Download pdf - Matematik Tambahan Siap

Transcript
 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  1/35

  NAMA : NOR HUSNA BT MOHD ROSLI

  NO. 1/C: 950205-13-5902

  SEKOLAH : SMKA YAN

  GURU KELAS : EN. GHOZALI B SALLEH

  1

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  2/35

  Isi Kandungan................................................................................................................................1

  Soalan 2 Pemakanan sihat ........................................................................................................2

  Pengenalan......................................................................................................................................3

  Bahagian 1......................................................................................................................................5

  Bahagian 2......................................................................................................................................8

  Bahagian 3....................................................................................................................................14

  Penerokaan Lanjutan..................................................................................................................19

  Kesimpulan...................................................................................................................................24

  Refleksi..........................................................................................................................................26

  Referens.........................................................................................................................................28

  DAPATAN KAJIAN

  Kami pelajar yang mengambil Matematik Tambahan perlu menjalankan kerja projek Matematik

  Tambahan Tingkatan 5.

  2

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  3/35

  Melalui kajian ini, kami dapat

  1. Menikmati persekitaran bilik darjah yang mencabar, menarik, bermakna meningkatkan

  kemahiran pemikiran.

  2. Mengaplikasikan pengetahuan matematik yang dipelajari semasa di dalam kelas untuk

  menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian.

  3. Meningkatkan komunikasi, mencipta persekitaran yang kreatif dan ritis

  4. Meningatkan minat terhadap pengetahuan matematik dan mempraktikkannya dengan cara

  yang betul

  5. Mempersiapkan diri dengan pengetahuan matematik demi menghadapi alam pekerjaan kelak

  6. Sedar bahawa matematik adalah satu alat yang penting dan berkuasa dalam menyelesaikanmasalah kehidupan sebenar dan seterusnya membangunkan sikap yang positif terhadap

  7. Melatih diri kita bukan sahaja untuk menjadi pelajar yang bebas tetapi juga untuk

  bekerjasama, dan untuk berkongsi pengetahuan dalam persekitaran yang bermanfaat dan sihat

  8.Menggunakan teknologi khususnya ICT yang sesuai dan berkesan

  9. Melatih diri untuk menghargai nilai-nilai intrinsik matematik dan menjadi lebih kreatif dan

  inovatif

  10. Menyedari kepentingan dan keindahan matematik.

  3

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  4/35

  4

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  5/35

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  6/35

  tinggi, dan kanser. Diet yang sihat melibatkan jumlah yang sesuai memakan

  semua nutrien penting dan jumlah air yang mencukupi. Nutrien boleh diperolehi

  daripada makanan yang berlainan, jadi terdapat pelbagai diet yang boleh dianggap

  sihat.

  Diet yang sihat perlu mempunyai keseimbangan makronutrien (lemak, protein, dan

  karbohidrat), kalori untuk menyokong keperluan tenaga, dan mikronutrien untukmemenuhi keperluan bagi pemakanan manusia tanpa mendorong ketoksikan atau

  pertambahan berat badan yang berlebihan daripada jumlah pengambilan makanan

  yang berlebihan.

  Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) membuat 5 cadangan berkenaan kepada

  kedua-dua populasi dan individu: Cuba untuk membakar tenaga seberapa banyak

  yang anda makan, dan cuba untuk makan sebagai tenaga banyak seperti anda

  membakar, sebagai berat badan yang sihat mengimbangi antara kedua-dua. Ia

  juga meningkatkan penggunaan tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanan,terutamanya buah-buahan, sayur-sayuran, kekacang, bijirin penuh dan kekacang.

  Kemudian, hadkan pengambilan lemak dan minyak, dan elakkan lemak tepu, yang

  menjadi pepejal pada suhu bilik seperti minyak kelapa dan semua produk haiwan

  termasuk pada dasarnya daging, tenusu dan telur. Lebih baik sekiranya kita

  mengambil lemak tidak tepu, yang kekal dalam keadaan cecair pada suhu bilik ,

  dan yang boleh didapati dalam minyak tumbuhan dan makanan tertentu..

