Transcript
Page 1: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Program OperaŃional Sectorial “Creşterea CompetitivităŃii Economice” 2007-2013

Axa prioritară 4: „Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”

Domeniu Major de IntervenŃie 2: “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”

Bugetul maxim disponibil pentru această cerere de proiecte: 667.095.520 lei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

1 20348 SC SOHIPI SRL Construirea unei centrale de producere prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz

94,54 33492087,06 16837428,32

2 20635 SC EGGER ENERGIA SRL Instalatie de producere a energiei termice prin arderea biomasei cu o capacitate termica de 40,5 MWh la SC EGGER ENERGIA SRL, localitatea Radauti, judetul Suceava

91,74 76270786,94 27742931,20

3 20282 SC ELSID SA Valorificarea potentialului hidroenergetic al raului Prahova pe sectorul Sinaia Comarnic, CHEMP Posada, CHEMP Comarnic si CHEMP Breaza

91,62 199357870,00 65093749,00

4 20352 Municipiul Roman Microhidrocentrala pe râul Moldova, Municipiul Roman 91,05 24883780,00 19701920,00

5 20331 SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL

Amenajarea hidroenergetica de mica putere a bazinului raului Bratia, Jud. Arges

90,61 120790655,46 52566666,00

6 20817 SC ELCATA MHC SRL Amenajare hidroenergetica a pâraielor Dejan şi Lupşa 89,75 20964439,00 10394440,007 20577 SC TREFOREX SRL Bioenergie TopliŃa- InstalaŃie de cogenerare energie electrică şi

termică pe bază de biomasă89,34 42753050,00 22652483,00

8 21680 SC ELEKTRA INVEST SRL

Centrala electrica eoliana Mircea Voda Tortomanu 1, Judetul Constanta

87,84 63519600,00 31342720,00

LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE

OperaŃiunea 4.2: „Sprijinirea investiŃiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităŃi de producere a energiei electrice şi

termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităŃi cu putere

instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse

regenerabile de energie”

PROIECTELE APROBATE PENTRU A FI FINANTATE

Page 2: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

9 20003 SC SIBIOARA WIND FARM SRL

Centrala electrica eoliana - Parc Eolian Albesti 86,36 185923772,29 68416354,77

10 20682 SC GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT SRL

Centrala hidroelectrica de mica putere pe raul Rudaria pentru producerea de energie electrica

86,19 10924791,00 4623682,00

11 20678 SC General Machine Business Division SRL

Construirea de noi capacitati de producere energie electrica - 5 centrale eoliene in extravilan Comuna Pantelimon, Judetul Constanta

86,02 41167856,00 26998125,00

12 20915 SC WINDAIR SRL Parc eolian Lipovat, jud. Vaslui 85,26 41379841,00 23128761,00

13 20579 SC ROMITA ENERGIE VERDE SRL

Construire centrala de cogenerare din biomasa 84,85 168210956,99 78879930,35

14 20932 S.C. COM ABM S.R.L. Centrala de producere a biogazului si a energiei electrice din biomasa

84,72 25640577,91 14145685,40

15 20945 SC BLUE LINE ENERGY SRL

Constructie centrale eoliene, judetul Tulcea 84,67 12157136,29 6602948,34

16 25016 Primaria Municipiului Piatra Neamt

Realizarea unei noi capacităŃi de producere a energiei electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 MW în Municipiul Piatra NeamŃ, strada Horia şi racordarea la sistemul energetic naŃional

83,64 89667722,23 73007599,55

17 20666 SC CUSTOMLINE ENERGY SRL

Centrala electrica eoliana Varlezi, judetul Galati 83,59 65427066,00 32294981,00

18 20716 SC BLACK SEA TRANSPORT SRL

Ovidiu Solar Energy – ferma de panouri solare 2,5 MW 83,51 45149975,00 25238696,00

19 20647 SC ENEX SRL Parc eolian in Comuna Nalbant, Judetul Tulcea 83,13 106775039,38 42526907,00

20 20694 S.C. ECOBIOGAZ S.R.L. Instalatie de captare si valorificare energetica a biogazului - depozitul ecologic din Vidra

83,11 162110997,65 69808085,40

21 20424 S.C. Braila Winds S.R.L. Parc eolian integrat, Modul 1, Gemenele - Etapa I 83,11 185151946,90 78853880,11

22 20649 SC M.I.S. - GRUP SRL Construire centrala pentru producerea energiei electrice si termice prin valorificarea biomasei ca resursa regenerabila

83,00 94839982,00 42980382,60

23 20300 SC ENERGIE VERDE PROIECT STÂLPU SRL

Parc eolian Stâlpu 83,00 198777546,00 78539414,00

24 20962 SC SUN MEDIA SRL Infiintare parc eolian cu 4 centrale eoliene de 2-4 MW in localitatea Tulcea

82,99 63236695,00 32148345,00

25 20880 ENOL GRUP SA Instalatie pentru producerea energiei electrice din deseuri menajere

82,95 90247647,00 40972279,00

PROIECTE INCLUSE IN LISTA DE REZERVA

Page 3: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

26 20442 SC KDF ENERGY SRL Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investitie in centrala electrica pe biomasa in orasul Horezu, Valcea

82,92 69895809,28 39120423,00

27 20474 Municipiul Oradea Valorificarea energiei geotermale in asociatie cu pompe de caldura si gaze naturale pentru producerea agentului termic de incalzire si preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufarul 1- Oradea

82,91 62216427,18 51085264,97

28 20374 SC CATALAN ELECTRIC SRL

Construire parc eolian, extindere retea electrica si racordare 82,89 86331477,70 46818207,29

29 20946 S.C. Solar Power Energy RO SRL

Obtinerea de energie electrica din resurse regenerabile de energie - Parcul Solar Mavrodin

82,82 81582082,00 46499110,00

30 20660 SC AUTO-TRANS-COM SRL

Construire centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice prin conversia energiei solare, constructii anexe, imprejmuire si utilitati, Bobiceşti, jud Olt

82,80 10279134,22 5955622,40

31 20373 SC SOLAR Energo Parc SRL

Centrala fotovoltaica de 5 MWp Stejeris, Judetul Mures 82,69 100554671,85 52223140,93

32 20814 SC ATS ENERGY SRL Amenajarea hidroenergetica Racatau 82,55 30871579,26 14875379,9733 20341 SC TURBO CONSULT

SRLCapacitate de productie energie electrica cu panouri fotovoltaice 82,32 4824621,10 2287242,05

34 20685 SC HIDRO-ESTE SRL Construire MHC pe raul Pascoaia, construire MHC 2 Pascoaia, construire MHC 3 Pascoaia, construire MHC pe raul Pribioasa 1 Comuna Malaia

82,10 84783391,00 44518629,00

35 20884 S.C. RO AGRO ITAL S.R.L.

Centrala electrica pe biomasa/biogaz cu puterea de 4,252 MWh in loc. Cilibia Gara, com Cilibia, jud Buzau

82,05 100159221,60 47908564,48

36 20094 SC GREEN PRAV SRL Statie de cogenerare cu biomasa lemnoasa pentru furnizarea de caldura si energie electrica (CHP) in localitatea Busteni, judetul Prahova

81,74 148711134,00 79725251,00

37 20312 SC ELECTRA WINDS-R SA

Amplasare turbine eoliene 81,34 188676310,00 79353860,00

38 21169 SC Energia Verde Ventuno SRL

Parc eolian format din sapte turbine cu o putere instalata de 17,5 MW in Comuna Cerna, Judetul: Tulcea

81,26 138429512,28 78709852,90

39 20455 SC GV ENERGY SRL Amenajare hidroenergetica pe raul Vad Comuna Boita, Jud Sibiu 81,20 9688920,50 4794560,70

40 22356 SC IMOB EXPERT CONSULTING SRL

Amenajare hidroenergetica pe paraul Capra, Comuna Arefu, judet Arges

80,98 51782110,45 25789411,45

41 21809 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Mischii-Vulpeni

Parc energetic fotovoltaic Mischii 80,95 15225773,00 14837689,70

42 20772 Sorgenia Romania SRL Parc Eolian Falciu 2 - Investitie pentru realizarea unei capacitati de productie a energiei electrice prin valorificarea resurselor eoliene

