Transcript
 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  1/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat halaman sebelah

  SULIT

  3758/2EkonomiR/TanggaKertas 2

  Sept 20102 jam

  NAMA : ............. TING: 5

  JABATAN PELAJARAN NEGERIPULAU PINANG

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA 2011

  EKONOMI RUMAH TANGGA

  Kertas 2Dua Jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  ____________________________________________________________________

  Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

  Bahagian SoalanMarkah

  PenuhMarkah

  Diperoleh

  A1 15

  2 15

  B3 15

  4 15

  C5 15

  6 15

  Jumlah 60

  1. Jawab semua soalan dalam BahagianA, satu soalan daripada Bahagian Bdan satu soalan daripada Bahagian C.

  2. Setiap soalan diperuntukkan 15markah

  3. Tuliskan jawapan anda di ruanganyang disediakan pada kertas soalan.

  4. Kerja mengira mesti ditunjukkandengan jelas. Anda mungkinkehilangan markah jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkandengan teratur. Penggunaankalkulator saintifik yang tidak bolehdiprogramkan adalah dibenarkan.

  60

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  2/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  2

  Bahagian A

  [ 30 markah ]

  Jawab semua soalan

  1. Jadual 1 memberi maklumat mengenai Encik Krishnan dan Puan Salina

  Encik Krishnan Puan Salina

  Berusia 58 tahun

  Bekerja sebagai seorang penorehgetah

  Berpendidikan sekolah rendah.

  Berusia 35 tahun

  Bekerja sebagai seorang akauntan

  Berpendidikan lepasan ijazah

  Jadual 1

  a. Berdasarkan maklumat dalam Jadual 1, huraikan faktor yang mempengaruhipemilihan diet bagi En Krishnan dan Pn Salina

  [ 12 markah ]

  b. Nyatakan tiga nutrien yang diperlukan oleh Pn Salina sekiranya diamengandung.

  [ 3 markah ]

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  3/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  3

  a)Faktor yang

  mempengaruhi dietEncik Krishnan Puan Salina

  [ 12 markah ]

  b) Nutrien yang diperlukan oleh Pn Salina sekiranya dia mengandung

  i. .

  ii. .

  iii .

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  4/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  4

  2. Rajah 1 menunjukkan sebuah iklan serum rambut.

  Rajah 1

  Encik Harun mengalami masalah keguguran rambut yang serius. Beliau telahmembeli produk Hair Serum. Setelah sebulan Encik Harun menggunakan produkHair Serum, rambut Encik Harun masih belum tumbuh malah kulit kepalanyamengalami masalah gatal-gatal, mengelupas dan kemerah-merahan.

  Berdasarkan iklan di Rajah 1 dan pernyataan di atas,

  a)i. Nyatakan masalah En Harun sebagai pengguna berkaitan dengan

  penggunaan produk Hair Serum.[2 markah]

  ii. Nyatakan pengaruh iklan itu terhadap En Harun[4 markah]

  b) Terangkan hak En Harun sebagai pengguna dalam hal ini[6 markah]

  c) Nyatakan TIGA akta yang boleh melindungi Encik Harun [3 markah]

  Esklusif dari

  luar negara

  - Bahan: minyak kelapa dara dan 12 herba semulajadi

  -Menjadikan rambut lebih kuat, sihat dan lebat

  - Harga: RM150.00

  Diskaun 40% untuk 50pelanggan yang pertama.Cepat-cepat janganlepaskan peluang ini !!!!!!!

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  5/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  5

  a)

  i. Masalah En Harun

  sebagai pengguna

  ii. Pengaruh iklan

  terhadap En Harun

  b) Hak Encik Harun sebagai pengguna

  Hak Penerangani.

  ii.

  iii.

  c) Akta :

  i. ..

  ii. .

  iii. .

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  6/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  6

  Bahagian B

  [ 15 markah ]

  Jawab satu soalan sahaja

  3. Rajah 2 menunjukkan seorang model memperagakan sepasang pakaianuntuk pasukan boria sekolah berserta dengan bahan dan kos seunit bahanyang digunakanJadual 2 menunjukkan senarai bahan dan kuantiti untuk pakaian itu.

