Transcript
 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  1/26

  Danciu Mriua Nechifor IlieDanciu Mriua Nechifor Ilie--Ciprian Pslar ElenaCiprian Pslar Elena

  Potenialul turistic al zonei de dezvoltare VestPotenialul turistic al zonei de dezvoltare Vest

  Universitatea tefan cel Mare SuceavaFacultatea Istorie i geografie

  Domeniu Managementul relaiilor internaionale i al cooperrii transfrontalierSuceava 2009

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  2/26

  Prezentarea general a regiuni de VestPrezentarea general a regiuni de Vest

  Regiunea Vest are o suprafa de 32.034 Km (13,4 % din suprafaa rii) iRegiunea Vest are o suprafa de 32.034 Km (13,4 % din suprafaa rii) ieste compus din 42 orae (din care 12 municipii) i 276 comune (318 unitieste compus din 42 orae (din care 12 municipii) i 276 comune (318 unitiadministrativ teritoriale), grupate n patru judee: Arad, Caraadministrativ teritoriale), grupate n patru judee: Arad, Cara--Severin,Severin,Hunedoara i TimiHunedoara i Timi..

  Istoric vorbind, Regiunea cuprinde provincia Banatului, provincie istoricIstoric vorbind, Regiunea cuprinde provincia Banatului, provincie istoricromneasc cu o dezvoltare economic timpurie i mai puternic nromneasc cu o dezvoltare economic timpurie i mai puternic ncomparaie cu alte provincii din ar.comparaie cu alte provincii din ar.

  Regiunea Vest are un relief variat i armonios distribuit n zone de cmpie,Regiunea Vest are un relief variat i armonios distribuit n zone de cmpie,deal i munte. Zonele de cmpie fac parte din Marea Cmpie de Vest ideal i munte. Zonele de cmpie fac parte din Marea Cmpie de Vest ipredomin n judeul Timi.predomin n judeul Timi.

  Clima este continentalClima este continental--moderat, cu influene submoderat, cu influene sub--mediteraneene, pemediteraneene, peculoarul Dunrii i Valea Cernei, cu temperaturi medii multianuale ceculoarul Dunrii i Valea Cernei, cu temperaturi medii multianuale ceoscileaz ntre 10oscileaz ntre 10--1212C. Cderile de ap se situaz n jurul unei mediiC. Cderile de ap se situaz n jurul unei mediide 560de 560--580 l/m anual, uor mai ridicate n zonele montane.580 l/m anual, uor mai ridicate n zonele montane.

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  3/26

  Potenialul turistic al judeului AradPotenialul turistic al judeului Arad

  1.1. Prezentare generalPrezentare general

  2.2. Scurt istoricScurt istoric

  3.3. Potenialul turisticPotenialul turistic

  naturalnatural

  4.4. Potenialul turisticPotenialul turistic

  antropicantropic

  5.5. bibliografiebibliografie

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  4/26

  Potenialul turistic natural al judeului AradPotenialul turistic natural al judeului Arad

  Alctuirea geologic a judeului AradAlctuirea geologic a judeului Arad

  Relieful judeului AradRelieful judeului Arad

  Hidrografia judeului AradHidrografia judeului Arad

  Vegetaia, fauna i solurile judeului AradVegetaia, fauna i solurile judeului Arad

  Rezervaii i parcuri naionale din judeul AradRezervaii i parcuri naionale din judeul Arad

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  5/26

  Alctuirea geologic a judeului AradAlctuirea geologic a judeului Arad

  n Munii Codrun Munii Codru--Moma i Zarand ntlnim isturi cristaline proterozoiceMoma i Zarand ntlnim isturi cristaline proterozoicensoite pe alocuri de granite i roci granitoide paleozoice i de gresii permiene.nsoite pe alocuri de granite i roci granitoide paleozoice i de gresii permiene.

  Rocile aparinnd mezozoicului ocup suprafee restrnse ,Rocile aparinnd mezozoicului ocup suprafee restrnse , (triasicul din(triasicul dinCodru , cretacicul din estul Munilor ZaranduluiCodru , cretacicul din estul Munilor Zarandului

  Din Neozoic, mai bine reprezentat este neogenul prin ntinsele eerupiiDin Neozoic, mai bine reprezentat este neogenul prin ntinsele eerupiivulcanice andezitice( n spaiul de mbinare a Munilor Codruvulcanice andezitice( n spaiul de mbinare a Munilor Codru--Moma iMoma iZarand) i depozitele panoniene (din depresiunea Zarandului i dealurileZarand) i depozitele panoniene (din depresiunea Zarandului i dealurileLipovei).Lipovei).

