Download pdf - monetarna 1.kolokvij

Transcript

Zadatak 1. Stopa obvezne rezerve iznosi 8%, a stopa rezerve likvidnosti 10%. Izraunajte visinu statikog kreditnog potencijala banke nakon poveanja depozita po vienju za 200.000 kuna. Promjene prikaite u bilanci Komercijalne banke Mediteran d.d.

Stanje prijepoveanja depozitaStanje nakonpoveanja depozita

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke660.000

1.1. Rezerva likvidnosti660.000

1.2. Viak likvidnosti (viak rezervi)0

2. Izdvojena obvezna priuva960.000

3. Odobreni krediti16.980.000

UKUPNO AKTIVA18.600.000

PASIVA

1. Depoziti12.000.000

1.1. Depoziti po vienju6.600.000

1.2. Oroeni depoziti5.400.000

2. Primljeni krediti1.500.000

3. Kapital5.100.000

UKUPNO PASIVA18.600.000

Sluaj 1,2,3 Oroeni depoziti u Osjekoj banci poveali su se za 200.000 kuna. Ako je stopa obvezne rezerve 10%, a rezerve likvidnosti 12%, izraunajte viak likvidnosti u poetnom razdoblju te kumulativno poveanje odobrenih kredita u razdoblju t=3. Stopa zadravanja sredstava u banci iznosi 30%, a brzina multiplikacije je jednaka 1. Popunite tablicu za razdoblja t=0, t=1 i t=2, u skladu s opisom navedenih promjena. Izraunajte visinu dinamikog kreditnog potencijala za t=2 i t=3, u skladu s opisom navedenih promjena.

t = -1t = 0t = 1t = 2

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 792.000

1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

1.2. Viak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna priuva 1.200.000

3. Odobreni krediti 16.608.000

UKUPNO AKTIVA 18.600.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000

1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

2. Primljeni krediti 1.500.000

3. Kapital 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000

Sluaj 4.Osjeka banka d.d. poveala je izvore sredstava putem zaduivanja kod druge banke u iznosu 250.000 kuna. Ako je stopa obvezne rezerve 10%, a rezerve likvidnosti 12%, popunite tablicu i izraunajte visinu dinamikog kreditnog potencijala za t=2 i t=3. Stopa zadravanja sredstava u banci iznosi 30%, a brzina multiplikacije je jednaka 1.

t = -1t = 0t = 1t = 2

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 792.000

1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

1.2. Viak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna priuva 1.200.000

3. Odobreni krediti 15.228.000

4. Trezorski zapisi1.680.000

UKUPNO AKTIVA 18.900.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000

1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

2. Primljeni krediti 1.500.000

3. Kapital 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000

Sluaj 5. Osjeka banka d.d. pribavlja viak likvidnosti prodajom trezorskih zapisa u iznosu 500.000 kuna. Prikaite promjene u tablici i izraunajte dinamiki kreditni potencijal za t=2 i t=3. Za postavu tablice koristite podatke iz tablice prikazane u sluaju 4. Stopa q = 0,10. Stopa r =0,12. Stopa h = 0,30. Brzina v = 1.

t = -1t = 0t = 1t = 2

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 792.000

1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

1.2. Viak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna priuva 1.200.000

3. Odobreni krediti 15.228.000

4. Trezorski zapisi1.680.000

UKUPNO AKTIVA 18.900.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000

1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

2. Primljeni krediti 1.500.000

3. Kapital 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000

Sluaj 6. Izraunajte visinu maksimalnog iznosa kredita koji bankovni sustav moe odobriti na temelju inicijalnog poveanja vika likvidnosti u iznosu 1.000.000 kuna.

Bonus 1. Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke: - depoziti po vienju narasli su za 8 n.j. - stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti 10% - h = 40%t = -1t = 0t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4

1.1. Rezerva likvidnosti 4,4

1.2. Viak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna priuva 13,2

3. Odobreni krediti 78,4

UKUPNO AKTIVA 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. Depoziti po vienju 44

1.2. Oroeni depoziti 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

UKUPNO PASIVA 96

Bonus 2. Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke: - banka se dokapitalizirala u iznosu 8 n.j. - stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti 10% - h = 40%

t = -1t = 0t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4

1.1. Rezerva likvidnosti 4,4

1.2. Viak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna priuva 13,2

3. Odobreni krediti 70,4

4. Trezorski zapisi8

UKUPNO AKTIVA 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. Depoziti po vienju 44

