Transcript

PERANCANGAN STRATEGIK 2013 2015SMK TAMAN NUSAJAYA

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggungjawab

TOV201320142015

1.Pencapaian prestasi akademik yang tinggi1.1 Meningkatkan pencapaian murid berdasarkan Panduan Pembelajaran Murid (PBS)% Murid Memperoleh Band 3 Dalam Semua Mata Pelajaran

% Murid Memperoleh Band 6 Semua Mata Pelajaran

% Murid Lulus

% Murid Memperoleh 5A

Gred Purata Sekolah (GPS)

% Murid Menguasai Semua Mata Pelajaran

% Murid Memperolehi A Semua Mata Pelajaran

Gred Purata Sekolah (GPS)

% Murid Murid Yang melepasi Tahap Penguasaan MinimumN/A

N/A

95.00

6.00

3.00

96.00

9.00

3.00

60.00

-

-

100.00

10.00

2.75

100.00

10.00

2.90

70.00

-

-

100.00

15.00

2.50

-

-

2.80

80.00

100.00

5.00

-

-

-

-

-

2.70

90.00

PENGURUSAN KURIKULUM

1. Meningkatkan Prestasi Akademik

Program Peningkatan Akademik

1.1 Kelas Tambahan Lanjutan Petang1.2 Kelas Tambahan Hujung Minggu1.3 Modul Latihan Kerja Rumah1.4 e-Latihan1.5 Pencerapan P&P

2. Mengaplikasi Headcount Akademik

3. Meningkatkan penguasaan LINUS 2.0 (BM dan BI)

4. Meningkatkan kualiti penyemakan hasil kerja murid

5. Meningkatkan Budaya Membaca dalam kalangan murid-murid5.1 Meningkatkan keceriaan bilik sumber/ perpustakaan5.2 Mewujudkan mini perpustakaan di setiap kelas5.3 Meningkatkan pelaksanaan program sekolah.5.4 Mengadakan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah5.5 Program Nilam

PK PentadbiranGKMPKetua Panitia

Guru Perpustakaan dan Media

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggung jawab

TOV201320142015

Guru Bimbingan dan KaunselingPengetua

PK PentabiranGKMPKetua Panitia

PK PentabiranGKMPKetua Panitia

PK PentabiranGKMPKetua Panitia

PK PentabiranGKMPKetua Panitia

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggung jawab

TOV201320142015

1. Memantapkan kefahaman guru terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

2. Meningkatkan kualiti P&P guru.2.1 Latihan Guru2.2 Kajian Tindakan2.3 Lesson Study

3. Meningkatkan Profisiensi Guru BM dan Guru BI3.1 Buddy Support System3.2 Learning English Together3.3 Mentor Mentee

4. Meningkatkan penggunaan Portal dan Perpustakaan Video e-Guru4.1 Bengkel /Latihan

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

5. Membangunkan program jaringan dan jalinan dengan komuniti.5.1 Program Penanda Aras5.2 Lawatan IPTA/IPTS

PENGURUSAN KEWANGAN

6. Mengoptimumkan penggunaan PCG Mata Pelajaran mengikut prosedur kewangan.16.1 Taklimat/ Bengkel ABM

PENGURUSAN KOKURIKULUM

7. Memaksimumkan keberkesanan pelaksanaan aktiviti koakademik.17.1 Bengkel Choral Speaking

PengetuaPK PentadbiranGKMP

PK Pentadbiran

PK PentadbiranGKMP

Guru Penyelaras ICT

PK Pentadbiran

Pengetua

PK Kokurikulum

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggung jawab

TOV201320142015

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

2.1Pencapaian Markah Keseluruhan Kokurikulum Murid

2.2Pencapaian Sukan dan Permainan

2.3Pencapaian KoAkademik

2.4Pencapaian Unit Pakaian Seragam

2.5Pencapaian Skor PAJSK meningkat

2.6Pencapaian dalam Kokurikulum oleh Agensi Luar

% Murid Mencapai Purata Nilai Gred Kumulatif Sekurang-kurang 7.0

Bil. Penyertaan Yang Mencapai Sekurang-kurangnya Tempat Ketiga di Peringkat Daerah