  Cuaternarul este format din acumulri de pietriuri, nisipuri i argile n zoneleCuaternarul este format din acumulri de pietriuri, nisipuri i argile n zonelede cmpiede cmpie..

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  6/26

  Relieful judeului AradRelieful judeului Arad

  Munii CodruMunii Codru--Moma situai n partea nordMoma situai n partea nord--est aest a

  judeului avnd direcia NVjudeului avnd direcia NV--SE i se prezintSE i se prezintsub forma unei culmi de nlime mijlocie (Vf.sub forma unei culmi de nlime mijlocie (Vf.Pleu 1112 m ,Vf Izoi 1098,Vf Momua 930Pleu 1112 m ,Vf Izoi 1098,Vf Momua 930m), care este desprit de Munii Bihoruluim), care este desprit de Munii Bihorului

  prin neuarea joas de la Groi i de Muniiprin neuarea joas de la Groi i de MuniiZarandului prin defileul Criului Alb de laZarandului prin defileul Criului Alb de laPlecuaPlecua

  MMumii Bihorului reprezentai n Arad prinumii Bihorului reprezentai n Arad prinMunii Gina unde avem i cele mai mariMunii Gina unde avem i cele mai mari

  nlimi din jude prin Vf Gina 1486 m i Vfnlimi din jude prin Vf Gina 1486 m i VfPiatra Aradului 1429 mPiatra Aradului 1429 m

  Munii Zarandului sunt situai pe direcia vestMunii Zarandului sunt situai pe direcia vest--estest

  avnd o altitudine mai redus. Astfel amavnd o altitudine mai redus. Astfel amprezentat munii aflai pe teritoriu judeuluiprezentat munii aflai pe teritoriu judeuluiArad.Arad.

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  7/26

  PeteriPeteri

  Petera CristalelorPetera Cristalelor

  Petera lui DuuPetera lui Duu

  Petera LiliecilorPetera Liliecilor

  Petera SinesiePetera Sinesie

  Fntna de la GroapaFntna de la GroapaUrsilorUrsilor

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  8/26

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  9/26

  Vegetaia, fauna i solurile judeului AradVegetaia, fauna i solurile judeului Arad

  Vegetaia judeului Arad se caracterizeaz prin predominarea formaiunilorVegetaia judeului Arad se caracterizeaz prin predominarea formaiunilorzonale de silvostep asociat pe suprafee mici chiar de step, de vegetaiezonale de silvostep asociat pe suprafee mici chiar de step, de vegetaieforestier i de vegetaie azonal de lunc.forestier i de vegetaie azonal de lunc.

  Fauna Aradului este una specific vegetaiei existente n aceast zon, deci peFauna Aradului este una specific vegetaiei existente n aceast zon, deci peteritoriul judeului putem mtlni: roztoare, chicanul de cmp, fazanul,teritoriul judeului putem mtlni: roztoare, chicanul de cmp, fazanul,oprla cenuie, lupul, vulpea, mistreul, pisica slbatic, sturzul, ursul, cerbul,oprla cenuie, lupul, vulpea, mistreul, pisica slbatic, sturzul, ursul, cerbul,

  jderul de pdure, veveria, ierunca, sitarul, broasca brun, dropia, prepelia.jderul de pdure, veveria, ierunca, sitarul, broasca brun, dropia, prepelia.n ape putem gsi: mrene, crap, cleanul i bibanul.n ape putem gsi: mrene, crap, cleanul i bibanul.

  nveliul de soluri este variat remarcndunveliul de soluri este variat remarcndu--se cernoziomurile, solurile brune ise cernoziomurile, solurile brune isolurile silvestre care ocup principalele zone de relief existente n judeulsolurile silvestre care ocup principalele zone de relief existente n judeulAradArad

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  10/26

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  11/26

  Rezervaii i parcuri naionale din judeul AradRezervaii i parcuri naionale din judeul Arad

  3 rezervaii zoologice3 rezervaii zoologice:: Balta de la RovinaBalta de la Rovina--120,0 ha120,0 ha,,Strcii cenuii de la cStrcii cenuii de la c--17,817,8haha,,Balta de la oimoBalta de la oimo--1,0 ha1,0 ha

  22 loculocuriri fosiliferfosiliferee :: Monorotia 0,1 haMonorotia 0,1 ha,, locul fosilifer Zballocul fosilifer Zbal--5 ha5 ha

