Transcript

PowerPoint Presentation

Praktini savjeti za popisivaa(slijedei)1Za svaki red u Kontrolniku u kojem je upisan redni broj stana, domainstva i zgrade popunjavaju se osnovni popisni obrasci

RADNIKA156001001001RADNIK564002002002RADNIKA967---------RADNIKA762003003003RADNIKA762004000003

NE!Pretpostavimo da ste savladali Kontrolnik.

Dolazite do prvog objekta (kua u kojoj ivi jedno domainstvo).Ovaj objekat upisujete u Kontrolnik dodjeljujui redni broj stana, domainstva i zgrade.1. DA LI POPUNJAVATE POPISNE OBRASCE?

Sada nailazimo na drugi objekat sa jednim kunim brojem (privatna kua) u kojoj je u prizemlju prodavnica, a na prvom spratu je stan u kome ivi domainstvo. 2. KAKO SE OVO EVIDENTIRA U KONTROLNIKU I DA LI SE POPISNI OBRASCI POPUNJAVAJU?

S obzirom da su na istom kunom broju prodavnica se ne evidentira ve samo stan sa domainstvom kako je prikazano na slajdu.

Sljedei objekat na koji nailazimo je banka.3. DA LI POPUNJAVATE POPISNE OBRASCE?

Na sljedeoj adresi nailazimo na objekat sa dva stana koja koristi jedno domainstvo.4. DA LI POPUNJAVATE POPISNE OBRASCE ZA PRVI STAN?

5. DA LI POPUNJAVATE POPISNE OBRASCE ZA DRUGI STAN?

6. KOJA INFORMACIJA IZ KONTROLNIKA NAM GOVORI DA LI TREBAMO POPUNJAVATI POPISNE OBRASCE?

Za svaki red u Kontrolniku u kojem je upisan redni broj stana, domainstva i zgrade popunjavaju se osnovni popisni obrasci(sljedei)2Kada u jednom stanu stanuje samo jedno domainstvo, popunjava seJedan kompletan P-2 i odgovarajui broj P-1.

7. KADA U JEDNOM STANU STANUJE SAMO JEDNO DOMAINSTVO POPUNJAVAMO TA I KOLIKO?

Popunjava se jedan kompletan obrazac P-2 - identifikacioni i adresni podaci, Spisak osoba, podaci o jedinici za stanovanje, zgradi, domainstvu i poljoprivredi, kao i odgovarajui broj P-1 obrazaca - za svakog lana domainstva i privremeno prisutnu osobu (ako postoje u domainstvu).(sljedei)3Kada u jednom stanu stanuje vie domainstava, popunjava seP-2 za svako domainstvo i odgovarajui broj P-1.Prvi P-2 se popunjava kompletan.

8. KADA U JEDNOM STANU STANUJE VIE DOMAINSTAVA POPUNJAVAMO TA I KOLIKO?

Popunjava se onoliko obrazaca P-2 koliko ima domainstava i odgovarajui broj P-1.Poto je vie domainstava u jednom stanu postavlja se pitanje

9. DA LI TREBAMO SVAKI P-2 ZA SVA DOMAINSTVA POPUNJAVATI KOMPLETAN?Odgovor je ne!

Prvi P-2 se popunjava kompletan, tj. popunjavaju se sva etiri dijela obrasca P-2: podaci o jedinici za stanovanje u kojoj stanuje domainstvo, podaci o zgradi/kui, podaci o domainstvu i podaci o poljoprivredi,kao i odgovarajui broj P-1 obrazaca za svakog lana prvog domainstva i privremeno prisutnu osobu,(sljedei)

4Kada u jednom stanu stanuje vie domainstava, popunjava se P-2 za svako domainstvo i odgovarajui broj P-1.Na ostalim P-2 s NE popunjavajupodaci dinici z stanovanje ipodaci zgradi/ui.

Ostali P-2 se ne popunjavaju kompletni.

10. TA SE PO VAEM MILJENJU NE POPUNJAVA NA PREOSTALIM P-2 OBRASCIMA?(sljedei)

Na drugom i svim ostalim obrascima P-2 (iji broj zavisi od broja domainstava u stanu) unose se samo podaci o domainstvu i podaci o poljoprivredi, kao i odgovarajui broj P-1 obrazaca za svakog lana prvog domainstva i privremeno prisutnu osobu. NAPOMENA: U ovakvim sluajevima ne smije se zaboraviti da se u svim upitnicima za domainstvo i stan popunjava Spisak osoba, odnosno upisuju se lanovi domainstva za koje se popunjava upitnik za domainstvo i stan.(sljedei)

5Kada jedno domainstvo koristi dva stana,popunjavaju se dva P-2 i odgovarajui broj P-1.Prvi P-2 se popunjava kompletan.

