Transcript
Page 1: Lista objava i odnosi s...Kako nam je rekao općinskinačelnik Zvonko Škreblin, za ovu vrijednu investiciju višeod milijun kuna,trenutno je u tijekupostupakjavne nabave.-Parcelana

28.06.2016

Izvješće medijskih objava

Press CLIPPING d.o.o., Florijana Andrašeca 18a, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: +385 1 30 948 04,fax: +385 1 30 10 262, e-mail: [email protected], www.pressclip.hr

Muzeji Hrvatskog zagorja

Page 2: Lista objava i odnosi s...Kako nam je rekao općinskinačelnik Zvonko Škreblin, za ovu vrijednu investiciju višeod milijun kuna,trenutno je u tijekupostupakjavne nabave.-Parcelana

1

25.6.2016 Zagorje International Stranica/Termin: 8 Hrvatska

Naslov: Trg sv. Jurja na 2277 četvornih metara, dobiva novo parkiralište, tržnicu, autobusnu čekaonicu i Sadržaj: U OPĆINI DESINIĆ U TIJEKU POSLJEDNJA FAZA UREĐENJA GLAVNOG OPĆINSKOG

TRGA, PROJEKTA VRIJEDNOG PREKO MILIJUN KUNA

Autor: Mladen Mandić

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, DVOR VELIKI TABOR

25.6.2016 Zagorje International Stranica/Termin: 19 Hrvatska

Naslov: Muzej "Staro selo" Kumrovec u Sloveniji se predstavio izložbom "Tradicijska arhitektura Sadržaj: U sklopu manifestacije "Poletna muzejska noč" koja se održala na prostoru "Muzeja na

prostem" u Rogatecu, Muzej "Staro selo" Kumrovec predstavio se izložbom "Tradicijska arhitektura Hrvatskog zagorja" Autorice izložbe su Branka Šprem- Lovrić i Tatjana Brlek, a ovo

Autor: jj

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

27.6.2016 www.direktno.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Nebesa potopila Josipa Broza Tita, a Hasanbegović će - sve to platitiSadržaj: Voda je prodrla u gotovo sve objekte u Etno muzeju Staro selo i Titovu rodnu kuću kao i više

desetaka objekata u mjestu te otklanjanje šteta još uvijek traje

Autor: direktno.hr

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

28.6.2016 www.n1info.com Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Pogledajte kako je oluja u Osijeku nosila krovove i drvećeSadržaj: Olujno nevrijeme praćeno tučom i obilnom kišom zahvatilo je u ponedjeljak osječko područje.

Autor: N1 Hrvatska

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

Muzeji Hrvatskog zagorja

Lista objava

Page 3: Lista objava i odnosi s...Kako nam je rekao općinskinačelnik Zvonko Škreblin, za ovu vrijednu investiciju višeod milijun kuna,trenutno je u tijekupostupakjavne nabave.-Parcelana

25.6.2016 Stranica/Termin: 8

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: / Žanr:

Površina/Trajanje: 1.225,54 Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, DVOR VELIKI TABOR

U OPĆINI DESINIĆ U TIJEKU POSLJEDNJA FAZA UREĐENJA GLAVNOGOPĆINSKOG TRGA, PROJEKTA VRIJEDNOG PREKO MILIJUN KUNA

novo parkiralište^tržnicu^autobusnučekaovt0MUHd|info punkt

Mladen Mandićinfo@zagorjeinterriatiorial. hr

U općini Desinić u tijeku je posljednja,

treća faza uređenjaglavnog općinskog trga - Trga sv. Jurjau sklopu kojeg će se izraditi autobusna

čekaonica, parkiralište i tržnica.Kako nam je rekao općinski načelnikZvonko Škreblin, za ovu investicijuvrijednu više od milijun kuna, trenutno

je u tijeku postupak javne nabave.- Parcela na kojoj se planira projekttrenutno je u jako lošem stanju. Radise o površini od oko 2277 četvornih

metara što šljunčane što zemljaneneuređene površine.