80,93 134648072,00 53117375,00

Page 4: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

43 20786 GROUND INVESTMENT CORP SRL

Realizare parc eolian prin amplasarea unui numar de 15 Centrale eolieneracordate la sistemul energetic national cu putere instalata de 31,5 MW in Babadag, Judetul Tulcea

80,84 201636189,00 80000000,00

44 20042 SC FIORAM COM SRL Parc eolian Jugureni 1, jud Prahova 80,60 85055265,00 36112252,0045 20684 SC ENERGOPROIECT

SRLParc eolian Curcubata 80,51 100350845,00 58866071,00

46 21415 Consiliul Local Mizil CENTRALA FOTOVOLTAICA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN CONVERSIA ENERGIEI SOLARE IN ORASUL MIZIL, JUDETUL PRAHOVA

80,32 44587686,00 34868926,00

47 20301 SC ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA

Amenajarea hidroenergetică a râului Sadu. Etapa 1 - CHEMP Sadu A

80,12 31047744,90 12431940,00

48 20664 SC M&M 2008 SRL Valorificarea potentialului eolian din zona Topliceni prin instalarea a 5 grupuri eoliene

79,42 90549699,00 44347401,00

49 20695 PROVIDER GREEN SRL Parc eolian 30 MW Moldova Noua, Judetul Caras Severin 79,37 1993200855,00 77358500,0050 20669 SC SANA RA SRL Realizarea unei instalatii pentru producerea energiei regenerabile

prin procesul de cogenerare folosind biomasa79,33 35358107,16 17161400,90

51 20334 SC LOMARUCON SRL Construire centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice prin conversia energiei solare, constructii anexe, imprejmuire si utilitati, Bobicesti, jud Olt

79,01 10279134,22 5955622,40

52 20942 Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA

Valorificarea optima a potentialului hidroenergetic al raului Neagra Sarului

78,67 112906733,00 38232355,00

53 20615 S.C. ROMSEM S.R.L. Centrala de producere prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz

78,52 24725164,53 12211612,70

54 20940 SC GEO DATA SRL Centrala electrica eoliana (C.E.E.) Emil Racovita 78,27 31669868,00 17106158,0055 20043 SC ENERGOWIND RO

SRLParc eolian Negresti Osesti 78,27 200694354,00 79995000,00

56 20202 SC Starlink Energy SRL Uzina de productie energie electrica si termica din biomasa-capacitatea 500 KW - SC Starlink Energy SRL

78,21 12083835,00 6739762,00

57 20066 SC Energie ecologica ROGIS SGR SRL

Parcul eolian Insuratei 78,13 189272962,57 79934752,09

58 20828 SC Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH SA

Modernizare CHEMP Novaci 1-5 78,06 29446269,28 9079407,00

59 20459 SC ELECTRICO AQUA SRL

Amenajare hidroenergetica rau Cosau - judetul Maramures 77,90 52317552,00 26105188,00

60 20676 SC TOP SIDE SERVICES SRL

Centrala electrica eoliana cu o putere de 12,5 MW prin instalarea a 5 turbine in Oravita-Poieni

77,37 97059693,92 48336915,20

61 20638 Consiliul Local al Comunei Costinesti

Costinesti Solar Energy 76,99 11221479,00 9267746,00

Page 5: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

62 21660 Municipiul Sfantu Gheorghe Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul public si alimentarea unor institutii in municipiul Sfantu Gheorghe

76,92 45585670,72 37414679,00

63 20944 SC ECO PROD ENERGY SRL

Dezvoltare Parc Eolian - Topolog 8,56 MW, judeŃul Tulcea 76,82 66285321,00 35683453,00

64 21567 Consiliul Local Baile Herculane

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Baile Herculane

76,79 15538106,00 14539111,35

65 20339 SC VIR COMPANY INTERNATIONAL SRL

Construire statie de producere a energiei electrice bazata pe energie solara cu panouri fotovoltaice

76,51 106131007,00 58792828,00

66 21614 Comuna Baraganu Eficientizarea consumuli de energie electrica pentru Comuna Baraganu

76,51 4945247,30 4072556,60

67 20853 S.C. MAREX S.A. ”Uzina de productie energie regenerabila electrica si termica din biomasa, Capacitatea : 1,6 Mwe” - SC MAREX SA Braila jud. Braila

76,48 29766461,34 11953822,00

68 21566 Corpad SRL AMENAJAREA HIDROENERGETICA A RAULUI TARCAU SI AFLUENTII SAI. MHC-URI PE RAUL TARCAU SI PE AFLUENTII SAI

76,48 82115016,00 42613166,00

69 20542 S.C. SURAKI SRL Amplasare instalaŃie eoliană, dispecerat şi staŃie de transformare în comuna Răsuceni, judeŃul Giurgiu

76,46 154522158,00 79899995,00

70 20596 SC ELECTROCARBON SA Valorificarea potentialului hidroenergetic al raului Doftana pe sector Campina si a raului Prahova pe sector Campina - Floresti, CHEMP Doftana, CHEMP Banesti si CHEMP Floresti

76,46 181528187,00 63452602,00

71 20345 MB Norus Biogaz SRL Obtinerea de energie electrica si termica din resurse regenerabile de energie - centrala electrica de termoficare Roman cu functionare pe biogaz

76,39 61186145,00 30953673,00

72 20325 SC ROTT ENERGY SRL Amenajare hidronergetica pe Raul Mic, localitatea Cugir, jud. Alba

76,37 19079858,02 9095669,70

73 21389 Consiliul Local al Municipiului Slatina

Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in municipiul Slatina

76,30 45741079,97 35705471,23

74 20589 SC LUCOSDIOV CONSULTING SRL

Centrală de producere prin cogenerare de energie electrică şi termică din biogaz

76,28 13718473,91 6935030,94

75 20821 ADI ECOLAND BIHOR Instalatie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea Resurselor Energetice Regenerabile-Biomasa, in localitatea Sacuieni, judetul Bihor

76,22 22744374,63 17036444,63

76 22358 Comuna Margineni Realizarea iluminatului stradal in comuna Margineni prin utilizarea energiei solare

76,19 14069209,39 9950641,53

77 20587 S.C. ROMBAT S.A. Amenajare hidroenergetica pe Raul Borca, localitatea Borca, judetul Neamt

76,05 23928575,00 8904630,70

78 20104 Comuna Pietroasa Construire MHC pe Crisul Pietros, sat Pietroasa, comuna Pietroasa, jud Bihor

76,00 1998167,00 1645549,36

Page 6: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

79 21469 SC CORVIN FOTOVOLTAIC SRL

Instalatia fotovoltaica de producere a energiei electrice, localitatea Ghelari, Judetul Hunedoara

75,93 167292961,00 79950000,00

80 20661 SC ELECTRICOM SA Parc eolian cu turbine eoliene amplasat in extravilanul Comunei Casimcea, judetul Tulcea, Romania

75,91 72791075,13 33491439,60

81 20164 Consiliul Local Nădlac Modernizarea si realizarea de noi capacitati de productie a energiei termice prin valorificarea resursei regenerabile: biomasa agricola in Oras Nadlac, jud. Arad

75,88 42656401,00 35156735,00

82 20170 SC Omnia Contexim SRL Construire complex fotovoltaic cu o capacitate de 999,60kwp in comuna Dorobantu, sat Bosneagu, Calarasi

75,49 14642117,00 7909651,40

83 19977 SC Wind Power SRL Parc eolian Limanu 75,48 76455034,15 39188187,5084 21152 Consiliu Local al Comunei

CalmatuiuInfiintarea unei ferme de panouri fotovoltaice in vedrea obtinerii energiei electrice necesare iluminarii stradale si a cladirilor din administrarea Consiliului Local in comuna Calmatuiu, jud Teleorman

75,46 17763800,00 13360830,00

85 20306 PRIMARIA FRUMUSICA, JUD. BOTOSANI

Valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei verzi, construirea unei capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor in comuna Frumusica, jud Botosani

75,42 14255522,00 11575965,80

86 20327 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA DRAJNA

Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor de energie regenerabila si demolare constructie c1

75,37 1705205,27 1349076,87

87 20659 S.C. BIO GREEN ENERGY S.R.L.

