Download pdf - Pembelajaran kooperatif

Transcript
 • PEMBELAJARAN

  KOOPERATIF

  4/8/2016

  1

  DISEDIAKAN OLEH:

  MOKHZANI FADIR UNIT SISC+ PPD LIPIS

 • 4/8/2016

  2

  PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  PEMBELAJARAN ABAD KE 21

  PE

  NIL

  AIA

  N S

  UM

  ATIF

  RE

  AL W

  OR

  LD

  4C

  K B A T

 • 4/8/2016

  3

  Dalam bidang profesional,

  perubahan amalan adalah

  tidak dapat dielakkan.

  Altricher, Posch & Somekh (1993)

 • APA ITU PEMBELAJARAN KOOPERATIF ?

  KOOPERATIF BERASAL DARIPADA

  PERKATAAN COOPERATION ATAU

  BEKERJASAMA

  BERKERJASAMA

  BERMAKSUD BEKERJA BERSAMA-SAMA

  UNTUK MENCAPAI MATLAMAT YANG SAMA.

 • Satu set proses yang membantu pelajar

  berinteraksi satu sama lain untuk mencapai

  satu matlamat khusus atau mendapatkan satu

  hasil akhir (end-product) yang ada kaitan

  dengan isi kandungan mata pelajaran.

  4/8/2016

  5

 • CIRI UTAMA PEMBELAJARAN

  KOOPERATIF.

  Pembelajaran Koperatif menggunakan

  peraturan bilik darjah yang mampu

  mewujudkan satu pasukan yang

  berkesan.

  4/8/2016

  6

 • 4/8/2016

  7

  Kejayaan Individu

  Ditentukan Oleh.........

  Kejayaan Kumpulan

 • Dalam pembelajaran kooperatif, pelajar belajar dalam kumpulan untuk memaksima tahap pembelajaran mereka secara berkumpulan atau individu.

  Ideanya mudah sahaja. Satu kelas dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil . Selepas menerima arahan daripada guru. Mereka seterusnya belajar melalui tugasan-tugasan sehingga kesemua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyiapkan tugasan itu dengan baik.

  Guru hanya bertindak sebagai fasilitator sahaja. *

  Kesannya , setiap ahli kumpulan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat/ kejayaan bagi mendapat markah yang terbaik hasil usaha setiap ahli dalam kumpulan tersebut.

  Ini kerana setiap ahli mempunyai matlamat yang sama.

  STRUKTUR PEMBELAJARAN

 • CIRI-CIRI UTAMA PEMBELAJARAN

  KOOPERATIF.

  K Keep with the group (Sentiasa dalam pasukan)

  I Include everyone (libatkan semua ahli elakkan passenger)

  S Share ideas and feelings (sedia berkongsi idea dan perasaan)

  S Stay on task (Sentiasa melakukan tugasan yang diberi)

  E Encourage others (Memberi galakan kepada rakan sebaya)

  S Six inch Voices ( perbincangan mesra kumpulan berberdua /

  berempat dalam jarak lebih kurang 6 inci.)

  4/8/2016

  9

 • PRINSIP PIES

  P Pergantungan positif (Positif interdependence)

  I Akauntabiliti individu (Individual accountabilitiy)

  E Penglibatan seimbang/sama (Equal participation)

  S Interaksi serentak (Simultaneous interaction)

  4/8/2016

  10

 • CADANGAN PERLAKSANAAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF

  1. Gunakan pelbagai kriteria untuk membentuk

  kumpulan

  2. Menggunakan kaedah kumpulan informal,

  formal and base groups.

  3. Jumlah anggota kumpulan yang bersesuaian.

  4. Gabungkan pembelajaran kooperatif bersama

  kaeadah-kaedah pembelajaran yang lain.

 • JENIS-JENIS

  PEMBELAJARAN KOOPERATIF

  4/8/2016

  12

  Apakah maksud tersirat di

  sebalik pembelajaran

  kooperatif?

  Hyperlink/Jenis2 Pembelajaran Kooperatif.pptxHyperlink/Jenis2 Pembelajaran Kooperatif.pptxHyperlink/Jenis2 Pembelajaran Kooperatif.pptx

 • Setiap murid diberi nombor 1-4.

  Masa ditetapkan.

  Satu soalan dikemukakan dan ahli kumpulan

  bersama-sama duduk berbincang tugasan.

  Kemudian, satu nombor diumumkan oleh guru.

  Murid dengan nombor yang terpilih akan menjawab

  soalan. Kenal pasti respon yang betul dan teruskan

  perbincangan.

  NUMBERED HEADS TOGETHER

 • RALLY ROBIN

  In pairs, learners alternate generating oral

  responses.

  Can be used to review a lesson/topic.

  Steps:

  1. The teacher poses a problem to which

  there are several possible responses or

  answers.

  2. In pairs, learners take turns giving

  responses or solutions.