11. KADA JEDNO DOMAINSTVO KORISTI DVA STANA U ISTOM INDIVIDUALNOM OBJEKTU POPUNJAVAMO TA I KOLIKO?Popunjavaju se dva obrazaca P-2;

12. DA LI TREBAMO OBA P-2 POPUNJAVATI KOMPLETNA?Odgovor je ne!

Na prvom obrascu P-2 popunjavaju se podaci o najkvalitetnijem stanu i podaci o zgradi/kui, podaci o tom domainstvu i podaci o poljoprivredi.(sljedei)6

Kada jedno domainstvo koristi dva stana, popunjavaju se dva P-2 i odgovarajui broj P-1.Na drugom P-2 se popunjavaju samo identifikacioni podaci i podaci o Jedinici zastanovanje.Drugi P-2 se ne popunjava kompletan.13. TA SE PO VAEM MILJENJU NE POPUNjAVA NA DRUGOM P-2 OBRASCU?

Na drugom obrascu P-2, koji se popunjava za drugi stan, popunjavaju se samo identifikacioni podaci i podaci o jedinici za stanovanje. Ostali djelovi upitnika se ne popunjavaju;---------------------14. UKOLIKO DOMAINSTVO ZAISTA KORISTI DRUGI STAN, NPR. U JEDNOM STANU BORAVI TOKOM DANA, A U DRUGOM TOKOM NOI (SOBE ZA SPAVANJE), ONDA SE

NA PITANJA O JEDINICI ZA STANOVANJE POPUNJAVA TA (prvo pitanje, pa kad odgovori tree)?

Potrebno je na 1. pitanje obiljeiti odgovor stan, a na 3. pitanje odgovor drugi stan koji domainstvo koristi i koji se nalazi u istom objektu. --------------------------(sljedei)

7

Kada jedno domainstvo koristi dva stana, popunjavaju se dva P-2 i odgovarajui broj P-1.Na drugom P-2 se popunjavaju samo identifikacioni podaci i podaci o Jedinici zastanovanje.15. UKOLIKO DOMAINSTVO UOPTE NE KORISTI DRUGI STAN NA PITANJA O JEDINICI ZA STANOVANJE POPUNJAVA TA (prvo pitanje, pa kad odgovori tree)?Ovaj stan se popisuje kao prazan stan, tj. na pitanju 3 obiljeava se odgovor prazan stan.

8

Kada u stanu ne stanuje nijedno domainstvo, ni osoba,popunjava se jedan P-2 i to identifikacioni podaci, te podaci o jedinici za stanovanje i podaci o zgradi/kui.16. KADA U STANU NE STANUJE NIJEDNO DOMAINSTVO, NI OSOBA (prazan, nenaseljen ili naputen stan, vikend i porodine kue/stanovi za odmor i rekreaciju ili stan koji se koristi u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi) POPUNJAVAMO TA I KOLIKO?popunjava se jedan obrazac P-2 i to--------------------- 17. KOJI DIJELOVI P-2?Identifikacioni podaci, podaci o jedinici za stanovanje i podaci o zgradi/kui.(sljedei)

9

Kada se u stanu nalaze samo osobe ije je mjesto stalnog stanovanja u drugom mjestu u BiH ili u inostranstvu, popunjava sejedan P-2 i to identifikacioni podaci, podaci o jedinici za stanovanje, podaci o zgradi/kui i spisak osoba i P-1 obrasci.

18. KADA SE U STANU NALAZE SAMO OSOBE IJE JE MJESTO STALNOG STANOVANJA U DRUGOM MJESTU U BIH ILI U INOSTRANSTVU (PRIVREMENO PRISUTNE OSOBE), A U MJESTU POPISA SE NALAZE ZBOG RADA, KOLOVANJA ILI ZBOG DRUGIH RAZLOGA, POPUNJAVAMO TA I KOLIKO?popunjava se jedan obrazac P-2 i odgovarajui broj obrazaca P-1. ------------------------------19. KOJI DIJELOVI P-2?Identifikacioni podaci, Spisak osoba, podaci o jedinici za stanovanje i podaci o zgradi/kui.(sljedei)10Kada se u kolektivnom stanu nalazi kolektivno domainstvo,popunjava se jedan P-2 i to identifikacioni podaci, podaci o jedinici za stanovanje pitanja 1 i 2, spisak osoba, podaci o domainstvu i podaci o poljoprivredi, kao i P-1 obrasci.

20. KADA SE U KOLEKTIVNOM STANU NALAZI KOLEKTIVNO DOMAINSTVO (domovi penzionera, manastirski i samostanski konaci, zdravstvene ustanove za smjetaj neizljeivih bolesnika, domovi za djecu i omladinu s posebnim potrebama, domovi za socijalno ugroenu djecu i sl.) POPUNJAVAMO TA I KOLIKO?

