Transcript
Page 1: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

L I S T D I O N I Č K O G D R U Š T VA ‘ P O D R AV K A ’ K O P R I V N I C A

G O D I N A X LV I I I , B r o j 1 9 1 4 , P e t a k 2 7 . o ž u j k a 2 0 0 9 .

ISSN

- 13

30 -

5204

Promjene u organizaciji rada sektora Proizvodnja (5)Od kvalitete sustava do zadovoljnog potrošača (8 - 9)

Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva

Page 2: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u
Page 3: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

PODRAVKA

NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA

PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica

Za izdavača: Dijana Jendrašinkin

Urednik: Ines Banjanin

Redakcija lista: Ines Banjanin, Boris Fabijanec, Berislav Godek, Vjekoslav Indir, Dijana Jendrašinkin, Mladen Pavković, Branko Peroš, Nikola Wolf

Lektura: Ivana Korošec Vujica

Grafička priprema i dizajn: www.borisbenko.com

Naklada: 8.000 primjeraka

Adresa: Ulica Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Telefoni: 048/651-220 (urednik) 048/651-503, 651-505 (novinari)

Faks: 048/621-061

e-mail: [email protected]

Tisak: Kersch Offset

IMPRESSUM

03

Drage Podravkašice i Podravkaši,znanje je nešto s čime se čovjek ne rađa, već ga stječe tijekom go-

dina, zato često i možemo čuti da čovjek uči dok je živ. Neki smatraju da je znanje najdragocjenije što možete imati i to vam nitko ne može oduzeti, stoga ulog u zna-nje nikako ne može biti „propala investi-cija“.Međutim, znati nije dovoljno. Prije ne-koliko godina jedan je naš Podravkaš na predstavljanju svoje knjige uvodno obraćanje započeo citiravši poznatu izreku ‘’Nije znanje - znanje znati, već je znanje - znanje dati”. Dakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u nekom timu, a timski rad zahtijeva osim zajedničkih napora i razmjenu znanja.Slično je kao i s novcem kojega neki znaju zaraditi, a drugi samo potrošiti pa je teš-ko naći nekoga tko umije zarađeni novac pametno potrošiti. Slobodno možemo reći da je znanje bogatstvo, a dijeljenjem tog bogatstva ne osiromašujemo, već obogaćujemo ljude oko sebe.

Jedan od načina stjecanja znanja je isku-stvo. Ne mogu tu izbjeći još jednu mu-drost koja kaže “Pametni uče na tuđim greškama, budale na svojim”, ali mogu reći da ono što naučimo iz vlastitih pogrešaka zasigurno jako dobro zapamtimo.

U ovom broju novina možete pro-čitati razgovore s našim mladim zaposlenicama Anom, koja je

proglašena najboljom Podravkinom pri-pravnicom u 2008. godini i Majom, koja je stekla naziv sveučilišne specijalistice upravljanja hranom te razgovor s direkto-rom službe Poslovna kvaliteta Damirom Kukecom.A ovih se dana puno kuhalo… U Kopriv-nici su gostovali kuhari iz čakovečkog hotela „Park“, u Splitu je održana Europ-ska konferencija Svjetskog udruženja nacionalnih kuharskih saveza, započeli su Podravkini tečajevi kulinarstva pa je prvi održan u Štaglju, nakon toga u Zagrebu, a kako su se snašli novinari u kuhinji i pred kamerama, donosimo Vam u temi broja.Vjerujem da će u ovom broju novina svatko pronaći nešto za sebe, zato krenite redom… okrenite novu stranicu.

UvodnikZnanje je bogatstvo, a dijeljenjem tog bogatstva ne osiromašujemo, već obogaćujemo ljude oko sebe

(1/1)oglasni prostor cijele stranice165 x 225 mm2.000,00 kn

(1/2)oglasni prostor polovice stranice80 x 225 mm1.000,00 kn

(1/4)oglasni prostor četvrtine stranice80 x 110 mm500,00 kn

Cjenik oglasnog prostora u listu ‘Podravka’

Glavna urednica: Ines Banjanin

Page 4: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

TEMA BROJA04

Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstvaKoprivnički i zagrebački novinari do-

bili su priliku prvi se okušati u Po-dravkinim tečajevima kulinarstva u

Wine & Gastro akademiji. Riječ je o novom projektu kojim se Po-dravka predstavila kao prva prehrambena kompanija koja kulinarskim tečajevima namijenjenima građanstvu promovira gastronomiju i svoje proizvode.Ovoga su se puta sami novinari našli pred kamerama i objektivima opasani pregačama, s kapama na glavi i naoruža-ni kuhačama. Podijeljeni u timove dobili su svoje kuharske radne zadatke i namir-nice, a njihov su rad nadzirali Podravkin promotor kulinarstva Zlatko Sedlanić, direktor službe za promociju kulinarstva Dražen Đurišević i gastronomad Rene Bakalović.Svoj je radni zadatak bilo potrebno izvršiti u trideset minuta, ovisno o tome je li se spremalo predjelo, glavno jelo ili desert, ali uz to pokazati i umijeće u snalaženju u

kuhinji, što ne znači samo ukomponirati sastojke u jelo, već i otkriti u kojoj je la-dici daska za rezanje, a u kojoj primjerice zdjela za salatu.Neki su imali malo veće izazove poput flambiranih kotleta na mediteranski na-čin, drugi su se lagano zarumenili miješa-jući kotao u kojem se krčkao fiš paprikaš od soma, dok su neki bili više orijentirani na sjeckanje....

Iznenađujuće se dobro u kuhinji snašla muška novinarska ekipa za koju baš i nismo slutili da se može iskazati tako

ukusnim jelom poput flambiranih škam-pa, a da ne izazove više vatre nego što je potrebno.Možda je tome pridonijela široka paleta kvalitetnih Podravkinih proizvoda s ko-jima se ne može pogriješiti, možda pri-državanje točno propisanih omjera svih zadanih namirnica ili im je baš odora u kojoj su se našli probudila jednu drugu, do sada nepoznatu stranu.

Uglavnom, svi su se pokazali i kao do-bri kuhari pa su im dodijeljene diplome o položenom tečaju, a čije je jelo bilo ukusnije nitko nije mogao ocijeniti, jer je očito da su mnogi potiskivali svoj skriveni kuharski talent. Kulinarski tečajevi održavat će se u Ga-stronomskom centru Štagelj i Wine & Gastro akademiji u Zagrebu, a zamišljeni su kao tečajevi za građanstvo u kojima sudionici mogu naučiti neke male tajne Podravkinih majstora kuhinje.

Piše: Ines Banjanin, Snimio: Berislav Godek

Podravkin tečaj kuhanja “Kuhajmo zajedno” kojega je vodio Podravkin specijalist promotor kulinarstva Zlat-ko Sedlanić uspješno je položilo 10 Koprivničanaca u Gastronomskom centru Štagelj. Nakon što su novinari “probili led”, u kuhanju su se okušali Koprivničanci koji su se prijavili putem radijske emisije na Radio Koprivnici. I prema viđenom, odlično su se zabav-ljali i naravno, puno toga naučili.

Page 5: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

Piše: Vjekoslav IndirSnimio: Berislav Godek

Posljedice svjetske krize osjećaju se kroz pad proizvodnje i prodaje gotovih proizvoda ili gledajući s aspekta radnika smanjivanje plaća i smanjivanje broja zaposlenih. Podrav-

kin je cilj i osnovni zadatak prvenstveno očuvanje radnih mjesta trenutnih radnika na neodređeno vrijeme Podravke d.d. te sma-njivanje svih vrsta troškova.- U Sektoru Proizvodnja nastojimo maksimalno raditi na rea-lizaciji navedenih ciljeva zbog čega je poduzet niz konkretnih mjera, kako u domeni poboljšanja organizacije rada tako i u sferi podizanja efikasnosti. Želja mi je i namjera dati svim radnicima sektora nekoliko ključnih informacija, koje bi trebale pridonijeti boljem razumijevanju svih procesa koji su u sektoru pokrenuti, rekao je direktor tog sektora Vladimir Bunić:Namjera nam je da se angažiranje radnika izvan Podravke smanji na što je moguće manju mjeru. U prva tri mjeseca nije angažiran niti jedan radnik.U cilju povećanja efikasnosti u svim tvornicama bit će prove-deno snimanje i određivanje normalnog prosječnog rada. Pro-ces smo započeli s Tvornicom juha i Vegete (Okruglice) gdje već imamo pozitivne rezultate i gdje je efikasnost povećana na preko 100%, slijede Tvornica dječje hrane i kremnih namaza te Tvornica koktel peciva. Svako povećanje obima posla u nekoj od naših tvornica - bilo da se radi o izvanrednim radnim nalozima ili o povećanju posla

zbog sezonske proizvodnje, a koje će zahtijevati povećani broj radnika, prioritetno ćemo rješavati internom fluktuacijom radni-ka (preraspodjeli radnika iz jedne tvornice u drugu). Sektor Proizvodnje je krenuo prvi s takvom praksom, ali slične promjene uslijedit će u još nekim dijelovima Podravke. Prema informacijama kojima raspolažem, radi se o logističko-distribu-tivnim te nekim uslužnim djelatnostima.

