Transcript
 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  1/35

  PROIECT AUDIT-AUDITUL IMOBILIZRILOR-

  REALIZAT DE:

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  2/35

  ACTIVELE IMOBILIZATE

  1.1 Definiie

  Activele im!ili"#te se definesc (conform IAS) ca totalitea bunurilor care au o durat deutilizare mai mare de un an i care particip la mai multe cicluri de exploatare.

  1.$ Cl#%ific#&e

  Im!ili"'&ile nec&(le sunt definite de IAS 38 Active necorporale ca activeidentificabile nemonetare, fr suport material i deinute pentru utilizare n procesul de produciesau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nc!iriate altora sau pentru nevoi administrative.

  Im!ili"'&ile c&(le %)nt *efinite *e IAS "# Imobilizri corporale ca active materialecare sunt deinute de o ntreprindere pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau prestarea deservicii, pentru a fi nc!iriate terilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative i care pot fiutilizate pe parcursul mai multor perioade.

  Im!ili"'&ile fin#nci#&e cuprind valorile financiare investite de ntreprindere pe termenlun$ sub forma titlurilor de participare i creanelor asupra societilor din cadrul $rupului, a titlurilor

  sub forma de interese de participare, a creanelor din interese de participare, a titurilor deinute caimobilizri i a altor creane.

  1.+ Am&ti"#&e# im!ili"'&il&

  IAS "# Imobilizri corporale i IAS 38 Active necorporale definesc amortizarea ca fiindalocarea sistematic a valorii amortizabile a unui active pe ntrea$a sa durat de via util ivaloarea amortizabil ca fiind costul activului sau o alt valoare subsituibil n situaiile financiare,din care s%a sczut valoarea rezidual.

  Imobilizrile financiare nu sunt supuse amortizrii, iar din cate$oria imobilizrilor corporale

  sunt excluse din sfera amortizrii terenurile.&e$lementrile naionale precizeaz c amortizarea se stabile te prin aplicarea cotelor de

  amortizare asupra valorilor de intrare a imobilizrilor, utiliz'nd una din cele trei metode(amortizarea liniar, amortizarea de$resiv, amortizarea accelerat). etoda de amortizareutilizat trebuie aleas nfuncie de modul ncare se estimeaz $enerarea beneficiilor economiceviitoare, associate activelor ntreprinderii.

  valuarea activelor imobilizate are la baz unele re$uli, cum ar fi*

  ntreprinderea reflecta principiul continuitii activitii i evaluarea va reflectautilizarea imobilizrilor pentru un timp nedefinit. n acest sens, valoarea realizabil

  se consider a fi cea mai potrivit i costul istoric cea mai obiectv msur a valorii.+ostl istoric include preul de cumprare i alte costri implicate de pre$tireaactivelor pentru folosin.

  luctuaiile preului pieii sunt i$norate nevaluare. &eevaluarea periodic este posibil. -ierderile de valoare atribuite uzurii sau altor cause sunt ntodeauna recunoscute.

  1., Cnt)&i *e im!ili"'&i

  2

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  3/35

  Activele imobilizate sunt evideniate n contabilitate cu autorul conturilor din clasa /%Conturi de imobilizri delimitate pe cele trei $rupe*

  /0 Imobilizri necorporale/" Imobilizri corporale/# Imobilizri financiare

  1., #)nci# ecnmic'

  +onturile de imobilizri furnizeaz informaii privind existena i mi carea bunurilor necorporale (conturi de constituire, c!eltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licene,mrci,drepturi i valori similar i alte imobilizri necorporale, fondul commercial i avansuri i imobilizri necorporale n curs de execuie), corporale (terenuri i construcii, instalaii, utilae,mobilier,avansuri i imobilizri n curs de execuie ) i financiare (titluri de participare i intrese departicipare, alte titluri imobilizate i creane imobilizate) destinate utilizrii pe termen lun$.

  1., ! )nci# cnt#!il'uncia contabil a conturilor de imobilizri este de active.

  Se debiteaz cu valoarea imobilizrilor intrate prin* Ac!iziie de la teri (brevete, licene, proiecte,terenuri, construcii, titluri de

  participare,etc. ac!iziionate de la teri)1 -roducie proprie1 2onaie sau aport n natur al acionarilor la capitalul social1 Alte intrri de imobilizri.

  Se crediteaz cu valoarea imobilizrilor ie ite prin* Amortizarea inte$ral a c!eltuielilor (n cazul imobilizrilor necorporale)1 Scoaterea din folosin (casarea)1 'nzare, cedare sau retra$erea aportului n natur de acionari, n cazul

  celorlate imobilizri Alte ie iri de imobilizri.

  Soldul final este debitor i reflect* aloarea imobilizrilor necorporale, corporale i financiare existente n

  ntreprindere la un moment dat.

  $.AUDITAREA IMOBILIZRILOR CORPORALE

  $.1 O!iective *e #)*it

  -entru realizarea auditului imobilizrilor corporale, auditorul trebuie sa vizeze urmtoareleobiective*

  Exhaustivitatea: se verific dac toate milloacele fixe sunt nre$istrate i toate activele

  care trebuie capitalizate au fost correct evideniate.Exactitatea: soldurile conturilor de imobilizri la valoarea contabil identificate, $rupate inre$istrate corect. Amortizarea a fost corect calculat conform metodei acceptate. Sumelecuprinse nsituiile financiare sunt nconcordan cu evidenele contabile.

  Existena: miloacele fixe exist nrealitate la data bilanului. 2ocumentele ce trebuieverificate cuprind* re$istrul miloacelor fixe, rapoarte de evaluare, facturi provenite de laantreprenori, contractele de concesionare, facturi si extrase de cont, procese verbale de punere nfunciune, calculul amortizrii i modul de constituire i evaluare a provizioanelor.

