Transcript

32LCD VD7X

OPERATING INSTRUCTIONSBETJENINGSVEJLEDNING

BRUKSANVISNING FR

FARVE - TV MED FJERNETJENINGFRG TV MED FJRRKONTROLL

COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

http://webshop.ednord.dk

Dansk - 50 -

IndholdsfortegnelseFunktioner ........................................................... 52Tilbehr ............................................................... 52Indledning ........................................................... 53Klargring ........................................................... 53Sikkerhedsforanstaltninger ................................. 53

Strmkilde ........................................................ 53Strmkabel ...................................................... 53Fugt og vand ................................................... 53Rengring ....................................................... 53Ventilation ....................................................... 54Varme og ben ild ........................................... 54Lynnedslag ..................................................... 54Reservedele ................................................... 54Service ........................................................... 54Bortskaffelse af affald ................................... 54Information for brugere i EU-lande .................. 54Afbrydelse af enheden .................................. 55Lydstyrke i hovedtelefoner ............................. 55Installation ....................................................... 55LCD skrm ..................................................... 55Advarsel ......................................................... 55

Oversigt over fjernbetjening ............................... 56LCD TV og betjeningsknapper ............................ 57Oversigt over forbindelser ................................. 58Strmtilslutning .................................................... 60Antennestik ........................................................ 60Tilslutning til LCV-TV fra PC ................................ 61Tilslutning af dvd-afspiller ................................... 62Brug af andre tilslutninger .................................. 63Tilslutning af andet udstyr via scart ................... 64Sdan sttes batterier i fjernbetjeningen ........... 65Betjeningsafstand for fjernbetjening .................. 65Tnd og sluk for TVet ....................................... 66

Sdan tndes TVet ....................................... 66Sdan slukkes TVet ....................................... 66

Indgangsvalg ...................................................... 66Grundlggende betjening .................................. 67

Betjening med knapperne p TVet ................. 67Lydstyrke .................................................... 67Programvalg ................................................ 67Visning af hovedmenu ................................ 67AV-funktion ................................................. 67

Brug af fjernbetjeningen ................................. 67Lydstyrke .................................................... 67Kanalvalg (foregende eller nste kanal) .. 67Programvalg (direkte adgang) ..................... 67

Banner ............................................................ 67Frstegangsindstillinger ...................................... 68Almindelig drift .................................................... 69

Informationslinje .............................................. 69ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG) .......... 70Visning af undertekster .................................. 71Tekst-TV ......................................................... 71

IDTV Menusystem .............................................. 71Kanalliste ........................................................ 71

Navigering gennem hele kanallisten ............ 71Flytning af kanalerne p kanallisten ............ 72Sletning af kanalerne p kanallisten ............ 72Omdbe kanaler .......................................... 73Ls p kanaler ............................................ 73Indstilling af favoritter .................................. 73Sdan tilfjes en kanal til en favoritliste ...... 74Fjernelse af en kanal fra en favoritliste ....... 74Brug af den BL (BLUE) knap til at navigereigennem favoritkanalerne: ........................... 74OSD (Skrmmenu) ..................................... 74

Installation ....................................................... 74Automatisk sgning ..................................... 75Manuel sgning ........................................... 75Slet serviceliste (*) ...................................... 76Frstegangsinstallation ............................... 76

Konfiguration .................................................. 77Favorittilstand .............................................. 77Kanalliste .................................................... 77AC3 AUDIO (*) ............................................. 77Hrehmmede (*) ....................................... 77Sprogindstillinger ......................................... 78Systemsprog ............................................... 78Lydsprog .................................................... 78Undertekstsprog ......................................... 78Sprogindstillinger ......................................... 78Voksenindstilinger ....................................... 78

Aldersls .............................................. 79Angiv lsengle: ................................... 79

Tidsindstillinger ............................................ 79Modtageropgradering .................................. 80

Timere ............................................................. 80TV installation ................................................. 81Almindeligt interface ....................................... 81

Analogt TV-menusystem .................................... 82Analogt TV-menusystem .................................... 83

Billedmenu....................................................... 83Tilstand ....................................................... 83Kontrast/Lysstyrke/Skarphed/Farve/Tone .. 83Farvetemperatur ......................................... 83Stjreduktion................................................ 83Spil indstilling (valgfri) .................................. 83Filmtilstand .................................................. 83

3D Comb ......................................................... 84Billedzoom ................................................... 84Tilbagestilling ............................................... 84Gem ............................................................ 84

Lydmenu ......................................................... 84Lydstyrke .................................................... 84Equalizer ..................................................... 84Balance ....................................................... 84

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3350

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 51 -

Hovedtelefoner ........................................... 84Lydstyrke .............................................. 84Balance ................................................. 85

Lydtilstand ................................................... 85AVL ............................................................. 85Effekt .......................................................... 85Dynamisk bas .............................................. 85Subwoofer .................................................. 853D Panorama ............................................... 85Gem ............................................................ 85

Funktionsmen .................................................. 86PIP ............................................................... 86

PIP TIL/FRA ........................................... 86PIP billede .............................................. 86PIP position ............................................ 86PIP kilde ................................................. 86PIP skift ................................................. 86PAP ....................................................... 86PAP TIL/FRA .......................................... 87PAP billede ............................................ 87PAP kilde ............................................... 87PAP skift ................................................ 87

Sove-timer ................................................... 87Brnesikring ................................................ 87Sprog .......................................................... 87EXT-2-Out ................................................... 87

PC Audio Ind .................................................... 87Bl Baggrund .............................................. 87Menubaggrund ............................................ 88Menu Timeout .............................................. 88Tekst-TV Sprog ........................................... 88Standard-zoom ............................................ 88

Menuinstallation .............................................. 88Programoversigt .......................................... 88

Navn ..................................................... 88Indfj: .................................................... 88Slet ....................................................... 89APS (Automatisk programmeringssystem)89

Land ................................................ 89Program ...................................................... 89Bnd ........................................................... 89Kanal ........................................................... 89Farvesystem ............................................... 89Lydsystem .................................................. 90Finindstilling ................................................. 90Sg ............................................................. 90Gem ............................................................ 90Installationsmenu i AV-tilstande ................... 90

Farvesystem ......................................... 90VIDEOMASKINE .................................... 90

Gem program .............................................. 90Kildemenu (Source Menu) ............................... 90

System til PC Funktionsmenu .............................. 91Lydmenu ......................................................... 91Funktionsmenu ................................................ 91PC-billedmenu ................................................. 91PC-positionsmenu ........................................... 91

Autoposition ................................................ 91H (Horisontal) position ................................. 91V (Vertikal) position ..................................... 91Fase ............................................................ 91Pixeltakt ....................................................... 92

Fremvisning af TV-information ............................ 92Tavsfunktion ....................................................... 92Billede-i-Billede (PIP), Billede-og-Billede(PAP) .................................................................. 92Indstillinger for billedformat ................................. 92Frys billede ......................................................... 92Zoom-tilstande .................................................... 92

Auto ............................................................ 9316:9 ............................................................. 934:3 ............................................................... 93Panorama (Panoramic) ................................ 9314:9 Zoom ................................................... 93Biograf (Cinema) ......................................... 93Undertekst .................................................. 93

Tekst-TV ............................................................. 94Appendiks A: Typiske skrmtilstande for pc-indgang ............................................................... 95Appendiks B: Signalkompatibilitet for AV og HDMI 96Appendiks C: Pin-specifikationer ........................ 97Specifikationer .................................................... 98

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3351

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 52 -

Funktioner Fjernbetjent farve-LCD TV.

Fuldt integreret digitalt TV (DVB-T).

Det har en HDMI-forbindelse for Digital Video

og Lyd. Denne forbindelse er ogs designet,

s den kan modtage hjdefinitions-signaler.

Forudindstilling af 100 programmer fra VHF-

og UHF-bndet samt af kabelkanaler.

Det kan tune kabelkanaler.

OSD menu system.

To Scart-stik til eksterne enheder (ssom

video, videospil, lydanlg osv.)

Stereo lydsystem.

Tekst-tv, Fasttekst, TOP tekst

Tilslutning af hovedtelefoner

Automatisk programmeringssystem.

Automatisk fremad- eller bagudindstilling.

Sove-timer.

Brnesikring

Automatisk tavs, nr der ikke er nogen

udsendelse.

NTSC-afspilning.

PIP / PAP / PAT funktioner.

AVL (automatisk lydstyrkegrnse).

Nr der ikke er noget aktivt signal, slr TVet

automatisk over p standby efter 5 minutter.

PLL (frekvenssgning)

PC indgang

Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP,

Vista

Audio-LineOut

Spil indstilling (valgfri)

Tilbehr

TV DTV

INFO

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 -/--EXIT

SWAPP

Dansk - 53 -

IndledningTak for valget af dette produkt.

Denne brugervejledning vil

hjlpe dig til den rette brug af

TVet. Ls venligst vejledningen,

fr TVet tages i brug.

Opbevar venligst denne vejledning p et

sikkert sted til fremtidigt brug.

Klargring

Af hensyn til ventilationen skal der vre

mindst 10 cm fri plads rundt om TVet. For at

undg fejl og usikre situationer, m der ikke

anbringes ting ovenp TVet.

Brug dette apparat i et moderat klima.

SikkerhedsforanstaltningerFor din egen sikkerhed skal du lse de

flgende sikkerhedsforanstaltninger

omhyggeligt.

Strmkilde

Apparatet m kun anvendes med strm fra

en 220-240 V~50 Hz-stikkontakt. Srg for at

vlge den korrekte spndingsindstilling.

Strmkabel

Anbring ikke mbler osv ovenp strmkablet

og klem det ikke. Tag kun fat i stikket p

ledningen. Trk ikke stikket ud af kontakten

ved at trkke i kablet og berr aldrig

strmkablet med vde hnder, da dette kan

forrsage kortslutning og give elektrisk std.

Sl aldrig knude p ledningen, og bind den

aldrig sammen med andre ledninger.

Ledningerne skal anbringes p en mde, s

der ikke trdes p dem. Et beskadiget

strmkabel kan forrsage brand eller give

elektrisk std. Hvis kablet bliver beskadiget

og skal udskiftes, skal dette gres af

kvalificerede fagfolk.

