Transcript
 • Szkielet koci koczyny grnej

 • W skad szkieletu koczyny grnej wchodzkoci obrczy koczyny grnej - do ktrych zalicza si obojczyk i opatk,koci koczyny grnej wolnej do ktrych nale: ko ramienna, 2 koci przedramienia, 8 koci nadgarstka, 5 koci rdrcza i 14 koci palcw.

 • K. koczyny grnej

 • opatka

 • opatka prawa

 • Ko ramienna

 • Ko promieniowa i okciowa

 • Koci rki

 • Koci rki

 • Ukad koci w nadgarstku

 • Rtg koci rki

 • Staw ramienny

 • Staw ramienny

 • Rtg stawu ramiennego

 • Staw okciowy

 • Rtg stawu okciowego

 • Szkielet koci koczyny dolnej

 • W skad koczyny dolnej wchodzi:31 koci, ktre dziel si na koci obrczy koczyny dolnej i koci koczyny dolnej wolnej.Obrcz koczyny dolnej, w przeciwiestwie do obrczy koczyny grnej, zbudowana jest bardzo mocno i skada si z dwch koci miednicznych i koci krzyowej. cz si one ze sob tworzc mocny piercie kostny, zwany miednic

 • Ko miedniczna rozwija si z trzech oddzielnych koci, ktre w wieku dziecicym oddziela warstwa chrzstki. Najwiksza z nich skierowana ku grze i ku bokowi, nazywa si koci biodrow. Od strony dolnej i tylnej ley ko kulszowa, od przodu i dou ko onowa.

 • Miednica

 • Miednica kobieca

 • Miednica mska

 • Koci koczyny dolnej wolnejKo udowa,Ko piszczelowa,Ko strzakowa,Koci stopy

 • Ko udowa

 • K. udowa

 • Rtg. k. udowej

 • Ko piszczelowa

 • Ko strzakowa

 • Koci stopy koci stpu,koci rdstopia,koci palcw.

 • Do koci stpu zalicza si:ko skokow, ko pitow, ko dkowt, trzy koci klinowate,ko szecienn

 • Koci stopy

 • Kociec stopy

 • Stawy koczyny dolnej

 • Staw biodrowy

 • Staw kolanowy

 • Stawy palca

 • Koci gowy

 • Podzia koci gowy

 • Czaszka - przd

 • Czaszka - bok

 • Sklepienie czaszki

 • Sklepienie czaszki

 • Podstawa czaszki

 • Trzewna cz czaszki

 • uchwa

 • Czaszka noworodka

 • Czaszka widoczne ciemiczka

 • Ciemiczka:Ciemiczko przednie (czoowe) ma ksztat czworoboku Ciemiczko tylne (potyliczne) ma ksztat trjktny i ley w miejscu zetknicia si koci potylicznej z komi ciemieniowymi Ciemiczko sutkowate znajduje si midzy komi ciemieniow, skroniow i usk koci Ciemiczko klinowe ley midzy komi czoow, ciemieniow, skrzydem wikszym koci klinowej i usk koci skroniowej.

 • Ciemiczka

  Ciemiczka, bony cznotkankowe (tkanka czna) czce koci czaszki u noworodkw i oseskw, ulegaj kostnieniu od trzeciego miesica do drugiego lub trzeciego roku ycia (najpniej ciemiczko czoowe przednie).

 • Wymie zadania i rol ciemiczek:


Recommended