  Hapuskan asid trans-lemak dan hadkan pengambilan gula . Akhir sekali, hadkan

  penggunaan garam / natrium dari semua sumber dan pastikan bahawa garam

  yang diambil telah teroksida.

  Piramid Makanan

  6

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  7/35

  7

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  8/35

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  9/35

  (ii) aplikasi statistik dalam kehidupan seharian

  Jawapan:

  Salah satu aplikasi statistik dalam kehidupan seharian adalah dalam ujiankualiti. Statistik boleh membentuk alat asas utama dalam perniagaan danpembuatan . Ia digunakan untuk memahami ukuran kebolehubahan sistem,proses kawalan atau meringkaskan data, dan membuat keputusan yangberpandukan data.Dalam peranan ini, ia adalah kunci, dan mungkin satu-satunya kunci yang dipercayai.

  Sebagai contoh, syarikat-syarikat membuat beribu-ribu produk setiap haridan setiap syarikat mesti memastikan bahawa item yang mempunyai kualitiyang baik dijual. Tetapi syarikat tidak boleh menguji setiap perkara dansetiap yang dihantarkan kepada anda, pengguna . Jadi syarikatmenggunakan statistik untuk menguji hanya beberapa, yang dipanggilsampel, apa yang mereka buat. Jika sampel melalui ujian kualiti, makasyarikat itu menganggap bahawa semua perkara-perkara yang dibuatdalam kumpulan, yang dikenali sebagai satu kelompok, adalah produk yangbaik akan dijual kepada konsumer.

  9

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  10/35

  10

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  11/35

  Bahagian 2

  Kementerian Kesihatan Malaysia telah melakukan banyak kajian tentang kesan makanan yang

  dijual di kantin sekolah terhadap pelajar. Sebagai tanda sokongan terhadap usaha kerajaan bagi

  mengatasi masalah yang dihadapi, anda dikehendaki menjalankan satu projek yang berkaitan.

  Anda dikehendaki mendapatkan daa tentang jisim badan dan tinggi 100 orang pelajar tertentu

  dalam tingkaan tertentu di sekolah anda.

  Berdasarkan data tersebut, lengkapkan jadual kekerapan yang berikut.

  TINGGI

  BERAT

  TINGGI

  BERAT

  TINGGI

  BERAT

  TINGGI

  BERAT

  TINGGI BERAT

  166 53 161 41 166 50 141 42 155 45

  168 57 178 60 160 52 160 59 156 38

  168 52 162 54 183 62 158 39 150 44

  167 58 178 96 160 44 153 41 168 56164 53 170 64 158 48 150 44 161 54

  164 60 184 57 163 47 164 70 150 43

  172 53 178 58 162 55 157 42 160 58

  169 53 181 62 156 45 156 62 153 50

  180 75 181 68 162 52 152 68 153 65

  174 98 178 50 160 54 165 54 148 65

  172 48 176 55 160 53 166 78 158 39

  160 49 170 52 161 53 148 47 153 42

  156 47 154 44 153 45 166 60 161 52

  156 47 161 50 175 56 160 44 165 42150 36 150 45 178 77 145 44 164 49

  156 48 157 49 170 52 152 50 169 60

  175 56 160 48 171 64 158 53 150 44

  164 45 166 50 161 41 157 70 151 43

  172 67 156 50 178 60 160 38 168 96

  171 64 153 50 162 54 164 48 176 73

  Data berat 100 orang pelajar

  Jisim badan pelajar(kg)

  Gundalan Kekerapan

  11

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  12/35

  30 41 IIII III 8

  42 53IIII IIII IIII IIII IIII

  IIII IIII IIII IIII IIII I51

  54 65IIII IIII IIII IIII IIII

  IIII29

  66 77 IIII III 878 89 I 1

  90 101 III 3

  Jadual 1.0

  a) Lukis histogram berdasarkan Jadual 1 di atas dan cari mod jisimnya

  Jawapan:

  Jisim badan pelajar

  (kg)Sempadan Atas

  Kekerapan

  30 41 41.5 8

  42 53 53.5 51

  54 65 65.6 29

  66 77 77.5 8

  78 89 89.5 1

  90 101 101.5 3Jadual kekerapa bagi jisim pelajar.