Fugt og vand

Dette udstyr m ikke

bruges p fugtige steder

(undg badevrelset,

kkkenvasken og nr

vaskemaskinen). Udst

ikke dette udstyr for regn

eller vand, da dette kan

vre farligt, og placer ikke ting fyldt med

vske, ssom blomstervaser, oven p

apparatet. Undg dryp og stnk.

Hvis der kommer fremmedlegemer eller

vske ind i kabinettet, skal apparatet tages

ud af stikkontakten og undersges af

kvalificerede fagfolk, fr

det tages i brug igen.

Rengring

Fr rengring skal

apparatet tages ud af

stikkontakten. Anvend ikke

f l y d e n d e

rengringsmidler eller rengringsmidler p

spraydse. Brug en bld og tr klud.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3353

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 54 -

Ventilation

Sprkker og bninger p TVet er beregnet til

ventilation og skal sikre plidelig drift. For at

undg overophedning, m disse bninger

ikke p nogen mde blokeres eller tildkkes.

Varme og ben ild

Apparatet br ikke placeres i nrheden af

ben i ld eller kraftige

varmekilder ssom et elektrisk

varmeapparat. Srg for, at der

ikke befinder sig ben i ld,

ssom tndte stearinlys, oven

p apparatet. Batterier m ikke udsttes for

strk varme som direkte solskin, ild og

lignende.

Lynnedslag

I tilflde af lyn- eller tordenvejr,

eller nr du skal p ferie, skal

strmkablet f jernes fra

stikkontakten.

Reservedele

Hvis der skal bruges reservedele, skal

serviceteknikeren benytte reservedele, der er

specificeret af producenten eller har samme

specifikationer som de originale. Uautoriseret

udskiftning kan resultere i brand, elektrisk

std eller andre farer.

Service

Overlad service til kvalificerede

fagfolk. Fjern ikke selv dkslet,

da dette kan resultere i elektrisk

std.

Bortskaffelse af affald

Instruktioner for bortskaffelse:

Indpakning og indpakningsmidler er

genanvendelige og br principielt

genbruges. Indpakningsmaterialer ssom

plastikposer skal holdes vk fra brn.

Batterier, herunder dem uden tungmetaller,

br ikke bortskaffes sammen med

husholdningsaffald. Bortskaf brugte batterier

p miljrigtig mde. Find ud af, hvilke love

og regler, der glder i dit omrde.

Den flourescerende lampe med koldkatode

i LCD-PANELET indeholder en lille mngde

kvikslv. Flg venligst lokale anvisninger og

regler for bortskaffelse.

Information for brugere i EU-landeDette symbol p produktet el ler p

indpakningen betyder, at dit

elektriske og elektroniske

udstyr br bortskaffes separat

fra det normale

husholdningsaffald, nr det er

opslidt. I EU er der srlige

indsamlingssystemer med

henblik p genbrug.

For yderligere information skal du kontakte

de lokale myndigheder eller forhandleren,

hvor produktet blev kbt.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3354

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 55 -

Afbrydelse af enheden

Strmstikket bruges til at afbryde TVet fra

strmnettet og skal derfor hele tiden vre

tilgngeligt og brugbart.

Lydstyrke i hovedtelefoner

For kraftig lyd fra re- og

hovedtelefoner kan medfre tab

af hrelse.

Installation

For at undg skade, skal denne enhed

fstnes sikkert ti l vggen i

overensstemmelse med

installationsanvisningerne (hvis denne

mulighed er tilgngelig).

LCD skrm

LCD-skrmen er et hjteknologisk produkt

med omkring en million tyndfilmstransistorer,

der giver skarpe billeddetaljer. En gang

imellem vil f ikke-aktive pixel ses p

skrmen som faste bl, grnne eller rde

punkter. Bemrk venligst, at dette ikke

pvirker produktets ydelse.

Advarsel

Lad ikke TVet st p standby eller vre tndt,

nr du forlader huset.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3355

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 56 -

Oversigt over fjernbetjening

Standby

Pil op

Pil til hjre

Info (programoversigt)

Direkte programvalg

Ingen funktion

Program op

Lydstyrke op

TV / Digital TV

Ekstern kilde

GUL / Funktion / Audiosprog Til/Fra i

DTV

Bl / Installer

Hold (i Tekst-tv tilstand) /

PIP position

Opdater (i Tekst-tv tilstand) /

PAP tilstand

Indeksside /

Elektronisk programguide

Afslr / Skift fra TV til PC

Billedstrrelse / Udvid

Mix (i Tekst-tv tilstand) / PIP til/fra

Tekst-TV

Tid

Rd knap = Lyd

Grn knap = Billede /

Undertekster til/fra i digital tilstand

Foregende program

Mono/Stereo - Dual I-II

Program ned

Lydstyrke ned

Personlige indstillinger

OK (gem) / vlg / frys billede

Pil ned

Pil til venstre

31 Menu

32 Lydls

TV DTV

INFO

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 -/--EXIT

SWAPP

Dansk - 57 -

LCD TV og betjeningsknapper

P/CH

MENU

TV/AV

c

Lyd op/ned-knapper

STANDBY-knap

TV/AV-knap

MENU knap

Program op/ned-knapper

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3357

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 58 -

Oversigt over forbindelser

RF Input (RF Indgang) tilslutter en antenne eller et kabel.

Bemrk, at man skal tilslutte antennekablet gennem dekoder eller medieoptager, hvis

sdanne benyttes, med et passende antennekabel til TVet som vist p nedenstende

illustration.

Video Input (Video Indgang) benyttes til at forbinde eksterne enheders video-signaler..

Forbind video-kabel mellem stikket VIDEO IN (VIDEO IND) p TVet og VIDEO OUT (VIDEO

UD) p enheden.

Audio Line Out (Lydudgange) giver lydsignaler til eksterne enheder som f.eks. lydsystemer..

Benyt AUDIO LINE OUT (LYDUDGANG) p TVet til at forbinde eksterne hjttalere via et

lydkabel.

PC/YPbPr Audio Input benyttes til tilslutning af lydsignaler fra PC eller apparat der tilsluttes

til TV via YPbPr.

Tilslut audiokabel mellem AUDIO INPUTS p tv og audio output p din pc for at aktivere pc

lyd.

Tilslut audiokabel mellem AUDIO INPUTS p tv og audio output p andet apparat for at

aktivere komponent lyd.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3358

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 59 -

Component Audio Inputs (YpBRr) benyttes til tilslutning af komponentlyd.

Man kan forbinde komponentvideo- og lydstikkene til enheder med komponentudgange.

Forbind videokabler mellem COMPONENT VIDEO INPUTS (Komponent Video Indgange)p TVet og udgange til komponentvideo p enheden. Vr opmrksom p, at bogstaverne

Y, Pb, Pr p TVet korresponderer til enhedens stik.

SCART 2 ind- og udgange for eksterne enheder..

Stik til HEADPHONE (HOVEDTELEFONER) benyttes til at forbinde eksterne hovedtelefoner til

systemet.

Forbind til HOVEDTELEFON-stikket for at lytte til fjernsynets lyd ved hjlp af hovedtelefoner

(ekstra).

Audio Input (Audio Indgange) benyttes til etablering af lydsignaler fra eksterne enheder..

Forbind lydkabel mellem AUDIO INPUTS (AUDIO INDGANGE) p TV og AUDIO OUTOUT

(LYDUDGANGE) p enheden.

Bemrk: Hvis du tilslutter apparat til tv via VIDEO INPUT br dette ogs tilsluttes til AUDIO

INPUT for at aktivere lydsiden.

CI stikket bruges til anbringelse af CI kort. Med et CI kort kan du se alle kanalerne, du

abonnerer p. Yderligere oplysninger findes i Flles interface afsnittet.

Via Subwoofer Out (subwoofer-udgang) er det muligt at tilslutte en ekstern aktiv subwoofer

til apparatet, hvilket giver en meget dybere baseffekt.

Benyt et passende RCA-kabel for at forbinde sttet til en subwoofer-enhed.

S/PDIF ud bruges til overfrsel af digitale lydsignaler. Brug et RCA kabel til overfrsel af

lydsignaler til en enhed med S/PDIF indgang.

SCART 1 ind- og udgange for eksterne enheder..

Forbind SCART-kabel mellem SCART-stik p TV og SCART-stik p ekstern enhed (som

eksempelvis dekoder, video- eller dvd-afspiller).

Bemrk: Hvis en ekstern enhed er tilsluttet gennem SCART-stikket, vil TVet automatisk

skifte til AV-tilstand. Hvis begge stik anvendes samtidig vil SCART 1 have prference,

medmindre andet er indstillet.

PC Input (PC Indgang ) er til at tilslutte en pcer til TV-apparatet.

Forbind pc-kablet mellem PC INPUT (PC INDGANG ) p TVet og PC output (pc-udgang) p din

pc.

HDMI Inputs (HDMI indgange) er til tilslutning af enhed med HDMI stik.

Dit LCD fjernsyn kan vise hjdefinitionsbilleder fra enheder som en hjdefinitions

satellitmodtager eller dvd-afspiller. Disse apparater skal forbindes via HDMI- eller

komponentstikket. Disse stik kan modtage enten 720p eller 1080i signaler. Ingen lydtilslutning

er ndvendig for en forbindelse HDMI-til-HDMI.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3359

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 60 -

Strmtilslutning

VIGTIGT: TV-apparatet er konstrueret til at kre p 220-240V AC, 50Hz.

Efter udpakning skal du lade TV-apparatet f samme temperatur som omgivelserne, fr

du tilslutter det til strmforsyningen.

Anbring strmkablet i stikkontakten.

Antennestik Forbind antennekablet eller stikket til kabel-TV til stikket AERIAL INPUT (ANTENNE-INDGANG)

p bagsiden af TVet.

Antenne-indgang

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3360

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 61 -

Tilslutning til LCV-TV fra PC

For at se computerens skrmbillede p fjernsynet, kan man tilslutte computeren til TV-

apparatet.

Sluk for computeren og TVet, inden du foretager nogen tilslutninger.