  Separarea exercitiilor:intrrile i ie irile de miloace fixe au fost nre$istrate nperioada corect.

  3

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  4/35

  Evaluarea:activele reevaluate sunt correct calculate potrivit normelor le$ale (4.5. nr 63din 07.0#./000 i IAS nr. /). 2iminuarea miloacelor fixe n urma reevalurii a fost correctreflectat n contabilitate.

  Drepturi i obligaii: conform cruia clientul are dreptul de proprietate valabil asupramilocului fix la data bilanului i beneficiaz de avantaele care decur$ din proprietatea asupraimobilizrilot.

  Prezentare i evideniere: presupune c soldurile miloacelor fixe au fost correctclasate,descrise i evideniate.

  $.$ Pl#nific#&e #)*it'&ii im!ili"'&il& c&(le i *c)mentele nece%#&e #)*it'&ii

  -lanificare auditrii imobilizrilor corporale presupune parcur$erea mai multor etape ncadrul crora auditorul trebuie s poat rspunde la urmtoarele ntrebri*

  +are este natura i componena miloacelor fixe9 videna imobilizrilor este computeriz:t sau manual9 +are sunt obiectivele de audit i care sunt riscurile le$ate de fiecare obiectiv9 +are este calitatea procedurilor de control intern le$ate de milocele fixe9 +e alte riscuri au fost identificate9

  Informaiile bilaniere i notele de bilan trebuie s cuprind informaii complete cu privire laexistena i evaluarea imobilizrilor la bilan. -otrivit +adrului 5eneral de prezentare a bilanurilorfinanciare, informaiile cu privire la imobilizri sunt* valoarea contabil brut la nceputul anului,cre teri i;sau diminuri n cursul anului, soldul final la 3"."/ evaluat la costul istoric (valoarea vrut la intrare;reevaluat). 2e asemenea, amortizarea calculat 0".0", amortizri n cursulexerciiului financiar, soldul final al amortismentelor la 3"."/. -rovizioanele pentru deprecieraimobilizrilor vor conine acelea i informaii ca i amortizrile. alana de verificare.

  $.+ Ri%c)&i ine&ente i *e cnt&l %(ecific #ctivel& im!ili"#te

  Imobilizrile sunt active $eneratoare de beneficii i deinute pe o perioad mai mare de unan. Imobilizrile corporale au substan fizic i sunt detinute pentru a fi utilizate nproducia debunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nc!iriate terilor sau pentru a fi folosite nscopuriadministrative.

  4

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  5/35

  P&inci(#lele &i%c)&i le/#te *e !iectivele *e #)*it (ent&) im!ili"'&i %)nt:a. +lientul poate atribui valori unor active castae sau care nu mai sunt utilizabile sau care

  au fost sustrase (obiectivul ?existen@)1b. aloarea atribuit poate s nu reflecte sc!imbrile cauzate de factori externi (obiectivul

  ?evaluare@). aloarea net contabil poate fi calculat pe baza unor durate de vianecorespunztoare1

  c. Active concesionate pe termen scurt care nu aprin clientului i sunt incluse n bilan (obiectivul ?drepturi i obli$aii@)1

  d. Sc!imbrile te!nolo$ice din ramura de activitate determin o erodare moral a valoriiactivelor imobilizate1

  e. 2einerea unor imobilizri blocate, neutilizate, ceea ce conduce la o incertitudine cuprivire la utilizarea lor nviitor1

  f. +apitalizarea costurilor aferente activelor realizate n re$ie proprie, ceea ce implicdificultatea de detrminare a costurilor1

  $. xistena imobilizrilor corporale care ncorporeaz valori mari, dar care implic un riscsemnificativ de pierdere, furt, distru$ere (de exemplu, calculatoare).

  M'%)&i (&eventive *e #ten)#&e # im(#ct)&il& &i%c)&il& #%)( im!ili"'&il&c&(le

  4 etap c!eie n aplicarea procedurilor de audit const n evaluarea structurii i eficieneicontrolului intern. n cazul unui risc de control minim, auditorul se poate a tepta ca urmtoarelese$mente s fie supuse controlului intern*

  - Ac!iziiile, reevaluarea i pierderile de active1- Asi$urarea securitii activrlot imobilizate care aparin companiei1- 2isponibilizarea activelor imobilizate1- ntreinerea i asi$urarea activelor imobilizate1- autorizarea c!eltuielilor privind amortizarea.

  -rin aciunile de control intern mana$ementul trebuie s se asi$ure c, dup ac!iziie,activul este nre$istrat ca active imobilizat i nu sub alte forme.

  n alt se$ment n care controlul intern trebuie exercitat const n reevaluarea activelorimobilizate. xistena unor proceduri interne pentru selectarea evaluatorului poate constitui omsur adecvat de control.

  &e$istrul activelor fixe reprezint principalul document de eviden a a activelorimobilizate.Acesta trebuie inut de o persoan independent de utilizarea sau administrareaactivelor imobilizate. Acest re$istru conine toate detaliile necesare pentru a controla activele,ncep'nd cu denumirea, numrul de inventar, durata de utilizarea economic, metoda deamortizare, data ac!iziiei, numrul i seria facturii, etc.

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  6/35

  aloarea contabil trebuie comparat periodic (de re$ul, la sf'r itul anului) cu valoarearecuperabil. 2ac aceasta din urm este mai mic, diferena este recunoscut ca o c!eltuial, cuexcepia cazului n care reia o valoare corespondent n surplusul de evaluare.