Od 1. ožujka 2009. započeo je s radom pogon za doradne poslove u kojem na jednostavnijim poslovima rade rad-nici iz naših tvornica s ograničenjima dokumentiranim

rješenjima invalidske komisije. Dakle radnici, iako narušenog zdravlja, potrebni su svojoj kompaniji radeći na jednostavnijim poslovima za kojima postoji kontinuirana potreba, a za koje smo do sada plaćali radnike putem student servisa.Nadam se da će ova informacija doprinijeti boljem razumi-jevanju sadašnjih uvjeta rada i poslovanja te poduzetih mjera na poboljšanju dosadašnjeg načina rada, zaključio je Vladimir Bunić, dodavši kako od svih očekuje visok stupanj profesionaliz-ma, znanja i vještina koje su specifične za svako pojedino radno mjesto, predanost i odgovornost u radu, pošten i kolegijalan od-nos prema radnom okruženju, proaktivnost u smislu iskazivanja inicijative, spremnost na promjene i kontinuirano učenje i usa-vršavanje, jer samo takvim odnosom prema poslu i kompaniji u kojoj radimo svi skupa možemo doprinijeti njezinu boljitku.

U suradnji s Fondom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Hrvatske u prostorijama HGK Županijske

komore u Koprivnici organiziran je se-minar za gospodarstvenike našeg kraja. Korištenje financijskih sredstava Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u

gospodarstvu bila je tema koju je prezen-tirala Amalija Ikšić, pomoćnica direktora za financije Fonda za zaštitu okoliša i ener-getsku učinkovitost Hrvatske. Gospodar-stvenici su se upoznali s načinima financi-ranja programa i projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, kao

i korištenjem, namjenom i postupcima za dodjelu sredstava Fonda. Na kraju su do-bili i mogućnost uvida u do sad uspješno odrađene projekte, koje je sufinancirao Fond u našoj županiji i gradu. Najviše sredstava ovog fonda uloženo je do danas upravo u zaštitu čovjekove okoline.

Promjene u organizaciji rada sektora Proizvodnja

Interes gospodarstvenika za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

DOGAĐAJI 05

> Podravkin je cilj i osnovni zadatak prvenstveno očuvanje radnih mjesta trenutnih radnika na neodređeno vrijeme Podravke d.d. te smanjivanje svih vrsta troškova

Page 6: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

ODGOVORNOST06

Najveći dio otpada u Podravki da-nas se odnosi na komunalni otpad koji je tijekom 2007. godine činio

gotovo polovicu ukupnog otpada. Komu-nalni otpad podrazumijeva smeće koje se zasad ne može iskoristiti niti na jedan drugi način, a po svojim je svojstvima i sa-stavu sličan otpadu iz kućanstava. Uspo-redbe radi, do 1998. godine je komunalni otpad u Podravki činio otprilike 95% uku-pnog otpada i kao takav je samo odlagan na gradskoj deponiji.

Nakon toga započinje razvrstavanje i pro-daja korisnog otpada kao sekundarne sirovine. Time se došlo do većeg broja različitih vrsta otpada među kojima količi-nom prednjače klaonički otpad iz mesne industrije, papir, bio otpad i mulj s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ostali ot-pad koji se razvrstava u Podravki uključuje razne metale, staklo, plastiku, gume, aku-mulatore, elektronički otpad, ulja, masne krpe i drugo. Ove činjenice vidljive su iz sljedećeg grafikona:

Opisana situacija s otpadom u Podravki rezultat je cjelovitog sustava za gospoda-renje otpadom koji je uspostavljen 2003. godine. Ovim sustavom vrši se razvrsta-vanje otpada na mjestu nastanka otpada i njegovo odvojeno prikupljanje unutar poduzeća. Time se mnoge vrste otpada recikliraju, postaju sekundarne sirovine za neku drugu industriju ili se koriste kao

izvor toplinske energije. Krajnji cilj je sma-njenje količine otpada u Podravki i kon-trola njegovog odlaganja u okoliš.Tako je odgovornim gospodarenjem ot-padom u Podravki količina ukupnog ot-pada u razdoblju od 2005. do 2007. godi-ne smanjena za više od 17%, što je vidljivo i iz grafičkog prikaza koji slijedi:

Gospodarenje otpadom u Podravki daje dobre rezultate

Piše: Matija Hlebar u suradnji s Danielom Fišterom

Veliki doprinos prikazanom smanjenju količina ukupnog otpada u Podravki dale su i znatno manje količine komunalnog otpada. Ovakav značajan doprinos proizlazi iz činjenice što se komunalni ot-pad iz pojedinih tvornica prvo sakuplja u malim mobilnim kontejnerima od 1,1 m³. Po-tom se mali mobilni kontejne-ri, nakon što se napune, odvo-ze do velikih pres-kontejnera gdje se volumen komunalnog otpada dodatno prešanjem smanjuje za 7-8 puta. Time se povećava ukupna higijena unutar poduzeća i doprinosi zaštiti okoliša.

Danas se gospodarenje otpadom nameće kao temeljni zahtjev održivog razvoja suvremenog društva i gospodarstva. Zato i Strategija održivog razvoja Republike Hrvatske, nedavno usvojena u Hrvatskom saboru, kao jedan od ključnih ciljeva uravnoteže-nog gospodarskog, okolišnog i društvenog razvoja Hrvatske podrazumijeva znatno sma-njenje stope porasta otpada do 2015. godine.

> do 1998. godine je komunalni otpad u Podravki činio otprilike 95% ukupnog otpada i kao takav je samo odlagan na gradskoj deponiji

49%

25%

11%

10%

5%

Količinska struktura ukupnog otpada u Podravki (2007.)

komunalni otpadklaonički otpadpapir

ostali otpadbio otpad i mulj

Kretanje količina ukupnog otpada u Podravki (u tonama)

2005. 7328

2006. 7276

2007. 5982

Page 7: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

Podravkini brandovi na Facebooku imaju više od 200.000 obožavatelja

Možete ga voljeti ili ne, ali ga nikako ne smijete ignorirati. Zašto? Tamo se nalaze vaši sadašnji i budući kupci i potrošači. Tamo se brand i korisnik druže u (konačno) interaktivnom odnosu. Tamo vaši kupci i potrošači izražavaju svoje mišljenje o kompa-niji, brandu i proizvodu te na taj na-čin utječu i na mišljenje drugih.

Ne samo da je jeftin medij za komu-nikaciju s korisnicima, Facebook je i idealan alat za guerilla marketing, a posebno je dobar u promociji doga-đaja, organiziranju humanitarnih ak-cija, promociji cool nagradnih igara te plasiranju oglasa ili vlastitih aplikacija.

> Čemu, osim druženja, služi Facebook?

Facebook (www.facebook.com) je jed-na od najpoznatijih društvenih mreža na internetu, a u Hrvatskoj je apsolut-

ni br.1. po posjećenosti sa stopostotnim ra-stom u zadnjih šest mjeseci. Broj korisnika Facebooka veći je od 175 milijuna od kojih oko 400.000 dolazi iz Hrvatske. Da je Face-book država, bila bi osma u svijetu po broju stanovnika, ispred Japana, Rusije i Nigerije. Nije ni čudo, jer na Facebook dolaze posje-titelji iz 170 zemalja.

Na Facebooku postoji više od 70 stranica ili grupa koje nose naziv nekog od Podravki-nih brandova i taj broj iz mjeseca u mjesec raste. Ukupni broj obožavatelja učlanjenih u barem jednu od tih stranica ili grupa je oko 200.000. Najbrojnija stranica je „Čoko-lino“ sa 76.500 prijavljenih obožavatelja te „ČoKoLiNo“ sa 50.161 obožavateljem. Čak 32 stranice ili grupe bave se Čokolinom. Sljedeća po popularnosti je Lino Lada s više od 23.053 obožavatelja te Vegeta sa

15 otvorenih stranica ili grupa koje ukupno broje oko 3.000 obožavatelja. Svoje strani-ce ili grupe na Facebooku ima i Kviki, Stu-dena, Studenac, Eva, Fini Mini, Coolinarika.com, Podravka goveđi gulaš... (T. G.)