Bilangan Penyertaan Yang Mencapai Tempat Pertama di Peringkat Daerah

Bilangan Penyertaan Yang Mencapai Sekurang-kurangnya Tempat Ketiga di Peringkat Daerah

Bilangan Penyertaan Yang Mencapai Tempat Pertama di Peringkat Daerah

Bilangan Penyertaan Yang Mencapai Sekurang-kurangnya Tempat Ketiga di Peringkat Daerah

96.00

4

5

1

1

2

96.50

6

6

1

2

297.00

8

8

2

2

397.50

10

10

2

4

4

PENGURUSAN KOKURIKULUM;

1. Memantapkan pelaksanaan kegiatan kokurikulum1.1 KEJOLA Tahunan1.2 Merentas Desa1.3 Karnival Sukan dan Permainan1.4 KOT MSSM Daerah

2. Meningkatkan peratus kehadiran dalam pelaksanaan 1Murid, 1Sukan2.1 Pengiktirafan kepada murid

3. Memantapkan pelaksanaan PAJSK3.1 Taklimat/Bengkel pemantapan kepada guru yang terlibat

4. Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum4.1 Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah4.2 Kejohanan Merentas Desa4.3 Pertandingan Sukan dan Permainan4.4 Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

5. Meningkatkan motivasi kepada murid4.1Kem Motivasi Murid

6. Meningkatkan kehadiran dan penyertaan murid secara aktif 6.1 Program Cinta Akan Sekolah

PENGURUSAN KEWANGAN

7. Mengoptimumkan penggunaan peruntukan kewangan mengikut prosedur kewangan.7.1 Audit Dalaman

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK HEM

PK HEM

PengetuaPK Kokurikulum

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggung jawab

TOV201320142015

PENGURUSAN KEWANGAN

8. Mengoptimumkan penggunaan peruntukan kewangan mengikut prosedur kewangan.8.1 Audit Dalaman

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

9. Menyediakan kelengkapan sukan dan alatan kokurikulum yang mencukupi.19.1 Membuat Analisis Keperluan peralatan sukan dan kokurikulum

PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

10. Memberikan latihan kepada guru berkaitan pengurusan kokurikulum.10.1 LDP

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

11. Membangunkan program jaringan dan jalinan dengan komuniti.11.1 Briged Komuniti11.2 Lawatan Penanda Aras

Pengetua

Pengetua

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

3.2 Salah Laku Disiplin

% Murid Memperlihat-kan Sikap dan Perlakuan Positif (Instrumen Mengukur Berdasarkan SKPM S5)

% Murid Melakukan Kes Ringan

% Murid Melakukan KesSederhana

3.1 Meningkatkan sikap dan tingkahlaku positif murid

3.1.1Pengurusan Hal Ehwal Murid Program sekolah penyayang Program SMART solat3.1.2 Pengurusan Organisasi Program sekolah unggul Program Peningkatan Inter Personal Program Peningkatan Intra Personal3.1.3 Pengurusan HEM & Kokurikulum Program membangunkan bakat kepimpinan pelajar

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggung jawab

TOV201320142015

3.3 Kehadiran Ke Sekolah

3.4 Kemahiran Insaniah

% Murid Melakukan KesBerat

% murid hadir sekolah melebihi 98.00 peratus kehadiran setahun setiap murid

% murid memperoleh Skor > 4.0 Kemahiran Insaniah (Instrumen Mengukur Kemahiran Insaniah)

Memperbanyakkan program dan pertandingan menyelesaikan masalah Program Peningkatan Keterampilan diri

3.2 Meminimakan salahlaku disiplin3.2.1 Pengurusan HEM Program salah laku disiplin (Merit demerit) Program pembugaran Program RIMUP Program Bridget Komuniti

3.3 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah3.3.1 Pengurusan HEM Program ponteng sifar Program Headcount Kehadiran

3.4 Meningkatkan kemahiran insaniah3.4.1 Pengurusan kurikulum Program Usrah Program Mengimarahkan surau3.4.2 Pengurusan Kurikulum/HEM Program Mentor Mentee Habits of Mind (sikap pemikiran) Thinking Classroom Kelas Bertema

