Transcript
 • Renault SCENIC aGRAND SCENIC

  Objevte Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC na scenic.renault.cz

  Obsahu tto publikace, jej pesnosti aaktulnosti kdatu jejho tisku jsme vnovali vekerou pi. Tento dokument byl zpracovn na zklad nult srie nebo prototypu. Vrmci politiky trvalho zdokonalovn svch produkt si RENAULT vyhrazuje prvo kdykoli upravit specifikace ipopisovan apedstavovan vozidla. Tyto pravy RENAULT svm dealerm sdl vco nejkrat lht. Jednotliv verze se mohou liit podle toho, pro kterou zemi jsou uren, nkter vybaven nemus bt kdispozici (jako sriov, voliteln nebo jako psluenstv). Spojte se, prosm, se svm mstnm dealerem, aby Vm poskytl nejnovj informace onaich produktech. Ztechnickch apolygrafickch dvod se mohou barvy reprodukovan vtomto dokumentu mrn liit od skutench barev karoserie nebo materilu vnitnho vybaven. Vechna prva vyhrazena. Jakkoli reprodukce tto publikace nebo jej sti, proveden jakoukoli formou nebo jakmkoli prostedkem, bez pedchozho psemnho svolen spolenosti RENAULT je zakzna. Tato publikace nen obchodn nabdkou ve smyslu ustanoven Obanskho zkonku. CZ 09/2017 R3087

  Fot.: A. Bernier, Y. Brossard, M. Schnabel, E. Schmill, Renault Marketing 3D-Commerce 27.11.2016

  Nov

  Renault doporuuje

 • Je krsn bt rodii amoci se spolu se svou rodinou vydat na cestu do nov epochy, kter pichz po e tradinch velkoprostorovch voz.

  Znaka Renault, zakladatel kategorie kompaktnch MPV, vm shrdost pedstavuje Nov SCENIC aNov GRAND SCENIC. Tyto modely byly navreny pln znovu, tak aby splovaly souasn ibudouc poadavky vech len rodiny.

  pln nov proporce karoserie asmysln kivky Novho SCENIC aGRAND SCENIC se rozhodn neztrat vdavu. eln sklo svraznm sklonem apanoramatick sten okno zvrazuj jejich jednolitousiluetu. Vysok bon linie karoserie jim dodv na plynulosti adynaminosti.

  Nov vize rodinnho vozu

 • Dky 20palcovm kolm snzkm valivm odporem, kter jsou soust standardn vbavy vech variant asniuj spotebu paliva, se Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC svmi proporcemi odliuj od jinch sriov vyrbnch voz. Jejich originln kivky navc zvrazuje dvoubarevn karoserie*.

  Jejich pitaliv styl dopluje charakteristick tvar pednch azadnch svtlomet. LED denn svcen stechnologi Edge Light pitahuje pohledy svm vraznm designem, kter dokresluj zadn LED svtla s3D efektem.

  * Vzvislosti na verzi.

  Modern vzhled

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC jsou navreny tak, aby cel rodin zajistily pohodln apohodov cestovn. ada inteligentnch een odpovd potebm uivatel azvyuje pohodl na palub.

  Panoramatick sten okno dokonale prosvtluje prostorn interir avytv pjemnou atmosfru, dky kter budou vae cesty pln nezapomenutelnch zitk. Interir nabz pt nebo sedm pohodlnch mst ajako vdy tak etn monosti konfigurace. VNovm Renault GRAND SCENIC lze navc sedadla ve tet ad zcela sklopit, co umouje vrazn zvten zavazadlovho prostoru.

  Vbava odpovd ivotnmu stylu dnench rodin ausnaduje kadodenn cesty autem.