Construirea unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz

75,33 25017482,81 12339149,63

88 20654 SC DE ROCK INT'L SRL Obtinerea de energie electrica din resurse regenerabile de energie. Parc fotovltaic Hagiesti

75,31 79343310,00 46859634,00

89 20696 SC MILENIUM INVEST SRL

Construire centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice prin conversia energiei solare, constructii anexe, imprejmuire si utilitati, Bobiceşti, jud Olt

75,05 10279134,22 5955622,40

90 20157 S.C. AGROINDUSTRIALA Carei S.A.

"Realizarea unei instalatii pentru producerea energiei regenerabile", prin Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-2013-AP 4/DMI 2-Valorificarea resurselor regenerabile de energie

74,92 34337275,08 16056002,20

91 20526 Comuna Tatarusi Modernizarea retelelor de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional, comuna Tatarus, jud Iasi

74,88 5018521,00 3875941,18

92 20012 SC OPER LEASING SRL Unitate de producere a energiei electrice si termice prin cogenerare de inalta eficienta cu valorificarea resurselor energetice regenerabile-a biomasei

74,81 36826208,00 20694645,00

93 20065 Comuna Buntesti Construire microhidrocentrala pe Crisul Pietros in localitatea Poieni de Jos, comuna Buntesti jud. Bihor

74,15 2082270,00 1714811,00

Page 7: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

94 21512 Comuna Borş ”Parc solar fotovoltaic”- Energie Verde in comuna Borş, jud. Bihor

73,78 18956078,32 15340673,45

95 20457 S.C. MOBIL DEN STEEL S.R.L.

Amenajarea hidroenergetica Capra VI 73,71 13019890,39 7205323,30

96 21675 COMUNA BANESTI UNITATE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA - CELULE FOTOVOLTAICE, Comuna Banesti, Judetul Prahova

73,71 6771565,90 5523319,26

97 20890 SC GROUP ECOTERM SRL

Producerea de energie termica si electrica utilizand biomasa la SC Group Ecoterm SRL

73,61 100322000,00 39034860,00

98 21370 Comuna Crucea Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Comuna Crucea

73,46 4945247,30 4072556,60

99 21556 Comuna Deleni Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Comuna Deleni

73,41 4945247,30 4072556,60

100 21661 Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Curtea de Argeş

Producerea energiei electrice din surse regenerabile - municipiul Curtea de Arges, judetul Arges

73,00 19386480,11 15925582,09

101 21472 Comuna Ghindaresti Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Comuna Ghindaresti

72,98 4945247,30 4072556,60

102 21534 Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Amara

Realizare de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor de energiei regenerabila, oras Amara, judetul Ialomita

72,86 2647505,34 2100095,60

103 21070 Orasul Horezu reprezentat prin Consiliul Local Horezu

Asigurarea sustenabilitatii energetice din surse alternative a consumatorilor institutii publice si iluminat public din Orasul Horezu, Judetul Valcea

72,72 17467814,00 14385258,30

104 20337 SC HIDRAULICA UZINA MECANICA PLOPENI SA

Amplasare panouri fotovoltaice pe hala OB 6 pentru realizarea capacitatii de productie, oras Plopeni, jud. Prahova

72,61 12900072,32 4838062,45

105 20823 S.C. AQUA ENERGIA S.A. Construire microhidrocentrale de mică putere pe pârâul Mădăraş 72,46 15839512,08 8286198,00

106 20428 Oraşul Năvodari Modernizarea si reabilitarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru iluminatul public

72,43 30855662,65 20639525,00

107 21369 Comuna Adamclisi Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Comuna Adamclisi

72,39 4945247,30 4072556,60

108 20576 SC SAB ICM SRL Instalare instalatie energie solara neconventionala prin celule fotovoltaice si panouri termosolare

72,20 15357131,00 6039576,00

109 20888 Municipiul Marghita Alimentarea cu apa geotermala a punctelor termice ale Scolii generale cu clasele I-VIII si a Spitalului "Dr. POP MIRCEA" din Marghita

72,05 1266482,00 1044413,00

110 21471 Comuna Dumbravesti, Judetul Prahova

Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, prin valorificarea resurselor de energie regenerabila, comuna Dumbravesti, Judetul Prahova

72,04 2650984,15 2122455,55

Page 8: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

111 20947 SC Smart Team Energy SRL PARC EOLIAN CARAS 72,01 138280643,41 80000000,00

112 20802 COMUNA LUNCA Microhidrocentrala Comuna Lunca 71,97 2625022,00 2572521,00113 21496 Comuna Cornu Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din

conversia energiei solare in comuna Cornu, judetul Prahova71,79 36751052,10 28945353,86

114 20105 Primaria Comunei Osorhei Valorificarea resurselor regenerabile de energie solara pentru producerea energiei verzi prin realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice de 0,6 MW pe panouri fotovoltaice in comuna Osorhei

71,58 18705840,50 15022645,40

115 20328 SC BALKAN HYDROENERGY SRL

AMENAJARE HIDROENERGETICA DE MICA PUTERE IN BAZINUL HIDROGRAFIC AL RAULUI CERNA, PE PARAIELE RAMNA SI BELA-RECA

71,42 49065668,71 20148660,84

116 21498 Comuna Dumbrava Paec solar fotovoltaic de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare, constructii anexe, utilitati si imprejmuire teren in localitatea Dumbrava, judetul Timis

71,38 6804400,00 5608177,00

117 21539 SC GREEN VISION GROUP SRL

Parc fotovoltaic Dumbraveni 71,35 39684659,55 23055807,03

118 20879 Consiliul Local al orasului Eforie

Realizarea de noi capacitati de obtinere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile-parc fotovoltaic- in Orasul Eforie, judetul Constanta

70,99 16466698,40 12412459,67

119 20303 SC ROMWIND SRL Construirea unei capacitati de producere energie electrica - 11 centrale eoliene in extravilan, comuna beidaud

70,90 203546865,92 79801400,00

120 21460 COMUNA ION CORVIN EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU COMUNA ION CORVIN

70,77 4945247,30 4072556,60

121 20698 EOL ENERGY SRL Parc eolian format din 1 turbina eoliana (EOL 1) si racordul electric aferent amplasat in comuna Siretel judetul Iasi

70,70 13781421,00 5982749,00

122 21679 MUNICIPIUL ROSIORII DE VEDE

Valorificarea resurselor regenerabile prin crearea unei centrale solare

70,60 44139363,90 36350064,39

123 20712 S.C. IONO ENERGY S.R.L. Construire parc pentru productia de energie fotovoltaica cu putere de 2,99 MW

70,52 61406379,50 34039584,60

124 21930 PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS

Investitie in modernizarea capacitatilor de productie a energiei regenerabile in municipiul Fagaras, judetul Brasov

70,49 1743904,00 1427715,00

125 20668 SC OBLAZ SRL Realizarea capacitatii de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solara

70,18 50609953,00 27058761,80

126 21386 Comuna Perieti Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, prin valorificarea resurselor de energie regenerabila, localitatea Perieti judetul Ialomita

69,85 1739793,46 1370573,907

127 20283 Primaria comunei Miroslava Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, in localitatea Miroslava, judetul Iasi

69,82 25534167,00 20641387,20

Page 9: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

128 20382 SC DINORAM SA Centrala fotovoltaica de 4 MWp in localitatea Feldioara, Judetul Brasov

69,80 80017270,00 43699460,00

129 20573 S.C. ACAM S.R.L. ”Parc solar cu panouri fotovoltaice” - Râşnov, JudeŃul Braşov 69,79 50047939,72 27586618,08

130 20326 Comuna Bulz ÎnfiinŃare microhidrocentrală pentru Comuna Bulz, JudeŃ Bihor 69,73 3142070,50 2384365,48

131 20005 SC C-TECH SRL Amplasare turbine eoliene nedispecerabile MVS 69,72 46152451,07 23726244,07132 20259 Consiliul Local Iablanita Producerea energiei electrice din surse regenerabile solare pentru

uzul institutiilor publice si a iluminatului stradal din comuna Iablanita, judetul Caras-Severin

69,69 3325651,00 2599694,44

133 20324 SC SOLAREX SRL Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin construirea unui sistem de puturi de productie geotermale.Alimentarea cu energie termica a zonei de nord din Municipiul Satu-Mare, Judet Satu Mare

