Transcript
Page 1: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Dobro došli u svet uspešnog poslovanja !!!

Page 2: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

- Biznis Plan 2.0

- Biznis Pisma 2.0

- Biznis Obrasci 4.0

Page 3: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Page 4: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Biznis Plan?

- Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i predstavlja osnovno oruđe svakog preduzeća. - On je ogledalo, pretenzija i veštine preduzetnika da upravlja svojim poslom. - Svrha Biznis plana je da pomogne preduzeću, da definisane ciljeve pretvori u stvarnost uz što manje potresa i iznenađenja. - Biznis plan je "putna mapa" Vašeg posla. - To je Vaša poslovna ideja razrađena u svim neophodnim segmentima i testirana na papiru. - Suština je u razradi poslovne ideje, u metodologiji koja Vam daje segmente kroz koje je morate proveriti i testirati.

Page 5: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Šta Vam omogućava Biznis Plan 2.0?

- Kreiranje Vašeg biznis plana - Primeri biznis plana:01 Primer biznis plana za kupovinu mehanizacije02 Primer biznis plana za podizanje zasada jabuke03 Primer biznis plana za proizvodnju krastavaca u plasteniku04 Primer biznis plana za proizvodnju mleka05 Primer biznis plana za tov junadi06 Primer biznis plana za kupovinu mehanizacije i osnovnog stada

- Modifikovanje biznis plana: 100% - Mogućnost ubacivanja Vaših slika i tabela - Štampanje biznis plana: u neograničenom obimu

Page 6: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Šta karakteriše softverski proizvod Biznis Plan 2.0?

• Napravljen je prema zahtevima onih koji odlučuju• Razumljiv je za lica koja nisu tehnički eksperti• U njemu nema suvišnih tehničkih detalja• Sadrži detaljno opisane važne ciljeve, zadatke, šanse i rizike• Uverava svojim sadržajem i primenljivošću

Page 7: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Zašto treba kupiti ovaj proizvod?

• jer bez njega ne možete da dobijete kredit od banke• jer bez njega niko neće da ulozi sredstva u Vaše preduzeće• jer njime definišete razvojne planove Vašeg preduzeća• jer služi kao putokaz za svakodnevne aktivnosti rukovodstva i radnika• jer njime vršite promociju Vašeg preduzeća• jer Vam omogućava da ostvarite saradnju sa inostranim partnerima• jer služi kao sredstvo za ranu identifikaciju “uskih grla” u poslovanju

Page 8: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Kako izgleda softverski proizvod Biznis Plan 2.0?

Page 9: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Plan 2.0

I UVODNI DEO1. Osnovni podaci o investitoru2. Osnovni podaci o autorima poslovnog plana3. Analiza i ocena razvojnih mogućnosti investitora3.1. Tržišni aspekti dosadašnjeg razvoja3.2. Analiza budućeg razvoja4. Rezime5. Ponuda garancije

Page 10: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Plan 2.0

II OPERATIVNI PLAN1. Tehničko-tehnološka analiza1.1. Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja1.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja1.3. Opis odabranih tehničkih rešenja i građevinskih objekata1.4. Popis neophodnih sredstava za rad1.5. Kapaciteti i obim proizvodnje1.6. Normativi utrošaka materijalnih inputa1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa tehnološkim procesom1.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje 2. Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata2.1. Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbeđenja i predviđena obuka zaposlenih2.2. Predviđena organizaciona struktura2.3. Ključne osobe3. Analiza lokacije4. Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu4.1. Zaštita životne sredine4.2. Zaštita na radu

Page 11: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Plan 2.0

III MARKETING PLAN

1. Plan prodaje1.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike1.2. Analiza i procena tražnje1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene1.3.1. Promocija1.3.2. Distribucija1.3.3. Cena1.4. Analiza i procena ponude1.5. SWOT analiza1.6. Projekcija plasmana proizvoda2. Plan nabavke2.1. Karakteristike osnovnih inputa2.2. Mogućnosti nabavke inputa i ocena njihove supstitucije2.3. Analiza i procena uslova nabavke inputa2.4. Projekcija uslova nabavke inputa

Page 12: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Plan 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Plan 2.0

IV FINANSIJSKI PLAN

1. Dinamika stvarnih ulaganja2. Zalihe3. Potraživanja4. Gotovina5. Izbori obrtnih sredsatva6. Ulaganja u trajna obrtna sredstva7. Izvor finansiranja8. Ukupan prihod9. Rashodi10. Bilans uspeha11. Novčani tok12. Bilans stanja13. Finansijska analiza14. Prelomna tačka rentabiliteta

Page 13: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Page 14: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Šta Vam omogućava Biznis Pisma 2.0?