Brug et 15-pin D-sub skrmkabel til at forbinde en pcer til LCD TVet.

Ved tilslutning skiftes til PC kilde. Se sektionen Input selection (Valg af indgange).

Indstil oplsningen, s den passer til dine forhold. Information om oplsninger kan findes i

tillgget.

AudioInputs

PC-indgang

PC audio kabel (medflger ikke)

til AUDIO INPUTS p TV

Audio-indgang

PC RGB kabel (medflger ikke) til PC indgang

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3361

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 62 -

Tilslutning af dvd-afspiller

Hvis man nsker at forbinde en dvd-afspiller til LCD TVet, kan man benytte stikkene p TV-

apparatet. DVD-afspillere kan have forskellige former for stik. Se venligst dvd-afspillerens

brugervejledning for yderligere oplysninger. Sluk for bde computer og TV, inden du foretager

nogen form for tilslutninger.

Bemrk: Kabler vist p illustrationen medflger ikke.

Hvis din dvd-afspiller har et HDMI-stik, kan du forbinde via HDMI. Nr man tilslutter en dvd-

afspiller som vist nedenfor, skal man skifte til HDMI-kilde. Se sektionen Input selection

(Valg af indgange).

De fleste dvd-afspillere forbindes gennem KOMPONENT-STIKKENE. Benyt et komponent

videokabel til at forbinde videoindgang. For at etablere lyd, skal man benytte et komponent-

lydkabel som vist nedenfor. Ved tilslutning skiftes til YPbPr kilde. Se sektionen Input selection

(Valg af indgange).

Man kan ogs forbinde via SCART 1 eller SCART 2. Benyt SCART-kabel som vist nedenfor.

Komponent lyd

Indgange

Komponent video

IndgangeScartstik

HDMI Indgange

Scartkabel

HDMI kabel

Komponent-videokabel

Komponent-Lydkabel

Bemrk: Disse tre tilslutningsmder tjener samme funktion, men p forskelligt kvalitetsniveau.

Der er ikke ndvendigt at tilslutte p alle tre mder.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3362

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 63 -

Brug af andre tilslutninger

Man kan tilslutte en rkke af forskelligt udstyr til dit LCD TV. Mulige tilslutninger ses nedenfor.

Bemrk, at kabler vist p illustrationen ikke medflger.

For tilslutning af videokamera skal man forbinde stikkene VIDEO IN (VIDEO-INDGANG) og

AUDIO SOCKETS (LYDSTIK). For valg af tilknyttet kilde henvises til sektionen Input selection

(Valg af indgang) i nedenstende.

For tilslutning af eksterne hjttalere skal man benytte et lydkabel. Man m ikke bytte om p

stikkene AUDIO LEFT (LYD VENSTRE) og AUDIO RIGHT (LYD HJRE). Tnd for LCD TVet og

hjttalerne efter, at alle tilslutninger er foretaget. Der henvises til hjttalernes brugsvejledning

for yderligere sprgsml.

For at lytte til lyd gennem hovedtelefoner, skal man forbinde til stikket HEADPHONE

(HOVEDTELEFONER).

For at tilslutte en subwoofer skal man forbinde til stikket SUBWOOFER OUT (SUBWOOFER-

UDGANG).

Subwoofer

Eksterne hjttalere

Hovedtelefoner

Videokamera

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3363

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 64 -

Tilslutning af andet udstyr via scart

De fleste enheder understtter SCART-forbindelser. Man kan forbinde dvd-optagere,

videomaskiner samt dekodere til LCD TVet gennem SCART-stikkene. Bemrk, at kabler vist

p illustrationen ikke medflger.

Sluk for bde TV og enheder, inden du foretager nogen form for tilslutninger.

For yderligere oplysninger henvises til enhedens brugervejledning.

Scartstik

DVD-optager

VIDEOMASKINE

Dekoder

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3364

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 65 -

Sdan sttes batterier ifjernbetjeningen

Fjern batteridkslet, der er placeret p

bagsiden af fjernbetjeningen ved forsigtigt

at trkke nedad fra den viste del.

ndst to AAA/R3 eller batterier af lignende

type i den. Placer batterierne i den rigtige

retning og st batteridkslet p igen.

Bemrk: Fjern batterierne fra

fjernbetjeningen, nr den ikke skal

bruges i lngere tid. Ellers kan den

blive skadet af lkager fra

batterierne.

Betjeningsafstand forfjernbetjening

Ret fjernbetjeningen mod LCD TVets LED-

sensor, mens du trykker p en knap.

30 30

T V D T V

INFO

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 -/--EX IT

SW A PP< P I- I I

SOURCEA V

//

G UI D E

W I D E

PP

OK

SELEC T

AB C DEF GHI

J KL MN O PQ R

ST U VW X YZ

P+

P -

M

Afstand for fjernbetjening er ca. 7m .

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3365

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 66 -

Tnd og sluk for TVetSdan tndes TVet

St strmkablet til strmkilden p 220-240V,

50 Hz vekselstrm.

Tryk p STANDBY. LED-lamperne for

standby-funktionen lyser.

For at tnde for TVet i standby-tilstand, skal

man enten:

Trykke p knappen , P/CH+ / P/CH- eller en

taltast p fjernbetjeningen.

Trykke p knappen -P/CH eller P/CH+ p TV-

apparatet. TVet tnder.

Bemrk: Hvis man tnder fjernsynet med

knapperne PROGRAMME UP/DOWN

(PROGRAM OP/NED) p

fjernbetjeningen eller p TV-apparatet,

vil sidst sete TV-kanal blive valgt igen.

Sdan slukkes TVet

Tryk p knappen p fjernbetjeningen eller

p STANDBY p TVet, hvorefter TVet skifter

til standby-tilstand.

For at slukke helt for TVet, skal du fjerne

strmkablet fra stikkontakten.

IndgangsvalgNr de eksterne systemer er tilsluttet TVet,

kan man skifte mellem de forskell ige

signalkilder.

Tryk KILDE knap p fjernbetjening for direkte

valg af kilde.

eller

V lg Kilde fra hovedmenu ved brug af eller knap. Brug eller knap til at

markere en indgang og tryk for at bekrfte

valget.

KILDE

TV

EXT-1

EXT-2

EXT-2 S

DTV

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3366

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 67 -

Grundlggende betjening

Du kan betjene dit TV bde ved hjlp af

fjernbetjeningen og ved hjlp af knapperne

p TVet.

Betjening med knapperne p TVet

Lydstyrke

Tryk p knappen + for at hve lyden. En

lydstyrkebjlke ses p - skrmen.

Programvalg

Tryk p P/CH + for at vlge det nste

program eller P/CH - for at vlge det

foregende program.

Visning af hovedmenu

Tryk p MENU knappen for at g ind i

Hovedmenuen (Main Menu). I Hovedmenuen

(Main Menu) kan du vlge undermenu ved

hjlp af knapperne P/CH - eller P/CH +,

og du kan g ind i undermenuen ved hjlp

af - eller + knappen. Oplysninger

om brug af menuerne findes i afsnittet

Menusystem (Menu System).

AV-funktion

Tryk p TV/AV knappen p kontrolpanelet p

TVet for at skifte til TVets AV-funktioner.

Brug af fjernbetjeningen

TVets fjernbetjening er designet til at styre

alle funktioner p den valgte model.

Funktionerne vil blive beskrevet i henhold til

TVets menusystem.

Funktionerne i menusystemet beskrives i

de flgende afsnit.

Lydstyrke

Tryk p knappen - for a hve lyden.

Tryk p knappen + for at snke lyden.

Der ses en lydstyrkebjlke (glidebjlke)

nederst p skrmen.

Kanalvalg (foregende eller nstekanal)

Tryk p P/CH- knappen for at vlge det

foregende program.

Tryk p P/CH+ knappen for at vlge det

nste program.

Programvalg (direkte adgang)

Tryk p talknapperne p fjernbetjeningen for

at vlge programmerne fra 0 til 9. TVet vil

skifte til det valgte program. For at vlge

programmerne 10-999 (for IDTV) eller 10-

99 (for analog) skal du trykke p

talknapperne i rkkeflge for det program,

du vil vlge (f.eks. for program 27 tastes

frst 2 og derefter 7). Nr tiden for at trykke

p den anden tast overskrides, vi l

programmet p den frst valgte kanal blive

vist. Den lngste tid mellem to tryk er tre

sekunder.

Tryk programnummeret direkte, nr du

genvlger enkelt-ciffer-programmer.

Banner

Nr du skifter kanal ved hjlp af knapperne

P + og P- eller talknapperne, viser TV-

apparatet kanalbilledet sammen med en

informationslinje i bunden af skrmen. Den

bliver p skrmen i cirka tre sekunder.

Informationslinien kan ogs hentes frem ved

at trykke p knappen , mens du ser TV..

se den detaljerede hjlpesektion. Tryk p

knappen igen for at lukke

hjlpemenuen.

Starttiden for EPG er det aktuelle tidspunkt.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3367

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 68 -

FrstegangsindstillingerNr TVet tndes frste gang, ses IDTV. Da

dette er frste gang, at IDTV anvendes, er der

ingen kanaler gemt i hukommelsen.

Nr der tndes for fjernsynet frste gang, ses

menuen for sprogvalg p skrmen.

Beskeden Velkommen, venligst vlg sprog!

(Welcome please select your language!) str

p alle sprogvalg i rkkeflge i OSD

(skrmmenuen).

Fremhv det nskede sprog med eller

knappen og tryk derefter p OK. I

dialogboksen er Indsti l sprog (Set

Language) skrevet ved siden af OK for at

angive Tryk p SELECT for at vlge det

fremhvede sprog (Press SELECT button

to set the highlighted language option).

Du kan f oplysninger om brug af menuen

ved tryk p -knappen. Tryk p knappen

igen for at lukke hjlpemenuen.

Derefter ses menuen

Frstegangsinstallation (First time

installation) p skrmen. Ved tryk p

knapperne eller fremhver du det sprog,du nsker, og tryk derefter p OK.