AKTUALNO 07

U Gastronomsko-edukacijskom centru Štagelj osoblje kuhinje hotela Park u suradnji s Podravkinim specijalistom kulinar-stva Zlatkom Sedlanićem organiziralo je pripremu i degu-

staciju brojnih jela koja su na jelovniku čakovečkog hotela Park. Dobra suradnja u kuhinji ekipe iz Parka i Gastra Podravke ne treba čuditi jer naša kompanija već više od 15 godina uspješno surađuje s tim prestižnim hotelom iz Čakovca.- Višegodišnja dobra suradnja kuhinje našeg hotela s vašom kulinar-skom ekipom ne odražava se samo u poslovnom segmentu, već i na prijateljskoj osnovi. Upravo iz tog razloga došli smo na ideju da u Štaglju pripremimo i prezentiramo nekoliko jela koja tradicionalno nudimo na našim jelovnicima. Za mnoga od tih jela koristimo Po-dravkine proizvode poput juha, Vegete, raznih salata te proizvoda iz Dolcela programa, rekao je šef kuhinje hotela Park Božo Baronić.- Zadovoljan sam suradnjom Podravke i hotela Park koja naravno, uvijek može biti opsežnija i bolja pa smo i u tom kontekstu orga-nizirali ovu zanimljivu pripremu i degustaciju, naglasio je Zlatko Sedlanić.Nakon uspješne suradnje u kuhinji na izložbenom stolu Štaglja našle su se brojne ukusne delicije poput koktela od šunke, čobanca, kaše-ne juhe z glivami, teleće rolade sa špinatom, kraljevskih odrezaka, li-gnja punjenih puretinom, kopuna s nadjevom od kruha u umaku od kestena, maštovitih ražnjića, flambiranih palačinki, kocka s nadjevom od višanja itd. Međimurska kuhinja definitivno ima svoje čari. (B. F.)

Priprema i degustacija delicija iz čakovečkog hotela Park

Page 8: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

08

> Razgovor: Damir Kukec – direktor službe Poslovna kvaliteta

Od kvalitete sustava do zadovoljnog potrošača

RAZGOVOR

> Kvalitetnom standardizacijom poslovanja do komparativne prednosti pred konkurencijom

Page 9: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

REPORTAŽA 09RAZGOVOR 09

S ciljem unapređenja gospodarske suradnje Hrvatske i Crne Gore u Podgorici je osnovan Hrvatski poslovni klub Crna Gora za či-jega je prvoga predsjednika izabran Podravkaš Danijel Kocijan.

Hrvatski poslovni klub Crna Gora osnovan je radi razmjene in-formacija, iskustava i ideja između gospodarskih subjekata koji djeluju u Crnoj Gori, razvoja ekonomske suradnje između Crne Gore i Hrvatske, naročito putem poticanja trgovine i investicija, rekao je na osnivačkoj skupštini kluba Danijel Kocijan.Inače, bilateralna suradnja između Crne Gore i Hrvatske iz go-dine u godinu je sve veća – od 50 milijuna dolara 2000. godine

do 180 milijuna dolara u 2008. godini. Naravno, potencijala za daljnju suradnju ima sve više i više te je upravo jedna od važnijih spona u tom segmentu ekonomske suradnje između dviju drža-va i Hrvatski poslovni klub. U Crnoj Gori posluje oko 60 hrvatskih poduzeća među kojima jednu od najznačajnijih uloga upravo ima Podravka. Osnivanje Hrvatskog poslovnog kluba pozitivno su ocijenili, među ostalima, veleposlanik Hrvatske u Crnoj Gori dr. Petar Turčinović, direktor crnogorske Agencije za prestruktu-riranje i strana ulaganja Branko Vujović te čelnik Hrvatske gospo-darske komore u Kotoru Damir Pinjatić. (B. F.)

Koprivničanac Damir završio je za-grebački Ekonomski fakultet te se 2002. godine zaposlio u Podravki-

nom sektoru Poslovna kvaliteta. Nakon četiri i pol godine rada u Podravki Damir odlazi u Carlsberg Croatia gdje radi na poslovima upravljanja kvalitetom, oko-lišem i sigurnošću hranom te zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. U Podravku se vraća krajem prošle godine i preuzima funkciju direktora službe Poslovna kvali-teta. Čime se zapravo bavi ta služba, bilo je prvo pitanje za Damira Kukeca?- Temeljni poslovi kojima se u našoj službi bavimo je rad na sustavu upravljanja kva-litetom prema međunarodnoj normi ISO 9001. Drugi dio službe bavi se sustavom upravljanja sigurnošću hrane prema HA-CCP principima. Taj dio službe je zapravo sada najeksponiraniji jer je to zakonska obaveza od 1. siječnja ove godine su-kladno Zakonu o hrani prema kojemu svi subjekti u poslovanju s hranom mo-raju imati implementirani HACCP sustav. Osim toga, bavimo se implementacijom, održavanjem i razvojem drugih standarda koje zahtijevaju naše zainteresirane stra-ne prije svega, tržište, kupac i zakonoda-vac, a trenutno su tu najeksponiraniji IFS i BRC. To su vrlo strogi standardi usmjereni na sigurnost hrane koje zahtijevaju veliki trgovački lanci. Naime, da bi na među-narodnom tržištu uopće došli u prigodu da pregovarate s velikim trgovačkim lan-cem, vi morate imati implementirane nji-hove standarde. IFS standard je napravilo udruženje njemačko-francuskih trgovač-kih lanaca, dok je BRC standard britanskih

trgovaca. Uz sve rečene standarde radi-mo i na implementaciji američkog NSF standarda u našoj lipičkoj tvornici Stu-denac te HALAL standardu koji je najviše izražen u našoj mesnoj industriji Danica, kako bi u konačnici sa svim tim standar-dima imali komparativnu prednost pred konkurencijom. Osim navedenih poslova, služba se bavi i auditiranjem prema svim navedenim standardima. Kada govorimo o auditiranju, to se prije svega odnosi na interne audite svih procesa dva puta go-dišnje, ali i na eksterne audite dobavljača, outsourcing partnera, hotela s kojima imamo partnerski odnos. Za ilustraciju, u 2009. godini odradit ćemo 100-njak audi-ta. Podravkin sustav je organiziran tako da ga u svakom trenutku može nadgledati nezavisna certifikacijska kuća Det Norske Vertitas i provjeriti radimo li u skladu sa spomenutim standardima.

Certifikat kojega dobivamo vrijedi tri godine s time da svake godine nezavisna kuća dolazi u provjeru

funkcioniranja našeg sustava upravljanja. Tako smo u veljači ove godine imali pro-vjeru BRC standarda u Tvornici juha i Ve-gete te u svim cjelinama u centrali koje su povezane s tom proizvodnjom – od na-bave, marketinga, razvoja, centralne kon-trole kvalitete i slično. Svi ti segmenti su rigorozno provjeravani i sve je ispalo jako dobro i naravno, certifikat i dalje ostaje. Sljedeća velika nezavisna provjera, tj. au-dit, planira se krajem svibnja kada će se provjeravati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane na svim lo-kacijama u Hrvatskoj te Poljskoj.

Pa osnovna premisa u prodaji Podravki-nih proizvoda je njihova kvaliteta.- Naš osnovni posao je napraviti kvalitetu sustava kako bi naš proizvod bio dobar i u konačnici da bi naš kupac bio zadovo-ljan. Da bi posao bio kvalitetan, potrebno je imati i kvalitetne suradnike, a u mojoj specijalističkoj službi radi osam ljudi od kojih ih je sedam fakultetski obrazovano. Dakle, potencijala imamo.

Kako je Damir zadovoljan s radom u Podravki?- Ja sam treća generacija koja radi u Po-dravki. Radio je djed, majka još i danas radi u Podravki i činjenica je da sam oduvijek htio raditi u Podravki. Gledajući daljnja zbi-vanja u budućnosti vezana uz Podravku, smatram da će se sve više morati raditi na kvaliteti standardizacije poslovnih proce-sa, posebice u kontekstu što Hrvatska teži prema Europskoj uniji, a znate da su tamo znatno zahtjevniji standardi poslovanja. Dakle, što se tiče službe, definitivno će za nas biti sve više posla i tu je naša perspek-tiva. Uz zakonske regulative, sve je više i raznih zahtjeva kupaca i to sve postaje brže, dinamičnije, ne samo na inozemnim, već i na domaćem tržištu. Uz sve poslove vezane za standardizaciju Podravkinog poslovanja, služba u suradnji s našim Ga-strom radi i na uvođenju HACCP sustava u razne hotele diljem Hrvatske. Naime, kroz implementaciju tog sustava našem po-slovnom partneru, dajemo i dodatnu vri-jednost našim proizvodima. Sve u svemu, za našu službu posla koliko hoćete, rekao je na kraju razgovora Damir Kukec.