  +onform B5 706;"3 art.C3 B5 #6;"8, art.7 si 4rdinul 3"6;/000 contabilitateamiloacelor fixe se tine pe urmatoarele cate$orii*

  % 5rupa I D +onstructii1

  % 5rupa II D c!ipamente te!nolo$ice1

  % 5rupa III D Aparate si instalatii de masurare, control si re$lare1

  % 5rupa I D iloace de transport1

  % 5rupa I D obilier, aparatura birotica, ec!ipamente de protectie si alte activecorporale.

  6

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  7/35

  CO0TRACT DE PRETRI ERVICII

  Enc!eiat astzi /#;"";/0"0, Fntre*

  S+ >=A S&

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  8/35

  Articolul 3 DECRIEREA AUDITULUI I0A0CIAR I RAPOARTE

  +.14biectivul unui audit financiar este efectuarea unei verificri a situaiilor financiare, pe bazde elemente probante, care trebuie puse la dispoziia PRETATORULUI de ctreBE0EICIAR.

  +.$PRETATORUL va analiza sistemele contabile Gi de control financiar intern, astfel Fnc't spoat evalua dac acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca baz pentru Fntocmirea situaiilorfinanciare Gi pentru pstrarea unei evidene contabile corecte.

  +.+En funcie de concluziile trase de PRETATOR din documentele analizate, raportul de auditfinanciar poate fi nemodificat (fr rezerve) sau modificat (cu rezerve, de imposibilitate deexprimare a unei opinii sau de dezacord cu situaiile financiare).

  +.,2ac, pentru orice motiv PRETATORUL nu este Fn msur s finalizeze auditul financiar,acesta nu va emite un raport de audit financiar, anun'nd BE0EICIARUL4Fn scris, de acest

  lucru. En acest caz, BE0EICIARUL nu va mai datora PRETATORULUI tariful prevzut laarticolul C din prezentul contract, urm'nd a se stabili de comun acord cu BE0EICIARULmodalitatea de plat a contravalorii lucrrilor dea prestate.

  +.3PRETATORUL va furniza BE0EICIARULUI urmtoarele*

  3.C." &aport de audit financiar asupra situaiilor financiare ale C ALA AFntocmite Fnconformitate cu OMP +9337$998 7 IR pentru exerciiul Fnc!eiat la +1 *ecem!&ie

  $99;.

  3.C./ Scrisoare confidenial adresat conducerii C ALA RL asupra principalelordeficiene ale sistemului de control intern Gi asupra altor aspecte identificate peparcursul auditului financiar Gi care Fn opinia PRETATORULUI ar trebui prezentateconducerii.

  +.2Acestea vor fi Fntocmite Fn limba &m6n'.

  +.

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  9/35

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  10/35

  Articolul # OBLI5A>IILE PR>ILOR

  2.14bli$aiile PRETATORULUI

  #."." PRETATORUL va efectua auditul financiar Fn concordan cu prevederile

  ?t#n*#&*ele Inte&n#in#le *e A)*it in#nci#& #*(t#te inte/l *e C#meA)*it&il& in#nci#&i *in Rm6ni# 7 IA@ . Acestea cer ca PRETATORUL sobin o asi$urare rezonabil Gi nu absolut asupra faptului c situaiile financiare nuconin erori semnificative rezultate din erori sau fraude. +a urmare, erori sau fraudecu impact semnificativ asupra situaiilor financiare pot s rm'n nedetectate dePRETATOR.

  #."./ PRETATORUL va numi un Gef de proiect ; persoan Fnsrcinat; cu ansamblulrelaiilor dintre reprezentanii BE0EICIARULUI Gi ai PRETATORULUI.

  #.".3 PRETATORUL va utiliza personal calificat, an$aai sau colaboratori, cu nivelul de

  experien cerut de obiectul misiunii, precum Gi cu o bun cunoaGtere a sistemuluieconomic rom'nesc Gi a activitii BE0EICIARULUI .

  #.".6 PRETATORUL poate utiliza serviciile prestate de sub%contractori, Fn situaia Fn careacest lucru este considerat necesar de ctre PRETATOR.

  #.".C PRETATORUL va respecta pro$ramul de lucru Gi datele Gedinelor care vor ficonvenite Fmpreun cu reprezentanii BE0EICIARULUI . Acestea vor putea fimodificate cu acordul ambelor pri.

  #.".# PRETATORUL va Fntocmi rapoartele menionate la articolul 3 din prezentul contract.

  #.".7 PRETATORUL va analiza rapoartele anuale ale BE0EICIARULUI , precum Gi altedocumente care cuprind raportul su de audit financiar sau referiri la acesta, Fnvederea verificrii concordanei dintre rapoartele anuale Gi situaiile financiare aleBE0EICIARULUI . PRETATORUL nu are obli$aia de a verifica informaiilecuprinse Fn rapoartele anuale Gi Fn alte documente care cuprind raportul su de auditfinanciar sau referiri la acesta, cu excepia celor prevzute Fn le$islaia Fn vi$oare

  2.$4bli$aiile BE0EICIARULUI

  #./." BE0EICIARUL se obli$ s plteasc tariful Fn condiiile prevzute la articolul C alprezentului contract.

  #././ BE0EICIARUL va pune la dispoziia PRETATORULUI documente Gi alte informaiirelevante considerate de ctre PRETATOR suficiente pentru efectuarea audituluifinanciar. En acest sens BE0EICIARUL se obli$ s pun la dispoziiaPRETATORULUI, la solicitarea acestuia, toate documentele sale contabile, orice altedocumente Gi acte ale BE0EICIARULUI , incluz'nd toate procesele verbale ale

  10

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  11/35

  tuturor Adunrilor 5enerale ale Acionarilor, ale +onsiliului de Administraie Gi ale+omitetului de 2irecie, precum Gi informaiile Gi explicaiile necesare, solicitate dectre PRETATOR4 Fn scopul realizrii obiectului prezentului contract.BE0EICIARUL se obli$ s permit accesul PRETATORULUI la toatedocumentele sau declaraiile care Fnsoesc situaiile financiare. BE0EICIARUL seobli$ s permit PRETATORULUI s discute Fn mod liber cu orice persoan aflat

  Fn subordinea sa sau sub controlul su care ar putea furniza informaii Fn vederearealizrii obiectului prezentului contract.