Frstegangsinstallation

Vlg land

Angiv land og fortst installationOK Danmark

Nr Frsteganginstallation udfres, ses

flgende besked p skrmen:

nsker du at starte automatisk sgning efter DIGITALE kanaler?

Ja Nej

Vlg Ja (Yes) for at begynde automatisk

sgning og vlg Nej (No) for at annullere.

For at vlge Ja (Yes) eller Nej (No),

skal du fremhve punktet med knapperne

eller og derefter trykke p OK.

Dit IDTV sger automatisk efter digitale jord-

TV-signaler p UHF-bndet fra kanal 21 til 68,

og navnene p kanalerne, der findes, ses.

Denne proces tager omkring 5 minutter. Man

kan annullere sgningen ved at trykke p

knappen M i lbet af processen. Flgende

OSD ses under den automatiske sgning:

MENU

Codec 4:3Codec 16:9

Annullr sgning

Automatisk sgning

Nr Automatisk Sgning (Automatic Search)

er frdig, ses en besked p skrmen, der

sprger, om der skal sges efter analoge

kanaler. TV-apparatet sl over p analogt TV.

Ja

nsker du at sge efteranaloge kanaler?

Nej

For at sge efter analoge kanaler, skal du

vlge Ja (Yes). Den flgende menu vises

til sgning efter analoge kanaler:

Land

Sprog

Autoprogrammering

DanskOk

Afbryd

KONTROLLER ANTENNEKABELAUTO. PROGR.-SYSTEM

TXT Sprog

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3368

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 69 -

Vlg Land, Sprog og Tekstsprog p

knapperne eller og / . Tryk OK eller

Rd knap for at fortstte. Tryk p BL knap

for at annullere.

Flgende menu ses under den automatiske

sgning:

DK

P 03 - C 04

63.75 MHz

6%

63.75 MHz

Afbryd

APS krer...

Nr den indledende APS er frdig, ses en

programliste p skrmen. P programlisten

ses programnumre og navne tilskrevet

programmerne.

Hvis du ikke kan acceptere placeringerne og

/ eller programnavnene, kan du ndre dem i

program-menuen. Se afsnittet Programliste

(Program table) for detaljer.

Almindelig drift

Hvis du trykker p knappen DTT/TV p et

tidspunkt, mens du ser et tv-program, skifter

tv-apparatet mellem digitalt terrestriel tv-signal

og analogt signal.

Informationslinje

Nr du skifter kanal ved hjlp af knapperne

P/CH + og P/CH- eller talknapperne, viser

TV-apparatet kanalbilledet sammen med en

informationslinje i bunden af skrmen. Den

bliver p skrmen i cirka tre sekunder.

Informationslinien kan ogs hentes frem ved

at trykke p knappen , mens du ser tv..

Hvis du trykker p knappen igen, fjernes

linien.

4 Codec 4:3 09:10CH 48 Nu: Nste: Ingen oplysninger tilgngelige

Signal :

04:35-11:00

11:00-17:55

Informationslinjen giver oplysninger om den

valgte kanal og det program, der sendes.

Navnet p kanalen vises sammen med

kanallistenummeret og en angivelse af

styrken p det modtagne signal p denne

indstillingskanal.

Der vises oplysninger om det aktuelle og

det kommende program samt start- og

sluttider.

Det aktuelle tidspunkt vises sammen med

kanalnavnet.

Tip: Ikke alle kanaler udsender disse

programdata. Hvis navnet og

programtidspunkterne ikke er

ti lgngelige, ses teksten No

Information Available (Ingen

information ti l rdighed) p

informationslinjen.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3369

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 70 -

Bemrk: Hvis den valgte kanal er lst, skal

du indtaste den rigtige firecifrede kode

for at kunne se kanalen. En dialogboks,

der anmoder om lsekoden, ses.

Indtast lsengle

ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG)

Nogle, men ikke alle, kanaler sender

oplysninger om aktuelle og nste events.

Bemrk, at disse oplysninger opdateres

automatisk. Hvis der ikke er nogen event-

oplysninger tilgngelige for kanalen, ses kun

kanalnavnet og Ingen information til

rdighed (No Information Available) p

informationslinjen.

Tryk p knappen GUIDE for at se EPG-

menuen.

Tryk p knapperne eller for at navigere

i Kanaler (Channels) eller programmer

(Programmes).

Tryk p eller for at navigere igennem

kanal- og programlisten (channel and

programme list).

I EPG menuen findes den udvidede hjlp

let ved at trykke p .

10:00-11.00

(Udefineret)

1. Codec 4:3 Ingen oplysninger2. Codec 16:9 Ingen oplysninger3. BBC ONE Points West Neighbours

Navigr Se Mere

Elektronisk Programguide (EPG) Ons 23/3 13:37

1 Codec 4:3

OK

4. BBC TWO Working Lunch The Flying Gardener

Kanaler Aktuel udsendelse Nste udsendelse

Du lukker vinduet ved at trykke p den

samme knap igen.

I EPG-menuen ses alle kanalerne. Den

aktuelle kanal er fremhvet, nr du kommer

ind i EPG-menuen.

Brug knapperne eller for at skifte kanal.

Du kan ogs trykke p den RDE (RED) eller

GRNNE (GREEN) knap for at bladre en side

op/ned i sgningen efter kanalerne. Tryk p

OK for at se den fremhvede kanal.

Hvis du fremhver en event, vises en kort

beskrivelse, en udvidet beskrivelse samt

start- og sluttider for denne event p

skrmen.

Hvis du trykker p OK, nr en senere event

er fremhvet, indstilles en pmindelse for

det fremhvede program, og der vises et

ur-ikon over den fremhvede kanallinje,

som vist p flgende bil lede af EPG-

menuen.

Programpmindelser indstilles til at give

besked om, at det nskede program snart

starter, nr du ser noget p en anden kanal.

Hvis du indstiller en pminder for et program,

s bliver du spurgt, om du vil skifte til denne

kanal, nr tiden for pmindelsen kommer.

10:00-11.00

(Udefineret)

1. Codec 4:3 Ingen oplysninger2. Codec 16:9 Ingen oplysninger3. BBC ONE Points West Neighbours

Navigr Se Mere

Elektronisk Programguide (EPG) Ons 23/3 13:37

1 Codec 4:3

OK

4. BBC TWO Working Lunch The Flying Gardener

Kanaler Aktuel udsendelse Nste udsendelseII

Hvis du trykker p den BL (BLUE) knap,

kan du se en udvidet programoversigt.

Hvis du trykker p knappen , kan du let

se de detaljerede hjlpeoplysninger. Hvis

du trykker p knappen igen, kan du g

ud af Hjlpemenuen (Help Menu).

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3370

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 71 -

Hvis du trykker p den BL (BLUE) knap,

ses flgende EPG-menu p skrmen.

1. BBC ONE 2. BBC TWO 5. Five 7. BBC Choice11.DISCOVERY15.BBC NEWS 2417.BBCi

IEn dag frem

Ingen oplysninger tilgngelige

BBC ONE TOR 21/4, 20:00-22:00

ndre tiden

Elektronisk Programguide (EPG) Ons 23/3 13:37

Navigr Mere

Hvis du trykker p GUL/BL, kan du bladre

frem/tilbage i oversigten for en dag.

Hvis du trykker p / kan du ndre

tidspunktet for oversigten.

Hvis du trykker p knappen , kan du let

se de detaljerede hjlpeoplysninger. Hvis

du trykker p knappen igen, kan du g

ud af Hjlpemenuen (Help Menu).

Visning af undertekster

Ved digitale jordsignaler (DVB-T) sendes

nogle programmer med undertekster. Man

kan f vist undertekster, nr man ser disse

programmer.

Nr du trykker p den GRNNE (GREEN) knap,

ses undertekst valget OSD p skrmen. Du

kan sl Undertekster (Subtitles) TIL (ON) og

FRA (OF). Se Sprogindstillinger (Language

Settings) i afsnittet Konfigurationsmenu

(Configuration Menu) vedrrende

undertekstsprog.

Tekst-TV

Brug af Tekst-TV og dets funktioner er de

samme som for det analoge tekstsystem. Se

forklaringerne til Analogt Tekst-TV (Analogue

teletext).

IDTV Menusystem

IDTV menuen kan kun vises, nr der ses

digitalt jordsignal. Tryk p knappen TV/DTT

for at tnde for IDTV, nr tv-apparatet er i

analog tilstand.

Tryk p M, hvorefter nedenstende menu

ses:

HovedmenuKanalliste

Installation

Konfigurering

Timere

TV-opstning

Almindelig Interface

Kanalliste

Ved hjlp af knapperne el ler p

fjernbetjeningen i Hovedmenu (Main menu)

skal du sikre dig, at det frste punkt, Channel

List (Kanalliste) er fremhvet, og derefter skal

du trykke p OK for at f vist Channel List

(Kanalliste).

Flgende handlinger kan udfres i denne

menu:

Navigering i hele kanallisten

Flytte kanaler

Slette kanaler

Omdbe kanaler

Stte ls p kanaler

Indstilling af favoritter

Kanallisten (Channel List) er det sted, hvor

kanalerne hndteres.

Navigering gennem hele kanallisten

Tryk p knapperne eller for at vlgeden foregende eller den nste kanal.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3371

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 72 -

Du kan trykke p den knapperne eller

for at g en side op eller ned.

For at se en specifik kanal, skal du fremhve

den ved hjlp af knapperne eller ogderefter trykke p OK, mens punktet Vlg

(Select) i Kanallistemenuen (Channel List

menu) fremhves ved hjlp af knapperne

eller .

Flytning af kanalerne p kanallisten

Tryk p knapperne eller for at vlge

den kanal, der skal flyttes.

Tryk p knapperne eller for at vlge

punktet Flyt (Move) i menuen Kanalliste

(Channel List).

Flyt (Move) str ved siden af OK for at

angive, at der skal trykkes p OK for at flytte

den fremhvede kanal til den nskede

placering p kanallisten. Nedenfor er vist

kanalliste OSD:

Kanalliste

1. BBC ONE2. BBC TWO3. ITV 84. Channel 45. BBC THREE6. Teletext7. BBC FOUR8. Sky Travel9. UKHistory10. RTL

1 BBC ONE

OK iFlyt

Tryk OK knap og den flgende OSD vises:

Rediger nummer

Nyt nummer

Indtast et nummer p numeriske taster p

fjernbetjeningen og tryk OK for at bekrfte.

