Transcript
Page 1: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

PowerPoint je sastavni dio paketa Microsoft Office. Služi za krajnje jednostavno kreiranje, oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži kratke, jezgrovite natuknice koje nam pri prezentiranju služe kao podsjetnik. Najcešca greška pri kreiranju prezentacija je natrpavanje slajdova viškom informacija.

Pokretanje PowerPointa Program možemo pokrenuti na razne nacine, a neki su:

1. Kliknemo na izbornik Start na task baru (traka zadatka), izaberemo All Programs, zatim Microsoft Office pa Microsoft PowerPoint.

2. Dvostrukim klikom miša na ikonu ako se nalazi na radnoj površini

3. Kliknemo na izbornik Start na task baru (traka zadatka), izaberemo Run i u okvir Open: upišemo powerpnt

Page 2: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

1

Pocetak rada s PowerPointom Kada pokrenemo PowerPoint na našem ekranu pojavit ce se sljedece:

Naravno, moguce je da ce se na ekranu prikazati razlicit prozor od gore prikazanog, ovisno o tome kako smo podesili svoj PowerPoint. Npr. na gore prikazanoj slici s desne strane vidimo otvoren task pane koji nam u mnogome olakšava rad s datotekama, ali i uveliko smanjuje prozor predviden za izradu prezentacije (slide window). Ako task pane nije vidljiv možemo ga postaviti tako da iz izbornika View izaberemo Task Pane. Task Pane mijenja svoj oblik, a neki od oblika su sljedeci:

Page 3: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

2

• Pri pokretanju nove prezentacije pojavljuje se sljedeci task pane

• Pri odredivanju rasporeda elemenata na slajdu (Format/Slide Layout) pojavljuje se

sljedeci task pane

Page 4: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

3

• Pri radu s animacijskim efektima (Slide Show/Custom Animation) pojavljuje se sljedeci task pane

Razliciti pogledi na prezentaciju

1) Normal View – Prezentacijski prostor dijeli se na tri okna:

• Okvir obrisa (sasvim lijevo), služi da vidimo sve teme, podteme i stavke nabrajanja

• Okvir slajda (desno gore), okno u kojem se vidi slajd • Okvir za bilješke (desno dolje)

2) Slide Sorter View – vrlo koristan pogled na slajdove ako se prezentacija sastoji od više

slajdova. Prikaz je prikladan za premještanje slajdova.

Page 5: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

4

3) Slide Show – služi za prikaz prezentacije. Sa zaslona ce išceznuti sve trake za izradu prezentacija, a slajdovi ce se prikazivati jedan za drugim.

Iz jednog pogleda u drugi prelazimo klikom miša na odredeni gumb ili klikom na izbornik View, a zatim na pogled u kojem želimo prikazati slajd.

Otvaranje postojecih prezentacija Iz izbornika File izaberite Open, prikaže se slijedeci prozor:

Iz padajuceg izbornika u okviru Look in biramo direktorij u kojem se nalazi prezentacija koju želimo otvoriti. Zatim oznacavamo željenu datoteku i kliknemo na Open da otvorimo prezentaciju.

Prikazivanje prezentacije Da bi pokrenuli prikazivanje prezentacije iz izbornika View biramo Slide Show ili pritisnemo tipku F5. Tijekom prezentacije na sljedeci slajd možemo prijeci na nekoliko nacina:

• tipkom Enter • tipkom Space • strelicama za gore ili desno • tipkom Page Down

Page 6: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

5

• lijevom tipkom miša Želimo li se vratiti na prethodni slajd to možemo uciniti:

• tipkom Page Up • strelicama za dolje ili lijevo

Ako želimo prekinuti prezentaciju to cinimo tipkom Esc.

Spremanje prezentacije Prezentaciju spremamo tako da iz izbornika File izaberemo Save. U okviru

izaberemo direktorij u koji želimo spremiti prezentaciju, a u okvir upišemo ime datoteke.

Kreiranje novih prezentacija

Ako želimo novu prezentaciju kreirati iz samog pocetka, bez vec postojece grafike i formi, iz

izbornika File biramo New, a zatim iz Task Panea biramo .

Kreiranje novih prezentacija iz predloška (template) Powerpoint nam nudi vec dizajnirane predloške u koje samo trebamo dodati naš sadržaj. Predlošci nam nude veliku raznolikost dizajnerskih opcija i ostalih mogucnosti za oblikovanje prezentacije. Dakle, ako želimo sebi olakšati i našu prezentaciju kreirati pomocu predloška u task paneu u stavki New kliknemo na From Design Template.