69,55 34600200,00 19371598,00

134 21065 Consiliul Local Comarnic Producerea energiei electrice din surse regenerabile solare pentru uzul institutiilor publice si a iluminatului stradal din orasul Comarnic judetul Prahova

69,13 13786391,76 11251130,67

135 20304 SC GREEN ENERGY INVEST SRL

Infiintarea unei centrale de producere de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta de catre SC GREEN ENERGY INVEST SRL in localitatea Talmaciu, judetul Sibiu

69,10 123643376,00 67109551,00

136 20146 Comuna Alexandru VlahuŃă Valorificarea resurselor energetice regenerabile prin modernizarea retelelor de iluminat stradal in comuna Alexandru Vlahuta, Judetul Vaslui

68,86 9033606,53 7060132,66

137 21161 Comuna Luncavita Parc energetic solar - fotovoltaic pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile, in folosul comunitatii din Luncavita, judetul Tulcea

68,77 4132421,00 3403171,00

138 20767 SC MEGA CONSTRUCT SRL

Construire parc pentru producerea de energie electrica fotovoltaica Gataia 1

68,72 138042465,00 66710875,00

139 24872 SC Iosca&Erjica SRL Construire parc pentru producerea de energie electrica fotovoltaica Gataia 2

68,72 138117990,00 77871938,00

140 20706 SC CASITO TRANS IMPEX SRL

Centrala hidroelectrica de mica putere (CHMPE) Valea Mare, judetul Alba

68,62 80164319,00 34619231,00

141 21159 Comuna Comana Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Comuna Comana

68,49 4945247,30 4072556,60

142 20391 S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO SRL

Producerea de energie din surse regenerabile prin construirea unei centrale in cogenerare pe biomasa la Comanesti

68,38 65924035,00 27609230,50

143 21494 Comuna Firdea, jud Timis PARC SOLAR FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE RPIN CONVERSIA ENERGIEI SOLARE, CONSTRUCTII ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN FIRDEA, JUD TIMIS

68,38 6598150,00 5439401,80

Page 10: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

144 21568 Comuna Sadova Parc energetic fotovoltaic Sadova 68,26 13072353,00 10633773,00145 21533 Comuna Gogosari, judet

GiurgiuProducerea energiei electrice din surse regenerabile 68,25 6540201,59 5343394,61

146 20689 SC SPERANTA VITAE FARM SRL

Construirea unui parc - instalatie de panouri solare fotovoltaice, Comuna Rociu, Judetul Arges

68,18 51610454,17 29943356,70

147 20636 Comuna Rieni Construire Microhidrocentrala pe Valea Craiasa in localitatea Sudrigiu, Comuna Rieni, Judetul Bihor

68,17 2266717,00 1908481,00

148 20168 Consiliul Local Bechet, judetul Dolj

Ferma solara 1 MW - Consiliul Local Bechet 68,15 29402867,00 24018125,00

149 20641 Primaria Municipiului Urziceni

Statie fotovoltaica 68,04 17393033,00 14323674,00

150 21677 Comuna Cacica Sistem de producere a energiei electrice cu energie neconventionala in Comuna Cacica, Judetul Suceava

67,82 8502161,00 6951350,70

151 21049 Consiliul Local Gornesti Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu

67,51 5842457,80 4487621,00

152 21477 Primaria Comunei Roesti Realizarea unui sistem fotovoltaic cu putere de 150 kWh conectat la reteaua publica de energie electrica in comuna Roesti, Judetul Valcea

67,49 5700100,00 4694200,00

153 21664 Comuna Pipirig, judetul Neamt

Realizarea iluminatului stradal in comuna Pipirig, judetul Neamt, prin utilizarea energiei solare

67,45 15959786,22 10986490,91

154 20690 SC TOPLET ENERGY SRL Parc eolian Toplet 67,37 151575173,48 80000000,00155 20633 SC HIVATALOS SRL Amenajarea hidroenergetica pe raul Uz 67,31 104444686,49 55745376,40156 21163 Primaria Vanatorii Mici Producerea energiei electrice din surse regenerabile, Comuna

Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu67,23 4575475,51 3735641,95

157 21401 Comuna Gorgota, judet Prahova

Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, prin valorificarea resurselor de energie regenerabile si demolare constructie C1

67,06 1724514,63 1364524,83

158 26135 CONSILIUL LOCAL COMUNA ILIA

PARC ENERGETIC 200 kW RACORDAT LA SISTEMUL ELECTROENERGETIC NATIONAL

67,02 5060518,70 4086905,00

159 22016 PRIMARIA COMUNEI VARFU CAMPULUI

FOTO ENERGIA - PRODUCEREA DE ENERGIE REGENERABILA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE IN LOCALITATEA VARFU CAMPULUI, JUDETUL BOTOSANI

66,75 10339227,05 8369468,19

160 20765 SC MAX AGRO SRL Construire parc pentru producerea de energie electrica fotovoltaica Gataia 4

66,72 138289958,00 66830485,00

161 20768 SC MAX CENTER SRL Construire parc pentru producerea de energie electrica fotovoltaica Gataia 3

66,72 138114770,00 77870123,00

162 21570 Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele

infiintarea unei ferme de panouri fotovoltaice in vederea obtinerii energiei electrice necesare iluminarii stradale si a cladirilor din administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele

66,61 55170300,00 41471934,00

Page 11: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

163 20456 Comuna Corbu Amenajarea hidroenergetică Bistricioara, pe râul Bistricioara, comuna Corbu, judeŃul Harghita

66,33 3175289,76 2510453,00

164 21666 Comuna Cerasu Modernizare si extindere sistem de iluminat public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate in baza POS CCE, in comuna Cerasu, judetul Prahova

66,28 8810012,00 6570828,00

165 21413 Comuna Mahmudia Modernizarea si extinderea iluminatului public prin folosirea de resurse regenerabile solare - Comuna Mahmudia

66,25 8871380,93 7314761,94

166 20258 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Sumuleu”

Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu ADI Sumuleu, Jud. Harghita

66,15 17216714,80 13151805,80

167 20431 SC ENERGIE VERDE PROIECT SĂCUENI SRL

Parc fotovoltaic Săcueni 5MW 66,09 126067201,00 69961187,00

168 20639 Municipiul Adjud Producerea energiei electrice din surse regenerabile Municipiul Adjud, Judetul Vrancea

66,00 26751902,58 21955532,68

169 20147 SC Control Data Systems SA Microhidrocentrala Capusu Mic 66,00 8470210,00 4303448,00

170 20055 SC ADVICE SRL MHC Porumbacu 1, amenajat pe Raul Mare Porumbacu, Comuna Porumbacu de Jos, Sat Porumbacul de Sus, Jud. Sibiu

65,95 25861930,05 13394878,92

171 20447 CONSILIUL LOCAL COMUNA GARNIC

MICROHIDROCENTRALA DE MICA PUTERE - MHC GARNIC

65,68 1549800,00 1276305,88

172 21657 Comuna Buces Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic prin valorificarea resurselor de energiei regenerabila, solara, in Comuna Buces

65,61 45279308,49 36265458,96

173 20343 SC PRODCHIM SRL Realizarea uni sistem de producere energie electrica fotovoltaic (950 kW) - cu utilizare surse regenerabile de energie, conectat la reteaua publica de energie electrica in cadrul SC PROD CHIM SRL, Horezu

65,31 11220789,00 6530228,82

174 20466 Comuna Tutova, judetul Vaslui

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin implementarea unui sistem alimentat cu energie din surse regenerabile folosind celule fotovoltaice in localitatile Tutova, Badeana, Crivesti, Coroiu din comuna Tutova judetul Vaslui

65,18 12387846,76 8062246,42

175 21843 Municipiul Husi Ferma Panouri Fotovoltaice cu o putere instalata de 0,5 MW 65,14 15124901,00 12455801,00176 20592 Comuna Viisoara, Judetul

VasluiModernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar, comuna Viisoara, judetul Vaslui

65,12 6652210,00 5221395,00

177 20475 S.C. EGAL T RO S.R.L. Centrala pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile - solar fotovoltaic

65,10 122650286,06 68845633,50

178 20036 SC KELAVENT ECHO srl Construire parc eolian Orasul Pogoanele 65,06 67113144,00 31899000,00