  Bil Bahan Kuantiti

  1. Fabrik satin 4 meter

  2. Benang jahit 0.5 buku3. Ropol 1.5 meter4. Butang 4 biji5. Getah kasing 0.5 meter

  Jadual 2

  Ikatan kepalaRM 2.50

  RopolRM 1.50/meter

  ButangRM 0.40/biji

  Bengkung pinggangRM 8.00

  Fabrik satinRM 5.50/meter

  Fabrik satin

  Rajah 2

  RM 0.50/0.5meter

  RM 0.80/buku

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  7/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  7

  Berdasarkan Jadual 2 dan Rajah 2, hitungkan :

  a) i. Kos bahan untuk menyediakan sepasang pakaian itu.

  [ 5 markah ]

  ii. Kos menjahit 15 pasang pakaian boria itu jika untuk sepasang pakaian itu :-Kadar upah RM 5.00/jamMasa diambil untuk menjahitnya 3 jamBilangan pekerja 2 orangKos sampingannya - RM 0.80

  [ 6 markah ]

  b) Jumlaj kos sepasang pakaian jika ditambah dengan aksesori seperti dalamRajah 1

  [ 4 markah ]

  a) i. Kos bahan sepasang pakaian :

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  8/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  8

  a) ii. Kos 15 sepasang pakaian :

  b) Jumlah kos sepasang pakaian boria bersama aksesori

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  9/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  9

  4 Rajah 3 menunjukkan makanan, kuantiti dan komposisi nutrien yang diambiloleh Tasnim untuk sajian makan malam.

  Rajah 1

  Rajah 3

  a) Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi makanan dalam Rajah 3.

  ( 12 markah )

  b) Nyatakan tiga kebaikan penggunaan makanan mudah dalam sajian harian.

  ( 3 markah )

  BURGER DAGING AYAM

  Porsi : 140 gram

  E.P % : 100 %

  Karbohidrat : 23.1 g

  Lemak : 11.5 g

  Protein : 19.8 g

  SUSU UHT

  Porsi : 230 gram

  E.P % : 100 %

  Karbohidrat : 9.1 g

  Lemak : 2.0 g

  Protein : 3.5 g

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  10/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  10

  a) Pengiraan jumlah nilai tenaga :

  b) Kebaikan makanan mudah :

  i. .

  ii. .

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  11/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  11

  iii. .

  Bahagian C

  [ 15 markah ]

  Jawab satu soalan sahaja

  5. Rajah 4 menunjukkan sehelai skirt berkedut dan Rajah 5 menunjukkan langkahterakhir dalam menjahit proses X dalam Rajah 4

  Rajah 4

  Rajah 5

  Berdasarkan Rajah 4 dan 5,

  a) Nyatakan proses X.[ 1 markah ]

  b) Huraikan proses menjahit X dari langkah mula hingga terakhir.Gunakan gambar rajah untuk membantu jawapan anda.

  [ 14 markah ]

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  12/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  12

  a) Proses X ialah

  b) Langkah menjahit proses X

  Langkah 1 :

  Langkah 2 :

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  13/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  13

  Langkah 3 :

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  14/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  14

  6. Rajah 6 menunjukkan carta organisasi Jawatan Kuasa Kecil Majlis JamuanAidilfitri Persatuan Ekonomi Rumah Tangga

  Rajah 6

  Persatuan Ekonomi Rumah Tangga SMK Pinang Muda akan menganjurkan Majlis

  Jamuan Aidilfitri Peringkat Sekolah.

  a. Huraikan langkah-langkah pembentukan pasukan Jawatan Kuasa Kecil ini.[ 10 markah ]

  b. Nyatakan 5 kepentingan pembentukan pasukan jawatan kuasa kecil ini ?[ 5 markah ]

  Pengerusi Program

  - Membentuk Jawatan Kuasa

  - Menyelaras program

  Naib Pengerusi

  - Mengadakan mesyuarat

  - Menjemput tetamu khas

  Setiausaha

  - Menyediakan surat jemputan

  - Menyediakan minit mesyuarat

  Bendahari

  - Membuat kutipan wang RM 5.00 seorang

  Ahli Jawatan Kuasa

  1. Peralatan & kelengkapan2. Menetapkan menu3. Persiapan dewan makan4. Cenderamata5. Cabutan bertuah

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  15/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  15

  a)

  Langkah Huraian

  b) Kepentingan pembentukan pasukan

  i. .

  ii. .

  iii. .

  iv. .

  v. .

 • 7/31/2019 PERCUBAAN SPM 2011 Penang KERTAS 2

  16/16

  SULIT 3758/2

  3758/2 Lihat sebelah

  SULIT

  16

  * * * KERTAS SOALAN TAMAT * * *