Tada nam se prikažu postojeci predlošci poredani abecednim redom. Ako postavimo pokazivac miša preko jednog od predložaka pojavit ce se naziv tog predloška kojeg jednostavno odabiremo dvostrukim klikom miša.

Page 7: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

6

Korištenje Web predložaka Web predlošci su dodatni predlošci koje možemo naci na internetu. Na službenim Microsoftovim stranicama nalazi se veliki izbor predložaka, a koristimo ih

tako da iz task panea izaberemo . Možemo koristiti predloške i sa ostalih web stranica, a tada u task paneu biramo

Podešavanje rasporeda elemenata na slajdu Powerpoint je podešen tako da nam prvi (naslovni) slajd, automatski pri kreiranju nove prezentacije, sadrži samo naslov i podnaslov, a svaki sljedeci naslov i ispod njega tekst. Medutim mi možemo doci u situaciju da nam za potrebe prezentacije treba npr. slika ili grafikon. Tako za svaki novi slajd možemo odabrati raspored elemenata na slajdu (Slide Layout): hocemo li imati samo tekst, ili tekst i sliku, ili tablicu, grafikon, video i sl. Dakle, iz izbornika Format biramo i pojavljuju nam se mogucnosti rasporeda na slajdu koje jednostavno biramo dvostrukim klikom miša.

Slide Master Slide master je element predložaka koji cuva razne informacije o vrsti fonta, dizajnu pozadine, a koje koriste predlošci. Možemo napraviti promjene npr. tipa fonta koje ce se odnositi na sve slajdove jednostavnom promjenom fonta u Slide masteru. Za podešavanje Slide mastera iz izbornika View izaberite

Postavke koje odaberete (vrsta fonta, boja fonta, boja pozadine) odnosit ce se na sve slajdove u prezentaciji.

Umetanje novog slajda Novi slajd umecemo tako da iz izbornika Insert izaberemo New Slide ili kombinacijom tipki Ctrl+M. Novi slajd dodat ce se iza vec postojecih slajdova. Ako novi slajd želimo umetnuti izmedu vec postojecih slajdova slijedimo slijedece korake:

• U Outline Windowu izaberemo slajd iza kojeg želimo da se novi slajd pojavi tako da kliknemo na slajdov redni broj;

Page 8: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

7

• Iz izbornika Insert biramo

Upisivanje teksta Ako smo izabrali takav raspored elemenata na slajdu (Slide Layout) u kojem postoje okviri za tekst (Text Box) jednostavno kliknemo na okvir za tekst i upišemo željeno. Ako želimo umetnuti dodatni tekst na slajd prvo moramo umetnuti tekstni okvir jer se sav tekst u PowerPointu mora upisati u tekstne okvire. Tekstni okvir umecemo tako da iz izbornika Insert biramo Text Box. Nakon što smo kreirali okvir za tekst jednostavno upišemo željeni tekst i kada završimo kliknemo bilo gdje izvan okvira teksta. Ako želimo dodatno uredivati tekst ili nešto dodatno napisati kliknemo na tekst da se ponovo pojavi okvir za tekst, zatim oznacimo tekst koji želimo uredivati te mu mijenjamo velicinu, vrstu ili boju fonta.

Uredivanje okvira za tekst Na okviru za tekst vidljivo je šest tocaka pomocu kojih mijenjamo njegovu velicinu te jedna zelena pomocu koje rotiramo tekstni okvir. Kada se pokazivac miša pretvori u dvostruku strelicu, pritisnemo lijevu tipku miša i razvucemo okvir.

Okvir za tekst pomicemo pomocu tehnike Drag&Drop (kliknemo na rub okvira za tekst pomocu lijeve tipke miša, držimo je pritisnutu te istodobno pomicemo miša, a time i okvir za tekst, na željeno mjesto). Sam okvir za tekst možemo uredivati po želji, dakle možemo mijenjati boju pozadine, boju okvira, velicinu, rotaciju... Okvir za tekst uredujemo tako da dva puta kliknemo na rub okvira za tekst ili ga oznacimo pa iz izbornika Format biramo Text Box. Pojavljuje se slijedeci dijaloški okvir:

Page 9: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

8

• U okviru Colors and Lines u odjeljku Fill biramo boju ispune okvira tekstom, a u odjeljku Line odredimo boju, stil i debljinu linije okvira.

• U okviru Size odredujemo vrijednosti za visinu (Height) i širinu (Width) okvira s tekstom te ga rotiramo za odredenu vrijednost.

• U okviru Position odredujemo položaj okvira na tekstu. • U okviru Text Box odredujemo udaljenost teksta od ruba od okvira.

