Transcript
 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  1/16

  Nama Pelajar :

  Tingkatan :

  SMK TUN PERAK

  JALAN BESAR PADANG RENGAS33700 PADANG RENGAS

  PERAK DARUL RIDZUAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011EKONOMI RUMAH TANGGAKertas 2

  2 jam

  3758/2

  Dua jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada

  ruang yang disediakan..

  2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A,

  satu soalan daripada Bahagian B dan satu

  soalan daripada Bahagian C.

  3. Setiap soalan diperuntukkan 15 markah.

  4. Tuliskanjawapan anda di ruangan yang

  disediakanpada kertas soalan.

  5. Kerja mengira mestilah ditunjukkan

  dengan jelas.Anda mungkin kehilangan

  markah jika langkah-langkah penting tidak

  ditunjukkan dengan teratur.

  6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator

  saintifik.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Pemeriksa :

  Bahagian SoalanMarkah

  Penuh

  Markah

  Diperolehi

  A1 15

  2 15

  B3 15

  4 15

  C5 15

  6 15

  Jumlah 60

  Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  2/16

  Bahagian A

  (30 markah)

  Jawab semua soalan

  1. Rajah 1 menunjukkan Puan Zila yang sedang menyediakan hidangan makan tengahari

  dengan menngunakan bahan makanan dan kaedah memasak yang digunakan seperti

  di rajah 1

  Bahan makanan Kaedah memasak

  Rajah 1

  (a) Berdasarkan Rajah 1, nyatakan kaedah memasak yang digunakan ke atas bahan

  makanan tersebut dan terangkan hasil masakannya dari segi rupa, warna dan tekstur.

  (12 markah)

  (b) Senaraikan tiga tujuan memasak makanan

  (3 markah)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  3/16

  (a)

  Bahan Kaedah Rupa Warna Tekstur

  Beras

  Ikan

  Sawi

  (b)

  i)

  ii)

  iii)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  4/16

  2

  .

  Rajah 2 menunjukkan alatan membuat pakaian

  Alatan 1 Alatan 2 Alatan 3

  Rajah 2

  (a) Alatan yang digunakan oleh pelajar-pelajar Cikgu Ani seperti yang terdapat di Rajah 2

  mudah rosak dan terpaksa diganti dengan yang baru. Terangkan cara penjagaan alat

  yang betul yang dilakukan oleh Cikgu Ani supaya alatan tersebut tahan lebih lama.

  (9 markah)

  (b) Senaraikan tiga alatan menanda

  (3 markah)

  (c) Nyatakan tiga peraturan menggunting fabrik.

  (3 markah)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  5/16

  2 (a)

  Alatan Cara menjaga

  1

  2

  3

  b

  i)

  ii)

  iii)

  c

  i)

  ii)

  iii)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  6/16

  Bahagian B

  (15 markah)

  Jawab satu soalan sahaja

  1. Jadual 1 menunjukkan sebahagian sajian sarapan yang telah diambil oleh Suzana.

  Makanan Berat (g) % EP

  Komposisi nutrient pada setiap 100g bahagian

  yang boleh dimakan

  Protein Karbohidrat Lemak

  Bihun goreng 250 100 3.6 7.5 2.6

  Buah betik 80 91 0.7 5.0 0.1

  Jadual 1

  a) Hitungkan jumlah nilai tenaga dalam kJ bagi sajian sarapan Suzana seperti di Jadual 1.

  Bundarkan jawapan anda kepada 2 tempat perpuluhan,

  (13 markah)

  b) Nyatakan dua sajian utama yang lain

  (2 markah)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  7/16

  3 a)

  b)

  i)

  ii)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  8/16

  4. Rajah 3 menunjukkan sepasang pakaian yang akan dijahit oleh Pn Fauziah dan Jadual 2

  menunjukkan bahan-bahan yang dan kos untuk menyediakan pakaian tersebut.

  Rajah 3

  Bil Bahan Kuantiti Kos seunit (RM)

  1 Fabrik kapas bercorak 1.5 meter 6.00 / meter

  2 Fabrik kapas tanpa corak 1.5 meter 5.00 / meter

  3 Benang 1 buku 0.80 / buku

  4 Butang 5 biji 0.20 / biji

  5 Kun 1 keping 0.80 / keping

  6 Zip 1 keping 0.60 / keping

  7 Cangkuk dan palang 1 pasang 0.20 / pasang

  8 Pengeras pinggang 1 meter 1.50 / meter

  9 Kos upah untuk blaus 10.00

  10 Kos upah untuk skirt 8.00

  11 Kos sampingan untuk blaus 1.0012 Kos sampingan untuk skirt 1.50

  Jadual 2

  Hitungkan

  a) Kos bahan untuk pakaian tersebut

  (9 markah)

  b) Kos sepasang pakaian tersebut

  (6 markah)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  9/16

  4 a) Kos bahan

  b) Kos sepasang pakaian

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  10/16

  Bahagian C

  (15 markah)

  Jawab satu soalan sahaja

  5. Rajah 4 menunjukkan sehelai blaus longgar

  Rajah 4

  a) Labelkan dan huraikan langkah menyediakan lengan sebelum mencantum ke lubang

  lengan.

  (12 markah)

  b) Namakan tiga jenis jahitan lain untuk mengemas hujung lengan

  (3 markah)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  11/16

  5 a) Langkah menyediakan lengas

  Langkah 1

  A : ____________________________________

  B : ____________________________________

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  12/16

  Langkah 2

  A : ____________________________________

  B : ____________________________________

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  13/16

  Langkah 3

  A : ____________________________________

  B : ____________________________________

  b

  i)

  ii)

  iii)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  14/16

  6 Rajah 5 menunjukkan sistem pencernaan manusia

  A

  B

  C

  Rajah 5

  a) Namakan organ yang berlabel A, B dan C

  (3 markah)

  b) Terangkan fungsi organ yang berlabel A

  (2 markah)

  c) Terangkan proses pencernaan yang berlaku di B

  (10 markah)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  15/16

  6 a)

  A :

  B :

  C :

  b)

  c)

 • 7/31/2019 PERCUBAAB SPM 2011 perak KERTAS 2

  16/16

  KERTAS SOALAN TAMAT