  3 rezervaii speologice3 rezervaii speologice ::Petera lui DuuPetera lui Duu--0,1 ha0,1 ha,, Petera SinesiePetera Sinesie--0,1 ha0,1 ha,, PeteraPeteracu apa de la moaracu apa de la moara--5 ha5 ha

  3 rezervaii forestiere3 rezervaii forestiere :: Rezervatia Runcu GrosiRezervatia Runcu Grosi,, Arboretele de Fag de la RulArboretele de Fag de la RulMicMic,, Pdurea de Fag de la ArchielPdurea de Fag de la Archiel

  7 rezervaii mixte7 rezervaii mixte :: Dealul MocreaDealul Mocrea,, BezdinBezdin--PrunduPrundu-- Mare,MoneasaMare,Moneasa,, SocodorSocodor,,Pdurea mgura cu ghimpi de la Ptr, Pdura cu ghimpi de la Groi iPdurea mgura cu ghimpi de la Ptr, Pdura cu ghimpi de la Groi iPeti,Dealul Plea de la SebiPeti,Dealul Plea de la Sebi

  parcurile dendrologice n numr de 9 acestea deinmd copaci cu o vechimeparcurile dendrologice n numr de 9 acestea deinmd copaci cu o vechimefoarte mare reprezentnd un punct turistic foarte important al judeului Aradfoarte mare reprezentnd un punct turistic foarte important al judeului Aradaceste parcuri dendrologice sunt situate la: Gurahon, Neudorf, Bulci,aceste parcuri dendrologice sunt situate la: Gurahon, Neudorf, Bulci,

  Svrin, Cplnas, Mocrea, Mntur, Ineu, Odvo.Svrin, Cplnas, Mocrea, Mntur, Ineu, Odvo.

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  12/26

  Staiuni balneoStaiuni balneo--climatericeclimaterice Moneasa situat ntrMoneasa situat ntr--o depresiune bine adpostit aceasta este frecventat pentruo depresiune bine adpostit aceasta este frecventat pentru

  climatul su i pentru apele sale termale,dar i datorit faptului c din aceast yon potclimatul su i pentru apele sale termale,dar i datorit faptului c din aceast yon potfi pornite diverse trasee montane spre obiective turistice antropice care se afl n zon.fi pornite diverse trasee montane spre obiective turistice antropice care se afl n zon.Staiunea are ca profil, cura i tratamentul pentru afeciuni ale sistemului nervos centralStaiunea are ca profil, cura i tratamentul pentru afeciuni ale sistemului nervos centrali periferic, ale sistemului locomotor, unele afeciuni ginecologice, nevroz astenic,i periferic, ale sistemului locomotor, unele afeciuni ginecologice, nevroz astenic,reumatologie i boli asociatereumatologie i boli asociate--nutriie, metabolice (diabet mellitus, obezitate). Factoriinutriie, metabolice (diabet mellitus, obezitate). Factoriinaturali de cur sunt climatul, ce are un efect calmant asupra organismului uman nnaturali de cur sunt climatul, ce are un efect calmant asupra organismului uman ngeneral i asupra sistemului nervos central n mod particular, i apele mineralegeneral i asupra sistemului nervos central n mod particular, i apele minerale

  oligoterme. Apele termale au temperatura de 25oligoterme. Apele termale au temperatura de 25--3232C si sunt ape bicarbonate, calcice,C si sunt ape bicarbonate, calcice,magnezice, sodice, hipotone i Staiunea balneomagnezice, sodice, hipotone i Staiunea balneo--climatericclimateric Lipova situat la o distan de 3 km de centrul oraului, pe cursul prului istarov.Lipova situat la o distan de 3 km de centrul oraului, pe cursul prului istarov.

  Bile sunt recomandate pentru afeciuni ale tubului digestiv i afeciuni cardioBile sunt recomandate pentru afeciuni ale tubului digestiv i afeciuni cardio--vasculare.vasculare. Apare n documente la 1315, dar izvoarele sale de ap mineral suntApare n documente la 1315, dar izvoarele sale de ap mineral suntcunoscute abia din sec. XVI. Clima este continental moderat, cu influenecunoscute abia din sec. XVI. Clima este continental moderat, cu influenemediteraneene. Temperatura medie anual este de 10,50 C (n iunie, media este de 25mediteraneene. Temperatura medie anual este de 10,50 C (n iunie, media este de 25C,C,

  n ianuarien ianuarie --22C), fiind astfel ferit de vnturi. Ca aparatur de tratament amintim:C), fiind astfel ferit de vnturi. Ca aparatur de tratament amintim:instalaii pentru bi calde cu ap mineral, buvete pentru cur intern cu ap mineral,instalaii pentru bi calde cu ap mineral, buvete pentru cur intern cu ap mineral,

  instalaii de electro i hidroterapie, solarii pentru aerohelioterapieinstalaii de electro i hidroterapie, solarii pentru aerohelioterapie..