Uredivanje pozadine

Iz izbornika Format biramo Backround, pojaviti ce se sljedeci dijaloški okvir:

Page 10: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

9

Iz padajuceg izbornika biramo jednu od ponudenih boja. Ako nam treba neka druga boja kliknemo na More Colors, izaberemo boju i kliknemo na OK. Za dodatne efekte u pozadini osim boja kliknemo na Fill Effects. Pojavit ce se slijedeci dijaloški okvir:

• U okviru Gradient(stupnjevanje) uredujemo postepeni prijelaz jedne ili dviju boja

preko slajda, te biramo smjer prelijevanja boja (Shading Styles). • U okviru Texture biramo uzorak teksture koji možemo primijeniti na slajd. • U okviru Pattern biramo uzorke za pozadinu. Kada izaberemo uzorak biramo boju

uzorka (Foreground) i boju ispune (Background). • U okviru Picture biramo sliku koju želimo da nam se nalazi u pozadini.

Page 11: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

10

Skrivanje slajda Ako ne želimo da nam se odredeni slajd pojavi tijekom prezentacije, ali ga ne želimo izbrisati jer ce nam trebati poslije, možemo sakriti slajd tako da iz izbornika Slide Show izaberemo Hide Slide. Kada poželimo vratiti slajd ponovno iz izbornika Slide Show biramo Hide Slide.

Umetanje i uredivanje slika Da bi umetnuli sliku na slajd, pri kreiranju novog slajda moramo izabrati takav raspored elemenata (Slide Layout) koji to omogucava. Dakle kada kreiramo slajd na kojeg želimo umetnut sliku biramo npr. Title, Text and Clip Art (naslov, tekst i slika) raspored elemenata na slajdu. Zatim dvostruko mišem kliknemo na prostor predviden na sliku i iz potom otvorenog okvira biramo izmedu ponudenih slika u galeriji. Ako nam to nije dovoljno možemo uvesti sliku s neke druge lokacije tako da kliknemo na gumb Import i onda izaberemo sliku s odredene lokacije. Sliku možemo umetnuti i tako da iz izbornika Insert izaberemo Picture, a zatim biramo:

• Clip Art, ako želimo iskoristiti slike iz programske galerije • From File, ako želimo umetnuti svoju sliku s neke druge lokacije

Slike uredujemo tako da dvostruko kliknemo mišem na sliku, otvara nam se okvir u kojem možemo:

• podešavati kontrast i svjetlinu slike; • mijenjati boje slike opcijom Recolor; • izrezivati rubne dijelove slike opcijom Crop.

Ako u prezentaciji imamo mnogo slika prezentacije postaje prevelika. Da bi to izbjegli slike možemo komprimirati. To radimo tako da nakon što oznacimo sliku koju želimo

komprimirati iz trake alata za slike (Picture Toolbar) kliknemo na (Compress), a zatim u prozoru koji se pojavi odaberemo želimo li komprimirati samo ovu ili sve slike u dokumentu.

Page 12: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

11

Slajdovi u pokretu Slajdovima možemo dodavati razlicite efekte prijelaza prilikom izmjene(Transition), a tekstu ili slici na slajdu možemo dodati animacijske efekte (Animation) kako bismo zadržali pažnju gledatelja.

Slide Transition Efekti prijelaza slajdu se dodjeljuju tako da u izborniku Slide Show izaberemo Slide Transition. S desne strane prikazat ce se task pane – Slide Transition

Na njemu možemo odrediti na koji ce se nacin slajd, na kojem smo trenutno pozicionirani, pojaviti. Neke od opcija su :

• No Transition – slajd se pojavljuje bez dodatnih efekata; • Cover Left-Up – slajd se krece prema lijevom – gornjem kutu;

Page 13: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

12

• Push Up – slajd se krece odozdo prema gore; Postoji 60 razlicitih opcija koje je najlakše razumjeti ako ih sami isprobamo. Kada smo izabrali osnovni efekt, tj. nacin pojavljivanja slajda, možemo ga dodatno modificirati po svom ukusu. Tako možemo izabrati brzinu pojavljivanja slajda (Slow, Medium, Fast), dodati jedan od ponudenih zvukova (npr. Applause, Bomb, Coin) ili dodati neki drugi zvuk pomocu opcije Other Sound iz istog izbornika. Takoder možemo odrediti kada želimo da nam se sljedeci slajd pojavi. Ako želimo da se pojavi kada kliknemo mišem tada stavimo kvacicu gdje piše On mouse click. Ako želimo da nam se sljedeci slajd pojavi automatski nakon odredenog vremena stavimo kvacicu pokraj Automatically after i odredimo vrijeme nakon kojeg ce se slajd pojaviti. Ako želimo da se promjene koje smo nacinili na tekucem slajdu odnose i na ostale slajdove u prezentaciji kliknemo na Apply to All Slides.

