Transcript
Page 2: Kviz  Hrvatski jezik književnost

1. Tko je otac hrvatske književnosti?

a) Vladimir Nazor

b) Marko Marulić

c) Petar Zoranić

d) Ivan Kušan

Page 3: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 4: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 5: Kviz  Hrvatski jezik književnost

2. Koji je prvi hrvatski roman?

a) Judita

b) Ciklame, krvave ciklame

c) Planine

d) Sadako hoće živjeti

Page 6: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 7: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 8: Kviz  Hrvatski jezik književnost

3. Koje je godine objavljena Judita?

a) 1521

b) 1921

c) 1536

d) 2001

Page 9: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 10: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 11: Kviz  Hrvatski jezik književnost

4. Koji je pisac kajkavac?

a) Sanja Pilić

b) Dragutin Tadijanović

c) Fran Galović

d) Josip Kozarac

Page 12: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 13: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 14: Kviz  Hrvatski jezik književnost

5. Koliko ep ima pjevanja?

a) 10

b) 5

c) 2

d) 13

Page 15: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 16: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 17: Kviz  Hrvatski jezik književnost

6. Koja je vrsta pjesma Dugo u noć, u zimsku bijelu noć?

a) Lirska pejsažna

b) Domoljubna

c) Ljubavna

d) Lirsko - epska

Page 18: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 19: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 20: Kviz  Hrvatski jezik književnost

7. Tko je napiso knjigu “Breza”?

a) Dinko Šimunović

b) Hanibal Lucić

c) Slavko Kolar

d) Ljudevit Gaj

Page 21: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 22: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 23: Kviz  Hrvatski jezik književnost

8. Tko je napiso “Zeleno ogledalo Kupe”?

a) Ivana Brlić Mažuranić

b) Mato Lovrak

c) Grigor Vitez

d) Matko Peić

Page 24: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 25: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 26: Kviz  Hrvatski jezik književnost

9. Što je aliteracija?

a) Ponavljanje suglasnika

b) Ponavljanje samoglasnika

c) Prenošenje misli u novi red

d) Pjesnička sloboda

Page 27: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 28: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 29: Kviz  Hrvatski jezik književnost

10. Što je to skup riječi prenesenog značenja?

a) Balada

b) Mediji

c) Frazemi

d) Mit

Page 30: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Dalje

Page 31: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Vrati se

Page 32: Kviz  Hrvatski jezik književnost

Recommended