  Jako rodinn apartmn

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC nabzej adu npaditch adobe promylench een, kter se pi cestovn srodinou budou hodit. Posuvn stedov konzole Easy Life idii umouje pizpsobit si prostor kolem sebe podle poteby. Vpedn poloze splv konzole vjeden celek spstrojovou deskou avytv tak dojem kokpitu kolem msta idie, pi odsunut konzole pln vzad vznikne sdlen prostor mezi idiem aspolujezdcem. Uvnit konzole se nachzej praktick lon prostory, vetn vt, osvtlen pihrdky ukryt pod roletkou amen pihrdky pod loketn oprkou. Na zadn stran konzole se krom praktickho odkldacho prostoru nachz tak dva vstupy USB pro nabjen multimedilnch zazen, vstup Jack azsuvka na 12V. Dalm npaditm prvkem je zsuvka Easy Life svjimenou kapacitou 11,5 l, kter se nachz ped spolujezdcem vpstrojov desce.

  Dokonale promylen een

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC se bleskurychle pizpsob vaim potebm. Systm One Touch umouje jedinm stiskem tlatka automaticky sloit zadn sedadla avytvoit tak ve voze rovnou plochu usnadujc nakldn pedmt. Sedadla lze sklopit pomoc rozhran multimedilnho systmu RLINK2 nebo panelu umstnho vzavazadlovm prostoru. Sedadla vdruh ad dlen vpomru 1/32/3 se temi plnohodnotnmi msty jsou posuvn aumouj tak optimlnm zpsobem vyuvat prostor vkabin vozu. Do objemnho aprakticky eenho zavazadlovho prostoru se spolehliv vejdou vechna vae zavazadla. Stmito vozy najdete vdy een pro cestovn srodinou i pteli, ale ipro pepravu vtho nkladu.

  Navreny na mru vaich poteb

 • Technologie vy tdy

  Vtejte vkokpitu Novho Renault SCENIC aGRAND SCENIC! Nejvraznjm prvkem palubn desky je multimediln systm RLINK2 sdisplejem ohlopce 7 nebo 8,7 palce. Tento intuitivn systm zajiuje rychl pstup kad funkc vozu, vetn systmu MULTISENSE, kter umouje vybrat jeden zreim nastaven celho vozu aambientn osvtlen kabiny podle momentln nlady. Na barevnm headup displeji se bhem jzdy zobrazuj vechny uiten informace. idi si tyto informace me snadno pest, ani by spustil oi zdn na silnici. Irodie maj prvo udlat si radost!

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC vm budou npomocny vkad situaci. Pokroil asistenn systmy ADAS pln lohu vaeho soukromho asistenta. Dky nim budou vechny vae cesty bezpen apohodov.

  Adaptivn tempomatJedete pli blzko vozu jedoucho ped vmi? Systm automaticky pizpsob vai rychlost tak, aby byla vdy zachovna bezpen vzdlenosti mezi vozidly.

  Systm rozpoznvn dopravnch znaek svarovnm opekroen povolen rychlostiPokud pekrote povolenou rychlost, systm vs bude varovat pomoc vizuln signalizace na pstrojovm ttu ana prhledovm headup displeji.

  Systm varovn ped oputnm jzdnho pruhu V ppad nemyslnho vyboen z jzdnho pruhu bez pouit smrovky systm upozorn idie, aby upravil jzdn drhu a vrtil se do svho jzdnho pruhu. V multimedilnm a naviganm systmu RLINK 2 lze nastavit citlivost a hlasitost upozornn.

  Parkovac asistent Easy Park AssistParkovn nikdy nebylo tak snadn! Systm m dostupn prostor aprovede potebn parkovac manvry. Pedejte mu zen abez problm zaparkujte.

  Pokroil asistenn systmy zenNejvy rove bezpenostiNov Renault SCENIC zskal nejvy mon hodnocen 5 hvzdiek vcrash testech nezvisl organizace Euro NCAP, kter se zabv hodnocenm bezpenosti vozidel.

