Transcript
 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  1/16

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  2/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 92

  C

  D

  1

  3

  ""

  A

  B

  C

  D

  ::)(

  (.)()

  4

  A

  B

  C

  D

  ()

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  3/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 93

  :

  ()

  )

  ( .

  5

  A

  B

  C

  D

  ,

  ()

  :

  )(

  6

  A

  B

  C

  D

  7

  A

  B

  C

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  4/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 94

  D

  8

  A

  B

  C

  D

  9

  I

  II

  III

  IV

  AII,IIII

  BII,I

  IV

  CIII,I

  IV

  DIII,I,

  IV

  10

  A68

  B682

  C

  293

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  5/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 95

  D268-269

  :

  (.)

  11

  A

  B

  C

  D

  12

  A

  B

  C

  D

  13

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  6/16

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  7/16

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  8/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 98

  20

  .

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  9/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 99

  B

  80]

  [

  .

  : (a) 1

  (:2-22)

  (i)

  821.2][

  (ii)][.4

  (iii)

  :

  (a )

  (b )

  (c )

  (d )

  4]

  [

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  10/16

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  11/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 911

  : (a) 2

  (i)

  ][2.

  (ii) ][.4

  (iii)

  :

  (a )(b )(c )(d)]4

  [

  (

  :65-64)

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  12/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 912

  (b)

  :

  :

  ( )

  (i)

  .2]

  [

  (ii)

  ()

  .

  .]4[

  (iii)

  ]4[.

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  13/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 913

  3(a)(i)

  ::

  (a)2][

  (b)

  2]

  [

  (ii).

  ]2

  [

  (iii) ][.4

  (b).4][

  (c)

  ][2.

  (d)

  4]

  [

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  14/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 914

  4(a)

  .

  [

  2] .YX

  (b)(i)

  .

  ]4[.

  (ii)

  .]4

  [

  (c)[2]

  .

  :

  (d)

  (i)

  ]

  6

  [

  (ii)

  ]2[.

  (iii).

  .

  ]4

  [

  .

  X

  .

  Y

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  15/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 915

  5(a)(i)

  ]6[.

  (ii)

  ]6

  [

  (b)(i)

  .]4

  [

  (ii)

  .]4[

  (c)(

  i)

  ]6

  [

  (ii)

  .]4

  [

  (d)

  .]6

  [

 • 8/10/2019 PERCUBAAN PQS TERENGGANU 2014

  16/16

  Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah SPM

  BK 916

  6(a)(i)

  ][2.

  (ii)

  ][4.

  (iii)

  .

  ]4[

  (b)(i)

  ][4.

  (ii)

  .4]

  [

  (iii)

  ] .6[

  KERTAS SOALAN TAMAT