  #./.3 BE0EICIARUL va pune la dispoziie spaii adecvate de lucru pentru personalulPRETATORULUI pe toat durata efecturii auditului financiar.

  #./.6 BE0EICIARUL este responsabil pentru inerea unor Fnre$istrri contabile GiFntocmirea unor situaii financiar % contabile Fn conformitate cu cerinele le$ale, Fnprincipal Fn conformitate cu prevederile OMP 8,7$991 7 IR Gi re$lementrileaplicabile pentru exerciiul financiar respectiv Gi care s dea o ima$ine sincer Gi fidelasupra activitii, precum Gi pentru dezvoltarea Gi implementarea unui sistem decontrol fiabil.

  #./.C BE0EICIARUL este responsabil pentru proiectarea, implementarea Gi Fntreinereaunor proceduri de control care s asi$ure un nivel corespunztor de protecie aactivelor Gi care s asi$ure Fnre$istrarea corect a fiecrei tranzacii. 2e asemenea,BE0EICIARUL este responsabil pentru definirea de nivele de protecie adecvate,pentru identificarea obiectivelor de control corespunztoare acestora Gi pentruasi$urarea realizrii acestor obiective prin procedurile de control existente.

  #./.# BE0EICIARUL se obli$ ca, Fn termen de C zile calendaristice de la data primiriirapoartelor finale, s notifice Fn scris PRETATORULUIFndeplinirea de ctre acestadin urm a obli$aiilor pe care le are conform acestui contract.

  #./.7 BE0EICIARUL se obli$ s numeasc un responsabil Fnsrcinat cu coordonareaansamblului de relaii Fntre reprezentanii PRETATORULUI Gi ai BE0EICIARULUI.

  #./.8 BE0EICIARUL se obli$ s respecte pro$ramul de lucru Gi datele Gedinelor care vorfi convenite Fmpreun cu reprezentanii PRETATORULUI. Acestea vor putea fimodificate cu acordul ambelor pri.

  #./. BE0EICIARUL va informa PRETATORUL asupra oricror evenimente care au locFntre data emiterii situaiilor financiare Gi data raportului Gi care ar putea afecta acestesituaii, c!iar Gi dup data emiterii raportului.

  #./."0 En cazul Fn care se Fntocmesc de ctre BE0EICIAR documentaii de marJetin$ carefac referin la PRETATOR sau la raportul acestuia, va fi solicitat consimm'ntulPRETATORULUI care va trebui s FGi exprime acordul asupra acestor referine Fnavans Gi Fn scris. u sunt permise utilizarea raportului PRETATORULUIsau referinela acesta, Fn materiale destinate publicului lar$ sau pentru orice alte scopuri, frpermisiunea scris expres a PRETATORULUI . En particular, BE0EICIARUL seobli$ s solicite consimm'ntul PRETATORULUIFn ceea ce priveGte menionareanumelui acestuia, Fnsoit sau nu de informaii din raportul de audit financiar Fn*

  orice ofert public1

  11

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  12/35

  Fn documente Fntocmite ori depuse conform le$islaiei privind valorile mobiliare1Fn orice tranzacii cu aciunile BE0EICIARULUI sau pentru obinerea de finanare.

  Articolul 7 LIMITAREA RPU0DERII PRETATORULUI

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  13/35

  PRETATORULUI le$ate de aceste sisteme nu abordeaz Fn mod necesar toate Fmbuntirileposibile ce se pot su$era ca urmare a unei examinri speciale, mai extinse a acestora.

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  14/35

  PRETATORULUI nu va putea detecta toate acele $reGeli, fraude sau erori ori cazuri deneconformitate semnificative, ce pot exista.

  8., Asistena la Fntocmirea situaiilor financiare nu face parte din auditul financiar, darPRETATORUL va discuta cu BE0EICIARUL principiile contabile aplicate de BE0EICIAR,

  Fn special Fn zonele cu probleme de interpretare, iar PRETATORUL poate su$era austri pecare BE0EICIARUL s le aib Fn vedere.

  Articolul "0 DREPTURI DE PROPRIETATE I0TELECTUAL

  192reptul de autor asupra raportului Fntocmit Fn baza prezentului contract se naGte Gi rm'ne Fnpatrimoniul PRETATORULUI, c!iar Gi dup ac!itarea tarifului prevzut la articolul C alprezentului contract.

  Articolul "" CO0IDE0>IALITATEA

  11.1-rile convin anticipat Gi Fn mod expres s considere confideniale toate informaiile, dateleGi documentele obinute, le$ate de Fndeplinirea obiectului prezentului contract Gi se obli$ s nule divul$e sau s le transmit terilor pe toat durata prezentului contract Gi pe o perioad de /ani de la terminarea acestuia, dec't cu acordul scris al celeilalte pri.

  11.$-rile prezentului contract au obli$aia de a pstra fa de tere pri confidenialitateatuturor informaiilor referitoare la relaia lor contractual, dup cum se stipuleaz Fn contract.-rile nu vor divul$a informaiile contractuale dec't cu acordul scris al celeilalte pri. 2ac una

  din pri divul$ anumite informaii, Gi prin aceasta preudiciaz cealalt parte contractual,prima parte va avea obli$aia de a plti desp$ubiri. +u toate acestea, PRETATORUL va aveadreptul s menioneze numele BE0EICIARULUI Gi natura serviciilor prestate Fn documentelede marJetin$ Fntocmite de ctre acesta.