- Kreiranje Vaših biznis pisama, pomoću šablona od šest stotine poslovnih pisamana srpskom i engleskom jeziku. - Modifikovanje poslovnih pisama: 100%- Mogućnost konbinovanja. Iz jednog pisma izvući pasus i ubaciti u drugo pismo.- Mogućnost ubacivanja Vaših slika, logo preduzeća i tabela- Štampanje poslovnih pisama: u neograničenom obimu.

Page 15: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Zašto treba kupiti ovaj proizvod?

Da li ste se ikada zapitali koliko vremena je potrebno za sastavljanje dobrogposlovnog pisma?

Pisanje običnog pisma naizgled nije teško, ali kad se radi o poslovnoj saradnji, bilo da je reč o slanju učtivog odgovora na zahtev nekog kupca ili o slanjuponude, reklamaciji, porudžbini itd., često poželimo da nam neko došapnečarobne reči koje bi stvari preokrenule u našu korist.

Biznis Pisma 2.0 je softverski proizvod koji "šapuce" na srpskom i engleskom.

Page 16: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Kako izgleda softverski proizvod Biznis Pisma 2.0?

Page 17: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Obaveštenje o sniženju cena iz katalog Obaveštenje o odbijanju robe Objava o promeni adrese Objava o promeni imena biznisa Objava o specijalnom sniženju robe Autorizacija - ovlašćenje Bonus pismo preduzeća Božićna čestitka cenjenim kupcima Božićna ponuda zaposlenima Božićna sezona - zahvalnica cenjenim kupcima Čestitka za dobro obavljen posao Čestitka za novi posao Čestitka za unapređenje - verzija 1 Čestitka za unapređenje - verzija 2 Čestitke na formiranju nove kompanije

Page 18: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Čestitke novim vlasnicimaČestitke upućene radniku zbog x-te godišnjiceČestitke za izvanredno dostignućeČestitke zbog povećanja prodajeČestitke zbog proširenjaDobavljačev zahtev za instrukcijamaDobrodošli u našu porodicu kupaca i prijateljaDobrodošlica novom kupcuDobrodošlica novom preduzeću uz popustDobrodošlica novom radnikuDobrodošlica novom stanaru apartmanaDodeljivanje prihodaDokument o prodajiDozvola za korišćenje citata ili lične izjave

Page 19: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Dozvola za razmatranje potrošačkog dosijeaForma analize računaForma ankete u vezi medijaForma kupčevog zahteva za održavanjeForma molbe za potrošački kreditHvala - zbog unajmljivanjaHvala na ponudi za pomoć u vezi kampanjeHvala na poverenju - usluge u poslovanjuHvala na ukazanoj priliciHvala što ste odabrali ovaj restoran za ručakHvala što ste poslali proizvod na procenuHvala za divne komentareHvala za intervjuHvala za prenos nametnute reklame

Page 20: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Hvala za preporuku Informacije o zaposlenom Isplata određenog računa Istraživanje vlasničke kartice u vezi greške kod naplaćivanja Izjava o potpisuIzjava o zaračunatom izdatku Izjava u vezi jemstvaIzveštaj vlasnika kartice o krađi kartice Izvinjenje i ponuda kompenzacije Izvinjenje i zamena oštećenih dobaraIzvinjenje kupcu zbog greške na računu Izvinjenje nakon otkazivanja narudžbine Izvinjenje zbog isporučenog viška

Page 21: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Izvinjenje zbog loše usluge Izvinjenje zbog nekreditirane isplate Izvinjenje zbog primljenog čeka ili neke druge uplate Korekcije koje treba ubaciti Krajnja opomena pre otkaza Kratka ostavka Kupovina porudžbinom koja zahteva isporuku tačno na određeni dan Molba za licencu Molba za odsustvo zbog zdravstvenih razloga Molba za poslovni kredit Naimenovanje i prenos potvrde o deonicama Najava posete novog predstavnika prodaje Najlepše Božićne želje kupcima Naknada za pažljivo spakovanu vraćenu robu Napomena o prijemu nepotpune pošiljke