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  13/26

  Potenialul antropicPotenialul antropic

  Vestigii istoriceVestigii istorice Biserici i mnstiri din judeul Arad.Biserici i mnstiri din judeul Arad.

  Muzee i case memoriale.Muzee i case memoriale.

  Construcii civile.Construcii civile. Parcuri i statui.Parcuri i statui.

  Etnografie i folclor.Etnografie i folclor.

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  14/26

  Vestigii istoriceVestigii istorice

  Ridicata in a doua jumatate a secoluluiRidicata in a doua jumatate a secoluluial XVIIal XVII --lea, cetatea a fost consideratalea, cetatea a fost considerataca una dintre cele mai impresionanteca una dintre cele mai impresionantefortificatii militare ale timpurilorfortificatii militare ale timpurilorrespective. In randurile ce urmeaza vomrespective. In randurile ce urmeaza vomincerca sa prezentam motivatiaincerca sa prezentam motivatiaconstruirii acestui impresionantconstruirii acestui impresionant

  edificiu. Odata cu incheiereaedificiu. Odata cu incheierearazboaielor austrorazboaielor austro--turce din primaturce din primajumatate a veacului al XVIIIjumatate a veacului al XVIII--lea si dupalea si dupaocuparea Transilvaniei, a Banatului si aocuparea Transilvaniei, a Banatului si aaltor teritorii de catre Imperiulaltor teritorii de catre ImperiulHabsburgic, sHabsburgic, s--a preconizat construireaa preconizat construireaunor fortificatii militare, in regiunile peunor fortificatii militare, in regiunile peatunci abia ocupate, pentru asigurareaatunci abia ocupate, pentru asigurareadominatiei in aceste zone.dominatiei in aceste zone.

  De asemenea Cancelaria de laDe asemenea Cancelaria de laViena a intocmit un plan strategic ceViena a intocmit un plan strategic ceprevedea ridicarea unei centuri de cetatiprevedea ridicarea unei centuri de cetatiintre zona interioara apropiata graniteiintre zona interioara apropiata graniteiimperiului spre sud si est.imperiului spre sud si est.

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  15/26

  Alte vestigii istoriceAlte vestigii istorice

  Cetatea iria este zidit pe Dealul Cetii (496 m) , dominnd regiunea . Rolul ndeplinit de cetateCetatea iria este zidit pe Dealul Cetii (496 m) , dominnd regiunea . Rolul ndeplinit de cetateera strategic , de aprare i economic avnd arondate 110 sate . Arhitectura cetii are ctevaera strategic , de aprare i economic avnd arondate 110 sate . Arhitectura cetii are ctevapri: corpul central cldit pe o stnc de form neregulat ovoidal cu diferene de nivel.pri: corpul central cldit pe o stnc de form neregulat ovoidal cu diferene de nivel.

  castelul de la Svrin construit n stil neoclassic i prevcastelul de la Svrin construit n stil neoclassic i prevzzut cu etaj i un frumos balcon castelul aut cu etaj i un frumos balcon castelul asuferit de a lungul timpului diverse modificri, castelul avnd n componena sa un parc i un lacsuferit de a lungul timpului diverse modificri, castelul avnd n componena sa un parc i un lac

  cetatea oimu construit n 1278 domin valea Mureului de alungul timpului aceast cetate a fostcetatea oimu construit n 1278 domin valea Mureului de alungul timpului aceast cetate a fostsub dominaia transilvnenilor, turcilor i ungurilor dup anul 1688 cetatea a fost prasit iarsub dominaia transilvnenilor, turcilor i ungurilor dup anul 1688 cetatea a fost prasit iaracum se afl ntracum se afl ntr--o stare destul de avansat de degradareo stare destul de avansat de degradare

  cetatea Cenadului (Morisena) construit n secolul Xcetatea Cenadului (Morisena) construit n secolul X

  fortreaa Tut construit n secolul XII astzi se mai pot vedea doar ruinele acestei fortreei,fortreaa Tut construit n secolul XII astzi se mai pot vedea doar ruinele acestei fortreei,cetatea Agri construit n 1400cetatea Agri construit n 1400

  castelul Bohus construit n stil neoclassic n secolul XIX care gzduiete n acest moment coleciacastelul Bohus construit n stil neoclassic n secolul XIX care gzduiete n acest moment coleciaIoan Slavici i Emil MoniaIoan Slavici i Emil Monia

  castelul Brazii construit n stil neoclassic n secolul XIXcastelul Brazii construit n stil neoclassic n secolul XIX