  11.+-revederile alineatului precedent nu se aplic Fn cazul Fn care aceste informaii suntpublice sau sunt solicitate conform le$ii.

  Articolul "/ PRELU05IREA CO0TRACTULUI

  1$.1En cazul Fn care BE0EICIARUL nu furnizeaz informaiile solicitate la datele convenite, vaaprea o decalare corespunztoare (lu'nd Fn considerare numrul de zile lucrtoare) atermenelor de prezentare a rapoartelor PRETATORULUI ctre BE0EICIAR.

  1$.$En cazul Fn care PRETATORUL nu va preda rapoartele la datele convenite ca urmare aintervenirii situaiei prevzute la articolul "/.", va aprea o prelun$ire corespunztoare a durateicontractului (msurat Fn numrul de zile lucrtoare).

  14

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  15/35

  Articolul "3 MODIICAREA CO0TRACTULUI

  1+-rezentul contract poate fi modificat numai Fn baza unui act adiional semnat de ambele pricontractante.

  Articolul "60CETAREA CO0TRACTULUI

  1,.1-rezentul contract Fnceteaz Fn urmtoarele cazuri*

  "6."." -rin acordul ambelor pri1

  "6."./ -rin denunarea unilateral de ctre una dintre pri1 denunarea FGi produceefectele Fn termen de 3 zile de la data expedierii pe adresa celeilalte pri a unei

  notificri scrise, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire1

  "6.".3 -rin Fndeplinirea obiectului prezentului contract1

  "6.".6 -rin imposibilitatea Fndeplinirii obiectului prezentului contract1

  "6.".C En cazul falimentului uneia sau ambelor pri1

  "6.".# En celelalte cazuri expres prevzute de le$ea rom'n drept cazuri de Fncetare acontractului.

  1,.$ En toate aceste cazuri, dac le$ea nu dispune altfel, BE0EICIARUL se obli$ s

  plteasc PRETATORULUI tariful, calculat Fn conformitate cu prevederile articolului C alprezentului contract, proporional cu serviciile prestate p'n Fn momentul Fncetrii prezentuluicontract.

  Articolul "C OR> MAOR

  13 2ebitorul obli$aiilor contractuale va fi exonerat de executarea unor asemenea obli$aiicontractuale dac executarea este Fmpiedicat sau Fnt'rziat de orice aciune sau cauz mai

  presus de controlul uneia dintre pri Gi pe care o asemenea parte nu a putut%o prevedea sauevita, cu condiia ca partea, ale crei obli$aii au fost afectate, s informeze prompt, Fn termende maxim "/0 ore de la producerea situaiei de or aor, cealalt parte, asupra unorasemenea cauze Gi va depune toate eforturile de a%Gi duce la Fndeplinire obli$aiile sale. 2acsituaia de or aor dureaz mai mult de luni, prezentul contract va Fnceta. Suntconsiderate cazuri de or aor, fr a se limita la, urmtoarele* rzboi, inundaii, cutremure,condiii meteorolo$ice periculoase, ordine ale autoritilor de stat sau locale etc.

  15

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  16/35

  Articolul "# COMU0ICAREA PE UPORT ELECTRO0IC

  12.1+u excepia situaiei Fn care BE0EICIARUL solicit Fn mod expres prezentarea raportuluide audit financiar Gi a celorlalte documente pe suport de !'rtie, PRETATORUL va comunicaBE0EICIARULUI toate documentele realizate Fn executarea prezentului contract pe suportelectronic.

  12.$ =ransmiterea electronic de informaii nu este pe deplin si$ur Gi nici lipsit de erori.Informaiile transmise pe aceast cale pot fi interceptate, modificate, pierdute, distruse, potaun$e cu Fnt'rziere sau pot fi incomplete, iar utilizarea lor poate ridica anumite riscuri. +aurmare, deGi Fnainte de a transmite informaii pe suport electronic, PRETATORUL va pune Fnpractic proceduri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a depista cei mai cunoscuiviruGi la momentul respectiv Gi fr a ine seama de nici o $aranie, at't PRETATORUL, c't Gian$aaii, a$enii Gi colaboratorii si nu vor fi inui responsabili de ctre BE0EICIAR din nici unmotiv (independent de orice alte prevederi ale acestui contract), fie c acesta este stipulat decontract, fie c reprezint un preudiciu (inclusiv din ne$lien) sau altfel, cu referire la oriceeroare sau omisiune rezultat din sau Fn le$tur cu comunicarea electronic de informaii ctre

  BE0EICIAR Gi cu $radul de si$uran al acestor informaii Gi inclusiv (dar nu exclusiv) actelesau omisiunile furnizorilor de servicii ai PRETATORULUI. PRETATORUL nu va fi scutit de oastfel de rspundere Fn cazul unor acte, omisiuni sau interpretri eronate care reprezint actepenale, necinstite sau frauduloase din partea an$aailor, a$enilor sau colaboratorilorPRETATORULUI .

  12.+ En cazul Fn care informaiile transmise se refer la aspecte care prezint o importansemnificativ pentru BE0EICIAR, este recomandabil solicitarea unei copii scrise a acestorade la PRETATOR. En cazul Fn care BE0EICIARUL doreGte ca PRETATORUL s proteezecu parol toate sau anumite documente transmise, BE0EICIARUL va comunica opiunea sactre PRETATOR, pentru ca acesta s ia msurile corespunztoare.