Page 12: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

179 20595 SC BIO ENRO ENERGY SRL

Construirea unei statii de producere a energiei electrice si termice pe baza de biomasa cu combustibil solid din material lemnos in comuna Dobrovat, jud Iasi

64,87 32694337,00 18786502,00

180 20841 Unitatea Administrativ - Teritoriala Mioarele

Modernizare si extindere sistem de iluminat public prin introducerea sistemului fotovoltaic din fonduri nerambursabile alocate in baza POS CCE in com Mioarele, jud Arges

64,80 8502612,00 6342777,00

181 22233 Primaria Otelul Rosu Parc fotovoltaic de producere a energiei electrice in orasul Otelul Rosu, judetul Caras Severin

64,77 27766262,10 22860265,00

182 20393 SC SIT TEHNOLOGII INDUSTRIALE SRL

Parc fotovoltaic Pianu de Jos 64,71 96018496,60 50310831,76

183 21518 Comuna Cretesti, Jud. Vaslui Parc de panouri fotovoltaice in Comuna Cretesti, Jud. Vaslui 64,69 7441974,34 5847980,46

184 21658 Primaria Comunei Nicolae Balcescu

Realizarea unui sistem mixt de producere energie electrica si termica cu utilizare surse regenerabile de energie - fotovoltaic (500 kW) si termic (100 kW) - conectat la reteaua publica de energie electrica si la reteaua termica a complexului sportiv in comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea

64,67 14184210,27 11382221,32

185 21454 Consiliul Local al Municipiului Toplita, Judetul Harghita

Parc fotovoltaic in Municipiul Toplita, Judetul Harghita 64,56 5444365,40 4262252,26

186 20482 Comuna Livezile Iluminat stradal bazat pe energie neconventionala cu panouri fotovoltaice

64,55 21660998,80 17838469,00

187 20651 Consiliul Local Comuna Iaslovat

Sistem de producere a energiei termice pe biomasa, comuna Iaslovat, judetul Suceava

64,14 4048131,76 3337039,41

188 21656 Consiliul Judetean Bihor Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie verde in localitatea Avram Iancu, Judetul Bihor

64,01 68667409,34 54248990,99

189 21670 Primaria Comunei Semlac Construire parc fotovoltaic pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie in Comuna Semlac, Judet Arad

63,99 10439653,82 8375813,00

190 21667 Consiliul JudeŃean Argeş Producerea energiei termice pentru consumul propriu al Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Argeş utilizând resurse regenerabile de energie.

63,84 2625704,00 2162345,00

191 20883 SC BANATTIKA SRL Parc solar de 1 MW in comuna Iecea Mare, JudeŃul Timiş 63,66 12679616,41 6996143,00192 20473 SC ALFA LAND SRL Centrala fotovoltaica 4 MWp de producere a energiei electrice din

conversia energiei solare, zona Rediu, municipiul Botosani, judetul Botosani

63,60 38552654,10 20446016,50

193 21562 Comuna Malaia Modernizarea iluminatului public pe arterele principale ale com. Malaia, jud Valcea

63,57 7824085,43 6168967,08

Page 13: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

194 20145 SC UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA

Cresterea potentialului hidroenergetic al raului Firiza in zona Stramtori-Berdu. Amenajarea microhidrocentralei Firiza-Berdu

63,53 953794916,00 4521662,40

195 20886 S.C. FEDRAFERIC CONSTRUCT S.R.L.

Instalatie de biogaz 526 kW 63,52 15687260,25 8370455,97

196 20062 Comuna Cornesti Constructie si instalare parc fotovoltaic cu puterea instalata de 100 kW in comuna Cornesti, judetul Cluj

63,50 2309202,50 1834403,20

197 20887 S.C. ELECTROFAVORIT S.R.L.

Instalatie de biogaz 526 kW de tip NaWaRo in Comuna Ciumeghiu, Sat Ghiorac

63,35 15687260,25 8370455,97

198 20876 Unitatea Administrativ - Teritoriala Certesti

Modernizare si extindere sistem de iluminat public prin introducerea sistemului fotovoltaic din fonduri nerambursabile alocate in baza POS CCE in com Certesti, jud Galati

63,28 7902020,00 5895251,00

199 20056 S.C. MULTIMETAL S.R.L. Construire instalatie de biogaz NaWaRo 526 kW 63,27 15687260,25 8370455,97

200 20674 Comuna Prigor Realizarea capacitate de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solara in Comuna Prigor, Judetul Caras Severin

63,17 3333248,11 2571983,42

201 20294 Comuna Puiesti, judetul Vaslui

Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar comuna Puiesti, jud Vaslui

63,10 18569815,00 14570301,00

202 20336 Primaria Municipiului Tirgu -Mures

Valorificarea resurselor regenerabile de energie solara prin amplasarea de sisteme noi in incinta si apropierea institutiilor publice din Municipiul Tirgu Mures

62,83 60038644,00 49469213,00

203 20703 SC GEO ENERGY SRL Amenajarea microhidroenergetica Mesteacanu 62,80 1980523,00 990486,70204 20937 Unitatea Administrativ

Teritoriala MagureleModernizare si extindere sistem de iluminat public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate in baza POS CCE, in Comuna Magurele, Judetul Prahova

62,78 5937538,00 4432699,00

205 20640 SC Luxten Lighting Company SA

Generator de energie regenerabila cu furnizare in reteaua sistemului energetic national

62,76 1229250,00 395774,80

206 21713 Comuna Sag Iluminat public cu energie neconventionala, solara, in comuna Sag 62,54 7466895,95 6108048,43

207 21681 S.C. CO GER CONSTRUCTII SRL

Sunshine-centrala fotovoltaica la Tartasesti jud Dambovita 62,52 71049188,00 38515892,00

208 20667 SC INVERSOLAR SRL Realizarea capacitatii de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solara

62,37 47512829,00 25359228,30

209 21468 Comuna Vasilati PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC VASILATI 62,34 8707083,00 8450621,00

Page 14: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

210 20939 Unitatea Administrativ - Teritoriala Priponesti

Modernizare si extindere sistem de iluminat public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate in baza POS CCE, in comuna Priponesti, judetul Galati

62,20 8723131,00 6504671,00

211 20665 Consiliul Judetean Salaj Energie verde pentru Salaj: camp fotovoltaic 61,87 52963393,81 42966439,00212 20648 Comuna Gighera Parc energetic fotovoltaic Ghighera 61,75 6510451,00 6297921,76213 20935 Unitatea Administrativ -

Teritoriala Tulucesti, Judetul Galati

Modernizare si extindere sistem de iluminat public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate in baza POS CCE, in comuna Tulucesti, judetul Galati

61,74 8110969,00 6049057,00

214 20383 Consiliul Local Dragomiresti Vale

Producerea energiei electrice din surse regenerabile solare pentru uzul institutiilor publice si a iluminatului stradal din comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov

61,73 6990294,25 5708763,15

215 20102 Primaria Valea Ierii Instalatie de valorificare a deseurilor lemnoase pentru incalzire centralizata in comuna Valea Ierii

61,72 3682264,60 2446293,78

216 20931 SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP SRL

Amenajare sistem de panouri solare in paralel in incinta SC Remat Steel Industry Grup SRL din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman

61,70 28104930,10 16269012,76

217 20460 Comuna Cristioru de Jos Centrala hidroelectrica de mica putere fara baraj - energie verde, Comuna Cristioru de Jos, Judetul Bihor

61,52 8609739,15 7110879,07

218 21535 Consiliul Local Titu Sistem de iluminat public stradal cu ajutorul energiei verzi 61,50 9343027,48 7695650,78219 21171 Comuna Orlesti reprezentata

prin Consiliul local OrlestiAsigurarea sustenabilitatii energetice din surse alternative a consumatorilor institutii publice si iluminat public din comuna Orlesti, jud Valcea

61,45 5573538,00 4589973,08

220 20261 Unitatea administrativ Teritoriala Baia Sprie

Asigurarea sustenabilitatii energetice a consumatorilor publici din orasul Baia Sprie prin realizarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice, valorificand resursele energetice regenerabile (energie solara)

61,43 18945490,00 14594209,00

221 21452 Primaria orasului Flamanzi "Uzina verde" - utilizarea surselor regenerabile de energie solara pentru producerea energiei electrice in localitatea Flamanzi, judetul Botosani