  Castelul Bulci constuit i el tot n secolul XIXCastelul Bulci constuit i el tot n secolul XIX

  Castelul Conop construit n secolul XVIII n acest castel a locuit mai mult timp tefan Cicio Pop,Castelul Conop construit n secolul XVIII n acest castel a locuit mai mult timp tefan Cicio Pop,castelul Curtici construit n 1769castelul Curtici construit n 1769

  castelul Macea nsoit i de o frumoas grdin botanic, castelul ira dateaz din secolul XVII.castelul Macea nsoit i de o frumoas grdin botanic, castelul ira dateaz din secolul XVII.

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  16/26

  Castelul Svrin

  Cetatea iria

  Cetatea oimu

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  17/26

  Biserici i mnstiri din judeul Arad.Biserici i mnstiri din judeul Arad.

  Mnstirea HodoMnstirea Hodo Bodrog din Bodrogul Nou construit n 1177, unul dintre cele mai vechiBodrog din Bodrogul Nou construit n 1177, unul dintre cele mai vechimonumente de acest gen din Romnia, aici gsindumonumente de acest gen din Romnia, aici gsindu--se valoroase picturi, numeroase manuscrise sise valoroase picturi, numeroase manuscrise si

  alte piese muzeistice.alte piese muzeistice. Mnstirea Gai a fost construit n perioada 1760Mnstirea Gai a fost construit n perioada 1760--1762 n stil baroc de ctre episcopul Sinesie1762 n stil baroc de ctre episcopul Sinesie

  Jivanovic. Are o biseric ce poart hramul Sfntul Simion Stlpnicul ce a fost pictat de ctreJivanovic. Are o biseric ce poart hramul Sfntul Simion Stlpnicul ce a fost pictat de ctreStefan Tenechi PonerchiuStefan Tenechi Ponerchiu n 1767.n 1767.

  Manastirea romanoManastirea romano--catolica Sfanta Maria, se afla in localitatea Radna si a fost construita decatolica Sfanta Maria, se afla in localitatea Radna si a fost construita decalugari franciscani veniti dincalugari franciscani veniti din Bosnia. Biserica manastirii a fost realizata intre 1756Bosnia. Biserica manastirii a fost realizata intre 1756--1782, ulterior1782, ulteriorin 1902 a fost pictata de catre Joszef Krichler iar in 1911 turlele sale au fost suprainaltatein 1902 a fost pictata de catre Joszef Krichler iar in 1911 turlele sale au fost suprainaltate

  Biserica srbeasc din Arad a fost construita intre 1698Biserica srbeasc din Arad a fost construita intre 1698--1702 in stil baroc. Poarta hramul1702 in stil baroc. Poarta hramul SfintiiSfintiiPetru si PavelPetru si Pavel si are o serie de picturi executate desi are o serie de picturi executate de Stefan AleksicStefan Aleksic..A fost restaurata in 1790 siA fost restaurata in 1790 si18221822

  Capela Sfntu Florian din Arad (1752)Capela Sfntu Florian din Arad (1752)

  Bisericile din lemn de la BuceavaBisericile din lemn de la Buceava,,Groii Noi,Hlmagiu, SvrinGroii Noi,Hlmagiu, Svrin

  Biserica ortodox voievodal de la Hlmagiu (sec. XIV)Biserica ortodox voievodal de la Hlmagiu (sec. XIV) Biserica ortodox din Lipova (sec. XIV)Biserica ortodox din Lipova (sec. XIV)

  Mnstirea Bezdin (1334)Mnstirea Bezdin (1334)

  Biserica evanghelic a fost ridicat n anul 1906 n stil neogotic, dup planurileBiserica evanghelic a fost ridicat n anul 1906 n stil neogotic, dup planurilearhitectului Szntay Lszl. n Arad este cunoscut sub numele de Biseric Roie,arhitectului Szntay Lszl. n Arad este cunoscut sub numele de Biseric Roie,datorit crmizilor decorative de culoare roie cu care au fost acoperite zidurile.datorit crmizilor decorative de culoare roie cu care au fost acoperite zidurile.