  Histogram untuk Jadual 1.

  12

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  13/35

  Mod jisim

  b) Kemudian, lukiskan lagi dua buah histogram dengan menggunakan selang elas yang lebih kecil

  dengan menambahkan bilangan kelasnya.

  Jawapan :

  (a)Histogram Pertama - Histogram 1

  Jisim badan pelajar (kg) Sempadan Atas Kekerapan

  30 39 39.50 5

  40 49 49.50 33

  50 59 59.60 37

  60 69 69.50 16

  70 79 79.50 6

  80 89 89.50 090 99 99.50 3

  13

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  14/35

  Graf Histogram 1

  14

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  15/35

  (b)Histogram Kedua Histogram 2

  Jisim badan pelajar

  (kg)Sempadan Atas

  Kekerapan

  Longgokan

  35 39 39.50 5

  40 44 44.50 16

  45 49 49.50 17

  50 54 54.50 26

  55 59 59.50 11

  60 64 64.50 11

  65 69 69.50 5

  70 74 74.50 3

  75 79 79.50 3

  80 84 84.50 0

  85 89 89.50 0

  90 94 94.50 095 99 99.50 3

  Jadual Kekerapan Bagi Jisim Pelajar

  Graf Histogram 2.

  15

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  16/35

  i) Jelaskan apakah yang anda dapati pada taburan data apabila saiz kelas berkurangan dan

  bilangan kelas bertambah?

  Jawapan :

  Apabila saiz kelas berkurang dan bilangan kelas bertambah, mod kelas menjadi besar.

  ii) Cari mod bagi setiap histogram yang dilukis dan tafsirkan dapatan anda.

  Answer :

  Mod untuk histogram 1

  Mod untuk histogram 2

  Dapatan saya - Histogram 2 mempunyai mod kelas yang lebih besar

  16

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  17/35

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  18/35

  BAHAGIAN 3

  a) Dengan menggunakan data dari Jadual 1, complete lengkapkan Jadual 2 di bawah.

  Jisim badan pelajar(kg) Sempadan Atas Kekerapan

  KekerapanLonggokan

  13 34 34.50 0 0

  35 56 56.50 69 69

  57 78 78.50 28 97

  79 100 100.50 3 100

  Jadual 2

  b) Seterusnya, lukiskan sebuah ogif berdasarkan data tersebut.

  18

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  19/35

  c) Daripada ogif yang dilukis, cari median , kuartil pertama, kuartil ketiga dan julat antara

  kuartil.

  Original ogive graph marked with median, first quartile and third quartile.

  Jawapan:(c) Median, kuartil pertama, kuatil ketiga dan julat antara kuartil.

  Median = 34.50 + (14.8 X 1)

  =49.30

  Kuartil pertama= 34.50 + (7 X 1)= 41.50

  Kuartil ketiga = 34.50 + (25 X 1)

  = 59.50

  19

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  20/35

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  21/35

  = 18.743

  Perbezaan antara kuartil da julan antara kuartil = 44 - 18.743= 25.257

  f) Kirakan min, varians dan sisihan piawai. Jelaskan, mengapakahpengukuran berikut perlu diunakan dalam pentafsiran data?

  Jawapan : Min

  = (69 x 45.5) + (28 x 67.5) + (3 x 89.5)

  69 + 28 + 3

  = 3139.5 + 1890 + 268.5

  100

  = 5298

  100

  = 52.98

  Varians

  = 294453 2806.88

  100

  = 2944.53 2806.88

  = 137.65

  Sisihan piawai

  21

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  22/35

  = 11.7324

  Sebab mengapa min, varians dan sisihan piawai digunakan dalam statistik

  untuk mentafsir data kerana ini adalah jenis langkah-langkah serakan.

