Transcript
 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  1/11

  U nizinskoj Hrvatskoj smjetena je glavninahrvatske industrije.

  Industrijski razvoj poeo krajem 19. st, snaan

  zamah dobio sredinom 20 st. Glavnina industrije smjetena je u Zagreba

  i njegovoj okolici.

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  2/11

  2

  Poloaj Hrvatske nakon 1. svjetskog rata bio je vrlo sloen; prema popisuiz 1921. godine ak 78,6% stanovnika bilo je poljoprivredno;

  U razdoblju 1918.-1941. godine, u strukturi industrijske proizvodnje bio jevisok udio preraivake industrije;

  Izmeu dva svjetska rata tempo industrijalizacije bio je vrlo spor te supostojale velike neusklaenosti u strukturi te industrije (posebno su bilerazvijene prehrambena i tekstilna industrija);

  - u strukturi industrije bile su naglaene intenzivnepreraivake grane u kojima se profit zasnivao na prirodnim bogatstvima iprednostima, te jeftinoj radnoj snazi;

  - dominantni utjecaj ima strani kapital.

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  3/11

  3

  prerada biljnih, ivotinjskih i mineralnihsirovina radi zadovoljavanja prehrambenih

  potreba ljudi

  dio proizvoda koji se proizvedu se koristekao sirovina za daljnju proizvodnju

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  4/11

  4

  Jedna je od najznaajnijih sastavnica ukupne Hrvatskeindustrije

  Broj poduzea u prehrambenoj industriji je u konstantnom

  porastu, 1996. iznosio je 743, dok je 2003. dosegao broj od1105

  Ekspanzija poduzea u prehrambenoj industriji dogodilase 2001. i 2002. godine kad je sa radom zapoelo 173 novihpoduzea, a taj se trend nastavlja I kasnije.

  Najvei porast doivjela su mala poduzea Mala poduzea dominiraju u prehrambenoj industriji saoko 82% , srednja ine oko 10% , a velika izmedu 7-8%

  Prehrambena industrija u RH

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  5/11

  5

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  6/11

  Prehrambene

  industrijske tvrtke

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  7/117

  Tekstilna Industrija

  Tekstilna industrija je industrija koja

  se bavi proizvodnjom prediva,

  tkanina i konanih proizvoda od

  tekstila, od prirodnih materijala poputvune, pamuka ili svile, ili umjetnih

  materijala.

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  8/118

  Tekstilna industrija u

  Hrvatskoj

  Problematina povijest hrvatske tekstilne i odjevne industrije poinjepoetkom 90-tih godina 20. stoljea raspadom bive Jugoslavije i gubitkomtrita zatienog protekcionistikim mjerama s vie od 22 milijunapotroaa.

  Predugo poslovanje u socijalistikom i planskom umjesto u trinomgospodarstvu rezultiralo je pomanjkanjem vlastitog dizajna i marki. Kako bi

  sauvala poslove, poduzea su se okrenula doradnim poslovima za stranenaruitelje, veinom iz Europske unije. S porastom plaa i istovremenimotvaranjem trita Srednje i Istone Europe ija je cijena rada nia, odjevnaindustrija preselila se iz Hrvatske u Poljsku, eku, Maarsku i Rumunjsku.Od

  1991. do 2002. godine broj radnika smanjio se s 81 200 na 32 917, a broj

  poduzea u tekstilnoj i odjevnoj industriji s 857 na 679 (Buni, 2004., 75.-76.).

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  9/119

  Godine 2009. prema podatcima Hrvatske gospodarske komore

  (HGK,

  2010) u tekstilnoj i odjevnoj industriji Republike Hrvatskeposlovalo je 708

  poduzea (200 poduzea u tekstilnoj i 508 u odjevnoj industriji)koja su ostvarila

  prihod od 4,94 milijarde kuna (tekstilna industrija 1,15 milijardi

  kuna, a odjevna

  3,78 milijardi kuna). Vanjskotrgovinska razmjena i ukupno

  poslovanje prikazani

  su u tablici 1. Poduzea su najveim dijelom privatizirana i

  usitnjena s preteitimudjelom malih i srednjih poduzea po broju poduzetnika

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  10/1110

 • 5/26/2018 Prehrambena i Tekstilna Industrija (prezentacija)

  11/1111

  By Ive Kriletic


Recommended