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  18/26

  Mnstirea HodoMnstirea Hodo BodrogBodrogPalatul Bohus

  Biserica ortodox voievodal de la HlmagiuBiserica ortodox voievodal de la Hlmagiu

  Castelul BulciCastelul Bulci

  MnstireaMnstirea BezdinBezdin

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  19/26

  Muzee i case memorialeMuzee i case memoriale

  Muzeul din Arad acesta a fost deschis nMuzeul din Arad acesta a fost deschis n1893 ca expoziie de relicve al revoluiei1893 ca expoziie de relicve al revoluieipaoptiste, etalat n holul de la etajul IIpaoptiste, etalat n holul de la etajul IIal Teatrului de Statal Teatrului de Stat

  Expoziia Memorial "Adam MllerExpoziia Memorial "Adam Mller--

  Guttenbrunn"din Arad ZabraniGuttenbrunn"din Arad Zabrani..

  Imagine de epoc a muyeului din Arad

  Expoziia Memorial "Adam Mller-Guttenbrunn"

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  20/26

  Biserica Evanghelic

  Biserica romano-catolic

  Biserica ortodox

  Arad

  Mnstirea GaiMnstirea Gai

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  21/26

  Construcii civile.Construcii civile.

  BBiblioteca judeean A . D. Xenopol realizat n stil secession i a fost construit n 1913 .iblioteca judeean A . D. Xenopol realizat n stil secession i a fost construit n 1913 .

  Palatul cultural a fost construit ntre anii 1911Palatul cultural a fost construit ntre anii 1911--1913 dup planurile arhitectului Ludovic1913 dup planurile arhitectului LudovicSzantay. Din punct de vedere arhitectural, cldirea reprezint o combinaie de mai multe stiluri:Szantay. Din punct de vedere arhitectural, cldirea reprezint o combinaie de mai multe stiluri:clasic, renascentist italian, gotic francez, baroc francez si roman. Faada este in stil eclectic i esteclasic, renascentist italian, gotic francez, baroc francez si roman. Faada este in stil eclectic i estedecorat cu un basorelief nchinat muzelordecorat cu un basorelief nchinat muzelor

  Primria Arad construit n perioada 1872Primria Arad construit n perioada 1872--1876 n stil renascentist .1876 n stil renascentist . Are un turn construitAre un turn construitulterior (n 1878) cu un orologiu . Concepia cldirii aparine arhitectului Pekar Ferenc .ulterior (n 1878) cu un orologiu . Concepia cldirii aparine arhitectului Pekar Ferenc .

  Teatru vechi prima cldire cu destinaia: teatru permanent, a fost ridicat n 1816Teatru vechi prima cldire cu destinaia: teatru permanent, a fost ridicat n 1816--1817 n stil1817 n stil

  baroc din iniiativa i pe cheltuiala comerciantul Iacob Hirschl, de origine vienez. Construciabaroc din iniiativa i pe cheltuiala comerciantul Iacob Hirschl, de origine vienez. Construciaeste unicat n ar prin podul de frnghie. La nceput au jucau asociaii teatrale nemeti ieste unicat n ar prin podul de frnghie. La nceput au jucau asociaii teatrale nemeti imaghiare. Pe scena acestui teatru a urcat i personajul legendar al teatrului maghiar Drynmaghiare. Pe scena acestui teatru a urcat i personajul legendar al teatrului maghiar DrynSzppataki Rza (1793Szppataki Rza (1793--1872)1872)

  Turnul cu ap construit n 1896 n vederea alimentrii cu ap potabil a oraului, a fost amplasatTurnul cu ap construit n 1896 n vederea alimentrii cu ap potabil a oraului, a fost amplasatn Piaa Pompierilor de atunci. Are o inlime de 25m i se pune n eviden datorit decoraiilorn Piaa Pompierilor de atunci. Are o inlime de 25m i se pune n eviden datorit decoraiilorferestrelor i balcoanelor, i aspectului de fortrea. A fost restaurat n 1927.ferestrelor i balcoanelor, i aspectului de fortrea. A fost restaurat n 1927.