Danijel Kocijan na čelu Hrvatskog poslovnog kluba u Crnoj Gori

Piše: Boris Fabijanec, Snimio: Berislav Godek

Page 10: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

Nevenka Vdović svoje je dugogo-dišnje radno iskustvo stečeno u svojoj struci u Podravki vezano

uz certificiranje sustava odlučila prenijeti izvan kompanije. Zahvaljujući stečenim kompetencijama i ulaganju Podravke u održavanje kontinuiteta u struci kojom se bavila te bogatom iskustvu lako se uklju-čila na tržište rada i prihvativši nove izazo-ve otvorila obrt za poslovno savjetovanje. Kapital u obliku znanja uložila je u nove projekte.

Navikla putovati jer je proteklih godina mnogo vremena provela na putu obila-zeći Podravkine tvornice, dobavljače i kli-jente i danas puno vremena provodi na putu. Na svoj radni vijek u Podravki gleda kao na lijepu uspomenu:

- Ponosna sam što sam imala priliku to-liko godina raditi u Podravki. S obzirom na mogućnosti stručnog usavršavanja uvijek sam osjećala svoju prednost u po-slovnim krugovima i susretima s kolega-ma iz drugih firmi. Mogu reći da sam u Podravki naučila „stručni zanat“ koji mi je omogućio da i odlazak iz Podravke prođe bez mnogo stresa, jer sam bila svjesna da svojim znanjem, radnim i životnim entu-zijazmom mogu prihvatiti nove izazove. Biste li preporučili privatno poduzetniš-tvo onima koji kao i vi odluče otići prije mirovine?

- Svakako, jer svima koji vole svoj posao, a imaju ga mogućnost nastaviti raditi u privatnom sektoru, to je pravi izazov. Pri-vatnom sektoru upravo nedostaju struč-njaci s praktičnim iskustvom iz velikih kompanija poput Podravke. Smatram da je velika šteta da se ne iskoristi to znanje, a i nikad nije kasno za poduzetništvo.Prema riječima tajnice Udruženja obrtnika Koprivnica Jasmine Markota, u Udruženju su oduševljeni kada im se priključe viso-koobrazovani ljudi s radnim iskustvom, jer to podiže kvalitetu obrtništva, koje io-nako više nije na razini starih zanata i kuć-ne radinosti. Nevenku su odmah uključili u savjetovanje onih obrtnika koji slijedom Zakona o hrani moraju u poslovanje uve-sti HACCP, upravo sustav na kojem je Ne-venka radila u Podravki.

Udruženje obrtnika Koprivnica poziva sve koji žele i nakon Podravke raditi i stvarati da im se priključe, jer znanje i iskustvo iz Podravke velika je prednost.

S bogatim znanjem u nove izazove> Privatnom sektoru nedostaju stručnjaci s praktičnim iskustvom iz velikih tvrtki poput Podravke

RAZGOVOR10

Page 11: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

Europski majstori kuhinje okupljeni u Splitu

U Splitu se proteklog vikenda okupilo 60-ak majstora kuhinje iz čitave Euro-pe na Europskoj konferenciji WACS-a

(Svjetsko udruženje nacionalnih kuharskih saveza). Konferenciji održanoj pod pokrovi-teljstvom predsjednika RH Stjepana Mesića i Ministarstva turizma prisustvovao je i direktor službe za promociju kulinarstva iz Podravke Dražen Đurišević te promotori kulinarstva specijalisti Mišel Tokić i Zoran Delić.Bila je ovo prilika Hrvatskom kuharskom savezu kao domaćinu konferencije da ko-legama iz struke predstavi Split i Hrvatsku kao turističku destinaciju i zemlju s izuzetno bogatom kulinarskom baštinom.Jedna od najvažnijih novih inicijativa WA-CS-a, uz rad na modernizaciji udruženja, je

i projekt „Food Waste and Safety“ čiji je cilj podići svijest o maksimalnom iskorištenju namirnica i smanjivanju količina hrane koja završi u otpadu. Te količine hrane su izuzetno velike i dok veliki dio svijeta živi s nedostatkom hrane, WACS smatra da je to neprihvatljivo i vjeruje da ovim projektom, preko svojih 8 milijuna članova u cijelom svijetu, može ostvariti pomake. Činjenica je i da se veliki broj kuhinjske opreme u razvi-jenim zemljama baca nakon što joj „prođe rok trajanja“, a ta je oprema još uvijek puno kvalitetnija od one kojom raspolažu kuha-ri u zemljama 3. svijeta. WACS će i po tom pitanju pokušati napraviti određene korake i navedenu opremu dostaviti svojim člani-cama kojima je potrebna.

U povodu osvajanja prvog mjesta na nedavno održanom kulinarskom natjecanju CRO TOP 10 u Splitu, na

kojemu je sudjelovalo 10 najboljih hrvatskih kuhara prema rang listi HKS-a za proteklu godinu i na kojemu je pobijedila Koprivni-čanka Nikolina Lončar, u restoranu Zlatan organiziran je domjenak na kojemu su prezentirana brojna jela pripremljena pod stručnim vodstvom najbolje hrvatske kuha-

rice. Tijekom promocije moglo se čuti kako brojni Koprivničanci ne znaju da u svojem gradu imaju prigodu uživati u brojnim deli-cijama koje priprema šefica kuhinje Zlatana Nikolina Lončar. No oni koji prate Nikolininu kulinarsku ka-rijeru znaju kako je ona već više godina u samom vrhu hrvatskog kuhanja, a kruna nje-zine dosadašnje karijere je osvajanje prvog mjesta u Splitu. (B. F.)

REPORTAŽA 09SPONZORSTVO 11

Josipov san i dalje traje

Predstavljeno kulinarsko umijeće najbolje hrvatske kuharice Nikoline Lončar

Podravka i Sportske novosti razvukle su jednom dječaku osmijeh od uha do uha. Josip Lotar, učenik 6 c razreda

OŠ Ivana Kozarca iz Županje, ukupni po-bjednik druge sezone Čokolino višebojca poželio je: - Moj sportski san uživo je gledati Barcelonu i upoznati svog nogometnog idola Lea Me-ssija! Želja je ispunjena zahvaljujući zajed-ničkom projektu Podravke i SN-a, Zvonimiru Bobanu i Bojanu Krkiću, tati poznatog nogo-metaša Barcelone koji se također zove Bo-jan. Josip je putovao na uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka Barcelona - Lyon. Ulaznice je osigurao tata Bojan, pobrinuo se za ekskluzivnost, Josip je bio smješten tik uz igralište velebnog Camp Noua. Uživao je u svakom trenutku, smijeh, radost i iskreno dječje ushićenje nisu silazili s njegova lica. - Ostvario se moj sportski san, bio mi je to jedan od najljepših dana u životu. Preselio bih se u Barcelonu, govorio nam je odušev-

ljeni dječak nakon utakmice. Sve ono što je doživio u Barceloni ostat će mu kao jedan od najljepših trenutaka djetinjstva.- Joj, sad kad dođem u svoju Županju i po-javim se u školi....A ono najbolje uslijedilo je nakon utakmice. Tata Krkić odveo ga je u utrobu Barcelonina stadiona kako bi Josip upoznao svog idola Messija i fotografirao se s nogometašima katalonskog kluba. Bio je na mjestu gdje zalaze isključivo obitelji i prijatelji velikih Barceloninih zvijezda. Jedan od najvećih nogometaša današnjice, Argentinac Messi, zagrlio je Josipa, pogladio po glavi i pitao, “Igraš li i ti nogomet”? - Igram, igram, u Graničaru iz Županje - od-govorio je uzbuđeni dječak široko otvore-nih očiju. Fotografirao se sa svojim idolom te ostalim zvijezdama poput Henrya, Puyola, Inieste, Krkića... Smijeh nije silazio s usana. Josipov san traje i dalje.