Bemrk: Hvis du indtaster samme

programnummer som kanalen du

nsker at flytte, ...kanaloplysninger vil

blive udskiftet. nsker du at

fortstte? OSD vises. Tryk OK for at

bekrfte eller vlg No for at annulere.

Sletning af kanalerne p kanallisten

Tryk p knapperne eller for at vlge

den kanal, der skal slettes.

Tryk p knapperne eller for at vlge

punktet Slet (Delete) i menuen Kanalliste

(Channel List).

Som i menuen Kanalliste (Channel List), str

Slet (Delete) ved siden af punktet OK i

bunden af skrmen for at angive, at et tryk p

OK sletter den fremhvede kanal fra

kanallisten.

Kanalliste

1. BBC ONE2. BBC TWO3. ITV 84. Channel 45. BBC THREE6. Teletext7. BBC FOUR8. Sky Travel9. UKHistory10. RTL

1 BBC ONE

OK iSlet

Tryk p OK for at slette den fremhvede

kanal fra kanall isten. Derefter ses

nedenstende meddelelse p skrmen.

Ja Nej

Tryk p knapperne eller for at markere

det nskede valg.

Hvis der trykkes p knappen OK, mens Ja

(Yes) er fremhvet, slettes den fremhvede

kanal.

Hvis der vlges Nej (No), annulleres

sletningen.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3372

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 73 -

Omdbe kanaler

For at omdbe en kanal, skal kanalen

markeres ved at trykke p knapperne eller. Dernst skal Rediger Navn (Edit Name)

markeres ved tryk p knapperne eller . Trykp OK for at aktivere omdbningsfunktionen.

Nedenfor er vist kanalliste OSD:

Kanalliste

1. BBC ONE2. BBC TWO3. ITV 84. Channel 45. BBC THREE6. Teletext7. BBC FOUR8. Sky Travel9. UKHistory10. RTL

1 BBC ONE

OK i

Hvis du nu trykker p knapperne eller , grdu til det foregende/nste tegn. Ved at trykke

p knapperne eller kan du hndtere tegn.F.eks. bliver b til a p og til c p . Trykp taltasterne 0 - 9 erstatter de fremhvede

tegn med de tegn, der er vist neden under

tasten en efter en, som der bliver trykket p

knapperne.

Tryk p knappen M for at annullere

redigeringen eller p OK for at gemme det

nye navn.

Ls p kanaler

Kanallsning giver kodebeskyttet adgang til

kanaler, som forldrene har valgt.

For at lse en kanal, skal du kende kodeordet

Parental Lock password (som standard:

0000 det kan kun ndres via

Konfigurationsmenu (Configuration Menu).

Marker kanalen, der skal lses ved at trykke

p knapperne eller og vlg mulighedenLs (Lock) ved at trykke p knapperne eller

. Tryk dernst OK og et felt til koden ses.

Indtast lsengle

Indstilling af favoritter

Du kan angive forskellige kanaler som

favoritter, s der kun skal navigeres imellem

favoritkanalerne.

For at angive en favoritkanal, skal du

fremhve punktet Favoritter (Favourites) i

bunden af menuen Kanalliste (Channel List).

For at angive en favoritkanal, skal du

fremhve punktet Favoritter (Favourites) i

bunden af menuen Kanalliste (Channel List).

Tryk dernst p tasten OK og menuen

Rediger Favoritlister (Edit Favourite Lists)

ses.

Du kan arrangere dine favoritkanaler ved

hjlp af List 1, List 2, List 3, List 4 og List 5.

Hvis du bruger 5 lister, kan du arrangere

kanaler i forskellige kategorier (sport, musik

osv.). Ved at aktivere det favoritlistenummer,

du nsker, i undermenuen Favoritfunktion

(Favourite Mode) under

konfigurationsmenuen (Configuration menu),

aktiverer du kun de kanaler, der er p den

valgte liste.

Kanalliste OSD ser ud som flger:

Redigr favoritlister

1. BBC ONE2. BBC TWO3. ITV 84. Channel 45. BBC THREE6. Teletext7. BBC FOUR8. Sky Travel9. UKHistory

Vlg liste Vlg kanal Tilfj/Fjerne MereOK i

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3373

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 74 -

Sdan tilfjes en kanal til enfavoritliste

Tryk p knapperne / for at fremhve

den kanal, du vil tilfje til favoritlisten.

Vlg l istenummer ved at trykke p

knapperne / .

Tryk p knappen OK, s tilfjes den

fremhvede kanal til det valgte listenummer.

For hver kanal angiver en ikon, hvilken

favorit l iste kanalen ligger i. (Dvs., p

ovenstende figur angiver ikonen , at BBC

ONE er tilfjet List 1.)

Fjernelse af en kanal fra enfavoritliste

Fremhv kanalen, du nsker at fjerne fra

favoritlisten.

Marker nummeret p listen, kanalen skal

fjernes fra, og tryk p OK. Ikonen, der

angiver l istenummeret, forsvinder fra

menuen.

Bemrk: En kanal kan tilfjes til mere end

n favoritliste.

For at aktivere Favourites (Favoritter), skal

du g ti l Configuration menu

(Konfigurationsmenu) og vlge det

l istenummer i Favourite Mode

(Favoritfunktion), som du vil aktivere ved at

trykke p eller . For at sl Favourites(Favoritter) fra, skal du stte Favoritfunktion

(Favourite Mode) p Off (Fra).

Brug af den BL (BLUE) knap til atnavigere igennem favoritkanalerne:

Du kan navigere igennem favoritkanallisten

ved at trykke p den BL knap. For hver gang,

du trykker p den BL knap, kan du i

rkkeflge navigere igennem de

favoritkanaler, der str verst p hver

kanalliste.

Nr en kanalliste er valgt, kan du navigere

igennem favoritkanalerne p denne liste ved

at trykke p P/CH+ eller -P/CH.

OSD (Skrmmenu)

For alle menuer vil tryk p knappen

hente hjlpeoplysninger om

menufunktionerne. For menuen Kanalliste

(Channel List) ses flgende meddelelse p

skrmen.

Tip: Tryk p for at se information i IDTV..

Installation

Installationsmenuen (Installation Menu) er

hovedsageligt beregnet til at hjlpe dig med

at opbygge en Kanaloversigt (Channel Table)

p den mest effektive mde. Vlg Installation

i hovedmenuen ved trykke p og

knapperne som vist nedenfor:

HovedmenuKanalliste

Installation

Konfigurering

Timere

TV-opstning

Almindelig Interface

Denne menu indeholder flgende punkter:

Automatisk sgning

Manuel sgning

Slet serviceliste (*)

Frstegangsinstallation

Installation

Automatisk sgning

Manual sgning

Frstegangsinstallation

Slet Serviceliste

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3374

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 75 -

Automatisk sgning

Den automatiske sgning startes ved at trykke

p knappen OK, mens punktet Automatisk

sgning ( er fremhvet.

Flgende meddelelse ses p skrmen:

Kontroller antennetilslutningen. Vil du starte automatisk sgning? Din tidligere kanalliste udskiftes.

Ja Nej

Fremhv Ja (Yes) eller Nej (No) ved hjlp

af knapperne eller , og tryk p OK for at

bekrfte valget.

Hvis du har valgt Ja (Yes), startes den

automatiske sgning.

Hvis du vlger Nej (No), annulleres den

automatiske sgning.Nr sgningen efter

digitale kanaler er frdig, sprger en

meddelelse p skrmen, om du vil sge efter

analoge kanaler.

Ja

nsker du at sge efteranaloge kanaler?

Nej

Fremhv Ja (Yes) og tryk p OK for at sge

efter analoge kanaler. Flgende menu ses

p skrmen:

Land

Sprog

Autoprogrammering

DanskOk

Afbryd

KONTROLLER ANTENNEKABELAUTO. PROGR.-SYSTEM

TXT Sprog

Vlg Land, Sprog og Tekstsprog p

knapperne eller og / . Tryk OK eller

Rd knap for at fortstte. Tryk p BL knap

for at annullere. Flgende menu ses under

den automatiske sgning:

DK

P 03 - C 04

63.75 MHz

6%

63.75 MHz

Afbryd

APS krer...

Nr APS er frdig, ses en programliste p

skrmen. P programlisten kan De se

programnumrene og de navne,

programmerne har fet.

Hvis du ikke kan lide placeringerne og / eller

programnavnene, kan du ndre dem i

Program-oversigten. Se Installationsmenu

afsnittet.

Alle de kanaler, der blev fundet, gemmes i

rkkeflge efter deres kanalnummer. Visse

services vises mske ikke med det korrekte

kanalnummer. Det skyldes, at nogle

senderstationer ikke har kanalinformation.

Manuel sgning

Under Manuel sgning ( indtastes nummer

p multiplexen manuelt, og kun dn multiplex

sger efter kanaler. For hvrt gyldigt

kanalnummer vises signalniveau,

signalkvalitet og neTVrksnavn i bunden af

skrmen.

Ved bde manuel og automatisk sgning vil

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3375

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 76 -

eventuelle kanaler, der allerede er gemt, ikke

blive bevaret, da det kan fre til, at samme

kanal er gemt flere gange.

Slet serviceliste (*)

(*) Denne indsti l l ing er kun synlig nr

landevalg er Danmark, Sverige, Norge eller

Finland.

Benyt denne indstilling til at slette lagrede

kanaler. Tryk eller knap for at vlge Slet

serviceliste og tryk OK. Flgende OSD vises

p skrmen.

Er du sikker p, du vil slette alle kanaler?

Ja Nej

Tryk OK for annulering.

Vlg Ja ved at trykke eller knap og tryk OKfor at slette alle kanaler.

Frstegangsinstallation

Brugeren kan bruge dette punkt til at indlse

standardindstillinger, som er blevet indlst i

modtageren fra fabrikken.