Popunjava se jedan obrazac P-2 i to: identifikacioni podaci, Podaci o jedinici za stanovanje pitanja 1 i 2, Spisak osoba, Podaci o domainstvu i Podaci o poljoprivredi, kao i odgovarajui broj P-1 obrazaca.(sljedei)11Kada se u kolektivnom stanu nalazi kolektivno domainstvo,u podacima o jed. za stanov. odgovara se samo na 1. i 2. pitanje,a u spisak osoba se upisuje ukupan broj osoba.

MANASTIR 50 OSOBAU podacima o jedinici za stanovanje se u ovom sluaju odgovara na prvo i drugo pitanje.21. KAKO ODGOVARAMO NA OVA PITANJA?

1.Kolektivni (institucionalni) stan i 2.Vjerske ustanove.

22. TA UPISUJEMO U SPISAK OSOBA?

U spisak osoba se upisuje samo ukupan broj osoba (Manastir 50 osoba), dok se za svaku osobu popunjava P-1 obrazac.(sljedei)

12Kada se u kolektivnom stanu nalaze samo privremeno prisutne osobe koje ne ine kolektivno domainstvo, u podacima o jedinici za stanovanje odgovara se samo na 1. i 2. pitanje, u spisak osoba se upisuje ukupan broj osoba.

STUDENTSKI DOM 254 OSOBAIsti obrasci se popunjavaju i AKO SE U KOLEKTIVNOM STANU NALAZE SAMO PRIVREMENO PRISUTNE OSOBE KOJE NE INE KOLEKTIVNO DOMAINSTVO (npr. studentski ili aki domovi, radnike barake).Dakle, popunjava se jedan obrazac P-2 i to: identifikacioni podaci, Podaci o jedinici za stanovanje, 1. pitanje Vrsta jedinice za stanovanje i 2. pitanje Vrsta kolektivnog stana,

23. KAKO ODGOVARAMO NA OVA PITANJA?(sljedei)1.Kolektivni (institucionalni) stan i 2.Studentski ili aki dom, internat i sl.(sljedei)-------------------------------24. TA UPISUJEMO U SPISAK OSOBA?(sljedei)U Spisak osoba se upisuje samo ukupan broj osoba (npr. Studentski dom 254 osobe).----------------------------25. KOLIKO P-1 OBRAZACA POPUNJAVAMO?(sljedei)13U tom sluaju za svaku osobu se popunjava po jedan obrazac P-1. Ukupno 254 P-1 obrazaca.

Za svaku osobu se popunjava P-1 obrazac.Dakle, ukupno treba popuniti 254 P-1 obrazaca.(sljedei)14 u zgradi kolektivnog stana stanuje privatno domainstvo popunjava se jedan P-2 (i to Spisak osoba, Podaci edinici za stanovanje i to samo pitanjadan i dva, kao i podaci domainstvu i poljoprivredi) i odgovarajui broj P-1.

26. AKO U ZGRADI KOLEKTIVNOG STANA STANUJE PRIVATNO DOMAINSTVO (brana zajednica dvaju studenata ili dvaju penzionera koji stanuju u zgradi kolektivnog stana u sobi) POPUNJAVAMO TA I KOLIKO?popunjava se jedan obrazac P-2

27. AKO POGLEDATE P-2 ZA OVAJ PRIMJER (recimo da je brana zajednica dva studenta) MOETE LI MI PROITATI PRVA TRI PITANJA NA KOJA POPUNJAVATE?

-----------------------1, 2, pa 23, jer se na obrascu P-2 zbog skoka na pitanju 2 preskau pitanja 3 do 22. Dodatno e se popuniti popisnice (P-1) za svakog lana domainstva.(sljedei)15

Kada se u kolektivnom stanu nalaze samo privatna domainstva, popunjava se P-2 za svako domainstvo (i to Spisak osoba, Podaci o jedinici za stanovanje i to samo pitanja jedan i dva, kao i podaci o domainstvu i poljoprivredi) i odgovarajui broj P-1.

KADA SE U KOLEKTIVNOM STANU NALAZE VIE PRIVATNIH DOMAINSTVA (samaki hoteli ili kolektivni stan sa privatnim domainstvima raseljenih osoba)Kada se u kolektivnom stanu nalaze samo privatna domainstva, popunjava se P-2 za svako domainstvo (i to Spiska osoba, Podaci o jedinici za stanovanje i to samo pitanja jedan i dva, kao i podaci o domainstvu i poljoprivredi) i odgovarajui broj P-1; Popunjavanju se i popisnice (P-1) za svakog lana samakog domainstva koje pripadaju odgovarajuim P-2 obrascima.(sljedei)16Hvala na panji!Hvala na panji!17