Page 12: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

ZAPOSLENICI12

Ana Đidara proglašena je najboljom Podravkinom pripravnicom u 2008. godini. Rođena je u Slavonskom

Brodu, a školovanje je nastavila na Ekonom-skom fakultetu u Zagrebu. Pripravnički staž provela je u prodaji internacionalnih tržišta, a od travnja prošle godine radi kao analitičar za razvoj ljudskih potencijala u Podravkinom sektoru Ljudskih potencijala. Prilikom uručenja priznanja za taj uspjeh od strane predsjednika Uprave Podravke Zdravka Šestaka, prezentirala je svoj pri-pravnički rad pod nazivom: “Druga strana Balance Scorecarda” s ciljem mjerenja kvalitete managementa internacionalnih poduzeća nefinancijskim pokazateljima. Ana je u svom pripravničkom radu obja-snila što je balance scorecard ili uravnote-žena bilanca, na koji način se primjenjuje u Podravki te je predstavila prijedloge izmjena koje bi unaprijedile upravljanje Podravkinim internacionalnim poduzeći-ma. Balance scorecard “proširuje” klasičnu računovodstvenu bilancu nefinancijskim ciljevima, odnosno uz financijske po-kazatelje uključuje i one nefinancijske usmjerene na mjerenje učinkovitosti in-ternih procesa, kvalitetu odnosa s kup-cima te kapacitet razvoja organizacije i ljudskih potencijala. Obuhvaćajući četiri perspektive poslovanja (financije, inter-ne procese, kupce, ljudske potencijale) kroz ključne pokazatelje uspješnosti (Key Performance Indicators = KPI) utvrđuju se kritične točke budućeg uspjeha kompa-nije kojima treba kontinuirano upravljati. Ciljanim mjerenjem i periodičnim izvje-štavanjem stvara se temelj za upravljanje ključnim procesima pa se stoga balance scorecard može promatrati kao iznimno kvalitetan upravljački alat. Budući da je Ana analizom utvrdila da Po-dravkin balance scorecard nije uravnote-žen, odnosno da su pokazatelji usmjereni odnosima s kupcima i vlastitim ljudskim potencijalima minimalno zastupljeni, kon-centrirala se na izradu prijedloga novih po-kazatelja koji zastupaju te dvije perspektive. Rezultat mjerenja predloženih pokazatelja trebalo bi biti poboljšanje u kvaliteti uprav-ljanja motivacijom zaposlenih, racionalnije korištenje resursa putem primjene kreativ-nih rješenja u prodaji te razvoj organizacije na način da osigurava privlačenje i zadrža-vanje mladih obrazovanih ljudi. Balance scorecard daje rezultate samo ako je uskla-đen sa strategijom, a ciljevi ambiciozni, ali istovremeno i realni i ostvarivi, zaključak je Aninog pripravničkog rada.

Najbolja Podravkina pripravnica u 2008. godini

> Ana je prilikom uručenja priznanja prezentirala svoj pripravnički rad pod nazivom: “Druga strana Balance Scorecarda”

Piše: Vjekoslav Indir , Snimio: Berislav Godek

Page 13: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

nosač za boje i arome koje se dodaju u proizvode široke po-trošnje. Namirnice također mogu biti kontaminirane glutenom tijekom proizvodnje ili pakiranja. Zato je za održavanje dijete pri-jeko potrebno znati koja hrana u svojem sastavu sadrži gluten, a koja ga ne sadrži.

Kako bi upravo toj skupini ljudi olakšala problem izbora bezglutenskih proizvoda, Maja je u svom radu definira-la recepture za gotove mješavine za pekarske proizvode

bez glutena na bazi rižinog brašna (mješavine za kruh, kekse i biskvit), koji zadovoljavaju fizikalne i senzorske zahtjeve kvalitete sličnih konvencionalnih proizvoda. Izrada takvih receptura nije bila nimalo laka jer je trebalo zadovoljiti zahtjeve legislative, ko-jima sadržaj glutena u tim proizvodima ne smije prijeći 20 mg/kg na gotov proizvod. S obzirom da je najveći problem tijekom proizvodnje takvih proizvoda križna kontaminacija glutenom, potrebno je pratiti sve faze proizvodnje da bi se osiguralo odsu-stvo glutena u gotovom proizvodu. U radu je provedeno određi-vanje sadržaja glutena uz pomoć ELISA metode nakon miješanja razvijenih mješavina i nakon pakiranja, koje su određene kao kri-tične točke u proizvodnji. Rezultati su pokazali povećani sadr-žaj glutena u jednom uzorku nakon pakiranja, što se očekivalo, jer se na istoj opremi pakiraju i proizvodi od pšeničnog brašna. Rješenje za sprječavanje križne kontaminacije je moguće provo-đenjem HACCP programa, koji uključuje nadzor sirovina, ospo-sobljavanje radnika, čišćenje proizvodnih postrojenja i strojeva, sprječavanje križanja proizvodnih linija, deklariranje i kontrole poslije proizvodnje. Naravno, najbolje rješenje je fizički odvojiti proizvodne linije i skladišne prostore, na kojima će se proizvoditi, odnosno skladištiti samo bezglutenski proizvodi i sirovine koje se koriste u proizvodnji tih proizvoda. Kako je danas sve veći broj oboljelih od celijakije, a na tržištu je teško naći bezglutenske pro-izvode koji se uglavnom prodaju u specijaliziranim trgovinama i ljekarnama, postoji sve veća potreba za takvom vrstom proizvo-da, tako da bi za proizvodnju takvih proizvoda u Podravki bilo potrebno investirati u opremu i edukaciju ljudi.

Maja Jurakić stekla je naziv sveučilišne specijalistice upravljanja hranom obranivši krajem prošle godine specijalistički rad na temu “Gluten as an allergen in gra-

in products” (“Gluten kao alergen u proizvodima od žitarica”) u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija “Food manage-ment” na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Tempus projekta, sufinanciranog od stra-ne Europske unije. Nakon završenog smjera biokemijskog inže-njerstva na PBF-u u Zagrebu, Maja se prije četiri godine zaposlila u Podravki zbog čega se iz Šibenika preselila u Koprivnicu. Započela je raditi u službi za razvoj snacka, mlinarskih i pekarskih proizvoda, a danas radi u Razvoju slastica. Poznato je kako je da-nas sve veći broj ljudi kojima određene skupine hrane ili sastojci hrane uzrokuju alergije ili intoleranciju. Između 14 grupa aler-gena koji se najčešće pojavljuju nalazi se i gluten koji uzrokuje celijakiju. Celijakija ili glutenska enteropatija najčešća je kronična gastroenterološka autoimuna bolest koju karakterizira nepodno-šljivost organizma na gluten - bjelančevinu pšenice, ječma, raži i zobi, a otprilike 1% stanovništva boluje od te bolesti. Za sada je jedina prihvaćena terapija izbjegavanje konzumiranja glutena u prehrani. Održavanje striktne bezglutenske dijete je problem, jer je gluten u industriji popularan dodatak za zgušnjavanje ili

Sve veća potreba za bezglutenskim proizvodima> Maja je u svojem poslijediplomskom radu definirala recepture za gotove mješavine za pekarske proizvode bez glutena na bazi rižinog brašna

Piše: Vjekoslav Indir, Snimio: Berislav Godek

ZAPOSLENICI 13

Page 14: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

Za članove Sindikata SINPOD-a organizirana je 7. travnja 2009. godine (utorak) podjela prigodnih poklona povodom Uskrsa. Pokloni se mogu podići od 13.00 do 15.30 sati u prostorijama Sindikata, a za sve ostale informacije obratite se svojim sindikalnim povjerenicima ili na telefon 048/651-222 (interni 1222).

Svim radnicima Grupe Podravka Sindikat SINPOD čestita uskršnje blagdane.

Nezavisni sindikat Podravke prigodom nadolazećeg blagdana Uskrsa svojim članovima daruje poklon bon u iznosu od 300,00 kuna. Članovi ovog sindikata mogu bon realizirati za kupnju robe po vlastitom izboru u trgovačkom centru KTC.

OBAVIJESTI I AKCIJE14

Obavijesti

Nagradna igra Podravkinog UgostiteljstvaU povodu Uskrsa Podravkino ugostiteljstvo pripremilo je na-gradnu igru za posjetitelje Pivnice “Kraluš” i restorana “Podravska Klet”. Na Veliku subotu, 11. travnja, 2009. godine ispunjenjem kupona nakon konzumacije svaki gost može sudjelovati u do-bivanju nagrada. Prva nagrada je ručak za dvije osobe u našim ugostiteljskim objektima, a druga i treća nagrada su Podravkini proizvodi. Izvlačenje dobitnika bit će povjereno poznatoj medijskoj osobi na Uskršnji ponedjeljak, 13. travnja u 11 sati u pivnici “Kraluš”. Posjetite jedinstvene ugostiteljske objekte, uži-vajte u izvanrednom jelu i piću po prigodnim cijenama, a usput sudjelujte u nagradnoj igri.

