Transcript
Page 1: Lembar Pengesahan Dan Persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL KASUS : KEJANG DEMAM SEDERHANA

KELOMPOK : 10

NAMA ANGGOTA :

1. Arisandi M.B

2. Nur Dahlina

3. Riska Amalia

4. Risa Fitriana

5. Riska Ariani

6. Susanti

7. Ubaidah

Banjarmasin, Agustus 2014

Menyetujui ,

Pembimbing Klinik (CI) Pembimbing Akademik(CT)

Noor Alfiatin Ni’mah , S.Kep.,Ns Umi Hanik F, S.Kep., Ns., M.Kep

Page 2: Lembar Pengesahan Dan Persetujuan

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL KASUS : KEJANG DEMAM SEDERHANA

KELOMPOK : 10

NAMA ANGGOTA :

1. Arisandi M.B

2. Nur Dahlina

3. Riska Amalia

4. Risa Fitriana

5. Riska Ariani

6. Susanti

7. Ubaidah

Banjarmasin, Agustus 2014

Menyetujui ,

Pembimbing Klinik (CI) Pembimbing Akademik(CT)

Noor Alfiatin Ni’mah , S.Kep.,Ns Umi Hanik F, S.Kep., Ns., M.Kep


Recommended