  Casa cu lact, a fost construit n anul 1815. n 1963 spaiile comerciale de la parter au fostCasa cu lact, a fost construit n anul 1815. n 1963 spaiile comerciale de la parter au fosttransformate n locuine. ntrtransformate n locuine. ntr--un colt al cldirii, ntrun colt al cldirii, ntr--o adncitur boltit, protejat cu o baro adncitur boltit, protejat cu o barmetalic arcuit, ncuiat cu un lact, a fost amplasat nsemnul breslei meteugreti ardene:metalic arcuit, ncuiat cu un lact, a fost amplasat nsemnul breslei meteugreti ardene:Butucul de fier. Singurul trunchi de breasla din Romania a fost realizat de sculptorul timioreanButucul de fier. Singurul trunchi de breasla din Romania a fost realizat de sculptorul timioreanMoritz Heim, la solicitarea negustorului macedoMoritz Heim, la solicitarea negustorului macedo--roman Andrei Trandafir.roman Andrei Trandafir.

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  22/26

  BBiblioteca judeean A .iblioteca judeean A .D. XenopolD. Xenopol

  Palatul culturalPalatul cultural din Araddin Arad

  Teatrul Vechi i

  cel nou din Arad

  Turnul cu ap

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  23/26

  Casa cu lact

  Imagini din parcul

  reconcilierii

  Imagini de la trandul

  Neptun

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  24/26

  Parcuri i statui.Parcuri i statui.

  Parcul Reconcilierii aici putnduParcul Reconcilierii aici putndu--se gsi statuia celor 13 generali care dup nfrngerea revoluiei dinse gsi statuia celor 13 generali care dup nfrngerea revoluiei din19481948--49 au fost condamnai la moarte pentru crim de lezmajestate, i au fost executai la data de 649 au fost condamnai la moarte pentru crim de lezmajestate, i au fost executai la data de 6

  octombrie 1849.Cu 41 de ani mai trziu pe 6 octombrie 1890, a fost dezvelit Statuia Libertii,octombrie 1849.Cu 41 de ani mai trziu pe 6 octombrie 1890, a fost dezvelit Statuia Libertii,realizat de Zala Gyrgy i Huszr Adolf, n amintirea lor. Dar dup 29 de ani n anul 1919 statuia arealizat de Zala Gyrgy i Huszr Adolf, n amintirea lor. Dar dup 29 de ani n anul 1919 statuia afost nlturat de administraia de atunci.fost nlturat de administraia de atunci.

  Monumentul ostailor romni monument ridicat n cinstea soldailor czui pentru eliberareaMonumentul ostailor romni monument ridicat n cinstea soldailor czui pentru eliberareaRomniei de sub fascisti. Iar un alt monument important este monumental eroilor aflat la PuliRomniei de sub fascisti. Iar un alt monument important este monumental eroilor aflat la Pulidedicate tot soldailor romni care au czut la datorie n cel de al doilea rzboi mondial.dedicate tot soldailor romni care au czut la datorie n cel de al doilea rzboi mondial.

  Parcul Copiilor i Parcul Eminescu, Parcul EuropaParcul Copiilor i Parcul Eminescu, Parcul Europa trandurile termaletrandurile termale -- situate n Curtici, Macea, Sofronea sau Dorobani i aflate la o distan de 25situate n Curtici, Macea, Sofronea sau Dorobani i aflate la o distan de 25

  km de Arad, unde sunt bazine cu apa geotermale ce ating 58 de grade C.km de Arad, unde sunt bazine cu apa geotermale ce ating 58 de grade C. Pe lng toate acestea mai putem aduga trandul Neptun este situat n spaiul ncadrat de buclaPe lng toate acestea mai putem aduga trandul Neptun este situat n spaiul ncadrat de bucla

  Mureului, pe o suprafa de aproape 40 de hectare de verdea.Mureului, pe o suprafa de aproape 40 de hectare de verdea. Este al doilea trand ca mrime dinEste al doilea trand ca mrime dinEuropa situat lng o ap curgtoare.Europa situat lng o ap curgtoare. Lucrrile de construcie au fost demarate la sfritul anilor 60.Lucrrile de construcie au fost demarate la sfritul anilor 60.Aleile sunt pavate, spaiul verde cu peste 30 de specii de arbori este ntreinut, exist un complex deAleile sunt pavate, spaiul verde cu peste 30 de specii de arbori este ntreinut, exist un complex deagrement cu cinci bazine ( 8.700 mp din care unu de not, unul pentru aduli i trei pentru copii cuagrement cu cinci bazine ( 8.700 mp din care unu de not, unul pentru aduli i trei pentru copii cuap termal) i tobogan acvatic, locuri pentru joac, peste 300 de csue de camping. n incintaap termal) i tobogan acvatic, locuri pentru joac, peste 300 de csue de camping. n incintatrandului funcioneaz peste 100 baruri, terase, berrii, restaurante, discoteci, pizza, jocuri, cluburitrandului funcioneaz peste 100 baruri, terase, berrii, restaurante, discoteci, pizza, jocuri, cluburide calculatoare, Internetde calculatoare, Internet--cafcaf--uri etc. Exist dou solare pentru nuditi, dou terenuri de tenis cuuri etc. Exist dou solare pentru nuditi, dou terenuri de tenis cu