Slide Animation Za razliku od prethodnog odjeljka u kojem smo naucili kako mijenjati nacin pojavljivanja cjelokupnog slajda u ovome odjeljku cemo nauciti kako dodati razne animacijske efekte sadržaju unutar jednog slajda te time uciniti našu prezentaciju još dinamicnijom a time i zanimljivijom gledateljima. Animacije se dodaju tako da iz izbornika Slide Show izaberemo Custom Animation. S desne strane pojavit ce se task pane – Custom Animation:

Page 14: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

13

Postupak dodavanja animacijskih efekata je vrlo jednostavan. U glavnom prozoru gdje kreiramo sadržaj našeg slajda kliknemo na element kojemu želimo dodati efekt. Tako npr. ako želimo animacijski efekt dodati naslovu kliknemo na naslov nakon cega ce se pojaviti njegov tekstni okvir kao znak da smo ga odabrali. Nakon toga kliknemo na Add Effect gdje nam se nude cetiri glavne grupe animacija:

• Entrance – animacijski efekti ulaska elementa na slajd; • Emphasis – efekti naglašavanja pojedinih elemenata; • Exit – efekti izlaska elementa sa slajda; • Motion Paths – efekti pomicanja elementa po slajdu.

Nakon što smo odabrali grupu efekata potom biramo i odredeni efekt npr. Fly In. Nakon što smo elementu dodijelili odredeni efekt on se pojavljuje u popisu elemenata kojima su dodijeljeni animacijski efekti. Efekt dalje možemo podešavati tako da desnom tipkom miša kliknemo na odredeni element na tom popisu. Pojavit ce se sljedeci izbornik:

Page 15: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

14

Tako možemo odrediti vrijeme pojavljivanja elementa u odnosu na druge elemente na slajdu.

• Ako želimo da se element pojavi nakon tocno odredenog vremena iz izbornika biramo Timing te izaberemo Start: After Previous, a u kucici Delay odredimo vrijeme kašnjenja.

• Ako želimo da se sljedeci element pojavi kad mi to želimo tj. kada kliknemo mišem tada iz izbornika biramo Start On Click.

• Tekst se u pojedinom elementu može pojavljivati odjednom, slovo po slovo ili rijec po rijec. Automatski je podešeno da se pojavljuje odjedanput, ali ako mi to možemo

mijenjati ako iz izbornika izaberemo Effect Options, a onda iz izbornika Animate Text biramo željenu opciju.

• U izborniku Effect Options u okviru Sounds takoder možemo dodati i zvuk i to jedan od ponudenih (npr. Applause, Bomb, Coin) ili dodati neki drugi zvuk pomocu opcije Other Sound iz istog izbornika.

Umetanje glazbe u prezentaciju Da bi umetnuli glazbu na odredeni slajd iz izbornika Insert biramo

Zatim izaberemo glazbenu datoteku te nam se pojavi sljedeci upit

Page 16: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

15

Ako želimo da se zvuk cuje automatski po pokretanju prezentacije kliknemo na , a

ako želimo da se cuje nakon što kliknemo mišem odaberemo .

Snimanje zvuka za prezentaciju Ako želimo snimiti vlastiti zvuk za prezentaciju to cinimo tako da iz izbornika Insert izaberemo

Pojavit ce se sljedeci prozor

Kad smo spremni za snimanje kliknemo na crveni gumb za snimanje, a kad smo gotovi kliknemo na OK.

Ako se pravilno radi na slajdu ce se pojaviti ova ikona

Dodavanje hiperveza Ponekad nam se pri kreiranju prezentacije javlja slucaj da neki pojam želimo dodatno objasniti, ali nam se opširno objašnjenje metodicki ne uklapa na tom mjestu ili ga vec imamo na nekom drugom mjestu u prezentaciji pa ga ne želimo ponavljati. U tome na pomažu

Page 17: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

16

hiperveze (engl. hyperlink). Hiperveze postavljamo tako da oznacimo pojam koji želimo dodatno objasniti i iz izbornika Insert izaberemo Hyperlink. U okviru Link to odaberemo Place in This Document (mjesto u ovom dokumentu), što znaci da cemo vezu postaviti prema nekom slajdu unutar iste prezentacije. Zatim u okviru Select a place in this document (odaberi mjesto u ovom dokumentu) odaberemo slajd na kojemu se nalazi pojašnjenje za odabrani pojam. Primjecujemo da je tekst na koji smo postavili vezu podcrtan i druge boje. Kada kliknemo na vezu, prikaže se povezani slajd, a zatim se vratimo na polazni slajd.