61,27 25828109,69 20894470,82

222 20584 Consiliul Local al Orasului Slanic Moldova, judet Bacau

Modernizare sistem de iluminat public, oras Slanic Moldova 61,04 6764354,00 6545498,38

223 20692 S.C. GIMIO S.R.L. Construire instalatie de biogaz 526 kW tip NaWaRo 61,02 15687260,24 8370455,97224 21048 Unitatea Administrativ

Teritoriala Comuna VoilaAlimentarea com Voila cu energie electrica produsa prin valorificarea resurselor energetice solare

61,00 7042877,64 5806432,69

225 21384 Comuna Fratautii Vechi Realizarea unui sistem de transformare a energiei solare in energie electrica necesara pentru consumul propriu al comunei Fratautii Vechi, Judetul Suceava

61,00 23392483,50 18253454,52

Page 15: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

226 20338 Consiliul Local Oras Geoagiu

Parc energetic de 350 KWp, orasul Geoagiu, jud. Hunedoara 60,93 8285898,00 6803101,00

227 20144 Municipiul Caransebes Parc energetic fotovoltaic Caransebes 60,88 72960573,00 59465569,00228 21083 Consiliul Judetean

HunedoaraModernizarea capacitatii de productie a energiei termice prin valorificarea resursei regenerabile solare pt producerea apei calde menajere la spitalul judetean de urgenta Deva, jud Hunedoara

60,78 2563781,78 1951989,87

229 21673 Consiliul Local Valea Calugareasca, Judetul Prahova

Realizare capacitate noua de productie a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile solare in comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova

60,78 9055755,86 7439346,10

230 21606 Comuna Socodor Parc solar voltaic de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare, constructii anexe si imprejmuire teren in Comuna Socodor, jud Arad

60,66 3900635,10 3118634,40

231 21407 Consiliul Local Seini Valorificarea resurselor regenerabile de energie solara, prin construirea unei centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice in orasul Seini

60,65 4063003,00 3226723,50

232 20825 S.C. ERALT IMPEX S.R.L. Amenajare hidroenergetică a râului Bradu, Comuna Groşii łibleşului, JudeŃul Maramureş

60,63 11972928,40 6254183,67

233 20699 MUNICIPIUL CÂMPULUNG

Producerea energiei termice pentru consumul propriu al Spitalului Municipal Câmpulung Muscel utilizând resurse regenerabile de energie.

60,63 463327,00 381563,00

234 20522 Comuna Gagesti Modernizarea retelelor de iluminat public stradal prin introducerea sistemului de iluminat neconventional in comuna Gagesti, judetul Vaslui

60,62 12430678,43 9710836,66

235 20323 Comuna Jebel Parc fotovoltaic de producerea a energiei electrice din conversia energiei solare, constructii anexe, utilitati si imprejmuire teren in comuna Jebel, Judetul Timis

60,50 44741703,41 36129278,51

236 21521 Unitatea Administrativ-Teritorială Bătrâni, JudeŃ Prahova

Modernizare si extindere sistem de iluminat public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate In baza POS CCE

60,21 5617574,00 4192796,00

237 21350 Unitatea Administrativ Teritoriala Balasesti

Modernizare si extindere sistem de iluminat public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate In baza POS CCE

60,21 8746789,00 6882591,00

238 21716 CONSILIUL JUDEłEAN GIURGIU

Valorificarea resurselor energetice regenerabile - o provocare asumata, cu obiectivul de investitii centrala solaro-electrica,

60,18 28547019,03 21592418,25

239 21482 Primaria Oras Voluntari Sisteme fotovoltaice pt producerea de energie electrica pt iluminatul public, centrala fotovoltaica de 1 MW

72,76 25942934,00 20284518,00

240 20643 AMV STYLE S.R.L. Centrală fotovoltaică Helios în Comuna Arcani 69,77 50338546,85 28085110,01241 20322 SC COMSIG GROUP SRL CONSTRUIRE PARC CENTRALE EOLIENE IN COMUNA

DAIENI, JUDETUL TULCEA69,09 57233204,39 29900078,47

PROIECTE RESPINSE

Page 16: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

242 21367 Consiliul Local al Comunei Poarta Alba

Realizarea de noi capacitati de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, Comuna Poarta Alba - Parc Fotovoltaic

68,97 11210220,07 8464411,33

243 20389 S.C. SOLARPARK Slobozia S.R.L.

Parc energetic pe bază de panouri solare, judeŃul IalomiŃa 67,64 94540730,00 51239090,00

244 21808 Consiliul Local al Comunei Valul lui Traian

Realizarea de noi capacitati de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, Comuna Valu lui Traian - parc fotovoltaic

63,47 11922999,97 9011418,59

245 20715 SC GENERAL ME.EL ELECTIC SRL

Parc productie energie electrica prin panouri fotovoltaice in loc. Baicoi, jud Prahova

62,62 14988312,79 8567783,26

246 20257 Comuna Putna Realizarea unui sistem de transformare a energiei solare in energie electrica necesara pentru consumul propriu al comunei Putna, Judetul Suceava

62,45 10803662,40 8548687,00

247 20390 CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Asigurarea energiei electrice pentru functionarea unor institutii publice din judetul Ialomita prin captarea energiei verzi solare - Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomitei

62,43 48444604,75 39900700,00

248 20449 Primăria LuncaviŃa Lucrari de construire - parc solar fotovoltaic - Luncavita 62,40 7336094,23 5792225,55249 21395 Comuna Berchisesti Realizarea unui sistem de transformare a energiei solare in energie

electrica necesara pentru consumul propriu al comunei Berchisesti, jud Suceava

62,13 7361283,20 6071511,60

250 20384 SC WIND ENERGY ADVANCE TECH SRL

Parc energie regenerabila Saftica 61,86 1770879,00 862344,00

251 20881 MUNICIPIUL CALARASI Producerea energiei electrice din surse regenerabile - Municipiul Calarasi, judetul Calarasi

61,47 29960596,57 24609044,29

252 20330 Comuna Borod ÎnfiinŃare microhidrocentrală pentru Comuna Borod, judeŃ Bihor 61,25 4978399,00 3872826,70

253 21653 Consiliul Local Albesti Parc fotovoltaic de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in Comuna Albesti, Judetul Constanta

60,62 12878294,44 10597627,88

254 21495 Comuna Avram Iancu ”Parc solar fotovoltaic” - Energie verde in comuna Avram Iancu, jud Bihor

59,45 18956039,83 15340641,76

255 20642 Municipiul Targu-Jiu Parc fotovoltaic Targu-Jiu 59,43 88246510,51 71262289,74256 20472 ROFRA ENERGY SRL CONSTRUIRE STATIE PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI

ELECTRICE PE BAZA DE BIOMASA FOLOSIND COMBUSTIBIL SOLID DIN MATERIAL LEMNOS, IN COMUNA POPRICANI, JUD IASI

59,11 13044224,00 7345263,80

257 21500 Comuna Vinga Realizare capacitate de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solara in Comuna Vinga, Judetul Arad

59,07 12556190,03 9447455,78

Page 17: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

258 21071 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ciupercenii Noi- Desa - Poiana Mare

Parc energetic fotovoltaic Ciupercenii Noi 58,75 28988226,00 24602312,00

259 20835 Unitatea Administrativ Teritorială Băiculeşti, Judetul Arges

Modernizare şi extindere sistem de iluminat/fotovoltaic public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate în baza P.O.S. C.C.E., în comuna Băiculeşti, judeŃul Argeş

58,35 7418205,81 5805752,26

260 20891 Unitatea Administrativ Teritorială Cuca, Judetul GalaŃi

Modernizare şi extindere sistem de iluminat/fotovoltaic public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate în baza P.O.S. C.C.E., în comuna Cuca, judeŃul GalaŃi

58,26 7919533,19 6219463,18

261 20708 Unitatea Administrativ Teritorială Băleni, Judetul Galati

Modernizare şi extindere sistem de iluminat/fotovoltaic public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate în baza P.O.S. C.C.E., în comuna Băleni, judeŃul GalaŃi

58,23 7854109,00 6180167,00

262 20342 Consiliul Local Stanisesti Modernizare iluminat stradal si alimentare cu energie electrica a obiectivelor publice utilizand sisteme fotovoltaice la Primaria comunei Stanisesti, jud. Bacau

