Transcript
Page 1: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015

SULIT1249/1SejarahKertas 1September2015

1 jam

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

1249/1

PEPERIKSAAN SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2015

PERATURAN PEMARKAHAN

SEJARAH

Kertas 1

Satu jam

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

P:traturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepadasesiapa.

1249/1 ©2015 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

[Lihat halaman sebelahSULIT

Page 2: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 3: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 4: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 5: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 6: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 7: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 8: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 9: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 10: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 11: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 12: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 13: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 14: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 15: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 16: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 17: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 18: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 19: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 20: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 21: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 22: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 23: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 24: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 25: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 26: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 27: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 28: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 29: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 30: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 31: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 32: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015
Page 33: Peraturan Pemarkahan K1 & K2 MRSM 2015