  zgur, doua terenuri de volei, pist i trambuline rollerzgur, doua terenuri de volei, pist i trambuline roller--skates, teren pentru minifotbal cu instalaieskates, teren pentru minifotbal cu instalaienocturn, i 1.500 de cabine nchiriabile pentru sezon.nocturn, i 1.500 de cabine nchiriabile pentru sezon. Un alt loc pentru recreere este faleza MureuluiUn alt loc pentru recreere este faleza Mureului

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  25/26

  Puli,judeulArad

  trandul termal de la

  Macea

  Una dintre cele mai renumite zone etnografice din ara noastr oUna dintre cele mai renumite zone etnografice din ara noastr oreprezint "ara Zaradului" de pe aceste meleaguri, unde se conservreprezint "ara Zaradului" de pe aceste meleaguri, unde se conserv

  piese de mare valoare i originalitate. Alte localiti marcante n acestpiese de mare valoare i originalitate. Alte localiti marcante n acestdomeniu sunt:Batsadomeniu sunt:Batsa port popular i ceramicport popular i ceramic,,BrzavaBrzava centru decentru deceramic,ceramic, BirchisBirchis--CplnaCplna ceramica roie si laibare.ceramica roie si laibare.Buteni port popular: costume n care predomin rou si negru, ube,Buteni port popular: costume n care predomin rou si negru, ube,cojoacecojoace..

  Etnografie i folclor.

 • 8/7/2019 Prezentare Potenial Turistic regiunea de dezvoltare vest

  26/26

  BibliografieBibliografie Ardelean Aurel, Hegyi Tiberiu , Mndru Octavian i colab. , Arad.Ardelean Aurel, Hegyi Tiberiu , Mndru Octavian i colab. , Arad.

  Monografie, Editura sportMonografie, Editura sport--turism, Bucureti, 1979.turism, Bucureti, 1979. Valeria Velcea, Ion Velcea, Octavian Mndru, Judeul Arad, EdituraValeria Velcea, Ion Velcea, Octavian Mndru, Judeul Arad, Editura

  Academiei socialiste Romnia, Bucureti, 1979.Academiei socialiste Romnia, Bucureti, 1979. Vasile Cucu, ROMNIA ghid, Editura Meridiane, Bucureti, 1968.Vasile Cucu, ROMNIA ghid, Editura Meridiane, Bucureti, 1968. Sebastian Bonifaciu, Nicolae Docsnescu, Ioana VasiliuSebastian Bonifaciu, Nicolae Docsnescu, Ioana Vasiliu--Ciotoiu, ROMNIACiotoiu, ROMNIA

  ghid turistic, Editura pentru turism, Bucureti, 1974.ghid turistic, Editura pentru turism, Bucureti, 1974. Costache Zmeu, Ioan Istrate, Petre Baron, Cu noi la drum, Editura sportCostache Zmeu, Ioan Istrate, Petre Baron, Cu noi la drum, Editura sport--

  turism, Bucureti, 1985.turism, Bucureti, 1985. http://www.adr5vest.ro/index.php?page=domain&did=51http://www.adr5vest.ro/index.php?page=domain&did=51 www.welcometoromania.ro/Arad/Arad_Lista_Obiective_r.htmwww.welcometoromania.ro/Arad/Arad_Lista_Obiective_r.htm www.tourismguide.ro/html/orase/Arad/Arad/obiective_turistice.phpwww.tourismguide.ro/html/orase/Arad/Arad/obiective_turistice.php www.tourismguide.ro/html/orase/Arad/Arad/turism_arad.phpwww.tourismguide.ro/html/orase/Arad/Arad/turism_arad.php www.hoinari.ro/obiectivewww.hoinari.ro/obiective--turistice.php?l=Arad&j=Aradturistice.php?l=Arad&j=Arad www.euractiv.ro/uniuneawww.euractiv.ro/uniunea--europeana/.../Turismuleuropeana/.../Turismul--romanescromanesc--intreintre--potentialulpotentialul--

  locallocal--sisi--sansasansa--fondurilorfondurilor--europene.htmleuropene.html


Recommended