Transcript

Uputstvo za tehničko pisanje radovaTekst rada obima jednog autorskog tabaka, na engleskom jeziku, napisan prema sledećem uputstvu:

Format teksta: MS Word 2007 i stariji (*.docx; *.doc)

Font: Times New Roman

Format stranice: A4 (210×297 mm)

Razmak između redova (Line spacing): jednostruki

Margine: leva (left) 2.0 cm, desna (right) 1.5 cm, gornja (top) 2.0 cm, donja (bottom) 1.5 cm

Naslov rada na srpskom jeziku: 12 pt., bold, centralno ravnanje (Alignment centered), velika slova

Naslov rada na engleskom jeziku: 12 pt., bold, centralnoravnanje (Alignment centered), velika slova

Imena autora: 11 pt., centralno ravnanje (Alignment centered), jedan autor mora biti podvučen kao autor koji će prezentovati rad

Institucije i e-mail adrese: 11 pt., italic, centralno ravnanje(Alignment centered)

Izvod na srpskom jeziku i ključne reči: 11 pt., potpuno ravnanje (Alignment justified)

Izvod na engleskom jeziku i ključne reči: 11 pt. potpuno ravnanje (Alignment justified)

Tekst rada: 11 pt., potpuno ravnanje (Alignment justified) nazivi celina velikim slovima bez rednog broja

Literatura: 11 pt., sa rednim brojem ispred. Referentni izvori se navode prema abecednom redu

Naslovi slika: 11 pt., italic, centrirano ispod slike

Naslovi tabela: 11 pt., italic, centrirano iznad tabele

Reference u tekstu: kao i ostali tekst, superscript1

Slike: prihvatljivi su formati TIF, GIF, JPG, BMP, WMF i CDR

KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA BEOGRAD

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

DANI ARČIBALDA RAJSA

PRVO OBAVEŠTENJE I POZIV ZA DOSTAVU RADOVA

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

1-2. mart 2012. godine

Način rada skupaRad skupa biće organizovan u plenumu i po sekcijama. Plenarna predavanja su po pozivu.

Dostavljanje radovaE-poštom na adresu:[email protected]

Kotizacija

Autori prihvaćenih radova i predstavnici suorganizatora ne plaćaju kotizaciju. Ostali učesnici plaćaju kotizaciju u iznosu 10.000 RSD.

Informacije o skupu:

web strana KPA [email protected] telefonomMarta Tomić, +381 11 3107143

Poziv naučno-stručnim institucijama

Organizator poziva naučno-stručne institucije da uzmu učešće u radu skupa kroz prezentacije najnovijih rezultata svojih naučnoistraživačkih i stručnih aktivnosti.

Radni jezik skupa je engleski.

Radovi koji su izloženi na skupu biće objavljeni u Zborniku radova.

Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Fakultetom bezbednosti u Skoplju, Fakultetom bezbednosnih studija u Ljubljani, Policijskom akademijom "Alexandru Ioan Cuza" u Bukureštu, Policijskom akademijom u Bratislavi i Visokom školom unutrašnjih poslova u Banjaluci organizuje međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“.

Naučni skup će obuhvatati sledeće tematske oblasti: Razvoj policijskog obrazovanja Pravna država, policija i suzbijanje kriminala Savremene tendencije u kriminalistici i forenzici Policija i savremeni koncepti bezbednosti Ekonomska bezbednost

Rokovi:Dostavljanje apstrakata i prijava učešća do 15.12.2011.Obaveštenje o prihvatanju apstrakata 25.12.2011.Dostavljanje radova do 30.01.2012.Obaveštenje o prihvatanju radova 20.02.2012.

PROGRAMSKI ODBOR prof. dr Goran Milošević, dekan KPA, predsednikprof. dr Ioan Liviu Tăut, Policijska akademija "Alexandru Ioan Cuza", Rumunijaprof. dr Vaclav Krajnik, Policijska akademija, Slovačkaprof. dr Mykhailo Tsymbalyuk, Državni univerzitet unutrašnjih poslovau Lavovu, Ukrajinaprof. dr Gorazd Meško, Fakultet bezbednosnih studija, Slovenijaprof. dr Darko Maver, Fakultet bezbednosnih studija, Slovenijaprof. dr Janko Jakimov, Fakultet bezbednosti, Makedonijamr Goran Amidžić, Visoka škola unutrašnjih poslova, Republika Srpska BiHprof. dr Vid Jakulin, Pravni fakultet, Slovenijaprof. dr Radomir Milašinović, Fakultet bezbednosti, Srbijaprof. dr Milenko Kreća, Pravni fakultet, Srbijaprof. dr Đorđe Đorđević, KPAprof. dr Ljiljana Mašković, KPAŽivko Šipčić, Policijska akademija u Danilovgradu, Crna Goramr Božidar Otašević, MUP RSLazar Nešić, Nacionalni kriminalističko-tehnički centar, MUP RS

ORGANIZACIONI ODBORprof. dr Željko Nikač, prodekan KPA, predsednikMilorad Todorović, sekretar MUP RSSaša Mitrović, pomoćnik direktora Policije, MUP RSdr Mile Šikman, Načelnik uprave za policijsko obrazovanje, MUP Republika Srpskaprof. dr Dane Subošić, KPAprof. dr Milan Žarković, PhD, KPAprof. dr Mladen Bajagić, PhD, KPA

SEKRETARIJATMarta Tomić (M.A.), mr Marija Blagojević, Jelena Pandža, Vuk Kulić, Jasna Petrović

PRIJAVA UČEŠĆA

Potpis: ______________________________

Datum:

______________________________

Ime i prezime, zvanje:

Naziv rada:

Tematska oblast kojoj rad pripada:

Institucija:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Označiti sa X način učešća na skupu

Učešće sa radom Učešće bez rada


Recommended