Kuća Đure PrejcaNa toj parceli izgradit ćemosamostojeću čekaonicu autobusnogstajališta i odmorišta površine oko 18četvornih metara, 75 četvornih metara

predviđeno je za otvorenu asfaltiranu

površinu za tržnicu, a asfaltiratće se i staza nogostupa površine68, 86 četvorna metra. Ostalo jepredviđeno za izgradnju parkirališta.Važnost projekta je u poboljšanjuinfrastrukture i prometnog sustava

2

Trg sv. Jurja na 2277 četvornih metara, dobiva novo parkiralište, tržnicu, autobusnu

Mladen Mandić

izvješće

Zagorje International

Page 4: Lista objava i odnosi s...Kako nam je rekao općinskinačelnik Zvonko Škreblin, za ovu vrijednu investiciju višeod milijun kuna,trenutno je u tijekupostupakjavne nabave.-Parcelana

25.6.2016 Zagorje International Stranica/Termin: 8

Hrvatska

3

Promocija legende o VeronikiDesinićkojNačelnik Škreblin nedavno jeprisustvovao trećem sastankuu sklopu prijave na raspisaniprekogranični natječaj InterregSlovenija - Hrvatska. U tom projektu

s hrvatske strane sudjelujuopćina Desinić, Muzeji Hrvatskog

jer je jedan od općinskih prioriteta iturizam budući da je obnovom DvoraVeliki Tabor i planiranom obnovomrodne kuće Đure Prejca, Općinadobila veliki turistički potencijal kojeg

treba iskoristiti, a dosad nam jeveliki nedostatak bio nedovoljan brojparkirnih mjesta kao startne pozicijei izvorišta potrebnih informacija ilikao mjesto za usputno zaustavljanjeradi okrijepe - rekao nam je načelnikŠkreblin.Još je jedan projekt predDesinićanima, a to je uređenje rodnekuće Đure Prejca. Općina već imazavršenu projektnu dokumentaciju za

uređenje rodne kuće i stalni muzejskipostav poznatog skladatelja, glumcai redatelja koji je rođen 25. studenoga

1870. u Desiniću, a umro 1936. u

Zagrebu. Uz to planira se i izgradnjainfo punkta gdje će svi moći saznatisve o desinićkom kraju, ali i o cijelojturističkoj ponudi Zagorja. Osim ovihprojekata načelnik se osvrnuo i na

zagorja i Dvor Veliki Tabor. Glavni

cilj Interreg SIHR projekta jerazvoj novih turističkih ponudabaziranih na baštini, manje investicije

u kulturnu baštinu te promocijalegende o Veroniki Desinićkoj.

(mlm)

komunalnu infrastrukturu.- Dovršena je izgradnju vodovodnemreže u visokoj zoni za sela DesinićGora, Osredek i Trnovec Desinićki.Ova investicija vrijednosti 3, 2

milijuna kuna, koju su financiraleHrvatske vode radila se u dvije etape,prošle i ove godine. To će omogućitipriključenje 90ak kućanstava tihzaselaka na opskrbu pitkom vodom.Do sada su žitelji snabdijevali vodom

iz vlastitih vodovoda, odnosnoiz bunara ili cisterni. Duljina cijelenovoizgrađene vodovodne mrežeiznosi 4, 5 kilometara, a ovom investicijom

općina Desinić ima pokrivenostkućanstava pitkom vodom 75

posto. U tijeku je također o pripremaradova za visoke zone sela Jazbina,Stara Ves Košnička, Košnica i jedandio Košničkog Huma. Zajedničkimprojektom općina Zagorska Selai Desinić, jer prolazi kroz rubnedijelove ovih općina i ovi će zaselciuskoro dobiti pitku vodu. S Pregra

Izgrađeno odmorište za bicikle

Park na Trgu sv. Jurja postao jebogatiji za odmorištu za bicikle.Odmorište podrazumijeva Solarniset Integro - uključuje klupu zasjedenje, stol, koš za smeće, dvastalka za bicikle, USB utičnice zamobitel ili tablet, fotonaponskipanel od 40 W, regulator napona

dom i Humom na Sutli za sljedećugodinu u proračunu je osigurannovac za projektnu dokumentaciju,gdje će se kasnije moći priključiti napitku vodu i Desinić Gora u dijeluBoršići pa bi time praktički 95 postokućanstava Desinića bilo opskrbljenopitkom vodom. Usporedbe radi, 1993.

godine, u Desiniću nije bilo nijednogpriključka distributera Zagorskogvodovoda - rekao je Škreblin.