58,22 21609452,00 17622651,00

263 20833 Unitatea Administrativ Teritorială Corni, Judetul Galati

Modernizare şi extindere sistem de iluminatului public, prin introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile, alocate în baza P.O.S. C.C.E., în Comuna Corni, judeŃul GalaŃi

58,20 6140122,84 4588826,48

264 21603 Consiliul Local MACIN Energie verde pentru orasul Macin - Orasul Macin, Judetul Tulcea 58,00 8289183,15 6721181,69

265 20705 S.C. LAND DESIGN S.R.L. Infiintare capacitate de productie energie pe baza de biogaz, comuna Baraganul, Judetul Braila

57,45 21604331,60 11672353,22

266 20658 SC ROYAL ENERGY INVEST SRL

Infiintare capacitate de productie a energiei solare in Orasul Targu Mures, Judetul Mures

57,44 35059491,77 20367958,10

267 20333 Comuna Mihail Kogalniceanu

Modernizarea si extinderea iluminatului public prin folosirea de resurse regenerabile solare - Comuna Mihail Kogalniceanu

57,24 7984080,00 6571183,93

268 20688 SC AGEN PROD SRL Infiintare parc solar fotovoltaic Plopana, Comuna Plopana, Judetul Bacau

57,22 28538029,00 15236681,60

269 20542 Oraş Târgu-Frumos Realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea energiei solare pentru consumul propriu al Orasului Târgu-Frumos

57,09 18514600,00 15279106,15

270 20927 CONSILIUL LOCAL VIDRA

Centrala fotovoltaica de 1,066 MW putere instalata, pentru producerea energiei electrice prin conversia energiei solare cu ajutorul panourilor fotovoltaice, Comuna Vidra, judetul Ilfov

57,04 17463594,00 14381783,00

Page 18: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

271 20702 S.C. SERG COMPANY S.R.L.

Amenajarea hidroenergetica amonte raul Gilort si paraul Romanu 57,01 37040675,85 18165898,03

272 20645 SC PRIMA CLEAN SRL Amenajare parc panouri fotovoltaice pentru producerea de energie regenerabila

56,79 21265507,59 12091181,60

273 21467 Comuna Dumbravita, Jud. Timis

Parc solar fotovoltaic de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare, constructii anexe si imprejmuire teren in comuna Dumbravita, jud. Timis

56,75 7906114,50 6472155,20

274 20385 Comuna Mogosesti, Judetul Iasi

Modernizarea retelelor de iluminat/fotovoltaic public stradal prin valorificarea resurselor energetice regenerabile in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi

56,58 4635345,76 3631229,28

275 20686 Comuna Pietrari Centrala electrica solara Pietrari 56,42 1256984,98 1031734,10276 20657 Consiliul Local Municipal

Miercurea-Ciuc, Primaria Municipiului Miercurea-Ciuc

Implementarea unei centrale termice pe biomasă in Municipiul Miercurea Ciuc, Judetul Harghita

56,27 15567545,70 12506093,60

277 21062 Primaria Comunei Braiesti Productia de energie electrica prin valorificarea resurselor energetice solare pt iluminat public in com Braesti, jud Iasi

56,13 33268366,00 26549629,00

278 20763 Comuna Vlasinesti Construirea unei instalatii complete de prelucrare a deseurilor regenerabile, producere de agent termic si curent electric in Comuna Vlasinesti, Judetul Botosani

55,79 22526748,02 17616373,38

279 20785 Consiliul Local Bumbești Jiu Sisteme neconventionale de energie - Modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei termice pentru prepararea apei calde menajere, prin valorificarea reurselor energetice regenerabile, cu sisteme ce utilizeaza energia solara, la spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, judetul Gorj

55,30 945985,00 779046,00

280 21474 ASOCIAłIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SÎNTĂMĂRIA-ORLEA-RÎU DE MORI

Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic prin constructia unei centrale fotovoltaice

55,01 24317965,05 19398184,68

281 21453 Comuna Graniceri, jud Arad Parc Solar voltaic de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare, constructie anexe, utilitati si imprejmuire teren, sat Siclau, com. Graniceri, jud Arad

54,86 3660044,00 2908326,40

282 20926 SC H&M COMPANY SRL PARC FOTOVOLTAIC 54,80 23313304,28 13010675,30283 20637 SC HERMES ENERGY

INTERNATIONAL SRLCentrala fotovoltaica pentru productie de energie electrica in Com. Paulesti

54,64 33975066,35 19319905,50

284 20340 SC ENERGY GREEN BIOMASSE SRL

Parc de productie energie regenerabila solara fotovoltaică. Capacitatea: 2 MWp

54,35 25205824,18 14509183,00

Page 19: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

285 20585 Comuna Remetea Infiintarea unei centrale elctrice fotovoltaice (CEF), cu debitare in reteaua electrica locala de tensiune nominala de 20 kV in Comuna Remetea, Judetul Harghita

54,14 18952481,82 14894653,83

286 20462 Comuna Cristesti Modernizarea retelelor de iluminat/fotovoltaic public stradal prin valorificarea resurselor energetice regenerabile in comuna Cristesti, judetul Iasi

54,13 11185743,00 9131520,44

287 20013 SC GES GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL

Parc de productie energie regenerabila solara cu panouri fotovoltaice capacitatea: 960 kWp

53,92 11995636,18 6885916,00

288 20496 SC PARC SOLAR TM SRL Parc solar fotovoltaic de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare, constructii anexe, si imprejmuire teren in comuna Berini, jud Timis

53,62 46095349,80 24246019,00

289 21712 Primăria Oraşului Bocşa Parc fotovoltaic pentru obtinerea energiei verzi oras Bocsa, judetul Caras-Severin

53,25 15784239,06 12219060,42

290 20877 S.C. ICPE SA Centrala fotovoltaica de 0.5MWp de producere a energiei electrice din conversia energiei solare

53,12 9875785,21 3701408,39

291 20704 Comuna Aroneanu, Judetul Iasi

Construire Centrala fotovoltaica in Comuna Aroneanu, Judetul Iasi

52,89 13855437,00 11265737,98

292 20260 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Somesului"

Parc solar pentru Asociatia de Dexvoltare Intercomunitara "Valea Somesului" si Anexa de protectie si control

52,87 23986305,93 19436234,00

293 20675 SC MONTANA WIND ENERGY SRL

Centrala fotovoltaica de 6MWp de producere a energiei electrice din conversia energie solare in Comuna Branistea, Judetul Galati

52,36 105280550,00 41684594,00

294 20076 Comuna Golăieşti Utilizarea resurselor regenerabile de energie prin introducerea sistemelor de iluminat/fotovoltaic neconventional in comuna Golaiesti, Judetul Iasi

52,17 12136659,05 9518631,22

295 21391 Comuna Ghidfalau Eficientizarea infrastructurii de iluminat public stradal prin valorificarea resurselor regenerabile de energie in comuna Ghidfalau, judetul Covasna

51,83 3243158,56 2168892,61

296 21592 Consiliul Local al Municipiului Cojocna, Judetul Cluj

Parc Fotovoltaic in Municipiul Cojocna, Judetul Cluj 51,67 2171424,00 1725450,72

297 20255 Comuna Mihesu de Campie Iluminat stradal cu panouri fotovoltaice 51,67 22049248,20 18158204,40

298 21693 Primaria Ulmi, Judetul Dambovita

Dezvoltarea unei capacitati de producere a energiei electrice din resurse regenerabile solare si racordarea la Sistemul Electroenergetic National in Comuna Ulmi, Judetul Dambovita

50,90 6918500,73 5170245,81

299 21671 Comuna Bradut Eficientizarea infrastructurii de iluminat public stradal prin valorificarea resurselor regenerabile de energie in Comuna Bradut, Judetul Covasna

50,66 10176617,72 8007490,82

Page 20: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

300 21555 Comuna Zagon Eficientizarea infrastructurii de iluminat public stradal prin valorificarea resurselor regenerabile de energie in Comuna Zagon, Judetul Covasna

50,43 12155607,13 8246587,05

301 20387 Comuna Noslac Iluminat public stradal cu panouri fotovoltaice in comuna Noslac Judetul Alba