1.2. Oroeni depoziti 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

UKUPNO PASIVA 96

Zadaci za vjebu1 KOLOKVIJZadatak1. Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke: banka je dobila kredit od druge banke u iznosu 8 n.j. stopa obvezne rezerve iznosi 20%. a rezerve likvidnosti 10%, h = 40%

t = (-1)t = 0t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke4.4

1.1. Rezerve likvidnosti 4.4

1.2. Viak likvidnosti0

2. Izdvojena obvezna priuva13.2

3. Odobreni krediti78.4

UKUPNO AKTIVA96

PASIVA

1. Depoziti66

1.1. Depoziti po vienju44

1.2. Oroeni depoziti22

2. Primljeni krediti26

3. Kapital4

UKUPNO PASIVA96

Zadatak 2. Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke: banka je prodala trezorske zapise u iznosu 8 n.j. stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti 10%, h = 40%

t = -1t = 0t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4

1.1. Rezerva likvidnosti 4,4

1.2. Viak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna priuva 13,2

3. Odobreni krediti 70,4

4. Trezorski zapisi8

UKUPNO AKTIVA 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. Depoziti po vienju 44

1.2. Oroeni depoziti 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

UKUPNO PASIVA 96

Zadatak 3. Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke: banka je primila nove depozite po vienju u iznosu 15 n.j. stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti 10%, h = 40%

t = -1t = 0t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4

1.1. Rezerva likvidnosti 4,4

1.2. Viak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna priuva 13,2

3. Odobreni krediti 70,4

4. Trezorski zapisi8

UKUPNO AKTIVA 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. Depoziti po vienju 44

1.2. Oroeni depoziti 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

UKUPNO PASIVA 96

Zadatak 4. Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke: banka je primila nove oroene depozite u iznosu 10 n.j. stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti 10%, h = 40%

t = -1t = 0t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4

1.1. Rezerva likvidnosti 4,4

1.2. Viak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna priuva 13,2

3. Odobreni krediti 70,4

4. Trezorski zapisi8

UKUPNO AKTIVA 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. Depoziti po vienju 44

1.2. Oroeni depoziti 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

UKUPNO PASIVA 96

ZADACI ZA VJEBU 2 prvi kolokvij

Temeljne pretpostavke:q=10%r=12%h=30%

1. U banci X dolo je do poveanja oroenih depozita za 360 n.j. Izraunajte iznos dinamikog kreditnog potencijala za razdoblje t=2.

t = - 1t = 0t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke936,00

1.1. Rezerve likvidnosti936,00

1.2. Viak likvidnosti0,00

2. Izdvojena obvezna priuva960,00

3. Odobreni krediti13874,00

4. Trezorski zapisi1750,00

Ukupno AKTIVA17520,00

PASIVA

1. Depoziti9600,00

1.1. Depoziti po vienju7800,00

1.2. Oroeni depoziti1800,00

2. Primljeni krediti2920,00

3. Kapital5000,00

Ukupno PASIVA 17520,00

2. Banka X prodala je trezorske zapise u iznosu od 100 n.j. Izraunajte iznos dinamikog kreditnog potencijala za razdoblje t=2.

AKTIVA

t = - 1t = 0t = 1

1. Raun za namiru kod sredinje banke936,00

1.1. Rezerve likvidnosti936,00

1.2. Viak likvidnosti0,00

2. Izdvojena obvezna priuva960,00

3. Odobreni krediti13874,00

4. Trezorski zapisi180,00

Ukupno AKTIVA15950,00

PASIVA

1. Depoziti9600,00

1.1. Depoziti po vienju7800,00

1.2. Oroeni depoziti1800,00

2. Primljeni krediti2920,00

3. Kapital3430,00

Ukupno PASIVA 15950,00

3. U banci X dolo je do poveanja depozita po vienju u iznosu od 150 n.j. Izraunajte iznos dinamikog kreditnog potencijala za razdoblje t=3.

AKTIVA

t = - 1t = 0t = 1

1. Raun za namiru kod sredinje banke936,00

1.1. Rezerve likvidnosti936,00

1.2. Viak likvidnosti0,00

2. Izdvojena obvezna priuva960,00

3. Odobreni krediti13874,00

4. Trezorski zapisi180,00

Ukupno AKTIVA15950,00

PASIVA

1. Depoziti9600,00

1.1. Depoziti po vienju7800,00

1.2. Oroeni depoziti1800,00

2. Primljeni krediti2920,00

3. Kapital3430,00

Ukupno PASIVA 15950,00

4. Banka X dobila je kredit od druge banke u iznosu od 705 n.j. Izraunajte iznos dinamikog kreditnog potencijala za razdoblje t=3.

AKTIVA

t = - 1t = 0t = 1

1. Raun za namiru kod sredinje banke936,00

1.1. Rezerve likvidnosti936,00

1.2. Viak likvidnosti0,00

2. Izdvojena obvezna priuva960,00

3. Odobreni krediti13874,00

4. Trezorski zapisi180,00

Ukupno AKTIVA15950,00

PASIVA

1. Depoziti9600,00

1.1. Depoziti po vienju7800,00

1.2. Oroeni depoziti1800,00

2. Primljeni krediti2920,00

3. Kapital3430,00

Ukupno PASIVA 15950,00

14