Prilagodeni prikaz prezentacije (Custom Show) Ako pri izvodenju prezentacije (Slide Show) ne želimo prikazati sve postojece slajdove, možemo prezentaciju prilagoditi trenutnim potrebama. Iz izbornika Slide Show biramo Custom Show. Pojavljuje se sljedeci dijaloški okvir

Nakon što izaberemo pojavit ce se sljedeci dijaloški okvir

Nakon što izaberemo slajdove koje želimo u prilagodenom prikazu kliknemo na OK, pojavit ce se sljedeci dijaloški okvir

Page 18: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

17

Printanje prezentacije

Da bismo isprintali prezentaciju, dovoljno je kliknuti na gumb (Print). Na ovaj nacin ce se isprintati svi slajdovi prezentacije onako kako izgledaju na zaslonu. Ako želimo isprintati samo odredene slajdove, iz izbornika File odaberemo Print da bismo otvorili dijaloški okvir za ispis.

Page 19: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

18

Zadatak 1 Ø Pomocu izbornika Start na task baru (traka zadatka) pokrenimo MS PowerPoint.

Na ekranu ce se pojaviti naslovni slajd naše buduce prezentacije; Ø Kliknimo lijevom tipkom miša na okvir za naslov (clik to add title) i upišimo

«Ekonomski fakultet Split» kao naslov naše prezentacije; Ø Ponovit cemo isti postupak te za podnaslov naše prezentacije upisati «Sveucilište u

Splitu»; Ø Nakon što smo napisali tekst za naš naslovni slajd, na cije cemo se uredivanje vratiti

kasnije, dodat cemo slijedeci slajd tako da iz izbornika Insert izaberemo

; Ø Automatski nam se na desnoj strani u task paneu nudi da izaberemo raspored

elemenata na našem novom slajdu. Mi cemo izabrati «Title and Text» raspored elemenata; Ø Za naslov cemo upisati: «ORGANIZACIJA I USTROJSTVO FAKULTETA», a

ispod toga u okviru za tekst sljedece: «- Katedra za opcu ekonomiju - Katedra za kvantitativne metode - Katedra za financije - Katedra za ekonomiku nacionalnog gospodarstva - Katedra za management - Katedra za racunovodstvo - Katedra za marketing - Katedra za pravo»; Ø Pritiskom tipke F5 provjerit cemo dosad ucinjeno. Na sljedeci slajd možemo prijeci

ako pritisnemo tipku Enter ili Space te gornju ili desnu strelicu na tipkovnici ili lijevu tipku miša. Na prethodni slajd se vracamo pomocu strelica dolje ili lijevo. Ø Vratit cemo se na naslovni slajd te ga malo graficki urediti. Iz izbornika Format

izabrat cemo Slide Design te iz task panea izabrati design pod nazivom Beam. Pozadina ce postati tamno plava. Ø Naslovu i podnaslovu cemo promijeniti vrstu fonta u Times New Roman s tim da font

u naslovu bude velicine 50, a u podnaslovu 40; Ø Zatim cemo promijeniti boju slova na naslovnom slajdu u svijetlo plavu pomocu

alata Ø Opet cemo pomocu tipke F5 provjeriti kako ce ucinjeno izgledati. Ø Pozadina slajda nam je tamna pa cemo boju promijeniti u svijetlo plavu s tim da

ostavimo izabrani dizajn Beam. Iz izbornika Format biramo Backround te biramo svijetlo plavu boju.

Page 20: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

19

Ø Ubacimo još jedan slajd (CTRL+M) Ø Na ovom slajdu imat cemo samo tekst bez naslova, pa biramo odgovarajuci raspored

elemenata na slajdu. Ovaj put nam najbolje odgovara Blank. Ø Da bi upisali tekst moramo prvo na slajd postaviti tekstni okvir kojeg umecemo tako

da iz izbornika Insert izaberemo Text Box, a zatim ga mišem razvucemo po slajdu. Razvlaciti ga možemo samo u širinu dok ce se on u visinu sam razvlaciti pri prelasku u novi red. Ø U postavljeni tekstni okvir upišimo:

" Ekonomski fakultet u Splitu slijednik je organiziranog studija ekonomskih znanosti i znanstveno-istraživacke djelatnosti koje se na ovim prostorima odvijaju vec punih 39 godina. Prvotni su motivi povezani sa željama da su u Južnoj Hrvatskoj omoguci obrazovanje ekonomskih strucnjaka bez cijih usluga nije ni moguc moderni razvoj." Ø Tekstnom okviru promijenit cemo boju pozadine i boju okvira. Iz izbornika Format

izaberimo Text Box. Za boju popune (Fill) postavite crnu, a za boju okvira (Line) žutu. Ø Tekstni okvir zarotirat cemo za 11 stupnjeva i to tako da odaberemo te u

okvir Rotation upišemo 11. Ø Drugom i trecem slajdu zamijenit cemo mjesta. Iz izbornika View izaberimo Slide

Sorter te pomocu miša treci slajd odvucimo na mjesto prvog. Ø Iz izbornika View sada izaberimo Normal da se vratimo na normalni pogled na

prezentaciju. Ø Pomocu Slide Mastera promijenit cemo boju i velicinu fonta svih naslova u

prezentaciji. Iz izbornika View biramo Master/Slide Master. Oznacimo naslov (Click to edit Master title style) te mu promijenimo boju fonta u žutu, a velicinu u 40. Promijene koje smo napravili u Slide Masteru odnosit ce se na sve slajdove u prezentaciji. Ø Zadovoljni napravljenim sacuvat cemo našu prezentaciju pod imenom Vjezba1 u

direktorij C:\Vjezbe.

Zadatak 2 Ø Pomocu izbornika Start na task baru (traka zadatka) pokrenimo MS PowerPoint. Ø Da si olakšamo rad našu novu prezentaciju kreirat cemo iz vec postojeceg predloška

(template) tako da u task paneu iz stavke New izaberemo te od ponudenih predložaka izaberemo onaj sa tamno plavom pozadinom pod nazivom Cascade; Ø U okvir za naslov upisat cemo «Ekonomski fakultet Split» (velicina fonta 40) , a u

okvir za podnaslov «Sveucilište u Splitu» (velicina fonta 30);

Page 21: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

20

Ø Iz izbornik Insert biramo New Slide da bi umetnuli slijedeci slajd. Na ovom slajdu imat cemo naslov, tekst te sliku zgrade fakulteta pa s desne strane u task paneu biramo Title, Text and Content raspored elemenata na slajdu; Ø Naslov ce nam biti: «Aktivnosti studena ta», a u prostor za tekst cemo upisati sljedece:

«Studentska organizacija – SOEF AIESEC

Casopis Feniks Studentski pjevacki zbor

Sportske aktivnosti»

Ø Sliku zgrade fakulteta skinut cemo sa web stranice fakulteta (www.efst.hr) i to tako da nakon što kliknemo desnom tipkom miša na sliku iz izbornika izaberemo Save Picture As...

Ø U okvir u kojem se pojave sljedece ikone možemo umetnuti tablicu, grafikon, sliku, dijagram ili multimedijski sadržaj. Da bi umetnuli sliku kliknemo na zaokruženu ikonu, pronademo upravo sacuvanu sliku te kliknemo na Insert; Ø Velicinu slike povecamo da bude vidljivija tijekom prezentacije; Ø Slici cemo odrezati desnu polovicu pomocu funkcije Crop. Kliknemo na sliku, pojavi

se traka alata . Kliknemo na okvir koji se pojavi oko slike i s desne strane mišem vucemo prema lijevoj i tako izrežemo desnu stranu; Ø Umetnut cemo još jedan slajd kojemu ce naslov biti: «SOEF», a ispod naslova cemo

upisati slijedeci tekst: « SOEF okuplja studente Fakulteta sa osnovnim ciljem poboljšanja rada i života studenata, dodatnog obrazovanja i usavršavanja ekonomskih znanja i vještina»; Ø Ovaj slajd cemo sakriti da nam se ne prikazuje tijekom prezentacije, a to cinimo tako

da se pozicioniramo na njega te iz izbornika Slide Show izaberemo Hide Slide; Ø Sada cemo ovaj slide povezati sa recenicom «Studentska organizacija - SOEF»

pomocu hiperveze (Hyperlink). To radimo tako da oznacimo navedenu recenicu te iz izbornika Insert izaberemo Hyperlink. U okviru Link to odaberemo Place in This Document, a u okviru Select a place in this document odaberemo slajd na kojemu se nalazi pojašnjenje za odabrani pojam. To je u našem slucaju slajd pod rednim brojem 3 s naslovom SOEF; Ø Pokrenimo prezentaciju pritiskom na tipku F5 i primjetimo da nam je recenica

«Studentska organizacija - SOEF» podcrtana što oznacava postojanje hiperveze. Klikom na tu recenicu automatski se prebacujemo na slajd s kojim je povezana; Ø Istim postupkom povezat cemo skriveni slajd sa slikom zgrade fakulteta;

Page 22: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

21

Ø Umetnut cemo još jedan slajd na kojem ce nam se nalaziti naslov i organizacijska shema. Biramo Title and Diagram or Organization Chart raspored elemenata; Ø Za naslov upišimo: "Uprava", a ispod naslova sljedecu organizacijsku shemu:

Ø Sacuvajmo našu prezentaciju pod imenom Vjezba2 u direktorij C:\Vjezbe.