  Langkah-langkah serakan adalah langkah-langkah darjah serakan dalam

  statistik. Adalah penting untuk menentukan sejauh mana nilai-nilai datadalam set data berserak atau tersebar keluar dari nilai purata

  22

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  23/35

  23

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  24/35

  PENEROKAAN LANJUTAN

  Indeks jisim badan

  BMI = Mass (kg)

  Tinggi (m) X Tinggi(m)

  memberikan petunjuk mengenai keadaan fizikal seseorang sebagai kekuranganberat badan, normal, berat badan berlebihan atau obes.

  BMI Categories BMI BMI

  Kurang berat badan < 18.5

  Normal 18.5 24.9

  Berat badan berlebihan 25 29.9

  Obes 30

  i) Kira BMI bagi setiap pelajar dalam kajian anda dan kelaskan mengikut kategori diatas. Seterusnya, kirakan peratus bagi setiap kategori.

  Jawapan:

  Jadual BMI dan kategorinya bagi setiap pelajar

  Tinggi(cm) Tinggi (m) Mass(kg) BMI Kategori BMI

  160 1.60 38 14.84Kurang berat

  badan

  165 1.65 42 15.43Kurang berat

  badan

  156 1.56 38 15.61Kurang berat

  badan

  158 1.58 39 15.62Kurang berat

  badan

  158 1.58 39 15.62Kurang berat

  badan

  178 1.78 50 15.78 Kurang berat

  24

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  25/35

  badan

  161 1.61 41 15.82Kurang berat

  badan

  161 1.61 41 15.82

  Kurang berat

  badan

  150 1.50 36 16.00Kurang berat

  badan

  172 1.72 48 16.22Kurang berat

  badan

  164 1.64 45 16.73Kurang berat

  badan

  184 1.84 57 16.84Kurang berat

  badan

  157 1.57 42 17.04Kurang berat

  badan

  160 1.60 44 17.19Kurang berat

  badan

  160 1.60 44 17.19Kurang berat

  badan

  153 1.53 41 17.51 Kurang beratbadan

  163 1.63 47 17.69Kurang berat

  badan

  176 1.76 55 17.76Kurang berat

  badan

  164 1.64 48 17.85Kurang berat

  badan

  172 1.72 53 17.92Kurang beratbadan

  153 1.53 42 17.94Kurang berat

  badan

  170 1.70 52 17.99Kurang berat

  badan

  170 1.70 52 17.99Kurang berat

  badan

  166 1.66 50 18.14 Kurang berat

  25

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  26/35

  badan

  166 1.66 50 18.14Kurang berat

  badan

  164 1.64 49 18.22

  Kurang berat

  badan

  175 1.75 56 18.29Kurang berat

  badan

  175 1.75 56 18.29Kurang berat

  badan

  178 1.78 58 18.31Kurang berat

  badan

  168 1.68 52 18.42Kurang berat

  badan

  156 1.56 45 18.49Kurang berat

  badan

  183 1.83 62 18.51 Normal

  154 1.54 44 18.55 Normal

  169 1.69 53 18.56 Normal

  155 1.55 45 18.73 Normal

  160 1.60 48 18.75 Normal

  151 1.51 43 18.86 Normal

  181 1.81 62 18.92 Normal

  178 1.78 60 18.94 Normal

  178 1.78 60 18.94 Normal

  150 1.50 43 19.11 Normal

  160 1.60 49 19.14 Normal153 1.53 45 19.22 Normal

  158 1.58 48 19.23 Normal

  166 1.66 53 19.23 Normal