CestogradnjaŠto se tiče cestogradnje, završena jerekonstrukcija županijske ceste odDesinića prema Velikom Taboru u

dužini 200 metara s nogostupom i

kanalizacijom. Vrijednost ovih radova

je oko 580 tisuća kuna što će

doprinijeti sigurnosti prometovanjakroz središe Desinića, posebnouzme li se u obzir, da ovom cestom

prometuje sve više autobusa

i kontroler, te hermetički akumulator

od 65 Ah. Solarni set su

zajednički postavili Zagorska razvojna

agencija i općina Desiniću sklopu provedbe projektadjelomično financiranog novcimaiz Europskog fonda za regionalnirazvoj, (mlm)

koji dovoze turiste u razgledavanjeDvora Veliki Tabor. U tijeku je i izrada

projektne dokumentacije za

uređenje 14 kilometara nerazvrstanih

općinskih cesta za što postoji

mogućnost dobivanja novca iz EU

fondova u iznosu od milijun eura,što bi pokrilo cjelokupnu investiciju.Također je izrađena i građevinskadozvola za kanalizacijsku mrežu u

dužini od 7, 8 km. Radi se o područjusredišta Desinića, prema IvanićuDesinićkom do Doma za starije osobe

Bidružica. Ovu bi investicijuopćina Desinić aplicirala na natječajEU fondova, čije se

raspisivanje uskoro očekuje. U

suradnji s Hrvatskim zavodom za

zapošljavanje Općina također provodi

i projekt javnog rada, mjera„Radom za zajednicu i sebe" te jetako zaposleno šestoro dugotrajnonezaposlenih mještana.

Page 5: Lista objava i odnosi s...Kako nam je rekao općinskinačelnik Zvonko Škreblin, za ovu vrijednu investiciju višeod milijun kuna,trenutno je u tijekupostupakjavne nabave.-Parcelana

25.6.2016 Stranica/Termin: 19

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: / Žanr:

Površina/Trajanje: 194,38 Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

PLOD DUGOGODIŠNJE SURADNJE

Muzej "Staro selo"Kumrovec u Slovenijise predstavio izložbom"Tradicijska arhitekturaHrvatskog zagorja"U sklopu manifestacije "Poletna

muzejska noč" koja se održalana prostoru "Muzeja na prostem"u Rogatecu, Muzej "Staro selo"

Kumrovec predstavio se izložbom

"Tradicijska arhitektura Hrvatskogzagorja" Autorice izložbe su BrankaŠprem - Lovrić i Tatjana Brlek, a ovogostovanje je rezultat višegodišnjemeđumuzejske razmjene između

Muzeja Hrvatskog zagorja- Muzeja "Staro

selo" Kumrovec i

"Muzeja na prostem"Rogatec.Izložba je postavljenau Dvorcu Strmol, a

u dvorištu je održanprigodan kulturno -

umjetnički programu kojem su nastupileskupine iz Hrvatske i

Slovenije, (jj) U

4

Muzej "Staro selo" Kumrovec u Sloveniji se predstavio izložbom "Tradicijska

jj

izvješće

Zagorje International

Page 6: Lista objava i odnosi s...Kako nam je rekao općinskinačelnik Zvonko Škreblin, za ovu vrijednu investiciju višeod milijun kuna,trenutno je u tijekupostupakjavne nabave.-Parcelana

27.6.2016 Stranica/Termin:

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

DOMOVINA EU SVIJET DIJASPORA DIREKT SPORT ŽIVOT

Datum objave: 27.06.2016 | 14 : 35 Autor: direktno.hr

Nebesa potopila Josipa Broza Tita, aHasanbegović će sve to platitiVoda je prodrla u gotovo sve objekte u Etno muzeju Staro selo iTitovu rodnu kuću kao i više desetaka objekata u mjestu teotklanjanje šteta još uvijek traje

Kumrovec je preživio potop , štete se zbrajaju.

U subotu nevrijeme je zahvatilo Krapinsko-zagorsku županiju, posebno njezin zapadni dio i

Kumrovec , u deset minuta pale su velike količine kiše koje su poplavile gotovo sve objekte uEtno muzeju Staro selo i Titovu rodnu kuću kao i više desetaka objekata u mjestu te

otklanjanje šteta još uvijek traje.

Prema riječima zapovjednika DVD-a Kumrovec Maria Lončara , kiša koja je silovito padaladesetak minuta poplavila je rodnu Titovu kuću u kojoj je bilo četrdesetak centimetara vode.Kako je rekao, ništa bolje nisu prošli ni ostali objekti u Etno muzeju Staro selo.

No , kad se utvrdi šteta , netko će to morati platiti a to će biti ministarstvo kulture, na čelu s

ministrom Zlatkom Hasanbegovićem.

Najnovije vijesti

Prometnoj nesreća na A1 kod Zadra,

poginuo vozač osobnog automobila

Turska i Izrael dogovorile pomirbuza stabilnost u burnoj regiji

Kučan: Situacija u EU slična je onojprije raspada Jugoslavije

Nebesa potopila Josipa Broza Tita , a

Hasanbegović će sve to platiti

Modrić emotivnom porukomzahvalio navijačima: Zajedništvo je

naša snaga

Kranjčar : Euro nije bio posljednjašansa ove generacije!