For at installere fabriksindstillingerne, skal du

fremhve menupunktet

Frstegangsindstallation (First Time

Installation) og trykke p OK, s vil du blive

spurgt om to ting. Vlges Ja (Yes) ved at

trykke p OK, mens Ja (Yes) er fremhvet,

slettes den eksisterende kanaloversigt.

Er du sikker p, du nsker at slette alle kanaler og indstillinger for frstegangsinstallation?

Ja Nej

Nr fabriksindstillingerne er indlst, vises

menuen Frstegangsindstallation (First

Time Installation).

Den menu, som vises for sprogvalg, vises

frst p skrmen. Ved hjlp af knapperne

eller kan du vlge det nskede sprog; tryk

p OK for at bekrfte valget.

Nr sproget er indstillet, ses en meddelelse

p skrmen, der sprger, om der skal

foretages automatisk sgning.

nsker du at starte automatisk sgning efter DIGITALE kanaler?

Ja Nej

Fremhv Ja (Yes) ved tryk p knapperne eller og tryk p OK for at begynde

installationen. Nr sgningen efter digitale

kanaler er frdig, sprger en meddelelse p

skrmen, om du vil sge efter analoge

kanaler.

Ja

nsker du at sge efteranaloge kanaler?

Nej

Fremhv Ja (Yes) ved tryk p knapperne eller og tryk p OK for at begynde

installationen.

Flgende menu ses p skrmen:

Land

Sprog

Autoprogrammering

DanskOk

Afbryd

KONTROLLER ANTENNEKABELAUTO. PROGR.-SYSTEM

TXT Sprog

Vlg Land, Sprog og Tekstsprog p

knapperne eller og / . Tryk OK ellerRd knap for at fortstte. Tryk p BL knap

for at annullere.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3376

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 77 -

Konfiguration

Tryk p knappen M for at se hovedmenuen

(Main Menu) og to gange p -knappen for at

fremhve Konfiguration (Configuration). Tryk

derefter p OK for at se

konfigurationsmenuen (Configuration Menu).

Tryk p knappen M for at afslutte menuen.

HovedmenuKanalliste

Installation

Konfigurering

Timere

TV-opstning

Almindelig Interface

De forskellige konfigurationsfunktioner vises

p en l iste sammen med et kvart

skrmbillede af den aktuelt valgte kanal. Du

kan vlge en funktion ved at fremhve den

tilsvarende menulinje ved hjlp af knapperne

el ler . Konfigurationsmenuen sersledes ud:

Konfigurering

Favoritmode

Kanalliste

Sprogindstillinger

Tidsindstillinger

Modtageropgradering

i Mere

Kun Tv

V.5.9 (EU)

Slukket

Forldreindstillinger

OK

4 Arte

Land: Danmark

MENU Afslut

AC3 Lyd Slukket

Hrehmmet Slukket

ndr Favoritmode Vlg mode

Favorittilstand

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer

favoritkanaltilstand (favourite channel list

mode).

Brug eller -knapperne til at indstille

favorittilstand (Favourite Mode) til Liste 1,

Liste 2, ., Liste 5 eller p Fra.

Ved at vlge FRA (OFF) deaktiveres

favoritkanaltilstand.

Hvis Favorittilstand (Favourite Mode) er

aktiveret via valg af et kanallistenummer, vil

tryk p P + og P - i normal drift blot navigere

igennem de kanaler, der tidligere er defineret

som favoritter p den valgte kanalliste.

Kanalliste

I konfigurationsmenuen (Configuration Menu)

kan du fremhve punktet Channel List

(Kanalliste) ved at trykke p knapperne eller.

Brug knapperne eller til at indstille

Kanalliste (Channel List) til Kun TV eller Kun

radio (TV only or Radio only).

Denne funktion gr det muligt at navigere

igennem den valgte kanallistetype.

Hvis Kun radio er indstillet, kan du kun

navigere i radiokanalerne i kanallisten ved

hjlp af knapperne P + eller P -.

AC3 AUDIO (*)

(*) Denne indsti l l ing er kun synlig nr

landevalg er Danmark, Sverige, Norge eller

Finland.

I konfigurationsmenuen (Configuration Menu)

kan du fremhve punktet AC3 Audio ved at

trykke p knapperne eller . Brug knap eller til aktivering/deaktivering af AC3 Audio.

Hvis den valgte kanal understtter AC3 Audio

aktveres dette.

Hrehmmede (*)

(*) Denne indsti l l ing er kun synlig nr

landevalg er Danmark, Sverige, Norge eller

Finland.

Benyt el ler knap til valg af

Hrehmmede og tryk eller knap for

deaktivering / aktivering.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3377

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 78 -

Hvis stationen udsender specielle lydsignaler

kan denne funktion aktiveres for modtagelse

af disse.

Sprogindstillinger

I konfigurationsmenuen markeres

Sprogindstillinger ved at trykke p knappen

eller . Tryk p OK, hvorefter undermenuenSprogindstillinger (Language Settings) ses p

skrmen:

Lydsprog

Undertekstsprog

Systemsprog DanskDansk

Slukket

Brug knappen eller til at fremhve det

menupunkt, som skal justeres.

Systemsprog

Systemsprog (System Language)

bestemmer sproget p menuer p skrmen.

Brug knappen el ler t i l at indsti l lesystemsproget (System Language).

Lydsprog

Digitale terrestriale TV-kanaler kan samtidig

sende lydspor p mere end t sprog. Med

denne funktion kan du vlge, hvilket

sproglydspor, du vil hre, nr du slr over p

en kanal med flere lydspor.

Brug knapperne eller til at bladre igennem

sprogene.

Undertekstsprog

Digitale jordsignalkanaler kan sende med

undertekster for hrehmmede. Denne

funktion angiver det nskede undertekstsprog

og gr det muligt at f vist undertekster, nr

der sendes undertekster med udsendelsen.

Brug knapperne eller til at bladre igennem

Fra (Off) og sprogene (Language Options).

Bemrk: Hvis landevalg er Danmark,

Sverige, Norge eller Finland vi l

sprogvalgsindstillinger vre som vist

herunder:

Sprogindstillinger

I konfigurationsmenuen (Configuration Menu)

kan du markere punktet Sprogindstillinger

(Language Settings) ved at trykke p knappen

eller . Tryk p OK, hvorefter undermenuenSprogindstillinger (Language Settings) ses p

skrmen:

Primrt Audiosprog

Sekundrt Audiosprog

Systemsprog DanskDansk

Primrt Undertekstsprog

Sekundrt Undertekstsprog

Primrt Teletekstsprog

Sekundrt Teletekstsprog

Dansk

Dansk

Dansk

Dansk

Dansk

Brug el ler knap ti l at markere

menupunktet der skal justeres og tryk eller

knap for indstilling.

Noter:

Systemsprog (System Language)

bestemmer sproget p menuer p

skrmen.

Audiosprog anvendes til valg af lydspor p

udsendelser.

Primre indstillinger er frsteprioritet nr

der er f lere valgmuligheder ved en

udsendelse. Sekundre indstillinger er de

alternative nr frsteprioriteter ikke er

tilgngelige.

Voksenindstilinger

P nogle kanaler sendes der udsendelser,

som du mske ikke nsker, at de yngre

medlemmer af familien skal se. Enhver kanal

kan lses, s der frst skal indtastes en

firecifret PIN-kode, fr kanalen kan ses. P

denne mde kan der ngtes adgang til enhver

kanal, der ikke egner sig for yngre seere.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3378

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 79 -

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer

menubeskyttelsessystemet og gr det muligt

at ndre PIN-koden.

Brug knapperne eller til at markere

Forldreindstillinger (Parental Settings). Tryk

p OK for at g ind i menuen

Forldreindstillinger (Parental Settings). Der

ses en dialogboks, hvor der bedes om

lsekoden (lock key).

Indtast lsengle

Der er kun n kode, som fra starten er

indstillet til 0000. Indtast lsekoden. Hvis der

indtastes en forkert kode, ses flgende

meddelse p skrmen, og der vendes

tilbage til den foregende menu.

Forkert lsengle

Hvis koden er korrekt, vises menuen

Forldreindstillinger (Parental Settings) samt

flgende punkter:

Menuls Slukket

Angiv lsengle

Aldersls Slukket

Brug knappen eller til at fremhve det

menupunkt, som skal justeres.

Aldersls

Brug eller knap for at aktivere brnesikring.Her kan du aktivere/deaktivere lsning af

Hovedmenu eller Installationsmenu for at

begrnse adgangen.

Hvis menulsen er deaktiveret, er der fri

adgang til menusystemet.

Slukket (Off): Alle menuer er ulste.

Hovedmenu (Main Menu): Hovedmenuen

(Main Menu) kan man kun komme ind i med

korrekt kode. S brugeren kan ikke tilfje,

slette, omdbe, flytte kanaler eller indstille

timere.

Installation: Installationsmenuen (Installation

Menu) er lst, s brugeren kan ikke tilfje

kanaler.

ndringer opdateres, nr

konfigurationsmenuen (Configuration Menu)

afsluttes.

Angiv lsengle:

I denne menu kan du ogs ndre koden og

angive/ndre forldrelstilstand.

Tidsindstillinger

I konfigurationsmenuen (Configuration Menu)

kan du markere punktet Tidsindstillinger

(Time Settings) ved at trykke p knappen eller . Tryk p OK, og undermenuen

Tidsindstillinger (Time Settings) bliver vist p

skrmen:

Tidszoneindstilling

Tidszone

Aktuelt tidspunkt 14:26Auto

GMT +0

Brug knappen eller ti l at markere

Tidszoneindstill ing (Time Zone Setting).

Tidszonen (Time Zone Setting) indstilles ved

hjlp af knapperne eller . Den kan

indstilles til AUTO eller MANUEL. Hvis AUTO

er valgt, kan funktionerne Aktuel tid (Current

Time) og Tidszone (Time Zone) ikke indstilles.