Zadatak 3 Ø Pokrenimo MS PowerPoint; Ø U okvir za naslov upišimo:"Kako napisati seminarski rad?", a u okvir za

podnaslov:»studentska perspektiva»; Ø Promijenimo dizajn naše prezentacije tako da iz izbornika Format izaberemo Slide

Design, a zatim biramo dizajn pod nazivom Pixel; Ø Umetnimo novi slajd tako da iz izbornika Insert izaberemo New Slide; Ø U okvir za naslov upišimo:"NAŠA ISKUSTVA U SEDAM TOCAKA", a u okvir za

tekst sljedece: "Kriza Tema

Knjižnica Literatura

Ideja Struktura rada

Tehnicke upute"; Ø Da bi nam prezentacija bila što dinamicnija dodat cemo animacijske efekte. Iz

izbornika Slide Show biramo Custum Animation te nam se task paneu pojavljuje animacijski izbornik;

Prodekan za financije Prodekan za nastavu

Dekan

Page 23: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

22

Ø Svakom dijelu teksta možemo dodijeliti drugi animacijski efekt. Pocet cemo s naslovom kojeg cemo oznaciti i u task paneu kliknuti na Add Effect. Iz grupe Enterance biramo Fly In animacijski efekt;

Ø U okviru Start postavka nam je automatski podešena na On Click, ali cemo je promjeniti u With Previous;

Ø U okviru Speed brzinu pojavljivanja naslova postavit cemo na Fast (brzo); Ø Sada cemo animacijske efekte dodati i podnaslovu. Podnaslov oznacimo, kliknemo

na Add Effect i iz grupe Entrance biramo Diamond animacijski efekt; Ø U postavkama vidimo da je podešen da starta On Click, tj. kada kliknemo mišem. Mi

želimo da nam se podnaslov pojavi automatski iza naslova sa zadrškom od jedne sekunde bez da išta pritisnemo. U Task Paneu kliknemo desnom tipkom miša na

animacijski efekt podnaslova i iz izbornika izaberemo Timing. U okviru Start izaberemo After Previous, a u okviru Delay upišemo "1" za jednu sekundu zadrške;

Ø PowerPoint omogucuje dodavanje zvuka animaciji pa cemo to iskoristiti. Izabrat cemo Effect te u okviru Sound izabrati Bomb;

Ø Prebacujemo se na drugi slajd i naslovu dodajemo animacijski efekt Fly In iz grupe Enterance, ali mu mijenjamo postavke pa u okviru Direction biramo From Top, a u okviru Start biramo With Previous;

Ø Našem tekstu u sedam tocaka dodijelit cemo animacijski efekt Blinds iz grupe Entrance, s tim da ce prva tocka (tema) startati kada kliknemo mišem, a sve ostale sa zadrškom od jedne sekunde;

Ø Tekstu se može dodijeliti i više animacijskih efekata, a ne samo jedan. Mi cemo našem cijelom tekstu dodijeliti efekt Fly Out iz grupe Exit;

Ø Ubacit cemo još jedan slajd (Insert/New Slide); Ø U okvir za naslov upisat cemo: "Kriza", a u okvir za tekst:" Bez obzira na

preopterecenost fakultetskim obvezama pokušajte svakako izbjeci kriznu situaciju poznatu kao "kraj svibnja". Za pripreme i pisanje seminarskog rada potrebno vam je dovoljno vremena - možda je najbolje rješenje iskoristiti veljacu, buduci da tad niste zauzeti odlascima na predavanja i seminare" (velicina fonta 28);

Ø Naslovu (Kriza) dodajemo animacijski efekt Fly In iz grupe Entrance (Postavka With Previous);

Ø Tekstu dodajemo isti animacijski efekt, ali ga dodatno podešavamo tako da kliknemo desnom tipkom miša na njega u popisu postavljenih efekata te iz izbornika biramo Effect Options. U okviru Animate Text biramo By Word, a ispod u okvir % delay between words upisujemo "70";

Ø U PowerPointu možemo definirati i nacin pojavljivanja slajda (Slide Transition) tijekom prezentacije. Iz izbornika Slide Show biramo Slide Transition, a u task paneu biramo