Blokada europskog puta BiH zbog

KATAKLIZMA

5

Nebesa potopila Josipa Broza Tita, a Hasanbegović će - sve to platiti

direktno.hr

Internetsko izvješće

http://direktno.hr/en/2014/domovina/52564/Nebesa-potopila-Josipa-Broza-Tita-a-Hasanbegovi�-�e---sve-to-platiti.htm

www.direktno.hr

Page 7: Lista objava i odnosi s...Kako nam je rekao općinskinačelnik Zvonko Škreblin, za ovu vrijednu investiciju višeod milijun kuna,trenutno je u tijekupostupakjavne nabave.-Parcelana

28.6.2016 Stranica/Termin:

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

TV TV EMISIJE TV LICA TV PROGRAM HRVATSKA SRBIJA BIH

VIJESTI BIZNIS SVIJET SPORT KLUB LIFESTYLE SHOWBIZ SCI-TECH AUTO VIDEO FOTO N1-UŽIVO

VIJESTI | 28.06.2016. | 07 :24

0 0 0 0 E-mail AA A+

Autor teksta:

VEZANE VIJESTI

Na Bačvicama pronađenametalna naprava iz Drugogsvjetskog rata

Olujno nevrijeme praćeno tučom i obilnom kišom zahvatilo je u

ponedjeljak osječko područje.

Središtem Osijeka letjeli su krovovi i

drveće , promet je bio blokiran , a

brojne kuće su poplavljene.

Udar groma izazvao je požar u jednojobiteljskoj kući. Djelatnici osječkeJavne vatrogasne postrojbe imali su

više od stotinu različitih intervencija,

a očekuje se da će taj broj biti i znatno veći , izvijestili su iz zapovjedništvapostrojbe.

KBC Osijek koji je teško oštećen obići će tehnički ministat zdravlja DarioNakić. Nevrijeme je pogodilo i Pleternicu i nekoliko susjednih mjesta, kao

i Kumrovec , zbog čega je Etno muzej Staro selo zatvoren do daljnjega.

Pogledajte kako je oluja u Osijekunosila krovove i drveće

IZDVAJAMO

VIDEO DANA

NAJČITANIJE

Naslovna Vijesti Pogledajte kako je oluja u Osijeku nosila krovove i drveće

N1 Hrvatska

0

0

0

0

E-mail

Podijelivijest :

FOTO | Snažno nevrijemepogodilo osječko područje

Meteoalarm najaviopotencijalno opasno vrijeme ,

opet oluja

Poplava na aerodromu :Putnici u panici, prtljagaraskvašena

Stiže drastična promjenavremena, prijete grmljavinskeoluje

Osumnjičen za ubojstvostarice , ubio ju gušenjem iudarcima

VIJESTI

Koliko su potrošili zastupnici usvom kratkom mandatu ?

LIFESTYLE

Test od samo 1 minute , agovori sve o vama!

VIJESTI

ANKETA | Koga želite vidjeti namjestu predsjednika HDZ-a ?

VIJESTI

Maletić : Moj stav premaHasanbegoviću je neutralan

Izvor : Screenshot

Izvješće SOA-e: Opasnost suIzvješće SOA-e : Opasnost suhuliganske grupe i četnicihuliganske grupe i četnici

6

Pogledajte kako je oluja u Osijeku nosila krovove i drveće

N1 Hrvatska

Internetsko izvješće

http://hr.n1info.com/a133387/Vijesti/Oluja-harala-Osijekom.html

www.n1info.com

Page 8: Lista objava i odnosi s...Kako nam je rekao općinskinačelnik Zvonko Škreblin, za ovu vrijednu investiciju višeod milijun kuna,trenutno je u tijekupostupakjavne nabave.-Parcelana

28.6.2016 www.n1info.com Stranica/Termin:

Hrvatska

7

KOMENTARA 0

Izvor : Pixsell

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows | idruštvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

TAGOVI: OSIJEK ,NEVRIJEME

FOTO DANA

Izvor : Davor Javorovic/PIXSELL

Dodaj komentar

SHOWBIZ

Preminuo legendarni glumacBud Spencer

Copyright © 2014 2016 N1

VIJESTI SVIJET SHOWBIZ LIFESTYLE SCI-TECH BIZNIS SPORT KLUB VIDEO FOTO TV LICA TV PROGRAM SVE VIJESTI

Kontakt O nama Marketing Impresum Pravila korištenja Mobilna verzija

Snažno nevrijeme pogodiloSnažno nevrijeme pogodiloosječko područjeosječko područje


Recommended