Godišnja skupština DDDKDruštvo dobrovoljnih darivatelja krvi Podravka održat će izvještajnu skupštinu, na kojoj će biti podijeljena priznanja za jubilarni broj darivane krvi. Skupština će se održati u restoranu Zrinski 4. travnja u 18 sati, a pozvani će primiti pozivnice na kućne adrese.

Predsjedništvo DDDK Podravka

Obavijesti Odjela prigodne prodaje

Obavijest o prodaji pekarskih proizvoda

Naručene proizvode radnici mogu preuzeti u dvorištu Galantpleta, Kolodvorska 1, prema sljedećem rasporedu:

smrznuta riba: 31. ožujka od 13.30 do 15.30 satiuskršnji program - Danica d.o.o.: 1. 4. od 13.30 do 15.30 satisirevi - Vindija: 2. travnja od 13.30 do 15.30 sati.

Odjel prigodne prodaje obavještava radnike Grupe Podravka da organizira prodaju pekarskih proizvoda uz mogućnost plaćanja na tri rate:

Domaći slani klipići 50 g (polupečeni)40 komada u kartonu – 57,20 kn/pakiranje

Tijesto za pizzu 300 g (polupečeno)12 komada u kartonu – 88,44 kn/pakiranje

Pizza miješana 200 g (polupečena)16 komada u kartonu – 144,16 kn/pakiranje

Kukuruzno pecivo 100 g (polupečeno)30 komada u kartonu – 64,20 kn/pakiranje

Kukuruzni kruh (francuz) (polupečen) 250 g20 komada u kartonu – 127,20 kn/pakiranje

Torbica s višnjama 100 g (nepečena)40 komada u kartonu – 127,20 kn/pakiranje

Torbica s višnjama 45 g (nepečena)80 komada u kartonu – 132,00 kn/pakiranje

Torbica sa sirom 100 g (nepečena)40 komada u kartonu – 131,60 kn/pakiranje

Torbica sa šunkom 100 g (nepečena)50 komada u kartonu – 164,50 kn/pakiranje

Roščić s marmeladom 80 g (nepečen)40 komada u kartonu – 131,60 kn/pakiranje

Roščić s lino ladom 80 g (nepečen)45 komada u kartonu – 143,10 kn/pakiranje

Polumjeseci s marmeladom 40 g (nepečeni)168 komada u kartonu – 277,20 kn/pakiranje

Croissant 35 g (nepečen)90 komada u kartonu – 89,10 kn/pakiranje

Hrenovka u tijestu 110 g (nepečena)40 komada u kartonu – 210,80 kn/pakiranje

Pita mađarica 500 g (gotov proizvod)29,65 kn/komad

Medena pita 500 g (gotov proizvod)29,65 kn/komad

Zainteresirani radnici mogu se predbilježiti najkasnije do 3. 04. na tel. 651 781 ili 651 954 te e-mail: [email protected]

NAPOMENA: Podjela pekarskih proizvoda vršit će se 9. 04. od 13.30 – 15. 30 sati u dvorištu Galantpleta, Kolodvorska 1.

Prodaja rashodovanih rashladnih vitrinaNa osnovi statuta kompanije Podravka d.d. objavljuje se prodaja rashodovanih rashladnih vitrina putem

JAVNE PRODAJE ZAPOSLENICIMA

Od 1. travnja 2009. g. u prostorijama STARE PIVOVARE na adresi A. Starčevića 32, Koprivnica, moći će se kupiti rashodovane rashladne vitrine (ukupno 33 kom.) po cijeni od 40,00 kn, PDV uključen.

Kontakt osoba je Zdravko Sedlanić (tel. 048 651 986).

Page 15: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

SAVJET LIJEČNIKA 15

Prehranai zdravlje

Briga za vlastito zdravlje temelji se na či-njenici da se mnoge bolesti mogu spri-ječiti, to jest da se može odložiti njihovo

pojavljivanje. Vrlo je bitna zdrava prehrana i općenito zdrav način života. Umjereno do znatno povišena tjelesna težina često je po-vezana s dijabetesom, bolestima krvožilnog sustava i cerebralnim bolestima. Postoje veli-ke mogućnosti za prevenciju gdje je potreb-no zadržati (dosegnuti) zdravu tjelesnu teži-nu, pridržavati se zdravog načina prehrane, redovno obavljati fizičke aktivnosti, ne pušiti.Za smanjenje tjelesne težine potrebna je čvrsta odluka i pridržavanje zdravih načela prehrane i života, a rezultati dolaze polagano i sigurno. Zdravu tjelesnu težinu provjeravamo iz tablice BMI (engl. Body Mass Index), Indeks tjelesne mase po formuli u kojoj se kilogrami tjelesne težine podijele s umnoškom visine u metrima BMI = kg : (m)². Zdrava tjelesna težina 18.5 – 25, umjerena tjelesna težina 25.1 – 30, znatno pre-komjerna težina (pretilost) više od 30,1.Načelo zdrave prehrane sastoji se od uče-stalih obroka s malom količinom pažljivo odabrane hrane. Obroci se trebaju sastojati od cjelovitih žitarica, krumpira, salate, voća i povrća, osobito tamnozelenoga lisnatog povrća (špinat, brokula, kelj, šparoga) koje je vrlo korisno. Ljudski organizam sadrži do 70% vode. Uzimanje većih količina tekućine (2 l) tijekom dana neophodno je za opće do-

bro stanje i za održavanje bubrežne funkcije. Korisno je uzimanje tekućine u obliku voćnih čajeva, voćnih sokova, obične i mineralne vode. Jesti valja polagano, u malim zalogaji-ma i svaki zalogaj dobro sažvakati. Općenito se preporučuju jela s malo masnoća gdje prednost imaju nezasićene masnoće. Unos masnoća treba se znatno smanjiti ne samo radi smanjenja prekomjerne tjelesne težine, nego i radi utjecaja na kolesterol i stanje kr-vožilnog sustava. Kolesterol se u krvi (seru-mu) nalazi u nekoliko oblika: VLDL, LDL (loš) i HDL (dobar). Sintetizira se u jetri u količina-ma koje su potrebne za izgradnju staničnih membrana i za sintezu nekih hormona. Radi toga je sav suvišan kolesterol unesen hra-nom. Kolesterol i trigliceridi tvore masnoće u serumu. U odnosu na zasićene kiseline, mnogo su zdravije i povoljnije jednostruko, odnosno višestruko nezasićene masne ki-seline (nalaze se u ulju, osobito kvalitetnom, hladno prešanom ulju i sjemenkama različi-tih biljaka (npr. masline, lan, crni kim).

Mnogostruke su koristi od veće upo-rabe hrane koja sadrži puno teško probavljivih tvari (vlakana, balastnih

tvari). Balastne tvari su korisne u reguliranju probavljanja hrane i njezinog pretvaranja u energiju, održavanju koncentracije šećera u krvi, djeluju na ulazak kolesterola u krv, a neophodne su za reguliranje prolaska hrane

kroz probavni sustav i redovno pražnjenje crijeva (dugotrajno stvaraju dojam sitosti). Nalaze se u većim količinama u neljušte-nim žitaricama i riži, zobenim ili kukuruznim pahuljicama, povrću i voću (preporučeno dnevno najmanje 35 – 40 grama vlakana). Koristan je i dodatni unos vitamina i mine-rala u prirodnom obliku. Neosporna je korist kod unosa npr. antioksidativnih vitamina (C i F), vitamina B skupine, folata, lecitina itd. Na-kon 14 sati popodne ne bi trebalo uzeti više od 1/3 dnevnih potreba hrane, ako se uzme više, potrebno je obavljati fizičke aktivnosti.Uz zdrav način prehrane fizička aktivnost je osnovni čimbenik zdravog načina života. Mišićne stanice troše više energije od stani-ca masnog tkiva. Fizičke aktivnosti se mogu podijeliti na umjereno lagane (vožnja auta, rad na računalu, glačanje, kuhanje, društve-ne igre uz sjedenje – utrošak do 150 kalorija na sat), lagane (spremanje po kući, igranje stolnog tenisa, hodanje 5 km/sat – utrošak do 240 kal./sat), umjereno teške (vožnja bi-ciklom, tenis, hodanje 7 km/sat – utrošak do 300 kal./sat), teške (kopanje u vrtu, piljenje/cijepanje drva, planinarenje, igranje nogo-meta – utrošak do 600 kal./sat). Prilikom izbora vrste tjelesne aktivnosti osnovna bi ideja trebala biti umjereno, ali redovito. Za početak pokušajte redovnu šetnju u trajanju od 35 do 45 minuta.