Page 24: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

23

nacin pojavljivanja. Za prvi slajd postavimo Box In, za drugi Cover Down, a za treci Newsflash;

Ø Da bi nam se slajdovi izmjenjivali automatski sa odredenom vremenskom zadrškom

u task paneu u okvir postavimo kvacicu pokraj Automatically after i u okvir ispod upišemo broj sekundi (minuta) zadrške. U našem slucaju mi cemo za prvi slajd postaviti da se pojavljuje nakon što kliknemo mišem, a ostali nakon 5 sekundi;

Zadatak 4 Ø Pokrenimo MS PowerPoint; Ø Za Slide Layout izaberite Title Only; Ø U okvir za naslov upišite:”OBLICI ORGANIZIRANJA POSLOVNIH

SUBJEKATA”, (velicina fonta 32); Ø Umetnite novi slajd; Ø Za Slide Layout izaberite Title, Text and Content; Ø U okvir za naslov upišite: “Osnovni oblici poslovnog organiziranja su:” Ø U okvir za tekst upišite:

“pojedinacno vlasništvo partnerstvo korporacija”

Ø U preostali okvir dodajte sliku iz Clip Art-a (rijec za pretraživanje: Business); Ø Umetnite novi slajd; Ø U okvir za naslov upišite:”Pojedinacno vlasništvo”, a u okvir za tekst:” Pojedinacno

vlasništvo je poslovni subjekt u vlasništvu jedne osobe koji obicno upošljava jednog do dva zaposlenika. Vlasnik ovog poslovnog subjekta je taj kojemu pripada cjelokupan profit i koji snosi sve gubitke. Nepodmirena potraživanja vjerovnika podmiruju se kako iz poslovne tako i osobne imovine vlasnika, a primici od poslovanja oporezuju se samo jednom - pri oporezivanju dohotka vlasnika.”;

Ø Sakrijte ovaj slajd (3) da ne bude vidljiv pri prezentaciji; Ø Povežite ga poveznicom (Hyperlink) sa recenicom:” pojedinacno vlasništvo” koja se

nalazi na drugom slajdu;

Page 25: PP - Ivan Brkicmoj.efst.hr/~mhell/nastava/it/ppt/MS POWERPOINT.pdf · 2005-11-07 · oblikovanje i upravljanje prezentacijama. Pri kreiranju prezentacije treba paziti da ona sadrži

24

Ø Umetnite novi slajd; Ø U okvir za naslov upišite:”Prednosti pojedinacnog vlasništva”, a u okvir za tekst:

“jednostavna i fleksibilna organizacija

jednostavno i jeftino osnivanje vlasnik ima potpunu kontrolu ne placa se porez na dobitak”;

Ø Umetnite novi slajd; Ø U okvir za naslov upišite:” Ogranicenja pojedinacnog vlasništva:”, a u okvir za tekst:

“neogranicena odgovornost

poteškoce kod pribavljanja vece kolicine kapitala ogranicen vijek

teškoce kod prenošenja vlasništva”

Ø Za dizajn slajdova izaberite Watermark; Ø Naslovu na prvom slajdu dodajte animacijski efekt Box iz grupe Enterance (Start:With

Previous); Ø Naslovu na drugom slajdu dodajte animacijski efekt Diamond (Start:With Previous); Ø Tekst dodajte efekt Fly In s tim da se redci pojavljuju 5 sekundi jedan iza drugoga; Ø Na cetvrtom slajdu naslovu dodajte efekt Spin iz skupine Emphasis (Start: With

Previous); Ø Tekstu dodajte efekt Apear (More Effects) i to da se pojavljuje rijec po rijec 3 sekunde

nakon naslova; Ø Tom istom tekstu dodajte i efekt Checkerboard iz skupine Exit (Start: On Click); Ø Naslovu na petom slajdu dodajte animacijski efekt Grow With Color iz skupine

Emphasis(More Effects). Postavke: Start – With Previous, boja – plava; Ø Tekstu na petom slajdu dodajte efekt Fly Out iz grupe Exit (svaki redak zasebno,

Start:On Click); Ø Slide transition za sve slajdove postavite na Wheel Clockwise, 1 Spoke; Ø Odredite da se slajdovi izmjenjuju 5 sekundi jedan iza drugoga; Ø Zadnjoj recenici na petom slajdu (teškoce kod prenošenja vlasništva) dodajte zvuk

(Applause); Ø Naslovu na prvom slajdu dodajte zvuk (Bomb); Ø Prezentaciju sacuvajte na disketu pod imenom Ponavljanje


Recommended