  161 1.61 50 19.29 Normal

  156 1.56 47 19.31 Normal

  156 1.56 47 19.31 Normal

  150 1.50 44 19.56 Normal

  26

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  27/35

  150 1.50 44 19.56 Normal

  150 1.50 44 19.56 Normal

  164 1.64 53 19.71 Normal

  156 1.56 48 19.72 Normal

  162 1.62 52 19.81 Normal

  165 1.65 54 19.83 Normal

  168 1.68 56 19.84 Normal

  157 1.57 49 19.88 Normal

  150 1.50 45 20.00 Normal

  161 1.61 52 20.06 Normal

  168 1.68 57 20.20 Normal

  160 1.60 52 20.31 Normal

  161 1.61 53 20.45 Normal

  156 1.56 50 20.55 Normal

  162 1.62 54 20.58 Normal

  162 1.62 54 20.58 Normal

  160 1.60 53 20.70 Normal

  181 1.81 68 20.76 Normal

  167 1.67 58 20.80 Normal

  161 1.61 54 20.83 Normal

  145 1.45 44 20.93 Normal

  162 1.62 55 20.96 Normal

  169 1.69 60 21.01 Normal

  160 1.60 54 21.09 Normal

  141 1.41 42 21.13 Normal

  158 1.58 53 21.23 Normal

  153 1.53 50 21.36 Normal

  153 1.53 50 21.36 Normal

  148 1.48 47 21.46 Normal

  152 1.52 50 21.64 Normal

  166 1.66 60 21.77 Normal

  171 1.71 64 21.89 Normal

  27

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  28/35

  171 1.71 64 21.89 Normal

  170 1.70 64 22.15 Normal

  164 1.64 60 22.31 Normal

  172 1.72 67 22.65 Normal

  160 1.60 58 22.66 Normal

  160 1.60 59 23.05 Normal

  180 1.80 75 23.15 Normal

  176 1.76 73 23.57 Normal

  178 1.78 77 24.30 Normal

  156 1.56 62 25.48Berat badanberlebihan

  164 1.64 70 26.03 Berat badanberlebihan

  153 1.53 65 27.77Berat badanberlebihan

  166 1.66 78 28.31Berat badanberlebihan

  157 1.57 70 28.40Berat badanberlebihan

  152 1.52 68 29.43Berat badanberlebihan

  148 1.48 65 29.67Berat badan

  berlebihan178 1.78 96 30.30 Obes

  174 1.74 98 32.37 Obes

  168 1.68 96 34.01 Obes

  Jadual peratus BMI Bagi Setiap Kategori.

  KategoriBMI BMI Kekerapan Peratus,%

  Underweight < 18.5 31 31

  Normal 18.5 24.9 59 59

  Overweight 25 29.9 7 7

  Obese 30 3 3

  Total 100 100

  ii) Paparan dapatan anda di papan kenyataan sekolah sebagai panduan kepada

  pelajar lain untuk menjaga pemakanan mereka dengan penerapan nilai murni

  28

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  29/35

  iii) Orang yang dalam kategori obes lebih mudah mendapatpenyakit seperti kencing manis, strok dan serangan jantung.Berikan pendapat anda tentang pernyataan ini. Cadangkan langkah langkah dan strategi yang boleh dilakukan untuk mencapai jisim badan

  yang ideal dan kehidupan yang lebih sihat.

  Jawapan:

  Saya benar-benar bersetuju dengan kenyataan itu kerana gemukmempunyai risiko yang lebih tinggi dalam mendapat penyakit berbahayaseperti kencing manis dan serangan jantung. Walau bagaimanapun,terdapat beberapa cara dan strategi seseorang menjalani kehidupan yanglebih sihat.