Page 22: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Napomena kupcu koji odbija da prihvati isporuku Napomena o lošoj predstavi - izvodbi Napomena o raskidu ortaklukaNapomena za reklamaciju dobara Napomena za tovarni list Nastavak o oslobađanju od nerešene porudžbine Negativan odgovor na molbu za posao - verzija 1 Negativan odgovor za molbu za posao - verzija 2 Neodobravanje dodatnog vremena za isplatu računa Obaveštenje dužniku o prenosu duga Obaveštenje o defektnoj robi Obaveštenje o godišnjem sastanku vlasnika deonica Obaveštenje o isporuci robe na osnovu odobrene prodaje Obaveštenje o neodgovarajućim dobrima Obaveštenje o odbijanju ponude blagajne

Page 23: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Obaveštenje o odbijanju prodajeObaveštenje o opozivu ovlašćenja bivšeg zaposlenikaObaveštenje o otkazivanju celokupne porudžbineObaveštenje o poništenom čekuObaveštenje o pošiljciObaveštenje o povećanju kreditnog limitaObaveštenje o povučenim artiklimaObaveštenje o predaji vlasništvaObaveštenje o prekidu partnerstvaObaveštenje o prekidu zakupa - verzija 1 Obaveštenje o prekidu zakupa - verzija 2Obaveštenje o prekidu zakupnineObaveštenje o prestanku zakupaObaveštenje o prijemu dela i zahtev za zakazivanje opravke

Page 24: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Obaveštenje o pristiglim delovimaObaveštenje o prodaji proizvoda nakon raskida ugovoraObaveštenje o promeni adrese - verzija 1 Obaveštenje o promeni adrese - verzija 2Obaveštenje o protivljenju zahtevima OpštineObaveštenje o raskidu ugovoraObaveštenje o ukidanju računaObaveštenje o ukidanju razrešenjaObaveštenje o vraćenom kreditu za robuObaveštenje o žalbiObaveštenje o zaustavljanju isporukeObaveštenje radniku da nije kvalifikovan za Božićni bonus Obaveštenje u vezi molbe samostalnog trgovcaObaveštenje zaposlenima u vezi nove politike godišnjih odmoraObećana priznanica

Page 25: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Objava o dodatnom kreditu za BožićObjava o dodatoj lokacijiObjava o naknadi za robu oštećenu u prevozuObjava o novom poslovanju uz molbu za kreditObjava o novom prodajnom mestuObjava o odlaganju zbog ponovne porudžbineObjava o otvaranju novog biznisaObjava o porastu cenaObjava o prekidu - verzija 1 Objava o prekidu - verzija 2 Objava o prekidu zbog neplaćene najamnineObjava o prekiduObjava o promenama i ograničenju besplatne isporukeObjava o seminaru vezanom za prodaju

Page 26: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Objava o sniženju cena - verzija 1 Objava o sniženju cena - verzija 2 Objava o velikoj rasprodajiObjava o zabavi zbog nove proizvodne linijeObjava o zakasneloj isporuciObnova odnosa sa kupcem - mala prodavnicaObnova odnosa sa kupcem - ponuda privatne rasprodajeObraćanje u vezi računa agenciji za naplatuOdbijanje intervjua za zaposlenje podnosiocu molbeOdbijanje kreditnog računaOdbijanje molbe za posaoOdbijanje ponude za posaoOdbijanje rizične ponudeOdbijanje zahteva za povišicu plate Odbijanje zahteva za produžetak roka plaćanja

Page 27: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Odgovor na molbu Odgovor na račun primljen nakon uplateOdgovor na raspitivanje o bivšem zaposleniku - ne davati podatke Odgovor na raspitivanje o bivšem zaposleniku Odgovor na raspitivanje o proizvodu Odgovor na zahtev o odbijenom kreditu Odgovor na zahtev u vezi ponudeOdgovor na zahtev za opravkom kod istekle garancijeOdgovor na zahvev za informaciju u vezi kamate

Odobravanje kupovine obezbeđene ugovorom Odobrena prodaja Određivanje literarnog vlasništva Odustajanje od poverljivosti Odziv porudžbine zbog istekle kreditne kartice Odgovor na raspitivanje i nesposobnost da ponudi zamenu Opomena za zakasneli račun