Hvis MANUEL (MANUAL) vlges som

tidszoneindstilling, kan tidszonen (Time Zone)

ndres:

Vlg Tidszone (Time Zone) ved at trykke p

knappen eller . Brug knappen eller til at ndre tidszonen (Time Zone) mellem

GMT-12 og GMT+12. Den aktuelle tid verst

i menulisten ndres i henhold til den valgte

tidszone.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3379

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 80 -

Modtageropgradering

IDTV kan opgraderes via

konfigurationsmenuen (Configuration Menu),

som du kan komme ind i via hovedmenuen

(Main Menu). Vlg Modtager-opgradering

(Receiver Upgrade) ved at trykke p eller knapperne:

Konfigurering

Favoritmode

Kanalliste

Sprogindstillinger

Forldreindstillinger

Tidsindstillinger

Modtageropgradering

i Mere

Slukket

Kun Tv

Land Danmark

V.5.9 (EU)

Sg efter opgradering

1 BBC ONE

OK MENU Afslut

I konfigurationsmenuen skal du fremhve

Modtageropgradering (Receiver Upgrade)

ved at trykke p eller og trykke p OK

for at begynde opgraderingsprocessen.

Flgende menu vises p skrmen:

Softwareopgradering

Sger efter opgradering. Vent venligst, ellertryk p MENU for at annullere.

Sgestatus:

Nr sgningen er fuldfrt, vises beskeden

Afsluttet sgning for opgradering

(Completed searching for upgrade). Ikke

fundet nyt software (No new software was

found) ses p skrmen, hvis der ikke blev

fundet nyt software.

Timere

Hent Hovedmenu (Main Menu) ved at trykke

p M knap. Fremhv linien Timere (Timers)

ved at trykke p eller og tryk p OK forat se timermenuen (Timer Menu).

HovedmenuKanalliste

Installation

Konfigurering

Timere

TV-opstning

Almindelig Interface

Der kan indstilles og vises op til fem seperate

timer-begivenheder p skrmen

Programmer Timer (Programme Timers). Der

vises eventnummer, den valgte kanal, starttid,

sluttid, dato og tilstand - om den valgte event

er aktiv (og der dermed vil blive handlet p

den) eller ej.

iMENU

Programtimere

Intet kanalnavn Start Slut Dato Mode

1. ITV 1 20:00 21:00 12/05/2005 Inaktiv2. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inaktiv3. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inaktiv4. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inaktiv5. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inaktiv6. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inaktiv

Flyt/ndr Redigr timer MereOK

10:42

04/07/2005

For at indsti lle en event, skal dens

tilstandsknap fremhves ved hjlp af eller og tryk p OK for at se

timerindtastningsvinduet.

Type:Navn:Start:Slut:Dato:Mode:

TV3. ITV00:0000:0003/06/2005n gang

Her kan du indstille kanaltype, kanalnavn,

starttid, sluttid, dato og frekvens. Du kan

bevge dig frit mellem hver indstilling ved

hjlp af eller .

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3380

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 81 -

Kanaltype (Channel Type) indstilles ved

hjlp af eller . Det giver mulighed for kunat se den valgte kanaltype.

Kanalnavn (Channel Name) angives ved

hjlp af eller , s kanalen vises medangivelse af, hvilken kanal der sendes fra.

Starttid, sluttid og dato indstilles alle ved

hjlp af nummertasterne p

fjernbetjeningen i 24-timers format.

Frekvensen bestemmer, hvor ofte

modtageren skal kre denne event, og den

indstilles ved hjlp af knapperne eller tilenten Once (n gang), Daily (Dagligt) eller

Weekly (Ugentligt).

TipHvis der indtastes et ugyldigt tal for start- eller sluttider eller datoer, vises beskeden Entered time is not valid (Det indtastede tidspunkt er ugyldigt) p menuen.

TV installation

Du kan bruge denne til at se TV-funktionerne.

Du kan g ind i menuskrmbilledet for

opstning af digitalt TV (The Digital TV Setup

Menu) via hovedmenuen (Main Menu). Tryk

p knappen M for at f vist Hovedmenu og

brug eller til at fremhve TV Setup(Tv-opstning). Tryk p OK for at f vist

menuen TV-opstning (TV Setup).

HovedmenuKanalliste

Installation

Konfigurering

Timere

TV-opstning

Almindelig Interface

Du kan finde yderligere oplysninger om alle

menupunkter i afsnittet Analogt TV-

menusystem (Analogue TV Menu System).

Almindeligt interface

Tryk p knappen M for at se hovedmenuen og

brug knapperne eller til at fremhvelinjen Almindeligt interface (Common

Interface) og tryk derefter p OK.

HovedmenuKanalliste

Installation

Konfigurering

Timere

TV-opstning

Almindelig Interface

Du skal have abonnement hos et

betalingskanalfirma for at kunne se en

betalingskanal p digitalt jordsignal.

Anskaf dig et CAM-modul (Conditional Access

Module) og et tilhrende kort ved at abonnere

hos et betalingskanalfirma og tilslut det s til

TV-apparatet p flgende mde.

Sluk for TV-apparatet og fjern stikket fra

kontakten.

St CAM-modulet og derefter kortet i

sprkken, der sidder bag terminallget i

venstre side af TV-apparatet (set forfra).

CAM-modulet skal sttes rigtigt i; det er

umuligt at stte det helt i, hvis det vender

forkert. CAM-modulet eller TV-terminalen kan

blive beskadiget, hvis der bruges vold til at

stte CAM-modulet i med.

Forbind TV-apparatet til stikkontakten, tnd

for det og vent et jeblik, indtil kortet er

aktiveret.

Nogle CAM-moduler krver flgende

opstning: Indstil CAM-modulet ved at g

ind i menuen IDTV, Common Interface

(Almindelig brugerflade) og tryk s p OK.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3381

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 82 -

(CAM opstningsmenuen vises ikke, nr

den ikke er ndvendig.)

For at se seerkontraktoplysninger:

G ind i IDTV, tryk p M og fremhv

Almindelig brugerflade (Common Interface)

og tryk p OK.

Hvis der ikke er sat noget modul i, vises

beskeden Intet Common Interface modul

fundet (No Common Interface module

detected) p skrmen.

Se instruktionsmanualen til modulet for

detaljer omkring indstillinger.

BEMRK: CI modulet m kun isttes eller

fjernes, nr fjernsynet er p STAND-BY

eller HELT SLUKKET.

Analogt TV-menusystem

M

INFO

OKSELECT

Til at vise menumuligheder

Til navigation

Til at bekrfte valg

Tryk p M for at se menuen.

Tryk p knapperne eller for at vlge et

ikon.

Brug knappen eller til at markere.

Brug knapperne eller for at skifte

indstillinger.

Tryk p for at f flere valgmuligheder..

Tryk OK for at gemme.

Tryk p M for at forlade menuen eller for at

returnere fra en undermenu.

Bemrk: Disse forklaringer er gyldige for

navigation af hele menusystemet. Se i

Navigation i det analoge TV

menusystem (Navigating the

Analogue TV Menu System) for at

vlge funktioner, der er forklaret i de

flgende afsnit.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3482

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 83 -

Analogt TV-menusystemBilledmenu

BILLEDE

Kontrast

Lyshed

Skarphed

Farve

Tilstand

Alt efter, hvordan du nsker at se skrmen,

kan du indstille de tilhrende muligheder for

mode (funktion).

Tryk p eller for at vlge Tilstand. Tryk

p eller knappen for at vlge en af disse

muligheder: Biograf (Cinema), Dynamisk

(Dynamic) og Naturlig (Natural).

Kontrast/Lysstyrke/Skarphed/Farve/Tone

Tryk p knapperne eller for at fremhve

det nskede valg. Indstil niveauet ved at trykke

p / knappen.

Bemrk: Farveskift er kun synlig nr tv

modtager et NTSC signal.

Farvetemperatur

Tryk p el ler for at vlge

Farvetemperatur (Colour Temp). Tryk p /

knappen for at vlge en af disse muligheder:

Klig (Cool), Normal og Varm (Warm).

Bemrk:

Indstillingen Klig (Cool) giver hvide farver

en anelse blt skr.

Indstillingen Varm (Warm) giver hvide farver

en anelse rdt skr.

For normale farver skal man vlge

muligheden Normal (Normal).

Stjreduktion

Hvis signalet er for svagt og der er stj p

billedet, benyttes Stjreduktion indstillingen

til reduktion af stj.

Tryk p eller for at vlge Stjreduktion.

Tryk p / knappen for at vlge en af disse

muligheder: Lav (Low), Medium, Hj (High)

eller Fra (Off).

Spil indstilling (valgfri)

Vlg Spil tilstand ved tryk p eller . Tryk

p / knapperne for at stte Spil-tilstand

p Til (On) og Fra (Off). Nr Spille-mode er

tndt, vil bestemte indstillinger for Spille-

mode blive indlst for at optimere

videokvaliteten.

Derudover, man vil ikke kunne se

indstillingerne for Billed-mode, Kontrast,

Skarphed, Farve og Farvetone, mens Spille-

mode er tndt.

Bemrk:

Knappen til valg af Bil led-mode p

fjernbetjeningen har ingen funktion, nr

Spille-mode er tndt.

Hvis tvet indstilles til PIP/PAP-mode, vil

indstillingen Spille-mode blive deaktiveret og

fjernet fra Billedmenuen.

Filmtilstand

Film optages med et andet antal billeder per

sekund end almindelige TV-programmer.

Tryk p eller for at vlge Filmstand. / aktiverer eller deaktiverer denne funktion. Nr

du ser film, skal du aktivere denne funktion

for tydeligt at kunne se scener i hurtig

bevgelse.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3483

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 84 -

3D Comb

3D Comb bruges til at forbedre billedernes

farveovergange og -kvalitet.

Vlg 3D Comb ved tryk p / knap. / aktiverer eller deaktiverer denne funktion.

Bemrk: Funktionen 3D Comb er ikke tilgngeligI billedtilstand NATURAL (NATURLIG).

Billedzoom

Vlg Billedzoom (Picture Zoom) ved at trykke

p / knap.

Brug / knapperne for at skifte billedzoom

til Auto, 16:9, 4:3, Panorama (Panaromic),

14:9 Zoom, Biograf (Cinema), Undertekst

(Subtitle) eller Zoom.

Tilbagestilling

Tryk p eller for at vlge Nulstil.

