Transcript
 • 8/13/2019 Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  1/9

  Universitatea Politehnica Bucuresti

  Facultatea de TransporturiSectia Autovehicule rutiere

  Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  Lucrarea nr.4

  Diagnosticarea sistemului de franare la standul cu rulouri

  Student: CATRINTASU DANIEL

  GRUA: !"#$a

  Bucuresti - 2!"

 • 8/13/2019 Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  2/9

  !. Funda#ent teoretic

  $#portanta pe care siste#ul de %ranare o are in cadrul siste#ului de siguranta activa& %iind cea

  #ai i#portanta co#ponenta a acestuia& a dus la de'voltarea #ai #ultor #etode de diagnosticare aacestui siste#& atat in scop de o#ologare cat si in scop de diagnosticare a starii siste#ului.

  Ast%el& principala #etoda de diagnosticare a siste#ului de %ranare este prin %olosirea unui standcu rulouri. Acesta poate si#ula conditiile contactului intre pneu si dru#& intr-un #ediu controlabil& %ara

  in%luenta %actorilor e(terni.

  Fiecare punte intra in contact cu cele doua seturi de rulouri& ast%el %orta de %ranare a %iecarei rotise i#parte catre cele doua rulouri& creind un #o#ent re'istent. $nsu#ate& cele doua %orte tangentiale

  dau %orta de %ranare la roata)

  *o#entul de %ranare re'ultant)

  *o#entul #otor inregistrat tine cont de acest #o#ent de %ranare& de raportul de trans#itere a

  reductorului dar si de randa#entul siste#ului)

  Unde l este bratul %ortei F in raport cu a(a de rotatie a carcasei reductorului.

 • 8/13/2019 Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  3/9

  +unoscand %ortele de %ranare la %iecare dintre rotile auto#obilului se poate calcula)

  - De'echilibrul relativ intre %ortele de %ranare ale unei punti)

  - ,%icacitatea siste#ului de %ranare)

  Deceleratia auto#obilului

  vali'are

  2. Aparatura %olosita

  Pentru #asuratori s-au %olosit ur#atoarele aparate

  Stand cu rulouri pentru diagnosticarea siste#ului de %ranare Stand de tip BS+/ #odel BSA0SDL4"11

  +alculator P+

 • 8/13/2019 Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  4/9

  ". e'ultate obtinute

  S-au %acut #asuratori pentru 4 ca'uri di%erite)

  a3 Presiunea din pneuri 2 bar in %iecare dintre cele 4 pneuri.

  5o#inal 2 bar Fata 0 2&! bar Spate3 la greutatea proprie a auto#obilului 6 So%er 73

 • 8/13/2019 Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  5/9

  b3 Presiunea din pneuri 2 bar in %iecare dintre cele 4 pneuri.

  5o#inal 2&" bar Fata 0 "&2 bar Spate3 la sarcina totala 7!3

 • 8/13/2019 Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  6/9

  c3 Presiunea din pneuri ! bar in %iecare dintre cele 4 pneuri.

  5o#inal 2 bar Fata 0 2&! bar Spate3 la greutatea proprie a auto#obilului 6 So%er 73

 • 8/13/2019 Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  7/9

  d3 Presiunea din pneuri ! bar in %iecare dintre cele 4 pneuri.

  5o#inal 2&" bar Fata 0 "&2 bar Spate3 la sarcina totala 7!3

 • 8/13/2019 Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  8/9

  e'ultatele vor %i centrali'ate in tabelul !.!

  *otor Presiune Sarcina De'echilibru 89: ,%icacitate 89:

  Fata Spate FranaServiciu Frana deParcare

  Pornit

  P!7 " ; !24 "

  PornitP2 7

  > - ? Fata3 -

  prit - ;; Fata3 -

  Tabelul !.!

  7ra%icul !

  @ ariatia de'echilibrului D si e%icacitatii , in %unctie de presiune pentru 7 si 7!

 • 8/13/2019 Laborator Diagnosticarea Autovehiculelor

  9/9

  7ra%icul 2

  @ ariatia de'echilibrului D si e%icacitatii , in %unctie de sarcina pentru P! si P2

  4. bservatii si conclu'ii)

  Auto#obilul SCoda ctavia !.= TD$ a trecut testul de diagnosticare al siste#ului de

  %ranare.

  e'ultate sunt putin a%ectate de %aptul ca de la o valoare a presiunii la alta& s-au %olosit si

  alte #ase in autovehicul alti studenti 3