Page 28: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Opoziv osiguranjaOpšte jemstvoOtkazivanje porudžbinePersonalni zapis za hitne slučajevePismo čestitka - čestitka za Božić upućena vlasnicima deonicaPismo duplikat porudžbinePismo kao predračun za opravkuPismo kupcu kao anketaPismo o konsignaciji (o slanju robe) Pismo o kreditu (opšte) Pismo o poseti serviseraPismo obaveštenja o otvaranju radnog mestaPismo ostavke - diskretnoPismo ostavkePismo porudžbenica robe Pismo potsetnik na zakasnelu uplatu

Page 29: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Pismo preduzeća upućeno zbog neplaćenog računaPismo preporuke protiv opravke Pismo priznanja zaposlenom Pismo putničke agencije Pismo za otkazPismo za prekid zaposlenja Podela poklona zaposlenima Podređenje ka određenoj vrednosti Podsećanje na zakasnelu isplatu - upozorenjePodsećanje zaposlenog o obnovi vozačke licence Podsetnik na zakasnelu isplatu - napomena Podsetnik na zakasnelu uplatuPohvala i odbijanje zahteva o povišici Pohvala preduzeću zbog povlačenja opasnog proizvoda

Page 30: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Pohvala za dobar predlog Pohvalno pismo zaposlenom zbog odličnog reagovanja prilikom hitnog slučaja Ponovno izdavanje kartice Ponovo poslata ponuda Ponuda za pomoć porodici obolelog radnika Ponuđeno rešenje spora u vezi računa Poslednja opomena pre legalne akcije Potvrda izdavača - komentari upućeni autoru Potvrda o prijemu dobara Potvrda o primljenoj robi zbog popravke Potvrda o promeni datuma sastanka Potvrda o transakciji pod fiktivnim imenom - korporacija Potvrda o transakciji pod fiktivnim imenom - pojedinačno Potvrda prijema pisma Potvrda usmene porudžbine

Page 31: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Potvrda za prijem dokumenata Potvrđena molba za produžetak roka Potvrđivanje rasporeda prevoza robe Pouzdan izveštaj u vezi problema kod usluge preduzeća Pouzdrano zakazivanje intervjua Povraćaj čeka zbog nedostatka potpisa Povraćaj duple uplatePovraćaj zakasnele isplate i odbijanje popusta Poziv na zabavu u čast odlaska u penziju Pozivnica u vezi poklona i zabave zbog radnika koji se penzioniše Pozivnica za novu proizvodnu linijuPrenos dokumenata zbog potpisaPrenos ugovora o veresiji Prihvatanje blagajnikovog predloga Prihvatanje izmenjenih termina, rokova

Page 32: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Prihvatanje ostavke Prihvatanje porudžbine sa isporukom na veliko Prijateljsko izvinjenje zbog zakasnele uplate Prijava za razotkrivanje istrage potrošačkog kredita Prijava zbog razotkrivanja kreditne istorije i ispitivanje Prijem čeka jemca Prodaja proizvoda - obnova odnosa sa kupcem Promena adrese i iščekivanje povratnog pisma Prosleđena narudžbenica lokalnom dileru Provera obrazovanja kandidata Provera zaposlenja - bez podatakaSaopštenje kupcu o neočekivanom odlaganju prevoza robe Sastanak radi testiranja Sertifikat o fiktivnom imenu - ortakluk Sertifikat o montaži zakupljene opreme Sertifikat o novom fiktivnom imenu ortakluka

Page 33: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

ServiserSpontano pismo zbog dobrog odnosa sa kupcemSporazum o naknadi duga Sporazum o produžetku isplate dugovanja Srećan Božić - na više jezika Standardno zatvoreno pismo kao odgovor na raspitivanje Transakcija kolekcije Ukidanje kredita - zbog zakasnelog dužničkog računa Unapred poslato pismo hotelu kojim se najavljuje dolazak gosta Vođenje prodaje Vraćanje kupljene robe Vraćanje proizvoda nakon besplate probe Zahtev banci za produženje vremena za uplatu Zahtev o informacijama u vezi računa Zahtev u vezi informacija koje nedostaju u porudžbenici Zahtev za cenovnikom u vezi prodaje robe na veliko