  Articolul "7 LE5EA CO0TRACTULUI. ARBITRAUL

  1

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  17/35

  % pentru BE0EICIAR* LUCRETIA 5ETA adresa BUCURETI, fax 0//"7C73#

  % pentru PRETATOR* ICULECU VAILE adresa BUCURETI, fax* 9$1,

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  18/35

  2atorit perfecionrii continue a activitii, a mana$ementului performant, precum i analtei certificri a personalului, societatea a reu it ca n cei "3 ani de activitate s obin o cotde pia important n domeniul produciei deter$enilor i produselor cosmetice.

  O&/#ni"#&e# %ciet'ii

  Societatea are un numr de 80 de an$aai, din care 7CK personal cu studii superioare.

  Ace tia sunt nre$istrai cu constracte de munc la +amera de unc. Salariile, impozitele

  i taxele aferente acestora se re$sesc nstatele de salarii din evidena societii.+a or$anizare, societatea este mprit n cinci departamente*

  - 'nzri1- arJetin$1- =e!nic1-

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  19/35

  i%tem)l *e %tc)&i

  Stocurile sunt primite ntr%un deposit central. lementele de stoc aprovizionate sunt livratectre distribuitori pe baza unor comenzi primite de la ace tia. -entru fiecare produs din stoc sentocme te fi a de ma$azine. valuarea stocului se face la costul mediu ponderat, iar balana stocurilor se ntocme te computerizat.

  i%tem)l *e mil#ce fiFe

  =oate miloacele fixe ac!iziionate sunt nre$istrate corespunztor nre$istrul de miloacefixe. iecare miloc fix are un cod unic care aut la identificarea lui.

  Imobilizrile necorporale sunt reprezentate de licenele softLare pentru evidena producieii a $estiunii de material. Amortizarea licenelor a fost calculat folosind metoda liniar pe durata

  de via ncare licenele vor fi folosite de ctre ntreprindere.

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  20/35

  Dc)mente *e l)c&) Gn le/'t)&' c) #)*it)l im!ili"'&il& c&(le

  .C. ALA RL

  EFe&citi)l fin#nci#& Gncei#t l# +1 *ecem!&ie $998

  it)#i# mil#cel& fiFe l# +1 *ecem!&ie $998

  Element Te&en)&i Cl'*i&i M# ini4)til#e iin%t#l#tii*e l)c&)

  A(#te*em'%)&'i

  cnt&l

  Mil#ce*etn%(&t

  M!ilie&i

  !i&tic'

  C%t l# *#t#*e91.91.$998

  ,;+ ;31 2 ,+8 8+8 $39 12< $99 92; $ ,$3 +;1 ,

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  21/35

  1. O!iectiv

  +ertificarea ex!austivitii tranzaciilor de ac!iziie i certificarea valorii terenurilor la0".0"./00.

  $. Met*e

  Investi$area documentelor ustificative corespunztoare i calcularea amortizrii i valorii contabile nete la 0".0"./00.

  +. Dc)mente

  actura extern4rdin de platot de intrare;ie ire (I&)-roces verbal I&i a miloacelor fixe

  &e$istrul urnal-lanul de amortizare

  ,. C#lc)le i #n#li"'

  Societatea auditat*S.C. ALA S"L

  2osarul exerciiuluiSeciune * Activit#te# *einve%tiie+apitol * Im!ili"'&iSubcapitol * im!ili"'&i c&(le

  ntocmit* R#*) Alin2ata ntocmirii*1$.91.$998&evizuit* Mic) Elen#2ata revizuirii*$9.9$.$998

  &eferinEB 1.1

  S.+. A

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  22/35

  bazeaz pe situaiile financiare care reflecta faptul c toate intrrile de terenuri au fostnre$istrate i sunt nscrise n &e$istrul milocelor fixe.

  1. O!iectiv

  +ertificarea e!austivitii tranzaciei de ac!iziie prin import i certificarea valoriiinstalaiilor de lucru la 0".0"./00.

  $. Met*e

  Investi$area documentelor ustificative corespunztoare i calcularea amortizrii i valorii contabile nete la 0".0"./00.

  +. Dc)mente

  actura extern

  4rdin de platot de intrare;ie ire (I&)-roces verbal I&-roces verbal de recepie i punere n funciunei a miloacelor fixe&e$istrul urnal-lanul de amortizare

  ,. C#lc)le i #n#li"'

  Societatea auditat*

  S.C. ALA S"L

  2osarul exerciiului

  Seciune * Activit#te# *einve%tiie+apitol * Im!ili"'&iSubcapitol * im!ili"'&i c&(le

  ntocmit* R#*) Alin

  2ata ntocmirii*1$.91.$998&evizuit* Mic) Elen#2ata revizuirii*$9.9$.$998

  &eferin

  EB 1.1

  S.+. A

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  23/35

  lei,c-ipamente furnizori dete-noloice imobilizri

  2+3 H "C 0"0.08 lei ,,2 "/ C08.6lei

  Alte impozite ,,< /C0",#8lei

  Fonduri /peciale

  ,,$2 H 31$1T0A deductibil conturi la

  banci

  v#m#leKcmmi%%in H/C0"#8Q"3"33.8/Q/#/#,#6P/#C/8.6# lei

  29.,2lei 0

  Am&ti"#&e# #ccelet'$39 12; leiJ39H1$3 9;, leiVC0 1$3 9;, lei

  Am&ti"#&e/#C/8.6#lei OC0KP"3/#6./3 lei+P"3/#6./3 lei 2;1H$;1+ 1+$82,.$+ leiC-eltuieli Amortizarea in/tala1iilorde e2ploatare

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  24/35

  1. O!iectiv

  +ertificarea e!austivitii tranzaciilor de ac!iziie i certificarea valorii cldirilor la3"."/./00.