Ti lbagesti l bi l ledtilstanden ti l

fabriksindstill ingen med / og OK-

knappen.

Gem

Tryk p eller for at vlge Gem. Tryk p eller knappen OK for at gemme justeringerne.

Gemt (Stored) vil blive vist p skrmen.

Lydmenu

LYD

Volumen

Equalizer

Balance

Hovedtlf.

Lydmode

Lydstyrke

Tryk p eller for at vlge Volume. Tryk p

/ knappen for at ndre lydstyrken.

Equalizer

Tryk p eller for at vlge Equalizer. Brug

/ eller OK-knappen for at g ind i

equalizermenuen (Equalizer Menu).

I equalizermenuen (Equalizer Menu) kan

lydtilstand (Sound Mode) ndres til Pop, Rock,

Jazz, Flad, Klassisk eller Brugerdefineret

ved at bruge / knappen. Vlg den nskede

frekvens med eller -knappen og g eller

mindsk frekvensforstrkningen med / -knappen.

Tryk pM-knappen for at vende tilbage til den

forrige menu.

Bemrk: Indstillingerne i equalizermenuen

kan kun ndres nr

Equalizertilstanden (Equalizer Mode)

er p Personlig (User).

Balance

Denne indstilling benyttes til at justere balance

mellem venstre og hjre hjttaler.

Tryk p eller for at vlge Balance

(Balance). Tryk p / knappen for at ndre

balancen. Balanceniveauet kan indstilles til

mellem -32 og +32.

Hovedtelefoner

Tryk p eller for at vlge Hovedtelefon.

Tryk p knappen for at se

hovedtelefonmenu.

Hovedtelefon-undermenu er beskrevet

herunder:

Lydstyrke

Tryk p eller for at vlge Volume. Tryk p

knappen for at hve hovedtelefon

lydniveauet (hp volume level). Tryk p knappen for at mindske hovedtelefon

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3484

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 85 -

lydniveauet (hp volume level).

Hretelefonernes lydstyrke kan justeres

mellem 0 og 63.

Balance

Tryk p eller for at vlge Balance

(Balance). Tryk p knappen for at ge

balancen mod hjre. Tryk p knappen for at

mindske balancen mod venstre.

Balanceniveauet kan indstilles til mellem -32

og +32.

Tryk pM-knappen for at vende tilbage til den

forrige menu.

Lydtilstand

Tryk p knapperne eller for at vlge

Lydtilstand (Sound Mode). Du kan kun vlge

tilstandene Mono, Stereo, Dual I eller Dual II

med / knappen, hvis den valgte kanal

understtter denne indstilling.

AVL

Funktionen for AVL Automatisk

Volumenbegrnsning (Automatic Volume

Limiting) justerer lyden for at opn et fast

udgangsniveau mellem programmer

(eksempelvis er reklamer ofte hjere end

programmer).

Tryk p eller for at vlge AVLVL. / aktiverer eller deaktiverer denne funktion.

Effekt

Hvis du ser en udsendelse i mono, kan man

indstille Effekt (Effect) for at f en bedre

lydeffekt, der er mere stereo-agtig. Hvis det

aktuelle lydsystem er stereo, giver denne

effekt yden mere rumklang.

Tryk p eller for at vlge Effekt (Effect).

/ aktiverer eller deaktiverer denne funktion.

Dynamisk bas

Dynamisk Bas (Dynamic Bass) bruges til at

ge baseffekten i tvet.

Tryk p eller for at vlge Dynamisk Bas.

Ved at bruge / knappen kan man stte

den Dynamiske Bas (Dynamic Bass) til Lav

(Low), Hj (High) eller Fra (Off). Det anbefales

ikke at stte den til Hj (High), hvis der bruges

hje lydstyrker.

Subwoofer

Det er muligt at tilslutte en ekstern aktiv

subwoofer til sttet, hvilket giver en meget

dybere baseffekt.

Tryk p eller for at vlge Subwoofer.

Subwoofer kan indstilles til Fra (Off) og Til

(On).

Dynamisk bas (Dynamic Bass) er ikke

tilgngelig, nr Subwoofer er slet til (On).

Aktiver Subwooferen (On), nr De tilslutter en

ekstern subwoofer til TVet.

3D Panorama

Denne indstilling til at skabe det indtryk, at

lyden kommer fra rundt om i rummet i stedet

for hjttalersttet.

Tryk p eller for at vlge 3D Panorama.

Tryk p / knapperne for at stte 3D

Panorama-tilstand p Til (On) og Fra (Off).

Gem

Tryk p eller for at vlge Gem.

Tryk p eller knappen OK for at gemme

justeringerne. Gemt (Stored) vil blive vist p

skrmen.

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3485

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 86 -

Funktionsmen

FUNKTION

Hvile

Brnesikring

Sprog

PIP

PAP

PIP

I Funktion- (Feature) menuen skal du

fremhve PIP ved at trykke p knappen / . Tryk p for at g ind i PIP undermenu:

PIP

Bld.-I-Billed Pos.

PIP-Billede

PIP Kilde

PIP Swap

PIP ON-OFF

PIP TIL/FRA

Du kan aktivere og deaktivere PIP tilstand ved

at trykke p / .

PIP billede

Tryk p for at g ind i PIP billede (PIP Picture)undermenuen: Indsti l l ing af kontrast

(Contrast), lysstyrke (Brightness), skarphed

(Sharpness), farve (Colour), nulstil (Reset) og

gem (Store) er her magen til Billed- (Picture)

menuen i menusystemet. Se ovenstende

Billedmenu (Picture Menu) for forklaringer.

PIP position

Denne indstil l ing anvendes for at flytte

underbilledet.

Vlg PIP kilde (PIP Source) ved hjlp af /. Indstil PIP position ved hjlp af / . PIP

positionsinfo (PIP Position info) ses nederst

p OSD-menuen. Man kan ndre PIP

positionen direkte ved tryk p knapper / .

De tilgngelige positioner er: Hjre bund,

Center bund, Venstre bund, Venstre top,

Center top, Hjre top.

PIP kilde

PIP kilde indstilling tillader dig at vlge kilde

for underbillede.

Vlg PIP kilde (PIP Source) ved hjlp af /. Indstil PIP kilde ved hjlp af / .

Bemrk: Nr den primre billedkilde er TV,EXT-1,EXT-2 eller BAV, kan vinduet kun indstilles tilHDMI-1, HDMI-2, YPbPr, PC-kilde eller om-vendt.

PIP skift

Vlg PIP skift ved hjlp af / . Brug til

valg. Med denne funktion kan der skiftes

mellem hoved- og PIP-billedet.

PAP

I Funktion- (Feature) menuen skal du

fremhve PAP ved at trykke p / . Tryk p knappen for at g ind i PAP undermenu (PAP

Submenu):

PAP

PAP-Billede

PAP Source

PAP-Swap

PAP ON-OFF

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 12:3486

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Dansk - 87 -

PAP TIL/FRA

Du kan aktivere og deaktivere PAP tilstand ved

at trykke p / .

PAP billede

Tryk p for at g ind i PAP billede (PAPPicture) undermenuen. Indstilling af kontrast

(Contrast), lysstyrke (Brightness), skarphed

(Sharpness), farve (Colour), nulstil (Reset) og

gem (Store) er her magen til Billedmenuen

(Picture Menu) i menusystemet. Se

ovenstende Billedmenu (Picture Menu) for

forklaringer.

PAP kilde

Vlg PAP kilde (PAP Source) ved hjlp af / . Indstil PAP kilde ved hjlp af / .

Bemrk: Nr den primre billedkilde er TV,

EXT-1, EXT-2 eller BAV, kan PIP vinduet

kun indstilles til HDMI-1, HDMI-2,

YPbPr, PC-kilde eller omvendt.

PAP skift

Vlg PAP skift (PAP Swap) med / . Brug / . Med denne funktion kan der skiftes mellem

hoved- og PAP-billedet.

Bemrk: Se Appendix C for alle PIP- og PAT-

funktioner.

Sove-timer

Tryk p eller for at vlge Sover-timer

(Sleep Timer). Indstil Sovetimer (Sleep

Timer) ved at trykke p / .

Timeren kan indstilles mellem Slukket og

120 minutter med 10 minutters intervaller.

Hvis sove-timer (Sleep Timer) er aktiveret, gr

TVet automatisk i standby, nr det angivne

antal minutter er get.

Brnesikring

Tryk p eller for at vlge Brnesikring

(Child Lock).

Brug / til at stte Brnesikring p Aktiveret

(On) eller p Slukket (Off). Nr der vlges

Aktiveret, kan TVet kun betjenes med

fjernbetjeningen. I det ti l flde vi l

kontrolpanelets knapper, med undtagelse af

STANDBY-knappen, ikke virke.

Hvis der trykkes p en af disse knapper, vil

der sledes blive vist Brnesikring tndt

(Child Lock On) p skrmen, nr

menuskrmen ikke vises.

Sprog

Tryk p el ler for at vlge Sprog

(Language). Tryk p / for at vlge sprog.

EXT-2-Out

Benyt denne indsti ll ing ti l at definere

signaloutput for Ext-2.

Tryk eller knap for valg af EXT-2 Out. Benyt

/ knap for valg af Ext-2 Out til TV/DTV, EXT1,

BAV, YPbPr Audio, eller PC Audio.

Bemrk:

For opiering fra DVD eller videomaskine br

de nskede indstillinger foretages i EXT-2

output. Hvis du tilslutter dit apparat til EXT-1

vil du kopiere signalet fra tuneren.

PC Audio Ind

Vlg PC audio ved tryk p / knap.

Brug / knap for skift af PC audio til TV/DTV,,

EXT-1, EXT-2, BAV, YpbPr audio eller PC audio.

Bl Baggrund

Hvis signalet er svagt eller mangler vil tv

automatisk skifte til bl skrm For at aktivere

dette stilles Bl Baggrund til Aktiveret.

Vlg Bl baggrund ved at trykke p eller

02-DAN-32750W-1050 UK-17MB12-PANEU IDTV-(2 HDMI-3D PAN-BASIC PIP-VGA-WO SVHS)-50119510.p6509.11.2007, 1


Recommended