Page 34: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Zahtev za dodatnu informaciju koja nije u brošuri Zahtev za dokazom u vezi vraćene robe Zahtev za dokumentacijom u vezi dostavnice Zahtev za informacijama o reklami Zahtev za informacijama u vezi kredita za novi račun Zahtev za informacije o kreditu Zahtev za instrukcije o odloženom plaćanjuZahtev za instrukcije u vezi povraćaja pogrešno poslate robe Zahtev za intervju sa zaposlenim Zahtev za isplatu Zahtev za isporuku Zahtev za ispravkom na računu zbog neprihvatanja robe čija isporuka kasni Zahtev za listu zaposlenih koji će se testirati Zahtev za molbu za kredit Zahtev za navođenje cena Zahtev za nestalim artiklom

Page 35: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Zahtev za nestalim delovima iz paketaZahtev za opravku - priložene robe Zahtev za opravku za proizvod pod garancijomZahtev za osiguranu svotu novog radnikaZahtev za otsustvoZahtev za ovlašćenje zbog zameneZahtev za podizanje opravljene robe Zahtev za potvrdu računa u toku ispitivanjaZahtev za povraćaj duple uplateZahtev za preporukuZahtev za produženje vremena na priznaniciZahtev za punu nadoknaduZahtev za razjašnjenje u vezi isplateZahtev za transfer osiguranja na novu adresuZahtev za zamenu oštećene robe

Page 36: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Pisma 2.0

Zahvala podnosiocu molbe zbog testiranjaZahvalnica za dizajn uniformeZahvalnica za interesovanje uz cenovnikZahvalnica za isplatu nakon telefonskog pozivaZahvalnica za podršku tokom bolestiZahvalnica za ponudu - pomoć koja je prihvaćenaZahvalnica za povoljnu kritiku proizvodaZahvalnica za zamenu čeka - nakon odbijanjaZakazivanje sastanka sa zaposlenim u vezi testiranjaZaštićeno pismo - odgovor na telefonski razgovorZatvoreno pismo - odgovor uz katalogZatvoreno pismo - prodaja proizvodaZatvoreno pismo - prodaja sniženih proizvodaZatvoreno pismo - zakasnela isplataZvaničan akt o prenosu

Page 37: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Primer jednog poslovnog pisma na srpskom jezikuPoštovani [pozdrav],

Ovim Vas obaveštavamo o našem [broj]% sniženju.

Specijalnoj ponudi koju nudimo za sve porudžbine navedenih artikala za tekući mesec, u roku od [period] :

[proizvod][proizvod][proizvod]

Ovo [broj]% sniženje je dozvoljeno porudžbinama koje pristignu od [datum] do [datum], kao jedan odnačina da cenjenim kupcima kažemo: hvala.

Nadamo se da ćete iskoristiti povoljnost ove ponude i da ćete nam poslati porudžbenicu već danas.

Unapred se radujemo našoj saradnji.

Srdačan pozdrav.

S poštovanjem, [zvanje, prezime i ime][ime preduzeća][adresa][grad] [država][poštanski broj][telefon][e-mail][web adresa]

Page 38: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Pisma 2.0

Primer jednog poslovnog pisma na engleskom jeziku

Dear [Salutation],

This is to announce our [DiscountRate]% Special Discount Offer that we are making on all orders for the following items for the month of [MonthOrPeriod] only:

[Product][Product][Product]

This [DiscountRate]% discount is available on any order set for delivery from [Date] through [Date], and is our way of saying thank you for being such a valued customer.

We hope you will take advantage of this offer and will send us your purchase order today.

We will look forward to hearing from you.

See you later. Good luck.[Name and Last Name][Company Name][Address][City] [State] [Zip/PostCode][Telephone][Email][WebsiteURL]

Page 39: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Page 40: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Šta Vam omogućava ili Zašto treba kupitisoftverski proizvod Biznis Obrasci 4.0?

Biznis Obrasci 4.0 je uslužna aplikacija koja ima za cilj da ubrza Vaš rad i smanji utrošak vremena. Sadrži elektronske obrasce i namenjen je uspešnim poslovnim subjektima, čijiposao zahteva da u svakom trenutku i u što kraćem roku odgovore na različitezahteve svojih poslovnih klijenata.Program Biznis Obrasci 4.0 omogućava: štampanje svih dokumenata u neograničenom broju, modifikovanje, mogućnostubacivanja Vaših slika, tabela i logo-a preduzeća, čime ubrzava Vaš rad.Program Biznis Obrasci 4.0 sadrži:Ugovore, Zahteve, Rešenja, Tužbe, Prijave ...

