișcări în cursul perioadei curente

Total sume la sfârșitul perioadei curente

Solduri finale curente

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012 Capital subscris vărsat

- 50.000 10.000 - 10.000 50.000 - 40.000

104 Prime de capital

- 23.000 - - - 23.000 - 23.000

1061 Rezerve legale - 30.000 - - - 30.000 - 30.000

121 Profit sau pierdere

- - 63.950 130.600 63.950 130.600 - 66.650

2111 Terenuri 16.000 - - - 16.000 - 16.000 -

Page 38: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

212 Construcții 25.000 - - - 25.000 - 25.000 -

213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

10.000 - - - 10.000 - 10.000 -

214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale

5.000 - - - 5.000 - 5.000 -

281 Amortizări privind imobilizările corporale

- 10.000 - 400 - 10.400 - 10.400

301 Materii prime 40.000 - 10.000 20.000 50.000 20.000 30.000 -

302 Materiale consumabile

3.000 - 1.000 500 4.000 500 3.500 -

303 Materiale de natura obiectelor de inventar

20.000 - 1.000 - 21.000 - 21.000 -

345 Produse finite 4.000 - 30.000 4.000 34.000 4.000 30.000 -

346 Produse reziduale

- - 500 500 500 500 - -

371 Mărfuri 10.000 - 4.000 4.000 14.000 4.000 10.000 -

381 Ambalaje 3.000 - - - 3.000 - 3.000

401 Furnizori - 20.000 - 14.280 - 34.280 - 34.280

403 Efecte de plătit

- 3.000 - - - 3.000 - 3.000

404 Furnizori de imobilizări

- 12.000 - - - 12.000 - 12.000

4111 Clienți 4.500 - 48.314 44.000 52.814 44.000 8.814 -

421 Personal - salarii

- 4.000 34.000 30.000 34.000 34.000 - -

Page 39: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

datorate

425 Avansuri acordate personalului

- - 1.500 - 1.500 - 1.500 -

426 Drepturi de personal neridicate

- 1.000 500 - 500 1.000 - 500

431 Asigurări sociale

- 3.000 12.000 - 12.000 3.000 9.000 -

4311 Contribuția unității la asigurările sociale

- - - 5.800 - 5.800 - 5.800

4313 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

- - - 2.000 - 2.000 - 2.000

437 Ajutor de șomaj

- 1.500 - - - 1.500 - 1.500

4371 Contribuția unității la fondul de șomaj

- - - 750 - 750 - 750

4411 Impozitul pe profit

- 10.000 - - - 10.000 - 10.000

4423 TVA de plată - 4.500 - 16.834 - 21.334 - 21.334

4426 TVA deductibilă

- - 2.280 2.280 2.280 2.280 - -

4427 TVA colectată - - 19.114 7.714 19.114 7.714 11.400 -

444 Impozitul pe venituri de natura salariilor

- 500 4.000 - 4.000 500 3.500 -

447 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate

- 2.000 500 500 500 2.500 - 2.000

456 Decontări cu acționarii/asoc

- - 10.000 10.000 10.000 10.000 - -

Page 40: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

iații privind capitalul

461 Debitori diverși

4.000 - - 1.000 4.000 1.000 3.000 -

462 Creditori diverși

- 8.000 - - - 8.000 - 8.000

471 Cheltuieli înregistrate în avans

- - 1.000 - 1.000 - 1.000 -

5121 Conturi la bănci în lei

35.000 - 4.000 58.500 39.000 58.500 - 19.500

5311 Casa în lei 3.000 - 41.000 5.000 44.000 5.000 39.000 -

601 Cheltuieli cu materiile prime

- - 20.500 20.500 20.500 20.500 - -

607 Cheltuieli privind mărfurile

- - 4.000 4.000 4.000 4.000 -

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

- - 500 500 500 500 - -

641 Cheltuieli cu salariile personalului

- - 30.000 30.000 30.000 30.000 - -

6451 Contribuția unității la asigurările sociale

- - 5.800 5.800 5.800 5.800 - -

6452 Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj

- - 750 750 750 750 - -

6453 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

- - 2.000 2.000 2.000 2.000 - -

681 Cheltuieli de exploatare

- - 400 400 400 400 - -

Page 41: PROIECT BAZELE CONTABILITATII

38

privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere

703 Venituri din vânzarea produselor reziduale

- - 600 600 600 600 - -

707 Venituri din vânzarea mărfurilor

- - 100.000 40.000 100.000 40.000 60.000 -

711 Variația stocurilor

- - 30.500 30.500 30.500 30.500 - -

TOTAL 182.500 182.500 493.708 493.708 676.208 676.208 2907.14 290.714