Transcript
 • trokovnjaka za

  Skriminologijo, p r o f e s o r j a , kolumnista in nenazadnje

  tudi humorista gostimo ob

  izidu njegove zadnje (in

  tudi posebne) knjige Fanči s

  psihiatrije in še hujše

  zgodbe.

  Prijazno vabljeni na

  pogovorni večer, kjer bo

  poleg ozadja nastajanja te

  humoreske, beseda tekla

  tudi o temah izven obzidja

  psihiatrije in platnic te

  knjige. Pogovor bo vodila

  Ula Tomaduz.

  Kari

  katu

  ra je d

  elo

  Milanke F

  abja

  nčič

  .

  K n j i ž n i c a B e n a Z u p a n č i č a P o s t o j n av s k l o p u t e d n a s l o v e n s k i h s p l o š n i h k n j i ž n i c

  v a b i n a

  v s r e d o , 2 2 . n o v e m b r a , o b 1 8 . u r iv č i t a l n i c o p o s t o j n s k e

  k n j i ž n i c e .

  LITERARNIVEČERZdr.DRAGANOMPETROVCEM,

  Page 1


Recommended