Page 41: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Kako izgleda softverski proizvod Biznis Obrasci 4.0?

Page 42: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor aneks ugovora o raduUgovor aneks ugovora o radu verzija 2Ugovor aneks ugovora, spedicijaUgovor komisioni o uvozu robe Ugovor model ugovora usluga na osnovu javnih nabavkaUgovor model ugovora, primer o javnim nabavkamaUgovor o angazovanju ugostiteljskih kapaciteta - Ugovor o alotmanuUgovor o angazovanju ugostiteljskih kapacitetaUgovor o asignaciji - upucivanjuUgovor o autorskom deluUgovor o avaliranju menicaUgovor o bankarskoj garancijiUgovor o cesiji - ustupanju potrazivanjaUgovor o deluUgovor o delu ver. 2Ugovor o delu ver. 3Ugovor o donatorstvu ver.2Ugovor o donatorstvuUgovor o dugorocnoj proizvodnoj kooperacijiUgovor o fransizinguUgovor o gradjenju - objekta

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 43: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor o gradjenjuUgovor o grupnom organizovanju putovanjaUgovor o hipoteciUgovor o isplati zarada radnika preko tekucih racuna otvorenih kod banke ver.2Ugovor o isplati zarada radnika preko tekucih racuna otvorenih kod bankeUgovor o isporuci investicione opremeUgovor o izdavanju - Izdavacki ugovorUgovor o izdavanju bankarske garancijeUgovor o izgradnji investicionog objekta po sistemu inzinjeringUgovor o izradi autorskog delaUgovor o izradi investicione tehnicke dokumentacijeUgovor o izvodjenju zavrsnih i montaznih radovaUgovor o jemstvuUgovor o know - how Ugovor o komisionoj prodaji robe - verzija 2Ugovor o komisionoj prodaji robeUgovor o komisionu - prodaje robeUgovor o komisionu izmedju preduzecaUgovor o komisionu sa klauzulom del credereUgovor o koncesijiUgovor o konsalting inzenjeringu

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 44: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor o konsaltinguUgovor o konsignacijiUgovor o kontroli roba i uslugaUgovor o kontroli robeUgovor o konzorcijumu ver.2Ugovor o konzorcijumuUgovor o kratkorocnom kredituUgovor o kredituUgovor o kupoprodaji - softwareUgovor o kupoprodaji dela poslovne zgradeUgovor o kupoprodaji nepokretnostiUgovor o kupoprodaji sa kaparomUgovor o kupoprodaji sa odustanicomUgovor o kupoprodaji vozilaUgovor o licenci - eksluzivni (patentni) Ugovor o licenci ver.2 Ugovor o licenciUgovor o lizinguUgovor o obavljanju agencijskih poslovaUgovor o obavljanju poslova van prostorija poslodavcaUgovor o obavljanju poslova van prostorija poslodavca ver.2

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 45: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa clanom studentske ili omladinske zadrugeUgovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ver.1Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ver.2Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ver.3Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ver.4 Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ver.5 Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ver.6Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ver.7Ugovor o oprostaju dugaUgovor o organizovanju putovanja ver.1Ugovor o organizovanju putovanja ver.2Ugovor o ortakluku za izgradnju porodicne stambene zgradeUgovor o osiguranjuUgovor o osnivanju otvorenog akcionarskog drustvaUgovor o osnivanju predstavnistvaUgovor o osnivanju privrednog drustva

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 46: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor o osnivanju privrednog drustva dooUgovor o osnivanju zatvorenog akcionarskog drustvaUgovor o ostaviUgovor o otpremanju, spediciji ver.2Ugovor o otpremanju, spedicijiUgovor o otvaranju i vodjenju poslovnog racuna ver.2Ugovor o otvaranju i vodjenju poslovnog racunaUgovor o poklonuUgovor o pomorskom prevozu robeUgovor o poslovno tehnickoj saradnji u organizovanju putovanjaUgovor o poslovno tehnickoj saradnjiUgovor o posluziUgovor o posredovanje u prodaji nekretninaUgovor o posredovanju - verzija 2Ugovor o posredovanju pri sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostoraUgovor o posredovanju ver.1Ugovor o posredovanju ver.2Ugovor o posredovanju ver.3 Ugovor o preuzimanju dugaUgovor o preuzimanju sanacije