 • A running dictation gets students out of their seats

  and engages reading, writing, listening and

  speaking skills. It can be used in a variety of

  contexts, but I like it for reinforcing those little

  words (e.g. helping verbs, articles) that are

  sometimes overlooked by students.

  RUNNING DICTATION

 • Originally was designed to Engage Students in Reading, Writing, Listening, and Speaking

  RUNNING DICTATION

 • ONE STAY-TWO STRAY/TWO STAY-TWO STRAY

  Model pembelajaran Kooperatif Tipe two stay two stray ialah suatu model pembelajaran dengan cara mengelompokkan murid-murid untuk melaksanakan tugas atau memecahkan masalah tertentu.

  Model pembelajaran two stay two stray ini memberikan kesempatan kepada kelompok murid untuk membahagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain.

  Cth: Seorang murid tinggal dalam kumpulan manakala dua orang lagi melawat kumpulan yang lain.

  Slot4 ONE STAY-2stray technique.docx

 • THINK PAIR

  1)Think-Pair-Check 3)Think-Pair- Square

  2)Think-Pair-Share 4) Think-Pairs-Write

  -cth:Setiap anggota pasangan berfikir sejenak terhadap tugasan

  yang diajukan kepadanya. Setelah diberikan waktu yang cukup

  mereka akan berbincang pula bersama dengan pasangan masing-

  masing. Setelah berdiskusi dengan pasangan selesai, wakil

  mereka akan berkongsi maklumat/dapatan mereka dengan kelas.

 • THREE-STEPS INTERVIEW

  Murid secara berpasangan saling memperkenalkan diri masing-masing.

  Selepas itu murid itu akan memberitahu dalam kumpulan apa-apa yang telah beliau dapat daripada pasangan masing-masing.

  Kemudian setiap ahli kumpulan bergilir-gilir menerangkan dapatan yang diperoleh daripada pasangan masing-masing kepada kelas/kumpulan.

  Slot4 threeStepInterview.docx

 • Setiap ahli kumpulan menjadi juru dalam sub-unit

  sesuatu topik.

  Setiap juru mengajarnya pula kepada ahli

  kumpulan yang lain. Memberi peluang kepada

  pelajar yang kurang cemerlang untuk menjadi juru

  dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi

  akademik lebih baik daripadanya, secara tidak

  langsung meningkatkan keyakinan diri mereka.

  JIGSAW

 • KELEBIHAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF

  Setiap ahli dalam kumpulan sentiasa berkongsi

  maklumat, pengetahuan , kemahiran untuk mencapai kejayaan /matlamat .

  Menyemaikan semangat muhibbah. Merapatkan jurang antara etnik/kaum/bahasa dan agama

  Dari segi soasial pula pelajar itu dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara berkesan

  Meningkatkan keyakinan diri

  Bermotivasi

 • Cooperative Learning is a flexible and

  powerful instructional strategy that should

  be used consistently and systematically, but

  it should not be overused.

 • CIRI-CIRI INSAN MURID YANG DIHASRATKAN

  Kreatif

  Berupaya Membuat Hubung-kait Menyoal

  Bijak berkomunikasi

  Yakin mengambil risiko

  Dahagakan ilmu

  Ingin tahu

  Menjana idea

  Fleksibel

  Tidak berputus asa

  Mendengar dan membuat refleksi

  Kritikal

  Berkemahiran

  mampu mencorak

  Menguasai kemahiran literasi

  Berani Mencuba

  Mampu berfikir sendiri

  Membuat inisiatif Mampu bekerja dengan orang lain

  Membuat perubahan

  berintegriti

  Berkeperibadian tinggi

  Semangat sentiasa boleh

  Belajar dari kesilapan

  Berdikari

  4/8/2016

  30

 • KURANGKAN PENGAJARAN SECARA

  PEMBERITAHUAN TERUS

  Dia akan lulus jika kita yang beritahu sahaja

 • 4/8/2016

  32

 • THE WORLD HAS CHANGED

  We have moved into a more demanding cognitive

  age, compelling people to

  become better at

  absorbing, processing and

  combining information.

  Can we learn to

  change with it?

  Who might our kindergarten children

  be working with on an on-the-job

  project in 2025?

  4/8/2016

  33

 • GLOBALIZATION IS AN INTEGRAL PART OF

  THIS GENERATION

  Because of globalizationthe ongoing process of

  intensifying economic, social, and cultural

  exchanges across the planetyoung people the

  world over need more innovative thinking skills,

  cultural awareness, higher-order cognitive skills,

  and sophisticated communication and

  collaboration skills than ever before.

  4/8/2016

  34

 • 4/8/2016

  35

  Step by step

  Little by little

  Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit

 • 4/8/2016

  37

 • 4/8/2016

  38

 • 4/8/2016

  39

 • 4/8/2016

  40