3.4.3 Pengurusan Organisasi/Kurikulum/HEM/Koko Membugarkan majlis perwakilan pelajar Program Jalinan Program Jaringan Program Pengantarabangsaan Program Lawatan dan Penandaras.Pengurusan Kurikulum/HEM/Koko Program Kerohanian Program Khidmat Masyarakat Program tokoh Maal Hijrah Program Imam MudaPengurusan HEM Anugerah KesantunanPengurusan Kurikulum

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggung jawab

TOV201320142015

Program Kerja berkumpulan (kajian Kes)- cth (Pencemaran sungai) Lakonan /Sketsa/ Bercerita / BerkaryaPengurusan Kokurikulum Program Keusahawanan Pemantapan budaya pengucapan awam (BM & BI)

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggung jawab

TOV201320142015

4. Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang

4.1Meningkatkan Prestasi Kewangan

4.2 . Meningkatkan kompetensi pemimpin pelapis.

4.3 Meningkatkan profesionalisme guru.

4.4Mengopimum kan penggunaan kemudahan fizikal dan persekitaran sekolah.

Sekolah Mencapai Laporan Audit:

Kekerapan menerima latihan:i. Instruksional. ii. Transformasional.iii. Teragih

Kekerapan menerima latihan profesionalisme Guru (LDP )i. Pedagogiii. ICT/ frog vleiii. KBATiv. PBSv. Inovasivi. Kajian Tindakan

Kekerapan melaksanakan kajian tindakan dan inovasi

Kadar kerosakan kemudahan (Tandas, Perabot,pintu , cermin dll)

1. Penarafan kendiri sekolah-SKPM

2. Band sekolah

3. Markah penarafan kendiri -SPSK

1. Peratus kes diuruskan mengikut SOP

Memuaskan

110

222200

0

20%

85%

5

85%

95%

Baik

221

333311

1

15%

90%

5

90%

96%

Baik

222

333311

1

10%

93%

4

92%

97%

Baik

222

333311

1

5%

95%

3

93%

98%

PENGURUSAN KEWANGAN

1. Meningkatkan peranan audit dalaman sekolah2. Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan:2.1 Kursus kewangan2.2 Lawatan Benchmarking sekolah pengurusan kewangan cemerlang.

PENGURUSAN KURIKULUM

3. Mengoptimumkan Penggunaan PCG matapelajaran.

PENGURUSAN KO- KURIKULUM

4. Mengoptimumkan Penggunaan BKK(bantuan kokurikulum sekolah) dan BBTP( bayaran tambahan sekolah Menengah/Rendah). Untuk aktiviti ko akademik bagi meningkatkan prestasi matapelajaran

PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

5. Meningkatkan kompentesi penolong kanan5.1 Kursus Instruktional, Trasformasional5.2 Kepimpinan Teragih

PENGURUSAN KURIKULUM

6. Mengingkatkan kompentensi guru kanan matapelajaran/ketua panitia6.1 Kursus Instruktional.

Pengetua/ GB/ Pentadbir/Pt Kewangan.

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggung jawab

TOV201320142015

4.5. Meningkatkan tahap pengurusan sekolah berasaskan kualiti.

Skor minTahap Kepuasan Pelanggan

Peratus penglibatan ibu-bapa

Bilangan NGO yang terlibat .

3. Bilangan program pengantarabangsaan

2.6

20%

3

0>3.0

40%

4

0

>3.50

50%

5

1

>4.0

60%

7

1PENGURUSAN KO-KURIKULUM

7. Mengingkatkan kompentensi guru pemimpin kokurikulum8. Kursus kejurulatihan9. Kursus pengurusan kokurikulum

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

10. Meningkatkan Profesionalisme guru melalui kursus/ LDP10.1 Pedagogi10.2 ICT/ frog vle10.3 KBAT10.4 PBS10.5 Inovasi10.6Kajian Tindakan

PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

11. Meningkatkan penglibatan guru dalam menghasilkan kajian tindakan dan inovasi.

PENGURUSAN HALEHWAL MURID (HEM)1.Mengurangkan kadar vandalisme ;i. Prpgram sekolahku sayang.