50,41 4908522,72 3709425,44

302 21520 Comuna Cerna Modernizarea si extinderea iluminatului public prin folosirea de resurse regenerabile solare - Comuna Cerna

50,26 13139837,82 10531756,71

303 20938 Municipiul Odorheiu Secuiesc

Centrala termica cu cogenerare de baza de biomasa lemnoasa in Municipiul Odorheiu Secuiesc

50,25 97104000,00 79968000,00

304 21162 Municipiul Arad Extinderea sistemului de iluminat public in municipiul Arad cu implementarea solutiilor de alimentare cu energie electrica din sisteme fotovoltaice

50,21 12905260,00 10912786,00

305 22331 Municipiul Giurgiu CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI VERZI IN MUNICIPIUL GIURGIU

50,17 27373858,25 22609843,33

306 21672 Consiliul Local Bistret, judetul Dolj

Investitii in realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru iluminatul public prin valorificarea resurselor energetice regenerabile solare in comuna Bistret, jud Dolj

49,94 21959700,00 18084459,00

307 21170 Comuna Creteni Imbunatatirea, eficientizarea si extinderea iluminatului public stradal prin amplasarea de stalpi cu panouri fotovoltaice in comuna Creteni, jud Valcea

49,86 2386443,00 1761973,00

308 20646 SC RESIDENT ENERGY SRL

Parc solar fotovoltaic - energie verde in Comuna Nojorid, judetul Bihor

49,70 19036720,57 9922863,23

309 20680 SC LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT-LCT SRL

Energie solara Faurei 49,50 43352810,00 29372919,80

310 20372 Comuna Ivanesti, Judetul Vaslui

Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar, Comuna Ivanesti, Judetul Vaslui

48,85 21680901,00 17011419,00

311 20448 S.C. FOORI S.R.L. Valorificarea resurselor energetice regenerabile locale, prin achizitia unui sistem fotovoltaic pentru alimentare platforma industriala si compensarea factorului de putere de catre S.C. FOORI S.R.L. in localitatea Sura Mica

48,50 1862351,40 1038324,00

312 20655 Comuna Rachiteni Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin introducerea sistemelor de iluminat neconventionale in comuna Rachiteni, judetul Iasi

48,08 10182658,62 8306870,04

313 20362 Comuna Lipovat, Judetul Vaslui

Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar, Comuna Lipovat, Judetul Vaslui

47,25 11300594,86 8506095,40

Page 21: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

314 20443 Orasul Intorsura Buzăului Eficientizarea infrastructurii de iluminat public stradal prin valorificarea resurselor regenerabile de energie in orasul Intorsura Buzăului Judetul Covasna

46,65 5443250,29 3737526,80

315 21565 Comuna Tomesti Iluminat stradal solar prin celule fotovoltaice in comuna Tomesti 46,52 13025084,74 9265201,96

316 20256 Comuna Rosiesti, Judetul Vaslui

Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar, Comuna Rosiesti, Judetul Vaslui

46,50 16417727,86 11997432,23

317 21414 Consiliul Local al Comunei Seaca de Cîmp

Parc energetic fotovoltaic Seaca de Cîmp 46,14 13466507,00 10894065,00

318 20332 CONSILIUL LOCAL CARACAL

Parc energetic fotovoltaic Municipiul Caracal 45,50 56588524,09 42957973,35

319 21596 Consiliul Local al Comunei Dudestii Noi

Dudestii Noi -Comuna Verde- Producere de energie electrica din energie solara, 2 MW cu injectie in reteaua nationala

45,43 63519760,00 49273799,00

320 21166 Consiliul Local Baia de Fier Centrala fotovoltaică pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare

45,19 10109802,70 8058041,29

321 22020 Comuna Miclesti, Judetul Vaslui

Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar, Comuna Miclesti, Judetul Vaslui

44,84 7627509,37 5577151,66

322 20812 Consiliul Local Şuncuiuş Centrala hidro-electrică de mică putere, fără baraj-energie verde în Comuna Şuncuiuş, judeŃul Bihor

44,50 9664519,68 7420184,25

323 20335 Comuna Dodesti Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar, comuna Dodesti, judetul Vaslui

44,45 1596397,85 1100154,86

324 21655 Comuna Lacusteni Asigurarea sustenabilitatii energetice din surse alternative a iluminatului public in satele comunei Lacusteni-Valcea

44,42 2412492,00 1406754,00

325 20971 Comuna Dimitrie Cantemir, Judetul Vaslui

Modernizarea retelelor de iluminat public stradal prin valorificarea resurselor energetice regenerabile in comuna Dimitrie Cantemir, Judetul Vaslui

43,65 6569548,33 5360116,86

326 20329 Comuna Hangu, Judetul Neamt

Modernizare retele de iluminat/ public prin introducerea sistemului de iluminat/fotovoltaic neconventional solar, Comuna Hangu, judetul Neamt

42,38 10272756,93 7571240,08

327 20344 Comuna Bacani Modernizarea retelelor de iluminat public prin introducerea sistemelor de iluminat/fotovoltaic neconventional comuna Bacani, judetul Vaslui

42,11 10244529,64 8370038,88

328 20464 Comuna Duda-Epureni Modernizarea sistemului de iluminat stradal prin introducerea sistemului de iluminat neconventional si valorificarea surselor regenerabile, Comuna Duda-Epureni, Judetul Vaslui

42,11 8929221,81 6988292,78

Page 22: LISTA DE PROIECTE IERARHIZATE - fonduri-structurale.ro · Program OperaŃional Sectorial “Creterea CompetitivităŃii Economice” 20072013 Axa prioritară 4: „Creterea eficienŃei

Nr. crt.Cod

SMISNumele Solicitantului Titlul proiectului Punctaj

Valoarea totala a

Proiectului cu TVA (lei)

Valoare finantare

nerabursabila aprobata

in etapa de evaluare fara

TVA (lei)

329 20653 Orasul Hirlau Realizarea unui sistem de transformare a energiei solare in energie electrica necesara pentru consumul propriu al Orasului Hirlau, Jud. Iasi

42,05 24875461,80 19555145,40

330 21388 Consiliul Local Potlogi Iluminat public stradal eficient cu ajutorul energiei verzi in comuna Potologi, judetul Dambovita

41,74 25362512,94 19346173,47

331 20392 Municipiul Radauti Realizarea unui sistem de transformare a energiei solare in energie electrica necesara pentru consumul propriu al Municipiului Radauti, jud Suceava

41,50 67000655,80 54985771,40

332 21538 Consiliul Local al Municipiului Targoviste

Realizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Targoviste utilizand energie solara

41,30 65162513,31 38123790,17

333 20593 Comuna Suletea, Judetul Vaslui

Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar, Comuna Suletea, Judetul Vaslui

41,13 11658706,95 8776693,49

334 20305 Comuna Zapodeni, Judetul Vaslui

Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar Comuna Zapodeni, Judetul Vaslui

40,13 5460922,05 4166929,80

335 21991 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUFTEA

ECOS - SL: ECO SOURCE - STREET LIGHTING 39,66 13817758,00 9440638,26

336 21379 Primaria Comunei Tatarastii de Sus

Sistem de iluminat public in comuna Tatarastii de Sus, judetul Teleorman, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, energia solara

39,06 8947257,71 6788308,59

337 20465 Orasul Piatra-Olt Instalatie fotovoltaica 990 KWp Piatra-Olt, Judet Olt 37,91 21441253,68 17698800,00338 20103 Municipiul Sacele Instalatie apa calda menajera si caldura cu ajutorul panourilor

solare la spitalul municipal Sacele31,52 2683965,65 2210324,66

339 20581 Comuna Bogdana, Judetul Vaslui

Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar, Comuna Bogdana, Judetul Vaslui

28,81 10112809,55 7389663,72

340 21499 Comuna Scobinti Realizarea unui sistem de transformare a energiei solare in energie electrica necesara pentru consumul propriu al Comunei Scobinti, Judetul Iasi

27,22 38514017,10 31648257,20

341 21160 SC MARIGAZ TRADE SRL

Realizarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 3 MW putere in com. Leu, jud Dolj

0,72 85459030,56 39457670,00

342 20122 Municipiul Calafat iluminat public eco-eficient in Municipiul Calafat 0,00 80537145,00 66324708,0015.742.574.498,33 7.291.017.128,89


Recommended