Piše: dr. Branko Brkić, spec. med. rada, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, izvor: www.zdravobudi.hr

> Za smanjenje tjelesne težine potrebna je čvrsta odluka i pridržavanje zdravih načela prehrane i života, a rezultati dolaze polagano i sigurno

Page 16: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

COOLINARIKA16

Novosadsko Cool okupljanje

Autor: JeleneJelena (http://jelenajelena.coolinarika.com/)

Stigla sam kući. Umorna, ali ispunjena. Zadovoljna...Razmišljam kako sam poslije prvog

okupljanja na kojem sam prisustvovala po-željela da se sljedeći put kao domaćini bo-lje organiziramo. Da pronađemo autentič-no mjesto, pripremimo neki poklončić koji će ostati kao uspomena, da ne pada kiša... I uz to je ponovo naša draga anarad bila ini-cijator okupljanja. Na meni je bilo da pro-nađem neki lokal gdje bi nas primili u to-likom broju (moram dodati i s ogromnom količinom hrane). Tražim nešto što bi bilo onako novosadski. Sjetila sam se kafića jednog mog prijatelja na Petrovaradinskoj tvrđavi. Međutim, micka47 me je preduhi-trila i predložila, zamislite, kafić svoga zeta upravo na Đavi. Dogovor je pao. Meni je ostalo taman toliko vremena da ispitam teren, uslikam mjesto sastanka i naravno pronađem kafić “Stara kasarna”.Iako je subotnje jutro tmurno, nadam se li-jepom vremenu. Još jednom provjeravam da li se situacija mijenjala na forumu i po-lako se pripremam. U međuvremenu me zove googowill, koja je već stigla na Tvrđa-vu sa svojim suprugom gootowann kako

bi ostavili stvari prije sastanka kod Miletića. Tu na scenu stupa Taštin ljubimac i ide da pokupi prve pridošle goste, a mene ostav-lja u gradu kako bih odštampala kartice s imenima... Na pamet mi pada Murphijev zakon! Idem od fotokopiraone do fotoko-piraone i nijedna mi ne može izraditi kar-tice. Još samo pola sata, hvata me panika! Kiša ponovo pada...

Napokon, uspijevam u svom podu-hvatu. Nenad me zove da kaže da su stigli na Trg slobode i da samo

još mene čekaju. Ubacujem u petu i stižem za samo pet minuta zakašnjenja. Tu me čekaju još i Pingo, Jovancica s budućim suprugom Igorom137 (kako je sam sebe nazvao), veramu, Babuci, Naada, micka47. Nakon studentskih 15 minuta krećemo, budući da su se ostali javili da dolaze u sam kafić.Poslije kraće vožnje stižemo u “Staru kasar-nu”. Tu su već anarad, Tanja1234 s preslat-kom kćerkicom Sanjom97, Nale, Sneca, Mi-njaB, trendel i Aanja sa sinom Bogdanom. Mickina kćerka i zet su se pobrinuli za pravi domaćinski doček. Raspakujemo hranu koju smo donijeli i polako se pozdravljamo,

upoznajemo... Atmosfera je vesela, svi smo sretni i uzbuđeni zbog ponovnog okuplja-nja. Tada se na vratima pojavljuje i jojka sa suprugom i s dvije princezice Teodorom i Jovanom. Ubrzo stižu i mamajac, vanylica sa sestrom Zagorkom i palachinka. Malo kasnije i maslinka. Još nam samo fali Gaga-naNS, koja je javila da će kasniti.Po već nepisanom pravilu, razmjenjuju se poklončići, osmjesi na sve strane. Još jed-nom potvrđujemo da su za ljude dobrog srca nebitne godine, porijeklo, izgled... Polako se kreće u isprobavanje slasnih za-logaja koje su djevojke umijesile. Toliko je svega, prosto je nemoguće sve probati. I tako, vrijeme brzo prolazi. Prva nas napušta MinjaB, ali ne bez grupnog fotografiranja. Iako puše vjetar, mi naše osmjehe držimo čvrsto... Ptičica! Brzo se vraćamo unutra i pokušavamo se ugrijati uz pjesmu i ples. Prednjači stara garda, dok su ostali navijali... Sve što je lijepo kratko traje! I našem dru-ženju se polako bliži kraj. Užurbano se pa-kiraju slastice koje nismo uspjele isprobati. Opraštamo se, uz obavezno, da se uskoro ponovo vidimo. Eto, već 25. travnja u Ko-privnici!

> Po već nepisanom pravilu, razmjenjuju se poklončići, osmjesi na sve strane. Još jednom potvrđujemo da su za ljude dobrog srca nebitne godine, porijeklo, izgled...

Page 17: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

COOLINARIKA 17

Stracciatellina

> NetherlandCool Chef mjeseca siječnja 2009.

Siječanjsku titulu cool chefa ponijela je netherland, Zagrepčanka privremeno pozicionirana u Nizozemskoj. U svijet kuhanja upustila se kao potpuna nezna-lica koja je uz telefonsku pomoć mame, receptića iz bilježnice i Coolinarike po-stala znalac čiji se recepti više nego rado isprobavaju. Osim ukusnih recepata, vrhunske slike koje krase njezina jela, dokaz su da je svladala ne samo majstorski tečaj kuhanja, već i fotografije.

Priprema:

1. Žumanjke i šećer pjenasto izmiješajte. Dodajte brašno s praškom za pecivo i kakao te sve dobro promiješajte.2. Od bjelanjaka istucite čvrsti snijeg pa ga kuhačom lagano umiješajte u smjesu od jaja i izlijte u kalup za torte (ø24 cm). Pecite oko 10 minuta u pećnici prethodno zagrijanoj na 180°C.3. Biskvit ostavite da se potpuno ohladi, maknite dno kalupa za torte, a obruč stavite na tanjur na kojem ćete poslužiti tortu.4. Za kremu natopite želatinu s 10 žlica vode. Ostavite da nabubri i za to vrijeme istu-cite vrhnje s vanilin šećerom i šlagfixom.5. Želatinu otopite na laganoj vatri i umiješajte je u jogurt. 6. Ako imate jogurt od stracciatelle, umiješajte samo 100 grama grubo ribane čoko-lade, a ako imate onaj od vanilije ili obični jogurt, umiješajte 200 g grubo ribane ili narezane čokolade i sve lagano promiješajte.7. Smjesu izlijte na biskvit oko kojeg ste stavili obruč i ostavite da se stisne preko noći u kalupu, a može i 4 do 5 sati u hladnjaku.8. Za glazuru zagrijte maslac s 2 žlice vode. Kad zakipi, maknite s vatre i dodajte kakao i šećer pa miješajte dok glazura ne postane glatka.9. Ostavite da se glazura ohladi i prelijte je po torti.

Posluživanje: Tortu ukrasite po želji, dobro ohladite i poslužite.

Sastojci:Za biskvit:3 jaja60 g šećera60 g Pšeničnog oštrog brašna tipa 400 Podravka½ vrećice Praška za pecivo Dolcela20 g kakaa

Za kremu:2 vrećice Želatine Dolcela10 žlica vode500 ml vrhnja za šlag2 Vanilin šećera Dolcela2 Šlagfixa Dolcela500 ml jogurta (običnog, od vanilije ili stracciatelle)200 g grubo naribane tamne čokolade (ili 100 g za jogurt od stracciatelle)

Za glazuru:1 žlica maslaca2 žlice vode2 žlice kakaa70 g šećera u prahu

Savjet: Umjesto glazure tortu možete samo posuti sitno naribanom čokoladom po cijeloj površini. Također možete staviti i oboje.