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

2.Mengamalkan budaya penyelenggaraani. Bengkel Kesedaran 3K dan 5S

PENGURUSAN KURIKULUM

3. Menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif.i. Keceriaan Kelasii. Sudut informasi.iii. Pondok Bacaan.

Matlamat StrategikObjektifPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SasaranStrategiBidang / Pegawai Bertanggung jawab

TOV201320142015

PENGURSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

1.Melaksanakan pengurusan kualiti SKPM dan SPSK secara menyeluruh.

i. Perlantikan jawatan kuasa kerja.ii. Melaksanakan audit dalamaniii. Membuat penambahbaikan selepas audit dijalankan.

2.Melaksanakan pengurusan aduan mengikut SOP:

i. Melayan semua aduan pelanggan mengikut SOP.ii. Hari bertemu pelanggan.iii. Piagam Pelanggan

3.Mentadbir soalselidik tahap kepuasan pelanggan.

PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR DAN KOMUNITI

1.Meningkatkan Kebertanggungjawaban ibubapa kepada prestasi sekolah

2.Program perkongsian pintar ibubapa dan NGO.

3.Memberi pendedahan kepada pelajar agar lebih glokal i. lawatan,ii. benchmarking,iii. Pertandingan-permainan, kuiz dll

Pelan Taktikal 2014

PELAN TAKTIKAL 1-2014

Matlamat 1:Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/Hari / KekerapanKos/SumberOutput / OutcomeKPISasaranPelan Kontingensi

1

2

3

4

Kelas Tambahan Lanjutan Petang

Kelas Tambahan Hujung Minggu

Modul Latihan Kerja Rumah

e-Latihan

Guru B & K

PK Pentadbiran

PK Pentadbiran

PK Pentadbiran

Sepanjang tahun(mulai 6 Feb 14)

Sepanjang tahun / Sabtu Minggu 1 & 3 (Mulai10 Feb 14)

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

RM10,000.00 / SUWA / PIBG

RM 5,000.00 / PIBG

RM 10,000.00

Tiada

Pencapaian ujian bulanan

Pencapaian ujian bulanan

Murid menyempurnakan modul

Pelajar menggunakan e-LatihanGred Purata Sekolah

Gred Purata Sekolah

% pelajar menyempurna-kan modul

% murid menggunakan e-LatihanSemua murid tingkatan 3 dan 5 dalam kelompok pencapaian sederhana dan rendah

Semua murid tingkatan 3 dan 5 dalam kelompok pencapaian tinggi

Semua murid

Murid yang mempunyai kemudahan komputer dan akses internet di rumah

Modul Mengikut Aras

Set Soalan Sebenar Tahun Lepas/ Negeri Lain

PELAN TAKTIKAL 2-2014

Matlamat 1:Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S5 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/Hari / KekerapanKos/SumberOutput / OutcomeKPISasaranPelan Kontingensi

1

2

3

4

Kem Motivasi

a. Tingkatan 1b. Tingkatan 2c. Tingkatan 3d. Tingkatan 4e. Tingkatan 5

Hari Anugerah Pembelajaran Cemerlang

Potret Gemilang

Hadiah dan Sijil Pencapaian

Guru B & K

PK Pentadbiran

Guru B & K

Guru B & K

3 hari;

3 5 Feb 142 4 Mac 146 8 Apr 144 6 May 141 3 Jun 14

13 Apr 14

Sepanjang tahun

Setiap kali selepas ujian / peperiksaan

RM 25,000.00 / PIBG

RM 3,000.00 / PIBG

Tiada

RM 2,000.00Peningkatan keyakinan murid dalam pembelajaran

Pertambahan bilangan murid menerima anugerah

Pertambahan bilangan pelajar kelompok gemilang

Pertambahan bilangan murid menerima hadiah dan sijilSkor Tahap Keyakinan Murid

Bilangan Murid Menerima Hadiah

Bilangan Murid Kelompok Gemilang

Bilangan murid menerima hadiah dan sijilSemua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid

PELAN TAKTIKAL 3-2014

Matlamat 1:Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S6 Mewujudkan budaya membaca di kalangan warga sekolah

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/Hari / KekerapanKos/SumberOutput / OutcomeKPISasaranPelan Kontingensi

1

2

3

4

Meningkatkan keceriaan bilik sumber / perpustakaan

Mewujudkan mini perpustakaan di setiap kelas

Menggiatkan pelaksanaan program Nilam

Mengadakan kerjasama dengan Perpustakaan DaerahGuru Pusat Sumber

Guru Kelas

GKMP Bahasa

Guru Pusat SumberFebruari

Januari April

Januari November

Januari - DisemberRM 5,000.00 / PIBG

Mohon sumbangan daripada ibu bapa

Tiada

RM 1,000.00Kehadiran murid dan guru menggunakan pusat sumber / perpustakaan meningkat

Tahap kepuasan murid terhadap bahan bacaan meningkat

Bilangan murid yang mencapai anugerah Nilam meningkat

Bilangan murid yang meminjam buku meningkat% Kehadiran

Skor Tahap Kepuasan

% Murid Mencapai Anugerah Nilam

% Murid Meminjam Buku-

Semua murid

Semua murid

Semua murid

PELAN TAKTIKAL 4-2014

Matlamat 1:Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/Hari / KekerapanKos/SumberOutput / OutcomeKPISasaranPelan Kontingensi

1

2

3

4

Membina Pondok Bacaan

Kebersihan dan Keceriaan Tandas Memantapkan Operasi Pengurusan Tandas

Mewujudkan Ruang Informasi

Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

PK Pentadbiran

Penyelaras Kebersihan dan Keceriaan Sekolah

PK Pentadbiran

PK HEM

Jun

Sepanjang Tahun

April

Sepanjang Tahun

RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 1,200.00 / PIBG

5 pondok bacaan dIbina

Kesedaran murid terhadap pentingnya menjaga kebersihan meningkat

10 tempat yang dikenal pasti disediakan ruang untuk dilekatkan informasi

Kelas Bersih dan Ceria

Bilangan bacaam dibina

Skor Tahap Kepuasan Murid Terhadap Kebersihan dan Keceriaan

Skor Tahap Kepuasan Murid Terhadap Ruang Informasi

Kelas Memperolehi Markah Melebihi 90.00 %

Semua warga sekolah

Semua warga sekolah

Semua warga sekolah

Semua murid dan guru

PELAN TAKTIKAL 5-2014

Matlamat 1:Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam KBAT dan PdP

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/Hari / KekerapanKos/SumberOutput / OutcomeKPISasaranPelan Kontingensi

1

2

3

Melaksanakan Komuniti Pembelajaran Profesionalisme

Menggunakan Pendekatan Coaching dan Mentoring Dalam Membangunkan Profesionalisme Guru

Lawatan Penanda Arasan

PK Pentadbiran

Pengetua

PK Pentadbiran

1 Bulan Sekali (Januari Oktober)

Sepanjang Tahun

Mac dan April

Tiada

Tiada

RM 5,000.00 / Sumbangan Guru

Peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru dalam penyelesaian masalah

Guru berupaya menyelesaikan masalah sendiri

Peningkatan keupayaan guru dalam PdP

Skor Tahap Keupayaan Guru

Skor Tahap Keupayaan Guru

Skor Tahap Pencerapan

Semua guru

Semua guru

Semua guru

PELAN TAKTIKAL 6-2014

Matlamat 2:Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/Hari / KekerapanKos/SumberOutput / OutcomeKPISasaranPelan Kontingensi

1

2

3.

4.

Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah (KEJOLA)

Kejohanan Merentas Desa

Karnival Sukan dan Permainan

Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD

SU Sukan

SU Sukan

SU Sukan

SU Sukan

Februari

Mac

April - Mei

Mac

RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 10,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid dalam kejohanan

Penglibatan murid dalam kejohanan

Penglibatan murid dalam kejohanan

Penglibatan murid dalam kejohanan% Penglibatan

% Penglibatan

% Penglibatan

% Penglibatan

Pencapaian Emas; Perak; dan Gangsa

Semua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid

PELAN TAKTIKAL 7-2014

MATLAMAT STRATEGIK 3 : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI 3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/Hari / KekerapanKos/SumberOutput / OutcomeKPISasaranPelan Kontingensi

1

2

3

4

Program Sekolah Penyayang

Program Ketrampilan Peningkatan Diri

Program membangunkan bakat kepimpinan pelajar

Mentor-MenteePenolong Kanan Hal Ehwal Murid

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum

Penolong Kanan Kokurikulum

SIPartner+Sepanjang tahun(Sepanjang Tahun)

Mulai Januari 2014

2 kali setahun

Mulai Mei 14

PCG/ PIBG

PCG / PIBG

Peruntukan KokurikulumMenambahbaik sikap dan tingkah laku postif murid melalui peningkatan kemenjadian murid dalam SKPM

Meningkatkan amalan berketrampilan melalui aktiviti-aktiviiti sekolah sehingga menjadi budaya

Meningkatkan amalan kepimpinan yang mantap dalam persatuan dan kelab

Meningkat tahap kemahiran pengurusan personelPeratus peningkatan dalam elemen 5 SKPM

Sifar dalam pelanggaran peraturan sekolah

Semua pihak dalam lapisan kepimpinan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang

Semua Murid

Semua Murid

Semua Pemimpin dan ahli dalam persatuan dan kelab

Pengetua Prestasi Tinggi dan Pengetua Prestasi Rendah

PELAN TAKTIKAL 8-2014

Matlamat 3:Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S11Membolehkan murid untuk mengambil berat tanggungjawab sosial.S16 Meningkat tahap kesihatan murid.

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/Hari / KekerapanKos/SumberOutput / OutcomeKPISasaranPelan Kontingensi

1

2

3

4

5

Bebas Denggi

Anti Dadah

Anti Rokok

Penyakit Berjangkit

Pemeriksaan Kesihatan

PK HEM

Guru B & K

Guru B & K

PK HEM

PK HEM

Februari

Mac

April Mei

Ogos

OktRM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid terhadap Bahaya Denggi

Kesedaran murid terhadap Bahaya Dadah

Kesedaran murid terhadap Bahaya Rokok

Kesedaran murid terhadap Penyakit Berjangkit

Kesedaran murid, guru dan kakitangan terhadap pentingnya penjagaan kesihatanSkor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah]

Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah]

Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah]

Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah]

Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah]

Semua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid, guru dan kakitangan

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi: S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek:Kem Motivasi

Objektif Program / Projek:Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas program

Tanggungjawab:Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari: 3 hari / 1 3 Jun 14

Tempat:Dewan Sekolah

Sasaran :Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan:RM 5,000.00

Sumber:Sumbangan PIBG

Jawatankuasa:Pengetua, PenasihatPenolong Kanan Hal Ehwal MuridPengerusiGuru Bimbingan & KaunselingPenyelaras/SUGuru 1Guru 2Guru 3Guru 4

Ringkasan Program: Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan halatuju masa depan dan langkah-langkah yang perludiambil menjelang peperiksaan SPM.

LangkahProses KerjaTanggung-jawabTarikh JangkaanKPISasaranStatus / Pelan Kontigensi

1

Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja- Lantikan J/Kuasa- Tetapkan tarikh- Anggaran kos- Agihan tugasPK PTD7 Mei 14

Kertas cadangan diluluskanPK PTDPK KOKUGuru B & KGKMPPenyelaras Program

2

Taklimat kepada yang terlibatPenyelaras Program11 Mei 14Penerangan program disampaikanSemua guru dan murid

3Mempromosikan program

- surat pemberitahuan - surat jemputan

Penyelaras Program08 Mei 14Surat makluman diedarkanPengerusi dan JK PIBGSemua ibu bapa

Penceramah / fasilitator luar

4

Penyediaan bahanAJK28 Mei 14 hingga 1 Jun 14Siap untuk digunakanTiada

5Penyediaan tempat dan peralatan

AJK30 21 Mei 14Siap untuk digunakanTiada

6Pelaksanaan Program

Penyelaras Program1 3 Jun 14Keakuran jadualJawatankuasa dan murid

7Penilaian, Pelaporan dan Post MortemPenyelaras Program1 dan 3 Jun 14Kajian Keyakinan Murid - Pra dan PostMurid

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik: Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua Murid.

