Download ppt - POLUAREA APEI

Transcript
Page 1: POLUAREA APEI
Page 2: POLUAREA APEI
Page 3: POLUAREA APEI

Poluarea apelor afectează calitatea vieţii la scară planetară.

Apa reprezintă sursa de viaţă pentru organismele din toate mediile.

Fără apă nu poate exista viaţa.

Calitatea ei a început din ce în ce mai mult să se degradeze ca urmare a modificărilor de ordin fizic, chimic şi bacteriologic.

Page 4: POLUAREA APEI

Din consumul mondial de apă: 69% este repartizat agriculturii, 23% industriei, 8% domeniului casnic.

Page 5: POLUAREA APEI

Apele uzate

Ploile acide

Deşeuri solide

Scurgeri de petrol

Surse neidentificate

Poluarea termică a apei

www.ecology.md/.../fact_pricin_zagreznenia01.jpg

Page 6: POLUAREA APEI

Apele uzate menajere conţin adesea detergenţi sintetici, care nimeresc în râuri şi mări

Reziduurile industriale, care conţin deşeuri organice şi anorganice, se revarsă în râuri şi mări

Page 7: POLUAREA APEI

Ploile acide sunt rezultatul de contact cu atmosferă a gazelor de eşapament produse de întreprinderi metalurgice, centrale termice, rafinării şi alte întreprideri industriale şi de transportul auto.

Aceste gaze conţin oxizi de sulf şi de azot, care se combină cu umezeală şi oxigen pentru a forma acid sulfuric şi azotic. Apoi, aceşti acizi cad pe Pământ, uneori, la o distanţă de câteva sute de kilometri de la sursa de poluare a atmosferei.

În ţări cum ar fi Canada, Statele Unite ale Americii, Germania mii de râuri şi lacuri au rămas fără vegetaţie şi fără peşte.

Page 8: POLUAREA APEI

Daca în apă există o cantitate mare de substanţe solide, acestea o fac opacă la lumina soarelui şi astfel împiedică procesul de fotosinteză în bazinele acvatice.

Deşeurile solide, înnămolesc râuri şi canale de transport maritime, ceea ce conduce la nevoia de dragare frecventă.

Page 9: POLUAREA APEI

Scurgeri de petrolPoluarea apelor este produsă de nave, prin deversarea în

râuri şi fluvii a apelor sau uleiurilor uzate şi a resturilor menajere.

O problema deosebita o constituie pericolul poluarii oceanelor, mărilor şi apelor interioare de către navele petroliere, ca urmare a scurgerilor accidentale masive de hidrocarburi.

Navele petroliere constituie o sursa importantă de poluare şi datorită cantităţilor mari de apa care trebuie încărcate în tancurile petroliere pentru a asigura echilibrul navei atunci când aceasta se deplaseaza fără încărcătură.

Page 10: POLUAREA APEI

Alţi factori importanţi de poluare a apelor sunt deversarea uleiurilor de ungere (care sunt înlocuite în service-urile auto) şi deversarea apelor menajere rezultate din activităţi de întreţinere a mijloacelor şi infrastructurilor de transport (de exemplu, apele reziduale deversate în canalizare de către spălătoriile auto).

www.auto24bv.ro/.../06/spalatorie-auto-logo.jpg

Page 11: POLUAREA APEI

Poluarea termică a apei este cauzată de centrale electrice termice sau nucleare.

În condiţii de poluare termică, de regulă, se observă o creştere puternică a algelor şi dispar alte organism, care trăiesc în apă.

Page 12: POLUAREA APEI

www.ecology.md

www.ecology.md/.../fact_pricin_zagreznenia01.jpg

www.auto24bv.ro/.../06/spalatorie-auto-logo.jpg

recicleaza.net/images/kornyezetvedelem_tn.jpg

Wikipedia