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 47: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor o prevozu lomljivih stvariUgovor o prevozu putnikaUgovor o prevozu robe u drumskom saobracajuUgovor o prevozu robe zeleznicomUgovor o prevozu robeUgovor o prikljucivanju ucesnika u platnom prometu na racunarsku mrezuUgovor o prikljucivanju ucesnika u platnom prometuUgovor o prodaji motornog vozila putem licitacijeUgovor o prodaji motornog vozila za fizicka licaUgovor o prodaji nepokretnostiUgovor o prodaji poslovne zgradeUgovor o prodaji poslovnog prostora kupac i prodavac su fizicka licaUgovor o prodaji poslovnog prostora kupac i prodavac su pravna licaUgovor o prodaji prava vremenskog koriscenja turistickog objektaUgovor o prodaji robe po uzorkuUgovor o prodaji robe sa kaparomUgovor o prodaji robe Ugovor o prodaji sa odustanicomUgovor o prodaji sa specifikacijomUgovor o prodaji stana ver.1 Ugovor o prodaji stana ver.2

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 48: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor o prodaji strane robe sa konsignacionog skladista ver.1Ugovor o prodaji strane robe sa konsignacionog skladista ver.2Ugovor o prodaji zgradeUgovor o projektovanju (primer 1) Ugovor o projektovanju (primer 2)Ugovor o pruzanju pravnih uslugaUgovor o pruzanju racunovodstvenih uslugaUgovor o pruzanju usluga elektronskih servisa ver.1 Ugovor o pruzanju usluga elektronskih servisa ver.2 Ugovor o pruzanju uslugaUgovor o punomocjuUgovor o radu - O odredjivanju prava obaveza i odgovornosti ver.1 Ugovor o radu - O odredjivanju prava obaveza i odgovornosti ver.2 Ugovor o radu kada nije zakljucen kolektivni ugovor i nije donet pravilnik o raduUgovor o radu kada nije zakljucen kolektivni ugovorUgovor o radu pod izmenjenim uslovima ver.1 Ugovor o radu pod izmenjenim uslovima ver.2Ugovor o radu sa direktorom ver.1Ugovor o radu sa direktorom ver.2

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 49: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor o radu sa kucnim pomocnim osobljem ver.1 Ugovor o radu sa kucnim pomocnim osobljem ver.2Ugovor o radu sa pripravnikom ver.1 Ugovor o radu sa pripravnikom ver.2Ugovor o radu ver.1 Ugovor o radu ver.2 Ugovor o radu ver.3Ugovor o radu ver.4Ugovor o radu ver.5 Ugovor o radu ver.6Ugovor o razmeni robeUgovor o razmeniUgovor o rekonstrukciji krova i pretvaranje tavanskog prostora u stanoveUgovor o sefuUgovor o spediciji ver.1Ugovor o spediciji ver.2Ugovor o sponzorstvuUgovor o stranom ulaganju ver.1Ugovor o stranom ulaganju ver.2

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 50: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor o trgovinskom zastupanju ver.1 Ugovor o trgovinskom zastupanju ver.2 Ugovor o trgovinskom zastupanju ver.3Ugovor o trgovinskom zastupnistvuUgovor o uredjivanju prava, obaveza i odgovornosti ver.1 Ugovor o uredjivanju prava, obaveza i odgovornosti ver.2Ugovor o uskladistenju - robe Ugovor o uskladistenjuUgovor o volonterskom radu ver.1Ugovor o volonterskom radu ver.2Ugovor o volonterskom radu ver.3Ugovor o volonterskom radu ver.4Ugovor o volonterskom radu ver.5Ugovor o vrsenju servisnih uslugaUgovor o zajednickoj gradnjiUgovor o zajednickoj proizvodnji i istupanju na trzistuUgovor o zajednickom izdavanju i stampanjuUgovor o zajmu ver.1Ugovor o zajmu ver.2