Strategi: Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid

Nama Program / Projek: Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar

Objektif Program / Projek: Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam Persatuan Dan Kelab

Tanggungjawab: Penolong Kanan Kokurikulum

Tempoh / Hari: Januari Disember 2014

Tempat: Sekolah

Sasaran : Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli

Kos /Anggaran Perbelanjaan: Rm 5,00.00

Sumber: Peruntukan Kokurikulu

Jawatankuasa: Pengetua, PengerusiPenolong Kanan Kokurikulum, Timbalan PengerusiSetiausaha Kokurikulum, SetiausahaGuru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa

LangkahProses KerjaTanggung-jawabTarikh JangkaanKPISasaranStatus / Pelan Kontigensi

1

Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja- Lantikan J/Kuasa- Tetapkan tarikh- Anggaran kos- Agihan tugasSetiausaha KokurikulumJanuari Jun 2014

Kertas cadangan diluluskanPengetua,Penolong Kanan Kokurikulum,Setiausaha Kurikulum

2

Taklimat kepada yang terlibatPenolong Kanan KokurikuluApril 2014Penerangan program disampaikanSemua guru Kelab dan Persatuan

3Mempromosikan program

- surat pemberitahuan

Setiausaha Kokurikulum April 14Surat makluman diedarkanSemua Guru, dan Pemimpin Pelajar

4

Penyediaan bahanAJKApril 14

Siap untuk digunakanTiada

5Penyediaan tempat dan peralatan

AJKApril 14

Siap untuk digunakanTiada

6Pelaksanaan Program

Setiausaha dan AJK Kelab dan PersatuanApril Oktober 2014Keakuran jadualSemua guru dan pemimpin pelajar

7Penilaian, Pelaporan dan Post MortemSetiausaha KokurikulumOktober 2014Tahap KepuasanSemua ketua-ketua dan pemimpin pelajar

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi: S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek:Kem Motivasi

Objektif Program / Projek:Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas program

Tanggungjawab:Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari: 3 hari / 1 3 Jun 14

Tempat:Dewan Sekolah

Sasaran :Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan:RM 5,000.00

Sumber:Sumbangan PIBG

Jawatankuasa:PengetuaPenasihatPenolong Kanan Hal Ehwal MuridPengerusiGuru Bimbingan & KaunselingPenyelaras/SUGuru 1Guru 2Guru 3Guru 4

Ringkasan Program: Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu diambil menjelang peperiksaan SPM.

LangkahProses KerjaTanggung-jawabTarikh JangkaanKPISasaranStatus / Pelan Kontigensi

1

Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja- Lantikan J/Kuasa- Tetapkan tarikh- Anggaran kos- Agihan tugasPK PTD7 Mei 14

Kertas cadangan diluluskanPK PTDPK KOKUGuru B & KGKMPPenyelaras Program

2

Taklimat kepada yang terlibatPenyelaras Program11 Mei 14Penerangan program disampaikanSemua guru dan murid

3Mempromosikan program

- surat pemberitahuan - surat jemputan

Penyelaras Program08 Mei 14Surat makluman diedarkanPengerusi dan JK PIBGSemua ibu bapa

Penceramah / fasilitator luar

4

Penyediaan bahanAJK28 Mei 14 hingga 1 Jun 14Siap untuk digunakanTiada

5Penyediaan tempat dan peralatan

AJK30 21 Mei 14Siap untuk digunakanTiada

6Pelaksanaan Program

Penyelaras Program1 3 Jun 14Keakuran jadualJawatankuasa dan murid

7Penilaian, Pelaporan dan Post MortemPenyelaras Program1 dan 3 Jun 14Kajian Keyakinan Murid - Pra dan PostMurid