  Pertama sekali, makan buah-buahan berwarna-warni dan sayur-sayuran.Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah asas diet yang sihat. Mereka adalahrendah kalori dan bernutrisi, bermaksud penuh dengan vitamin, mineral,antioksidan, dan serat. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran setiaphari dalam setiap hidangan yang sihat. Seterusnya cuba hadkan gula dangaram. Gula menyebabkan naik turun tenaga dan boleh menambah kepadamasalah kesihatan dan berat badan. Jumlah besar gula ditambah bolehterkandung di dalam makanan seperti roti, sup dan sayur-sayuran dalamtin, marjerin, makanan segera, kicap, dan sos. Jadi, beberapa tips yang kitaboleh amalkansetiap hari adalah cuba untuk elakkan minuman bergula.Satu 12-oz soda mempunyai kira-kira 10 sudu teh gula di dalamnya, lebihdaripada had harian yang disyorkan! Cuba air dengan lemon atau percikanjus buah-buahan. Kami juga mencadangkan untuk makan makanansemulajadi yang manis seperti buah-buahan, lada atau mentega kacang asliuntuk memenuhi selera kita.

  Akhir sekali, kita mesti bersenam selalu dalam setiap minggu. Beberapakaedah pemanasan badan dan strecthing boleh mengurangkan stresssdengan cara yang betul dan juga menggalakkan pergerakan usus. Senamanasas yang boleh kita lakukan setiap hari adalah seperti berjalan dan senamrobik. Langkah ini boleh menghalang dan juga melambatkan kerosakan

  tulang dan melancarkan aliran darah dalam kapilari darah dengan memberitekanan yang sesuai dalam kapilari.

  29

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  30/35

  KESIMPULAN

  Kesimpulannya ialah kita boleh mengkategorikan seseorang kepada empatkategori. Kategori pertama adalah kekurangan berat badan, normal, berat

  30

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  31/35

  badan berlebihan dan akhir sekali obes. Kategori yang telah membezakanberat badan sesorang dikenali segbagai BMI. Seseorang dipanggil sebagaikekurangan berat badan jika Indeks Jisim Badan , IJT adalah lebih rendahdaripada 18.5. Orang yang normal biasanya akan mempunyai IJT sebanyak18.5 hingga 24.9. Apabila seseorang yang mempunyai IJT yang lebih tinggi

  daripada julat itu, orang itu akan dipanggil sebagai berat badan berlebihandan jika / IJB beliau adalah 30 dan lebih tinggi ini bermakna, kategori orangyang gemuk. Ini adalah jenis orang yang sangat berisiko untuk mendapatpelbagai jenis penyakit infeksi berbahaya seperti kencing manis danserangan jantung.

  Daripada kajian yang telah dilakukan, kita boleh membuat kesimpulanbahawa majoriti pelajar dalam kategori biasa. Walau bagaimanapun, masihada ramai pelajar yang tidak mencapai BMI yang ideal iaitu daripada 18.5hingga 24.9.Kebanyakan pelajar-pelajar ini adalah dalam kategori kurangberat badan dan hanya beberapa orang daripada mereka berada dalamkategori berat badan berlebihan dan obes. Ini menunjukkan kepada kitabahawa hari ini, pelajar tidak suka makan dan takut mendapat lemak. Jadi,mereka rela untuk lapar sepanjang hari hanya kerana mereka tidak mahuuntuk mendapatkan lemak kerana ia akan memberi kesan peribadi ke atasdiri mereka.

  Seseorang yang sihat atau dalam perkataan lain orang biasa adalahseseorang yang tidak melakukan sesuatu secara berlebihan. Mengikut diet,kita semua perlu keseimbangan karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin,dan mineral untuk mengekalkan badan yang sihat. Jadi, kita perlu makan

  sederhana dan sentiasa mengikuti keperluan harian tubuh manusia.Keperluan ini telah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, saizbadan, jantina, pelupusan genetik gen, pekerjaan, gaya hidup dan akhirsekali iklim. Sebagai kesimpulan, kita perlu makan mengikut faktor - faktorini untuk memenuhi keperluan tenaga harian kita supaya kita bolehmendapat keadaan fizikal yang ideal fizikal dan badan yang sihat.

  31

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  32/35

  REFLEKSI

  32

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  33/35

  Ketika saya menjalankan projek ini, terdapat banyak perkara baru yang

  saya telah belajar daripada keluarga, guru, rakan-rakan saya dan juga

  daripada maklumat di internet. Salah satu perkara adalah sekarang sayatahu bagaimana untuk membina jadual menggunakan Microsoft Excel,untuk

  melengkapkan kajian ini. Sekurang-kurangnya, saya telah belajar sesuatu

  yang baru.