 • 6

  1

  7

  5 4

  3

  2

  1. Vzhled palubnch pstroj. Jednotliv jzdn styly se li stylem zobrazovn informac ijejich obsahem. 2. Dvouznov automatick klimatizace. Umouje idii aspolujezdci nastavit si ideln teplotu ve sv sti. 3. Osvtlen interiru Ambient Lighting. Zvolte si barvu osvtlen interiru podle aktuln nlady. Mte na vbr mezi zelenou, bovou, ervenou, modrou afialovou. 4. Sedadlo idie smasn funkc. Speciln masn funkce sedadla idie vreimu Komfort spromnlivou intenzitou mase umouje dokonalou relaxaci. 5. inek posilovae zen. Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC jsou vybaveny inteligentnm posilovaem zen. Odpor volantu je pizpsoben zvolenmu jzdnmu stylu. 6. Odezva motoru. Jako byste zmnili vz. Reakce vozu na stlaen pedlu plynu se mn vzvislosti na zvolenm stylu jzdy. 7. Zvuk motoru. Od velmi tichho akultivovanho projevu a po hlasit sportovn zvuk.

  Mte spoustu npad akad den toute po zmn? Nkdy potebujete trochu adrenalinu ajindy mte zase chu se zklidnit?

  Dky systmu MULTISENSE mete personalizovat sv jzdn proitky podle toho, na co mte zrovna chu, nebo podle toho, jak styl jzdy upednostujete.

  Normal, Komfort, Eco, Sport i Perso? Pt nastaven apt ne opa kovatelnch jzdnch reim. Sv pocity zjzdy mete kdykoli zmnit. Se systmem MULTISENSE je to, jako byste mli nkolik aut vjednom!

  Je pjemnmt monost volby

 • Kad cesta me bt zdrojem vjimench zvukovch zitk.

  Dky spoluprci mezi konstruktry znaek Bose aRenault vm meme nabdnout vjimen zvuk vkonfiguraci navren speciln pro kabinu Novho Renault SCENIC aGRAND SCENIC.

  Systm Bose Surround vybaven vysoce kvalitnmi reproduktory je zrukou istho aharmonickho zvuku. Hudba doslova obklopuje vechny pasary. Kad nota, kad hudebn detail akad nuance jsou vrn reprodukovny, take se vy avae rodina budete ctit jako vkoncertn sni.

  Nov rozmr kvality zvuku

 • Ve na svm mst

  Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC jsou mistry, pokud jde opromylen apraktick odkldac prostory na men ivt pedmty. Jejich celkov objem in 63 litr, co je vtto td voz rekord. Snadno najdete msto pro vechny drobnosti, kter na dn cest nesmj chybt, amn pouvan pedmty mete uschovat teba do lonch prostor pod podlahou. Krom toho, e systm One Touch umouje bleskurychle automaticky sloit zadn sedadla, lze sklopit tak sedadlo spolujezdce, co usnaduje peven dlouhch pedmt.

 • Barvy karoserie

  Bl Nacr**

  Modr Cosmos

  Bl Glacier*

  * Nemetalick lak.** Speciln metalick lak.*** Dostupn pouze pro Nov SCENIC.**** Dostupn pouze pro Nov GRAND SCENIC.

  ed Platine

  lut Miel***

  Bov Dune

  erven Carmin

  Hnd Vision****

  ern toil

  ed Cassiope

  Modr Cleste

 • ABS s elektronickm rozdlovaem brzdn sly a asistennm systmem brzd

  Elektronick stabilizan systm ESC sprotiprokluzovm systmem ASR akontrolou nedotivosti CSV

  Asistent rozjezdu do kopce (HSA) Active Emergency Braking System s detekc chodc

  Systm rozpoznvn dopravnch znaek s varovnm o pekroen povolen rychlosti

  Systm rozpoznvn dopravnch znaek (TSR)

  Tempomat s omezovaem rychlosti eln airbag idie a spolujezdce (monost deaktivace airbagu spolujezdce na pednm sedadle)

  Bon airbagy chrnc hrudnk a pnev na pednch sedadlech

  Hlavov airbagy pro prvn a druhou adu sedadel

  Systm upevnn dtskch sedaek Iso fix na sedadle spolujezdce a na bonch mstech ve 2. ad sedadel

  Poloautomatick parkovac brzda Elektrick ovldn pednch a zadnch oken Vkov a podln nastaviteln volant potaen k

  Denn LED svtla Edge Light Zadn svtla LED 3D Edge Light Handsfree karta Renault Dvouznov automatick klimatizace Deov asvteln senzor vetn automatickho pepnn dlkovch svtel


Recommended