  $. Met*e

  Investi$area documentelor ustificative corespunztoare i calcularea amortizrii i

  valorii contabile nete la 0".0"./00.+. Dc)mente

  actura extern4rdin de platot de intrare;ie ire (I&)-roces verbal I&i a miloacelor fixe&e$istrul urnal-lanul de amortizare

  ,. C#lc)le i #n#li"'

  Societatea auditat*S.C. ALA S"L

  2osarul exerciiuluiSeciune * Activit#te# *einve%tiie+apitol * Im!ili"'&iSubcapitol * im!ili"'&i c&(le

  ntocmit* Mi#i Ine%c)2ata ntocmirii*1$.91.$998&evizuit* M& #!in#2ata revizuirii*$$.9$.$998

  &eferinEB 1.,

  S.+. A

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  25/35

  VC0 199.9+, lei +P""".337,86/ lei

  3. O(ini#

  oi, auditorii, acordm opinie fr rezerve asupra ex!austivitii tranzaciei de ac!iziie cldirii asupra valorii contabile nete la 3"."/./00 a acestor imobilizri. 4pinia noastr se bazeaz pe

  situaiile financiare care reflect faptul c toate intrrile de cldiri au fost nre$istrate i suntnscrise n &e$istrul milocelor fixe.

  1. O!iectiv

  +ertificarea ex!austivitii tranzaciilor de ac!iziie i certificarea valorii aparatelor demsur i control la 0".0"./00.

  $. Met*e

  Investi$area documentelor ustificative corespunztoare i calcularea amortizrii i valorii contabile nete la 0".0"./00.

  +. Dc)mente

  actura extern4rdin de platot de intrare;ie ire (I&)-roces verbal I&i a miloacelor fixe

  &e$istrul urnal-lanul de amortizare

  ,. C#lc)le i #n#li"'

  Societatea auditat*S.C. ALA S"L

  2osarul exerciiuluiSeciune * Activit#te# *e

  inve%tiie+apitol * Im!ili"'&iSubcapitol * im!ili"'&i c&(le

  ntocmit* Mi#i Ine%c)2ata ntocmirii*

  1$.91.$998&evizuit* M& #!in#2ata revizuirii*$$.9$.$998

  &eferinEB 1.+

  S.+. A

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  26/35

  39.91

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  27/35

  1. O!iectiv

  +ertificarea e!austivitii tranzaciilor de ac!iziie i certificarea valorii miloacelor detransport la 0".0"./00.

  $. Met*e

  Investi$area documentelor ustificative corespunztoare i calcularea amortizrii i valorii contabile nete la 0".0"./00.

  +. Dc)mente

  actura extern4rdin de platot de intrare;ie ire (I&)-roces verbal I&i a miloacelor fixe&e$istrul urnal-lanul de amortizare

  4. C#lc)le i #n#li"'

  Societatea auditat*S.C. ALA S"L

  2osarul exerciiuluiSeciune * Activit#te# *einve%tiie+apitol * Im!ili"'&iSubcapitol * im!ili"'&i c&(le

  ntocmit*P(e%c)M#&in

  2ata ntocmirii*9;.91.$998&evizuit* MicniL#cmi#ata revizuirii*$;.9$.$998

  &eferinEB 1.$

  S.+. A

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  28/35

  ene#aloarea achiziie#ct) eFte&n' C7767".7NO6./lei;NP/6/C38"leiT#Fe v#m#leC7767".7NO6./lei;NO#KP"6CC//.leiCmi%in v#m#lC7767".7NO6./lei;NO".CKP3#380.7leiTVAC7767".7NO6./lei;NO"KQ"6CC//.leiO"KP68867".76lei

  #aloare achiziie#ct)&' eFte&n'C7767".7NO6.CNP/C8#//.7leiT#Fe v#m#leC7767".7NO6.CNO#KP"CC"7.6leiCmi%in v#m#lC7767".7NO6.CNO".CKP387.6leiTVA !#"# *e c#lc)lC7767".7NO6.CNQ"CC"7.6Q Q387.6P/73C".CleiTVA/73C".CleiO"KPC307#8.7"lei

  1

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  29/35

  1. O!iectiv

  +ertificarea corectei imputari in conturi a tranzactiei de ac!izitie si sc!imbare piese.

  $. Met*e

  Investi$atie si calcul.

  +. Dc)mente

  &e$istrul%urnalota referitoare la imobilizari4rdin de platot de intrare;ie ire (I&)-roces verbal I&

  ,. C#lc)le %i #n#li"#

  Societatea auditat*S.C. ALA S"L

  2osarul exerciiuluiSeciune * Activit#te# *e

  inve%tiie+apitol * Im!ili"'&iSubcapitol * im!ili"'&i c&(le

  ntocmit* Pet&e%c)5e&/e

  2ata ntocmirii*9;.91.$998&evizuit* MicniL#cmi#ata revizuirii*$;.9$.$998

  &eferinEB 1.$

  S.+. A

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  30/35

  #aloarea achiziieactura achizitie piese de schi&b"0.000 lei

  'u exista (actura achizitie piese deschi&b. 19999lei 0

  #ct) &e(#tie milc *etn%(&t

  KP 60/ ))*++lei &+&,c-ipamente Furnizori:debitori

  te-noloice pentru pre/tari de/ervicii /i e2ecutari

  ""6 de lucrariT0A deductibila

  KP 60/ ))*++lei 64 &3333lei

  Alte c-eltuieli Furnizori:debitoriefectuate de pentru pre/tari deterti /ervicii /i e2ecutari

  ""6 de lucrari &'33leiT0A deductibila

  11899lei 0

  3. O(ini#

  oi, auditorii,refuzamcertificarea corectei imputari in conturi a tranzactiei de ac!izitie sisc!imbare piese. 4pinia noastra se bazeaza pe faptul ca nu exista document ustificativpentru ac!izitionarea pieselor de sc!imb si pe faptul ca s%a constatat inre$istrareaeronata a tranzactiei de reparatie miloc de transport, eroarea fiind de "00K.