Vrijeme pripreme: 90 min

Zahtjevnost: zahtjevno

Energetska vrijednost na 100 g: 204 kcal / 853 kJ

> Osvježavajuća, lagana, s kremom bez šećera koja se topi u ustima....Autor: netherland (http://netherland.coolinarika.com/)

Page 18: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

MOZAIK18

Predstavljena knjiga „HPD ‘Bilo’ u Koprivnici 1928 – 2008“

Čokolino višebojac u Rijeci

Veselo i raspjevano, emocijama nabi-jeno 70. izdanje Čokolino višebojca imali su priliku doživjeti učenici OŠ

Brajda iz Rijeke. U pomalo pretijesnoj školskoj sportskoj dvorani dva su sata burno pozdravljali sva-ki potez na terenu, od onih koje su izvodile gimnastičarke njihove škole, ponajbolje u svojoj kategoriji u zemlji, do grčevitog potezanja užeta učenika nižih razreda. Slavili su svaki poen svojih prijatelja iz raz-reda, klicali “U boj, u boj, za razred svoj”, pje-vali pjesme o Rijeci i himnu Armade. Malo su se utišali samo kada je učenica sedmog razreda Ivana Feketija čitala svoj rad na temu „svijet po tvom“ u kojemu je poželjela samo čokoladu, cvijeće i knjige. A onda su opet burno uronili u najčokolinastiju priču u zemlji.- Čokolino višebojac trebao bi doći u sve škole u Hrvatskoj i to što češće, jer ima prekrasnu poruku za djecu, uči ih druženju i zajedništvu, razvija sportski duh i što je najvažnije, odvlači ih s ulice, od kompju-tora, istakao je Miloš Milošević proslavljeni hrvatski plivač, sada trener, koji je učenicima OŠ Brajda u goste doveo i talentiranog

Hrvatsko planinarsko društvo „Bilo“ u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ predstavilo je knjigu dr. Milivoja Kovačića „HPD ‘Bilo’ u Koprivnici 1928 – 2008“, kojom je zaokružilo svečano

obilježavanje 80. obljetnice društva. U uvodnom izlaganju recen-zent prof. dr. Željko Poljak, legenda planinarske publicistike istaknuo je veliku vrijednost prikupljenog i objavljenog materijala. U knjizi se govori o počecima planinarstva u gradu i okolici, a zatim detaljno oslikavaju aktivnosti od osnutka „Bila“ pa sve do danas. O suradnji s dr. Kovačićem govorila je urednica knjige i tajnica „Bila“ Antonija Genc, podsjetivši na djelovanje „Bila“ u posljednjih 10-ak godina te pose-ban doprinos članova i vodiča zahvaljujući kojima je i nadalje pred „Bilom“ perspektivna budućnost. Zainteresirani knjigu mogu kupiti na redovnim planinarskim sastanci-ma u Društvenoj prostoriji, Šenoina 1, četvrtkom u 18 sati. Za informaci-je o knjizi također se možete obratiti Antoniji Genc na interni broj 1486, a knjiga će uskoro biti dostupna i u koprivničkim knjižarama. (A. G.)

mladog plivača Dominika Stragu. Dominik i Miloš, uz Zvonimira Bobana svojim su savjetima pomagali malim višebojcima, a posebice Alenu Alibašiću i Lorenu Božićeviću koji su skupili isti broj bodova pa su u dodatnom nadmetanju morali odlučiti tko će biti pobjednik. Izabrana je košarka, a

mirnije ruke bio je mlađi Alen pa su njega kao i pobjednicu kod djevojčica Izabelu Kovač zasuli šareni konfeti. Čvrsto stežući pobjedničke pehare, pobjedu su proslavili sa svojim kolegama iz razreda koje je do-datno razveselila vijest da će i oni putovati na veliko finale u Koprivnicu. (J. L.)

• gletanje svih unutarnjih i vanjskih zidova

• farbanje s običnim i perivim bojama

• izvodimo sve vrste termo fasada, farbanje fasada po sistemu rofix i baumit u željenom tonu

• sve radove izvodimo kvalitetno, povoljno, pedantno i u roku

Page 19: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

Uživajte u čarobnom okusu novih Dolcela Muffinsa

U asortimanu Dolcela mješavina za kolače od sada se nalaze novi slatki proizvodi: Muffins 350 g, Čokoladni

muffins 350 g i Brownies 450 g. Novi proizvodi namijenjeni su mladim za-poslenim ženama koje nemaju puno vre-mena, a žele svojoj obitelji ponuditi sladak i ukusan desert. Pakiranje Muffinsa i Čoko-ladnih muffinsa sadrži mješavinu za tijesto, čokoladne zvjezdice i papirnate kalupe te je dovoljno za pripremu 12 komada

Muffinsa, dok pakiranje Browniesa sadrži mješavinu za čokoladni kolač i dovoljno je za 16 kolača, a može se upotrijebiti i kao podloga za kolač s kremom. Priprema kolača s ovim proizvodima brza je i jednostavna, a idealan omjer sastojaka jam-stvo je uspjeha. Novi proizvodi predstavljeni su u medijskoj kampanji za Muffinse koja je u tijeku od 12. ožujka do 11. travnja u TV spotovima i oglasima u tisku kako bi se po-trošači upoznali s novim proizvodima.

Asortiman Dolcela pudinga upotpunjen je s dva nova MAXI pakiranja u omiljenim okusima vanilin i čokolada. Pakira-nje Maxi puding vanilin 80 g i Maxi puding čokolada 86

g zamjenjuje dva klasična pakiranja pudinga, priprema se sa 1 l mlijeka, što je dovoljno za osam obroka. Ova pakiranja namijenje-na su obiteljima s djecom koja pripremaju veću količinu pudinga odjednom, a posebno su praktična kod pripreme kolača.Pudinzi MAXI prepoznatljive su Dolcela kvalitete i prepoznatljivog dizajna koji slijedi dizajn ostalih pudinga iz asortimana. Na tržištu praškastih slastica Dolcela jedina ima ovakva pakiranja. Izlazak no-vih proizvoda popraćen je medijskom promocijom u sklopu ima-ge kampanje za Dolcela pudinge naziva „Pudinzi s okusom ma-šte“ u razdoblju od 12. ožujka do 11. travnja, a koja se sastoji od TV spotova i oglasa s receptima u tisku. Izlaskom ovih proizvoda na tržište zadržava se liderska pozicija te jača image marke Dolcela.

19MOZAIK

Pudinzi s okusom mašte… od sada i u novom MAXI pakiranju

Promociju je vodila Podravkina um-irovljenica i dugogodišnja predsjedni-ca Literarne sekcije Marija Hegedušić, a o autoričinom stvaralaštvu go-vorio je nastavnik područne škole Bakovčica Radovan Knežević. Pjesme su recitirali članovi Literarne sekcije, kao i sama autorica knjige, koja je i otpjevala nekoliko pjesama. Pro-gram je obogatio pjevački zbor pod stručnim vodstvom Ane Pleskalt te Vjekoslav Lukanec i Franjo Barić pjes-mama uz pratnju na gitari. Prisutni su mogli razgledati i rukotvorine same autorice. Marica Hasan ostala je vjerna dosadašnjoj tradiciji pa je i naslov ove pete knjige u ljubavnom tonu, jer kako kaže, ne može zatomiti svu ljubav koja izvire iz njezinog srca i stihova i u njima je obuhvatila sve ljubavi za Hrvatsku, Podravinu i rodni Đurđevac. Naslovnicu promovirane knjige, ‘’Put do srca’’, koja sadrži 167 pjesama i dvadesetak fotografija oblikovao je Josip Pleadin. (D. Š.)

Promocija “Put do srca” autorice Marice Hasan

Page 20: Novinari na Podravkinim tečajevima kulinarstva · PDF fileDakle, iz te mudre izreke proizlazi da znanje samo po sebi nije dovoljno ako ga ne znamo prenijeti. Svatko od nas radi u

‘Podravka’ u pjesmi

Poznati hrvatski skladatelj, muziko-log i dirigent Julije Njikoš na stihove koprivničke spisateljice Mirjane Ma-

tiša uglazbio je pjesmu pod nazivom “Po-dravka”. Stihovi govore o našoj kompaniji

i radnicima koji su proslavili ne samo ovaj kraj, već i cijelu Hrvatsku. Pjesma je namijenjena za izvođenje pje-vačkim zborovima i tamburaškim orke-strima. (M. P.)

Podravkin restoranJelovnik za travanj

30.03. ponedjeljak Varivo grah s tijestom, kuhana kobasica, salata

06. 04. ponedjeljak Varivo grah podravski, kuhani hamburger, salata

01. 04. srijeda Pohana svinjetina, krumpir dinstani, salata

08. 04. srijeda Pečenica, varivo špinat, krumpir pire

03. 04. petak Ćufte u rajčici, krumpir pire, kolač

10. 04. petak Prženi oslić, krumpir slani, salata

31.03. utorak Svinjetina u grašku, kobasica, salata

07. 04. utorak Junetina u saftu, riža sa šampinjonima, salata

02. 04. četvrtak Juneći paprikaš, kukuruzni žganci, salata

09. 04. četvrtak Umak bologneze, tijesto špageti, salata

CRTA

: Ivan

Har

amija

- H

ans


Recommended