  Ketika melakukan projek ini, terdapat banyak nilai-nilai murni yang telah

  saya amalkan. Salah satu daripadanya adalah kesabaran adalah penawar

  eapad kemarahan. Saya seringkali melakukan kesilapan apabila

  menggunakan Microsoft Excel kerana saya baru sahaja mempelajarinya. Hal

  yang demikian kadang merugikan masa saya kerana tidak mendapat apa-apa hasil. Walau bagaimanapun, ia adalah apa yang kita harungi dalam

  kehidupan dan ia mengajar saya untuk menjadi kuat dan tidak berputus asa

  untuk menyiapkan kerja projek ini.

  Selepas menyiapkan projek ini, pertama sekali; Saya amat berterima kasih

  kepada Allah kerana bantuan-Nya saya dapat menyiapkan projek ini. Kedua,

  saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang-orang yang

  membantu saya terutamanya kepada ibu bapa saya dan saudara-mara

  saya. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada guru

  Matematik Tambahan saya, Encik Ghozali dan kepada semua rakan-rakan

  saya yang membantu saya sama ada secara langsung atau tidak langsung

  dengan memberi beberapa maklumat yang berguna tentang projek ini.

  33

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  34/35

  34

 • 7/31/2019 Matematik Tambahan Siap

  35/35

  REFERENS

  1) http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics

  2) http://en.wikipedia.org/wiki/Healthy_diet

  3) http://www.youtube.com/watch?v=XSEf0Rv4Lwc

  4) http://www.excelforum.com/excel-general/389241-creating-ogive-curve.html

  5) http://www.wyzant.com/Help/Math/Statistics_and_Probability/Averages/Cumulative_Fr

  equency_Percentiles_and_Quartiles.aspx

  6) http://www.cms.murdoch.edu.au/areas/maths/statsnotes/samplestats/excelprocs1.html

  7) http://www.albany.edu/~reinhold/m308/Assgnmt1_HowTo.htm

  8) http://www.helpguide.org/life/healthy_eating_diet.htm

  http://en.wikipedia.org/wiki/Statisticshttp://en.wikipedia.org/wiki/Healthy_diethttp://www.youtube.com/watch?v=XSEf0Rv4Lwchttp://www.excelforum.com/excel-general/389241-creating-ogive-curve.htmlhttp://www.wyzant.com/Help/Math/Statistics_and_Probability/Averages/Cumulative_Frequency_Percentiles_and_Quartiles.aspxhttp://www.wyzant.com/Help/Math/Statistics_and_Probability/Averages/Cumulative_Frequency_Percentiles_and_Quartiles.aspxhttp://www.cms.murdoch.edu.au/areas/maths/statsnotes/samplestats/excelprocs1.htmlhttp://www.albany.edu/~reinhold/m308/Assgnmt1_HowTo.htmhttp://www.helpguide.org/life/healthy_eating_diet.htmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Statisticshttp://en.wikipedia.org/wiki/Healthy_diethttp://www.youtube.com/watch?v=XSEf0Rv4Lwchttp://www.excelforum.com/excel-general/389241-creating-ogive-curve.htmlhttp://www.wyzant.com/Help/Math/Statistics_and_Probability/Averages/Cumulative_Frequency_Percentiles_and_Quartiles.aspxhttp://www.wyzant.com/Help/Math/Statistics_and_Probability/Averages/Cumulative_Frequency_Percentiles_and_Quartiles.aspxhttp://www.cms.murdoch.edu.au/areas/maths/statsnotes/samplestats/excelprocs1.htmlhttp://www.albany.edu/~reinhold/m308/Assgnmt1_HowTo.htmhttp://www.helpguide.org/life/healthy_eating_diet.htm