  O!iectiv

  +ertificarea e!austivitii tranzaciilor de ac!iziie i certificarea valorii constructiilor la 30".0"./00.

  Met*e

  Investi$area documentelor ustificative corespunztoare i calcularea amortizrii i valorii contabile nete la 0".0"./00.

  Dc)mente

  actura extern4rdin de platot de intrare;ie ire (I&)

  -roces verbal I&i a miloacelor fixe&e$istrul urnal-lanul de amortizare

  C#lc)le i #n#li"'

  30

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  31/35

  Societateaauditat*S.C. ALA S"L

  2osarul exerciiuluiSeciune * Activit#te# *einve%tiie+apitol * Im!ili"'&iSubcapitol im!ili"'&ic&(le

  ntocmit* R#*) Alin2ata ntocmirii* 1$.91.$998&evizuit* Melinte O#n#2ata revizuirii* $9.9$.$998

  &eferinEB 1.1

  S.+. A

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  32/35

  C#lc)le i #n#li"'

  Societatea auditat*S.C. ALA S"L

  2osarul exerciiuluiSeciune * Activit#te# *einve%tiie

  +apitol * Im!ili"'&iSubcapitol * im!ili"'&i c&(le

  ntocmit* R#*) Alin2ata ntocmirii*1$.91.$998

  &evizuit* Melinte O#n#2ata revizuirii*$9.9$.$998

  &eferinEB 1.1

  S.+. A

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  33/35

  O(ini#

  u, auditorul, acord opinie fr reserve asupra ex!austivitii tranzaciei de ac!iziiemobilier si birotica i asupra valorii contabile nete la 3"."/./0"0 a acestor imobilizri. 4pinia mease bazeaz pe situaiile financiare care reflect faptul c toate intrrile de terenuri au fostnre$istrate i sunt nscrise n &e$istrul milocelor fixe.

  O!iectiv: certificarea ex!austivitatii tranzactiei de ac!izitie de utilae te!nolo$ice.

  Met*#: investi$are si calcul

  Dc)mente: factura transport, factura ac!izitie instalatie te!nolo$ica, re$istru urnal.

  C#lc)le %i #n#li"#:

  .C. ALA RL DOARULEERCITIULUIECTIU0E: activitatede investitieCAPITOL: imobilizari

  UBCAPITOL:imobilizari corporale

  I0TOCMIT: -opescuAndreiDATA I: C."0./00REVIZUIT: elnic+ostin

  DATA R: /#.""./00

  REERI0TA: > "./

  C ALA RL AUDITOR DIERE0TE REZULTATactura ac!izitie*/"3"P606 7#C3/

  u exista facturaac!izitie instalatiete!nolo$ica

  7#C3/ &4 0

  actura transport* KP60" 37C 0 33

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  34/35

  KP60" 37C/"3" /8C66/# 0

  /"3" /8C66/# 0

  O(inie: oi auditorii, refuzam certificarea tranzactiei de ac!izitie a instalatieite!nolo$ice. 4pinia noastra se bazeaza pe faptul ca nu exista document ustificativ . diferentaeste de 7#C3/ &4, eroarea fiind de "00K.

  34

 • 8/10/2019 Proiect Audit - Auditul Imobilizarilor

  35/35

  O!iectiv: reevaluarea instalatiei te!nolo$ice (la data de /#.""./00), valoarea usta aacesteia fiind de /C0001 instalatia a fost ac!izitionata pe 30."/./00C la C0000, amortizata liniar peC ani.

  Met*#: inspectie, calcul, procedura analitica.Dc)mente: factura, fisa de evaluare, re$istru urnal, note explicate.C#lc)le %i #n#li"#:

  .C. ALA RL DOARULEERCITIULUIECTIU0E: activitatede investitieCAPITOL: imobilizariUBCAPITOL:imobilizari corporale

  I0TOCMIT: -opescuAndreiDATA I: C."0./00REVIZUIT: elnic+ostinDATA R: //.""./00

  REERI0TA: > "./

  C ALA RL AUDITOR DIERE0TE REZULTAT/8"* /C000"0C* 6800

  /8"* 30000"0C* C000

  /8"* C000"0C* /00

  /8"* /C000;3000P0.83"0C* 6800;C000P0.#

  =otal eroare* 0.83Q0.#P".7".7RC

  0

  O!%e&v#tii:+ost valoare contabila de intrare* C0000

  Amortizare anulata* "0000

  Amortizare acumulata pe 3 ani* 30000aloare ramasa de amortizar* /0000aloare usta* /C0002iferenta pozitiva din reevaluare* C000

  +onform IAS "#, diferenta pozitiva din reevaluare se inre$istreaza in creditul contului"0C daca anterior nu s%a inre$istrat un minus de valoare.

  Inre$istrari contabile*Anularea amortizarii cumulate pentru a aduce activul la valoarea contabila*/8"P/"3 30000Inre$istrarea diferentei pozitive din reevaluare

  /"3P"0C C000O(inie: eu auditorul, acord opinie cu rezerve asupra ex!austivitatii reevaluarii

  ec!ipamentului te!nolo$ic. &ezerva mea se bazeaza pe faptul ca s%a constatat inre$istrareaeronata a diferentei de reevaluare. Aceasta trebuia inre$istrata in contul "0C. Astfel, eroareacalculata a fost de ".7K.


Recommended