Transcript
 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  1/18

  Univerzitet u ZeniciMainski fakultet

  Zenica, 26.11.2010.

  Parcijalni ispit iz predmeta Matematika I

  GRUPA A

  1. Dokazati matematikom indukcijom tvrdnju:

  ( ) ( )2

  sinsin sin 3 sin 5 ... sin 2 1 .

  sin

  nxx x x n x n

  x+ + + + =

  2. Izraunati sve vrijednosti korjena 3 ,z ako je ( )( )1 3 1 cos sin .12 12

  z i i i

  = + +

  3. Izraunati sve visine u trouglu ABC ako je ( )2 , 3 , 2, 1, , .6

  AB p q BC q p q p q

  = = = = =uuur ur r uuur r ur r ur r

  4. Nai taku A koja lei na pravoj : 3 0,2 0a x y y z = + = , a od prave :b x y z= = je

  udaljena 6.

  GRUPA B

  1. Rijeiti matrinu jednainu 1 1,AX B C AX = ako je

  1 1 2 2 1 1 2 1 0

  0 1 2 , 0 1 1 , 0 1 2 .

  0 2 1 0 0 1 0 0 1

  A B C

  = = =

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  2/18

  GRUPA C

  1.

  Koliko ima racionalnih lanova u razvoju binoma ( )30

  3 47 5 ?+

  2. Rijeiti jednainu u skupu kompleksnih brojeva:4 2

  30 289 0.x x + = 3. Izraunati uglove trougla ABC ako je zadano:

  ( ) 53 , 2 , 2, 1, , .6

  BA p q CA p q p q p q

  = = + = = =uuur ur r uuur uur r ur r ur r

  4.

  Nai jednainu prave koja sijee prave3 5

  :2 3 1

  x y za

  + = = i

  10 7:

  5 4 1

  x y zb

  += = i paralelna

  je pravoj2 1 3

  : .8 7 1

  x y zc

  + = =

  GRUPA D

  1. Rijeiti sistem jednaina i diskutovati rjeenja sistema u zavisnosti od parametra a:

  ( ) ( )

  ( ) ( )( )

  3 2 2

  2 2 12 1

  a x a y z a

  a x a y zx y a z

  + + =

  + + =+ + =

  2. Nai sve vrijednosti korjena 6 27.

  3. Izraunati obim i povrinu trougla ABC ako je

  ( ) 24 2 , 3 2 , 1, 2, , .3

  AC p q CB q p p q p q

  = + = = = =uuur ur r uuur r ur ur r ur r

  4. Nai jednainu ravni koja je paralelna ravni 2 2 3 0x y z+ + = , a od take ( )1, 2, 1A ima

  udaljenost 3

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  3/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  4/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  5/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  6/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  7/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  8/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  9/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  10/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  11/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  12/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  13/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  14/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  15/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  16/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  17/18

 • 8/11/2019 Parcijalni Ispit Masinski Fakultet 26112010 a-d Rjesenja Masinski fakultet Zenica

  18/18