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 51: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Ugovor o zakupu poslovnog prostoraUgovor o zalozi hartija od vrednosti - akcijaUgovor o zalozi nepokretnostiUgovor o zaloziUgovor o zastupanju stranog pravnog lica ver.1Ugovor o zastupanju stranog pravnog lica ver.2Ugovor o zastupanju stranog pravnog lica ver.3Ugovor o zastupanju stranog pravnog lica ver.4 Ugovor o zastupanju, agenturiUgovor Ponuda radi zakljucivanje ugovoraUgovor Posrednicki o putovanjuUgovor sporazum o mesnoj nadleznosti ver.1 Ugovor sporazum o mesnoj nadleznosti ver.2Ugovor sporazumni raskid predugovora o kupoprodajiUgovor zakljucnica ugovoraZahtev stranke za izuzeće sudijeZahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV-a Zahtev za davanje podataka o bonitetuZahtev za dobijanje digitalne potvrde ovlašćenog licaZahtev za dugoročni kreditZahtev za izdavanje licence

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 52: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Zahtev za odobrenje kreditaZahtev za pokretanja postupka Zahtev za priključenje ebankeZahtev za priznanje malog patenta MP-1 Zahtev za priznanje modela M1 Zahtev za priznanje patente P-1Zahtev za priznanje svojstva ovlašćenog korisnika O-1 Zahtev za priznanje uzorka U1 Zahtev za priznanje žiga Z-1 Zahtev za produženje važenja U3 Zahtev za produženje prava korišćenja geografske oznake porekla O-2 Zahtev za produženje važenja M3Zahtev za produženje važenja žiga Z-3Zahtev za subvenciju za nabavku fiskalne kase Zahtev za upis besplatne akcije Zahtev za upis promene u registar U2 Zahtev za upis promene u registar M2Zahtev za upis promene u registar žigova Z-2 Zahtev za upis promene u registre O-3 Zahtev za upis u registar grupe građanaZahtev za ustanovljenje geografske oznake porekla G-1 Zahtev za utvrđivanje povrede radne obaveze

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 53: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Zahtev zaposlenog za naknadu štete Zahteva za utvrđivanje povrede radnih obavezaRešenja kojim se pripravniku otkazuje ugovorRešenja o prestanku radnog odnosa zbog odbijanja da zaključi ugovor pod izmenjenim uslovima Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora Rešenje o neplaćenom odsustvuRešenje o odsustvu radi posebne nege detetaRešenje o odsustvu sa rada jednog od roditelja dok dete ne navrši tri godine životaRešenje o odsustvu sa rada radi nege deteta Rešenje o otkazu ugovora o radu pripravniku na određeno vreme Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog neostvarenja obaveza na probnom raduRešenje o otkazu ugovora zbog nepoloženog stručnog ispita Rešenje o plaćenom odsustvu Rešenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta Rešenje o prekovremenom radu ver.1Rešenje o prekovremenom radu ver.2Rešenje o prestanku radnog odnosa istekom rokaRešenje o prestanku radnog odnosa po sili zakonaRešenje o prestanku radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnostiRešenje o prestanku radnog odnosa zbog izdržavanje kazne zatvora Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izostanka s posla Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izrečenih mera

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 54: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

Biznis Obrasci 4.0

Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog krivičnog delaRešenje o prestanku radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata radaRešenje o prestanku radnog odnosa zbog neposedovanja potrebnih znanja i sposobnosti Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog neposedovanja potrebnih znanjaRešenje o prestanku radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog nevraćanja sa neplaćenog odsustvaRešenje o prestanku radnog odnosa zbog starosti Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog zabrane bavljenja poslovimaRešenje o prestanku radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanjaRešenje o skraćenom radnom vremenu radi nege druge osobe Rešenje o skraćenom radnom vremenu Rešenje o udaljenju zaposlenog sa radaPlan korišćenja godišnjeg odmora Prijava nestanka pasoša Prijava o nestanku putne isprave Prijava za distributere, održavanjePrijava za kurseve Prijava za osnivanje organizacije - grupe građanaPrijava za polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike Punomoć za privatizaciju Tužba xa naknadu štete ver.1 Tužba za naknadu štete ver.2

Sadržaj softverskog proizvoda Biznis Obrasci 4.0

Page 55: Prezentacija Biznis Aplikacijebiznisaplikacije.com/assets/files/Prezentacija Biznis Aplikacije.pdf · BiznisPlan 2.0 Biznis Plan? - Biznis plan je vizit karta Vašeg preduzeća i

www.BiznisAplikacije.com